ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 25/01/2022

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 11), התשפ"ב-2022, חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 20), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת3
ועדת הכנסת
25/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 69
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"ג בשבט התשפ"ב (25 בינואר 2022), שעה 16:00
סדר היום
1. בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 11), התשפ"ב-2022 (מ/1461), לפני הקריאה השנייה והשלישית
2. בקשת יושב ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 20), התשפ"ב-2022 (מ/1499).
2. הצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון – ביטול פרק י'), התשפ"ב-2021, (פ/2610/24), של חה"כ מירב בן ארי.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
גלעד קריב
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אתי אפלבוים


בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 11), התשפ"ב-2022 (מ/1461), לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר ניר אורבך
אנחנו מחדשים את הדיון. אדוני, חבר הכנסת גלעד קריב, הצטרפת אלינו. אנחנו כרגע בסעיף על סדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) ( תיקון מס' 11), התשפ"ב-2022, מ/1461, לפני הקריאה השנייה והשלישית.

אדוני, תנמק בבקשה.
גלעד קריב (העבודה)
בקצרה, אנחנו אתמול בוועדת החוקה סיימנו את הדיון הארוך והממושך בחקיקת ובהכנת הצעת חוק הסמכויות המיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה (הוראת שעה) (הארכת תוקף) ועניינים נוספים. סיימנו והצבענו על החוק והנחנו אותו על שולחן המליאה.

לשמחתי, אחרי הנחת החוק על שולחן המליאה התגבשו הבנות חשובות בין הקואליציה לאופוזיציה לגבי החוק שכוללות גם הסכמה לשילוב שתיים מההסתייגויות שהוצגו על-ידי החברים באופוזיציה במסגרת הדיונים בוועדה.

לכן כרגע קיבלנו החלטה על פי סעיף 89 לתקנון הכנסת למשוך בחזרה מהמליאה את הצעת החוק לוועדה ובעוד זמן קצר נתכנס על-מנת לשלב את ההסתייגויות ואז להצביע מחדש על החוק.

מכיוון שהרצון הוא לסיים היום את מהלך החקיקה, אנחנו זקוקים לפטור מחובת ההנחה לגבי הנוסח החדש של החוק שבתקווה יאושר בעוד זמן קצר בוועדה כך שנוכל להצביע עליו היום במליאה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה חבר הכנסת קריב.

חבר הכנסת פינדרוס, אתה רוצה להתייחס?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לצערי הרב מאז הקמת הממשלה אני לא רואה בדיוק מה הממשלה עושה עם הסמכויות האלה ואיזה החלטות היא מקבלת. ההחלטות משתנות, או יותר נכון אין החלטות. אנחנו רואים את זה. מדינת ישראל הידרדרה מהמקומות הראשונים, מהעשירייה הראשונה בטיפול למקום ה-64 בכל המדדים, כפי שגיליתי אתמול.

לא מצליח להבין לאיזה צורך, הרי מבטלים את הבידודים בכל מקרה, מבטלים את הכול בכל מקרה. למה הם צריכים סמכויות? למה? לאיזה נושא? בדיקות היום נעשות בבית, בדיקות ביתיות, לכן אני לא רואה שום צורך ולאן ממהרים. בין כה וכה הקבינט לא התכנס עד היום בפורום שהוא צריך להתכנס ולא קיבל החלטות בפורום שהוא צריך. שר החוץ לא שם, שר האוצר לא שם, אף אחד לא נמצא שם. לא רואה שום צורך במהירות בחוק הזה ולכן לא אוכל להסכים להקדמת הדיון.
היו"ר ניר אורבך
אני מבין.

אז נעבור להצבעה. מי בעד ההצעה לקבלת פטור ירים את ידו? מי נגד?

הצבעה

ההצעה התקבלה.
היו"ר ניר אורבך
2 בעד, 1 נגד, ההצעה התקבלה.

תודה רבה, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:26.

קוד המקור של הנתונים