ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 07/02/2022

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 11)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת



2
ועדת הכנסת
07/02/2022


מושב שני



פרוטוקול מס' 73
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ו' באדר התשפ"ב (07 בפברואר 2022), שעה 15:45
סדר היום
פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 12) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה)(מ/1469)
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
חברי הכנסת
בנימין בני בגין
גלעד קריב
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
גור בליי
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
איה לינצ'בסקי



פניית יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 12) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה)
היו"ר ניר אורבך
אני פותח את ישיבת הכנסת, יום שני, ו' באדר תשפ"ב, ה-7 לפברואר 2022. על סדר היום פניית יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 12) (תקופה מרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה) (מ/1469).

מי שהעלה את טענת הנושא החדש הוא חבר הכנסת שלמה קרעי. עלתה אמירה שיש כרגע ישיבת סיעה של הליכוד ולכן אולי יקשה עליו להגיע לכאן. אנחנו בדקנו את זה, מתברר שחבר הכנסת קרעי יצא להתראיין. משכך ועל פי סדר העדיפויות שהוא קבע לעצמו, אנחנו מנהלים את הנושא בהיעדרו. עורך-דין גור בליי בבקשה, תנמק את הטענה ונצביע עליה.
גור בליי
הצעת החוק עוסקת בקביעת הגבלה על תקופת הכהונה הרצופה של ראש הממשלה. בהצעת החוק מדובר על זה שראש ממשלה שכיהן תקופה רצופה של שמונה שנים לא יהיה רשאי לכהן עוד בתפקיד כאמור. יש הוראה במסגרת הצעת החוק שאומרת שגם אם יש הפסקה של כמה שנים בין כהונה לכהונה, עדיין זה ייחשב רצוף, כל זמן שזה לא חורג מאותו רף.

בהצעת החוק הממשלתית דובר על שלוש שנים. זאת אומרת, אם ההפסקה בין כהונה לכהונה היא עד שלוש שנים, זה ייספר כרצף. אם זה מעל לשלוש שנים, מתחילים את הספירה מחדש. בדיוני הוועדה סוכם לשנות את הרף הזה משלוש שנים לארבע שנים. זה התיקון שעליו חבר הכנסת קרעי טען את טענת הנושא החדש.

לעמדתנו לא מדובר בנושא חדש. יש לוועדות סמכות מאוד רחבה לשנות הצעות חוק, בוודאי ובוודאי כשנקבע רף של זמנים במסגרת הצעת החוק, אז לשנות את הרף משלוש שנים לארבע שנים, להעלות או להוריד אותו, זה ממש מקובל שהוועדות עושות במסגרת דיוניהן בהכנה לשנייה ושלישית, כך שלעמדתנו לא מדובר בנושא חדש.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. נעבור כעת להצבעה. מי בעד טענת נושא חדש שירים את ידו?

הצבעה
לא אושרה
היו"ר ניר אורבך
הטענה נדחתה פה אחד. תודה רבה לכולם, תודה לחבר הכנסת בגין וליושב-ראש ועדת החוקה שהגיע, אתה יכול לחזור לדיוני המליאה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:55.

קוד המקור של הנתונים