ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 24/01/2022

הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנות סתר, התשל"ט-1979, איוש חברים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום, חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 69), התשפ"ב-2022, הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון - הרעלות), התשפ"ב-2021, הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (הגברת ההגנה על עצים בוגרים), התשפ"ב-2021, הצעת חוק העונשין (תיקון - חילוט רווחי סרסרות), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת8
ועדת הכנסת
24/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 67
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ב בשבט התשפ"ב (24 בינואר 2022), שעה 12:30
סדר היום
1. הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנות סתר, התשל"ט-1979 - המשך דיון
2. איוש חברים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום
3. בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 69) (ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ"ב-2021 (מ/1475).
2. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ"א-2021 (פ/342/24), של ח"כ שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת
3. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ"א- 2021 (פ/1849/24), של ח"כ דסטה גדי יברקן.
4. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ"א- 2021 (פ/2499/24), של חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי.
5. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ"א- 2021 (פ/2612/24), של ח"כ נאעמה לזימי.
4. בקשת יושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון - הרעלות), התשפ"ב-2021 (פ/2654/24), של ח"כ מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת, מוועדת החינוך, התרבות והספורט, לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
5. קביעת ועדת לדיון בהצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (הגברת ההגנה על עצים בוגרים), התשפ"ב-2021 (פ/2542/24), של ח"כ יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת.
2. הצעת חוק העונשין (תיקון - חילוט רווחי סרסרות), התשפ"א-2021 (פ/596/24), של ח"כ מיכל רוזין .
3. כככהצעת חוק העונשין (תיקון – איסור הצבת מכונות משחק של מפעל הפיס), התשפ"א-2021 (פ/1105/24), של ח"כ אבתיסאם מראענה.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
יוראי להב הרצנו
אוסאמה סעדי
מיכל רוזין
מוסי רז
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצההקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנות סתר, התשל"ט-1979
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ב בשבט התשפ"ב, 24 בינואר 2022.
הסעיף הראשון על סדר-היום
הקמת ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוק ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנות סתר, התשל״ט-1979. זהו המשך דיון מהישיבה הקודמת, הגענו להבנות לגבי הרכב הוועדה. אקרא את ההצעה ומי שיש לו מה להעיר – יעיר, ונעבור להצבעה.

הקמת ועדה משותפת לפי חוק האזנות סתר: מוצע לקבוע הרכב של ועדה משותפת לוועדת החוקה, חוקה ומשפט ולוועדת החוץ והביטחון לפי סעיף 4(ה) לחוק האזנות סתר, התשל״ט-1979. סעיף 4(ה) לחוק, אשר עוסק בהאזנות סתר למטרות ביטחון המדינה קובע כך: "שר, ראש הממשלה או שר הביטחון ידווח מדי שנה לוועדה המשותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט ושל ועדת החוץ והביטחון של הכנסת (להלן – הוועדה המשותפת) על מספר ההיתרים שניתנו לפי פרק זה. הוועדה המשותפת תדון בנושא בנושא בדלתיים סגורות.

הוועדה המשותפת תהיה בת שמונה חברים, ארבעה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט – חבר הכנסת איתן גינזבורג, שישמש גם כיושב-ראש הוועדה המשותפת, זאב בנימין בגין, אורי מקלב ושלמה קרעי; מטעם ועדת החוץ והביטחון – חברי הכנסת משה טור פז, מיכל רוזין, יוסי שיין ונציג סיעת ש"ס.

לפני שנעבור להצבעה, מישהו מחברי הכנסת רוצה להגיד משהו בנושא?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חושב שבעקבות הימים האחרונים צריך לצרף לזה גם את הוועדה לביטחון הפנים. אני מבין שעיקר האזנות הסתר מתבצעות במשטרת ישראל. בעיות ביטחון המדינה זה ראשי ערים, חברי כנסת, שרים - אלה הבעיות העיקריות של ביטחון המדינה.
היו"ר ניר אורבך
נתחיל בוועדה הזו, ובהתאם לצורך - - -

נעבור כעת להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
היו"ר ניר אורבך
תודה, אושר פה אחד.איוש חברים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים כעת לסעיף הבא על סדר-היום: איוש חברים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום.

איוש החברים וחילופי האישים בוועדה המשותפת יהיו כדלקמן: מטעם ועדת החוץ והביטחון – במקום הפנוי לסיעת ישראל ביתנו יכהן חבר הכנסת יוסי שיין ובמקום חברת הכנסת מיכל רוזין יכהן חבר הכנסת איתן גינזבורג; מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט – במקום הפנוי לסיעת הליכוד יכהן חבר הכנסת שלמה קרעי, במקום הפנוי לסיעת יהדות התורה יכהן חבר הכנסת אורי מקלב, במקום חבר הכנסת איתן גינזבורג תכהן חברת הכנסת גבי לסקי. מי בעד?


הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רואה שבוועדות של השמונה זה חמישה ושלושה – קואליציה-אופוזיציה.
היו"ר ניר אורבך
נכון.בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט למיזוג הצעות חוק
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס׳ 69) (ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ״ב-2021 (מ/1475);

2. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ״א-2021 (פ/342/24), של חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי הכנסת;

3. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ״א-2021 (פ/1849/24), של חבר הכנסת דסטה גדי יברקן;

4. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ״ב-2021 (פ/2499/24), של חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי;

5. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה), התשפ״ב-2021 (פ/2612/24), של חברת הכנסת נעמה לזימי.

מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
היו"ר ניר אורבך
תודה, אושר פה אחד.בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון - הרעלות), התשפ"ב-2021, פ/2654/24, הצעת ח"כ מוסי רז
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום: בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק להגנת חיית הבר (תיקון - הרעלות), התשפ"ב-2021, פ/2654/24, של חבר הכנסת מוסי רז וקבוצת חברי הכנסת מוועדת החינוך, התרבות והספורט לוועדת הפנים והגנת הסביבה. חבר הכנסת רז, אתה רוצה להתייחס?
מוסי רז (מרצ)
לא, אני תומך בבקשה.
היו"ר ניר אורבך
מצוין. נעבור להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
היו"ר ניר אורבך
תודה, אושר פה אחד.

5. הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (הגברת ההגנה על עצים בוגרים), התשפ"ב-2021, פ/2542/24
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום: קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות. כרגע אנחנו מדברים רק על סעיף 1 ו-2, סעיף 3 לא עולה על סדר-היום כרגע. נעבור לסעיף הראשון: הצעת חוק לתיקון פקודת היערות (הגברת ההגנה על עצים בוגרים), התשפ"ב-2021, פ/2542/24, של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו וקבוצת חברי הכנסת.

המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה, במליאה נשמעו הצעות להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים ולוועדה לקידום מעמד האישה. חבר הכנסת הרצנו, אתה רוצה להגיד כמה מילים?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אמנם חמצן שעצים בוגרים מייצרים לנו יכול לשמש להגברת השוויון המגדרי, אבל אני סבור שהמקום הנכון לדון בהצעה הזו הוא ועדת הפנים והגנת הסביבה, מאחר שמדובר בהצעה שהליבה שלה עוסקת בהגנה על הסביבה במדינת ישראל. לכן אני מבקש, בהתאם להמלצת הייעוץ המשפטי, להעביר את זה לוועדת הפנים והגנת הסביבה, אדוני.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. נעבור להצבעה: מי בעד להעביר את זה לוועדת הפנים?

הצבעה

בעד – פה אחד
ההצעה אושרה.
היו"ר ניר אורבך
תודה, אושר פה אחד ועובר לוועדת הפנים.הצעת חוק העונשין (תיקון - חילוט רווחי סרסרות), התשפ"א-2021, פ/596/24
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף 2: הצעת חוק העונשין (תיקון - חילוט רווחי סרסרות), התשפ"א-2021.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היה עוד חוק, צמוד לחוק שלך. גם ביקשנו שיעבור לוועדה למעמד האישה.
מיכל רוזין (מרצ)
זאת הבעיה, שאת זה לא ביקשתם ואת ההוא ביקשתם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ביקשנו על שניהם.
ארבל אסטרחן
הוא עבר לחוקה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היא שמעה או לא שמעה. ביקשתי על שניהם כי זה לא היה הגיוני. זה צריך לעבור למעמד האישה, לא לוועדת החוקה.
מיכל רוזין (מרצ)
אני מסכימה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם את מסכימה אז אנחנו בכלל במצב טוב. שניהם היו צריכים להגיע לוועדה הזו.
היו"ר ניר אורבך
אסיים לקרוא ואתן לכם להתייחס. הצעת חוק העונשין (תיקון – חילוט רווחי סרסרות), התשפ"א-2021, פ/596/24, של חברת הכנסת מיכל רוזין. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. כמו כן, נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכספים או לוועדה לקידום מעמד האישה. אנחנו מדברים פה על דיון משולב במליאה על שתי הצעות חוק, שהשנייה עברה לוועדת החוקה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, אמרנו גם אז.
היו"ר ניר אורבך
ניתן להתייחס לפי הסדר. חברת הכנסת מיכל רוזן, בבקשה.
מיכל רוזין (מרצ)
גם אני הבנתי שמכיוון שההצעה של רון כץ עברה לוועדת החוקה אז גם ההצעה שלי, מכיוון שהיא הוצמדה להצעה של רון, צריכה אוטומטית לעבור. אני חושבת כך גם מהותית וגם עניינית, ואנסה לנמק.

אתחיל בעניינית. יש בכנסת – לאורך שנים אני טוענת את זה, אנחנו מכירים את זה – חוסר איזון בין ועדות לוועדות אחרות, גם הסטטוטוריות. יש ועדות שיש בהן פקק רציני של הצעות חוק, שלא מגיעות לעסוק בפיקוח, שזה לא פחות חשוב. ועדת החוקה לא עושה פיקוח על המערכות כי היא עסוקה מאוד בחקיקה, גם ועדת הפנים, גם ועדת העבודה והרווחה. זאת אומרת, יש פה ועדות שהן עמוסות בחקיקה, הן לא מגיעות לעשות פיקוח והן לא מגיעות אפילו לחוקק את החוקים בקצב הנכון, ומצד שני, יש ועדות שלא מעבירים אליהן חקיקה אז הן עושות רק פיקוח – שזה טוב וחשוב – אבל אפשר גם להעביר להן מדי פעם חקיקה כדי להקל על הפקק. זה במובן הענייני.

בעניין המהותי – יש פה נושא שהוא אכן נושא של שתי ועדות; מצד חוק העונשין זה כמובן נושא של ועדת החוקה ולכן ראוי ונכון שזה יהיה בוועדת החוקה; מצד שני, לאורך שנים הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי ייצרה מומחיות בנושא של עולם הזנות, של כל מעטפת החקיקה על תעשיית הזנות – איסור פרסום זנות, החזקת מקום לשם זנות, כל הדברים האלה. אני חושבת שנכון, גם מבחינה עניינית וגם מהותית, שהנושא הזה והמומחיות שנצברה בוועדה לקידום מעמד האישה יעזרו ויסייעו בקידום החוק הזה בצורה הטובה ביותר והמהירה ביותר.

זה מסוג החוקים שהתגובה שקיבלתי אחריהם היא איך עד היום אין את זה. זה חוק שאין עליו ויכוח של ימין ושמאל, אין פה ויכוח של קואליציה-אופוזיציה, אין בו משהו לעכב אותו, זה חוק שכל כך ברור לכולנו שצריך להתקיים. לכן אני חושבת שאם ייתקע בוועדת החוקה, יחכה כמה חודשים בכלל לעלות לדיון – חבל. אני אומרת את זה מתוך אהדה לחברי חבר הכנסת גלעד קריב, שבאמת שולחנו עמוס, בטח בימים אלה עם הקורונה, חוק הסמכויות וכדומה.

לכן אני מציעה מתוך הבנה להגיע – לא בכיפוף ידיים, מתוך הבנה – לנסות לראות האם אפשר להעביר את זה לוועדה לקידום מעמד האישה על מנת שהחקיקה הזאת תתקדם באופן יותר יעיל.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז תגיעו להידברות.
מיכל רוזין (מרצ)
הייתה הידברות אחרי שהחוק עבר במליאה והייתה הסכמה ראשונית בין גלעד קריב לעאידה תומא סלימאן. אני לא יודעת מה נעשה עם זה בהמשך, ואז הבנתי שיש בעיה כי החוק של רון לא עבר לפה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה לא בדיוק נכון.
מיכל רוזין (מרצ)
אז אני לא יודעת איך פותרים את זה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הייתי בזמן החקיקה ובאמת התפלאתי, גם אצל רון כץ צעקתי שזה צריך לעבור למעמד האישה. משום מה, מזכירת הכנסת אמרה שהיא לא שמעה והיא עברה לסעיף הבא. אמרתי לה: אבל זה לא הגיוני. אני לא זוכר את עצמי מסכים כל כך עם מיכל רוזין בתחילת הקדנציה, אבל אני אומר לך בכנות, אין לזה שכל. הוועדה למעמד האישה, יש לה מומחיות בנושא הזה. איך אנחנו עוצרים את הדבר הזה זה אינטרס של כולנו, זה לא איזשהו עוד תיקון בחוק העונשין – אמיתי אני אומר. יש פה משהו מהותי, הם מכירים את זה, זה באמת צריך להיות אצל עאידה תומא סלימאן, ואני חושב שגם החוק של רון כץ. אני לא יודע מה הפתרון המשפטי. אמרתי במליאה גם לגבי רון כץ: וועדה למעמד האישה. ישבתי ליד עאידה תומא סלימאן, אמרתי לה: אני לא מבין מה קרה לך, איך נרדמת בשמירה. לדעתי, יש גם חוק שלישי של עאידה תומא סלימאן – אני לא בטוח – שגם הוא היה צריך להגיע לפה לוועדה. אם אני זוכר נכון, הייתה עוד חקיקה צמודה והיא לא הגיעה לוועדה, כי גם שם צעקו חמש ועדות. היא צריכה להגיע לוועדה.

כל החוקים האלה צריכים לעבור לוועדה למעמד האישה, בשביל זה הוועדה הזאת קיימת. היא לא קיימת רק בשביל הכותרת, שיש ועדה שדנה, אלא זה נושא מהותי שמגיע לוועדה הזאת, כך צריך להיות.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת סעדי, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בוקר טוב. לא רק הפעם אני מסכים עם מיכל רוזין; עוד פעם אני מסכים עם ועדת רוזין. אני, כחבר ועדת החוקה, ואני חבר פעיל בוועדת החוקה, הוועדה מאוד מאוד עסוקה ויש עבודה לנו מעל הראש ולוועדה למעמד האישה כמעט אין חקיקה, לצערי הרב. החוק הזה הוא חוק שלא שנוי במחלוקת, הוא חוק חוצה סיעות, חוצה קואליציה-אופוזיציה. לכן אני מבקש, על מנת לקדם את זה כמה שיותר מהר, להעביר את זה לוועדה למעמד האישה. באשר להצעה של רון כץ – אפשר לקבל פה החלטה, להביא את זה למליאה ולאשר שם. זה הפתרון המשפטי.
היו"ר ניר אורבך
לא נצביע על זה עכשיו, אני נותן עוד קצת זמן להידברות עם יושבי-ראש הוועדות. נצא עכשיו להתייעצות סיעתית; אם נצליח לפתור את זה בחמש הדקות הקרובות – נעלה את זה להצבעה, אם לא – נקבע מועד חדש לישיבה כי באמת צריך להגיע להידברות.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:17 ונתחדשה בשעה 10:23.)
היו"ר ניר אורבך
אני מחדש את הישיבה ונועל אותה בשלב זה. ככל שיהיו הסכמות על הסעיף האחרון נזמן את הישיבה מחדש. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:25.

קוד המקור של הנתונים