ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 31/01/2022

אכיפת איסור צריכת זנות ומענים לאוכלוסיה בזנות

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת37
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
31/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 40
מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי
יום שני, כ"ט בשבט התשפ"ב (31 בינואר 2022), שעה 10:30
סדר היום
אכיפת איסור צריכת זנות ומענים לאוכלוסייה בזנות
נכחו
חברי הוועדה: עאידה תומא סלימאן – היו"ר
יסמין פרידמן
חברי הכנסת
אמילי חיה מואטי
מוזמנים
מירי מוסקוביץ - מנהלת תחום פ"א נוער צעירים/ים ונשים בזנות, משרד הרווחה

בתאל באדי - ק' חוק סחר בבני אדם, המשרד לביטחון הפנים

עידו אפגר - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

סיון דרשן - מנהלת שלוחת ירושלים, מרפאת לוינסקי

שחף שפירא - עיתונאית, המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות

אפרת רובינשטיין - מנכ"לית שותפה, ארגמן

מיטל בנשק - מנהלת שותפה, קואליציית הארגונית הדתיים למאבק בזנות

רומי לוי - מנכ"ל, ארגון נשים עובדות
מוזמנים באמצעים מקוונים
דינה דומיניץ - מתאמת המאבק בסחר בבני אדם מנהלת צוות זנו, משרד המשפטים

יעל גור קול - אחראית החלטת ממשלה 4462 ומנהלת מרפאת לוי, משרד הבריאות

אורנה חביב תמיר - יועצת חיצונית למינהל אוכלוסיות, זרוע העב, משרד הכלכלה

גלית גבע - מנהלת השירות למשפחה קהילה ואומנה, אגף בכיר קהילה, משרד הרווחה

איריס בן יעקב - ממונה חינוך למיניות ולמניעת פגיעה, משרד החינוך

הדס גול - מנהלת במטה תחום קצה, על"ם - עמותה למען נוער במצבי סיכון ומצוקה

אור אבו - מנהלת, המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות

לינור אברג'יל - מנכ"לית טרנסיות ישראל

כרמית פולק כהן - מנהלת תחום פרויקטים, משרד הכלכלה

נעמה ריבלין - מנהלת סלעית, מרכז סיוע לנשים במעגל הזנות
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
דלית אזולאי
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי
אכיפת איסור צריכת זנות ומענים לאוכלוסייה בזנות
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בוקר טוב לכולם ולכולן, או הפוך אצלנו. אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. היום ה-31 בינואר 2022. אנחנו היום בעוד ישיבת מעקב אחרי אכיפת איסור צריכת זנות ומענים לאוכלוסייה בזנות. כפי שכולם יודעים, בעיני, אחת מההצלחות הכבירות בשנים האחרות בעניין קידום שוויון מגדרי ומאבק בתופעות של אלימות וניצול של נשים היה לחוקק את החוק האוסר צריכת זנות. כמובן שכולם יודעים שהחוק מאוד מפורט. התעקשנו בזמנו שיכלול גם את הצד של האכיפה, אבל גם את הצד של השיקום, כי בסופו של דבר, בלי לקדם תוכניות שמאפשרות לכלל הנשים, האנשים שנלכדים במעגל הזנות את האפשרות לשיקום, את האפשרות לתעסוקה, את האפשרות לחיים בלי ניצול, אנחנו לא עשינו כלום. אם העניין יישאר רק באכיפה של האיסור ומתן דוחות לכל מי שעדיין מעז לצרוך ולנצל את מי שנמצא במצוקה ובמעגל הזה, אנחנו לא נתקדם ולא נאפשר חיים יותר מכובדים.

בגלל שנתיים שכמעט ולא התקיימו הדיונים, הרצון שלנו הוא שניקח את הנושא, נעקוב אחרי מילוי החוק, האכיפה, השיקום, התוכניות המתפתחות, והקשיים שאולי עולים תוך כדי עשייה ואיך אפשר לשפר את המצב. אני פניתי למרכז המחקר והמידע בכנסת וביקשתי כבר לפני תקופה את הסקירה המקיפה שהגישו לנו בעניין האכיפה. אנחנו תיכף נשמע את זה, אבל אני חייבת להגיד, כפי שאמרתי בעבר, אני שוב אדגיש, בגלל המצב הלקוי של הוועדות בכנסת, בגלל המצב שבו בוועדה יש נוכחות מאוד דלה של ח"כיות – כל הכבוד לחברת הכנסת יסמין שנמצאת, אבל אני מדברת על בדרך כלל. בדרך כלל יש לנו רק שלוש חברות שהתמנו לחברות בוועדה הזו. האופוזיציה הימנית עדיין לא מינתה את הנציגות או הנציגים שלה בוועדה. לכן הנוהג להקים ועדת משנה לא תקף בכנסת הזו. הוועדה בקושי מתכנסת עם נוכחות של ח"כיות, חוץ מהיו"ר, אז אני לא אפצל את עצמי גם לוועדת משנה וגם ליו"ר ועדה. אני חושבת שאני נותנת מקום מאוד מכובד לנושא בדיונים של הוועדה עצמה, וככה נמשיך עד שיהיה מצב אחר.

אני רוצה קודם כל להתחיל – ואני יודעת שיש נציגים של המשרדים שירצו להתייחס לסקירה, אבל קודם כל נשמע את עיקרי הסקירה של מרכז המחקר והמידע. אני חייבת להגיד, הגשתם לנו מסמך די רציני, ונרצה לשמוע את עיקריו מהנציג של המרכז, עידו. בבקשה.
עידו אפגר
תודה רבה, גברתי. עידו אפגר, מרכז המחקר והמידע של הכנסת. הגשנו סקירה לא קצרה לוועדה. אני כמובן לא עומד לפרט את כל המענים שפועלים וצפויים ומפורטים במסמך. אני מאמין שנציגי המשרדים יכולים לעשות את זה בצורה טובה ומעודכנת יותר. אני אציג כמה נתונים על התקדמות האכיפה, ואחר כך אני אסקור חלק – גם, רק חלק – מהאתגרים והפערים שעלו גם בתחום האכיפה וגם ביישום התוכנית לצמצום הזנות, ואולי נציגי המשרדים יוכלו להתייחס לדברים האלה כשהם ידברו.

מבחינת אכיפה, עד ה-5 בינואר, לפני כחודש, הוטלו יותר מ-1,400 קנסות במשך כשנה שבה האכיפה התבצעה, אבל קצב חלוקת הקנסות גבר לאורך השנה. אם עד תחילת אוגוסט 2021 הוטלו רק 24 קנסות – זה ממוצע של קנס אחד לשבוע – מאז סוף אוקטובר אנחנו מדברים על קצב של כ-100 קנסות בשבוע, אז אפשר לראות עלייה בקצב.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
מה גובה הקנס?
עידו אפגר
2,000 שקלים.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
2,000?
עידו אפגר
נכון? לדעתי 2,000 שקלים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
קנס ראשון. זה מה שידוע לי, כן.
קריאה
עבירה ראשונה 2,000, עבירה חוזרת, 4,000.
עידו אפגר
אני אזכיר בהקשר הזה, של 100 קנסות בשבוע, שעל פי נתוני הסקר הלאומיים מ-2014, אפשר לאמוד את מספר צרכני הזנות שפעילים בכל שבוע בעשרות אלפים מבחינת סדרי גודל. תמונת הקנסות לא רק משתנה לאורך זמן, היא משתנה גם לפי מיקום גאוגרפי. אפשר לראות שכמעט 70% מהדוחות חולקו במחוזות תל אביב ובמרכז הארץ, ועוד 30% חולקו במחוז חוף שבו שוכנת העיר חיפה. הנתונים האלה כמובן עשויים להעיד על היעדר אכיפה של איסור צריכת הזנות בחלקים נרחבים של ישראל, ובפרט במחוז ירושלים, בכל זאת, העיר הגדולה בישראל. אני מזכיר שמי שמקבל קנס יכול לבקש במקום לשלם את הקנס להשתתף באיזשהו הליך חלופי, אמצעי חלופי – סדנה פסיכוסוציאלית. בעיקרון, האמצעי החלופי הוא פעיל, התקנות הותקנו ופורסמו, שירות המבחן התקשר עם חברה חיצונית שאמורה להפעיל את האמצעי. בפועל, לפי הנתונים שקיבלנו, הפניות להשתתפות – עשרה מבקשים במהלך השנה הזאת שבה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מתוך 1,400 ומשהו.
עידו אפגר
כן. זה מעיד על שימוש מוגבל בכלי הזה, וכן יש מקום אולי לשאול למה זה המצב. מגורמים שונים דווח לנו שהליך המעבר של זירות זנות לזירות מקוונות ולדירות דיסקרטיות, שזה תהליך שנמשך כבר כמה שנים, אבל נראה שהוא מאוד הואץ בעקבות הקורונה – אולי בעקבות החוק, אני לא יודע.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה שילוב. אני חושבת שזה שילוב.
עידו אפגר
בכל מקרה, המעבר הזה מעורר קשיים גם בהיבטי איתור וישוג אוכלוסיות לטיפול, וגם בהיבטי אכיפה. בהקשר הזה חשוב לציין שממה שראינו, יש הרבה מידע על זירות זנות בידי כל מיני גורמים – גם רשויות מקומיות, גם גורמי טיפול, וגם משרדי הממשלה, וחלקם באופן פעיל פועלים לאתר זירות זנות. למשרד הבריאות יש גורם חיצוני שמאתר זירות זנות בשביל עבודת המרפאות הניידות. אנחנו לא קיבלנו את הרושם שיש איזשהו ניסיון לשתף את המידע הזה בכלל המשרדים שפעילים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זו הייתה שאלתי – בדיוק רשמתי לעצמי עד כמה באמת המידע הזה שקיים אצל אחד מהגורמים הרשמיים, גם אלו משרדים או רשויות מקומיות, הוא מידע שנגיש לכלל העבודה המשותפת. אז אתה אומר שלא.
עידו אפגר
אנחנו לא התרשמנו שיש איזשהו מהלך מסודר כזה, ואין ספק שזה יכול לשפר גם את מאמצי האכיפה וגם את מאמצי הטיפול. נקודה נוספת בהקשר הזה של שיתוף מידע, אנחנו לא נתקלנו במידע – ושוב, יתקנו אותי נציגי המשרדים אם אני טועה – למיטב ידיעתנו, לא מתקיים איזשהו מעקב מרוכז אחרי מספר המטופלים הכולל בכל התוכניות, גם של משרד הבריאות, גם של משרד הרווחה. קיבלנו והצגנו במסמך נתונים על מספר המטופלים או המטופלות בתוכניות ספציפיות, אבל אין לנו איזושהי תמונה כוללת של היקף האוכלוסייה שבטיפול, זה כן נתון שיכולה להיות לו משמעות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא קיבלתם תשובות מהמשרדים על התוכניות שלהם כמה מעורבים?
עידו אפגר
לא, לגבי תוכניות ספציפיות, הם בוודאי יודעים כמה מטופלים בכל תוכנית בכל שנה, הנתונים האלה גם מוצגים במסמך. איזושהי תמונה כוללת של כלל המטופלים, מספר כולל, אנחנו לא יודעים לומר. אתגר נוסף שעלה מכמה גורמים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יש כפילויות בשירותים?
עידו אפגר
אני מניח שעשויות להיות כפילויות. מישהי עשויה להיות מטופלת גם במרפאה ניידת וגם אחר כך ללכת לסלעית או לדירת מעקב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
או ללינת חירום.
עידו אפגר
בדיוק. אתגר נוסף שעלה מכמה גורמים הוא קשיים באיתור עוסקים בזנות ורתימה שלהם, דיברנו על זה. זה נכון במיוחד בחברה הערבית ובחברה החרדית. בהקשר של החברה החרדית, אני הבנתי ממטה המאבק בזנות שמרחב הלב שפעל בביתר עילית – מרחב הלב הוא מענה לנערות וצעירות. זה המרחב היחיד שפעל ביישוב חרדי, הוא נסגר לאחרונה אחרי שהוא נפתח ב-2020. להבנתי, אין כיום אף מסגרת ייעודית לחרדים. בהקשר של החברה הערבית, בזמנו אמרו לנו ממשרד הרווחה שנבחנת אפשרות לפתוח מרחב לב באכסאל, שמצטרף - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אכסאל?
עידו אפגר
לא?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
פעם ראשונה שמעתי באום אל-פחם.
עידו אפגר
לא, באום אל-פחם כבר - - -
מירי מוסקוביץ
באום אל-פחם הוא קיים.
עידו אפגר
באום אל-פחם קיים, ואמור להצטרף אליו, כך הבנתי – או נבחנה האפשרות שיצטרף אליו מרחב נוסף. שוב, יהיה מעניין לשמוע איפה זה עומד, אם יש התקדמות בתחום הזה.
מירי מוסקוביץ
לעניין הזה של מרחבי הלב, סליחה שאני קוטעת - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
השם?
מירי מוסקוביץ
מירי מוסקוביץ, משרד הרווחה. לעניין של מרחבי הלב, עלתה אתנו בזום הגברת גלית גבע, מנהלת אגף קהילה, היא תוכל להתייחס למרחבי הלב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו ניתן לכן להתייחס לכלל הדברים, ואני ארצה לקבל כמה תשובות. אבל בואו ניתן לעידו לסיים.
עידו אפגר
סוגיה נוספת בהקשר הזה קשורה לפריסה של המסגרות. רוב מסגרות הטיפול הן באזור המרכז, זו סוגיה מוכרת, שם גם רוב הצורך.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חושבת שמשרדי הממשלה עדיין שבויים בסטראוטיפ שזנות קיימת בתל אביב וזהו. איך שזה נראה – גם האכיפה, גם השירותים, זה כאילו מרוכז במרכז ושאר הארץ לא צריכה. או שמתחילים לשבור את זה לאט-לאט.
עידו אפגר
יש מחסור במסגרות, ושוב בולטת פה ירושלים, כמו באכיפה, העיר הגדולה בישראל, שאין בה אף מסגרת מלבד מרפאה ניידת, שהייתה אמורה להתחיל לפעול. אני חושב שהיא התחילה, אני לא קיבלתי על זה מידע ברור לגמרי. אבל הוא לא ייחודי לירושלים, זה נכון גם בצפון וגם בדרום. והמחסור הזה נכון במיוחד בכל הנוגע לאוכלוסיות ספציפיות כמובן – גברים, טרנסג'נדריות וטרנסג'נדרים, אוכלוסיות שסובלות מתחלואה כפולה, זרים חסרי מעמד. בהקשר הזה, בינואר החודש היו אמורים להתחיל לפעול מערכים גם לגברים וגם לטרנסג'נדריות. שוב, אני יודע שזה משהו שחיכו לו הרבה זמן, ויהיה מעניין לשמוע שזה אכן קרה. חלק מהרשויות דיווחו על קשיים בתקצוב – גם על קבלת הכסף, גם על זה שהתקצוב לא מספיק להפעלת המענים. חלק מהרשויות מוסיפות תקציב, או חלק מהמפעילים, עמותת עלם למשל, מוסיפה תקציב משלה כדי להרחיב את המענים של משרד הרווחה. ושמענו על קשיים בהפעלת מסגרות – דיברנו על סגירת המרחב בביתר עילית. אני יודע שבחיפה, באופק נשי, יש קשיים באיוש של משרות ניהול.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
באופק נשי. אנחנו במעקב אחרי הנושא והיינו בקשר עם משרד העבודה הרווחה, שלצערי, עדיין אין – אני יודעת שנתתם להם חודשיים להתארגן. אני יודעת שכבר עבר חודש. אנחנו תיכף נשמע אם יש לכם מה לחדש בנושא הזה.
עידו אפגר
אני ממש לקראת סיום. עוד שלוש נקודות, ברשותך. קושי שכבר הוזכר בדיונים בעבר נוגע לסל הגמיש, גם קושי בירוקרטי במימוש שלו. 15% מהבקשות שאושרו בשנת 2020 לא מומשו, וזה לפי המשרד, בגלל קשיים בירוקרטיים. אני לא יודע בדיוק מה מנע את המימוש. וגם חשש מהגעה לטיפול במחלקות לשירותים חברתיים, שזה מה שנדרש כדי לקבל את הסל. עוד שתי נקודות: אנחנו לא קיבלנו התייחסות מזרוע העבודה במשרד הכלכלה, אבל על פי מה שדווח בישיבות של צוות היישום הבין-משרדי, נראה שכל התחום של מענה תעסוקה מתקדם בצורה מהוססת או חלקית, וזה כמובן נושא מאוד חשוב כדי לאפשר חיים עצמאיים מחוץ למעגל הזנות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אין כמעט שיקום בלי דבר כזה, ממה יחיו?
עידו אפגר
אני מקווה שאולי יהיו פה בשורות בכל זאת שאנחנו לא קיבלנו. נקודה אחרונה, שהיא לא בדיוק אתגר, אבל חשוב לי להעלות את זה, אנחנו לא קיבלנו ממשרד החינוך מידע על היקף השימוש בפועל בלומדות. אני יודע שההכנה של הלומדות, בשעה טובה, הסתיימה והן שמישות. אני לא יודע כמה מורים עברו את ההכשרה, אז זו גם נקודה שיהיה חשוב לקבל עליה תשובה. תודה רבה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה, עידו. אני שמעתי שלא התייחסת לתקצוב של משרד הרווחה, שעורר הרבה מחלוקת אתמול.
עידו אפגר
עניין התקצוב הוא לא של משרד הרווחה, זה התקציב הכולל של התוכנית, שמועבר למשרד הרווחה כגורם המרכז. הבנתי שזה עורר רעש, אני בטוח שמשרד הרווחה ידע להתייחס לזה ספציפית. במסמך כמובן התייחסנו לזה. תקציב התוכנית לשנת 2020 עמד על כמעט 60 מיליון שקלים, מתוכם 15 מיליון מומשו - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
54 מיליון ש"ח, מתוכם 15 מיליון ש"ח שהוצאו - - -
עידו אפגר
שהוצאו במזומן באותה שנה, ועוד סכום בהתחייבויות לשנה הקרובה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
להוצאה עתידית, 39.
עידו אפגר
נכון, ומתוך ה-39 האלה, 31 מיליון חזרו למשרד ממשרד האוצר ב-2021, מה שהביא אותם בסך הכול לתקציב של 70 מיליון. בשנת 2021 מומשו בפועל - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אבל זה אומר שהתקציב ירד. אם ב-2020 היו להם 54, אם אתה מוריד מזה 15 שהם העברה של תקציב קודם – נכון?
עידו אפגר
לא, 7 העברה של תקציב קודם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
7, סליחה. זה אומר שהיו להם 47 מיליון. אם אתה מסתכל על השנה, 2021, יש לך 31 מיליון בבסיס, בנוסף לכך 39 מיליון שהם המשך מהשנה הקודמת.
עידו אפגר
39 מיליון בבסיס, ותקציב עודפים של 31. הבסיס כרגע הוא 39.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בסדר, הפכתי. 39. זה אומר ירידה מ-47 ל-31.
עידו אפגר
התקציב בבסיס הוא 39 מיליון כרגע, ובכל שנה היו שאריות אחרות משנים קודמות שהגדילו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בסדר, אבל זה אומר – שאריות מתקציב קודם הן שאריות מתקציב קודם, קודם כל נדבר על זה, למה יש שאריות. אבל גם מה שיש בבסיס הורידו.
מירי מוסקוביץ
אבל כבודה, אנחנו היינו כאן בוועדה כשהיה נציג של משרד האוצר, שבגלל שההקצאה לחוק הסתיימה, שלוש השנים שהוקצו כספים נוספים על בסיס התקציב, הסתיימו שלוש השנים האלה, והיינו כאן כולנו בישיבה כששמענו את נציג האוצר, שאמר שהשנה זה ירד. כן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני יודעת. ואני רוצה להזכיר לכולם, לכל מי שצופה בנו ולאלה שיושבים בחדר שהממשלה הורידה מהתקציב. ועם כל הכבוד, שלוש שנים של החוק, כאשר אנחנו יודעים שהאכיפה – אפילו לא האמיתית – יש עלייה באכיפה, התחילה בשנה האחרונה, וכאשר לוקח זמן להקים את השירותים, ויש שירותים שעדיין צריך להקים, אז אי אפשר להוריד את התקציב. ואני רוצה להזכיר שכן, הורד התקציב שאמור להיות לתוכנית הזו. הצפי שלי, כאשר מתקדמים יותר ורואים שאנחנו עדיין בזינוק, עוד לא הגענו לכך שסיפקנו את מהותו של החוק, לתת תקציבים כדי שתוכלו לעמוד באתגרים שקיימים וכדי שנוכל לסייע כמה שאפשר. לצערי, כן יש ירידה בעניין התקציב. ואני מדגישה את זה שוב, למרות שהתקיים דיון קודם. אני זכרתי שהתקיים דיון קודם. אוקיי. חברות הכנסת מעוניינות להתייחס עכשיו? תודה, עידו.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אני אתייחס לאחר מכן.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אני רוצה להקשיב, אבל אני יודעת שיש בעיה גם בבאר שבע, לא הזכרת את זה, שנסגרה שם לינת החירום.
עידו אפגר
כן, נכון.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
עברו שם ספק ועדיין אין שם לינת חירום, זה דרמטי.
עידו אפגר
כן, אני גם קיבלתי דיווח על זה. כאמור, לא עברתי תוכנית-תוכנית. כמובן שיש עוד הרבה אתגרים ספציפיים בתוכניות ספציפיות, אני נשארתי ברמת – אבל זה נכון, כן. גם שם הבנתי שהלנת החירום נסגרה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז אולי ממשרד הרווחה יצטרכו לתת לך תשובה בעניין הזה, למה היא נסגרה. או למה היא לא נפתחה, לא? או שהיא - - -
יסמין פרידמן (יש עתיד)
יש פה בעיה עם מיקום. אני ניסיתי לעזור, אבל אני לא יודעת מה עושים בסיטואציה כזאת.
קריאה
אני אתייחס. נפתור את זה. אנחנו הגענו לאיזשהו פתרון, אני אתייחס.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן? חברת הכנסת מואטי.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
באתי להקשיב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני רוצה לעבור עכשיו להתייחסויות של המשרדים, אבל קודם הייתי רוצה לבקש מהמטה למאבק בסחר בנשים וגם מעלם להציג את שלהם, כך שהם יעלו נושאים שתרצו להתייחס אליהם אחר כך, אז ניתן לזה אפשרות קודם. שחף מהמטה, בבקשה.
שחף שפירא
שלום. אני נורא מתרגשת, זו הפעם הראשונה שלי פה. קודם כל, אני כתבת של עיתון "ליברל" וערכתי תחקיר בנושא, אבל מעבר לזה, ויותר חשוב מהכול, הגעתי מהרחוב. יש לי פוסט-טראומה מורכבת. שתי חברות שאיבדתי לעולם הזנות, ואני חושבת שהסיבה שבאתי לפה היא בשביל להזכיר לכם במי מדובר. מדובר בדרך כלל, ולרוב, בבנות שעברו התעללות או – סליחה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אולי תיתנו לה קצת מים?
שחף שפירא
כן, אני אשמח. הבנות האלה בדרך כלל לא מוכנות להיחשף, ולא מוכנות להגיד זאת אני. מהצד השני, השיח, לכאורה, "הפמיניסטי" אומר זכות האישה וכל הדבר הזה, ובגלל זה אני באתי: בשביל להזכיר את החברות שלי ואת הנשים שאני ראיינתי. אני ראיינתי מעל ל-40 נשים, שכל אחת ואחת מהן סוחבת אתה סיפור. אנחנו חייבים לזכור את זה כשמתחיל שיח שמנסה לנרמל בכל תקשורת המיינסטרים ולהציג אתרים כמו OnlyFans או דברים כאלה כאילו זה חלק מהנרטיב של עולם מודרני, ולזכור שמעמד האישה ומעמד האדם בעולם הוא לא כעבד. זנות זה סוג של עבדות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שחף, אני רק חייבת להגיד לך – וסליחה שאני קוטעת אותך – הפמיניזם השולט בוועדה הזו, בינתיים, לפחות בראשותי, הוא פמיניזם שמבין טוב מאוד שקיים סחר בנשים, והרבה מהנשים – כפי שאנחנו אומרות, אף אחת לא הייתה ילדה וכששאלו אותה מה את רוצה להיות כשתגדלי, אני בטוחה שאף אחת לא חלמה להיות זונה. אז אנחנו מבינות את הרקע ואת השיח הפמיניסטי הזה שאומר זכותה, אני חושבת שזה שיח ליברלי שלא מתעמק בדברים. למרות שאת מגיעה מ"ליברל".
שחף שפירא
קודם כל, אני שמחה. זה אומר לי הרבה, לדעת שאלו האנשים שיושבים בוועדה ואלו האנשים שאחראיים על תקציבים. להיות הרופא אני לא יודעת, אני יודעת להיות יותר מהצד של החולה ולספר על המחלה. אין לי הרבה מה לומר, בסך הכול רציתי להראות את הפנים שלי ולהגיד לכם שכשיגיע שיח כזה לאוזניים שלכם ואת הפנים לא רואים, תזכרו שהאחיות שלי עומדות פה. זהו, תודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה לך, שחף. תודה גם על האומץ. אנחנו מקיימות את הדיונים, אנחנו עוקבות, ואנחנו נאבקנו כדי לחוקק את החוק למענך ולמען האחיות שלך, ולמעננו כנשים, כי כל עוד יש נשים שנמצאות בסיטואציה הזו, זה מעיד על איזה סוג של חברה אנחנו נמצאים בה. וכולנו נמצאים בתוך החברה הזו, אפילו אם אנחנו לא נמצאות במעגל הזנות עצמו, אבל אנחנו נפגעות איכשהו, וזה מגיע אלינו. אנחנו מדברות על שינוי מהותי בחברה עצמה.
שחף שפירא
סליחה, עוד דבר אחד, מיהודה שוחט, שלא נמצא איתי אבל עשה איתי את התחקיר, כשהגענו למשטרה עם הממצאים, המשטרה אמרה – ויהודה הגיע לדרגים הגבוהים – אנחנו לא יכולים לעבוד על זה בלי שיש לנו מספיק לחץ מהפוליטיקאים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מתי עשיתם את התחקיר?
שחף שפירא
עד לפני חודש. הכתבה יצאה לפני שבועיים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
עד לפני חודש. אני הייתי מציעה שתגידי לנו מה עיקרי התחקיר.
שחף שפירא
התחקיר הוא - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את מדברת על תחקיר שעשית, את מדברת על כך שהגעתם למשטרה עם זה, ואנחנו לא יודעות על מה.
שחף שפירא
התחקיר הוא בעיקר על מה שהולך בטלגרם. זה הוגש גם – ואני יושבת היום עם חברת הכנסת אבתיסאם מראענה עליו. אין לי פה את הנתונים, אני מצטערת. אני אגיש לך אותו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חייבת להגיד שהנושא הזה של מעבר עולם הספסור בנשים ובנערות ובנערים לפעמים לזירה הווירטואלית – אם זה דרך טלגרם או דרך תוכניות אחרות, או אם ראינו את כל הנושא של הסרטונים וקיימנו דיון על זה – אני חושבת שההתפתחות בנושא הזה היא כל כך מהירה ומדאיגה, כי אנחנו לא מספיקים להתמודד עם ההתפתחות שקורית בנושא הזה. אני חושבת שגם המשטרה לא מקדישה מהיכולות האלקטרוניות והווירטואליות שקיימות במשטרה לטפל בנושא הזה. כנראה עסוקים בסוג אחר של יכולות סייבר. בבקשה, חברת הכנסת מואטי.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
תודה רבה. תודה, חברות, תודה שחף. כמו שאמרה יושבת-ראש הוועדה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אין בוועדה הזאת פמיניסטיות מהסוג שחושבות שאישה בוחרת להיאנס על ידי מספר גברים בכל יום בגיהינום מתמשך תמורת מחייה. הבחירה היא בעיקר סיפור שגברים מספרים לעצמם כדי להשקיט את המצפון שלהם, שפה הם עוזרים לאיזו סטודנטית, שפה הם מסייעים, כאשר ברור שמדובר בקבוצה של אנסים שהכסף שלהם מאפשר להם לעשות את זה יום-יום כלפי נשים חלשות מהם, כלפי נשים שלא הייתה להם שום הזדמנות. אנחנו לא ועדת תרבות, אבל זו לא סוגיה תרבותית. הבנתי שמתכוונים להעלות את המחזמר "אישה יפה". מחזמר שהכשיר דורות של זנאים, וצבע את הזנות בצבעים נורמטיביים. מישהו אמר לי לפני כמה ימים, מישהו שאתן מכירות, שבמשך שנים הוא עבד עם נוער בסיכון, דווקא גברים בזנות. תמיד הפנטזיה הזאת שתיכף יבוא המושיע עם הכסף. הוא לא מושיע, הוא אנס עם כסף, וככה צריך להתייחס לגברים האלה.

יש לנו המון תוכניות שנוגעות לזה. אני יודעת שמעט מדי פנו לבקש את הסיוע – סליחה, המעט מגוחך – של 10,000 שקל. קודם כל, יפה שיש סיוע, ועדיין, צריך להפוך כל אבן כדי למצוא דרכים להוציא נשים מהגיהינום הזה. נכון שזה מתחיל קודם כל במניעה, ונכון שהשילוב ההרסני בין עוני, חוסר ידע ומעקב רעוע של המערכת הם קטליזטורים מצוינים לנפילה לגיהינום הזה. אני בהחלט מצפה לשיחות נוספות שאנחנו נקיים בנושא, גברתי יושבת-הראש, ונחשוב איך מגדילים את הסל הזה, ואיך בעיקר מאפשרים לנשים צעירות שעדיין מחזיקות בחלומות כלשהם ובתוכניות כלשהן לגבי החיים האלה, לממש אותם, לחיות חיים שיש בהם בחירה. זו זכות גדולה להיות כאן ולחשוב שזה בידיים שלנו. אני מאוד מאוד מקווה שאנחנו נסיים את הקדנציה הזאת, בעזרת השם, עם מימוש מלא של התוכניות שלנו. תודה רבה, גברתי יושבת-הראש, תודה רבה, חברות, שאתן פה על חשבון הזמן שלכן בשביל לייצר חברה טובה יותר. תודה רבה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה לך, חברת הכנסת. אני מאוד מקווה שכל היישום של התוכניות יתקדם. תיכף נשמע על הקשיים שעומדים בדרך. הדס גול, בזום, מעלם.
הדס גול
שלום. אני הדס, אני עובדת בעמותת עלם. עלם ב-20 השנים האחרונות מטפלת בבני נוער ובצעירים על רצף הזנות, בשבע השנים האחרונות בניהול ופיקוח של משרד הרווחה בחמישה מרחבי לב ברחבי הארץ. כידוע, החוק של איסור צריכת זנות התקבל ברגשות מעורבים אצל חלק מהמעורבות והמעורבים בזנות וגם בקרב הארגונים, בעיקר בגלל ההבנה שהחוק עלול לפגוע באוכלוסייה שעליה הוא בא להגן אם אין שירותים יציבים של שיקום שמתוקצבים כמו שצריך, שנותנים מענה לכלל הצרכים בשטח. החלטת הממשלה תרמה מאוד מאוד להרחבת השירותים, ואנחנו מרגישות את זה בשטח וזה מאוד משמעותי. יחד עם זאת, יש כמה פערים מאוד מאוד בולטים שעליהם אני אשמח בקצרה לדבר עכשיו. אני אדבר בעיקר על ארבעה דברים שאנחנו פוגשות ביומיום והם הכי קריטיים מבחינתנו. כמובן שיש יותר, ואני מניחה שהם יעלו בהמשך על ידי החברות שלנו כאן.

הדבר הראשון שאני רוצה להגיד, ואולי הוא המשמעותי ביותר זה כל מה שקשור למענים לנערים וצעירים על רצף הזנות. כידוע, כבר ב-2008, כשהייתה התוכנית הבין משרדית, התוכנית הייתה מאוד רחבת היקף ונאמר בה שהיא כתובה בלשון נקבה. הייתה כוכבית קטנה שגם נערים וצעירים יכללו בה. לצערנו, הרבה שנים אחרי ועדיין המצב הוא מאוד מאוד רחוק מלהיות מספק. היום בישראל ברגע זה יש שני מרחבי לב שיכולים לתת מענה לנערים וצעירים עד גיל 21. אמור להיפתח בקרוב על ידי משרד הרווחה הוסטל לגברים באזור המרכז, ועוד מרכז יום בתל אביב. יחד עם זאת, צעירים מעל גיל 21 שזקוקים למענה חירומי, לצערנו הרב, אין מענה כזה בארץ, וככל הידוע לנו, גם לא הולך להיפתח בקרוב משהו כזה. אני כן אציין שאנחנו בדיונים על זה עם המשרד, אנחנו גם הגשנו תוכניות, אנחנו מאוד מאוד מקוות שלפחות חלקן יתקבלו, אבל זה מענה קריטי מאוד שכרגע הוא לא קיים והצורך בשטח הוא עצום. אנחנו פוגשות המון נערים וצעירים מעל גיל 21 שפשוט אין לאן להפנות אותם וצריך לספק לזה מענה מהיר, זמין ורלוונטי.

הדבר הנוסף שחשוב לציין זה כל מה שקשור לחסרי וחסרות מעמד. הנושא הזה נידון פה גם בוועדות הקודמות, אבל בכל זאת חשוב לנו לציין אותו. חסרי וחסרות מעמד מגיעים לארץ – לרוב הצעירים והצעירות שאנחנו פוגשים בורחים ממציאות חיים מאוד מאוד קשה. הם מגיעים לכאן ולא נותרת להם ברירה אלא לשרוד באמצעות הזנות. הם מקבלים אשרות שהייה בלי אשרות עבודה, אין להם ביטוח רפואי, אין להם שום דרך לשרוד אם לא הזנות, הם פשוט נדחקים לשם. זו בעיה שצריכים להתייחס אליה, זה ברור לנו שהיא לא מצויה רק במשרד הרווחה. ברור שצריכה להיות פה התייחסות רחבה ומדיניות ממשלתית, אבל אנחנו פוגשות אותם אצלנו כל הזמן. הדבר הנוסף שגם נידון כאן בוועדה זה כל מה שקשור לאנשים על הקשת הטרנסית. אנחנו נתקלנו בהרבה בעיות בקליטה שלהם לשירותי הסיוע, וגם הם, לצערי, נדחקים מהשירותים הרבה פעמים והמענה שהם מקבלים הוא לא מספק.

הדבר הנוסף והאחרון שחשוב לי להביא לכאן, זה גם עלה בצורה די ברורה בדוח ששמחנו לקרוא, כל מה שקשור לפערים בתקצוב של השירותים. אומנם יצאו מכרזים, הוקמו שירותים, אבל רבים מהם לא מתוקצבים בצורה מספקת, מה שמאלץ את הגוף המפעיל או להפעיל בצורה שהיא לא מספיק מקצועית או לא מספיק רחבה או לא מספיק מקיפה, או לגייס לזה תרומות. אנחנו עובדות לילות כימים בגיוס התקציבים כדי שנוכל להרחיב את השירותים.

אני רק אגיד בכמה מילים שאנחנו חושבות שיש פתרונות לדברים האלה, גם כתבנו את זה בנייר העמדה, אפשר לראות את זה שם. אנחנו בעיקר קוראות למשרד להיות איתנו בדיאלוג מקצועי, לא רק אתנו כעלם, אלא בכלל עם כל הגופים המפעילים ולהתאים את המכרזים ואת השירותים לצרכים שבשטח. בתחושתנו לא תמיד יש הלימה בין הצרכים לבין המודלים שיוצאים, ובגלל זה הפערים עדיין מאוד מאוד גדולים, למרות התוכנית המקיפה ולמרות שתקציבים הורחבו. תודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. תודה, הדס. חברת הכנסת, רצית להוסיף משהו.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
תוך כדי שאני מדברת, חברתי יונית בן טוב מ"לא עומדות מנגד" שלחה לי הודעה על אישה צעירה שהכרתי. צעירה מאוד. צעירה עד כדי טרגדיה. היא בדיוק שלחה לי הודעה שהיא נפטרה, כל כך צעירה. החיים שלה היו שיקוף של הכישלון של כולנו. כל מחלות הרקע של החברה הזאת, כל מחלות הרקע של הפטריארכיה השתקפו באדם הצעיר הזה, אישה שנפלה לזנות עוד בשנות העשרה של חייה. א' מתה לפני שבועיים, בודדה וחסרת כל. נורא. נורא. תודה רבה, יונית, אני יודעת כמה עבודה עשיתן בשבילה וכמה חיפשתן תמיד נשים שתהיינה שם לתת לה כתף, אוזן, להקריא לה סיפור. תודה על זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
קשה לשמוע בשורות כאלה. קשה גם להזכיר לעצמנו כל הזמן, המציאות הקשה שאנחנו מטפלות בה, לצערי. אני רוצה לתת לעוד ארגון או שניים. אני מאוד מבקשת, אנחנו לא נביא עכשיו את כל הנושאים שכבר טיפלנו בהם ודיברנו עליהם. אני רוצה שנתמקד היום בבדיקה איפה אנחנו עומדות, מביצוע התוכנית הכוללת, מה המענים שעדיין לא קיבלו תשובה מהמשרדים, להתמקד בהם ולא להתפרס על כל היריעה הקשורה בנושא צריכת זנות. יעל גור ממרפאת לוינסקי, בבקשה.
יעל גור קול
שלום, תודה רבה. אני מבקשת להתייחס לדברים של – אני לא זוכרת את שמו, נציג הממ"מ, שדיבר על אי נכונות לשתף במידע שנאסף על ידי מאתר זירות הזנות. לא נשאלתי על ידו שאלה כזאת. אני יכולה לומר שהמידע שאנחנו אוספים באמצעות המאתר הועבר לעמותות שפנו אלינו וביקשו את המידע הזה כדי - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מרכז המידע פונה למשרדי הממשלה. המשרדים אמורים לאסוף את המידע שתחת החסות שלהם מהארגונים שפועלים בשיתוף פעולה איתם. הם לא יכולים לפנות לכל מסגרת באופן פרטני.
עידו אפגר
יעל, אני רק אחדד, אני לא דיברתי על חוסר נכונות - - -
יעל גור קול
לא, מה שאני אומרת זה שפנו אליי מעמותת עלם וביקשו את הכתובות, והעברתי את הכתובות לנציגת עמותת עלם שרצתה להגביר את מאמצי ה- outreachשל העמותה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בסדר. יעל, אני אמרתי - - -
יעל גור קול
- - - העברנו. היה לי חשוב לדייק את - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא, לא, זה לא לדייק כי יש תשובה לזה.
עידו אפגר
אני, חשוב לי לדייק את הדברים. לא אמרתי שיש חוסר נכונות להעביר את המידע, אמרתי שלמיטב ידיעתי אין איזשהו מהלך מרוכז לאגד את כל המידע ולהפיץ אותו לכל הגורמים הרלוונטיים. לא טענתי שאתם מסרבים להעביר מידע למי שמבקש מכם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
וגם צריך לשים לב שוב - - -
יעל גור קול
אוקיי, אז אם ככה, נכון, אין מהלך מרוכז. נכון.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה נכון. את רואה? בגלל זה אמרתי לא לחדד.
יעל גור קול
אוקיי, אז אני שמעתי לא נכון. ועוד דבר לגבי התהייה על הפעילות של המרפאות ניידות. בירושלים המרפאה הניידת כבר קמה, וגם בבאר שבע. העבודה של המרפאות הניידות בעשרת החודשים האחרונים מרשימה בהיקף שלה, גם בקשרים עם מטופלות ומטופלים בזירות, בעיקר מהחברה הערבית, גם בנגב וגם במזרח ירושלים, אבל גם מטופלים ומטופלות של המרפאה הניידת שהם לא מהחברה הערבית, כולל נשים על הקשת הטרנסית. זה גם משהו שחשוב לזכור.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, אבל האוכלוסייה הערבית, מדובר רק על מי שנמצאות בערים שהן לא ערביות. כלומר, אם מישהי שמעורבת בזה נמצאת בחיפה או בתל אביב או בירושלים או בבאר שבע, אז אתם כן יכולים להגיע אליה. אבל בתוך האוכלוסייה עצמה, עד כמה שידוע לי, אין ניידת. נכון?
יעל גור קול
הניידות של משרד הבריאות היום פועלות בתל אביב, בירושלים, בבאר שבע. אלה הניידות שהן תחת אחריותי, ותחת אחריות לשכת הבריאות חיפה יש גם ניידת שפועלת באזור חיפה. כל ניידת שממוקמת בכל אחת מארבע הערים האלה פועלת במרחב שסביבן. אני יכולה להגיד שהניידת של תל אביב מגיעה ליהוד, לפתח תקווה, לגבעתיים, לרמת גן, עד אשקלון ואשדוד. גם הניידת בבאר שבע פוגשת גברים צעירים בזנות שחיים בחברה הבדואית והם חיים בכפרים שהם לא בבאר שבע. זאת אומרת, הפעילות נעשית מסביב לערים האלה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
נכון, היא נעשית בערים - - -
יעל גור קול
ויש עוד הרבה מה לעשות. יש עוד הרבה מה לעשות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כשאני אמרתי את זה, אני חושבת שהייתי מאוד ברורה, יעל. אמרתי שאתם פוגשים אותם כשהם נמצאים בערים שהרוב בהן הוא יהודי. כלומר, השירות לא ניגש לתוך האוכלוסייה ומאתר שם בפנים, אלא מי שיוצא אל הערים הגדולות יכול לפגוש את הניידת. לזה התכוונתי.
יעל גור קול
נכון. וגם בזירות רחוב בסמוך לערים הגדולות. אבל נכון, בהחלט. יש להם עוד במה להשתפר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
רצית להציג נתונים, נכון? אז בואי נעשה את זה כדי שנוכל להתקדם.
יעל גור קול
נכון, רציתי להציג נתונים, אבל לפני זה אני אצטרף לשתי אמירות שהיו לפני כן. נשים חסרות מעמד וגברים חסרי מעמד לא מטופלים במסגרת החלטת הממשלה. בלוינסקי מטופלים 25 אנשים חסרות וחסרי מעמד: חמישה גברים מהרשות הפלסטינית שמתמודדים עם בעיות בריאות מאוד קשות והיעדר ביטוח רפואי, ו-20 נשים חסרות מעמד מאריתריאה. אנחנו נתקלים בקשיים שכבר תוארו לפני, אני לא אוסיף עליהם, אבל באמת דרושה איזושהי תוכנית ציבורית מדינית טובה ונדיבה כמו בקבוצות אחרות. גם הנושא של תחלואה כפולה לא מטופל במידה מספקת. לצערי, עוד אישה בזנות נפטרה ביום שישי ממנת יתר, היא הייתה מאושפזת באשפוזית של "דרך אריאלה" בחיפה, שגם ממומנת מכספי החלטת הממשלה, שבה שוהות נשים שמתמודדות עם תחלואה כפולה, אבל יש לנו בסך הכול ארבע מיטות שם, ואנחנו צריכים להגדיל את היקף הפעילות גם בתחום הזה.

בינתיים סימסה לי נוגה שילוח ממרפאה ניידת בחיפה שהן כן עושות outreach גם ביישובים ערביים, אז אם אפשר יהיה לתת לנוגה לדבר עוד מעט, אולי היא תוכל להרחיב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, אני לא יכולה. את כבר עברת את הזמן המוקדש בדרך כלל בוועדה לדוברים, שלוש דקות. אני מסתכלת, ואת רצית להציג איזשהם נתונים. אני מקווה שאת תוכלי לעשות את זה בתוך דקה.
יעל גור קול
אני אעשה את זה בדקה אחת. רואים את שקף מס' 2?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה מתחיל ב"התקציב עודכן ל-8.5 אלש"ח"?
יעל גור קול
לא, שקף מס' 2 מדבר על 75% ניצול, אחד לפני. פה אפשר לראות שכל התוכניות שצבועות בצבע תכלת או אפור הן תוכניות שהתממשו בשנים 2020-2019. תוכניות שיש בהן כוכבית אדומה הן תוכניות שלא יכולנו להמשיך לממש אותן בשנת 2021 כי הן דרשו מכרזים, מכרזים שלא יכולנו לצאת אליהם כי לא הייתה לנו ודאות תקציבית. הנושא של הסדרת התקציב לטווח ארוך נמצא בעבודה מול המשרדים הרלוונטיים, אבל כרגע אין לנו הבטחה שהכסף לצורך למשל הקמת מרפאת לוינסקי נגב או לצורך פרסום מכרז של הכשרת צוותי בריאות נמצא בבסיס התקציב שלנו. אני רוצה להזכיר לוועדה שתקציב פעילויות החלטת הממשלה נמצא בבסיס התקציב של משרד הרווחה. למשרד הבריאות אין ודאות תקציבית לגבי ההמשך, וזה לא מאפשר לנו לצאת למכרזים שיכולנו כבר לצאת אליהם ויכולנו להפעיל את התוכניות האלה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני רוצה לשאול, אני מסתכלת על הרשימה של מה בוצע ומה לא בוצע ב-2021. כל הכבוד על כל מה שבוצע, אבל בואי נדבר גם על מה שלא בוצע, ולמה. למשל, בנושא הנגב, כתוב שלא בוצע. למה?
יעל גור קול
מכרז לוינסקי נגב, הפעלת מרפאת לוינסקי נגב, זאת מרפאה שצריכה להיות מתוקצבת בכמעט 2 מיליון ש"ח. המכרז כתוב כבר מלפני שנה. כתוב ומוכן לפרסום. אין לנו אור ירוק מחשב המשרד לפרסם את המכרז הזה מכיוון שאין לנו ודאות תקציבית לגבי המשך תקצוב החלטת הממשלה. אין לנו כסף בבסיס התקציב, אין לנו מסמך משום גורם רשמי שקשור למימון התוכניות שניתן לנו, כמובטח, שלוש שנים קדימה התקציב הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא מבינה. אני לא מבינה, מכינים תקציב הקמה, מכינים מכרז, שעד כמה שידוע לי, כל מכרזי המדינה הם לשלוש שנים לפחות, חותמים חוזה לשלוש שנים, אין נקודות יציאה של המשרדים ואין הבטחה תקציבית?
יעל גור קול
אנחנו לא קיבלנו הבטחה תקציבית. משרד הבריאות לא קיבל הבטחה תקציבית.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אבל תקציב המדינה ל-2022-2021 כבר אושר. אין בתקציב של 2022 את התקציב הזה?
יעל גור קול
לא. הוא נמצא בבסיס התקציב של משרד הרווחה, ולא קיבלנו אישור תקציבי ממשרד הרווחה או מהוועדה הבין משרדית שאחראית על היישום שמובטח לנו תקציב לשלוש שנים. ואמרת נכון, אי אפשר לצאת למכרז ולחתום הסכם עם ספק שמקים מרפאה לשלוש שנים בלי שיש ודאות תקציבית.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את תיכף תעני.
מירי מוסקוביץ
יש ועדת צוות יישום בראשותה של דינה דומיניץ, היא אחראית על הדבר הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
דינה נמצאת בזום, אנחנו נשאל אותה. דינה, אם את שומעת אותי, בבקשה תכיני את עצמך לענות לנו. מרפאה ניידת באילת, זה אותו דבר?
יעל גור קול
מרפאה ניידת באילת – זה לא החסם הזה. החסם היה זמינות של ראש שירותי הציבור לדיון בנושא. אחרי שהקמנו את - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מה?
יעל גור קול
כן. אחרי שהקמנו את המרפאות בירושלים ובבאר שבע, המתנו לדיון אצל ראש בריאות הציבור לגבי ההיתכנות להקים מרפאה ניידת באילת, והדיון הזה נקבע ל-7 בפברואר בשבוע הבא. אני מקווה שנקבל אור ירוק לצאת למכרז להקמת מרפאה ניידת באילת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
גם בין זמן ההפוגה בין הגל השני בקורונה לא היה זמן לקיים דיון כזה? לא. אני מבינה. אשפוזית גמילה לצעירים על הרצף הטרנסי בזנות – לא בוצע משנת 2021, ויש תקציב 1.4 מיליון. מה קורה איתו?
יעל גור קול
זה תקציב שרצינו להשתמש בו מכיוון שתוכניות אחרות לא בוצעו. כאמור, הביצוע שלנו עומד על 75% ביצוע גם ב-2021, אבל הקשר עם האשפוזית במלכישוע התקדם, וברגע האחרון האשפוזית החליטה שהיא יורדת מהפרויקט הזה, שהם לא רוצים לקחת על עצמם את הפרויקט הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ומה אתם עושים עם זה?
יעל גור קול
זה נודע לי רק אתמול. אנחנו ננסה לאתר אשפוזית אחרת שמוכנה לקבל אליה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מ-2021 נודע לכם רק אתמול?
יעל גור קול
כן. לי נודע רק אתמול. הייתה לנו פגישה של ועדת היגוי של הפרויקט הזה אתמול ואני קיבלתי עדכון מהגורם - - -
קריאה
2021 עכשיו הסתיימה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, זה לא חודש, זה שנה וחודש לביצוע התוכנית. התוכנית הזאת הייתה צריכה להתבצע בתוך שנת 2021.
יעל גור קול
לא, לקח זמן עד שהם קיבלו את הפטור ממכרז, וכשהם קיבלו את הפטור ממכרז הוחלט שם שהם לא לוקחים את הפרויקט הזה על עצמם. זאת לא הייתה החלטה שלנו. ד"ר פאולה רושקה אחראית על המחלקה בטיפול בהתמכרויות. היא פנתה אליהם כמה וכמה פעמים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
למה לא ביצעתם את מחקר החסמים למיצוי זכויות טרנס?
יעל גור קול
המחקר הזה בוצע ב-2020, ושוב, ב-2021, כשרצינו להמשיך את הפעילות הזאת, היא דרשה מכרז נוסף ולא יכולנו לצאת למכרז ללא ודאות תקציבית. התוכניות שמסומנות בכוכבית הן תוכניות שאליהן לא יכולנו לצאת למכרז מכיוון שלא הייתה ודאות תקציבית.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תיכף נשמע על הוודאות התקציבית כי בעיניי זה כאילו להגיד שיש תקציב, אבל למנוע את השימוש בתקציב הזה, ואז אנחנו מגלים שחצי מהתקציב מועבר משנה לשנה. אנחנו נבקש הבהרות מדינה. תודה רבה לך.
יעל גור קול
רק חשוב להגיד שהרבה מאוד תוכניות כן יצאו לפועל.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני אמרתי והודיתי לכם וחיזקתי את ידיכם בהתחלת דבריי. כל הכבוד. אני מבקשת את התייחסותה של גברת דינה, שמרכזת את הפעילות של הצוות הבין-משרדי. שלום דינה.
דינה דומיניץ
שלום. אני אשמח להתייחס. אני היום מנהלת את הצוות הבין משרדי במינוי של המנכ"ל, וזה אחרי שהחלטת הממשלה התייחסה לשלוש השנים בין 2021-2019. בשנת 2021 החלטת הממשלה הסתיימה. עם זאת, בישיבת הצוות בראשות מנכ"ל משרד המשפטים בזמנו בסוף 2021, ולאור ההצלחה והחשיבות שנציגי המשרדים ראו בהמשך העבודה והתיאום של הצוות – שהוא באמת מאוד מאוד חשוב, כי יש כאן הרבה מאוד גורמים, זה אירוע מורכב, היישום דורש ליווי מקרוב ותיאום בין המשרדים כל הזמן, גם ברמה התקציבית וגם ברמה המהותית – ולכן הוחלט להמשיך את פעילות הצוות כדי לעקוב אחרי היישום ולוודא שיש יישום מיטבי ותיאום בין כולם. המנכ"ל מינה אותי לנהל את הצוות הזה החל מהמועד הזה. אני חושבת שאפשר גם להתרשם מהדוח שבהחלט יש עשייה מאוד מאוד יפה, הרבה מאוד תוכניות, ואנחנו נוכל לפרט אותן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
דינה, סליחה. אני חושבת שאנחנו מתחילת הישיבה עסקנו בתוכניות היפות שבוצעו. אני רוצה תשובות על מה לא בוצע. ואני רוצה להבין שני דברים: קודם כל, התוכניות שהזכרנו והסיבה שמשרד הבריאות אומר שהוא לא מבצע אותן כי אין לו הבטחות תקציביות להמשך הפעילות. זה אומר שחלק מהתוכנית לא מיושם כי – כי מה? כי הסתיימו שלוש השנים ולא יודעים איך להמשיך? כי אם זה עניין של תקציב, אנחנו רוצים להבין למה לא יושמו החלקים האלה. הדבר השני, למה אין איסוף מידע בין כלל המשרדים על מי נהנה מהשירותים האלה? למה לא נבנה מאגר כזה שיגיד לנו עד כמה אנחנו מגיעות לנשים או – מי בכלל נהנה מהשירותים האלה? ואם כבר מרכזים את הצוות הבין משרדי, למה המשטרה לא אוכפת בכלל הארץ? למה הכול מתמקד בשני מרחבים של המשטרה? אנחנו נשמע מהמשטרה, אבל בגלל שהאחריות היא גם כן של המשרד לסנכרן את כל העבודה, אני ארצה לשמוע. בבקשה.
דינה דומיניץ
בעניין התקציב, נתחיל מזה, ואני אתייחס למה שיעל אמרה, כאמור, החלטת הממשלה העניקה את התקציב של 30 מיליון בכל שנה לשלוש שנים, שהסתיימו. אבל בתקציב החדש – סוף סוף יש לנו תקציב מדינה, הרי לא היה לנו תקציב מדינה מאושר במשך כל התקופה הזו – בתקציב המדינה האחרון לשנת 2022-2021 סוף סוף הסכום הזה הוכנס לבסיס התקציב, 30 מיליון, שזה הישג אדיר ומשמעותי מאוד ולא מובן מאליו. המבנה שבו זה נעשה הוא אכן, כפי שאמרה יעל, ש-30 המיליון האלה נכנסים לבסיס התקציב של משרד הרווחה, ומשרד הרווחה מעביר את החלקים של המשרדים האחרים מתוך תקציבו. בזמנו התקציב שהוחלט עליו בהחלטת הממשלה למשרד הבריאות היה 7.4 מיליון, אבל כעת כשזה נגמר, הוחלט בצוות היישום על חלוקה חדשה, ול-2022 למשל הסכום שמועבר למשרד הבריאות הוא 8.5 מיליון. לאחרונה פנו אליי ממשרד הבריאות ואמרו שהם מבקשים שאני אתחייב במשך שלוש שנים קדימה שהם ימשיכו לקבל את הסכום מתוך התקציב של ה-30 מיליון. אני חשבתי שזאת החלטה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מה, התמנית באוצר לאחרונה?
דינה דומיניץ
בדיוק. לכן אני אמרתי שאני חושבת שיש לי קושי להתחייב בשם הצוות בשם משרד האוצר שהסכום הזה ימשיך להתקבל בכל שנה. אבל כן קיימנו בינינו שיח לאחרונה, ובאופן של הסכמה נצליח למצוא נוסח שיספק את חשב משרד הבריאות, בתקווה, שלפחות לא יפחת מסכום מסוים כפי שהיה בהחלטת הממשלה. זה מקובל גם על האוצר וגם על משרד הרווחה. אנחנו נסגור את הפינות בינינו ואנחנו נוציא את - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הכניסו את ה-30 לתקציב משרד הרווחה לגוף התקציב. זה אומר ש-30 המיליון האלה מובטחים לשלוש וארבע שנים לפחות.
דינה דומיניץ
להבנתי – נציג האוצר לא כאן בדיון, ומקסימום הוא יתקן בהמשך אם לא – זה אומר שכן, הסכום הזה ימשיך להיות בבסיס התקציב של משרד הרווחה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
החלוקה של ה-30 מיליון היא בידיים של הצוות הבין-משרדי. החלוקה הזו, אתם יכולים להבטיח למשרד הבריאות, אם אתם רואים שהתוכניות האלה הן תוכניות חשובות וצריכות להמשיך, אפשר להתחייב להגיד: עד עכשיו קיבלתם 7.4, עכשיו 8.5. אנחנו לפחות ב-7.5 נמשיך לתת, אתם תדעו שכל עוד יש לנו את ה-30 מיליון, יש לכם את הכסף הזה, ואתם תחליטו במה תשתמשו.
דינה דומיניץ
בדיוק.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
היה אפשר לפתור את זה לפני חודשיים-שלושה, או חודשיים לפחות, נכון?
דינה דומיניץ
לפני חודשיים-שלושה לא נערכה הפנייה הזאת ולא היינו מודעים לקושי שיש עם הדבר הזה. זה התעורר שוב לאחרונה ואנחנו פותרים את זה, ואנחנו נפתור את זה בשיח בינינו, ואני מאמינה שהדברים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חושבת שבדיוק כמו שאני, למרות שאני לא עובדת משרד, יכולתי לעשות את החישוב במהירות כזו – אני ממש לא מבינה איך לא מיישמים פרויקט שיש לו תקציב לאותה שנה על סמך דבר שאפשר לפתור אותו ברגע. ברגע אפשר לפתור אותו. אני לא יודעת איפה זה – את אומרת שנודע לכם רק לאחרונה. אני לא יודעת מתי הודיעו לך, דינה, אבל זה מוזר לי. משרד הבריאות - - -
דינה דומיניץ
אני לא חשבתי שנכון לכבול לשלוש שנים קדימה כשאנחנו לא יודעים מה יהיה, לכבול משהו מאוד מחייב מבחינת החלוקה. יכול להיות שיהיו תוכניות שאנחנו בהחלט נראה שהן מצליחות ונרצה שהן ימשיכו, ויכול להיות שיהיו תוכניות אחרות במשרד כזה או אחר שאנחנו נחשוב שהן לא מצליחות וצריך לסגור אותן, ואז אולי נרצה להסית למשרד אחר, אולי יהיה צורך חדש, כמו שאנחנו שומעים כאן. אבל בסדר, כמו שאמרתי, אנחנו כן מצאנו נוסחה לפתרון, אני לא חושבת שכאן המקום להציף את זה. אנחנו נפתור את הדברים בינינו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא, לא, לא דינה. סליחה, סליחה, זה בדיוק המקום. אנחנו פה כדי לפקח על העבודה שלכם. אני רואה שהעבודה שלכם לא התבצעה בגלל השאלה המהותית הזו. את אומרת שיש פתרון, אני רוצה לדעת. אני רוצה לדעת כדי להבטיח לעצמי שאני יוצאת מהישיבה הזו לאחר שנפתרה בעיה שעכבה שירות שהיה אמור להיות כבר קיים ולהגיש את שירותיו לציבור.
דינה דומיניץ
אני מבטיחה לכבוד יושבת-הראש שהיום יצא מכתב. הוא היה אמור לצאת אתמול, בגלל שאני חולה בקורונה זה התעכב מעט - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שתהיי בריאה.
דינה דומיניץ
- - אבל היום יצא מכתב שיפתור את העניין ומשרד הבריאות יוכל להתקדם, אני מקווה, כמה שיותר מהר עם כל התוכניות שלו. תודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני רוצה לפנות עכשיו לנציגי משרד הבריאות. סומנו אצלי ארבעה פרויקטים בנייר שהגשתם שהן לא בוצעו, ואחד מהם בוצע חלקית. שלושה לא בוצעו ואחד בוצע חלקית בגלל השאלה הזו, שאלת התקציב. ברגע שאתם מקבלים את המכתב, אני רוצה שתוציאו לי מיד לו"ז איך אתם מבצעים את התוכניות שלא בוצעו. ברגע שיש לכם הבטחה ביד לתקציב ולהמשך התפקוד, תשלחו לי בבקשה מה התוכנית שלכם לביצוע והערכת זמן מתי זה יתבצע בשטח. תודה. תודה, דינה. אני רוצה לתת לנציגת משרד הרווחה. אני יודעת שכבר ענינו על חלק מהשאלות, אבל בכל זאת. גברת מירי מוסקוביץ.
מירי מוסקוביץ
כתבתי את הנקודות שאתם העליתם במהלך הדיון. אני אתחיל ואגיד קודם כל לגבי התקציב. כל הכסף שניתן למשרד מומש עד השקל האחרון. כשמדובר על התחייבויות, החלק של הממ"מ חולק למזומן והתחייבויות עתידיות. התחייבויות עתידיות, משמע כל מה שהובטח לכל העמותות והמפעילים שלנו בשנת 2021 משולם בשנת 2021. המילה עתיד לא אומרת שאת הכסף הזה אנחנו מעבירים לשנה הבאה. זאת אומרת שאם תוכנית סלעית היא בהיקף של כ-8 מיליון שקלים לשנה, אני חייבת מה-1 בינואר של שנת התקציב לשריין את כל 8 המיליון של סלעית כדי לא להגיע למצב שאני מגיעה לחודש מאי או יוני וסלעית מגישה לי דרישות תשלום והם לא יוכלו לקבל את הכסף. כשמדובר על התחייבויות, מדובר על מפעילים כמו עלם, כמו סלעית, כמו אופק נשי, כמו בשבילך – כל המסגרות שמופעלות הן על ידי רשויות מקומיות והן במיקור חוץ על ידי עמותות, אלה ההתחייבויות שלנו. כל דרישת תשלום מטופלת בחשבות עד תום. כל מה שנעשה בשנת 2021 הוא אך ורק מהתקציב של שנת 2021. בזה אני רוצה להתחיל כי התקציב הדהד אתמול בכותרות: מתוך 54 נוצלו רק 15, מתוך 70 רק 21, איפה כל הכסף, לאן הוא הלך? אני רוצה להתחיל עם זה, שכל הכסף מומש למען תוכניות.

אני אלך דבר-דבר שעידו העלה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה. עכשיו-עכשיו דיברנו על תקציבים שלא מומשו, על תוכניות שלא מומשו, שהן מהתקציב הכולל במשרד הבריאות.
מירי מוסקוביץ
הועבר אליהם הכסף. הם מדברים על תקציבים של השנים הבאות, שהם רוצים התחייבות לשלוש שנים כדי לצאת למכרז.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני יודעת. אני יודעת. אני יודעת. לא. אני יודעת את זה, והבנתי את זה וגם פתרתי את זה. אני מדברת על העובדה שאת אומרת שכלל התקציב שניתן לנו, ניצלנו אותו עד תום, אז אני אומרת שיש לפחות 1.9 מיליון ואת ה-50 ואת התקציבים שהועברו למשרד הבריאות עבור 2021 ולא בוצעו ולא השתמשו בהם. אז לא כל התקציב בוצע, ו לא כל התוכניות בוצעו. את מדברת רק על התוכניות של משרד הרווחה.
מירי מוסקוביץ
נכון. אני לא יכולה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, אבל בגלל שהתקציב שוכב אצלכם - - -
מירי מוסקוביץ
אבל התקציב הועבר אליהם בשנת 2021.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה. שנייה. שנייה. בסדר. אני רוצה לתקן. את התייחסת למה שנכתב אצל הממ"מ, שנאמר שלא כל התקציב נוצל. זה לא רק מה שהיה להתחייבויות עתידיות. אני מראה שיש חלק מהתקציב שהוא עדיין אפילו לא בוצע ואין עליו התחייבויות עתידיות.
מירי מוסקוביץ
גברתי, אני רק רוצה לדייק. לשנת 2021 עבר, כפי שדינה אמרה, 7.4 מיליון למשרד הבריאות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני יודעת. אני יודעת. אבל - - -
מירי מוסקוביץ
זה יצא מתקציב שהיה אצלנו והוא עבר למשרד הבריאות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני יודעת.
מירי מוסקוביץ
מה משרד הבריאות עשה עם זה? זה כבר עניין של ועדת היישום, זה לא באחריות שלי כמנהלת תחום טיפול ושיקום אוכלוסיות ברצף הזנות, שהמטרה שלי היא - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא אמרתי שזה באחריות שלך.
מירי מוסקוביץ
חשבתי שאת מדברת עליי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני תיקנתי שלא כל התקציב שניתן לתוכניות טיפול במסגרת החוק הזה והשיקום של הנשים או הנערים, או מה שיהיה שמעורבים בזנות, נוצל, נקודה. לא אמרתי שזה באחריות שלך, לא אמרתי שאת לא ניצלת. אני מדגישה, שיהיה לנו ברור – היה תקציב ולא נוצל במלואו. בבקשה.
מירי מוסקוביץ
אני אלך נקודה-נקודה, כפי שעידו תיאר. מבחינת פריסת מענים ארצית, אני יכולה להגיד שבאגף החוץ ביתי שעליו אני אמונה יש פריסת מענים גם בבאר שבע, גם בחיפה, גם בתל אביב. המסגרות שנפתחו באזור המרכז הן מסגרות שעשינו הערכת צרכים ביחד עם הארגונים כשזירת הזנות באזור המרכז הייתה אחד המוקדים המרכזיים, וסביב הערכת הצרכים, שם הוקמו המסגרות. אז מבחינת פריסה ארצית - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אמרת שזה קיים בבאר שבע. עכשיו בדיוק חברת הכנסת שאלה על עצם העובדה שאין לינת חירום.
מירי מוסקוביץ
נכון. אני אתייחס כרגע לבשבילך בבאר שבע.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בואו נתייחס לנקודות שעלו. יש מקומות שיש בהם בעיות, אני רוצה לקבל עליהם תשובות במקום להתחיל לפרוס כי אנחנו כל הזמן פורסים את השירותים.
מירי מוסקוביץ
בבאר שבע יצא מכרז. עיריית באר שבע, שהפעילה קודם באמצעות עמותה, לא ניגשה למכרז. ניגשה למכרז חברת רמת טבריה שמפעילה לנו עוד מענים. הם זכו במרכז. במכרז עצמו הוקמו הוסטל, הלנת חירום ומרכז יום וערב, אלה שלוש המסגרת שנמצאות בתוך המכרז הזה. כרגע הגענו לאיזושהי הסדרה עם עיריית באר שבע והספק שתוקם הלנת חירום של שש מיטות לפי הערכת הצרכים של העיר באר שבע ואזור הדרום, שהוא שונה באוכלוסייה ובכמות הצרכניות מבחינת הלנת החירום. מוקם הוסטל של עשר מיטות. ההוסטל כבר עומד, הלנת החירום כבר עומדת ומרכז יום וערב כבר עומד. זה איזשהו הסדר כולל שהגענו אליו ביחד עם העירייה והספק. אז מהבחינה הזאת - - -
יסמין פרידמן (יש עתיד)
בטוח שיש מקום להלנת החירום? כי השבוע אני שמעתי שעדיין אין מקום. אני לא באה בביקורת, אני רוצה לעזור.
מירי מוסקוביץ
מעולה. אנחנו ביחד, כולנו רוצים בסופו של דבר לעזור לאוכלוסייה.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אם צריך עזרה בבאר שבע, אני רוצה - - -
מירי מוסקוביץ
במקום הזה הגענו להסדר עם עיריית באר שבע - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא, לא, את לא שומעת טוב, יסמין. היא אומרת יהיה.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
היא אמרה שיש.
מירי מוסקוביץ
לא, אני אומרת שהוקם. הוקם. יש שש מיטות. הגענו להסדר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
התחיל לפעול?
מירי מוסקוביץ
ההוסטל עומד, הלנת החירום עומדת ומרכז יום וערב עומד. יש לנו כרגע אישה אחת שהועברה מעלם חיפה, אישה חולת קורונה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כלומר התחלתם להפעיל אותו.
מירי מוסקוביץ
התחלנו להפעיל, כן. זה בשבילך. את רוצה, גברתי, שנתייחס לאופן נשי?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן.
מירי מוסקוביץ
מבחינת אופק נשי, הייתה לנו ישיבה ביום חמישי האחרון ביחד עם המטה למאבק – עם אור אבו ואסנת חיטרון, כך שזה לאוזני יושבת-ראש הוועדה. דנו בכל הסיפור הזה עם אופק נשי יחד עם המטה. מסגרת אופק נשי נקלעה לאיזשהו משבר בחודש ספטמבר כשעזבה מנהלת מיתולוגית שהפעילה את המסגרת במשך שנים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו יודעים.
מירי מוסקוביץ
קצר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מה הפתרון?
מירי מוסקוביץ
הפתרון שנמצא הוא שמיד עם תחילת המשבר התכנסנו יחד עם עיריית חיפה, שהיא המפעילה של המסגרת. נמצאה מנהלת תחום תָקוֹן וצעירים של עיריית חיפה. היא יושבת בתוך המסגרת. גויסה מנהלת להלנת החירום שהתחילה כבר לעבוד. כרגע הם במשא ומתן מאוד מתקדם שב-15 בפברואר תיכנס מנהלת להוסטל, בינתיים מנהלת אחרת מטעם הרווחה בלשכת השירותים החברתיים בחיפה יושבת בתוך המסגרת, גברת גיגי. המסגרת עולה על דרך, הם חזרו לקליטות, המשבר חלף, וכרגע אנחנו ממשיכים ללוות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כל עוד אין מינוי של מנהלות, המשבר עוד לא חלף, כי אי אפשר להעמיס על אדם אחד לנהל שתי משרות במשרה אחת.
מירי מוסקוביץ
לא, לא, אין לנו שום ציפייה. בגלל זה כרגע שתי מנהלות מטעם העירייה ממשיכות לעבוד בתוך המסגרת.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
ב-100% משרה?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, אבל יש להן תפקידים אחרים בעירייה.
מירי מוסקוביץ
זה נכון לחלוטין, אבל - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתם יודעים שהבעיה שם היא במינויים חדשים בעירייה. אז איך תפתרו את הבעיה? אני לא יודעת. אבל אי אפשר להוסיף ולהעמיס על נשים שנמצאות בתפקידים אחרים לנהל. זה יכול להיות פתרון זמני – לחצי חודש, לשבועיים, לחודש – אבל אי אפשר להגיד שהמסגרת חזרה לתפקד בצורה מלאה. כל עוד אין מינויים חדשים, בעיני המסגרת תישאר - - -
מירי מוסקוביץ
מונתה מנהלת להלנת החירום, ב-15 בפברואר תיכנס מנהלת להוסטל.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
ב-100% משרה?
מירי מוסקוביץ
ב-75%.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה היה ככה.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
זאת אחת הבעיות.
מירי מוסקוביץ
זה התקן. זה המכרז. זה סיפור אחר לגמרי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה התקן.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אני מבינה, אבל בעיני – את מבינה?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבינה.
מירי מוסקוביץ
זה מודל - - -
יסמין פרידמן (יש עתיד)
נורא קשה לי עם זה, אני מודה, זה סוג של ניצול. להגיד 75% משרה במקום כל כך מורכב זה סוג של ניצול. הרי אנחנו יודעים שאותה אישה שתתקבל למשרה תעבוד לא 100% משרה, היא תעבוד 150% משרה בגלל הצרכים של אותו מקום. אנחנו ממש חייבים לשים לב לזה, גברתי היושבת-ראש, איך אנחנו פותרים את זה? זה ממש ניצול של כוח אדם, להעמיס עליו עבודה ולשלם לו מעט. כמובן שאלו נשים שעושות את העבודה. צריך לחשוב. שוב פעם, אני לא באה אליך, חלילה, בטענות. אני רוצה שנעשה חשיבה ביחד איך אנחנו פותרים. לא ייתכן 75% – למה 75% משרה, כי מה?
מירי מוסקוביץ
אנחנו שומעים את זה, גם הדס גול מעמותת עלם העלתה את הסיפור הזה של התקנים.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
זו ממש בעיה, זה לא רק כאן, בכל מקום בתחום הזה.
מירי מוסקוביץ
אנחנו פועלים לבדיקת הסדרי ההפעלה שלנו.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
מי מחליט על התקנים?
מירי מוסקוביץ
יש מכרזים שיוצאים. מי שמחליט – זה ביחד עם החשבות, עם אגף - - -
יסמין פרידמן (יש עתיד)
לא, אבל העמותה המפעילה מחליטה?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא, לא, זאת החלטה של המשרד, ובגלל זה אנחנו מגיעות למצב שבו חלק מהעמותות מוסיפות תקציב מעצמן כדי לתגבר את הצוות או לתגבר את השירות הניתן. לצערי הרב, ככה זה כאשר מתייחסים לשירותי רווחה, שהם זכות בסיסית כתחרות עסקית, מי יכול לעלות למדינה פחות ולתת את השירות. ואז או שהארגונים הולכים ואוספים כסף כדי לתגבר את העבודה, או שרמת השירות יורדת.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אבל זה לא תקין שזה צריך להתנהל מתרומות. זו אחריות שלנו כמדינה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה לא תקין, ברוכה הבאה למדינת ישראל, מה לעשות, יסמין? זה המצב, לצערי הרב. אני מאוד מבקשת, בואו נפנה ביחד לשר הרווחה, שהוא השר מהמפלגה שלך, שיעשה את השינוי הנדרש.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אני כל הזמן בקשר גם עם החברות המפעילות וגם עם השר. צריך לחשוב ביחד איך מטפלים בזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הייתי שמחה לתת לכל הנשים, במיוחד כשזה קורה במקצועות, מה שנקרא, ורודים, שבהם יש רוב נשי – עבודה סוציאלית, חינוך, יועצות לקידום מעמד האישה, ממונות על הטרדה מינית. את כל התפקידים האלה מפילים על נשים כי אנחנו לוקחות אחריות. אני רוצה תשובה גם כן מה קורה עם העניין של עוד מסגרת באוכלוסייה הערבית, של אכסאל.
מירי מוסקוביץ
לפני שאני אתן לגברת גלית גבע לענות לגבי - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני נותנת, תעני לי.
מירי מוסקוביץ
סליחה, זה פשוט לא בתחום אחריותי, אני מתנצלת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, אז היא תענה על זה.
מירי מוסקוביץ
אני רק רוצה להגיד שאנחנו עובדים בימים אלה ממש על הדוח השנתי המקיף של שנת 2021. הסטטיסטיקות עוד לא עד הסוף, אבל אני כבר יכולה לציין שאנחנו רואים גידול מאוד משמעותי בפנייה למסגרות שלנו, מספר המטופלות עלה, ואנחנו עובדים כל העת – זאת המטרה שלנו, להגדיל. כששאלת, גברתי, בהתחלה אם יש חפיפה בין כאלה שמקבלות במשרד הבריאות למשרד הרווחה ובתוך משרד הרווחה במסגרות שונות, יש חפיפה, וזה האתגר, לראות איך אנחנו מצליחים לא לספור את אותה אחת בכל המקומות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני רוצה לשאול מהר מאוד, אבל תשובה קצרה – הנושא של גברים וטרנסג'נדרים באחריות שלך?
מירי מוסקוביץ
באחריות שלי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מה קורה איתו?
מירי מוסקוביץ
הם היו אמורים להיפתח עד 31 בינואר. הם ייפתחו עד 28 בפברואר. הטרנסים בתל אביב, הלנת החירום עומדת, עברה שיפוץ.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי.
מירי מוסקוביץ
שנייה, אני ממש מסיימת. כל הצוות גויס. אנחנו מחכים לאישורים אחרונים, וזה יהיה לכל היותר עד סוף פברואר, וכנ"ל המסגרת של עמותת קשת לגברים בהוד השרון.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. עניין הסל הגמיש והחיוב לפנות לרווחה, זה באחריות של גלית? אוקיי. אני מבקשת שתעלו את גלית. כן, גלית. אחריה – תבדקו לי בבקשה אם מישהו ממשרד הכלכלה נמצא. בבקשה גלית. יש לנו, כדי למקד אותך, את הנושא של עוד מסגרת באוכלוסייה הערבית. יש את הנושא של הסל הגמיש, אם יש לך תשובות עבורנו.
גלית גבע
כן. קודם כל, לגבי המסגרת הנוספת לאום אל-פחם למרחב הלב של אכסאל, אנחנו אישרנו את המסגרת הזאת ואנחנו מתקדמים לכיוון של פיתוח מסגרת נוספת של מרחב הלב. באופן כללי אני רוצה לציין שכל מרחבי הלב - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה. אני לא הבנתי, אום אל-פחם נפסל והשארתם את זה - - -
גלית גבע
לא.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז תבהירי.
גלית גבע
לא נפסל. בנוסף לאום אל-פחם - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יש מסגרת נוספת.
גלית גבע
- - אנחנו פותחים גם את אכסאל. אנחנו פותחים בנוסף את אכסאל. יש לנו פנייה לאכסאל ואנחנו העברנו אישור כרגע לפתיחה של אכסאל, של מרחב הלב נוסף באכסאל. דובר לפני כן גם על ירושלים וגם על ביתר עילית. אני רוצה לציין, בביתר עילית הרשות סגרה את היחידה, את המרחב, ללא התראה מוקדמת ובשום תיאום עם המשרד. אנחנו הזדעקנו למקום, כולל לשיח משותף עם ראש הרשות. כנראה באיתור באינטרנט ראו שהלב מתקשר לנושא של זנות והיה להם קושי גדול עם החיבור של זה לאוכלוסייה החרדית. אנחנו בדין ודברים שם עם הרשות בניסיון להחזיר את המסגרת. בנוסף לאוכלוסייה החרדית, אנחנו לקראת פתיחה של מרחב הלב נוסף ברשות אלעד, שכבר עשו - - - ואנחנו ממש בתהליך מאוד מתקדם לפתיחה של מרחב הלב נוסף. בנוסף לזה, על מנת להקל – דובר כאן על כל העניין של התשלומים וכולי, אנחנו שינינו את המודל התקצובי של מרחבי הלב, מה שמתגבר – אפרופו דובר כאן על כוח אדם – את התשומות של כוח האדם באופן משמעותי, גם של העובד הסוציאלי וגם של המדריך המאתר במסגרות הללו. זה מבחינת מרחבי הלב.

עוד משהו קטן, לגבי העיר ירושלים, אנחנו גם בוחנים אופציה של הקמת מרחב הלב בעיר ירושלים. יש לנו שם שיח, יש שם איזו סוגיה עם כל הרבנים והדת, לגבי המיקום, אם זה יהיה במרכז העיר או שזה יהיה סמוך לתחנה המרכזית ליד א-טור, רוממה. אנחנו בדין ודברים. יש שם תהליך מאוד מתקדם. מבחינת המשרד, אנחנו אישרנו הקמה של מרחב הלב גדול לעיר ירושלים גם כן שרוצה לתת מענה לאוכלוסייה החרדית. זה לגבי מרחבי הלב. לגבי הנושא של הסל הגמיש, קודם כל, אני חייבת, בשונה ממה שפורסם, הסל הגמיש נוצל כמעט ב-100%. אנחנו בניצול מלא של הסל הגמיש. כבר היום אנחנו - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יש הבדל – את אומרת בניגוד למה שפורסם. מה שפורסם זה לא שלא ניצלתם.
גלית גבע
אנחנו ראינו - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה. שנייה. שנייה. מה שפורסם, לא פורסם שלא ניצלתם את התקציב של הסל הגמיש. מה שפורסם, ש-15% מהבקשות שאושרו לא נוצלו בסוף. נכון עידו?
עידו אפגר
כן.
גלית גבע
אני לא בטוחה לגבי ה-15%. ממה שאנחנו - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, מרכז המחקר והמידע בטוחים. והאמת היא שאני סומכת עליהם מאוד.
עידו אפגר
- - - מהמשרד, אין לנו מקורות אחרים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה מהמשרד.
גלית גבע
בבדיקה שאנחנו עשינו, היום, לאור הפידבקים שקיבלנו לגבי הנושא של הסל הגמיש והקשיים שדובר עליהם, שיש שם בעיות בירוקרטיות וכולי, אני חייבת לומר, אנחנו היום בתהליך של הסדרה של הנושא הזה. אנחנו לקראת קבוצת מיקוד, וישתתפו בקבוצת המיקוד הזו נציגים מהארגונים, נציגים מהרשויות, גם נציגים מהחשבות אצלנו. אנחנו רוצים להציף את זה על מנת לבחון את כל הנושא של הסל הגמיש הזה ולייעל אותו ולטייב אותו כדי שלא יהיו הבאגים הללו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
האם מחייבים את הפּוֹנֶה או הפּוֹנָה להיות בקשר עם לשכת הרווחה של מקום המגורים כדי להשתמש בסל הגמיש?
גלית גבע
כעיקרון, מי שמאשר את הסל הגמיש הוא עו"ס במחלקה לשירותים חברתיים, הוא צריך להגיע לשם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתם מכירים במצב הזה שזה עלול לפעמים להיות סכנת חיים לחלק מהנשים האלה?
גלית גבע
נכון. אנחנו מכירים, ולכן זו אחת הסוגיות שאנחנו הולכים לתת עליה את הדעת, כולל הסדרה כמו שעשינו במרחבי הלב, שלא צריך לפתוח תיק במחלקה לשירותים חברתיים, ונשים תוכלנה לבקש שירותים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבקשת שתשלחו לי פילוח על השימוש בתקציב הזה של איזה לשכות רווחה אישרו. הרי אתם יכולים לעשות את הפילוח לפי לשכת הרווחה שמסרה את האישור. אם זה תלוי באישור של עו"סית מחלקת רווחה, אז אתם יכולים לעשות. אני מבקשת לדעת את ההתפלגות של הנהנות מהסל הגמיש או הנהנים מהסל הגמיש לפי לשכות רווחה בבקשה.
גלית גבע
אין בעיה. אין בעיה, אנחנו נעשה את זה. אני רוצה לציין, אפרופו שדיברו על המרחבים, כל הנושא של האיתור. היום אנחנו בתהליך מאוד נמרץ - - - מכרז של כל הנושא של פיתוח של מערך איתור דיגיטלי. אנחנו כרגע יוצאים גם להליך מכרזי לנושא הזה במסגרת חממה בשותפות עם הג'וינט ומשרד רוה"מ. אנחנו מקדמים את כל הנושא הזה, זו סוגיה מאוד מאוד משמעותית, אפרופו מה שדובר כאן על כל הנושא של האיתור ויישוג של אוכלוסיית יעד לשירותים השונים שלנו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. אני רק אבקש גם כן שתשלחו לי הצעת ביצוע לכל המרכזים שאת אמרת שאתם בשלבים מתקדמים בשיח עליהם, מתי אתם מתכננים להקים וכבר להתחיל להפעיל, מה הדד-ליין שקבעתם לעצמכם.
גלית גבע
מאה אחוז, בשמחה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. אני רוצה את נציג או נציגת משרד הכלכלה. כרמית.
כרמית פולק כהן
שלום. כרמית פולק כהן מהאגף להכשרה מקצועית במשרד הכלכלה, זרוע העבודה. קודם כל, אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו על ידי נציג הממ"מ ולהגיד שאנחנו כמובן מתנצלים שהמענה שנגיד עכשיו לא הופיע בדוח עצמו. הדברים נפלו בין הכיסאות וזה לא צריך לקרות. דבר ראשון, ההתנצלות שלנו. דבר שני, אני מהאגף להכשרה מקצועית, אנחנו נותנים הכשרות מקצועיות. היה ניסיון מצדנו לבצע ולהקים איזשהו קורס שיוכל לתת מענה לנשים שנפלטו ממעגל הזנות או שרוצות לצאת ממעגל הזנות, ולא הצלחנו ליצור איזשהו קורס שייתן מענה לנשים האלה, ולגייס קבוצה של נשים שיקלטו בקורס. יכולות להיות לזה הרבה סיבות, בין היתר, הנושאים שיש לנו להציע לא היו מספיק אטרקטיביים לנשים, בין היתר, קושי להתחייב, כל מיני מורכבויות שגילינו - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה. שנייה. שנייה.
כרמית פולק כהן
עאידה, אם תיתני לי שנייה לסיים ויהיו לך עוד שאלות, אני מבטיחה שאני אענה. בסדר?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני רואה שאת לא הולכת בכיוון שאני רוצה, ואני רוצה לחסוך זמן.
כרמית פולק כהן
רגע, אני יודעת. אני יודעת. שנייה, יש פה נציגה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, שנייה את. אני מבקשת. את אומרת: יכול להיות שבגלל שהקורסים שלנו ומה שאנחנו מציעים. אני מבינה מזה שלא ישבתם ובניתם ולמדתם את הנושא ועשיתם תוכנית ויצרתם משהו מתאים?
כרמית פולק כהן
רק שנייה, לכן ביקשתי שתיתני לי לסיים. לא, אבל זה בדיוק העניין, לכן אמרתי אם תיתני לי לסיים. אנחנו הבנו שצריך פה איזושהי מעטפת. תפירה ממש של איזושהי מעטפת הרמטית שתוכל לתת מענה לכל המורכבויות האלה. לכן העברנו את הטיפול בנושא הזה למינהל תעסוקת אוכלוסיות, שהיא מטפלת באוכלוסיות מגוונות וזאת ההכשרה שלה, כשהמטרה היא שילוב בסופו של דבר בשוק העבודה. נמצאת אתנו פה אורנה חביב תמיר, שהיא יכולה לתת מענה גם על הניצול התקציבי שהועבר לזרוע ולהגיד מה עשינו בנושא. לכן אמרתי, אם תיתני לי לסיים שנייה אחת בהערת הקדמה, אם אפשר לתת לאורנה, אני אשמח.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
קודם כל, אני רוצה לדעת מתי הבנתם שצריך להעביר את זה, ומתי זה הועבר לאחריות של אורנה.
כרמית פולק כהן
שוב אני אומרת, אני ממש אשמח שאורנה תיתן פה את המענה, כי היא יודעת להגיד איך הדבר הזה מתוכלל אצלם במינהל תעסוקה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא, לא, אני עדיין לא התחלתי לדבר על איך מתוכלל ומה עושים. אני שאלתי שאלה קונקרטית שהיא באחריות שלך, את תצטרכי להשיב לי מתי הבנתם שצריך להעביר את זה, ומתי זה הועבר לאגף לתעסוקת אוכלוסיות.
כרמית פולק כהן
אני אומרת שוב, לפי מיטב ידיעתי – ואני לא רוצה לטעות – אני חושבת שכבר בשנת 2020 כל הנושא הזה הועבר – הנה, אורנה אומרת שלא. לכן אני אומרת, אני מעדיפה שהיא תיתן את המענה כי אני פחות יודעת להגיד את התאריך הספציפי שבו הדבר הזה הועבר לטיפולם. אפשר להתעקש, אבל אני עדיין לא יודעת את המענה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
חבל. חבל שעולים לדיון בלי תשובות מאוד ברורות, דווקא כאשר המסמך אמר מתחילת – כלומר, אתם ידעתם והמסמך אמר שמשרד הכלכלה, ולפני זה זרוע העבודה, שעברה בינתיים מהרווחה לכלכלה, לא נתנו תשובות ולא יישמו תוכניות. אז היה כדאי להגיע לוועדה יותר מוכנים. אורנה, יש לך תשובות עבורי?
אורנה חביב תמיר
שלום ובוקר טוב. אני אגיד בכמה מילים. הנושא הועבר לטיפול של מינהל תעסוקת אוכלוסיות ב-2021, לפני בערך שנה. מאז עשינו הרבה פעילויות שקשורות למקצוע של רכזות. אנחנו לא מגיעים לאוכלוסיית הקצה בסופו של דבר כי הן נמצאות במסגרות של הרווחה, ולכן בשיתוף פעולה עם הרווחה עשינו הרבה פעילויות מקצועיות שקשורות להכשרה של אותן רכזות תעסוקה, שגם הן, אני מזכירה, בחלקיות משרה בתעסוקה. הן עסוקות בהרבה דברים אחרים. אבל הקבוצה שכן יש לנו לעבוד איתה, ובנוסף לארגון עם רכזות תעסוקה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הכוונה לרכזות תעסוקה בתוך השירותים הרווחתיים?
אורנה חביב תמיר
בדיוק. אנחנו משתפים פעולה גם עם עמותות שהן לא בהכרח זכייניות של משרד הרווחה או של המדינה בכלל, אבל הן מעסיקות, או שהן נמצאות בקשר עם שורדות הזנות. עשינו להן גם הכשרה, ב-2022 מתוכנן להן קורס מאוד ארוך ומעמיק בבית ספר לעבודה סוציאלית שייתן להן כלים הרבה יותר משמעותיים. התחלנו לפתח יחד איתן מודל תעסוקתי כיאה לחסמים המאוד מאוד ייחודים שאנחנו נתקלים אצל שורדות זנות בהקשרים תעסוקתיים. בנוסף, התאמנו הרבה מהכלים ומהנהלים שלנו לטובת אוכלוסיית שורדות הזנות, שלא היו בהרבה מהנהלים ומהזכאויות שיש לעובדים ולמעסיקים בשוק העבודה. אין הרבה ניצול, ולמיטב הבנתנו והניתוח שלנו זה נובע מזה שהן צריכות מענים הרבה יותר מעמיקים וייחודיים, ולכן אנחנו לא מסתפקים רק בלהתאים להן את הכלים שיש לנו ולהגיש מה שעשינו עד עכשיו, אלא אנחנו חושבים שרק באמצעות מודל ייחודי והכשרה של רכזות התעסוקה שנמצאות איתן ביומיום והכשרה של מעסיקים, רק ככה נגיע להצלחות יותר משמעותיות, ואנחנו לגמרי על זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מה זאת אומרת לגמרי על זה?
אורנה חביב תמיר
שוב, אנחנו בקשר עם כל רכזות התעסוקה, עשינו להן כבר הכשרות, מתוכנן קורס מאוד מעמיק.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא, עם כל הכבוד, רכזות התעסוקה הן אלה שעובדות עם הנשים שכבר הגיעו לשירותי הרווחה ונמצאות בתוך המסגרות.
אורנה חביב תמיר
או אצל עמותות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
נשים או נערים או גברים שנמצאים מחוץ למסגרות האלה, ואתם אמורים להגיש להם את השירות הזה כאשר הם לא נמצאים במעגלים של הרווחה. אני מבינה שלא נעשה שום דבר בעניין הספציפי הזה של שירות שקיים לאלה שנמצאים מחוץ למסגרות.
אורנה חביב תמיר
לא, הוא קיים, אבל שוב, באמצעות ארגונים מתווכים כי זאת הדרך להגיע לאוכלוסייה הזאת. אין לנו מה לפרסם – כל השירותים של משרד הכלכלה מפורסמים ונגישים לציבור הרחב. זה לא באמת אפקטיבי אם אנחנו לא נעשה עבודה מעמיקה באמצעות אותם גופים, לא רק זכיינים של הרווחה, אלא גם גופים התנדבותיים ואחרים שאנחנו נמצאים איתם בקשר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חייבת לשאול, כמה תקציב העברתם לזרוע העבודה ב-2021?
מירי מוסקוביץ
זה רשום במ"מ. אם אני לא טועה, זה היה 500,000.
אורנה חביב תמיר
למיטב ידיעתי, 700,000.
מירי מוסקוביץ
כן, זה היה 500,000 ועוד 750,000.
עידו אפגר
בצוות היישום דובר על הרצון לעשות הסתה, אני לא יודע אם היא התבצעה בפועל, לכן אני לא מפרט.
מירי מוסקוביץ
כן, זה 500 ועוד 750.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבינה שאתם עובדים על תוכנית יותר ספציפית, מעמיקה, כוללת בעניין הצרכים של האוכלוסייה באופן ספציפי. מתי אתם מצפים שהתוכנית הזו תהיה?
אורנה חביב תמיר
ברבעון הראשון של 2022.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי, כלומר, יש לכם עוד חודשיים לעבוד על זה. בעוד חודשיים, כלומר, במאי אתם תוכלו כבר להגיע לוועדה ולדווח על כבר תחילת ביצוע התוכנית. כי אם מסיימים אותה במרץ, אז במאי אפשר לדווח על תחילת פעילות. אנחנו נחכה לזה.
אורנה חביב תמיר
נכון, אבל רק אני מזכירה את גם הפיצול של זרוע העבודה והרווחה, שגם הוא משפיע. ככל שזה יישאר - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חייבת להגיד שאתם אמורים להיות המחלקה הכי מאומנת לדלג ממשרד למשרד, בכל פעם מעבירים אתכם.
אורנה חביב תמיר
ניסיון יש, זה בטוח.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה צריך להיות חלק כבר אצלכם ולא טראומתי.
אורנה חביב תמיר
זה לא תמיד עובד ככה, אבל כן, יש הרבה ניסיון בתחום.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. תודה. נציגת המשטרה. אני יודעת שהחזקתי אותך הרבה זמן, אבל אני בטוחה שנהנית מהדיון. גברתי, אני רוצה להתייחס קודם כל למה האכיפה שלכם היא אזורית, ומה התוכניות שלכם מבחינת שאר מדינת ישראל, או שלא קיימת בה זנות? העיר ירושלים – מישהו כבר אמר שאין בה זנות, עיר הקודש. אז בואו נדבר על השאר.
בת אל באדי
אני לא יודעת מי אמר. אני יודעת שיש לנו חקירות גם באזור ירושלים שקשורות לעבירות בתחום הזנות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אם אפשר, רק שם כי לא רשום אצלנו.
בת אל באדי
שמי בת אל באדי. אני אפתח ואומר קודם כל, לפני שאני אציג נתונים, שאנחנו אוכפים את החוק לאיסור צריכת זנות כנגד הצרכנים ונותנים דוחות גם בפעילות יזומה וגם בפעילות אקראית של שוטרים בזירות זנות, לרבות זנות רחוב. אנחנו פיתחנו לומדה לצורך הכשרת שוטרים, למעלה מ-11,000 שוטרים הוכשרו - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
1,000 שוטרים כבר עברו את ההכשרה.
בת אל באדי
- - ביניהם סיירים, חוקרים ובלשים. הם עברו מבחן הסמכה והם אלה שאוכפים את החוק. מבחינת דוחות, אני אתן את הנתון העדכני. נכון לאתמול אנחנו עומדים על 1,638 דוחות שרק בחודש האחרון ניתנו. בשנת 2022 – 254 דוחות. אני אתייחס לשאלה שלך לעניין האכיפה באזורים מסוימים. נכון שעל פי הנתונים אנחנו רואים שעיקר האכיפה היא באזור תל אביב – חוף מרכז ודרום, ואנחנו לא רואים אכיפה בירושלים. אני כן יכולה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא רק, גם לפי האכיפה לפני הדוח שהגיש הממ"מ, 65% זה באזור תל אביב, ו-30% בחיפה. מה נשאר, 5% לשאר המדינה?
בת אל באדי
אני אומרת, יש פערים באכיפה. אני כן יכולה להצביע על האתגרים שעומדים בפנינו, וגם לומר שגם אם אנחנו לא רואים בשלב הזה קנסות באזורים מסוימים, אנחנו כן נראה אותם בהמשך כי יש אכיפה. אולם לאו דווקא אכיפה של איסור צריכת זנות, אבל אכיפה של עבירות אחרות שנלוות לזנות כמו עבירת הסרסרות ועבירה של אחזקה וניהול בית בושת. כמדיניות של המשטרה, מתן קנסות לצרכנים יהיה בסוף החקירה. יש תיקים שעדיין מתנהלים, אנחנו לא נכנסים לפרטי החקירה, אבל אני יכולה לומר שיש גם באזור ירושלים, גם בתחום מחוז ש"י וגם בתחום מחוז צפון, שאלו האזורים שאנחנו רואים בהם פערים. אני רוצה להתייחס לנקודה מאוד מאוד חשובה, גברתי היושבת-ראש, ולומר שמשטרת ישראל לא קיבלה תקציב. לא קיבלה תקציב להטמיע את הוראות החוק. היא לא קיבלה כוח אדם, שזה אומר סיירים שיאכפו את החוק. היא לא קיבלה תקציב לרכש, אנחנו מדברים על טאבלטים, על מצלמות גוף, כל הדברים שקשורים בפעילות האופרטיבית של השוטרים בשטח, מדפסות להנפקת דוחות. אני חושבת שזו נקודה שמאוד מאוד חשוב להעלות אותה. משטרת ישראל לא קיבלה תקציב, והיא פועלת לפי התקנים הקיימים שיש לה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את רוצה להגיד לי שאתם עדיין בלי מדפסות?
בת אל באדי
נתתי דוגמה. יש טאבלט חכם ששולף את הנתונים. אבל אני אומרת שהמשטרה לא קיבלה שום תקציב, בשונה ממשרדים אחרים. האכיפה נעשית על בסיס כוח האדם הקיים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי.
בת אל באדי
אני רוצה להתייחס לעוד נקודה ולהגיד שיש עוד הרבה פערים. אנחנו מדברים על עבירה שהיא יחסית חדשה, שמצריכה רגישות לטיפול באוכלוסיות, המפגש של השוטר עם אותה אישה או דמות שעוסקת בזנות. אנחנו מאוד מאוד רגישים בעניין הזה. אנחנו כן רואים עלייה הדרגתית במתן הדוחות. אם בחציון הראשון של 2021 לא ניתנו דוחות, אז אנחנו רואים לקראת חודש אוגוסט עלייה במתן הדוחות, וגם עכשיו, בשנת 2022. אני רוצה להוסיף גם את הפער של חוסר שיתוף הפעולה של העוסקים בזנות בעת המפגש איתם. זה גם משהו שמשליך על הטיפול, כי אנחנו צריכים ראיות כדי לתת את הדוחות. ועוד נתון שמאוד חשוב לי להציג אותו, המעבר של זירות הזנות לדירות הדיסקרטיות. זה משהו שמשליך על הפעילות, כי אם פעם היינו יכולים לקבל מידע מודיעיני ולהיערך אליו מבעוד מועד ואז לגשת לתת את הדוחות, היום הדירות דיסקרטיות וקשה מאוד להגיע אליהן. אז יש לנו גם פערים של מידע מודיעיני.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אם לדירות הדיסקרטיות יש בעיה להגיע, אני לא אעז לשאול על הכניסה לעולם הווירטואלי. כלומר, הנסיגה של הזנות לעולם - - -
בת אל באדי
אני יכולה לומר לך שאנחנו אוכפים גם עבירות ברשת. אנחנו מסתמכים לא על חוק איסור צריכת זנות, כי הוא מדבר על צריכה או הימצאות במקום. אבל יש לנו את החוק שמדבר על חוק סמכויות לשם מניעת ביצוע עבירות באינטרנט, במרחב הרשתי. אנחנו כן סגרנו - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, וקיימנו דיון על זה ואנחנו יודעים באיזו רמה הביצוע והאכיפה.
בת אל באדי
משטרת ישראל סגרה אתרים באמצעות בית משפט מחוזי - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני יודעת.
בת אל באדי
- - ואנחנו נמשיך לסגור גם בעתיד.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. אני רוצה לתת לנציגות שישבו בסבלנות רבה. נעמה ריבלין, מנהלת סלעית. אחריה – נציגה מארגון ארגמן. כן, נעמה. נעמה, אני מאוד מבקשת בצורה מרוכזת וקולעת.
נעמה ריבלין
אני אעשה את זה מאוד מאוד קצר. דיון מאוד חשוב, אני חושבת שהוא רק מעלה על קצה המזלג את כל הסוגיות שצריך עוד לדבר עליהן, ואני אשמח לקיים דיון מעקב נוסף כזה. חשוב לי להתחיל דווקא עם אמירה משמעותית שמירי מוסקוביץ ציינה. אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בפנייה באופן די סיסטמתי וקבוע בכל שלוש השנים האחרונות. אני מניחה שגם לקורונה ולמשבר הקורונה יש משמעות וזה לא רק החוק, אבל החוק הזה ייצר גם טלטלות בשטח, ואנחנו רואים עלייה משמעותית הדרגתית כל הזמן בפניות לשירותי הטיפול שלנו ואנחנו בתפוסה מלאה, אפילו עם בקשה לרשימות המתנה, ואנחנו מבקשים גם להגדיל את התקציב ואת המסגרות שלנו לשנים הבאות. כן חשוב לי לנסות להבין מה באמת קורה, כי מירי דיברה על הנושא של התחייבות כספית לאורך שנה, אבל אנחנו יודעים שהשנה, למשל אופק נשי בבאר שבע, היחידות האלה לא היו בתפוסה מלאה, ובסופו של דבר שיטת ההתחשבנות – בסופו של דבר, כסף לא יגיע ליעדו כי המקומות לא היו בחלקם פעילים במהלך השנה. מה יהיה עם התקציב הלא מנוצל שכן חיכה בהתחייבות לסוף שנה והוא לא נוצל מסיבות כאלו או אחרות שקרו בשטח? אני מנסה להבין אם זה חוזר לאוצר, זה חוזר לאותה מסגרת? זה לא משהו שאנחנו מצליחים להבין. אני חושבת שלעודפים האלה, אם הם לא נוצלו, יש הרבה משמעות מה לעשות במסגרות שכן פועלות ומחכות להגדלת התקציב, אז אני מעלה את זה כאן.

לגבי הנושא של ההרחבה של השירותים, אני שמה את זה על השולחן – כן, יש צורך להרחיב גם את השירותים הקיימים כי יש יותר פניות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. יש תשובה? הכסף שלא מנוצל בגלל חוסר בתפוסה, מה עושים איתו? עודף.
מירי מוסקוביץ
הכסף שלא מנוצל חוזר לאוצר, ועודפים חוזרים אלינו. לא במלואם, אבל חוזרים חזרה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לשנה שאחריה.
מירי מוסקוביץ
כן, לשנה שאחריה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז חלק מה-39 מיליון, חלק מזה זה עודפים, לא רק התחייבויות?
מירי מוסקוביץ
מה-39 של - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
של השנה הזו.
מירי מוסקוביץ
של השנה הזו? מה שלא נוצל, כמו שאמרה נעמה, באופק נשי למשל, אם היו בהוסטל במקום 12 נשים רק שמונה, אז ארבע נשים שלא עשו עליהן - - - הם לא יוכלו לקבל עליהן את הכסף, כי הנשים לא היו שם. אז אם הוקצב להם X כסף - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הם לא יקבלו את זה פשוט. המשרד יתייחס לזה ככסף שאפשר לחלק אותו ב-2022 אולי לפרויקטים אחרים, נכון?
מירי מוסקוביץ
כל הכסף שיחזור אלינו ילך למען האוכלוסייה, זה לא הולך למקום אחר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בסדר, זה מה שאמרתי במילים אחרות.
מירי מוסקוביץ
כן, כן, בסדר גמור, אנחנו מסכימות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא תמיד תוקפת. הנה, קיבלת תשובה. הם ישתמשו בזה מתוך התקציב - - -
נעמה ריבלין
זה לא חוזר לאוצר, זאת השאלה, זה חוזר למשרד הרווחה?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
חוזר לאוצר וחוזר למשרד. כלומר, האוצר מיודע עליו כדי לחלק את העוגה מחדש, זה מה שקורה. אפרת רובינשטיין מארגמן.
אפרת רובינשטיין
תודה ושלום לכולן. אפרת מארגמן ורומי כאן, מנכ"ליות שותפות. אני אקריא משהו ממש קצר, ורומי, אם אפשר, כמה מילים רק להרחבה. אני מעוניינת להקריא תמלול שיחה בין לינור אברג'יל, מנכ"לית טרנסיות ישראל ובין פטמה, עובדת מין. השיחה התקיימה אתמול בבוקר בשעות הבוקר בתחנה המרכזית בזמן פעולת פשיטה משטרתית, היא גם מתועדת. לינור שואלת את פטמה: כמה זמן את עובדת כאן? פטמה: בתחנה המרכזית? זה כבר ארבע שנים כמעט. לינור: רציתי לדעת, מאז החוק אתן מרגישות שהשוטרים פוגעים בכן יותר? האם זה פוגע יותר בעבודה, האכיפה עצמה, זה שהם נמצאים כאן? פטמה: כמעט ואין עבודה בתקופה האחרונה. כל חצי שעה הם מגיעים לפה, כל עשר דקות לפעמים גם, אוכפים את החוק ונכנסים עם מצלמות לפעמים, בלי התראה, לא דופקים בדלת, דוחפים אותה וזהו. לינור: יש לכן זמן לצאת להתלבש? פטמה: ממש לא. לינור: אתן יוצאות ככה איך שאתן? פטמה: ממש ככה. לינור: ואת קיבלת דוח? פטמה: כן, על מסיכה. לינור: אז הדוחות שאתן מקבלות זה על מסכות עכשיו? בגלל מסיכה קיבלת דוח? כמה הדוח שלך? פטמה: 1,000 שקל. לינור: 1,000 שקל דוח. הבנתי.

בעינינו זו התעללות בחסות החוק. בהמשך למה שהמשטרה אמרה, אם יש כל כך התמקדות באזור המרכז, אז כנראה שההתמקדות היא בנתינת דוחות על מסיכה לנשים האלה.
בת אל באדי
אם יורשה לי על ידי היושבת-ראש, אני אשיב לך בסוף.
אפרת רובינשטיין
רומי חייבת בבקשה להרחיב את זה. פליז.
רומי לוי
היי, אני רומי. אני מנסה להבין – שמעתי כל מיני דברים פה. יש כאלה שאני יותר מסכימה איתם, היום, אני חייבת לציין, הייתי מאוד מבסוטית ממך.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. אני משתדלת בכל פעם שתהיו יותר מבסוטים.
רומי לוי
התלונות שיש לך, גם יש לי. אז אמרתי: הו, כל הכבוד. מבחינת מענים והכול, אני עם עאידה לגמרי. אני לגמרי איתך. מבחינת זירות הזנות, של איתור זירות הזנות, לא כל כך הבנתי את הקטע של האיתור – רוצים למצוא נשים שלא רוצות שימצאו אותן, שהן מתחת לרדאר, זה מה שאני מבינה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן.
רומי לוי
אוקיי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה לא למצוא את הנשים, זה למצוא את הצורכים שהם עוברים על החוק כאשר הם צורכים זנות. אחרת איך אוכפים את החוק? בדיוק כמו לחפש גנב – לא תמיד הגנב רוצה שיתפסו אותו, לא?
רומי לוי
אני לא מסכימה כל כך עם ההשוואה הזאת. אוקיי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בסדר, את לא מסכימה. אני עשיתי השוואה בין הגנב לבין צורך הזנות, ואני עדיין חושבת שאפילו עשיתי עוול לגנב. יאללה.
אפרת רובינשטיין
לינור שואלת את השוטרת האם השוטרת מודעת שלפי ההכשרה שוטר חייב לבוא עם עובדת סוציאלית? השוטרת מבטלת את דבריה ואומרת: אנחנו לא צריכים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יש דבר כזה בחוק? אין.
אפרת רובינשטיין
בהכשרות יש.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אין חובה בחוק שהם יגיעו עם עובדות סוציאליות.
רומי לוי
מה זאת אומרת? אז על מה היו ההכשרות?
אפרת רובינשטיין
אז על מה היו ההכשרות? בדיוק.
בת אל באדי
אני יכולה להתייחס? אני יכולה להגיד שההכשרה מתייחסת – וגם יש לנו נוהל שמתמקד בחוק איסור צריכת זנות על הרגישות שצריך לגלות עם האוכלוסיות העוסקות בזנות. אין שום דרישה - - -
אפרת רובינשטיין
והרגישות היא לתת להן קנס של 1,000 שקל על מסיכה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה, שנייה, זה לא מתנהל ככה. זה לא מתנהל. קודם כל, הנוסח של החוק לא מחייב צירוף עובדת סוציאלית לכל פשיטה או מבצע שהם עושים באכיפת החוק. כך שזה לא מחויב. אני ראיתי את הסרטון ששלחתם, והשוטרת ענתה נכון. הדבר השני, בעניין הדוחות על מסיכות, אני מאוד מקווה שהדוחות האלה הם לא חלק מה-1,600 שדיברת על הדוחות שכבר עשיתם. זה כולל דוחות על מסיכות?
בת אל באדי
ממש לא. בוודאי שלא. אני רוצה לומר ולהתייחס במשפט ולהגיד שגם בהכשרות שאנחנו נותנים לשוטרים האוכפים וגם בנהלים הקיימים יש סופר רגישות ובקשה להתייחס לאוכלוסיות בזנות בצורה מאוד מאוד רגישה, מאוד מאוד מכילה, לא פוגענית, לא שימוש במילות גנאי למיניהן. אני חייבת לומר שדווקא על זה הם שמים מאוד דגש, ודווקא מניסיון שאנחנו שמענו על שוטרים שנחשפים ובאים במגע עם אותן אוכלוסיות, הן מספרות על כל הקשיים: הם טוענים שפוגעים להם בפרנסה, שהם לא מקבלים מספיק כלים כדי להתקדם. אז מאוד מאוד קשה לי האמירה הזאת. ולעניין הדוחות אני רוצה לומר שאם אתם מכירים מקרה ספציפי – אגב, אנחנו במשא ומתן ומדברים על זה כל הזמן עם אור אבו מהמטה, שאם יש מקרה ספציפי שאתם יודעים שאישה קיבלה מסיכה במסגרת אכיפה של צריכת זנות, בבקשה תיגשו אלינו, אנחנו נבחן כל מקרה לגופו, ואם יש מקרה שהדוח ניתן שלא בהצדקה, אז אנחנו נדאג לבטל אותו.
אפרת רובינשטיין
אז עכשיו אותה אישה שנמצאת שם בסיטואציה הזו צריכה לעבור איזושהי סחבת בירוקרטית על קנס שהיא קיבלה על מסיכה במסגרת העבודה שלה.
בת אל באדי
אני אתייחס ואומר שאם היא לא עטתה מסיכה, יכול להיות שהיא כן זכאית לדוח. אנחנו לא יודעים, כל מקרה לגופו. משטרת ישראל - - -
אפרת רובינשטיין
זאת הרגישות?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
עטתה מסיכה איפה? עטתה מסיכה איפה?
בת אל באדי
איפה – אני לא מכירה את המקרה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה חלק מהרגישות – למה צריך להתעסק, בעיניי, בעת אכיפת החוק הזה בעניין אם היא עטתה מסיכה או לא עטתה מסיכה?
בת אל באדי
אז אני אומרת, כל מקרה לגופו. אני לא מכירה את המקרה שעליו היא מדברת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני כנראה אצטרך לפנות – קודם כל צריך להפסיק את הפעילות הזו. אני יודעת שזה לא בידיים שלך. חלק מהרגישות הוא לא - - -
בת אל באדי
אנחנו לא יודעים, גברתי היושבת-ראש - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה גברתי, אני מדברת. אני יודעת שזה לא בהחלטה שלך, אבל כנראה צריך להוציא איזושהי הוראה שכאשר פושטים על דירה, או על מקום שמתנהל בו עניין של צריכת זנות, זה לא הזמן להפיק דוחות על מסיכות.
בת אל באדי
אבל יש הוראה כזאת, זה חלק מהנוהל. אני פשוט לא יודעת על איזה מקרה ספציפי היא מדברת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז אני חושבת שהגיע הזמן שנגיד בצורה מאוד מפורשת שאפשר לבטל את הדוחות האלה, וכל אישה תוכל – או מישהי שקיבלה דוח כזה – לפנות לבטל. אני אפנה ואני אבקש לקבל כתובת שתפורסם איפה אפשר לפנות ואיך כדי לבטל את הדוח הזה. 1,000 שקל זה לא משהו שבא בקלות.
אפרת רובינשטיין
תודה רבה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה לכן. אור אבו מהמטה. כמה שיותר מהר, אני רוצה לסיים בעוד שש דקות.
אור אבו
שלום, תודה רבה. אני אעשה את זה הכי ענייני שאפשר. היו הרבה נושאים שרציתי להגיד, חלקם כבר נאמרו. אני אדבר על הנושא הכי חשוב בעיניי, הנושא של התקציבים. אם אני מנסה לתמצת את זה לשורה-שתיים, מבחינתנו הדבר הכי חשוב זה שהתקציבים בפועל יגיעו לארגונים. אנחנו רואות את הכוונות ואת המאמצים שהמשרד עושה, וגם תוכניות שעתידות לקום, או התחייבויות שהמשרד משריין, אבל בסופו של דבר, אם הכסף לא מגיע לשטח, אם יש ארגונים שמחכים כבר חודשים לקבל את המימון על הכסף שהם הוציאו – וזה משהו שקורה בפועל, יש ארגונים שעדיין לא קיבלו את כל הכספים שלהם מהשנה הקודמת – זה חמור מאוד. עוד דבר זה העניין של שינוי שיטת התקצוב. המכרזים החדשים שקמו למסגרות שינו את שיטת התקצוב וגרמו לזה שהרבה יותר קשה לקבל כסף על מה שהארגונים מוציאים בפועל. אז עם כל הכבוד לזה שיש התחייבויות ולזה ששריינו את הכסף, אם בסופו של דבר השנה תסתיים והכסף לא יגיע לארגון, אבל הארגון פעל לאורך כל השנה ועשה את כל שביכולתו כדי לתת מענה לאוכלוסיות בזנות, זה הלכה למעשה ייבוש הדרגתי של הארגונים. זה מבחינתנו הדבר הכי חשוב.

אני אנצל את זכות הדיבור שלי לעוד משהו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא, לא. אני כבר נתתי לנציגה שלכם שהייתה פה, ואני נתתי לך. אני חושבת שכיסינו כמעט את הכול.
אור אבו
על חינוך אף אחד לא אמר מילה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
על החינוך אני יודעת, היה צריך להגיד על הנושא הזה, שלצערי אין לנו מידע.
אור אבו
רק להבין את הטעות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה. לא, זה עלה ועידו התייחס לזה בדוח של הממ"מ. יש לנו נציגים של משרד החינוך? אנחנו נבקש מנציגת משרד החינוך להגיד כמה מורים כבר עברו את הלומדות שהם פיתחו, ואם יש לומדות במגוון השפות, וגם על התוכנית שהם מבצעים בבתי הספר. אומנם יכול להיות שצריך דיון מיוחד על הנושא הזה כי אני יודעת מה התשובה תהיה – אחת מהתוכניות של כישורי חיים זה על הנושא של מאבק בזנות. אני יכולה בעל פה לשנן.
מירי מוסקוביץ
גברתי, אני יכולה רק לענות להערה של אור לגבי הכספים?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא, לא, חכי. חכי. יש לנו נציגת משרד החינוך? איריס? בבקשה.
איריס בן יעקב
גברתי, אני לא אפרט לך את מה שאני מפרטת בכלל בוועדות, גם על שיעור כישורי חיים. אנחנו בחרנו להתמקד בשני דברים שמבחינתנו הם מענים שלא היו לנו וחשבנו שהדבר הכי חשוב הוא קודם כל איתור וזיהוי, ואת יודעת כמה אנחנו מדברות על זה. עד היום האיתור והזיהוי – בכלל, כל יחידת הידע נעשית בתיווך של היועצת, ואז עלה הנושא, השאלה שלך לאורך כל הוועדות איך אנחנו יודעים שזה מתבצע, ואם יש בתי ספר שאין יועצות? הפעם ביקשנו לפתח יחידות ידע שמועברות ישירות למורים, לצוותי החינוך, במטרה שככה נגיע לקהל רחב יותר. לא מזמן סיימנו לפתח את יחידות הידע, זה לוקח זמן לפתח יחידות ידע, היא כוללת איזושהי הרצאה, פנייה למורים על החשיבות של איתור וזיהוי, ועל המקום שלהם באיתור וזיהוי, וקצת על התופעה. עשינו סרטון על case-study, ממש איזשהו מקרה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בשתי השפות?
איריס בן יעקב
בשתי השפות. בשתי השפות. סוריידה מעבירה בסרטון בערבית. לוקח הרבה זמן לפתח יחידות ידע כאלה – כמובן שזה צריך לעבור אישורים וכולי וכולי – סיימנו אותן וכרגע אנחנו בקשר עם מנהלי אגפי הגיל לראות איך זה מגיע. כל יחידת ידע כוללת גם בשפות השונות וגם בהתייחס לגילאים השונים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כלומר, זה עוד לא עבר למורים.
איריס בן יעקב
זה לא עבר למורים, כרגע זה עובר לאנשי המקצוע שלנו להטמעה, לחשיפת הנושא, וזה יעבור בהמשך כמובן למורים ללא תיווך של יועצת או אנשי מקצוע. אני אשמח להראות לך את זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני אשמח גם כן לראות את זה, אני אשמח לדעת מתי זה יגיע בסופו של דבר, מה הצפי? מתי זה יגיע למורים?
איריס בן יעקב
אני מקווה שהשנה, ברגע שנחשוף את זה לכל אנשי המקצוע שלנו, בשנה הבאה אנחנו נעשה תוכנית עבודה מסודרת על איך זה מגיע למורים. וכמובן, כמו שאמרתי, עשינו יחידות ידע שונות לגנים, ליסודי ולחטיבה העליונה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
איריס, התוכנית הכוללת של אכיפת החוק שכללה גם את הפעילות של משרדכם הסתיימה כבר, שלוש שנים עברו, או שאני טועה? ואנחנו עדיין מדברים על עוד שנה?
איריס בן יעקב
לא, לא, רגע, אני רוצה לעשות סדר. קודם כל, אנחנו לא חיכינו, עם כל הכבוד, לוועדה כדי לעסוק במיניות ובמיניות בריאה ולהכניס בתוך - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הוועדה לא מדברת על מיניות. זנות זו לא מיניות.
איריס בן יעקב
אנחנו היינו בתתי הוועדות, ובסופו של דבר החלטנו שהתפקיד של המשרד הוא לעסוק בכל מה שקשור למודעות והסברה, ולא לגשת לילדים ולדבר איתם ישירות על זנות, אלא לדבר על מיניות בריאה ובתוך כך להכניס אלמנטים של פיתוי, של התנהגות מינית בריאה, של התנהגות מינית ברשת. כל השיעורים האלה שאני מדברת עליהן, כולל יחידה סלקטיבית שממש מדברת על התנהגות סיכונית מינית, זה מועבר בשיעור כישורי חיים. מעבר לזה, ביקשנו לעשות עוד שני דברים שמבחינתנו היה חסר בהם: אחד, יחידות של איתור וזיהוי ללא תיווך של יועצות חינוכיות, זאת אומרת שיגיעו ישר למורים, ואז אנחנו מגיעים להרבה קהלי יעד. יחידה שנייה כוללת יחידות הסברה למורים על מיניות בריאה. על כל האלמנטים של מיניות בריאה. דרך אגב, בתוך האיתור והזיהוי הכנסנו גם איתור וזיהוי, ממש כלים איך מורים יכולים לאתר ילדים שעוסקים בזנות. יש כל מיני סימנים, עשינו את זה בזמנו עם ארגון עלם ביחד והכנסנו את הסימנים האלה ליחידות האלה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני קטונתי מלהתעסק בענייני חינוך, אבל למען האמת, אני לא מבינה איך הנושא קשור למיניות. אבל איך הכנסתם את הנושא, ואיך אפשר להכניס את הנושא של זנות לתוך מיניות בריאה? אני אקבל את התוכנית ואחר כך אני אגיב.
איריס בן יעקב
אני רוצה להגיד שבכלל המגמה והמדיניות היא לא לדבר רק על הפגיעה, היא לדבר על כל הרצף. זאת אומרת, להתחיל ממיניות בריאה. לא נכון להיכנס לכיתה ולדבר ישר על פגיעות, זה לא נכון. דרך אגב, גם קבוצות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא מדברת שצריך להיכנס ולעשות את זה על ההתחלה, בואי נחסוך את הדיון עכשיו. אני רוצה לראות את התוכנית ואחר כך להתייחס. זה לא אומר - - -
איריס בן יעקב
אנחנו נשמח לבוא ולהציג אותה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. אז אולי כדאי שאנחנו נעשה דיון על זה.
איריס בן יעקב
יש לנו תוכנית חדשה לתלמידים, לא במסגרת התקציב של הוועדה. תוכנית חדשה שנקראת "לצמוח ולגדול" ליסודי, יש לנו תוכנית חדשה לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה. נשמח מאוד לבוא להציג אותה, זה כולל את כל הנושאים שאנחנו מדברים עליהם גם בוועדות השונות בכנסת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. תודה רבה. אנחנו נשמח לראות את זה, אולי נקדיש לזה דיון מיוחד על כל התוכניות שקיימות בעניין שוויון מגדרי ועל כל מה שמשתמע בעניין אלימות ואלימות מינית. רק כדי לא להגיד שמנעתי ממישהי לדבר – אני רגילה בדרך כלל בישיבות האלה שאומרים שאני מונעת – לינור אברג'יל, טרנסיות ישראל.
לינור אברג'יל
תודה רבה. לצערי, שוב פעם אנחנו הטרנסיות נדחקות כנראה לסוף.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אם אני נותנת זכות דיבור, יש עליי ביקורת, אם אני לא נותנת, יש עליי ביקורת. לינור, דברי.
לינור אברג'יל
חברת הכנסת, אני לא מבקרת אותך, אני רק אומרת מה היחס של האוכלוסייה כלפי טרנסיות בישראל. אני רציתי לקשר את זה גם למענים שיש בעניין הזה. ב-9 ביולי פורסם המכרז למענים לטרנסיות. לפי מה שמירי מוסקוביץ' אומרת, ב-28 בפברואר הלנת החירום רק תיפתח, זה כבר כמעט שנתיים שטרנסיות לא קיבלו מענה בשום מקום. רציתי לציין גם את מה שאפרת אמרה. אתמול אני לקחתי עדויות מהבנות לגבי האכיפה של נשים וטרנסיות. טרנסיות מספרות מעדויות שהן נאלצות לעמוד מול שוטרים עירומות כדי להודות שהגבר שנמצא איתן הוא לקוח, ורק ככה הן משתחררות כשזו אכיפה בזנות רחוב. רציתי לציין שיש מענים במשרד הרווחה שלצערי, לא היו מותאמים לנשים טרנסיות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מה המשפט הזה? לא הבנתי אותו.
לינור אברג'יל
מה לא הבנת?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנאלצים לעמוד מול שוטר.
לינור אברג'יל
השוטרים עוצרים את הנשים הטרנסיות במכוניות כשהן נמצאות בזירות הזנות. אלו לא מכונים, אלו מכוניות בזנות רחוב. השוטרים אומרים להם לצאת מהרכב, ללקוח ולטרנסית שעובדת. הם עומדים מול השוטר ערומים מול מצלמת הגוף שלהם – זה מעדויות, מה שאני אומרת, אני לא הייתי שם – והבנות נאלצות להגיד שהבחור שנמצא איתן הוא לקוח על מנת שאותו אדם יקבל קנס על צריכת זנות, ורק אז הן משתחררות מהשוטר שייתן להן להמשיך לעבוד במקום. אתמול באכיפה זו לא הייתה הוראה שצריכה להיות עובדת סוציאלית, זו הייתה הוראה שהשוטרות צריכות להציע טיפול סוציאלי לאותן נשים, שגם בווידאו מראים שהן אומרות שהן לא מקבלות את ההצעות האלו, וגם, כמו שאתם יודעים, הדוחות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את הווידאו אני ראיתי, השאלה לשוטרת הייתה האם אתם לא יודעים שצריך שתהיה אתכן עובדת סוציאלית? אני ראיתי את הווידאו.
לינור אברג'יל
נכון, גם להציע טיפול סוציאלי לאותן נשים. מסתבר שכמו תמיד, אותן נשים בסוף נענשות – אם זה דוח על מסיכה, או דוח על עמידה בכביש, או דוחות כאלה ואחרים. אנחנו ביקשנו והתרענו מול המשרד לביטחון פנים לא פעם ולא פעמיים, מול השר לביטחון פנים, לביטול תיקים שנמצאים במשטרה שלא הגיעו לחנינות.

רציתי לציין רק עוד דבר אחד – יש את התוכנית של SFI, שזה אג"ח חברתי למציאת עבודה לנשים טרנסיות. האג"ח הזה הופל על ידי משרד האוצר. אז אם מדברים על תקציבים וניצול תקציבים, אני חושבת שקודם כל צריך לטפל בעניין הזה מה הסיבה שנשים טרנסיות מגיעות למעגל הזנות, וצריכים לטפל בסיבה ולא בתוצאה, כי התוצאה היא בסופו של דבר נשים שיהיה להם קשה נורא לצאת ממעגל הזנות לעבודות כמו עבודות בפארמים ובחניות בגדים.

ועוד דבר אחד קטן ואחרון, בתחילת הוועדה דיברה שחף, היא ראיינה 40 נשים בנטוורק שלה. בסקר הלאומי ראיינו 600 נשים, שזה מגוון רחב, והגיעו לתמונה מורכבת לחלוטין. צריכים לצאת מנקודת הנחה שנשים שמגיעות למעגל הזנות לא בהכרח מגיעות מפגיעה מינית – עוני הוא אחד הסיבות העיקריות של ירידה למעגל הזנות, ועד שלא יטפלו בעוני, לא תהיה אפשרות לטפל בכל מעגל הזנות כמו שאנחנו רוצות וחולמות. תודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. תודה רבה. אני חושבת שגם בדיון הזה שאלנו והתעניינו מה מתפתח בנושא של המענים והתוכניות לטיפול בטרנסג'נדרים ממעגל הזנות. אני חושבת שהיה נחוץ לנו לעבור על הסקירה הזו ולבדוק איפה קיימות הבעיות עדיין בטיפול בנושא הזה, גם בנושא האכיפה. אני הבנתי שכנראה יש תוכניות של המשרד. אנחנו נפנה לשר ונבקש לדעת מה התוכניות בעניין האכיפה בפריסה הארצית. את אמרת שיש חקירות שמתקיימות שבסופן יירשם הדוח. זה אומר שאלו לא מקרים של סיירים שהגיעו לזירה ונתנו דוחות במקום, אלא אתם מדברים על סוג של דירות או משהו כזה. אנחנו נפה לשר לבט"פ ונבקש לדעת מה התוכניות שלהם בעניין של אכיפת החוק בפריסה ארצית, איך זה עלול להתנהל או מתוכנן להתנהל בשנה הזו. אומנם אנחנו מציינים לטובה את העלייה באכיפה שהייתה עד עכשיו, ואני מקווה שימשיכו עם זה, אבל אני עדיין מודאגת מהגיבוי של תוכניות לשיקום שאמורות להתלוות לעניין האכיפה. אם תתוגבר האכיפה יותר ויותר – ואנחנו יודעים שקו העוני כלל יותר ויותר אנשים בשנתיים האחרונות בגלל הקורונה – אנחנו עלולים להיות מול מצב שיהפוך לבומרנג ולא למצב טוב שיש אכיפה. אותו קצב של עלייה באכיפה, צריכה להתלוות לו עלייה בקצב מתן השירותים הרווחתיים והתעסוקתיים לאנשים שמעורבים בזנות.

אנחנו נמשיך להביע דאגה מעצם העובדה שהתקציב קוצץ לשנה זו, ואנחנו נדרוש בשנתיים – אם הממשלה אומרת שהיא רוצה להתחיל כבר במאי לעבוד על התקציב לשנים הבאות, צריך לתקן את המעוות, וכבר ב-2023 יהיה תקציב יותר טוב לתוכניות האלה. אנחנו נרצה לקבל את התוכניות שדיברתי עליהן בתוך הישיבה, את הבקשות שהעליתי, כולל הפילוחים. אני מודאגת מאוד ממה שקורה בזרוע העבודה. אני חושבת שהגיע הזמן שהתוכנית הזו תיבנה בצורה הכי מהירה, ולהתחיל לתפור מה שנקרא חליפה טובה לנשים. אני יודעת שהתוכנית הזו לא יכולה להתמקד במקום אחד והיא צריכה להיות פרוסה ארצית. אנחנו נחכה לחודש מאי כדי לשמוע דיווח שוב על מה התוכנית שפותחה ואיך מתחילים ליישם אותה בעניין התעסוקה לשורדי ושורדות מעגל הזנות. תודה לכולכם. אני נועלת את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:45.

קוד המקור של הנתונים