ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 08/02/2022

חוק עבודת נשים (תיקון מס' 63), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת העבודה והרווחה
08/02/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 84
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום שלישי, ז' באדר א' התשפ"ב (08 בפברואר 2022), שעה 9:46
סדר היום
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הסדרי עבודה גמישים להורה עצמאי), התשפ"ב-2021, של ח"כ אימאן ח'טיב יאסין
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
מופיד מרעי
חברי הכנסת
אימאן ח'טיב יאסין
משתתפים באמצעים מקוונים
תמר מתתיהו - עו"ד, עוזרת אישית, משרד הכלכלה והתעשייה

עילם שניר - עו"ד באשכול החברתי בייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
חבר תרגומים

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הסדרי עבודה גמישים להורה עצמאי), התשפ"ב-2021, של ח"כ אימאן ח'טיב יאסין
היו"ר אפרת רייטן מרום
בוקר טוב, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת העבודה והרווחה הבוקר ה-8 בפברואר 2022, ז' באדר א' תשפ"ב, השעה היא 08:47 בבוקר. אנחנו נפתח ונדון הבוקר בהצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הסדרי עבודה גמישים להורה עצמאי) התשפ"ב-2021 פ/2423 של ח"כ אימאן ח'טיב יאסין ואחרים, בהכנה לקריאה ראשונה. אנחנו נפתח את הישיבה הזו בהצבעה על פתיחת הרוויזיה. היות וחברת הכנסת הגישה רוויזיה על הצעת החוק בדיון הקודם, אנחנו ניגש להצבעה.

מי בעד הרוויזיה? שירים את ידו. אין מתנגדים, אין נמנעים.

הצבעה

אושר

אנחנו מאשרים שהרוויזיה התקבלה ועכשיו אנחנו דנים מחדש בהצעת החוק ובתיקונים כפי שהובאו אלינו אל הוועדה, הנוסח המתוקן. אז אולי היועצת המשפטית תקריא אותו?
נעה בן שבת
כן. אני רק רציתי אולי לבקש להסביר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
קחי את המיקרופון אלייך נעה.
נעה בן שבת
אנחנו דיברנו בדיון הקודם, אמרנו שיש שתי השלכות עיקריות לנושא הזה של הגדרת הלילה. אחד, זה הנושא של הסירוב לעבוד בלילה או סירוב לדרישה חדשה לעבוד בשעות הלילה. ונושא נוסף, זה נושא התקנות. הבנו שהייתה התנגדות פה לגבי מתן ההקלות לפי התקנות לכל הורה עצמאי, שמדברים גם על גבר ואנחנו מדברים גם על השעות האלה בין 6:00 ל-07:30 בבוקר, זה עניין אחד.

דבר שני, הייתה בקשה שהתיקון לא יכלול בהגדרה לילה, אלא יובהר שיש את אותה זכות סירוב.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה הדבר הנוסף שעלה פה בדיון ואני רואה שגם נכנס כאן לתיקון, זה הגדרת הגיל של הילד ועד גיל 12.
נעה בן שבת
אז זה נושא נוסף. אז אנחנו יכולים לקרוא את הנוסח.

קודם אני רוצה רק להגיד, היו פה עוד הערות שרצו מאוד לדייק ויכול להיות שאנחנו לא הגענו עדיין לנוסח המדויק, לכן אני רוצה להגיד את זה. אנחנו מדברים על זכות הסירוב גם כמועמד לעבודה, להודיע למעסיק שאתה לא יכול לעבוד בגלל הטעמים המשפחתיים בעבודה בלילה, כמועמד לעבודה, ואז אסור לו לסרב לקבל אותך לעבודה. וגם סירוב לדרישה, כאילו כשאתה כבר עובד ודורשים ממך לעבוד בעבודה בלילה.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אני לא מבינה. אני רוצה לשאול בהקשר לזה, אם אני מועמדת לעבודה אז אני צריכה להצהיר מלכתחילה שאני לא יכולה לעבוד בלילה? נעשב
נעה בן שבת
אם יש דרישה במקום העבודה לעבוד בלילה, אז זה אחד מהתנאים לעניין - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
שיישקף את התנאים בהדדיות, שגם המעסיק ידע שיש הורה שיש לו אולי בקשה או דרישה או מגבלה מסוימת שאולי לא מתאימה לעבודה הספציפית. אי אפשר לא לספר את זה למעסיק מן הסתם.
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אבל מצד שני המעסיק לא יכול גם לסרב.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בדיוק, זה מה שאנחנו אומרים.
נעה בן שבת
רק אם אולי אפשר לתת למשרד המשפטים גם להסביר, כיוון שהם היו גם אחד מהגורמים.
עילם שניר
שלום, שומעים אותי?
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, בבקשה.
עילם שניר
עילם שניר, יעוץ וחקיקה ממשרד המשפטים. אז כפי שנאמר בדיון הקודם ההחלטה של ועדת השרים לחקיקה הייתה להחזיר את ההצעה לפני הקריאה הראשונה. ביום ראשון היה דיון בוועדת שרים, לאחר התיקונים שהיו בוועדה בדיון הקודם. ועדת השרים בעצם החליטה ושוב, כעמדת הממשלה, וזה גם מוצא ביטוי בנוסח שמופיע כאן בדיון, באמת שלא לשנות את ההגדרה של "לילה" עצמה, ולא להחיל את - - - שחלות בתקנות במקום סעיף 2א' לחוק. על שעות הבוקר, נקרא לזה, השעות שבעצם מבקשים להרחיב את זכות הסירוב של העובדת, כשמחילים גם את אותה זכות סירוב גם על הורה עצמאי שהוא גבר. ועם ההגבלה שכבר נקבעה, תיחום הגיל של הילד לגיל 12 לאור התיקונים של ההצעה, באמת לאפשר הבאה של אותם ילדים למסגרות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
רק תן לי הסבר מה המשמעות בכך שלא תיקנו את הגדרת הלילה?
עילם שניר
ברגע שאנחנו משנים את הגדרת הלילה עצמה, הגדרת הלילה בעצם משמשת גם להגדרה מתי חלות על המעסיק כל מיני חובות לפי התקנות. לכן העמדה שלנו הייתה שבסוף המוקד מבחינתנו לפי הצעת החוק והתכלית שלה הוא בעצם בזכות הסירוב אם העבודה גם כרוכה בעבודה בשעות האלה, ולא להרחיב את החובות שחלות על המעסיקים. למשל הגבלת היכולת להעסיק 12 שעות לאחר סיום העבודה, גם לשעות האלה, או הסעות למקום העבודה ודברים מהסוג זה. שזה חובות שא' אנחנו לא חושבים שצריך להרחיב אותם לשעות האלה וגם הם לא נבחנו לגבי מה המשמעויות של הדבר הזה על ההעסקה גם, כשמחילים את החוק באופן רחב גם על גברים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בסדר גמור עילם, תודה רבה לך. אז בואו נקריא, וזה כמובן הנוסח שגם הוסכם עם המציעה ולכן אפשר להתקדם להקראה ולהצבעה לקריאה ראשונה, וממילא זה עוד צריך לחזור לדיון לקריאה שנייה ושלישית.
נעה בן שבת
נכון.

"הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – הסדרי עבודה גמישים להורה עצמאי), התשפ"ב- 2022" אני רוצה רק לשאול, אנחנו משאירים את השם הזה "הסדרי עבודה גמישים"? כי מדובר פה על הסדר של עבודת לילה או עבודה בלילה, השאלה אם צריך להשאיר את השם הרחב?
אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אולי עבודת לילה גמישים.
נעה בן שבת
גמישות בעבודת לילה?
היו"ר אפרת רייטן מרום
רגע. משרד המשפטים, אתם מכירים את ההגדרה הזאת?
עילם שניר
מה הייתה השאלה?
נעה בן שבת
הזכרתי את זה אתמול, לגבי שם החוק "גמישות בעבודת לילה להורה עצמאי" אפשר להגיד כזה דבר כפי שהציעה חברת הכנסת?
עילם שניר
שוב, אני מסכים עם מה שהיועצת המשפטית אמרה, שזה פחות תואם למה שהתיקון בסופו של דבר עוסק. לדעתי אפשר לקרוא לזה "הרחבת זכות הסירוב".
נעה בן שבת
מה אם נגיד "גמישות בעבודה" - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, הפוך, הפוך, אני לא רוצה שזה יהיה על דרך השלילה.
נעה בן שבת
"גמישות לעניין עבודת הלילה לעניין הורה עצמאי"?
עילם שניר
שוב, גם יש פה את משרד זרוע העבודה שיכולים להתייחס. פשוט נושא של הסדרי עבודה גמישים זה כבר עניין יותר רחב.
נעה בן שבת
נכון אז לכן אנחנו מחפשים שם יותר מדויק. "גמישות בעבודת לילה להורה עצמאי"?
עילם שניר
מבחינתי אם זה מקובל על זרוע העבודה אז זה בסדר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי. זרוע העבודה, יש לנו נציג בזום? תמר מתתיהו?
תמר מתתיהו
היי בוקר טוב.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שמעת את העניין?
תמר מתתיהו
כן, אני גם חשבתי אתמול כמו עילם שזה צריך להיות בעצם זכות הסירוב להורה עצמאי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, אבל זה לא נשמע טוב.
תמר מתתיהו
אבל אם אתם לא רוצים להגדיר את זה על דרך השלילה, אז שוב, הסדרים גמישים זה באמת נושא מאוד רחב שיש לנו גם עכשיו בעסקת החבילה אבל בחקיקה אחרת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מציעה להשאיר את זה ככה ברשותכם נעה ובואו לא נחליט על זה ברגע האחרון וכשזה יגיע לכאן לדיון תשקיעו בזה בבקשה גם זרוע העבודה, גם משרד המשפטים ותחפשו אולי הגדרה אחרת, בסדר?
תמר מתתיהו
בסדר גמור.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה תמר.
נעה בן שבת
אוקיי.

"הוספת סעיף 4 א

2 . בחוק עבודת נשים, התשי"ד– 19543 , אחרי סעיף 4 לחוק העיקרי יבוא:
"תחולה על הורה עצמאי"

4א. הוראות סעיפים 2 (ג), 3 ו- 4 החלות לעניין אישה או עובדת לגבי עבודה בלילה, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על עובדת או עובד או מועמדים לעבודה שהוא שהם הורה עצמאי, לעניין עבודה בשעות שבין 24.00 לבין 07.30 ; לעניין זה, "הורה עצמאי" – כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ"ב– 19924, ובלבד שלילד שבהחזקתו ונמצא עמו טרם מלאו 12 שנים."

יכול להיות שיהיו פה עוד תיקוני נוסח, אבל זאת המהות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בסדר גמור.
נעה בן שבת
לגבי השם, כמובן כמו שאמרת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, אני מבקשת שיינתן לזה עוד זמן ומחשבה, ובואו נגיע להגדרה מדויקת יותר לקראת הקריאות הבאות. אז אפשר להצביע על נוסח הצעת החוק.

מי בעד? שירים את ידו. אין נמנעים ואין מתנגדים.

הצבעה

אושר

אנחנו מאשרים שנוסח הצעת החוק של חברת הכנסת אימאן ח'טיב ואחרים עברה ועוברת - -
נעה בן שבת
אני מקווה שמהר מאוד לקריאה ראשונה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לקריאה ראשונה, מצוין, ברכות. תודה רבה. אפשר להתחיל כבר את הדיון הנוסף מבחינת הלוז? אז את זה אני מחזירה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 09:58.

קוד המקור של הנתונים