ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 08/02/2022

הצעת צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 3), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת העבודה והרווחה
08/02/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 86
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום שלישי, ז' באדר א' התשפ"ב (08 בפברואר 2022), שעה 11:00
סדר היום
הצעת צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 3), התשפ"ב-2022
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
אוסאמה סעדי
מוזמנים
טובה ווסר - רפרנטית תעסוקה באגף תקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
חבר תרגומים

הצעת צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 3), התשפ"ב-2022
היו"ר אפרת רייטן מרום
היום 8 בפברואר 2022, ז' באדר א' תשפ"ב השעה היא 11:00 בבוקר. דנים בהצעת שר בתוכנת לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 3), התשפ"ב 2022. מהות הצו היא בהמשך לחקיקה שהעברנו כאן לא מזמן והוראת השעה שבעצם מסמיכה את שר האוצר להמשיך את הוראת השעה בשבועיים נוספים. אותם הכללים שחלים על ימי בידוד לעצמאיים ולשכירים, נעה נכון?
נעה בן שבת
כן, גם לשכירים וגם לעצמאיים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בשבועיים נוספים, 14 יום נוספים, כך שהחוקים וההוראות שחלים ושהמדינה התחייבה להם, שזה אומר ארבעה ימי תשלום עבור ארבעה ימי בידוד לחודש ינואר, קצת התחיל בדצמבר אחרי משא ומתן קשה. אז מה-21 בדצמבר, יימשך וימשיך גם במהלך חודש פברואר על השבועיים הראשונים. זוהי מהות הצו, הארכת תקופת הוראת השעה. התייחסות של משרד האוצר? טובה?
טובה ווסר
טובה ווסר מאגף התקציבים במשרד האוצר. אין לי מה להוסיף, מעבר לזה אנחנו בעצם מבקשים מהוועדה לאשר את ההארכה של הוראת השעה לעוד שבועיים. בשביל זה אנחנו כאן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז קודם כל אני שמחה ובאמת גם הוועדה ברשותי וגם ארגוני העצמאיים ככה פנו, לא במכתבים ובאופן רשמי, אבל היו פניות היות ונתוני התחלואה עדיין מרקיעי שחקים בשלב הזה, אומנם אנחנו כבר בירידה של נתוני התחלואה של גל האומיקרון, אך עדיין רואים. אם כי הבוקר היו כבר פקקים מטורפים בדרך לירושלים, אני חייבת להגיד, אחרי הרבה זמן.

אבל זה לא מדד אמיתי, אנחנו יודעים וקודם כל נשלח בריאות והחלמה מהירה לכל החולים שגם רואים אותנו בבית ומי שלא התחסן, אולי כדי שעכשיו גם ינצל את המצב הזה, כי אני רואה לפי הנתונים של התחלואה הקשה ולצערנו גם הנפתרים, אנחנו רואים קורלציה, אז תרשו לי רגע לנצל את הבמה הזו גם כדי לקרוא שוב למי שלא התחסן, מי שפג תוקף החיסון שלו, שידאג לזה. זה באמת, באמת מציל חיים. אנחנו רואים את זה, אסור להתרגל לנתונים האלה.

אני שמחה ששר האוצר נענה גם לקריאתנו וגם זאת הייתה יוזמה שלו, אי אפשר לומר שזה היה מנותק אחד מהשני, ומאריך את התקופה הזו. אני רק רוצה לדעת האם בתום השבועיים האלה ונראה עדיין נתוני תחלואה כאלה רחבים ונרחבים כמו שיש עדיין, של עשרות אלפי אנשים שנמצאים במחלה, מה הנכונות של משרד האוצר להאריך את זה בשבועיים נוספים לכל חודש פברואר?
טובה ווסר
אני רק אסביר שהחוק כרגע בעצם מאפשר להאריך בשבועיים בלבד, אין את האפשרות להאריך שוב בשבועיים. כלומר ככל שנרצה להאריך בפעימה נוספת - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
צריך חקיקה.
טובה ווסר
להביא חקיקה ראשית, בעצם תיקון החוק כפי שהיה פה לפני כמה שבועות בודדים. זה משהו שאנחנו נצטרך לבחון, אני לא יכולה להגיד בעת הזו לפי מדדים שאין לי מושג איך יראו בעוד שבועיים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי, אבל מה השיקולים של לדעת אם להאריך או לא? זאת אומרת למה עכשיו הוחלט כן להאריך את זה בעוד שבועיים? כי היה מספר מסוים?
טובה ווסר
נכון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לפי מה?
טובה ווסר
אמרנו אז שאנחנו נהיה עם יד על הדופק לפי נתוני המאומתים והבידודים בפועל. מה שבעצם אמרנו זה שאנחנו נראה את הנתונים ואם התחלואה עדיין תהיה גבוהה לפי הערכות של המומחים, כלומר אני לא מומחית.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לכן דווקא חשוב לי לחדד את הנקודה הזאת. איפה הקו שאנחנו מותחים שמבחינתו אנחנו באים ואומרים צריך לתת עוד שבועיים או בחינתנו אנחנו כבר אחרי הגל הזה. אם תזכרי בנתונים שהראו לנו כאן ממשרד הבריאות וכשניסינו לסמן את הקו של תחילת גל האומיקרון, כשהייתה התפרצות ראשונה, את זוכרת אז במעלה אדומים? זה היה נדמה לי ב-15 בדצמבר. שם היו כבר 600 מקרים ואמרו 'הינה, התחיל פה גל האומיקרון, אבל מבחינת משרד הבריאות אמרו 'לא, אין פה מספיק. ההתפרצות היא לא קטגורית, לא מז'ורית בשביל להגיד שזאת התפרצות שהגיעה פה לקו האל חזור של הגל'.

אני רוצה לדעת מהו הקו שמבחינת משרד האוצר ומשרד הבריאות, אתם קובעים שמכאן והלאה צריך להפסיק את הוראת השעה, קרי אנחנו לא נמצאים באותם נתוני תחלואה גדולים. האם זה 10,000 מאומתים? 40,000 כמו שיש היום? מספר החולים הקשה? מה הם הנתונים שמובילים, כמו שהובילו אתכם עכשיו, אם יש לך גם הסבר לעכשיו זה גם מצוין, ואם לא, אז לעוד שבועיים מה אתם מצפים שיקרה, איזה נתונים אתם מצפים לקבל כדי להחליט את ההחלטה הנוספת?
טובה ווסר
אז אני רק מזכירה לנו על פי קיבלנו את ההחלטה על עניין הוראת השעה באופן כללי. הסתכלנו על העלייה בגידול מספר המאומתים וגם הייתה איזושהי בחינה של מקדם ההדבקה בפועל. אלה הנתונים שאנחנו מסתכלים עליהם. להגיד לך בדיוק בעוד שבועיים איך נראה את הדברים, קצת קשה לי להגיד. בתקופה של קורונה, שבועיים זה הרבה מאוד זמן. אנחנו נבחן את הדברים ואנחנו נחזור אליכם - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני רק מבקשת שתנסו גם להגיע באמת להגדרות כפי שהיו הגדרות של מקדם הדבקה מסוים, או למשל כשמדברים על טיפול ראוי של בית החולים, אפילו אמרו 'אנחנו לא רוצים להגיע לקריסת בית החולים' קבעו איזשהו מספר. בהתחלה זה היה 800, 1,000, 1,200, אבל נקבע איזשהו קריטריון שממנו אפשר היה לצאת הלאה ולקחת החלטות. אני מבקשת שגם פה באותה שיטה שתסבירו לנו, ובואו נקבע כאן ישיבה בעוד שבועיים, אורית בסדר? כדי שתביעו בפנינו. ואני מציעה הצעה ידידותית שתבדקו את זה ותכינו כבר הצעת חוק שגם אם היא בסוף תישאר במגירה, אז תכינו אותה כבר כדי שאם בעוד שבועיים נצטרך לעשות את זה, אז אפשר יהיה להגיש.
טובה ווסר
אני אעביר ללשכה המשפטית.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מודה לך מאוד. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן, בוקר טוב גברתי יושבת הראש. אני חושב שכבר דיברתי כמה פעמים, גם בוועדת החוקה וגם בוועדת הכלכלה והתעשייה. מכיוון שאנחנו תומכים בהארכה כי אנחנו רואים שבאמת יש, מה זה תחלואה? כבר מדברים על 2 מיליון אזרחים שנדבקו בקורונה. בכנסת, אולי מחצית מחברי הכנסת כבר נדבקו, עובדי כנסת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
עכשיו כבר אין אגב, נכון? אני לא רואה שיש חולי קורונה, עובדים? וחברי כנסת גם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש, יש. את לא רואה את כל - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
זהו, הפסיקו להגיע אלי הידיעות, חשבתי שזה כבר נגמר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עכשיו, זה שמאריכים את זה בשבועיים בגלל שהחוק הקיים נותן סמכות לשר האוצר להאריך את זה רק בשבועיים, אז אין מה לעשות. אנחנו לא יכולים לבוא היום ולבקש, אבל אני אומר ואני עדיין מחכה לתוכנית הסיוע הכלכלית שכבר מדברים עליה. אז אני מבקש שגם במסגרת התוכנית הזאת שתהיה התייחסות לעניין הזה, גם על בידוד לשכירים, גם בידוד לעצמאיים אם המצב הזה יימשך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, כן, המענקים והפיצויים שדנים בוועדת הכלכלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הממשלה עדיין דנה, אנחנו בכנסת עוד לא רואים, אנחנו רק שומעים שיש דיונים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שאפילו ראש הממשלה הגיע למשרד האוצר. אבל תכלס גברתי יושבת הראש, העסקים והעצמאיים וזה, עדיין לא מקבלים, הם לא רואים כלום. הם בינתיים רק שומעים, השאלה כמה יחזיקו מעמד. אומרים ה-15 בפברואר נראה את זה - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
נראה את המע"מ, כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז אני אומר, אנחנו רוצים לראות. עכשיו, יש ענפים שכבר ברור שהם נפגעו קשה מאוד, נפגעו לחלוטין. כל הנושא הענף של התיירות, סוכני נסיעות, אוטובוסים. אני מכיר סוכני נסיעות שקיבלו כסף מאזרחים שהזמינו טיול, העבירו את הכסף לחברות התעופה, בוטלו הנסיעות, הכסף לא חזר מחברות התעופה לאזרחים, סוכני הנסיעות נאלצו לקבל הלוואות. אני מדבר איתך על מקרים שאני שמעתי ואני יודע. החזירו את הכסף לאזרחים והם לא קיבלו שום פיצוי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ברור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז למה מחכים? יש להם שכירות, ארנונה, עובדים יצאו לחל"ת ואפילו אין חל"תים עכשיו, אז למה מחכים?
היו"ר אפרת רייטן מרום
אתה לא מקבל את זה שהם אומרים שמחכים ל-15 בפברואר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל בינתיים את רואה משהו בפועל? העסקים רואים משהו?
היו"ר אפרת רייטן מרום
ואתה אומר שעד ה-15 לפברואר בעצם הממשלה צריכה ביום הזה, תוך יום-יומיים בלחיצת כפתור. זאת אומרת, היה לכם זמן לעשות היערכות של תוכניות, עכשיו תקבלו ב-15 את הנתונים ועכשיו זה בלחיצת כפתור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני כל הזמן שומע 'אוטוטו', 'בימים הקרובים', אבל בינתיים אני לא רואה שום דבר, אנחנו לא רואים שום דבר וגם בעלי העסקים לא רואים שום דבר בשטח, ממשי. אני רוצה לראות את התוכנית ואז לדון, אבל אני מבקש ואני חושב שכולנו צריכים לבקש, כמה שיותר מהר להביא את התוכנית מהסיבה הזאת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן. טובה, זה גם מסר שאת צריכה להעביר הלאה.
טובה ווסר
אני אעביר את המסר הזה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה. אז בואו נגיש להקראה.
נעה בן שבת
כן, אני רק אעיר. אנחנו מדברים על הארכה, ההארכה הזאת של השבועיים כפי שציינתם היא כבר קבועה בחוק, רק לשבועיים, זה מה שהסכים האוצר. הרי הבקשה להארכה בכלל הייתה של הוועדה. עוד דבר שרציתי להבהיר, זה שאנחנו מדברים על עוד שבועיים, אבל זה בעצם לא עוד שבועיים מהיום כי הצו היה בתוקף עד ה-31 בינואר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון, היום אנחנו כבר ב-8 לפברואר.
נעה בן שבת
זאת אומרת תקופת הוראת השעה הייתה עד 31 בינואר ולכן אני חושבת שבאמת צריך לדאוג שבצו תהיה גם הוראת תחילה מה-1 לפברואר כדי להבהיר שהוא מאריך את תקופת הוראת השעה, שחלה כמובן על כל התקופה שהייתה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שיש רצף.
נעה בן שבת
אז לכן נקרא את זה.

"טיוטת צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 3), התשפ"ב-2022.

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 26יח(ב)(2) לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 3), התשפ"ב-2020, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הארכת תקופת הוראת השעה

1. תקופת הוראת השעה לפי סעיפים 26יח(ב)(2) ו- 26כט(ב)(1) תוארך עד ליום י"ג באדר א' התשפ"ב (14 בפברואר 2022)."

ונוסיף כאן תקנה 2 שעניינה תחילה.

"2. ותחילתו של צו זה מיום 1 לפברואר 2022".
היו"ר אפרת רייטן מרום
מצוין. אז אנחנו ניגש להצבעה. מי בעד נוסח הצו?

הצבעה

אושר

נוסח צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף קורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 3) אושרה ונכנסה לתוקף. ואני רק רוצה להזכיר - -
נעה בן שבת
היא צריכה חתימה של השר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז תבקשי בבקשה משר האוצר אביגדור ליברמן שיחתום, יש לו כאן את המקום. ואני רוצה עוד פעם באמת לחדד, התהליכים האלה באמת לוקח להם המון זמן. אני ממש מבקשת, אורית, תכניסי ליומן תזכורת לעוד שבועיים, לא ב-15, ב-14 שזה יצא ביום שגם יש ועדה. תבואו עם נתונים ותשובות ועם השיקולים שלכם, איך אתם מקבלים את ההחלטה הבאה. ונוסח הצעת חוק חדש, אולי אפשר כבר יהיה לעשות איתו משהו.
טובה ווסר
זה אנחנו נראה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה מה שביקשתי. ושנמשיך להיות מי שנמצא כאן עוד טלפון, כמו ששמעתי שזה הכינוי החדש למי שלא נדבק ולא היה בבידוד.
טובה ווסר
יש פה אנשים שהם כבר לא טפלון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
טוב. תודה רבה טובה, הדיון מסתיים ואנחנו עוד 10 דקות נתראה בדיון הבא. תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:17.

קוד המקור של הנתונים