ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 07/02/2022

צו היבוא והיצוא (איסור ייבוא כלי איירסופט) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים