ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 08/02/2022

הצעת תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשפ"א-2021, תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין) (תיקון), התשפ"ב-2022, תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת3
ועדת החוקה, חוק ומשפט
08/02/2022


מושב שניפרוטוקול מס'200
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, ז' באדר התשפ"ב (08 בפברואר 2022), שעה 9:30
סדר היום
1. הצעת תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין) (תיקון), התשפ"א-2020
2. תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשפ"ב-2022
נכחו
חברי הוועדה: גלעד קריב – היו"ר
מוזמנים באמצעים מקוונים
נועה מושייף - משפטנית, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
טליה ג'לאל
מנהל הוועדה
איל קופמן
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט


הצעת תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין) (תיקון), התשפ"א-2020

תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשפ"ב-2022
היו"ר גלעד קריב
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. אנחנו פותחים דיון שאני מאמין שיהיה קצר בהצעת תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין) (תיקון), התשפ"א-2020; ותקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשפ"ב-2022. אנחנו עוסקים בהתאמת שני ההליכים האלה, אחד על-פי חוק העוולות המסחריות והשני על-פי חוק הפטנטים לסדרי הדין האזרחיים. כיוון שמדובר בתקנות של משרד המשפטים אני מציע שעו"ד נועה מושייף, נציגת משרד המשפטים שנמצאת אתנו בזום, תסביר או תציג את התקנות, הערות של היועצת המשפטית וניגש להצבעה. בבקשה, גברתי.
נועה מושייף
בוקר טוב לכולם. תודה רבה. כפי שאמר היושב-ראש, אנו עוסקים בהתאמת שני סטים של תקנות – תקנות הפטנטים ותקנות עוולות מסחריות לתקנות סד"א כפי שתוקנו ב-2018, התקנות החדשות. תקנות הפטנטים עניינן בהתאמה של הליכי ערעור, סדרי דין ומועדים, הפניה לתקנות סד"א החדשות. השינוי המהותי הוא הארכה של מועד הגשת הערעור, 45 יום, כפי שקבוע בתקנות הפטנטים, ו-60 יום כפי שקבוע בתקנות סד"א החדשות, וביטול התקנה שעוסקת בדרי דין ואיחודה לתקנה אחת שתפנה לתקנות הסד"א. זה תקנות הפטנטים. תקנות עוולות מסחריות – התיקונים כאן זה תיקונים של הפניות. התקנות מפנות לתקנות סד"א ועל כן צריך להתאים את ההפניות מתקנות סד"א, כפי שהיו בתוקפן לפני התיקון, לתקנות סד"א החדשות. בתקנה 1 יש הפניה לפרקים ט ו-י שעוסקים בחקירות חשבונות לבדיקת נכסים. אנחנו מתקנים את ההפניה להפניה לפרק ט בחלק ב בתקנות החדשות שעוסק בשאלונים, גילוי ועיון מסמכים. פרק י שעניינו חקירות חסויות ובדיקת נכסים, לא הועתק לתקנות החדשות. ממילא הסמכות של תקנה 1 שאנו מתקנים אומרת שלא תגרע מסמכויות בית משפט לפי סדרי הדין, כך שלא משנה שהפרק הזה לא קיים. זה לא משפיע מהותית על האמור בתקנה.

תיקון תקנה 13 מפנה גם כאמור לתקנות סד"א הישנות. עלינו להחליט בעניין כונס נכסים לסימן ג פרק כח, ואנחנו מתקנים את ההפניה לסימן ד פרק טו וחלק ב בתקנות החדשות שעוסק בכינוס נכסים.

תחילת התקנות, גם תקנות הפטנטים וגם עוולות מסחריות, התקנות יחולו על הליכים שנפתחו ביום פרסומן או אחריו, כלומר למשל בנושא הערעור, כאמור לפי תקנות הפטנטים, היו 45 ימים להגיש מועד ערעור. לפי תקנות סד"א יש 60 ימים להגיש ערעור. לכן לפי הוראות התחולה, אם ביום ה-44 מפורסמות התקנות, יש למבקש עוד 16 ימים במקום יום אחד. זהו, בגדול, התיקונים.
היו"ר גלעד קריב
תודה רבה. אין דרך כשמבצעים – התקנתם את תקנות סדר הדין האזרחי. אין דרך לבצע תיקון עקיף בכל התקנות? אנחנו מבצעים פה מעבר ידני קפדני על כל אחד מקובצי התקנות הרלוונטיים?
נועה מושייף
ממה שידוע לי, בזמנו זו היתה החלטה של משרד מכמה סיבות. אחת, בסוף הבנו שיש המון-המון תיקונים לעשות. היה מאוד מורכב לעשות את זה בתיקון עקיף אחד. בנוסף, התיקונים הם יחסית קלים, במירכאות - הארכת מועדים, על שינוי הפניות. אבל היו תיקונים שהיו יותר מורכבים והיו צריכים טיפול יותר נקודתי. לשמחתנו, לא כל התקנות שלנו צריכות אישור הוועדה, מבחינת הקלות של התיקונים - רק תקנות הפטנטים ותקנות עוולות מסחריות, כך שתיקונים אחרים יכולנו לעשות בצורה קצת יותר נוחה.
טליה ג'לאל
שווה לומר שבתיקון עכשיו של תקנות הפטנטים פעם נקבע מפורשות שזה 45 ימים, שזה היה כמו בערעור על בית משפט שלום. עכשיו אנחנו פשוט מפנים לבית משפט שלום כדי שאם יהיו תיקונים בסד"א, זה יחול אוטומטית.
היו"ר גלעד קריב
הערות שלך, היועצת המשפטית?
טליה ג'לאל
אין, מעבר לזה.
היו"ר גלעד קריב
יש מישהו שביקש להתייחס באמצעות הזום? לא. אם כך אני מעמיד תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשפ"א-2021, להצבעה. מי בעד?


הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר גלעד קריב
אושר פה אחד.

נעבור להצבעה על תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין) (תיקון), התשפ"א-2021. מי בעד?


הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר גלעד קריב
אושר פה אחד. שכל דיוננו יהיו פשוטים כך. תענוג לעשות אתכם עסקים.
נועה מושייף
גם לנו, כמו תמיד.
היו"ר גלעד קריב
תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:40.

קוד המקור של הנתונים