ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 23/05/2022

קידום נשים ופערי שכר מגדריים בשירות המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים