ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 25/01/2022

חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכנסת
25/01/2022


14/02/2022
13:15
מושב שניפרוטוקול מס' 68
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, כ"ג בשבט התשפ"ב (25 בינואר 2022), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) (דמי בידוד לעצמאים), התשפ"ב-2022
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
מוזמנים
אורי כץ - לשכה משפטית, משרד האוצר
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםהצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) (דמי בידוד לעצמאים), התשפ"ב-2022, מ/1501
היו"ר ניר אורבך
צוהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, היום יום שלישי, כ"ג בשבט תשפ"ב – 25.1.2022, על סדר היום: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס' 7) (דמי בידוד לעצמאים), התשפ"ב-2022, מ/1501, בקריאה שנייה ושלישית. אני מבקש מנציג משרד האוצר, עו"ד אורי כץ מהלשכה המשפטית, לנמק את הדחיפות.
אוריאאואואורי כץ
אנחנו מבקשים להקדים את הדיון לקריאה שנייה ושלישית. אתמול היינו עם ההצעה וההצעה אושרה בוועדת העבודה. הדחיפות היא הרצון לתת מענה כמה שיותר מהר לעצמאים. אמנם הזכאות היא nיוני, אבל יש בעינינו חשיבות לאשר את זה בדחיפות.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו בהחלט מזדהים עם הרצון לסייע לעצמאים ומה שאנחנו יכולים נעשה. אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד ההצעה, ירים את ידו?


הצבעה
אושר.


ההצעה התקבלה, זה עובר לקריאה שנייה ושלישית במליאה. תודה רבה, אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:02.

קוד המקור של הנתונים