ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 30/01/2022

חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 8), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכלכלה
30/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 166
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, כ"ח בשבט התשפ"ב (30 בינואר 2022), שעה 14:51
סדר היום
הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2021
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
אורי מקלב
רם שפע
מוזמנים
חוה ראובני
-
עו"ד, יועצת משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אילת פלדמן
-
יעוץ וחקיקה - אזרחי, משרד המשפטים

רונן לוי
-
יו"ר איגוד המוסכים
משתתפים באמצעים מקוונים
לנה גרשקוביץ
-
מנהלת תחום כלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אריאל הבר
-
רפרנט תחבורה באגף תקציבים, משרד האוצר

חזי אבירם שייב
-
מנכ"ל איגוד יבואני הרכב

סיגלית בן ששון
-
עו"ד, שדלן, איגוד יבואני הרכב

רחל כהן
-
שדלן, איגוד המוסכים

משה סומך
-
נציג איגוד המוסכים

איתי בן חיים
-
נציג איגוד המוסכים

גבריאל ברבי
-
נציג איגוד המוסכים

יריב רודד
-
נציב איגוד המוסכים

מאיר חלוצי
-
נציג איגוד המוסכים

יעל גויסקי
-
שדלן, יועצת רגולציה, איגוד המוסכים

אלירן נגר
-
מנהל מועדון מעריצים טסלה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
מיטל פורמוזה - חבר המתרגמים
הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2021, מ/1487
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו מתחילים ישיבת הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2021. נא להציג את ההצעה.
חוה ראובני
תודה. חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב נכנס לתוקף באוקטובר 2016 ונקבע בו הוראה שכל עוד לא הותקנו תקנות, צווי הפיקוח שנקבעו לפי חוק הפיקוח של 57 באופן היסטורי ישמשו כחקיקת משנה, כל עוד לא שונו בחוק עצמו וכל עוד לא הותקנו תקנות.

עד כה הותקנו התקנות הנדרשות בתחום הייבוא וצו הפיקוח בוטל. בתחום ייצור רכב, ייצור מוצרי תעבורה, מוסכים ושמאים אנחנו עוד אין לנו תקנות. ותקופת התוקף של צווי הפיקוח הוגבלה בחוק, בסעיף 247, לשנתיים. ומאז היו הארכות. הן פגו לאחרונה ב-31 בדצמבר 2021.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז אנחנו בוואקום.
חוה ראובני
אנחנו בוואקום. החוק פורסם ב-22 בדצמבר, לכן הוא גם לא כולל סעיפים - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני הבנתי שבגלל שלא היו תקנות עשיתם מעין תחליף תקנה, משהו אחר. איך קראתם לו?
חוה ראובני
לא עשינו תחליף תקנה.
איתי עצמון
לא, אני רק אשלים. היו צווי פיקוח. צווי הפיקוח האלה הם חקיקה לשעת חירום. הם חקיקה מאוד מאוד ארכאית שהחוק בעצם נועד להחליף את רוב ההוראות שנקבעו באותם צווי פיקוח. ובזמנו, כשהוועדה דנה בחוק ב-2016, היא קצבה זמן למשרד התחבורה להחליף בעצם את אותם צווי פיקוח בחקיקת משנה עדכנית, מפורטת, כפי שאמורה להיראות חקיקה היום. הוועדה קצבה בזמנו שנתיים, אגב, ומאז אני חושב שזאת הארכה הרביעית אם אינני טועה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שש שנים אנחנו. אז אתם מבקשים הארכה של שנה. נכון? זו הבקשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
גם מה שמופיע לי כתוב שנתיים. כשאני הצלחתי להיכנס לנוסח החוק, כתוב שנתיים.
איתי עצמון
שנתיים בעבר. זה המועד הראשון. אבל מאז היו עוד הארכות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני, מקלב, אתה שומע את הראש שלי בדבר הזה? אני רוצה להאריך בחצי שנה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לי יש הסתייגות כזאת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז תחליף אותה לשבעה חודשים את ההסתייגות שלך. אני צריך להאריך בחצי שנה. להתחיל לקבל הזרמה של תקנות לכאן. קיבלנו אחת או שתיים עכשיו וחסרים עוד שניים, שהם תלויים בכלכלה. לקבוע להם תאריך, נגיד אפריל, לראות רצינות של כולם, שאכן הגיעו. וגם אם נצטרך עוד זמן בעוד חצי שנה, נוסיף עוד חצי שנה. אבל כל התקנות בעבודה בוועדת הכנסת. זה מה שאני רוצה להגיע ולדעת שעובדים.
חוה ראובני
חצי שנה מביא אותנו לסוף יוני, כאשר בדרך יש לנו חודש וחצי בערך פגרה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה על אחריותו. זה כבר אחריות שלו, את צריכה להניח את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הממשלה לא יוצאת לפגרה.
חוה ראובני
אנחנו עובדים, הממשלה בוודאי לא יוצאת לפגרה. אם אני לוקחת יומיים חופש לפני פסח, זה הרבה.

אדוני, אם יורשה לי, זו חקיקה ראשית. אם אדוני יאריך את זה רק עד ה-30 ביוני, גם אם אני הנחתי את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. אנחנו נעשה פה שבסמכות הוועדה להאריך עוד חצי שנה, בצו.
חוה ראובני
אני תוהה אם חצי שנה זה ריאלי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני תוהה אם מה שלא הולך בחצי שנה לא הולך בכלל. ואני תוהה שעברו רק כמה חודשים והצלחתם להביא תקנות שחשובות. כבר הבאת שלוש לפי החשבון, נשאר לך עוד שתיים, לא?
חוה ראובני
יש שתיים מונחות ועוד שתיים שמוכנות, אנחנו מחכים למשרד הכלכלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
וזה מספיק זמן כמה חודשים להביא אותם.
חוה ראובני
נביא אותם ואז מה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ונעשה צדק עם כולם. אז אני רוצה להגיד איך אני רואה את המתווה ואז תנסח את זה ואחרי זה נצביע על זה. מקלב יסתייג. ואחרי זה נצביע.

אני רוצה ככה: אני רוצה לאשר הארכה של חצי שנה ולעשות תחנת עדכון באפריל, מה התקדם עם התקנות שעדיין לא הגיעו. ולהסמיך את הוועדה לתוספת של חצי שנה.
איתי עצמון
את השר, באישור הוועדה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן. ובתנאי שבאותה חצי שנה התקדם מאוד, כלל התקנות קודמו, ללא יוצא מן הכלל, שנגזרות מחוק זה. ככה אני רוצה. מה אתה אומר רונן?
רונן לוי
לאור מה שקרה עכשיו בדיון הקודם, אז אנחנו כן רוצים שלפרוטוקול אתם תצהירו שאתם תקחו בחשבון את שיקולי התחרות וזה שתהיה הזדמנות, בתוך התקנות שיכניסו למעשה לכולם להיות בקיא. ומה שאין לנו היום, מה שהם רוצים לא להביא תקנות, אלא להוריד סעיפים בחוק, לתקן את החוק. ואז מה שיקרה בסופו של דבר, אם יהיה מה שכבר אישרתם בתקנות, הוא שבעצם המוסכים הקטנים, או מי שלא יהיה בעצם, לא יוכל להיכנס לסטנדרטים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תסביר את הדאגה שלך מהתחרות.
רונן לוי
חסמי הכניסה לעולם החדש זה כמו שאנחנו רואים, הם גבוהים מידי או בלתי עבירים. ולכן אנחנו רוצים שאם כבר אתם מדברים על הקדמה ואנחנו רוצים שיותר ויותר יתנו שירותים ליותר ויותר מכוניות, 3 מיליון מכוניות. רק עכשיו שלח לי מישהו שיש עכשיו מכוניות האלה שדיברנו עליהם, שיש כרגע ברחובות, עשרות מכוניות שאין להם חלפים, שהם לא הביאו חלפים, כי אין מי שייתן שירות.

אם אנחנו מדברים על 6,000, על 10,000, מחר יהיו מיליון מכוניות. ואין 1,000 מוסכים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הדאגה שלך על תחרות, אני גם אגיד את זה לפרוטוקול. יש לך דאגה אחת, שיהיה לכם תפקיד עתידי, שלא יגרעו אתכם מהיכולת להיות חלק מהשינויים הללו. והדאגה השנייה, שאם חברה היא הופכת להיות כל כך גדולה וכל כך מרכזית, היא סוג של מונופול גם במתן השירות לרכבים שלה.
רונן לוי
ברגע שאוסרים על הלקוח לקבל שירות ממישהו אחר, אלא רק מהם, זה אסור לפי החוק. עכשיו, איך שחררתם את זה? דרך זה שהם יעשו את הטיפולים בזה, שחררתם את זה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
משרד התחבורה יצטרך לדבר עם רשות התחרות, שלא משהו בתקנות פוגע בתחרות ובאפשרות לתת שירות של גופים קיימים.
רונן לוי
אבל אנחנו רוצים שאתם פה תתחייבו שאנחנו באמת נקבל את יומנו בהיבט של השוויון לעשות עסקים בישראל. לא יכול להיות שאנחנו ניפלט פה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
באופן עקרוני אומרים לך כן. אבל לא אומרים לך את פרטי הדברים, עד שלא יוצג בפנינו.
רונן לוי
לא יכול להיות שהמחוקק או הממשלה תפלוט אותנו מהתחרות. או מישהו, מתחרות או אופציה להיות בתחרות. זה לא הגיוני, זה לא מדינה דמוקרטית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני מבין מה אתה אומר.
רונן לוי
זה יכול להיות, אתה יודע, לא טוב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני אגיד את זה לפרוטוקול בסוף.
חוה ראובני
אנחנו מדברים על תקנות שבוחנות הן התקנות שמסדירות את העיסוק. זה תקנות שמחליפות את צווי הפיקוח. הם כולם עושים אסדרה מודרנית של תנאי העיסוק והוראות החובה לפי החוק שבהם יש חובה להתקין תקנות.

מר לוי, אם נדבר כאן על ביצה שלא נולדה, הוא חושש ממנה.
רונן לוי
מה זאת אומרת לא נולדה? היא חקוקה בחוק. 80 בחוק, 58 בחוק. 53 בחוק.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הם לא יבטלו את הסעיפים בחוק.
חוה ראובני
אנחנו לא מבטלים. אין ביטול כזה. ועל המורכבות של התקנת תקנות כבר אמרתי בקווים כלליים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חברים, אני לא פותח עכשיו לדיון. זה מה שאנחנו מסכמים. רק היועץ המשפטי יתייחס וננסח. קודם כל הסתייגויות ואז ננסח את הדברים. כן?
איתי עצמון
אני רק רוצה להגיד במשפט, להתייחס לדברים שנאמרו כאן. התכלית של ההוראה שאנחנו מתקנים עכשיו, סעיף 247, היא להבטיח שצווי הפיקוח שהם חקיקה מיושנת, כפי שאמרתי, וחקיקה לשעת חירום, מוחלפת בחקיקה עדכנית. וזה מה שאנחנו עושים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שנגזרת מהחוק הזה. וכלל התקנות שתומכות בחוק הזה מובאים באופן שלם.
איתי עצמון
אז זהו, זו איזה שהיא דקות שרציתי לחדד לך, ליושב ראש הוועדה ולחברי הכנסת. יש בחוק הזה 253 סעיפים, יש שם המון המון סעיפי הסמכה וסמכות של השרה באישור הוועדה בחלק מהמקרים. סמכות שבשיקול דעת, להתקין תקנות בשורה של נושאים. אבל זה לא הנושא הממוקד שבו אנחנו כרגע עוסקים. אנחנו עוסקים בהחלפת צווי הפיקוח בחקיקת משנה שלדאבוני אכן חיכינו הרבה מאוד זמן שתגיע. הדבר גם קשור להתנהלות של משרד התחבורה וגם בכלל למה שקרה פה במדינה עם כל מערכות הבחירות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה שנתיים. מה קרה במדינה זה שנתיים.
חוה ראובני
אני רק יכולה לומר שאלה תקנות מורכבות מאוד. להסדיר עיסוקים רבים. החוק מסדיר עשרה עיסוקים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל כשהכנסת מאמינה למשרד שהוא מבקש חוק דחוף, אז המשרד בדרך כלל אומר לו 'אל תדאג, תוך כמה חודשים אני מביא לך תקנות, תהיה רגוע'. והוועדה מאוד רגועה. ואז היא מגלה שהיא מחכה שש שנים. אז הנכונות של ועדה לאשר חוקים נטולי תקנות זה לא תקין לחלוטין. ואת הדבר הזה צריך לתקן.
חוה ראובני
אני יכולה להגיד שהעבודה על התקנות החלה עוד לפני חקיקת החוק.
איתי עצמון
אבל חיכינו שנתיים ולא הגיעו כל כך תקנות.
חוה ראובני
ולא בגלל שלא עבדנו עליהם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
את יודעת, אנחנו לא חושבים שאת היחידה שם שצריכה להכין תקנות. אבל יש פה נורה אדומה, שאם יש חוק מגבים אותו בתקנות שלו. ואם מביאים תקנות, אז לא מביאים תקנה אחת שיכולה לקדם עניין אחד ולבלום עניין אחר. ולכן אנחנו רוצים שהמהלך יהיה שלם, מקיף ושלא מפלה גם את המוסכים בעבודתם. ולכן הם צריכים בהירות ושיהיו תקנות.
חוה ראובני
אדוני, אני יכולה להציע שזה לא יהיה חצי שנה, אלא שבעה חודשים, להגיע עד סוף מושב הקיץ?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
31 ביולי. אבל אנחנו נקבע ב-30 באפריל עדכון אצלכם. עדכון מה קרה עם התקנות. דיווח לוועדה. מועד דיווח.
חוה ראובני
אנחנו צריכים עוד דבר. החוק הונח בנוסחו זה בדצמבר 2021 לפני שפקעו צווי הפיקוח. למעשה לפני שפג תוקף הוראת השעה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תחולה רטרואקטיבית? בסדר.
חוה ראובני
אנחנו זקוקים לתת לזה תוקף רטרואקטיבי. לגשר את תקופת המעבר מ-1 בינואר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר. מקלב?
אורי מקלב (יהדות התורה)
קודם כל, כל דחייה של חוק ולתת לזה עוד הארכה של תוקף של תקנות אנחנו לא שבעי רצון ולכן זה המקום, המקום שאני נמצא, להגיש הסתייגויות בשם ארבע קבוצות האופוזיציה שזה קבוצת יהדות התורה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה היחיד בכנסת היום. לדעתי אתה מייצג כמעט את יושב ראש הכנסת גם. הוא גם לא פה. רק אני ואתה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא נורא. אנחנו יכולים לעשות מהפכות פה.

בכל אופן, אני מגיש בשם ארבע קבוצות: קבוצת ש"ס, קבוצת ציונות הדתית וכפי שאמרתי, הליכוד וקבוצת יהדות התורה. אני גם אגיש ארבע הסתייגויות שמתוך הקבוצות האלה אני אוציא יחידים, שזה מהליכוד את קיש, מיהדות התורה את גפני. את אריאל בוסו ואבי מעוז, שהם יגישו בנפרד ארבע הסתייגויות ואני אגיש את זה. כדי שהם יוכלו לקבל ברצף.
איתי עצמון
לא כל כך הבנתי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם זה אפשרי. בתקופה האחרונה, לאור כך שיושב ראש הכנסת מנחה את ההסתייגויות להקריא אותן ברצף, אחד אחרי השני, על ידי המסתייגים ולא נותן ביחד, הוא לא מחבר הסתייגויות ביחד. במקום לתת 20 דקות לכל מסתייג. אז אנחנו גם התחכמנו בעניין זה ואנחנו לוקחים מכל קבוצה מסתייג אחד שהוא לא מגיש את כל ההסתייגויות. הוא מגיש הסתייגויות אחרות.
איתי עצמון
איזה הסתייגויות?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני אתן לך את ההסתייגויות האלה. אבל קודם כל, האמת, אני אהיה שקוף. האמת היא, ואני אומר את זה כאן, היועץ המשפטי לא אפשר לי את זה, לא מצא חן בעיניו כל כך, שאני מגיש הסתייגות על הסעיפים האחרים.
איתי עצמון
בנושאים שאינם קשורים להצעה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ממש. אבל על אף שזה נושא שאנחנו דיברנו עליו, וזה קשור ודאי להסתייגות הקודמת. ואני רק רוצה להגיד לך במשפט אחד על מה כן חשבתי להגיש הסתייגות. אנחנו היום עדים לכך שחברות הרכבים מודיעים על recall. ועכשיו זאת אומרת אשמה, אני קניתי רכב, שהוא היה צריך להיות תקין ומסיבות כאלה, וזה יכול להיות לפעמים שלוש פעמים בשנה recall על כל מיני אביזרים ברכב או דברים יותר משמעותיים. מה עכשיו הלקוח, הקונה של הרכב, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להתאים את עצמו לזמנים של המוסך, של החברה. רונן, טוב שאתה שומע. הוא גם לא, למשל ימי שישי, שזה ימים שללא עבודה, הוא לא מקבל אותך. הוא מקבל אותך והוא לא מוכן לקבל אותך אחרי 16:00 כשאתה גומר את העבודה. תביא בבוקר את הרכב. הוא גם לא בא ומתקן לך מיד. תביא, תחזור לעבודה עם המונית. תבוא אחרי הצהריים לקחת את הרכב חזרה. על מה? למה? על איזה טעות שלי? על איזה בעיה שלי? למה אנחנו? על זה רציתי להגיש הסתייגות, שהרכב הזה, שצריך לתת, אפשר להביא את המוסך אחרי השעה 16:00. recall, תיקח עבודה רגילה. שחברת האם תשלם למוסך, שיישארו, יקבלו את הרכבים האלה. האדם ימתין. מספיק שהוא לא מקבל שום פיצוי, שום ימי עבודה, שום דבר. אני על recall צריך לבוא למוסך ולבזבז את הזמן שלי? אז שיהיה אחרי עבודה וימי שישי.

אבל מכיוון שזה סעיף (5) וזה לא מסעיף 247, אז אני אגיש הסתייגויות על סעיף 247. אז קודם כל, אני אגיש הסתייגויות של סעיף (1), הדחייה של צווי פיקוח. סעיף (1) יבוטל. סעיף (2) יבוטל. כל אחד בנפרד, זה לא ביחד.
איתי עצמון
אתה מדבר על הפסקאות? על הפסקאות שבחוק העיקרי?
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן. אני אקל עליך, ההצבעה תהיה הצבעה אחת. אם אתה מעונין, אז זה לא אכפת לי. אבל אם אתה רוצה הצבעה תהיה אחת על כל ההסתייגויות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תשמע, יום ראשון זה יום חג בכנסת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אומרים שזה המקום היחיד בעולם שביום רביעי אומרים לך "שבת שלום", זה בכנסת.
איתי עצמון
חבר הכנסת מקלב, אני רק רוצה להבין. ההסתייגויות שדיברת עליהן נוגעות למחיקת הפסקאות שנמצאות היום בסעיף 247?
אורי מקלב (יהדות התורה)
(1), (2), (3), (4). אחד אני משאיר, כדי שיהיה תוכן לחוק. אז התגברנו על זה, אנחנו משאירים אחד.
איתי עצמון
אלה ההסתייגויות שיוגשו מטעם הקבוצות?
חוה ראובני
במילים אחרות, אין לנו תקנות מוסכים. הוראות לגבי מוסכים, אין לנו הוראות על - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה רק בנתיים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שמאי רכב השארתי לכם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה רק בנתיים.
איתי עצמון
אלה הסתייגויות מטעם הקבוצות. ואמרת שיש עוד ארבע?
אורי מקלב (יהדות התורה)
עכשיו יש לי סעיף מרכזי גם, שזה דחייה לחצי שנה, לא לשבעה חודשים. שהתאריכים א' בתמוז, תשפ"ב, 30 ביוני 2022. זה נשאר הסתייגות מרכזית של כל הקבוצות פלוס ארבע הסתייגויות האלה.

לאחר מכן יש לי הסתייגויות ייחודיות לחבר הכנסת יואב פיש וגפני.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כמה זמן זה יוצא החשבון? מה יצא לנו החשבון לפני הפעלת הסעיף?
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה חצי יום. אני חושב, זה החשבונות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה כבר לא בוועדה שלי, אתה יכול לדבר עד מחר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
תעשו את החשבון של 20 דקות כפול 50 בערך, נכון? יש לך 1,000 דקות. אז אנחנו נמצאים ב-150 שעות, הרבה יותר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין בעיה בכלל. תתחיל, אנחנו ניפגש בסוף.
איתי עצמון
עכשיו, יש לי על סעיף (1), במקום "המפורטים להלן" יבוא "כמפורט להלן". במקום "המוסדרים בהם" יבואו "המעוגנים בהם". אני אעשה רק שלוש הסתייגויות. במקום "לפי המוקדם" יבוא "מביניהם". אז זה שלוש הסתייגויות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יופי, בסדר? אנחנו מצביעים על ההסתייגויות. מי בעד? אף אחד לא בעד. מי נגד?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה אומר שההסתייגויות האלה לסעיף 50 - - -
איתי עצמון
לא, אני אומר, זה לא שאי אפשר להגיש. אני מעדיף שלא יוגשו הסתייגויות שהן לא מדברות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל יש לך 150 שעות. מי נגד? אני נגד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אם הוא מצביע נגד, אז אני אצביע בעד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז אתה בעד.
איתי עצמון
אני מוכן שרק הוא יצביע, אם אתה לא מצביע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא לא היה מוכן להצביע בעד כשלא היה לי רוב. אז עכשיו אתה נגד ושנינו בעד. ברוך השם. אתה בעד ואנחנו נגד.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני בעד ההסתייגויות, אתם נגד.
איתי עצמון
ההסתייגויות לא אושרו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הצבעה

ההסתייגויות לא התקבלו.
איתי עצמון
עכשיו לגבי הצעת החוק.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עכשיו להקריא את הנוסח ואת המועדים, כולל מועדי הדיווח.
איתי עצמון
אז זהו, השאלה אם מועדי הדיווח יהיו בחוק או שתהיה החלטה?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני רוצה שהם יהיו בחוק. מועד דיווח בחוק.
איתי עצמון
דיווח אחד ב-1 באפריל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
1 באפריל כדי להתנות את יולי.
איתי עצמון
דיווח לגבי התקדמות?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לגבי כלל התקנות שנובעות מהחוק הזה ובמיוחד התקנות שיש לגביהן צו פיקוח שצריך להחליפו.
איתי עצמון
דיווח של השרה או של המנכ"לית?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מנכ"לית זה מספיק לי. אפילו מי מטעמה, העיקר שתהיה התקדמות.
איתי עצמון
אז בעצם אני אקרא רגע את הצעת החוק עם התיקונים.

הצעת חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (תיקון מס' 8), התשפ"ב-2021. כמובן יהיה 2022.
תיקון סעיף 241
1. חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ב-2016, בסעיף 247 במקום "31 בדצמבר 2021" יופיע "31 ביולי 2022". ותהיה סמכות לשרת התחבורה, באישור ועדת הכלכלה, להאריך בצו את התקופה.

השאלה אם כדאי לכתוב בתקופות נוספות שלא יעלו סך הכל על חצי שנה או בתקופה אחת של חצי שנה? כי יכול להיות שאם הוועדה תסיים לפני כן, תשלים את מלאכת אישור התקנות יהיה אפשר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה אתה ממליץ?
איתי עצמון
אני מציע כן לאפשר גמישות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז תאפשר גמישות.
רונן לוי
איך תעשה שהתחולה מתחילה מה-1?
איתי עצמון
תכף אני אקרא.
רונן לוי
אני שואל שאלה באמת, אדוני יושב הראש. הרי זה עכשיו חקיקה רטרואקטיבית. תקנות רטרואקטיביות. מה קורה עם אנשים שעברו על החוק בתקופה הזאת?
איתי עצמון
אני מניח שלא יאכפו. בטח חווה תוכל להשלים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גם עכשיו אנחנו נותנים תחולה לתקנה הזאת שהיא רטרואקטיבית.
חוה ראובני
בגלל זה אנחנו נותנים רישיון רטרואקטיבית. אנחנו הופכים את האסור היום למותר. אם אנחנו בעצם נותנים לעצמנו סמכות לתת רישיונות בתנאים שקבועים בצווי הפיקוח.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ואם היו עכשיו אנשים?
חוה ראובני
אנחנו הרשינו להם להמשיך לעבוד, רק לא גבינו אגרות. אפילו הנפקנו רישיונות, רק לא גבינו אגרות, כי לא הייתה לנו סמכות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל לא צריך לעשות אכיפה בעניין הזה. זאת אומרת, אם היה מישהו שצריך לעשות, להחיל קנסות רטרואקטיבי זה בעייתי.
חוה ראובני
אבל הסעיף הזה לא נותן סמכות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, לא קנסות. הוא רק מקל.
איתי עצמון
זה פשוט לשמור על איזה שהוא רצף חקיקתי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש פה הקלות, לא הכבדו.
חוה ראובני
ותוקף רצוף של הרישיונות.
איתי עצמון
כן. ושל צווי הפיקוח והוראות הנוהל.

אז למעשה יש, כפי שאמרתי, סמכות לשרה בצו באישור הוועדה, לדחות את התקופה בתקופות נוספות של עד חצי שנה. כלומר, עד סוף ינואר 2023.

הסעיף הבא יהיה דיווח. המנהלת הכללית של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים תדווח לוועדת הכלכלה של הכנסת עד 1 באפריל.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
עד 30 באפריל.
איתי עצמון
אני חושב שזה פגרה. אה, דיווח בכתב, לא דיון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
30 באפריל, תן להם זמן לעבוד.
איתי עצמון
ב-30 באפריל על התקדמות על הליך התקנת התקנות לפי החוק, לרבות לפי התקנות שאמורות להחליף את צווי הפיקוח.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ועוד הערה לפרוטוקול: בניסוח התקנות ועדכונן, יילקחו בחשבון הסוגיות של האפשרות למוסכים הקיימים למתן שירותים גם לעולם החדש של רכבים חשמליים ולהשתנות שווקי הרכבים. וגם תהיה היוועצות של משרד התחבורה עם רשות התחרות כדי למנוע נוסחים שעלולים לפגוע בתחרות העתידית בתחום זה.
חוה ראובני
אדוני, כל הדברים האלה שאדוני אומר, שהם חשובים, הם לא חלק מהתקנות שאנחנו נמצאים בהם. התקנות אלה כבר מוכנות. הן כבר כתובות. היו דיונים, היו שימועים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה שכבר שמתם בפנינו, כבר נלמד ונשאל את השאלות בדיונים. מה שלא הנחתם בפנינו עדיין תעשו היוועצות עם רשות התחרות ותראו.
חוה ראובני
אדוני מוסיף חובת היוועצות על החובות הקבועות בדין?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. להתייעצות, התייעצות.
איתי עצמון
אבל זה לא כרגע בחוק. זו הערה לפרוטוקול.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה פרוטוקול, זה התנהלות. אבל הבקשות שלנו הן רציניות. אנחנו רוצים לדעת שפגשתם אותם ודיברתם איתם ושאין משהו בתקנה שעלול לפגוע בתחרות. סתם תיאורטית, נגיד אם טסלה תהיה 90% מהרכבים החשמליים בישראל בעוד 10 שנים, וכלל הרכבים בישראל ישתנו לחשמליים ויהיה לה שוק של 50% והיא לא מוכנה לתת לאף אחד לתת שירותים לרכביה באופן מוחלט. אז נולד מונופול בישראל. אנחנו רוצים להבין את הדבר הזה. איך אנחנו מונעים תופעות כאלה ולא יוצרים אותם מתוקף התקנות או מתעלמים מבעיות שצצות במציאות. כרגע זו תופעה קטנה, אבל התופעה הזאת הולכת להיות הכי גדולה שיש. העולם זז לרכבים חשמליים. או היברידיים או חשמליים, זה מה שהעתיד הנראה לעין. אז אנחנו רואים את התופעה בהיקף קטן כרגע, כמה אלפים בודדים של מכוניות. אבל כתופעה עולמית, בעוד עשור, זה יהיה כל השוק. ולכן אנחנו צריכים להבין שלא נולדו פה דברים שיגבילו את השחקנים המקומיים, הקיימים, לתת שירות וליהנות מהצמיחה של עולם הרכב.
רונן לוי
היום החוק לא מאפשר לחברות המכוניות להפעיל רק מסכים שלהם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז אני ארצה תשובות. הם יעשו דיון עם רשות התחרות. מה, איפה, מה הרעיונות, מה הסכנות ויתנו לנו את ההסתייגויות. או שיש סעיף, אתה יודע, הם שמים בתוך תקנה גם סעיף. רשאי השר, אם רואה כך וכך, נתח שוק או פעילות כזו או אחרת או מניעה.
רונן לוי
היום אפשר לעשות טיפול לאוטו ולא במוסך ידוע. רק היבואן יכול להגביל אותך רק על מה שהוא נותן באחריות. מה שעכשיו נתתם זה דברים שהם לא באחריות. החלפת מסנן זה הם לוקחים כסף. זה מנוגד לחוק מה שהיום עבר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל אם החברות החליטו, חברות היום, הם חייבים לתת לכם חלקי חילוף, בחוק הרכב, הם חייבים לתת לכם חלקי חילוף?
רונן לוי
איך אני אעשה לך טיפול אם אני לא יכול לקנות חלקים? איך אני אתקן לך את התאונה?
אורי מקלב (יהדות התורה)
נו, אז אני אומר, אני מתקן. הוא מוכר רכבים שרק במוסכים שלו יהיה אפשר לתקן. מישהו יכול למנוע את זה ממנו?
רונן לוי
אנחנו מדברים עכשיו על תופעה שמכוניות הגיעו למוסכים. זאת אומרת, הבעלים של הטסלות האלו הגיעו למוסכים בשביל לתקן את התאונה. הם בחרו בהם. זה לא שהם עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, תיאורטית, הם לא באו למוסכים האלה בגלל שהם חשבו שלא טוב לתקן אצלם. הם באו, בחרו, ואז המוסך גילה שהוא לא יכול לתת להם שירות. הפוך, אם לא היו מגיעים, אז הוא לא היה יודע.

אם צרכן רוצה להוזיל את העלויות של עצמו, הבנת מה אני אומר?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל מקלב, לא נפתח את זה עכשיו.
רונן לוי
צרכן רוצה להוזיל את העלויות, הוא רוצה תחרות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו נקבל הבהרות שהנושא הזה נתנו עליו את הדעת.
איתי עצמון
רק סעיף תחילה. תחילתו של חוק זה ב-1 בינואר 2022.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו צריכים להצביע על משהו?
איתי עצמון
כן. עכשיו להצביע בעצם על כל הצעת החוק, עם התיקונים שהקראתי. כך שנוכל להגיש להקראה שנייה ושלישית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד הצעת החוק כפי שנוסחה והוקראה ותוקנה? פה אחד.

הצבעה
הצעת החוק אושרה
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה עוד?
איתי עצמון
זהו. הצעת החוק אושרה לקריאות שנייה ושלישית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הצעת חוק אושרה לקריאה שנייה ושלישית. אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:21.

קוד המקור של הנתונים