ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 30/08/1949

המשך הדיון על חוק שירות הביטחון, תש"ט-1949

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים