ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 15/06/1950

לבדיקת שיטת הענקות לרשויות המקומיות (ועדת משנה של ועדת כספים וועדת פנים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים