ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 14/02/2022

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים בשל הכנסות הוריהם), התשפ"א-2021, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים בשל הכנסות הוריהם), התשפ"א-2021, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור לסטודנטים מתשלום דמי ביטוח לאומי), התשפ"א-2021, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א-2021, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א-2021, חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 231), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת9
ועדת העבודה והרווחה
14/02/2022


מושב שני

פרוטוקול מס' 95
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום שני, י"ג באדר התשפ"ב (14 בפברואר 2022), שעה 12:55
סדר היום
1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א–2021, של ח"כ אחמד טיבי
2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א–2021, של ח"כ ג'ידא רינאוי-זועבי
3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א–2021, של ח"כ עאידה תומא סלימאן
4. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים בשל הכנסות הוריהם), התשפ"א–2021, של ח"כ חוה אתי עטייה
5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים בשל הכנסות הוריהם), התשפ"א–2021, של ח"כ קרן ברק
6. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור לסטודנטים מתשלום דמי ביטוח לאומי), התשפ"א–2021, של ח"כ מירי מרים רגב
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
מופיד מרעי
אוסאמה סעדי
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
אימאן ח'טיב יאסין
יצחק פינדרוס
עאידה תומא סלימאן
אתי חוה עטייה
ג'ידה רינאוי זועבי
מוזמנים
דניאל בלנגה - רפרנט בטל"א אג"ת, משרד האוצר

יוסף פולסקי - לשכה משפטית, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א–2021, פ/375/24

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א–2021, פ/1547/24

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א–2021, פ/606/24

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים בשל הכנסות הוריהם), התשפ"א–2021, פ/712/24

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים בשל הכנסות הוריהם), התשפ"א–2021, פ/217/24

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור לסטודנטים מתשלום דמי ביטוח לאומי), התשפ"א–2021, פ/2176/24
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה והרווחה, 14 בפברואר 2022, י"ג באדר א' תשפ"ב, השעה היא 12:55 בצוהריים. אנחנו דנים בהצעות חוק שאנחנו נמזג, כי יש כאן מספר הצעות חוק, כולן בנושא חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א–2021 – אני צריכה להקריא את כל ההצעות?
נעה בן שבת
כן. יש ארבע הצעות שמוזגו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כבר דנו בפעם הקודמת בהצעה של חבר הכנסת טיבי, עאידה תומא סלימאן, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, חבר הכנסת - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מיזגנו. יש את החדשים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
עכשיו הגיעה לכאן הצעת חוק הביטוח הלאומי, של חברת הכנסת קרן ברק, בהכנה לקריאה ראשונה, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מתשלום דמי ביטוח לסטודנטים בשל הכנסות הוריהם), של חברת הכנסת אתי חוה עטייה, בהכנה לקריאה ראשונה ושל חברת הכנסת מירי רגב, גם בהכנה לקריאה ראשונה, ושל חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי, והצעת חוק הביטוח הלאומי של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אנחנו נתחיל בהצעה למיזוג.
נעה בן שבת
כל ההצעות עוסקות בנושא של דמי הביטוח לסטודנטים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
ההצעה שלי ושל קרן ברק לא מתמקדת בסטודנטים שלומדים בחו"ל. לפי מבחן הכנסות של הוריהם.
נעה בן שבת
השאלה אם את רוצה - - -
חוה אתי עטייה (הליכוד)
באתי לפה, בגלל זה יש דיון.
נעה בן שבת
את מסכימה למזג להצעה הגדולה שמדברת היום על סטודנטים בחו"ל או שאת רוצה להמשיך ולדון בשאלה של הכנסות הוריהם?
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה דברים אחרים.
נעה בן שבת
אז אולי לא צריך למזג. נשאיר את זה על שולחן הוועדה, נדון בזה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתי, אני מציעה לך שתמזגי, כי אם לא נפצל. אנחנו לא רוצים לעכב.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
גילוי נאות, בהצעה שלי לא דיברתי על חו"ל, למעט מירי רגב שציינה את חו"ל. מבחינת היועצת המשפטית זה בסדר?
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו רוצים למזג להצעה שמוזגה כבר בפעם הקודמת - - -
חוה אתי עטייה (הליכוד)
אנחנו מוכנות למזג.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בואו נעלה את זה בבקשה להצבעה למיזוג הצעות החוק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גברתי היושבת-ראש, אני רק רוצה בקשה אחת, אני חייב לצאת - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
לפני המיזוג? תן לי להצביע.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בסדר גמור.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מי בעד המיזוג, שירים את ידו.
הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ארבעה בעד המיזוג. אין נמנעים ואין מתנגדים. הצעת המיזוג עברה. חבר הכנסת פינדרוס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
העליתי את זה בישיבה הקודמת, ואני מבקש גם עכשיו, גם מהייעוץ המשפטי של הוועדה וגם מהייעוץ המשפטי של ביטוח לאומי, תשומת לב שתלמידי ישיבות מושווים לסטודנטים. כשאתם מגדירים סטודנטים להשכלה גבוהה, יש מערכת שמכירה בתלמידי ישיבות שיהיו במערכת הזאת. אני רוצה לוודא, שלא יהיה משהו שאני אצטרך להביא אחר כך לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר אפרת רייטן מרום
התייחסות.
יוסף פולסקי
צוהריים טובים לכולם, אני מהייעוץ המשפטי של הביטוח הלאומי, כרגע אין הגדרה מה זה מוסד להשכלה, להבנתנו גם תלמידי ישיבה שיוכרו על ידי גוף מוסמך בארץ – הרי כל הרעיון, וזה כל הנושא של הישיבה הקודמת, שלא ביטוח לאומי בעצמו יעשה - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני לא שומעת.
יוסף פולסקי
אני מזכיר את מה שהיה בדיון הקודם, שכל הרעיון פה להבנתי בתיקון הזה, זה לתת לשר סמכות, אחר כך כל המנגנון וההבחנה בין המוסדות ייעשה בתקנות, כשהרעיון הוא שלא הביטוח הלאומי הוא הגוף שיעשה את זה, כי אין לו את הכלים, המקצועיות והאפשרות להכיר בזה.

למשל, כמו שחבר הכנסת פינדרוס ציין, אם למשל משרד החינוך, באגף לשקילות תארים, מכיר כבר כיום במוסד כלשהו לתלמידי ישיבה בחו"ל וזה נכנס, כמובן גם אנחנו נכיר בזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רק רוצה לחדד. יש כבר היום סמכות לשר. בחוק הזה אנחנו רוצים שייכתב במפורש שדמי ביטוח לאומי של סטודנטים שלומדים בחו"ל יהיו שווים לסטודנטים שלומדים בארץ, ובתקנות אנחנו נגבש את רשימת המוסדות שתתייחס גם לנושא הזה של מי סטודנט ומי לא, אבל לא עכשיו. אנחנו רוצים להצביע על זה בקריאה הראשונה, להעביר את זה למליאה, ולקראת הקריאה השנייה והשלישית - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני כותב כוכבית ליועץ המשפטי של הכנסת, שנוודא לקראת הדבר הזה שתלמידי ישיבות לא יהיו מופלים בעניין.
היו"ר אפרת רייטן מרום
משרד האוצר.
דניאל בלנגה
אני מאגף תקציבים במשרד האוצר. לגבי תלמידי הישיבות, בדיון הקודם דיברנו על תלמידי הישיבות בארץ. תלמידי הישיבות בארץ מקבלים הנחה בדיוק כמו סטודנטים. אין בעיה כרגע. אנחנו מדברים על הצעת חוק שמדברת על סטודנטים בחו"ל, כרגע זה רק סטודנטים, אין דיבור כרגע על בני ישיבות בחו"ל, אני לא יודע מה מעמדם, אולי היועץ המשפטי של ביטוח לאומי יוכל להסביר את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לקראת קריאה שנייה ושלישית נדון בכל הדברים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני רוצה רק לחדד. ממילא גם הרשימה וגם הנקודה הזאת צריכים לדון עליהם בהמשך. זאת נקודה שחזרה על עצמה גם בדיון הקודם, ולכן צריך לתת עליה את הדעת ולתת תשובה. זה יכול להיות לכאן או לכאן, אבל צריך לתת לזה תשובה.
דניאל בלנגה
מבחינת מקור תקציבי אני אגיד שזה רק השוואת הנחה לסטודנטים בחו"ל. לגבי הטענה של חבר הכנסת סעדי, כמו שסיכמנו בדיון הקודם, בחוק נכניס בהוראת קבע שהשר רשאי לקבוע את ההנחה גם לסטודנטים בחו"ל ובהוראת השעה, או נעה עכשיו תסביר לנו איך לנסח, נגיד שהשר יתקין תקנות, ובהן לשנתיים הוא ישווה את דמי הביטוח של סטודנטים בחו"ל לדמי הביטוח של סטודנטים בארץ.
מופיד מרעי (כחול לבן)
שנתיים? לא הבנתי.
דניאל בלנגה
כן. שנתיים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה מה שנסגר. כרגע שנתיים.
מופיד מרעי (כחול לבן)
הוראת השעה לשנתיים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון. אלה הסיכומים.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
בתקציב החדש הם יצטרכו לעגן את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בתקציב החדש נקווה שזאת כבר תהיה הוראת קבע.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני חושבת שחבר הכנסת אוסאמה סעדי עושה בשכל שהוא מבקש לקדם את החקיקה הזאת, להכניס אותה כבר לתוקף.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון, כי אנחנו כבר בפברואר.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
הוא תמיד עושה דברים בשכל...
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא תמיד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הוא אומר "לא תמיד", במקרה הזה. נעה, לפני שאנחנו מעלים את זה להצבעה, האם קיימת כרגע סוגיה לגבי המיזוג, או שאנחנו יכולים להתקדם בהצעה?
נעה בן שבת
אני מבינה שיש פה מחלוקת לגבי שתי הצעות חוק שעסקו בנושא. אם תהיה רביזיה לנושא הזה - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אם תהיה רביזיה, תהיה רביזיה. היא יודעת שמיזגנו.
נעה בן שבת
אם תהיה רביזיה על המיזוג, אם שתי חברות הכנסת יבקשו לא למזג את ההצעות שלהן, אפשר יהיה - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
כרגע זה תיאורטי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש רביזיה. עוד חצי שעה נצביע על הרביזיה. לא צריך לחכות שיעלו את זה לפני המליאה. נצביע ב-13:30 על הרביזיה.
נעה בן שבת
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' ...) (דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"ב–2022
תיקון סעיף 371
1.
בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), בסעיף 371(א)(5)(ה), בסופו יבוא "לרבות מוסד להשכלה בחוץ לארץ".בסעיף של התקנות הראשונות היו פה כמה נוסחים. שלושה דברים יהיו בתקנות הראשונות האלה: דבר ראשון, המועד. אנחנו באמת רוצים שהן יהיו תקנות ראשונות וייקבע להן מועד. מה שנדון, היה חודשיים. הבנתי שלמוסד לביטוח לאומי יש בקשה בנושא הזה.
יוסף פולסקי
אנחנו כמובן נעשה כל מאמץ להניח את זה כמה שיותר מהר ולפרסם את זה, אם יש לי את נוסח התקנות ביד, ואין לי אותו כרגע, גם התהליך הפנימי, רק לפרסום הציבור, זה שלושה שבועות. לכן חודשיים זה נראה בעינינו לא סביר. פרק זמן של חמישה חודשים, חצי שנה, נראה לנו יותר סביר להעברת התקנות האלה. בסוף יש נושא של שיתוף פעולה עם כל המשרדים. אני בטוח שכל המשרדים יירתמו לעניין הזה, אבל מטבעם של דברים זה לוקח קצת זמן, וגם יש נושא של העברות מידע, שמניסיון הנושא של העברות מידע והעיגון שלהן בתקנות - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בינתיים אתם גובים לפי התעריף הקיים. אין לי בעיה שתיקחו כמה חודשים שאתם רוצים, אבל בינתיים אתם גובים לפי התעריף הקיים, ונכנסנו לשנת 2022. או שתגידו שבינתיים אתם לא גובים מהסטודנטים בחו"ל, או שנצמצם את הזמנים.
יוסף פולסקי
בדרך כלל המידע שנתקבל - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה יחול רטרואקטיבית. זה בכל מקרה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הן הולכות עם המיזוג. אתה יכול למשוך את הרביזיה.
יוסף פולסקי
נכון שכרגע התעריף שחל עליהם הוא התעריף הרגיל, שגם הוא אגב המינימלי. אנחנו מדברים על אותו סדר גודל של 70 ומשהו שקלים על דמי ביטוח לאומי ולא על דמי ביטוח בריאות. לעניין הרטרואקטיביות, אני מניח שזה משהו שנצטרך להידרש אליו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו סיכמנו עם משרד האוצר שזה חל בשנת 2022 וב-2023, ולכן זה צריך לחול מתחילת השנה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
השורה התחתונה שאתם צריכים זמן בשביל להכין את התקנות. תיכף נסגור את הזמן. אבל בכל מקרה, לפי הסיכומים, כמו שאומר חבר הכנסת סעדי, זה צריך להתחיל רטרואקטיבית מתחילת 2022, לדבר הזה חייב להימצא ביטוי בחוק.
נעה בן שבת
נכון. אז אנחנו אומרים ארבעה דברים: תקנות ראשונות, דבר ראשון, יהיו בתוך – כמה זמן?
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני ממפא"י, אז אני עושה תמיד באמצע – ארבעה חודשים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה עכשיו צריך להיכנס לעניין של התקנות. הרי אנחנו עכשיו בקריאה הראשונה. בקריאה הראשונה אנחנו קובעים את העיקרון. אחרי זה, כשנגיע לקריאה השנייה והשלישית, נראה את התקנות, אולי נסכם את הפרטים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו עושים פה סדר. בלי בלגן. נעה.
נעה בן שבת
הנוסח הזה הוא בעקבות הדיון שהיה בפעם שעברה. בפעם שעברה האוצר אמר: אנחנו רוצים שיהיו שנתיים, ואתם אמרתם שאתם רוצים שתהיה השוואה – כל הדברים האלה כתבנו באותן תקנות ראשונות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוראת שעה זה מוסכם לשנתיים. הנוסח, אמרתי, מה שיש בהוראת השעה, שאנחנו אומרים ששר העבודה ישווה את דמי הביטוח הלאומי של סטודנטים מחו"ל לאלה שלומדים בארץ.
נעה בן שבת
זה מה שכתוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לגבי הגדרה מה זה סטודנט ואיזה סטודנט, לקראת השנייה והשלישית נגבש את זה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני חושבת שיש פה אי-הבנה.
נעה בן שבת
אנחנו מדברים על אותו דבר. דבר ראשון אנחנו אומרים שתהיה הוראה קבועה שתסמיך את השר לקבוע הוראות לגבי תלמידי חוץ-לארץ, זה משהו שאין היום. חוץ מזה, תהיה לנו הוראה, תקנות ראשונות שהן מוגבלות לשנתיים, תקופה שלא תעלה על שנתיים. אנחנו רוצים לוודא שהן יגיעו בתוך X זמן והן יקבעו גם מי הסטודנטים, וגם מה שאמרת, שיהיה באותו שיעור של סטודנט של מוסד להשכלה בארץ. אלה אותם עקרונות. וכרגע נכנס העיקרון הנוסף שביקשתם הרטרואקטיביות, שזה יחול - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
משרד האוצר, אני רוצה שיהיה לפרוטוקול העניין הזה, שזה באישור שלכם, זה לפי הסכמות.
דניאל בלנגה
כן. בוודאי.
נעה בן שבת
תקנות ראשונות
2.
תקנות ראשונות לפי סעיף 371(א)(5)(ה) לחוק הביטוח הלאומי כנוסחו בחוק זה ייקבעו בתוך ארבעה חודשים מהתאריך שנקבע, מיום פרסומו של חוק זה, ותוקפן לא יעלה על שנתיים; בתקנות כאמור יקבע שר הרווחה לגבי שנים 2022 ו-2023 כי דמי הביטוח של סטודנט שמבוטח במוסד להשכלה בחוץ לארץ יהיה באותו שיעור של דמי הביטוח של מבוטח במוסד להשכלה בארץ.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הערות? אין. אפשר להגיע להצבעה. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד הנוסח המוצע שירים את ידו. מי נגד? נמנעים?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
אושרה
היו"ר אפרת רייטן מרום
שלושה בעד. נגד אין. נמנעים אין.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מברוכ.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מברוכ, בהחלט. הנוסח עבר ומוכן לקריאה הראשונה. חבר הכנסת סעדי, לפני שאתה הולך לחגוג, מה עם הרביזיה שלך?
נעה בן שבת
משכת אותה, אחרת לא היינו יכולים להצביע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מושך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הוא מושך את הרביזיה. תודה רבה. תודה רבה, חברים.


הישיבה ננעלה בשעה 13:09.

קוד המקור של הנתונים