ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 15/02/2022

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 262 – הוראת שעה) (אישור ועדת הכספים בקביעת מוסד ציבורי), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים