ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 31/01/2022

אכיפת איסור צריכת זנות ומענים לאוכלוסיה בזנות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים