ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 15/02/2022

ישיבת ועדת הכספים, הצעת צו תעריף המכס והפטורים ומס הקניה על טובין (הוראת שעה מס' 18א), התשע"ח-2018 (תיקון), התשפ"ב-2021 (רכבי יוקרה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים