ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 11/05/1949

הצעות מפ"ם בקשר לוועידת לוזן; סקירת שר הביטחון דוד בן גוריון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים