ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 07/02/2022

קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות , הצעת חוק הכנסת (תיקון - ציון מקור חקיקה פרטית), התשפ"א-2021, הצעה לסדר היום בנושא: "תנאי שהייתם בישראל של להט"בים שנרדפו בשטחי הרשות הפלסטינית", הצעה לסדר היום בנושא: "ייצוג הולם לעולים בשירות המדינה", הצעת חוק העונשין (תיקון - חילוט רווחי סרסרות), התשפ"א-2021, הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים), התשפ"ב-2021, הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - הסמכת בית משפט למתן צו מניעה או צו עשה), התשפ"ב-2021, הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - עבודת נוער בהופעות וצילומים), התשפ"ב-2021 , חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 229) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התשפ"ב-2022 , חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2022 , חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 , הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' 262 – הוראת שעה) (אישור ועדת הכספים בקביעת מוסד ציבורי), התשפ"ב-2022, הצעת חוק ברל כצנלסון (ציון זכרו ופועלו), התשפ"ב-2022, הצעת חוק הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופועלו), התשפ"ב-2022, הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 21), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת20
ועדת הכנסת
07/02/2022


17/02/2022
10:01
מושב שניפרוטוקול מס' 72
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ו' באדר התשפ"ב (07 בפברואר 2022), שעה 10:30
סדר היום
1. בקשת יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה למיזוג הצעות חוק הבאות:
1. הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 16) (חידוש אוטומטי של הנחה בתשלומי ארנונה), התשפ"ב-2021 (מ/1485).
2. הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - חידוש אוטומטי של הנחה בתשלומי ארנונה), התשפ"א-2021 (פ/408/24), של חבר הכנסת ינון אזולאי.
3. הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - חידוש אוטומטי של הנחה בתשלומי ארנונה), התשפ"ב-2021 (פ/2699/24), של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה
2. בקשת יושב-ראש ועדת הכנסת להעברת הצעת החוק להנצחת הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופועלו), התשפ"ב-2021 (פ/2253/24), של ח"כ ניר אורבך, מוועדת החינוך, התרבות והספורט לדיון בוועדת הכנסת.
3. בקשת חברת הכנסת לימור מגן-תלם להעברת הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - עבודת נוער בהופעות וצילומים), התשפ"ב-2021 (פ/2228/24), מוועדת העבודה והרווחה לדיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד.
4. בקשת חבר הכנסת רון כץ להעברת הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - ליווי אפוטרופוס), התשפ"א-2021 (פ/2046/24), מוועדת העבודה והרווחה לדיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד.
5. .בקשת הממשלה להקדמת דיון בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1509) בכל הקריאות.
6. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 230) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1490).
2. הצעת חוק ברל כצנלסון (ציון זכרו ופועלו), התשפ"א-2021 (פ/1280/24), של ח"כ גלעד קריב.
3. הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - הסמכת בית משפט למתן צו מניעה או צו עשה), התשפ"ב-2021 (פ/2855/24), של ח"כ גלעד קריב.
4. הצעת חוק הכנסת (תיקון - ציון מקור חקיקה פרטית), התשפ"א-2021 (פ/475/24), של ח"כ מוסי רז.
5. הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים), התשפ"ב-2021 (פ/2688/24),של ח"כ אימאן ח'טיב יאסין.
6. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אישור ועדת הכספים בקביעת מוסד ציבורי), התשפ"ב-2021 (פ'2849/24), של ח"כ ולדימיר בליאק.
7. הצעת חוק העונשין (תיקון - חילוט רווחי סרסרות), התשפ"א-2021 (פ/596/24),של ח"כ מיכל רוזין.
7.
7. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום בנושאים הבאים:
1. הצעה לסדר היום בנושא: "ייצוג הולם לעולים בשירות המדינה", של חברי הכנסת נעמה לזימי ויום טוב חי כלפון
2. הצעה לסדר היום בנושא: "תנאי שהייתם בישראל של להט"בים שנרדפו בשטחי הרשות הפלסטינית", של חברת הכנסת אבתיסאם מראענה.
8. קביעת ממלא מקום קבוע בוועדה המיוחדת לפניות הציבור.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
אחמד טיבי
יבגני סובה
עידית סילמן
יצחק פינדרוס
חברי כנסת
לימור מגן תלם
אורית סטרוק
מוסי רז
מוזמנים
נעמה פלאי - ייעוץ משפטי רשות האוכלוסין וההגירה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
איה לינצ'בסקי


בקשת יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה למיזוג הצעות חוק
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ו' באדר א' תשפ"ב, ה-7 לפברואר 2022. הנושא הראשון שעל סדר היום, בקשת יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 16) (חידוש אוטומטי של הנחה בתשלומי ארנונה), התשפ"ב-2021, מ/1485.
2. הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - חידוש אוטומטי של הנחה בתשלומי ארנונה), התשפ"א-2021 (פ/408/24), של חבר הכנסת ינון אזולאי.
3. הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - חידוש אוטומטי של הנחה בתשלומי ארנונה), התשפ"ב-2021 (פ/2699/24), של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה.

עורכת דין ארבל אסטרחן, היועצת המשפטית של ועדת הכנסת, תנמק, בבקשה.
ארבל אסטרחן
יש מכתב של יושב-ראש ועדת העבודה, חברת הכנסת אפרת רייטן, שמבקשת למזג הצעת חוק ממשלתית עם שתי הצעות חוק פרטיות, אגב, שתיהן של חברי כנסת מהאופוזיציה, ינון אזולאי וסמי אבו שחאדה ולהכין אותן ביחד לקריאה שניה ושלישית. ועדת העבודה החליטה על כך ונדרש אישור של ועדת הכנסת.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. יש הערות בנושא? אם אין, נעבור להצבעה. מי בעד הבקשה למיזוג הצעות החוק, ירים את ידו.

הצבעה
אושרה
היו"ר ניר אורבך
הבקשה אושרה פה אחד. נעבור לנושא הבא שעל סדר היום.
בקשת יושב-ראש ועדת הכנסת להעברת הצעת חוק להנצחת הרב אברהם יצחק הכהן קוק
(ציון זכרו ופועלו), התשפ"ב-2021, מוועדת החינוך התרבות והספורט לדיון בוועדת הכנסת.
היו"ר ניר אורבך
הנושא הבא שעל סדר היום, בקשת יושב-ראש ועדת הכנסת להעברת הצעת חוק להנצחת הרב אברהם יצחק הכהן קוק (ציון זכרו ופועלו), התשפ"ב-2021, פ/2253/24 של חבר הכנסת ניר אורבך מוועדת החינוך התרבות והספורט לדיון בוועדת הכנסת. למעשה זה חוק שעלה יחד עם חוק נוסף, אחד אחרי השני, החוק להנצחת ברל כצנלסון. הוא עלה ביחד לוועדת השרים לפני כמה חודשים, שם ועדת השרים החליטה לדחות את הדיון עד שתוקם ועדה שתקבע את הקריטריונים להנצחה ובהתאם להמלצות הוועדה החוקים יועלו.

הוועדה, בראשותם של מזכיר הממשלה שלום שלמה ושר התרבות חילי טרופר גיבשה את המלצותיה והגישה אותם לוועדת השרים. נעשה דיון, הצעות החוק נשארו בנוסח המקורי שלהם, גם הצעת חוק הנצחת הרב קוק וגם הנצחת ברל כצנלסון. ועדת השרים קבלה והעבירה למליאה, תוך התניה שהסעיפים הרלוונטיים בהצעת החוק ששונים מהקריטריונים של הוועדה, ישונו בוועדת הכנסת. לכן שני החוקים הללו אמורים היו לוועדת הכנסת. במליאה עצמה מי שתפקד אז כיושב-ראש הדיון, יושב-ראש הכנסת הודיע שזה עובר לוועדת החינוך, לכן ביקשנו להעביר את זה לוועדת הכנסת. זה מה שאנחנו מבקשים עכשיו.
ארבל אסטרחן
תצביע קודם על ההצעה להנצחת הרב קוק ואחרי זה על ברל כצנלסון.
היו"ר ניר אורבך
נצביע על הצעת החוק להנצחת הרב קוק ואז נעבור לסעיף של הצעת החוק של ברל כצנלסון.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, אני אשמח לשמוע את דעתה של היועצת המשפטית בעניין הזה.
ארבל אסטרחן
אלה שני חוקים ששייכים לוועדת החינוך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז למה להעביר אותם לוועדת הכנסת? מה הרציונל?
היו"ר ניר אורבך
הסברתי את זה עכשיו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כנראה שיש לי לקות בהבנה.
היו"ר ניר אורבך
אין לך לקות. הייתי שמח אם היית משתפת אתי פעולה דווקא בנושא הזה, אבל בסדר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני כמובן בעד הצעת החוק, אני רק רוצה להבין את הרציונל.
היו"ר ניר אורבך
הסברתי שוועדת השרים העבירה את זה תוך התניה, מאחר וההצעה המקורית של החוק הוגשה עוד לפני שגובשו הקריטריונים בוועדה המיוחדת שהוקמה וגיבשה קריטריונים להצעות חוק שמדברות על הנצחה. ועדת השרים קבלה את זה תוך התניה שהסעיפים הרלוונטיים יושנו ויותאמו לקריטריונים של ועדת ההנצחה. דברנו עם ועדת השרים ששתי הצעות החוק הללו, גם הצעת חוק להנצחת הרב קוק וגם הצעת החוק להנצחת ברל כצנלסון, יועברו לוועדת הכנסת, שם יבוצעו השינויים וימשיכו להמשך הצבעות במליאה. בטעות זה עבר לוועדת החינוך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אי אפשר לעשות את ההתאמות בוועדת החינוך?
היו"ר ניר אורבך
יכול להיות שכן, אבל הסיכום היה שזה ייעשה פה בוועדת הכנסת. אם אנחנו רוצים להיות קטנוניים, אפשר להמשיך, אם לא, אעלה להצבעה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה להבין מהיועצת המשפטית.
היו"ר ניר אורבך
זו לא שאלה משפטית. זה יכול להיות גם בוועדת הכנסת וגם בוועדת החינוך. הסברתי את הרקע.
ארבל אסטרחן
כאמור המלצתנו היא שהחוקים האלה ילכו לוועדת חינוך, כי היא זו שעוסקת בדרך כלל בחוקים מהסוג הזה. כמו שגם אמרתי פעמים רבות, העובדה שהצעת חוק לא הולכת לוועדה המתאימה לה זה לא פגם בהליך החקיקה, זה לא דבר שלא אפשרי או לא נעשה, אני תמיד אמליץ לוועדה ללכת לפי המלצותינו, אבל הוועדה מחליטה מה שהיא מחליטה.
היו"ר ניר אורבך
הסברתי שהייתה פה התנהלות קודמת מול ועדת השרים ולכן זה מגיע לוועדת הכנסת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זו פוליטיקה.
היו"ר ניר אורבך
את נמצאת בכנסת. הכנסת זה מוסד שיש בו גם פוליטיקה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה רוצה שאתה לבד תשלוט בה ואתה לבד תנהל אותה.
היו"ר ניר אורבך
יכול להיות, אז תצטרפו, קוראים לכם מזמן להצטרף.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה להבין, מותר להבין.
היו"ר ניר אורבך
קבלת תשובה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני שואלת עכשיו שאלה אחרת את היועצת המשפטית, אני אומרת שוב, אני תומכת בהצעת החוק - - -
היו"ר ניר אורבך
אני רוצה להבין את הרציונל שלך, מה הרעיון עכשיו? באת להציק? אני שואל באמת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא באתי להציק, באתי להבין.
היו"ר ניר אורבך
הסבירו לך. את יכולה לקבל ואת יכולה לא לקבל את ההסבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז יש לי שאלה שניה. אני לא מבינה, זה לא מתאים לך המדיניות של סתימת פיות.
היו"ר ניר אורבך
את סותמת לי את הפה. אסור לי להגיד לך שאני חושב שבאת להציק? זה מה שאני חושב. אם את רוצה שאני לא אגיד את זה, זו סתימת פיות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני יכולה לשאול?
היו"ר ניר אורבך
בוודאי, אתן לך כמה זמן שאת רוצה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית לגבי דיונים בהצעות חוק בוועדות, שהמציע הראשי עומד בראשן.
ארבל אסטרחן
זה קורה המון, אין בעיה עם זה. יש הוראה בתקנון שאומרת שיושב-ראש לא יכול לתקוע הצעות של אחרים ולקדם רק הצעות שלו. אבל כמובן שבוועדת הכנסת זה לא רלוונטי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אין עם זה בעיה. שאלתי, אתה רואה, לא הצקתי.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, אני מכיר אותך, מוקיר אותך, מעריך אותך ומכבד אותך, לכן אמרתי את מה שאמרתי. כי זה לא קורה בתמימות מה שקורה עכשיו. זה בסדר, אני מקבל את זה, אבל בואי נשים את הדברים על השולחן. אני עובר כעת להצבעה. מי בעד הבקשה להעביר את הצעת החוק מוועדת חינוך לוועדת הכנסת ירים את ידו?
הצבעה
אושרה


קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק ברל כצנלסון (ציון זכרו ופועלו), התשפ"א-2021
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים כעת להצביע על העברת הצעת חוק ברל כצנלסון (ציון זכרו ופועלו), התשפ"א-2021, פ/1280/24 שמוצמדת להצעת חוק הנצחת הרב קוק. מי בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת הכנסת ירים את ידו.

הצבעה
אושרה
היו"ר ניר אורבך
ההצעה נתקבלה, נעבור לנושא הבא שעל סדר היום.הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - עבודת נוער בהופעות וצילומים), התשפ"ב-2021
הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - ליווי אפוטרופוס), התשפ"א-2021
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לבקשת חברת הכנסת לימור מגן תלם להעברת הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - עבודת נוער בהופעות וצילומים), התשפ"ב-2021, פ/2228/24 מוועדת העבודה והרווחה לדיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד. חברת הכנסת לימור מגן תלם, בבקשה.
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
תודה אדוני היושב-ראש, אני מנמקת גם בשמי וגם בשם חבר הכנסת רון כץ, שיש לו הצעה זהה והיא נצמדה להצעה שלי. מדובר בהצעה שמדברת על בני נוער עד גיל 16.5. מאחר ומדובר בגיל צעיר סברנו שזה יהיה מתאים לדיון בוועדה לזכויות הילד. הבקשה הוגשה בהסכמת יושבת-ראש ועדת העבודה אפרת רייטן וגם בהסכמת מיכל שיר, יושבת הוועדה לזכויות הילד.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. יש התייחסות מצד חברי הכנסת לפני שנעבור להצבעה? אפשר להצביע על שתי הצעות החוק ביחד?
ארבל אסטרחן
זה הוצמד במליאה.
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
כן.
היו"ר ניר אורבך
אז נצביע עליהן ביחד.
ארבל אסטרחן
צריך לומר שזה קצת דומה לנושא הקודם, אלה חוקים ששייכים לוועדת העבודה.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור, אבל יש הסכמה להעביר את זה, אז נצביע על שני הסעיפים ביחד. מי בעד להעביר את שתי הצעות החוק לוועדה המיוחדת לזכויות הילד?

הצבעה

אושרה
היו"ר ניר אורבך
הבקשה אושרה. נעבור לנושא הבא.קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 230) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התשפ"ב-2022
היו"ר ניר אורבך
הנושא הבא הוא קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. הסעיף הראשון הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 230) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1490). המלצת הלשכה המשפטית להעביר לוועדת העבודה והרווחה, נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכספים מישהו רוצה להתייחס לזה? נעבור להצבעה, מי בעד להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה ירים את ידו?

הצבעה

אושרה


הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים
(תיקון - הסמכת בית משפט למתן צו מניעה או צו עשה), התשפ"ב-2021.
היו"ר ניר אורבך
הבקשה אושרה. על סעיף 2, הצעת חוק ברל כצנלסון הצבענו. נעבור לסעיף הבא, סעיף 3: הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - הסמכת בית משפט למתן צו מניעה או צו עשה), התשפ"ב-2021 (פ/2855/24), של חבר הכנסת גלעד קריב. המלצת הלשכה המשפטית להעביר את זה לוועדת חוקה חוק ומשפט. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד להעביר לוועדת העבודה והרווחה ירים את ידו?

הצבעה

אושרה
ארבל אסטרחן
איסור אפליה זה חוק של ועדת חוקה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הצבעת כבר.
היו"ר ניר אורבך
אכן לוועדת חוקה, סליחה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל הצבעת כבר.
ארבל אסטרחן
אתה באמצע הצבעה. שאלת רק לגבי ועדת עבודה לא הצבעת על ועדת חוקה.
היו"ר ניר אורבך
מי בעד להעביר לוועדת חוקה, ירים את ידו?

הצבעה

לא אושרה
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש רוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה חבר הכנסת טיבי. גם אני מבקש רוויזיה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מבטל את הרוויזיה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא הבנתי מה היה פה בהצבעה.
היו"ר ניר אורבך
היה בלבול, אני התבלבלתי בהקראת הדברים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בכל מקרה אם ההצבעה הראשונה שלך לא מתקבלת, אז אני מבקש רוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
גם אני ביקשתי, נעשה רוויזיה. נעבור לסעיף הבא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יש לי מה לומר בעניין סעיף 4.
היו"ר ניר אורבך
לפני שנתקדם אליו, יש התייעצות סיעתית, חוזרים ב-10:50.
ארבל אסטרחן
התייעצות סיעתית על איזה נושא? תעשה הפסקה, התייעצות סיעתית זה לפני הצבעה.
היו"ר ניר אורבך
אני מכריז על הפסקה חמש דקות.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:46 ונתחדשה בשעה 10:50.)


הצעת חוק הכנסת (תיקון - ציון מקור חקיקה פרטית), התשפ"א-2021
היו"ר ניר אורבך
שלום לכולם, אני מחדש את הישיבה. סעיף 4: הסעיף הבא הוא הצעת חוק הכנסת (תיקון - ציון מקור חקיקה פרטית), התשפ"א-2021 (פ/475/24), של חבר הכנסת מוסי רז.
מוסי רז (מרצ)
לאן ההצעה להעביר את הצעת החוק?
ארבל אסטרחן
זה חוק הכנסת.
היו"ר ניר אורבך
להשאיר את זה פה בוועדת הכנסת.
מוסי רז (מרצ)
בסדר. רק שלפני רגע שמעתי את היועצת המשפטית אומרת שמותר כל דבר.
ארבל אסטרחן
לא בחוק הכנסת.
מוסי רז (מרצ)
אני בעד לוועדת הכנסת.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, על זה אתה באמת יכול לומר שבאתי להציק לך. באתי להציק לידידי הטוב ניר אורבך, יושב-ראש ועדת הכנסת, שהתחייב לפני כששה שבועות במכתב ליושבת-ראש הקואליציה, שהוא מתכוון לא לקדם חוקים בוועדת הכנסת של חברי כנסת שמקדמים את קמפיין אלימות המתנחלים, שאין לי ספק שמוסי רז, לא רק שהוא מודה בזה, הוא מתגאה בזה שהוא מקדם את הקמפיין הזה, הוא עושה את זה באופן סיסטמתי.
מוסי רז (מרצ)
אלימות מתנחלים, לא אלימות ה-מתנחלים.
היו"ר ניר אורבך
זה חידוד חשוב מאוד.
מוסי רז (מרצ)
יש מתנחלים אלימים ויש את הרוב שהוא לא אלים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מכיוון שלך יש את זכות הדיבור אני אשמח שסוף סוף תגיב לי, אני מנסה כבר יותר משבוע. אתה פרסמת מכתב ונתת ראיון מאלף לעיתון "בשבע" העיתון של המתנחלים.
היו"ר ניר אורבך
עיתון של עם ישראל, למה של מתנחלים?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
גם של כל עם ישראל. רוב המתנחלים קוראים אותו. בשניהם הצהרת, שמכיוון שאתה רוצה להיות נאמן לשולחיך, לציבור שאתה מייצג ומכיוון שאתה רואה בקמפיין אלימות המתנחלים נזק והכללה וקולקטיביזם ונזק מדיני רחב והרחבת בעניין הזה מאוד, אז אתה תשתמש ביכולותיך כיושב-ראש ועדת הכנסת כדי לא לקדם חוקים ששייכים לחברי כנסת או לחברי קואליציה, לרבות שרים, שמקדמים את העניין הזה. יותר מאוחר, כשבאנו אליך עם חוק שהיה משותף לעמר בר לב ולבני גנץ, לא הכחשת שזה מה שאתה רוצה לעשות, רק טענת בלהט שהחוק הוא חוק של בני גנץ ולא של עמר בר לב. ניתן היה להבין מדבריך שלו זה היה חוק של עמר בר לב, אכן לא היית מקדם אותו. נשים רגע בצד שזה כן היה חוק של עמר בר לב, כי עמר בר לב בא בעצמו לוועדת חוץ וביטחון כדי לוודא שהחוק עובר, נעזוב את זה רגע. ניתן היה להבין מדבריך, שאכן אתה מתכוון לעמוד בדיבורך.

מאז עברו, אדוני היושב-ראש, ששה שבועות. אני, דרך אגב, לא הצעתי לך לכתוב את המכתב הזה, לא פניתי אליך, לא בקשתי ממך. לדעתי יש דרכים נוספות להביע את חוסר שביעות הרצון שלך מהתנהלות של חבריך לקואליציה ויש לך דוגמאות יפות מחבר הכנסת וואליד טאהא, מחברת הכנסת זועבי, מחבר הכנסת גנאים ועוד אחרים. אבל אתה בחרת בדרך הזו, זו בחירה שלך. מכיוון שעברנו ששה שבועות שבהם לא עשית עם זה שום דבר, פשוט כלום ושום דבר, אז אני תוהה, האם אתה חוזר בך? האם אתה חושב שחברי הקואליציה מהשמאל אינם מקדמים את הקמפיין הזה? שלחתי לך במכתב קודם לפני שבוע סדרה של ציטוטים, אני יכולה להביא לך אותם עכשיו שוב.
היו"ר ניר אורבך
לא דייקת בהם בפעם הראשונה, אז למה שתדייקי בהם עכשיו? תחסכי לי את זה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
דייקתי בציטוטים.
היו"ר ניר אורבך
לא דייקת בישיבה הקודמת לפחות בציטוט אחד שאמרת, את יודעת שזה לא היה מדויק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יש לך עוד מעט זכות דיבור ואתה יכול להגיד הכול, כולל אני חוזר בי, כולל זה לא בדיוק מה שהתכוונתי, כולל רק במקרים חריגים, כולל מה שתרצה להגיד. מה שתרצה, זכות הדיבור תהיה שלך.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
היום יום שני, אדוני היושב-ראש, יום עמוס, לא יום לוויכוחים בתוך מועצת יש"ע. יש לנו עוד דברים לעשות. מותר להעיר, אבל זה לא הכול.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה לא חייב להקשיב אם אתה לא רוצה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מקשיב, לכן אני מעיר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה לדייק שהרבה אנשים שקראו את הריאיון שלך ב"בשבע" תלו בו תקוות. אני רוצה לציין עוד נקודה, אנחנו מתקרבים לנקודת שיא משום שביום חמישי הקרוב ב-10 לפברואר למניינם, העתירה לבג"ץ שהוגשה בעניין גבעת רונן, עתירה שמנסה למנוע הרס של חמישה בתים שסומנו על ידי שר הביטחון סתם ככה, כענישה קולקטיבית, בגלל שהיו אנשים אחרים שלא גרים בבתים האלה שהתפרעו ופעלו באופן שגם אני מגנה אותו כמובן, בסמוך לגבעת רונן. סומנו חמישה בתים להריסה וחמש משפחות עומדות לאבד את ביתם ושוב, בית המשפט, כמו בפרשת הסבסוד למעונות, הציל אתכם מעצמכם ועצר את זה. אבל ביום חמישי הקרוב הוא יעיין מחדש בתיק.

אז אני נותנת לך את ההזדמנות ואתה כמובן לא חייב לקחת אותה, אתה יכול להגיד, אני מוותר, אני לא מפעיל את זה. עיינתי בסדר היום שלך, לעניות דעתי סעיף 4, זה חוק של מוסי רז, סעיף 5 זה חוק של חברת הכנסת אימאן חטיב יאסין, שהיא כמובן הצביעה בעד החלטה שאומרת שכל ההתנחלויות כולן הן אלימות אחת גדולה וסעיף 7 של מיכל רוזין שגם היא, אני מניחה, לא מסתתרת ולא אומרת שהיא לא מתחברת לקמפיין אלימות המתנחלים.

אלה סעיפים, שלפי המכתב שלך והריאיון שלך, אתה אמור לא לדון בהם. אני מאוד אשמח שתיתן הסבר, כל הסבר יתקבל בברכה. כל הסבר, זכותך לחזור בך, זכותך להגיד שאתה לא מגן יותר על הציבור הזה ששלח אותך. זכותך להגיד שאתה מגן עליהם אבל לא בדרך הזו ותסביר איך אתה כן. מה שאתה רוצה. אבל גם לכתוב את המכתב, גם להתראיין ל"בשבע" וגם להמשיך להעביר פה חוקים של חברי כנסת שפועלים באופן סיסטמתי נגד הציבור ששלח אותך, זה נשמע לי לא סביר. אני סיימתי וזכות הדיבור שלך.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, אענה בקצרה כי יש פה מן הסתם חברי כנסת שצריכים ללכת לוועדות אחרות. הערה אחת כללית, אני מאוד מכבד ומאוד מעריך אותך, אבל אני לא עובד אצלך ולא עובד לפי מה שאת מאפשרת לי לענות ומה שאת לא מאפשרת לי לענות, נותנת לי עצות או לא נותנת לי עצות. שולחת לי מכתבים וחושבת שאני אתייצב ואענה למכתבים שהם גם לא מדויקים. אמרתי לך גם בשבוע שעבר, מפאת כבודך, אני מתלבט איך לענות, אני לא אומר את זה סתם.

יש פה מחלוקות אידיאולוגיות ואני לא משנה אידיאולוגיה של אף אחד. דיברתי נקודתית על אמירה מאוד קיצונית שהכלילה. אני לא הולך לשנות את העמדות האידיאולוגיות של חבר הכנסת מוסי רז ואת יודעת שיש דברים כמו אהוביה סנדק שהוא היה שם עם אנשים ממקומות שונים אידיאולוגית והם נעמדו על הדברים האלה. יש אמירה מאוד קיצונית שנאמרה, אני לא רוצה לפרט, בוודאי לא פה, מה או מי, אני מציע לך בידידות שתשאלי את חברת הכנסת מירב בן ארי מה קורה לגבי החוק שהיה שם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הציבור צריך לדעת.
היו"ר ניר אורבך
סליחה, נתת לי אפשרות לדבר, תודה רבה, זו התשובה שלי לא התשובה שלך. לפני כמה שבועות היה מיזוג חוקים שביקש שר הביטחון, שהיו קשורים למשרד לביטחון פנים, עם הנושא של חיילים וחיילות שהועברו לגופים וארגונים אחרים. בצוהריים הייתם אצלי בוועדה, עשינו דיון עמוק וארוך על זה, לא עלתה שום טענה לדבי הנושא הזה. בין הוועדה בצוהריים לרוויזיה בערב מישהו כנראה קפץ ותפס שאפשר אולי לתקוע את יושב-ראש ועדת הכנסת בראיון הזה, זה טוב לקמפיין לנו, זה מסתדר ואז דברתם על זה בערב. בצוהריים אפילו לא הזכרתם את זה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זאת אני. אני קיבלתי את הפתקה שלך ואמרתי איזה יופי.
היו"ר ניר אורבך
לא רק את. היית בצוהריים בוועדה, לא אמרת מילה על זה. פתאום קפץ לכם משהו בין הצוהריים לערב, עברו כמה שעות ואני מניח שזה הסתדר לכם היטב בקמפיין, לא שמתם לב לזה בהתחלה. דבר שני, אלה חוקים של שר הביטחון, כולל צבא שאומר לנו שאם החוקים האלה לא יעברו, אז יש גיוס ינואר בבעיה. זה מעניין אותי פחות מאשר לעשות משחקים וחשבונות פוליטיים לפי החליל שלך, חברת הכנסת סטרוק. זו התשובה שלי ואנחנו ממשיכים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז לפי שיטתך שר הביטחון יכול לפגוע במתנחלים כמה שהוא רוצה ויקבל את כל החוקים כי זה יפגע בצה"ל?
היו"ר ניר אורבך
שר הביטחון לא פוגע במתיישבים. אגב, את מדברת על עוד תשובה לבג"ץ, אני מזכיר לך שבשבוע שעבר הייתם פה בדיון מאוד דחוף על מה תהיה תשובת בג"ץ. אני אמרתי לך בדיוק - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ומה כתוב בתשובה מבג"ץ, כתוב שהישיבה תפונה באופן סופי מתי שבני גנץ יחליט וזה מתאים לו.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, מאחר וחבר הכנסת טיבי אמר שזה ויכוח בין מועצת יש"ע, אז אני לא אגיד לך דברים - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה מה שכתוב, כתוב שהישיבה תפונה מתי ששר הביטחון יחליט שזה מתאים לו.
היו"ר ניר אורבך
אני לא אתן לך תשובות ציבוריות שעלולות לפגוע בהתיישבות, אני אדבר אתך בצד על הדברים האלה. נעבור להצבעה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני חושבת שהציבור לא קיבל תשובה.
היו"ר ניר אורבך
הציבור יקבל תשובה ממני ישירות ולא דרכך, עם כל הכבוד. אני מייצג ציבור לא פחות ממה שאת מייצגת ציבור, אז אל תופיעי לי פה בשם הציבור. אני מייצג ציבור לא פחות גדול ממה שאת מייצגת, עם כל הכבוד וכל ההערכה לך ולחברייך, תודה רבה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כיוון שאני חבר ועדה, אני רק רוצה להעיד הערה אחת, אני לא מקבל את מה שאמר חבר הכנסת אחמד טיבי, ויכוח בינך לבין חברת הכנסת סטרוק זה לא ויכוח במועצת יש"ע, כי אם זה היה ויכוח במועצת יש"ע היה לי מה לומר בעניין.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים על הצבעה על העברת הצעת חוק הכנסת (תיקון - ציון מקור חקיקה פרטית), התשפ"א-2021, של חבר הכנסת מוסי רז לוועדת הכנסת. מי בעד?

הצבעה

אושרההצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים), התשפ"ב-2021
היו"ר ניר אורבך
ההצעה אושרה ותעבור לוועדת הכנסת. נעבור לסעיף 5: הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם בתאגידים ממשלתיים וגופים סטטוטוריים), התשפ"ב-2021, פ/2688/24 של חברת הכנסת אימאן חטיב יאסין וקבוצת חברי כנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת חוקה חוק ומשפט. נשמעו הצעות במליאה להעביר את זה לוועדת הכנסת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חושב שצריך להעביר את זה לוועדה לקידום מעמד האישה. ועדת חוקה, בעיקר בזמן הקורונה, עמוסה, רק היום העברנו להם מספיק חוקים. אם רוצים לשמור על זכויות מיעוטים אז המקום הנכון והראוי לדבר הזה הוא הוועדה לקידום מעמד האישה.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור, נצביע גם על זה. מי בעד להעביר לוועדת חוקה חוק ומשפט ירים את ידו?

הצבעה

בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת חוקה, חוק ומשפט – 4
בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה לקידום מעמד האישה – 1
נמנעים – אין
אושרה
היו"ר ניר אורבך
הצעת החוק תעבור לוועדת חוקה ברוב של 4 בעד, מול 1 בעד הוועדה לקידום מעמד האישה.
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אישור ועדת הכספים בקביעת מוסד ציבורי), התשפ"ב-2021
היו"ר ניר אורבך
נעבור לסעיף 6: הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אישור ועדת הכספים בקביעת מוסד ציבורי), התשפ"ב-2021, פ/2849/24, של חבר הכנסת ולדימיר בליאק וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית להעביר את זה לוועדת הכספים. נשמעו הצעות במליאה גם להעביר את הצעת החוק לוועדת הכנסת או לוועדת הכלכלה. מי בעד להעביר לוועדת הכספים ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 3
נגד – 1
נמנעים – אין
אושרה
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
נשמעו עוד דברים בהקשר לחוק הזה במליאת הכנסת. מעבר להצעות. בהקשר לחוק נאמרו עוד כמה דברים במליאה שקצת מביישים את הכנסת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה חוק שמבייש את הכנסת.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ברור שלא.
היו"ר ניר אורבך
אני מציע שמה שלמליאה, למליאה. אנחנו רוצים להתקדם, הצעת החוק עברה לוועדת הכספים ברוב קולות.הצעת חוק העונשין (תיקון - חילוט רווחי סרסרות), התשפ"א-2021, פ/596/24
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף 7: הצעת חוק העונשין (תיקון - חילוט רווחי סרסרות), התשפ"א-2021, פ/596/24, של חברת הכנסת מיכל רוזין. המלצת הלשכה המשפטית להעביר את זה לוועדת חוקה חוק ומשפט. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת כספים וגם לוועדה לקידום מעמד האישה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מעמד האישה. דיברנו כבר לפני שבועיים, כל הנושאים הקשורים לטיפול בזנות כבר עברו לוועדה לקידום מעמד האישה, זה פשוט יוצר כפל, אני פונה ללשכה המשפטית, הנושא של הטיפול בזנות כבר העברנו חלק ממנו לוועדה לקידום מעמד האישה, אין לזה הצדקה. אני מציע ללשכה המשפטית לשקול את עמדתה שוב, אין סיבה בעולם, זה נושא שכבר נידון שם, צוות הוועדה מתמקצע בעניין הזה.
היו"ר ניר אורבך
הדיון במליאה הוא דיון משולב על שתי הצעות חוק. הצעת החוק השנייה כבר נמצאת בוועדת חוקה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, העברנו. בדיון הקודם אמרת שאתה הולך לדבר עם רון כץ שיחזיר את זה לוועדה לקידום מעמד האישה. עצרנו את הדיון ואמרת שנבקש מרון כץ להעביר גם את זה. עד היום בכנסת, כל הנושא של זנות נידון בוועדה לקידום מעמד האישה.
היו"ר ניר אורבך
אני מודה ומתוודה שלא עשיתי את זה. תודה שאמרת לי. נצביע על הצעת החוק הזו ושנינו נלך אחר כך לדבר עם חבר הכנסת רון כץ ועם חברת הכנסת מיכל רוזין ונצטרך להגיע להבנות גם עם יושב-ראש ועדת חוקה. נצביע על זה ואחרי זה נלך לראות מה אפשר לעשות. נצביע על העברה לוועדת חוקה חוק ומשפט לפי ההמלצה של הלשכה המשפטית. מי בעד להעביר לוועדת חוקה חוק ומשפט?

הצבעה

בעד – 3
נגד – 2
נמנעים – אין
אושרה
היו"ר ניר אורבך
3בעד, 2 נגד, ההצבעה עברה לוועדת חוקה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מבקש רוויזיה
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני גם מבקש רוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור.קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום
הצעה לסדר היום בנושא
"ייצוג הולם לעולים בשירות המדינה"
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לנושא הבא, קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום בנושאים הבאים: הסעיף הראשון, "ייצוג הולם לעולים בשירות המדינה", של ח"כ יום טוב חי כלפון, נעמה לזימי (מס' 179). נשמעו הצעות במליאה להעביר את הנושא לוועדת העלייה והקליטה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אין ועדת עלייה וקליטה. בכיף, נקים ועדה ונעביר.
ארבל אסטרחן
יש ועדה אך אין יושב-ראש והיא לא יכולה לתפקד.
היו"ר ניר אורבך
מי בעד להעביר את ההצעה לסדר לוועדת חוקה?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
אושרה.
היו"ר ניר אורבך
הבקשה אושרה וההצעה לסדר תעבור לוועדת חוקה חוק ומשפט.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, אני מבקש לומר משהו בעניין, לא פעם אמרתי, גם בוועדת הכנסת וגם בוועדת אחרות, אני חושב שלא נכון שבכנסת, לראשונה מזה 73 שנה, אין ועדת קליטה. אפילו את יום העלייה שמצוין כל שנה בכנסת, לראשונה ציינו ללא ועדת העלייה והקליטה. לפני מספר ימים יושבי ראש סיעות של הקואליציה חתמנו מכתב ליושב-ראש הכנסת בבקשה לפתור את הסוגיה הזו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יריב לוין גם פנה ליושב-ראש הכנסת פני חודשיים ועוד לא קיבל תשובה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יש שני פתרונות: הפתרון האחד, על פי החלטה של הקואליציה, הוועדה הזו צריכה להיות בראשותה של האופוזיציה. האופוזיציה צריכה להחליט גם לאייש את הוועדה וגם לקבוע את יושב-ראש הוועדה. אמרנו, בכל זאת אנחנו צריכים לתת ועדות לאופוזיציה וזו הייתה ההחלטה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה רואה שאפילו נושא כזה אתה לא מוכן להעביר לאופוזיציה. נושא של זנות אתה לא מוכן להעביר לאופוזיציה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בסיכומים שהיו בחלוקת הוועדות - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עכשיו, הרגע, הוכחת את זה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני אומר עובדתית, אני מבין שאתה לא מסכים אבל אני אומר לך עובדתית. זאת הייתה ההחלטה ברמת העובדות. החלטנו שחלק מהוועדות הולכות לאופוזיציה וחלק הולכות לקואליציה. בין הוועדות שהוחלט להעביר לראשותה של האופוזיציה, בין היתר הייתה ועדת העלייה והקליטה, כשבתוך הוועדה יש כמובן רוב לאופוזיציה, כך שהאופוזיציה יכולה היום לכנס את ועדת העלייה והקליטה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בשביל מה? אתה מגיע אחרי זה לוועדה ואתה לא נותן לנו כלום. אם נושא של זנות אתה לא נותן לוועדה לקידום מעמד האישה, אז מה אתה רוצה שיהיה בוועדת העלייה והקליטה?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני אוהב את הגישה הזו, להסיט את הדיון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה גישה? קואליציה דורסנית.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ביקשתי רשות דיבור כדי להעלות את הסוגיה של ועדת העלייה. הוועדה הזו נוגעת לא רק לעניינים של העולים בארץ, היא נוגעת גם לתפוצות. הוועדה הזו נוגעת גם לענייני התפוצות. למשל, לפני חודש וחצי ביקרתי יחד עם שדולת העם היהודי בפאריס, במסגרת הביקור שמענו הרבה בעיות שקשורות לקהילה היהודית בצרפת ואני חושב שהוועדה המתאימה לדון בסוגיות האלה היא ועדת העלייה והקליטה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אף אחד לא ייתן לה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני פונה שוב בהזדמנות הזאת, אדוני היושב-ראש, אני פונה לאופוזיציה לקחת את הוועדה הזאת, לכנס את זה ואם היא לא מסכימה, אולי צריך לפנות שוב ליושב-ראש הכנסת כי בסמכותו להחזיר את הוועדה לקואליציה, לפחות למנות זמנית את הוועדה. לדעתי ועדת העלייה הקליטה והתפוצות היא ועדה חשובה לעם ישראל ולתפוצות ואני רוצה שהוועדה הזאת תקום בכנסת הזו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מודה לכם שאתם מרשים לנו להיכנס למליאה מידי פעם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מה הקשר?
הצעה לסדר היום בנושא
"תנאי שהייתם בישראל של להט"בים שנרדפו בשטחי הרשות הפלסטינית"
היו"ר ניר אורבך
עוברים לסעיף השני של סעיף ז. "תנאי שהייתם בישראל של להט"בים שנרדפו בשטחי הרשות הפלסטינית", של ח"כ אבתיסאם מראענה. נשמעו המלצות במליאה להעביר את הנושא לוועדת חוץ וביטחון או לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הוועדה לקידום מעמד האישה.
היו"ר ניר אורבך
אני מצביע כרגע על העברת ההצעה לסדר לוועדת חוץ וביטחון , מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

אושרה
היו"ר ניר אורבך
ההצעה עברה לוועדת חוץ וביטחון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני נגד. תעבירו את זה לוועדת הפנים או מעמד האישה, לא, לוועדת חוץ וביטחון, אז למה שנקים ועדת קליטה? מה פתאום שנקים ועדת קליטה הרי לא תיתן לדון שם אפילו על מזג האוויר בפאריס כי זה כמו שאתה עושה פה עכשיו, הוכחת את עצמך שאין שום סיבה. יש ועדה אחת של האופוזיציה, אני לא בסיעה של אחמד טיבי למי שלא יודע, אבל יש מינימום, גם זה לא. תקימו ועדות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא כל חבר כנסת ערבי הוא בסיעה של אחמד טיבי.
קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות
היו"ר ניר אורבך
עוברים לסעיף ח', קביעת ממלא מקום קבוע בוועדה המיוחדת לפניות הציבור. מוצע לקבוע כי חבר כנסת אלון טל יכהן כחבר כנסת קבוע בוועדה המיוחדת לפניות הציבור מטעם סיעת כחול לבן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שמעתי שהוועדה הזו התכנסה רק חמש פעמים, אז למה צריך שם ממלא מקום קבוע לוועדה שלא מתכנסת? כך קראתי אתמול באיזה עיתון, שהיא לא מתכנסת בכלל, התכנסה חמש פעמים, אז למה צריך ממלא מקום?
היו"ר ניר אורבך
אני מקווה שעם מינויו של חבר הכנסת אלון טל כממלא מקום קבוע, הוועדה תתכנס בתדירות יותר גבוה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אגב, הפתרון של הוועדה לפניות הציבור ידוע לך?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ללדת פחות ילד אחד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בדיוק. אם יהיו פחות ילדים, אומר הפרופסור, זה יפתור את כל הבעיות הכלכליות, גם בעיות של הסביבה, גם החברתיות, הכול ייפתר אם כל אחד יוליד ילד אחד פחות.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים להצבעה על מינויו של חבר הכנסת אלון טל כממלא מקום קבוע בוועדה המיוחדת לפניות הציבור. מי בעד?

הצבעה

אושר
היו"ר ניר אורבך
המינוי אושר. אנחנו חוזרים לסעיף ה'.
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022,
היו"ר ניר אורבך
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022 מ/1509 בכל הקריאות. נמצאת אתנו עורכת דין נעמה פלאי מהייעוץ המשפטי של רשות האוכלוסין וההגירה שתנמק את עמדת הממשלה, בבקשה.
נעמה פלאי
בוקר טוב. ברשותכם, אנחנו מדברים פה על חוק שהתכלית שלו היא ביטחונית, שתוקפו פקע לפני שבעה חודשים ואנחנו נמצאים במציאות משפטית שבה אין לנו חקיקה בנושא שהוא נושא ביטחוני. מצד אחד זה נכון שאין מקום לפעול כשהמחוקק מקדם חקיקה בנושא, אבל מצד שני המציאות המשפטית היא מציאות שבה אין לנו חוק והמצב מורכב ולא פשוט. יש גם מספר עתירות שהוגשו גם לבית המשפט העליון וגם לבית המשפט המחוזי שבהם אנחנו נדרשים להגיב מעת לעת כיצד אנחנו פועלים, לכן קיימת דחיפות רבה לקדם את הליך החקיקה כדי לפעול במסגרת של דבר חקיקה מוסדר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מתי הדיון בבית המשפט העליון? אני רוצה להבין, שבעה חודשים יש מצב נתון, מה הדרמה שתקרה אם המצב הזה יימשך שמונה חודשים לצורך העניין? כשאתם באים להקדים דיון, זה כי קרה משהו. מה יקרה אם זה יהיה במקום שבעה חודשים, שמונה או תשעה חודשים? האם יש דיון בבית המשפט ב-10 לפברואר שאת אומרת שאם לא תדונו על זה ב-8 לפברואר אנחנו במצוקה. יש תאריך לדיון שאת צריכה לעמוד בו? מה יקרה אם זה יהיה ביום שני הבא?
נעמה פלאי
לאורך כל התקופה אנחנו מנסים לקדם את הליך החקיקה כדי לתת מענים לבית המשפט. התקיימו מספר דיונים, כרגע מה שתלוי ועומד בבית המשפט המחוזי אלה מספר עתירות שבהם - - - כרגע על המצב הנוכחי וקבועים דיונים למועד קרוב. בית המשפט, אחת למספר ימים מבקש לקבל עדכון כיצד מקודמת החקיקה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו בדיון על הקדמת הדיון במליאה, אני מנסה להבין מה קרה? מה ההבדל בין שבעה לשמונה חודשים? מה יקרה אם זה יהיה עוד שבוע? להבין מה הלחץ?
נעמה פלאי
אנחנו מדברים על חוק שהתכלית שלו היא ביטחונית ויש לנו בעיה לבצע מהלכים שאינם מעוגנים בחקיקה כך שכרגע אנחנו עומדים על נוהל זמני שביקשנו להפעיל אותו, שהוא נוהל שנותן איזשהו תעדוף לטיפול, אבל מהבחינה הזו, ככל שאין חקיקה הבעיה היא לבצע מהלכים או לפעול בכלל בלי מציאות משפטית שבה יש דבר חקיקה. אנחנו באיחור לא של שבעה או שמונה חודשים, אנחנו מנסים לקדם את החקיקה הזו במשך תקופה ארוכה ומכאן הדחיפות הגדולה להתקדם עם זה ולהגיע למצב שבו יש דבר חקיקה מסודר שפועלים על פיו.
היו"ר ניר אורבך
תודה. חבר הכנסת טיבי בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לעובדות - הטענה שהחוק הזה הוא חוק ביטחוני היא טענה מטעה ולא נכונה. הייתי בכנסת כאשר שר הפנים דאז, יוזם החוק אלי ישי עלה לדוכן ואמר שמטרת החוק היא למנוע נהירה של פלסטינים לתוך מדינת ישראל.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איפה זה סותר?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
המניע מאחורי החוק הוא מניע דמוגרפי והטיעון של הדמוגרפיה התברר לא תפס בבג"ץ אז גייסו גם את השב"כ, גם את הטיעון הביטחוני, למרות שגם גדעון עזרא, סגן ראש השב"כ, שהיה גם שר, עלה לדוכן ואמר שמטרתו למנוע את זכות השיבה. כך שהחוק הוא חוק פוליטי שפוגע במשפחות ומרסק אותן. ההתנגדות שלנו היא הומניטארית, כאשר אנחנו יודעים שהמניעים הם פוליטיים.

מאז שהפלנו את החוק ואני גאה שאני אחד מאלה שהפילו את החוק הנורא והגזעני הזה, עברו כשבעה חודשים. מה קרה? מדינת ישראל קרסה? הביטחון של מדינת ישראל נפגע? כלום. שרת הפנים שיתקה את הטיפול בבקשות של איחוד משפחות בניגוד לחוק. לכן בג"ץ קבע שאי אפשר להתנהג כאשר אין חוק אחרי שנפל, כאילו יש חוק.

אין שום סיבה למה לתת פטור מחובת הנחה ולזרז את ההצבעה על החוק הזה. לכן אני קורא לחברי הכנסת להתנגד, גם להטעיות וגם לבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אחרי ששמענו את התשובות של היועצת המשפטית אני רוצה לומר שאין סיבה להעביר את החוק הזה לפני יום רביעי, שיעבור החוק של שמחה רוטמן ואז לאחד את החוקים. המצב המשפטי הזה שאתה מעביר חוק ממשלתי בקריאה ראשונה ואחר כך אתה מתחיל בקריאה טרומית, בטח לא בקואליציה שאני לא סומך על אף מילה של אף אחד מסיבות אובייקטיביות ולא סובייקטיביות. לכן אני חושב שאין סיבה שלא להעביר את זה לשבוע הבא.
היו"ר ניר אורבך
כנראה בגלל זה בדיוק מעבירים את זה היום, כי מי שמעביר את זה כן סומך על הקואליציה. חבר הכנסת טיבי, אני כן חושב שבסופו של דבר זה חוק ביטחוני מהאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. ראינו בפרעות האחרונות בנגב ש-40% מהעצורים צאצאים של משפחות שאוחדו. זה לא נתון של מה בכך אלא מראה על בעיה שהיא רחבה הרבה יותר. בסופו של דבר החוק הזה הוא מעין כיפת ברזל ששומרת על הביטחון של האזרחים ולכן כולנו צריכים להתאחד ולהצביע בעדו.

חבר הכנסת טיבי, תודה שהזכרת לנו על ההפלה של החוק בפעם הקודמת כי באמת מי שחבר אליכם היו אנשי הליכוד ואנשי האיחוד הלאומי, שמבחינתי גם אז זו הייתה פגיעה באינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. אני שמח שהחוק הזה עולה היום, זה חוק מאוד חשוב ואני מאמין שהוא יעבור. נעבור כרגע להצבעה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו לא יודעים למי להאמין. הייתה גרסה שהבטחתם 5,000 והייתה גרסה שהבטחתם 2,000, לא ידענו למי להאמין ביטחונית.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בכל מקרה הם שיקרו ועבדו על מי שהבטיחו להם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
חצי מהקואליציה שיקרה. אני לא יודע איזה חצי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עבדתם גם על מרצ וגם על רע"מ.
היו"ר ניר אורבך
אני שמח שיש הסכמה ביניכם. נעבור להצבעה, אקריא שוב את הסעיף שאנחנו מצביעים עליו: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב-2022

הצבעה

בעד – 4
נגד – 2
נמנעים – אין
אושרה
היו"ר ניר אורבך
הבקשה אושרה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש רוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
יש לנו שלושה נושאים שיש עליהם רוויזיה, נצא להפסקה עד 11:55


(הישיבה נפסקה בשעה 11:21 ונתחדשה בשעה 11:55.)
היו"ר ניר אורבך
שלום לכולם, אני מחדש את הישיבה להצבעה על הרוויזיות. הרוויזיה הראשונה היא על סעיף ו', סעיף קטן(3) הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - הסמכת בית משפט למתן צו מניעה או צו עשה), התשפ"ב-2021 (פ/2855/24) של חבר הכנסת גלעד קריב. מי בעד הרוויזיה?

הצבעה

אושרה
היו"ר ניר אורבך
הרוויזיה התקבלה פה אחד. נצביע כעת על העברת החוק לוועדת חוקה חוק ומשפט. מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

אושרה
היו"ר ניר אורבך
ההצעה להעביר את הצעת החוק לוועדת חוקה חוק ומשפט התקבלה. לגבי שתי הרוויזיות האחרות, מגישי הרוויזיה לא הגיעו, חבר הכנסת אחמד טיבי וחבר הכנסת פינדרוס ולכן הרוויזיות נופלות. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:59.

קוד המקור של הנתונים