ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 02/09/1949

המשך הדיון על חוק שירות הביטחון, תש"ט-1951

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים