ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 22/08/1949

שאילתות לשרים; הסתננות ידיעות; חוקת השיפוט הצאי; חוק שירות לאומי ובניין הצבא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים