ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 11/12/1950

חוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים, תשי״א - 1950

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים