ישיבת ועדה של הכנסת ה-1 מתאריך 23/11/1949

לטיפול בפניות הצבור לכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים