ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 18/01/2022

חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 15), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת החוקה, חוק ומשפט
18/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 173
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, ט"ז בשבט התשפ"ב (18 בינואר 2022), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 15) (נטילת דגימה פורנזית מנפגע עבירת מין ושמירתה), התשפ"ב-2021, של ח"כ מירב בן ארי
הערות
הכנה לקריאה שנייה ושלישית - רביזיה (הרביזיה בנושא הוראות מעבר)
נכחו
חברי הוועדה: גלעד קריב – היו"ר
מוזמנים
איילת רזין בית אור
-
עו"ד, היועצת המשפטית של איגוד מרכזי הסיוע, איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית

יעל שרר
-
הלובי למלחמה באלימות מינית
משתתפים באמצעים מקוונים
נירית להב קניזו
-
רפרנטית סמכויות, משרד המשפטים

אור רוזמן
-
יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

טל פז
-
קמ"ד אח"מ וטכנולוגיות יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

יעל סיני
-
יועצת השר, המשרד לביטחון פנים

יפעת חסון
-
רמ"ד נפגעי עבירה, המשרד לביטחון פנים

זהר סהר
-
ד"ר, מנהלת המחלקה לטיפול באלמ"ב ותקיפה מינית, משרד הבריאות

טליה אגמון
-
עו"ד, משנה ליועמ"ש, משרד הבריאות

ענבר צוקר
-
ד"ר, סגנית ראש חטיבת רפואה, משרד הבריאות

לירון אשל
-
יועמ"ש, המועצה לשלום הילד
ייעוץ משפטי
נועה ברודסקי לוי
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
מיטל פורמוזה - חבר תרגומים

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 15) (נטילת דגימה פורנזית מנפגע עבירת מין ושמירתה), התשפ"ב-2021, פ/993/24 כ/874
היו"ר גלעד קריב
צהריים טובים לכולם ולכולן. אנחנו נמצאים בדיון ברביזיה שהוגשה הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 15) (נטילת דגימה פורנזית מנפגע עבירת מין ושמירתה), התשפ"ב-2021, פ/933/24 כ/874. של חברת הכנסת מירב בן ארי.

המטרה שלנו היא לבצע כאן דיון מהיר והצבעה, כדי לא לעכב את אישור החוק. יש לנו סוגיה שנוגעת להוראות תחילה ולדיני מעבר. הדבר הועלה על ידי משרד הבריאות. אז אנחנו נפנה לנציגת המשרד שתציג את הבקשה. קודם לכן אנחנו נצביע על קבלת הרביזיה באופן שמאפשר לנו לפתוח לנו את הדיון על החוק מחדש.

אם כן, מי בעד קבלת הרביזיה? אחד.

הצבעה

בעד – 1
אושר
היו"ר גלעד קריב
אנחנו מחדשים בכך את הדיון על הצעת החוק ופונים למשרד הבריאות, שמבקש להוסיף הוראות תחילה ותחולה. לאחר מכן אנחנו נתייחס לשאלת שמירת הערכות. ישנה כאן סוגיה שדורשת הבהרה. אז בבקשה, עו"ד טליה אגמון, המשנה ליועצת המשפטית של משרד הבריאות.
טליה אגמון
בוקר טוב. אני מודה לוועדה שנענתה לבקשה לעשות רביזיה בעניין הזה. לצערי, זה סוג של התנצלות. אני חייבת להגיד שהערנו משהו בעניין הזה של הוראות מעבר ומועד תחילה בדיונים המוקדמים וקצת נשמט ממנו בהמשך באישור לקריאה שנייה ושלישית.

אנחנו מדברים על סיטואציה שבאמת החוק מבקש לקבוע כלים חדשים ובעיקר ההוראה שהיא רלוונטית לנושא הזה, היא הדרישה שרופאים או צוות רפואי שנוטל את הדגימות בחדרים האקוטיים יהיה בעל הכשרה של המכון לרפואה משפטית, כולל תעודה. וכרגע יש לנו בהרבה מקומות רופאים שעברו הכשרה, אבל עדיין אין להם תעודה. ויש לנו גם רופאים וצוותים שעדיין לא עברו הכשרה. נמצאים אולי לקראת, בתהליך וכו'. עכשיו, זה אומר שאם החוק עובר ללא מועד תחילה נדחה ואיזה שהיא הוראת מעבר, אז למעשה מרגע שהחוק עובר אין אף אחד שמוסמך בבתי החולים ליטול דגימות - שזו כמובן תקלה קשה.
לכן אנחנו מבקשים שני דברים
1. לקבוע מועד תחילה נדחה לא ארוך, כדי לאפשר לנו א' לבדוק באמת למפות כל מי שעבר הכשרה ולתת לו תעודה כראוי. וגם למצוא את מי שלא עברו הכשרה ולומר להם שהם צריכים להתחיל את התהליך ולעשות הכשרה. והדבר השני הוא באמת גם דברים טכניים, שדורשים עבודת הכנה, כמו לייצר מחדש את הטפסים להסכמה ולתקן את הנוהל בהקשר הזה של לומר לבתי החולים כיצד לעבוד לפי החוק החדש. גם מול המשטרה ומז"פ זה נדרש והדברים האלה נחוצים לתקופה מסוימת.
2. הוראת מעבר שאומרת שמי שטרם עבר הכשרה תהיה תקופה מסוימת שהוא יוכל ליטול דגימות, על אף שטרם עבר הכשרה ויראו אותו כאילו שעבר הכשרה, ולהגביל את זה בזמן. בתוך הזמן הזה, קצת קשה לנו להעריך, אבל אנחנו מעריכים שבתוך עד שנתיים כולם יכולים לעבור את ההכשרה בצורה תקינה.

אני אומר עוד מילה לגבי ההכשרה. ההכשרה כוללת הכשרה לימודית פרונטלית, שהיא יחסית קצרה, אבל אחר כך היא דורשת גם התנסות מעשית בהיקף בדיקות, בפיקוח שהמכון לרפואה משפטית עדיין צריך לקבוע עבורנו. וזה הקטע היותר ארוך בהכשרה. כי ככל שמספר ההתנסויות יותר גדול, כך זה מן הסתם לוקח יותר זמן. ואנחנו מבקשים את הוראת המעבר לקבוע לתקופה של כשנתיים. לגבי המועד הנדחה, שלושה חודשים הם בהחלט זמן מספיק וסביר בעיניי ונוכל לעמוד במועד הזה. אני מאוד אודה לוועדה אם תאשר את שתי הבקשות האלה.
היו"ר גלעד קריב
טוב תראו, אני אומר כך: לגבי המועד של תחילת החוק, זה דבר סביר. בהרבה חוקים צריך להיערך, יש פה שינוי. זה לא יהיה שלושה. יהיה פה תאריך קובע, מכיוון שההיערכות שלכם יכולה כבר להתחיל היום. בסדר? אין פה שום דבר שיכול להמתין לחוק. אז מבחינתי השלושה חודשים אמורים להיות מהיום. ייקח עוד שבועיים כדי לתת לכנסת להעביר, בסדר. אבל במובן הזה צריך לקבוע. אנחנו נמצאים היום באמצע חודש ינואר. אז צריך לקבוע שתחילת החוק בסופו של דבר ב-1 באפריל, זה שלושה וחצי חודשים, לא? לא, זה חודשיים וחצי. בואו נקבע 1 במאי. זה לא צריך להיות תלוי במתי פרסמו את החוק. קחו עכשיו שלושה חודשים, שלושה חודשים ושבוע ותהיו ערוכים. אם החוק פורסם להתחיל. אז זה אנחנו נעשה תוך קביעה של התאריך ונכניס אותו לתוקף ב-1 במאי.
לגבי הבקשה השנייה
אני חושב ששנתיים זו תקופה מוגזמת. אני רוצה לומר, יש פה איזה איזון שצריך לבצע. מצד אחד, מה אתם אומרים לנו? שבשנתיים האלו ימשיכו להילקח מאות או עשרות ערכות שהן לא ברמה הפורנזית? יש פה איזה סתירה פנימית.
טליה אגמון
לא, אנחנו מדברים על אנשים שכבר עושים את העבודה הזאת ויש להם ניסיון בה, רק הם לא עברו עדיין את ההכשרה. אז אני לא חושבת שזה נכון לומר שלוקחים את זה בצורה שאיננה ראויה. השאלה אם מוציאים את קבוצת - - -
היו"ר גלעד קריב
עו"ד אגמון, אני רוצה רגע לומר בהקשר הזה משהו. לא דינו של רופא חדש שמוסמך לתחום ומעולם לא עבד בחדרים האקוטיים כדינו של אדם שיש לו שלוש שנות ניסיון ועכשיו צריך להשלים לו את ההכשרה הפורמלית. אז שהמכון לרפואה משפטית יתכבד ויבנה פה שני מסלולי הכשרה: מסלול אחד למי שכבר עוסק בתחום. תתחילו איתם, אלו אנשים שכבר פשיטא שיש להם ניסיון. אם אין להם ניסיון אז מה אנחנו מרשים להם בכלל להמשיך לקחת ערכות. ומסלול הכשרה אחר, שהוא יותר ממושך, יש בו יותר דרישה לפרקטיקום מקצועי. זה לרופאים חדשים שצריך להכשיר.

ולכן אני רוצה להציע את הדבר הבא: הוראת המעבר הזאת צריכה להיות לשנה.
טליה אגמון
אני רק רוצה לומר שהוראת המעבר מבחינתנו לחלוטין צריכה להתייחס אך ורק למי שכבר עוסקים בתחום.
היו"ר גלעד קריב
אני מסכים. ולכן אני אומר, מכיוון שעסקינן במי שכבר עוסק בתחום, פשיטא שתהליך ההסמכה שלו צריך להיות יותר קצר מתהליך הסמכה של רופא חדש. ולקבוע פה שנתיים זו תקופה ארוכה מידי. אני רוצה להציע שאנחנו נקבע בחוק שנה. יכול להיות, בצר לנו, שאם להערכתם, לא נסתר בעיניי שיש פה היום גם גל קורונה שמשרד הבריאות מתמודד. יכול להיות שצריך לומר שהתקופה הזאת ניתן להאריך אותה בעוד חצי שנה באישור ועדה, בצו ואישור ועדה, כדי שלא יצטרכו פה חקיקה של שלוש קריאות. זה מה שמטריד אותי. זאת אומרת, מחר מתרגש עלינו עוד גל תחלואה ועוד גל תחלואה, אבל זה לא יכול להיות מלכתחילה שנתיים. זה מלכתחילה יכול להיות לטעמי שנה. עם איזה שהיא אופציה, גם, לא להארכה בעוד שנה. זה מוגזם שנתיים.

שנייה עו"ד אגמון, עו"ד רזין בית אור.
איילת רזין בית אור
תודה. למרות קוצר הזמן, ממש חשוב לי להתייחס לסוגיה הספציפית הזאת. זה לא נושא חדש שפתאום צץ בעקבות החוק הזה. במשך שנים אנחנו מתנהלות מול משרד הבריאות בדיוק בהקשר הזה של הכשרת הצוותים בחדרים האקוטיים. ובהקשר של הדיונים האלה שמעתם אותי רק גומרת את ההלל על משרד הבריאות ועל המאמץ שהוא עשה ושהרים את הכפפה בכל הנושא של הבדיקות. אבל כאן זה פשוט מקומם לשמוע את העמדה של משרד הבריאות שמבקש שנתיים. ואפילו שנה, אדוני, זה מעל ומעבר.

הנוהל של משרד הבריאות, שלא תוקף כבר מ-2003, שנוגע לחדרים האקוטיים - גם כן, אנחנו בעבודת טלאים. גם יעל שרר נמצאת כאן, גם ארגונים נוספים, בעבודת טלאים מנסים לגבש אותו, להסדיר בדיוק את הסוגיה הזאת של מי הם אותם נשות ואנשי מקצוע שיפגשו את הנפגעים והנפגעות שמגיעים לחדר האקוטי. לא מתמחים וגם לא רופאים, אלא רופאים מומחים. וזה בדיוק ההזדמנות להסדיר את הנושא הזה ולהגיד. ואנחנו בד בבד מנהלות הליכים מקבילים, בדיוק להסדיר את הדבר הזה. וכאן אנחנו שומעים את היועצת המשפטית אומרת 'לא, תנו לנו עוד שנתיים' ואפילו 'תנו לנו עוד שנה'. אנחנו בחוויה, ואני מקווה שזהר לא תאמר אחרת, שאוטוטו זה מוסדר. שבוע שעבר היה דיון בוועדת בריאות, לפני זה במעמד האישה. כל הזמן אנחנו דנים בדיוק בנושא הזה. זה לא משהו חדש, נושא חדש שהגיע לפתחו של משרד הבריאות. ולכן אנחנו סבורות שגם שנה זה מעל ומעבר. וצריך ממש, מספר חודשים ספורים כדי להסדיר מיהם אותם אנשים ומה ההסמכה שלהם. ואני מדברת על אותם אלה שכבר היום מקבלים בחדר האקוטי. ולשים עצור למתמחים שמקבלים את פניהם של נפגעים ונפגעות בחדר האקוטי ועוד כל מיני רופאים שלא עברו שום הסמכה. לשים לזה סוף וזאת ההזדמנות.

יש לי עוד כמה דברים לומר, אבל לא בהקשר הזה.
היו"ר גלעד קריב
אז רגע, אנחנו לא פותחים את כל הדיון בחוק.
איילת רזין בית אור
לא, לא את כל הדיון. אבל לומר עכשיו או?
היו"ר גלעד קריב
כן. יש לנו עוד רבע שעה לדיון.
איילת רזין בית אור
אז עוד שני דברים: 1. אנחנו נבקש לוודא שיהיה מנגנון שיסדיר, אני מבינה שהשמירה של הערכות היתומות שלא יידרשו, יהיה במוסד רפואי. שיהיה מנגנון שיסדיר ביקורת.
2. לוודא שיהיה פרסום, אני אשמח אם היועצת המשפטית תתייחס לזה, של משרד הבריאות. להבהיר שבאמת יהיה פרסום מטעם משרד הבריאות שמודיע שהחוק כאמור עבר ושהוא מזמין נפגעים ונפגעות לפנות ולומר מה הם רוצים ומצפים שיעלה בגורלן של ערכות האונס. כדי שהמעט שאנחנו מדברים עליו עכשיו באמת לא יהיה רב.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. גב' יעל שרר, את רוצה להתייחס?
יעל שרר
תודה ליו"ר. אני אתייחס רק לנקודה הזאת. משרד הבריאות מכיר את הבעיה בעניין של הבדיקה. הכשרה מוסדרת וסילבוס לקיים. תקציב קיים. אפילו שמעתי על תאריכים שקיימים. לכן אני שוב אגיד ואצטרף לדברי חברתי, שנתיים זה דימיוני. שנה נראה לי מוגזם מאוד. כבר יצאו לדרך בעניין הזה. אין סיבה לחכות, כמה חודשים זה מספיק.
היו"ר גלעד קריב
טוב. תראו, בסדר גמור. אני אציע פה שנהיה במקום של פשרה, כי ההגדרה בחוק היא הגדרת מקסימום. ואני רוצה להזכיר שההגדרה כרגע לא מעכבת את המשך הביצוע. אנחנו חייבים לקחת בחשבון שהחודשים הנוכחיים הם חודשים מאוד מורכבים במערכת הבריאות כולה. זה לא רק השאלה של ההתארגנות של משרד הבריאות. אני רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים בעיצומם של ימים, שבועות ואולי גם חודשים, שבהם למשל יציאה של אנשי סגל רפואי מהמחלקות לצורך השתלמויות היא לא דבר פשוט. אין מה לעשות. ולכן אנחנו לדעתי בעת הזאת לקצוב למשרד הבריאות כמה חודשים זה קצת להתעלם מהמצב שאנחנו נמצאים פה. משרד הבריאות לא יקבל פה שנתיים. ההצעה שאני אעלה היא שנה ותו לא. ואתם תתארגנו בשנה הזאת. מועד התחילה יהיה 1 במאי.

אני כדרך אגב רוצה לומר, לא יודע אם נפתח את זה כרגע. אבל יכול להיות ששגינו שבהגדרה של מה זה בעל מקצוע רפואי לא הכנסנו שגם צריך להיות פה איזה שהוא עניין של נהלי משרד הבריאות. את אומרת, לא המכון לרפואה משפטית יחליט אם מתמחה או רופא מומחה. זה כבר נהלים של משרד הבריאות, זה לא עניין ההסמכה.
איילת רזין בית אור
זה כתוב בנוהל שכבר חמש שנים אמור להיות מפורסם.
יעל שרר
כן, זה מדובר עם משרד הבריאות כבר, אז זה מוסכם.
טליה אגמון
בסופו של דבר המכון לרפואה משפטית הוא יחידת סמך של משרד הבריאות.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. נציגת משטרת ישראל, עו"ד פז, בבקשה. היא גם בזום.
טל פז
צהריים טובים. חשוב לי כאן, פשוט הנוסח עצמו של תחילת התחולה הועבר אלינו אתמול בערב. וחשוב לנו לומר שהסכמנו שכל הערכות תאופסנה במרלו"ג המשטרתי, אבל כמובן שהתנינו את זה בקבלת התקציב ואמרנו שנדרשת היערכות למשטרת ישראל גם להשלים את כל המהלך של גיבוש המערכת המחשובית, שתאפשר לנו לא לחשוף את הפרטים של הקורבנות ולצמצם כמה שיותר את מורשי הגישה. וגם להקצות מקום ייעודי הולם לערכות האלה בתוך כל ההאנגר הענק הזה שנקרא מרלו"ג. ולכן אנחנו מבקשים שמיום קבלת התקציב - - -
היו"ר גלעד קריב
לא, לא, ממש לא גברתי. גברתי, אתם כנראה התבלבלתם, אתם לא הייתם פה בחמישה דיונים? בשום פנים ואופן לא. בשום פנים ואופן. איפה הייתם? אני ממש נדהם לשמוע את האמירה הזאת. טוב, גברתי.
טל פז
אדוני, אנחנו אמרנו את זה מספר פעמים. אנחנו צריכים את התקציב וזמן היערכות.
היו"ר גלעד קריב
אז תטפלו את זה בממשלה.
טל פז
אנחנו לא יכולים לקבל את כל הערכות האלו בלי שיינתן לנו הזמן להיערך לזה, גם מבחינה מחשובית וגם מבחינת תקציב.
היו"ר גלעד קריב
טוב, בסדר גמור. החוק ייכנס לתוקף ב-1 במאי, תפתרו את הבעיה.

לגבי שני העניינים הנוספים, מה שאני רוצה להציע זה ככה: בסעיף שיוצא י"ב אני חושב, נכון? מה שצריך לעשות בסעיף י"ב זה לקבוע שתוך פרק זמן של, אפשר לתת לעניין הזה ארבעה חודשים, זה יהיה חודש אחרי. לא יאוחר מיום 1 ביוני. משרד הבריאות צריך לפרסם נהלים לגבי שמירת הערכות הקיימות באותם מוסדות רפואיים. כמובן הנהלים גם ייקבעו מה המוסד הרפואי. האם מבצעים תהליך של ריכוז, האם אפשר להבטיח את התנאים במוסדות השונים. אבל יהיה נהלים ברורים. וחובה להתקין נהלים לגבי שמירת הערכות במוסדות רפואיים על פי סעיף זה. לפי הנחיות המשטרה משרד הבריאות יפרסם עד ליום 1 ביוני נהלים לעניין זה. הנהלים יונחו על שולחן ועדת החוקה. ואנחנו גם נקיים דיון מעקב לקראת ה-1 ביוני, לראות שהנהלים האלה מותקנים.

עכשיו אני מבקש שנמצא את הנוסח שהרישה שאומר "ערכה ייעודית שניטלה לפני תחילתו של התיקון ושמורה במוסד רפואי תועבר לשמירה במשטרת ישראל, אם נפגע העבירה נתן הסכמתו". עכשיו צריך להוסיף שמידע בנושא זה יונגש לציבור בשפה העברית ובשפה הערבית.
יעל שרר
נוכל לקבל שפות נוספות?
היו"ר גלעד קריב
את מכניסה אותנו פה, אי אפשר, זה מכניס אותנו לאירוע. אחרת לא נזכיר את הערבית. זה מכניס אותנו פה לאירוע. אלה שתי השפות שיש להן מעמד מוכר. ובשפות נוספות ככל הניתן. בואו נמצא, אם צריך פה הפסקה של שתיים שלוש דקות, כדי שתציעי, גברתי היועצת המשפטית, נוסח. בסדר? בעברית ובערבית ובשפות נוספות, ככל הניתן. אני לא יודע אם זה מקובל בשפה הנסחית שלכם. אנחנו יכולים לקרוא את זה כך ולהצביע ואחרי זה זה יטופל ברמת הנוסח?
נועה ברודסקי לוי
הוועדה תסמיך אותנו.
היו"ר גלעד קריב
טוב, הערות של משרד הבריאות לפני שאנחנו ניגשים להצבעה? עו"ד טליה אגמון?
טליה אגמון
לא. אני רק אומרת, לגבי התקופה, הרעיון של אדוני למועד תחילה של שנה פלוס אפשרות לתקן מקובל עלינו.
היו"ר גלעד קריב
שנה. בואו נגיע לעמק השווה פה, תעזבו. עו"ד אגמון, תזדקקו לעוד זמן, תבואו נטפל בזה. אני מבקש שנשאיר את זה על שנה. בואו, ביקשתם שנתיים, הם רצו חודשיים, ניפגש בשנה, זה בסדר גמור.
טליה אגמון
בסדר, מקובל. לגבי פרסום בשפות, יש למשרד הבריאות את האפשרות.
היו"ר גלעד קריב
אז בסדר, ככל הניתן, מצוין.
טליה אגמון
ככל הניתן זה מקובל עלינו.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. בואו נתחיל בזה שבעברית וערבית. אני מזכיר על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים רק על פרסום לציבור על דבר האפשרות לציבור הנפגעות והנפגעים דרך פרסום כללי. זה לא פרסום ייעודי, כי אנחנו לא עושים פנייה ממוקדת לנפגעים ונפגעות. אבל שתהיה הנגשה. והציפייה, עו"ד אגמון, שזה לא יופיע באיזה שהוא דף בשרשור אין סופי באתר משרד הבריאות. זאת אומרת, צריך לחשוב על מהלך ברור של הנגשת המידע, של הפרסום שלו. אתם תבואו, אנחנו בדיון המעקב שלנו אחרי תחילת החוק, לקראת פרסום הנהלים, אנחנו נבקש מכם התייחסות לסיפור הזה.

נציגת משרד המשפטים מבקש להעיר, עו"ד נירית להב קניזו, בבקשה.
נירית להב קניזו
תודה אדוני. אני רק רוצה להבין, הנהלים בסעיף י"ב הם נהלים, זה הנחיות של משטרת ישראל ואתה דורש שהפרסום יהיה נהלים של משרד הבריאות.
היו"ר גלעד קריב
אני אסביר למה. כי ההנחיות אומרות איך נשמרת הערכה מבחינת דרישות הסף הפורנזיות. צריך בקירור, צריך במקום שהוא בשקית אטומה וכו'. מי שצריך להחליט האם מרכזים היום את כל הערכות למוסד רפואי אחד, בין אם זה המכון לרפואה משפטית ובין אם זה בית חולים שיש לו את ה- facilities. מה קורה בתוך בית החולים? מי מטפל בזה? מי רשאי לטפל בעניין? יש בתי חולים שהעניין מונח באיזה שהוא ארון, באיזה שהוא מקום. כל הנהלים הללו, על ההתנהלות של בית החולים משטרת ישראל לא יכולה להנחות. משרד הבריאות צריך להוציא עכשיו נהלים ברורים. כי דרך אגב, צריך נוהל, בסדר. יש נפגעת עבירה שרוצה להעביר את זה למשטרה. לאן היא מתקשרת? היא צריכה ללכת לבית החולים שבו היא ביקרה בחדר האקוטי? למי היא פונה שם? תוך כמה ימים צריך להעביר את הערכה? כל הדבר הזה לא יכול להישאר ללא הסדרת נהלים. זה לא תקנות כמובן, כי זה הנחיות מנהליות פנימיות. אבל יהיה תאריך. עד חודש אחרי כניסת החוק לתוקף משרד הבריאות צריך להוציא הנחיות מנהליות בעניין הזה ולהניח אותן על שולחן ועדת החוקה. בסדר?
נירית להב קניזו
אוקיי, בסדר גמור. טוב שחידדת. אז הנוסח באמת צריך לשקף את ההבדלים.
היו"ר גלעד קריב
אני אומר, תישמר הערכה בתנאים מתאימים לפי ההנחיות. אז ההנחיות נוגעות לשמירה בתנאים מתאימים. בסדר? לכן אני מציע שאחרי זה תבוא נקודה וייכתב "נהלים לעניין סעיף זה ייקבעו על ידי משרד הבריאות". כי זה נוגע לא רק לשמירה במוסד הרפואי, צריך פה נהלים איך מעבירים את הערכה מהמוסד הרפואי. לא ישלחו את זה בדואר. איך מעבירים את הערכה שנפגעת הסכימה להעביר או ביקשה להעביר ערכה קיימת?
נירית להב קניזו
לא, העברת הערכה אמרנו שיחולו עליה הוראות החוק הזה. זאת אומרת, היא תועבר כמו ערכה שניטלה הרגע.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. דרך אגב, גם לעניין הזה צריך נהלים, לא?
נועה ברודסקי לוי
בעניין של העברת הערכות אמרנו שיהיו נהלים של המשטרה בהתייעצות עם משרד הבריאות.
היו"ר גלעד קריב
בסדר. לגבי סעיף זה צריכים להיות נהלים של משרד הבריאות לגבי השמירה במוסד הרפואי.

אני אומר עוד פעם, על פי הסעיף הנחיות משטרת ישראל נוגעות רק להיבט אחד והוא מהם תנאי הסף לשמירת האיכות הפורנזית של הערכה. זה לא מגדיר מי בבית חולים אחראי על זה, זה לא מגדיר מי מותר לו, לאן מתקשרת הנפגעת כשהיא כן רוצה להעביר. כל הדברים האלה זה בתוך הטריטוריה של משרד הבריאות, הערכות היתומות. בסדר, תודה גברתי.
נועה ברודסקי לוי
אבל כן נקבע שתישמר הערכה במוסד הרפואי. אנחנו מחזירים את הנוסח למוסד הרפואי?
היו"ר גלעד קריב
אני משאירים לא במוסד הרפואי, אלא במוסד רפואי. כדי שלא תהיה פה אמירה בהכרח שהערכה נשמרת בצורה החלטית דווקא בבית החולים שבו החדר האקוטי. אם משרד הבריאות, אני מניח שמכיוון שהדברים עכשיו קבוע שהם בנהלים, אז הם יהיו פומביים והם גם יגיעו לוועדה. אם המשרד יאמר הכי טוב שנעביר את כל הערכות באזור צפון לבית חולים רמב"ם ונשים בחדר ייעודי, בתנאים מתאימים - בסדר. שמשרד הבריאות והמשטרה יבינו גם מה ההנחיות.
נועה ברודסקי לוי
אז נכתוב במוסד רפואי, בסדר.
היו"ר גלעד קריב
במוסד רפואי, אין ניקוד.
איילת רזין בית אור
ההבדל הוא ב-"ה-". המוסד הרפואי או במוסד רפואי.
היו"ר גלעד קריב
נכון. מזל שיש פה סמיכות, אז ה-ה' מדלגת ולא נבלעת ב-ב'. במקום ב- אלא במוסד רפואי.
נועה ברודסקי לוי
אז אדוני רוצה למשוך את ההסתייגות שלו שהייתה בעניין הזה?
היו"ר גלעד קריב
כן. טוב, אנחנו ניגשים להצעה, נכון?
נועה ברודסקי לוי
רגע, אני אקריא.

הוראות תחילה ותחולה.
1. תחילתו של חוק זה ב-1 במאי 2022, להלן יום התחילה.
2. בתקופה של שנה מיום התחילה יראו בעל מקצוע רפואי שעסק במוסד רפואי בנטילת דגימות לצרכים ראייתיים, באמצעות ערכות ייעודיות, לחקירת ביצועה של עבירת מין, מאדם שיש יסוד להניח כי הוא נפגע עבירת מין, לפני יום התחילה, כמי שמוסמך להוסיף וליטול דגימות לפי הוראות סעיף 22(א)(א) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה.
ולעניין סעיף קטן (יב), אז אני אקריא את כולו
"ערכה ייעודית שניטלה לפני תחילתו של חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 15)", התיקון שלנו עכשיו, "ושמורה במוסד רפואי, תועבר לשמירה במשטרת ישראל אם נפגע העבירה נתן את הסכמתו לפי סעיף קטן (ב) ויחולו לעניין זה סעיפים קטנים (ב), (ג), (ה), (ו), (ז), (ח), (ט), (י), (יא) בשינויים המחויבים". ונוסיף פה שהמידע בנושא זה יונגש לציבור בשפה העברית והערבית ושפות נוספות ככל הניתן.
היו"ר גלעד קריב
לא יאוחר מיום תחילת החוק. מיום התחילה.
נועה ברודסקי לוי
"לא ניתנה הסכמת נפגע עבירה כאמור, תישמר הערכה במוסד רפואי בתנאים מתאימים לשם הפקת נתוני זיהוי לפי הנחיות משטרת ישראל. התקופה האמורה בסעיף קטן (יא). לעניין זה ייקבעו על ידי משרד הבריאות נהלים לשמירת הערכות הקיימות, לא יאוחר מיום 1 ביוני 2022". וזה אנחנו לא כותבים, אבל ביקשנו שהם ינוחו על שולחן הוועדה. ואני מבקשת מהוועדה רק להסמיך אותנו לכתוב את זה, לחדד את הנוסח.
היו"ר גלעד קריב
אנחנו מסמיכים.

אם כך, מי בעד אישור הצעת החוק להעברתה למליאה לקריאה שנייה ושלישית? בכפוף לתיקונים הנזכרים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

הצעת החוק אושרה.
היו"ר גלעד קריב
אושר.
נועה ברודסקי לוי
אפשר הערה קטנה? למרות שבאמת יום התחילה נדחה, כן חשוב נוכח הקושי שאנחנו יודעים לגבי הערכות הקיימות, שלפחות כן יציעו לנפגעות, החל כבר מהיום שיודעים, או לפחות מהרגע שהחוק יעבור, כבר יידעו אותם על כך. שאפשר להעביר למשטרה.
היו"ר גלעד קריב
נכון. רק בעניין הזה צריך רגע לומר. צריכים להיות גם הגונים עם משטרת ישראל. אפשר להתחיל לפרסם את המידע, אבל אז נפגעת תתקשר היום ובעצם תבקש, בסדר? אבל אנחנו נתנו כמה ימי היערכות. אני קצת מפחד מלבלבל פה את הציבור. אחרי זה יאמרו לנו היא ביקשה, אבל עוד לא היינו ערוכים. צריכה להתחיל ממחר ההיערכות, מכיוון שהחוק הזה יעבור במליאה להערכתי. ראיתי שיש לו גם תמיכה מהאופוזיציה. צריכה להתחיל היערכות. ואת המידע בפירוש אפשר להתחיל להנגיש לפני. אבל פה חייבים לבוא בדין ודברים עם המשטרה.
נועה ברודסקי לוי
לא, אפשר פשוט להחתים אותם שכשהחוק ייכנס לתוקף יעבירו את זה אז, כדי שהם לא יצטרכו אחר כך לחפש כדי לבקש להעביר.
היו"ר גלעד קריב
אני בטוח שהארגונים יעשו כאן עבודה נאמנה לדרבן את המשרדים הרלוונטיים.
איילת רזין בית אור
קודם כל, שהחיינו. ותודה על המאמץ של כל מי שעסק בנושא. זה קודם כל יש לומר.

בהקשר למה שאדוני אמר, אני מבקשת מאוד מהמשרדים השונים לעשות את החיבור למרכזי הסיוע ולארגוני הסיוע, המועצה לשלום הילד, כדי שנוכל ללוות עקב בצד אגודל את הנפגעות והנפגעים שכן יפנו בתוך התהליך הסבוך הזה.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. תודה. סיימנו את הדיון.


הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים