ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 20/02/2022

תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני־מקצועי לארגון מעבידים) (תיקון), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים