ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 09/02/2022

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון מס' 4), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת העבודה והרווחה
09/02/2022


מושב שני
פרוטוקול מס' 89
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום רביעי, ח' באדר א' התשפ"ב (09 בפברואר 2022), שעה 10:40
סדר היום
הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות בתביעה של חושף שחיתות נגד מעסיקו), התשפ"א-2021, של ח"כ נירה שפק
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
משה אבוטבול
נירה שפק
מוזמנים
מיכל לרר - מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל

תומר נאור - עו"ד, ראש האגף המשפטי, התנועה למען איכות השלטון בישראל
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
ענת נחום - חבר תרגומים
הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות בתביעה של חושף שחיתות נגד מעסיקו), התשפ"א-2021, פ/940/24
היו"ר אפרת רייטן מרום
ישיבת וועדת העבודה והרווחה, ה-9 בפברואר 2022, ח' באדר תשפ"ב השעה היא 10:40 ואנחנו מקיימים דיון נוסף בנושא הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין) (תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות בתביעה של חושף שחיתות נגד מעסיקו), התשפ"א-2021, של חברת הכנסת נירה שפק ואנחנו דנים פה בבקשה לדיון מחדש, ברביזיה לפי סעיף 105 לתקנון הכנסת של חברת הכנסת נירה שפק.

אנחנו נפתח בהצבעה על הרביזיה על מנת שאפשר יהיה לדון.

הצבעה

בעד – 2
נגד – 0
נמנעים – 0
הרביזיה התקבלה.

אוקיי שניים בעד אין לנו נמנעים ואין לנו נגד, הרביזיה התקבלה.

בבקשה, מאז הדיון הקודם שבו הגענו לנוסח מוצע על ידי הוועדה ומבלי להיכנס לפרטיו אני מבינה שעוד התקיימו אחר כך עוד דיונים ושיח עם המשרדים השונים, בעיקר משרד המשפטים ועם המשרד לביטחון פנים וכהנה. נירה בואי בבקשה תפרטי מה התקדם.
נירה שפק (יש עתיד)
כן. לצערי צמצמנו את השנים. במקום שההקפאה תהיה, הקפיאו את ההקפאה בהגשה למבקר המדינה ולנציב – שינו את זה לשנתיים ולא לשלוש והיפוך הנטל הוא אחרי שנתיים ולא אחרי שלוש שנים, אלו לצערי היו התנאים לאשר לי את החוק. מבחינתי הסכמתי כי זה יותר טוב מהמצב היום.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני חושבת שעשית כאן שינוי מאוד מאוד גדול.
נירה שפק (יש עתיד)
כן, כן. אבל אני תמיד מסתכלת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו לא, אין פה מה להקטין. את צריכה לקבל פה, זה חוק שניסו לקדם אותו כל כך הרבה שנים נירה. את ממעיטה רגע פה מהאירוע.
נירה שפק (יש עתיד)
אני לא ממעיטה מהאירוע, אני פשוט מסתכלת עליי באירוע שלי – של מה השגתי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון.
נירה שפק (יש עתיד)
אני לא הנושא כאן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, את צודקת. אני מסתכלת על התוצאה.
נירה שפק (יש עתיד)
אני מסתכלת על האזרח בקצה. אנחנו סיכמנו שתי דברים שעלו אחרי הנוסח הראשון, גם פה בוועדה שאנחנו נדבר עליהם וזהו, אני מקווה.
נועה בן שבת
לגבי מספר השנים של ההתיישנות לא סיכום? כי לי מסרו שגם במקום חמש שנים דובר על שלוש שנים. ככה סוכם?
נירה שפק (יש עתיד)
זה סוכם על שלוש שנים, אמרתי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן. לא, היא לא ציינה את זה עכשיו בדברים, אבל כן הם סיכמו.
נירה שפק (יש עתיד)
כן אבל בסך הכל יוצא שנתיים ועוד שלוש שנים, אז זה חמש שנים. אז כאילו אני, גם בדיון הקודם דיברנו על זה שבסך הכל זה יוצא חמש שנים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, בדיוק. נכון.
נועה בן שבת
כי את לא אמרת על ההתיישנות. את אמרת הקפאה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, אז הנה אנחנו עושים סדר.
נירה שפק (יש עתיד)
אנחנו עושים סדר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון, זה בסדר.
נירה שפק (יש עתיד)
אני אחרי אימון כדורגל של חצי שעה, אני לא בנויה לזה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני לא ידעתי שאת בקבוצת כדורגל.
נירה שפק (יש עתיד)
אתם לא רואים אותי, אני עם נעליי כדורגל. מהלחץ להגיע לכאן שכחתי להוריד אותן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
רגע, מה? יש קבוצת כדורגל ולא זימנו אותי?
נירה שפק (יש עתיד)
אני בזה הרגע מזמנת אותך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
של נשים או של נשים וגברים ביחד?
נירה שפק (יש עתיד)
לא. אני אספר, נעשה ככה אווירה כיפית?
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, יש לנו זמן. גם ככה כבר הנוסח מוסכם. בואי נתקדם.
נירה שפק (יש עתיד)
יאללה. אז ככה, הסתובב צחי הנגבי במליאה של הכנסת ועבר בין הספסלים בשורה שלנו וראה גבר והוא אמר לו "..אתה רוצה להיות בנבחרת הכנסת.." דילג עליי. אז אמרתי לו "..סליחה, למה דילגת עליי?.." אז הוא אומר "..לא, זו נבחרת כדורגל. אמרתי לו "..אז מה? מי שמך להגיד לי לא לשחק? תרשום אותי!.." הוא רשם אותי ואז מצאתי את עצמי ששואלים אותי מה מידת הנעליים שלי, מה מידת המדים ולכי תרשמי אקסטרה לארג' – לכל חברי הכנסת שבקבוצה. אני שוערת והיום היה אימון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
והתייצבת?
נירה שפק (יש עתיד)
התייצבתי, הגעתי בזמן והם איחרו וזה היה בשלווה, מקום מדהים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אה הייתי שם, כן ברור.
נירה שפק (יש עתיד)
ואיך שאנחנו נכנסים הוא אומר לנו "..ארבעה סיבובי ריצה.." אני סבתא! רצתי ארבעה סיבובים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מי זה? רגע מי המאמן של הקבוצה?
נירה שפק (יש עתיד)
פיני בלילי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הוא בא ומאמן את קבוצת הכדורגל של הכנסת, המעורבת?
נירה שפק (יש עתיד)
נכון, המעורבת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שבזכותך היא מעורבת.
נירה שפק (יש עתיד)
נכון והיא מעורבת גם אופוזיציה וקואליציה, גם גברים נשים, גם עידית סילמאן הגיעה לאימון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
גם היא עם נעלי ספורט היום?
נירה שפק (יש עתיד)
כן היא גם בספורט היום. אני רק רצתי לכאן, עזבתי את האימון באמצע בגלל הדיון על החוק.
נועה בן שבת
מירב בן ארי שם?
נירה שפק (יש עתיד)
מירב בן ארי גם שם אבל היא בוועדה ואת שם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, לא. אני בכדורסל.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתם מוכנים להסביר לי מה זה כדורגל ומה זה כדורסל? תתחילו להסביר לי. אני עדיין לומד מה זה ברל כצנלסון. אני לאט לאט לומד בכנסת, משלים את לימודי הליבה שלי.
נירה שפק (יש עתיד)
אפרת אומרים, יש דברים שיש הבדל בין גברים לנשים ויש דברים שאין. אני שוערת, לא הביאו לי כפפות. עכשיו גבר בלי כפפות זה לא נורא, אני בעצירה הראשונה עפה לי היד ונשברו לי שתי ציפורניים. אז אני באה שתעשו לי היום אווירה טובה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז זה יום טראגי, נשברה ציפורן.
נירה שפק (יש עתיד)
לא, יום נהדר. יותר טוב זה לרוץ והשלמתי את כל סיבובי הריצה גם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אין לי ספק, באמת. אני חושבת שמי שצירף אותך לקבוצה הוא לא הבין שבעצם הוא מצרף הנה ואנחנו רואים את זה כאן – בולדוזרית, שהיא תשעט לשער כמו שהיא שעטה פה למטרה.
נירה שפק (יש עתיד)
לא, אני שוערת – אף אחד לא יכניס לי גול.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שוערת, אז אף אחד לא יכניס גול.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היום עובר חוק באמת שאסור בדוגמנות לשאול על משקל לפני כן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
יפה.
נירה שפק (יש עתיד)
מעולה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
טוב. אז השוערת, כבוד חברת הכנסת נירה שפק, אני לא סתם אומרת שעשית פה שינוי מהותי. זה ברור שאנחנו ציפינו ורצינו וקיווינו ליותר כמו שבדרך כלל אנחנו עושים פה עם החוקים, אנחנו רוצים להוציא חוקים שהם טובים ושאנחנו שלמים איתם מתחת לידינו. אני חושבת שבמסגרת השיקולים השונים שניהלת מול המשרדים הממשלתיים – המשרד לביטחון פנים כמובן, משרד המשפטים וכולי והם העירו את ההערות שלהם. אז בשלב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, לפני קריאה ראשונה, בכל אופן יש לומר שמדובר כאן בשינוי מהותי נירה, מהותי.
נירה שפק (יש עתיד)
נכון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
גם בטח יושבים פה גם חבר'ה מהתנועה לאיכות השלטון, מהנהנים מאחורי המסכה. זה אירוע. תומר, אולי תגיד משהו? תציג את עצמך.
תומר נאור
כן, עו"ד תומר נאור, ראש האגף המשפטי בתנועה לאיכות השלטון. אני קודם כל אומר שמי שמנהלת את זה מהתנועה זו עו"ד רחל אל שי, שהייתה צריכה להגיע ולא יכלה ולכן אני פה, היא קצת בחופש וזה גם חשוב.

חברת הכנסת נירה שפק אני רק רוצה לומר כי שמעתי את מה שאת אומרת ואני חושב שעשינו פה איזה שהוא צעד מאוד גדול קדימה. כל הסיפור של חושפי שחיתות, אנחנו מלווים את הנושא של הגנה על חושפי שחיתות כבר למעלה מ-30 שנה וזה מה שנקרא baby steps. אבל אם נסתכל רגע ממעוף הציפור, התקדמנו מנשיא מדינה, אני מזכיר, שקורא לחושפי שחיתות "שטינקרים" ולמה אנחנו צריכים להגן על האנשים האלה בכלל ואנחנו נמצאים היום בוועדה ואנחנו דנים על שבע או חמש שנים ואני חושב שיש פה התקדמות שהיא נפלאה.

גם לומר עוד דבר, אני עוקב אחרי כל החוק הזה מרחוק. גם בדיונים פה, גם בהצבעה הטרומית, נדמה שאיכשהו בתקופה המאוד לא פשוטה שהמדינה נמצאת בה כרגע וכל הכיתוב, יש איזו שהיא הסכמה חוצה מגזרים שחושפי שחיתות הם אנשים שצריך להגן עליהם ואנחנו מצליחים לנתק את זה מכל השיח המאוד רעיל שקורה בחברה היום ולכן זה לא מה שקיווינו לו ואנחנו בהחלט מברכים על ההתקדמות ואנחנו קוראים גם לוועדה וגם כמובן למליאה לקדם את זה כמה שיותר מהר. יש לנו היום חושפים שהם ממש מחכים לראות מה קורה איתם על מנת שנוכל לדעת איך אנחנו מתקדמים בטיפול ולכן אנחנו בהחלט קוראים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן באיזה הגנות בעצם החוק מעניק להם.
נירה שפק (יש עתיד)
זאת אחת הסיבות שהסכמתי ללכת על שנתיים. כי כל מי שהוא לא זכאי וההכפלה הזאת מ-12 חודשים לשנתיים וההקפאה וההמשך הוא כל יום מציל עוד מישהו כזה ונותן לו את היכולת לעמוד על שלו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תומר, באים אליכם לעזרה חושפי שחיתויות. אתה יכול להעריך לנו בגדול היום, כשאתה אומר "יש אנשים שמחכים" על כמה אנשים אנחנו מדברים?
תומר נאור
אל התנועה פונים בממוצע בסביבות ה-20 אנשים בשנה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן.
תומר נאור
כשאנחנו באמת עושים לכל אחד קודם כל איזה שהוא הליך של להעריך אם אנחנו יכולים לתת לו מענה, אם זה לא מדובר בעניין שפחות נוגע לחשיפת שחיתות ומה המסלול המתאים – האם אנחנו רוצים ללכת למבקר המדינה. אני אומר שבעבר המסלול הטבעי היה ללכת למבקר המדינה וזאת משום שזה מסלול קל יותר, מהיר יותר – קיווינו שהוא יהיה מהיר יותר ואנחנו עכשיו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, כבר שמענו שלא.
תומר נאור
כן. יש לנו עכשיו מישהי שהיא כבר למעלה משנתיים וחצי.
נירה שפק (יש עתיד)
נכון.
תומר נאור
ובעיקר אבל צריך לומר, הוא זול יותר. זאת אומרת, גם לנו כעמותה דלת משאבים וגם לחושף שחיתות שבסוף צריך להיכנס להליך ארוך ויש פה עורכי דין בחדר וכולנו יודעים מה המשמעויות של להיכנס להליך משפטי. התנועה מטפלת עכשיו במעל ל-25 חושפי שחיתות בהליכים שונים, בכל מסגרות השירות הציבורי. כשממש עכשיו, מה שנקרא ב-pipe line, יש לנו חמישה או שישה חושפים וחושפות שממש מחכים לראות מה נעשה איתם ולאן אנחנו נתקדם איתם ואני חושב שהחוק הזה קודם כל מאפשר לנו לנשום ולהעמיק יותר בתיקים ולדעת אם אנחנו הולכים אל מבקר המדינה, לדעת שבסוף הדרך מחכה לנו סעד נוסף ושוב אני אומר, זה לא מה שפיללנו, אבל אנחנו בהחלט מברכים על זה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
יופי, תודה תומר.
נירה שפק (יש עתיד)
יש לזה עוד דבר תומר, אפרת, כולם. זה גם ברגע שרואים שכל נושא האכיפה וכל נושא אורך הנשימה לדבר הזה הוארך, יותר יעזו לעשות את זה. ואני מקווה שבעתיד גם יותר בעלי שררה יבינו שהם לא יכולים לעשות כרצונם. אז אולי זה איזה שהוא משהו שיתאזן.
תומר נאור
נכון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון, ההגנה וכמובן ההרתעה. בבקשה, חבר הכנסת יצחק פינדרוס.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני באמת רוצה להתייחס בשתי נקודות. קודם כל, אי אפשר להתעלם ממה שקורה היום. המקום עם הכי הרבה שחיתויות, שאין לנו חושפי שחיתויות שם זה משטרת ישראל. אי אפשר להתעלם מזה, זה משהו שאני חושב שכל אזרח במדינת ישראל באשר הוא זה נורא מטריד אותו וגה משיכת זמן כרגע ופרסמו הבוקר שבינתיים יש מחיקת עדויות ומחיקת ראיות במשטרה. זה מטריד, מטריד מאוד. אני דרך אגב זה לא חדש לי. אני מתריע כאן בכנסת מאז יומי הראשון פה על העניין הזה, שיש מקום ששמה יש בעייתיות מאוד גדולה. מקום שהוא אמור לשמור על החוק והוא אמור להיות שומר הסף או לפחות אחד משומרי הסף ושם המערכת מתנהלת בבעייתיות יתר, זה דבר ראשון.

דבר שני, אני חושב שהחוק הזה הוא ראוי ונכון וצריך לקדם אותו, אבל יחד עם זאת ונתקלתי בלפחות שני מקרים כאלה בשנותיי הציבוריות. מקרים של אנשים שלא היו אמורים להיות בעבודה ויום לפני הפיטורין שלהם נזכרו שהם הופכים להיות חושפי שחיתויות וניצלו בציניות את ההליך הזה ואנחנו צריכים למצוא, אני אומר במקביל , החוק הזה צריך לעבור. זה לא יכול להיות מוגבל לשנה ואני מסכים איתך שזה צריך להיות יותר זמן. אני גם חושב כמוך שזה היה צריך להיות לשלוש שנים ולא לשנתיים, אבל אני מבין שהגיעו לאיזו שהיא פשרה בשביל הדבר הזה ואני מכיר מה זה הליכי חקיקה.

אבל אני כן חושב שבסופו של דבר אנחנו צריכים לתת את הדעת שזה לא יהיה פתח לניצול ציני על ידי עובדים ואני נתקלתי לפחות בשני מקרים כאלה. זאת אומרת בן אדם יושב 20 שנה, הוא פתאום נזכר יום לפני שקראו לו לשימוע והוא לא עשה את עבודתו, הוא נזכר פתאום שהוא יכול להיות חושף שחיתות והוא שולח פתאום מכתב למבקר המדינה ואתם בטח גם מכירים את ההליכים האלה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו צריכים למצוא איך לא תהיה שום פרצה לדבר הזה, כשיחד עם זאת, אני חושב שזה חשוב מאוד – לתת גיבוי לאנשים שרואים במקום העבודה שלהם ולא משנה איפה זה, כשהם רואים דבר שהוא לא נכון והוא לא ראוי – שתהיה להם הגנה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ממש ככה. כן, אני האמת היא ששוחחתי על זה בפעם הקודמת שקיימנו פה את הדיון חברת הכנסת נירה שפק ואני, כמי שייצגה ואתה מחייך כי אתה יודע.
תומר נאור
דיברנו על זה, כן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ואני זוכרת את ההשלכות שיש למקום עבודה וגם אני מצטרפת לדבריו של חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בזהירות הנכונה והמרבית, כי כולנו תומכים בקידום של החוק ועם זאת, גם בהשלכות על מקום העבודה כשיש לך חושף שחיתויות ואתה יודע את זה, אתם יודעים את זה מן הסתם. זה יכול להיות על התפקוד של שאר העובדים, על התפוקה של המקום, על קצב הדברים שפתאום עכשיו נראים אחרת. יש לזה השלכות שככה, אנחנו, יש את הנייר ותמיד יש שני צדדים מה שנקרא ואנחנו יודעים את זה שיש שני צדדים ויש השלכות לכל דבר.

באמת, אני חושבת שדבר ראשון הפשרה שהגיעו אליה כרגע היא אולי אפילו מבטאת את זה שאולי צריך לתת את המקום המאוזן הזה ואני מצטרפת גם בעניין הזה לדבריו של חבר הכנסת פינדרוס.
תומר נאור
אני אשמח מה שנקרא "דלת פתוחה", אז הסיפר של חושפי שחיתויות גם במשטרה, גם בשירות בתי הסוהר וגם בצה"ל הוא נקודה מאוד בעייתית אומר שאם נאמרו פה הדברים, זה לא לדיון היום אבל אני מזמין אותך חבר הכנסת פינדרוס, יש לנו כבר הצעת חוק כתובה על הגנה על חושפי שחיתויות. יש שם בעיה מאוד קשה בהגנה על חושפי שחיתויות גם בשירות בתי הסוהר וגם בצה"ל, מי שהם מוחרגים מדיני העבודה מסיבות אחרות לחלוטין והגנו על חושפי שחיתות בשירות בתי הסוהר תקופה מאוד ארוכה. לצערנו הרב.
נועה בן שבת
ההחרגה היא לא מוחלטת.
תומר נאור
היא לא מוחלטת אבל יש בעיה ספציפית שנוגעת לדיני עבודה, ששולחת אותם לבתי המשפט לעניינים מנהליים, במקום לבית הדין לעבודה ולכן יש פה בעיה. הייתה לנו, מה שיש לנו פה זה סיפור מאוד כואב של חושף שחיתות. מי שמכיר, בבית המשפט לעניינים מנהליים לא שומעים שם ראיות, אין חקירות ולכן בעצם חושף שחיתות, שכל מה שהוא צריך לעשות זה לספר את הסיפור שלו מנוע מראש. היה לנו תיק מאוד ארוך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היום מה שהוא עושה זה ללכת לכלכליסט בעילום שם.
תומר נאור
דווקא כאן הנה אמרתי, חוצה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כמה עוד אין ראיות?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
דרך אגב, הייתה מלחמת ניצבים בירושלים ואני לא יודע למה, על מה מטייחים את זה. אני כל הזמן שואלים אותי "..מה יש לך נגד המשטרה?.." הייתה מלחמת ניצבים בירושלים, מלחמת ניצבים ופתאום נזכרו כמה ניצבים שמפקד המחוז פגע מינית במישהו, שזה משהו שכולם ידעו עליו שנים ובגלל מלחמת הניצבים של מפקדי התחנות זה צף. זה היה משהו מזעזע.
תומר נאור
אז אני רק אשמח לסיים את דבריי, לא התכוונתי לדבר על המשטרה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, אבל אני אומר שבסוף התוצאה היא.
תומר נאור
רק לומר שאני מזמין, אני מזמין את חברת הכנסת פינדרוס ואני אשמח שנשב ונקדם ביחד הגנה על חושפי שחיתות גם בגופים האלה, תודה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בשמחה רבה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה. חברת הכנסת משה אבוטבול, בבקשה.
משה אבוטבול (ש"ס)
טוב. קודם כל בוודאי שבלי ספק חייבים לחזק את המערך הזה של שמירה על המוסדות שלנו בזה שאנחנו בעצם מאפשרים גם כן לאדם לבוא ולספר את מה שבעצם הוא יודע.

קודם כל סתם בסוגריים, אחרי שיש לנו את הפגאסוס הזה אני לא יודע אם הם צריכים בכלל את אותם האנשים. הם כבר שומעים את הכל, אז כך שלא. אחד אמר היום שעדיף איך שאומרים לעשות "דף היומי", השיעורים בטלפון כי אז מזכים גם את השוטרים לשמוע את השיעור, אז זה ככה – היום שומעים את כולם.

אבל בכל מצב לעצם העניין. אני אומר כבוד יושבת ראש הוועדה וגם יוזמת החוק חברת הכנסת נירה שפק, שצריכים לדעת לפעמים ואני אומר את זה לפעמים, אני לא אומר את זה על כולם זה מנוצל בצורה צינית. אני יודע לפחות על מקרה אחד שעו"ד שראה שאיזה אחד "עובד סדרתי", שיש איתו בעיות סדרתיות, כן? שהוא כל פעם היו לו בעיות עם אותו הגוף שהוא עובד בו והוא אמר לו "..תשמע, אני לא רואה פה משהו זה. תגיד שאתה עכשיו חושף איזה משהו ומרגע זה כבר אסור להם לגעת בך ואתה פרה קדושה..".

אני לדעתי, צריך פה בנושא הזה קצת משנה זהירות. קצת לבדוק גם כן ומותר לבדוק גם את התיק האישי של הבן אדם לפני שנותנים לו את התואר הנכסף הזה של "חושף שחיתות". כי בעצם הוא מנצל את זה לרעה וזה יכול להיות פתח לנושא הזה, בפרט אם מרחיבים את השנים או דברים מהסוג הזה. אז אני לא אומר, צריכים והיו הרבה מאוד מקרים שעל ידי אותם האנשים עושים את זה. אבל העלו פה גם כן תמיהה, בן אדם אוכל מן המערכת, שותה מן הבאר במשך עשרים שנה ופתאום הוא נזכר באיזה סיפור כזה או שניים? איפה היית שבע שנים?
היו"ר אפרת רייטן מרום
יש לכם נתונים תומר על המקרים האלה, כמה הם מהשיעור שאתם נתקלים? האם אנחנו מדברים על שיעור זניח?
נירה שפק (יש עתיד)
השיעור הוא זניח, אני בדקתי.
תומר נאור
אני חייב לומר.
משה אבוטבול (ש"ס)
רק דקה, אני אסיים את דבריי כי פשוט חשוב לי שאתם תבינו את זה. אני לא אומר, שוב פעם שצריכים. אפרת אני כבר מסיים, אני אומר שחייבים להמשיך את המדיניות, רק עכשיו ברגע שאנחנו מעדכנים את החוק והוא יוצא החוצה, אז איך שאומרים "שישו ושימחו" לכל אלה הנצלנים, שמנסים איך שהוא כמו שאומרים על ידי זה למצוא איזה מפלט מסוים למה שהם בעצם לא מוצלחים בעבודה. צריכים לתת את הדעת איך משלבים בתוך זה גם כן איזה בלם מסוים, שזה בכפוף לבדיקת התיק האישי של הבן אדם (חושף השחיתות), מה היה איתו כל השנים. אם באמת הוא היה אדם תמים וטוב והוא בא ואומר, אז בוודאי שנשתף פעולה. אבל אם הוא אחד שהוא באמת עושה חריקות במהלך כל השנים של העבודות שלו, אז אנחנו כמובן נצטרך גם כן להתחשב בתיק הזה. לדעת מי הוא אותו הבנאדם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
טוב.
נירה שפק (יש עתיד)
אני רוצה לומר בהקשר של מה שדובר פה עכשיו. קודם כל הממ"מ בחן את זה ובחלק מהעבודה שעשיתי יש ממש פילוח בין השנים 2017 ועד 2020, מה מספר התלונות שהוגשו, כמה מתלוננים ביטלו את התלונה – שזה גם את יודעת, שרואים ומתחילים ולחץ, כמה מהתלונות נמצאו כלא מוצדקות וכמה קיבלו את ההגנה. התלונות הלא מוצדקות הן ביחסיות שלהן, שליש נגיד? או רבע.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הלא מוצדקות?
נירה שפק (יש עתיד)
לא מוצדקות. עכשיו לא מוצדקות זה לא מוסבר למה הן לא מוצדקות, אין ירידה ללמה. אבל אני אומרת חבר'ה בואו, אנחנו לא לפי הבודד, אנחנו מדברים על הכלל ובכלל בן אדם שחושף שחיתויות ואני דיברתי עם המון כאלה.
משה אבוטבול (ש"ס)
זקוק להגנה.
נירה שפק (יש עתיד)
הוא זקוק להגנה. אנחנו מדברים על חוק אחרי שמצאו אותו חושף שחיתות, כמה הוא יכול להגיש? כאילו כמה זמן נותנים לו? אוקיי, אמרו לך שאתה חושב, מתעמרים בך בעבודה לאחר שהוכרזת כחושף שחיתויות – על זה הפרק ופה אנחנו צריכים לתת כמה שיותר. הוא כבר עבר את כל המבחנים, כבר בדקו אותו – אם זה דרך מבקר המדינה.
משה אבוטבול (ש"ס)
רואים את התיק האישי שלו במקביל? זה חלק מהתהליך בדיקת התיק האישי.
נירה שפק (יש עתיד)
זה חלק, ברור. הוא הולך עכשיו להליך משפטי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
למה זה רלוונטי לראות את התיק האישי של החושף?
משה אבוטבול (ש"ס)
לא.
נירה שפק (יש עתיד)
לא התיק האישי, אני אסביר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני אסביר למה הוא התכוון כשאמר "התיק האישי".
משה אבוטבול (ש"ס)
גם הוא היה ראש עיר.
נירה שפק (יש עתיד)
לא הבנתי תיק אישי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חושב שחשוב מאוד מה שהוא אמר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כן וזה מתחבר למה שאני אמרתי קודם. אם ב-1 לינואר 2021 האיש נקרא לשימוע והזהירו אותו "אם אתה לא תעבוד בתאים בתוך שלושה חודשים..".
נירה שפק (יש עתיד)
זה חלק מזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה הולך לפיטורין. קוראים לו לאחר שלושה חודשים ואומרים לו "לא עבדת" ואז הוא אומר "מה פתאום?", שולח מכתב מעו"ד שאין לכם זכות לפטר אותי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ואז אומר לו "תשמע, אנחנו הולכים להתחיל איתך הליך פיטורים" ואז באותו הבוקר ואני מכיר מקרים כאלה, הוא פתאום שולח למבקר המדינה וכשזה מובא בפני בית המשפט הוא אומר "הנה אני חושף שחיתות, מגיעה לי הגנה". אני מכיר מקרים כאלה.
נועה בן שבת
לא, לא. סליחה. אני רק רוצה גם להגיד. המתמחה טליה - - - גם בדקה את פסקי הדין משנת 2017, פסקי דין שניתנו בתביעות של חושפי שחיתויות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי.
נועה בן שבת
ישנם מקרים בהם אנשים פונים אחרי ובית המשפט, בית הדין לעבודה דוחה את התביעות.
משה אבוטבול (ש"ס)
בדיוק.
נועה בן שבת
החוק יש לו הרבה מאוד בלמים, הוא דורש שהתלונה הזאת תוגש בתום לב, הוא דורש קשר ביתי בין התלונה לבין ההתנכלות.
משה אבוטבול (ש"ס)
לזה התכוונתי.
נועה בן שבת
אז אנחנו לא הופכים פה, אין דרך פה להפוך את הדברים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
טוב אז בואו, בדקות שנשארו לנו להקריא בבקשה את הנוסח של הצעת החוק.
משה אבוטבול (ש"ס)
אנחנו מצביעים עכשיו?
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן.
נועה בן שבת
אנחנו מתקנים כמו שאמרנו, הצעת חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במנהל התקין) להלן החוק:

בסעיף 3/א': ברישה במקום "..טרם חלפה שנה מיום הגשת התלונה על ידו או בסיועו כאמור באותו הסעיף.." יבוא: אם. ואחרי פסקה 2 יבוא: "..כי לא חלפו שנתיים ממועד הגשת התלונה על ידו או בסיועו, כאמור בסעיף 2 ועד למועד הפגיעה בו או לפיטוריו, כאמור באותו הסעיף..".

זה לגבי הנושא של ההיפוך והנטל.

בסעיף 5 לחוק העיקרי: במקום "..12 חודשים.." יבוא: "..שלוש שנים.." זה לגבי תקופת ההתיישנות ובסופו יבוא "..ואולם בחישוב תקופת ההתיישנות לא תבוא במניין תקופה שלא תעלה על שנתיים מיום הגשת התלונה באותו העניין לנציב תלונות הציבור, לפי חוק מבקר המדינה התשי"ח – 1958 (נוסח משולב) ועד לסיום הטיפול בתלונה ובירורה על ידו, על אף הוראות סעיף 45/א'/2 לחוק האמור. - - - חוק זה יחול על תובנות המוגשות מיום תחילתו ואילך..".

רציתי רק לברר לגבי הנושא הזה של התקופה שלא תעלה על שנתיים שלא באה במניין, אנחנו רוצים רק לוודא – האם כשאנחנו מדברים על תקופה שדן בה מבקר המדינה, אם בתוך חודש הוא דחה או הוא סיים את הטיפול שלו, האם גם אז מצרפים שנתיים או שאז רק החודש מצטרף?
נירה שפק (יש עתיד)
לא. אנחנו, מכיוון שאנחנו לא מדברים. הרי את אומרת חודש, אבל הרוב זה מעל שנתיים אפילו הוצג פה.
נועה בן שבת
זה לא משנה.
נירה שפק (יש עתיד)
לכן אני לא מכניסה את זה. זה הנוסח שסוכם, אני לא מתחילה להכניס לכל המוקדם או לכל המאוחר. יש נוסח שסוכם וזהו.
נועה בן שבת
אז זה, אני לא יודעת אם זה הנוסח שסוכם. אני רק מעלה ואומרת.
נירה שפק (יש עתיד)
כן.
נועה בן שבת
שיש פה שאלה האם אנחנו ניתן שנתיים גם אם הבדיקה של מבקר המדינה הסתיימה בתוך חודש, האם אז זה אומר גם כן שיש שלוש שנים ועוד שנתיים. אנחנו גומרים תקופה שלא תעלה על שנתיים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
קודם כל אם זה הנוסח שסוכם.
נועה בן שבת
אני לא יודעת מה סוכם אבל.
היו"ר אפרת רייטן מרום
רגע, רק שנייה. אם זה הנוסח שלדבריה של חברת הכנסת נירה שפק סוכם עם המשרדים הממשלתיים ומול היועצים המשפטיים השונים של המשרדים, אז אני נותנת לה את הקרדיט ואני מזכירה גם שזה אמור להגיע אלינו לדיונים נוספים. אז שווה לתת את זה את הדעת בהמשך ואם צריך לחדד את זה אז נחדד את זה יותר. אז הקראנו את הכל?
נועה בן שבת
כן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו ניגש להצבעה. מי בעד הצעת החוק?

הצבעה

בעד – פה אחד
הצעת החוק התקבלה
היו"ר אפרת רייטן מרום
הצעת החוק התקבלה כמובן ותוכן לקריאה ראשונה.
מיכל לרר
היי שמי מיכל מהממ"מ. אני רוצה רק להגיד משהו קטן בהקשר למה שחבר הכנסת משה אבוטבול אמר. הרבה פעמים אנחנו, כאילו מהכתיבה שיש בארץ לגבי חושפי שחיתויות וגם מהכתיבה שקראנו בחו"ל, הרבה פעמים מדובר בעובדים מצטיינים ומסורים לעבודה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון.
מיכל לרר
כלומר, כשקובעים מדיניות אני חושבת שצריך להסתכל על הכלל וכמובן לאכוף את אותם העובדים שמנצלים את המערכת לרעה.
משה אבוטבול (ש"ס)
לא ברור, אבל אם הוא כזה מצטיין למה מחכים עם זה הרבה שנים? מה גרם לזה?
מיכל לרר
לא תמיד זה הרבה שנים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
יש כל כך הרבה סיבות, אפשר לשאול את אותו הדבר גם על נשים שעברו עבירות קשות של הטרדה מינית שלוקח להן שנים ועבירות אחרות.
מיכל לרר
כן.
נירה שפק (יש עתיד)
זה בדיוק אותו הדבר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה לוקח, תראה כמה זה קשה.
משה אבוטבול (ש"ס)
את טוענת שצריך אומץ מסוים שהוא צריך לאזור אותו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בטח. אם עכשיו אני בארגון לצאת, ההליך, הבשלה טיימינג. בטח, לצאת נגד הארגון שלך זה דבר מאוד מאוד קשה וככל שהוא חזק יותר זה אפילו עוד יותר.
משה אבוטבול (ש"ס)
לכן אני אומר, לכן אפרת לכל עובד, לדוגמא אני הייתי ראש עיר שנים רבות. לכל עובד יש תיק, ברגע שאני רואה שבתיק ברוך השם הכל מתנהל איתו בצורה טובה ואין איתו איזה דברים מיוחדים – מצטיין או לא מצטיין, הוא לא צריך להיות עובד מצטיין כדי לחשוף את זה. אבל אין איתו כאילו בעייתיות או דברים מהסוג הזה, שהוא כאילו מנסה לרכוב על זה. אני יותר אהיה עם נטייה להאמין לדברים שהוא אומר, אני אבדוק אותו פעמיים, בפירוש. כי אני יודע שהוא פעם ויכול להיות - - -.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז האנשים אני מבינה שהם כולם נבדקים לפי הנתונים ולפי התהליך, הם נבדקים.
נירה שפק (יש עתיד)
חוץ מזה שהמעסיק גם יכול להגיד את עמדתו. הרי המעסיק גם.
משה אבוטבול (ש"ס)
יש תיק אישי ורואים מה זה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן תומר? מילה אחרונה, זהו אנחנו מסיימים.
תומר נאור
אז רק בחצי משפט. יש פתולוגיה שאנחנו רואים המון פעמים של חושפי שחיתויות של חושף מצטיין – הוא חושף את השחיתות ואז במשך חצי שנה ההתנכלות לבוא והוא מנפח לו את התיק האישי ואת זה גם אנחנו רואים.
משה אבוטבול (ש"ס)
אז זה כבר לא שווה ואז רואים באמת שזה מגמתי.
תומר נאור
רואים את זה ממש וזה אגב היום, בעבר זה מה שנקרא clear cut, ככה פעם. היום קצת הם יותר מתוחכמים, אבל בעבר זה היה ממש - - -.
משה אבוטבול (ש"ס)
ידידי אני חושד בשתי הצדדים. מה אני יכול לעשות? כי גם זה יכול לנפח כאילו, אחרי שהם נחשפו וגם זה יכול לנסות אולי אחרי שהוא.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אין לדעת. תודה רבה, בהצלחה בהמשך ובשורות טובות. אנחנו מסיימים את הדיון.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים