ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 02/02/2022

הצעת תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב)(תיקון מס'...), התשפ"ב-2021, הצעת תקנות מס ערך מוסף (תיקון מס' ...), התשפ"ב-2021, הצעת צו הבלו על הדלק (פטור והישבון)(תיקון) התשפ"ב-2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים