ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 15/02/2022

חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 24), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים