ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 18/01/2022

שינויים בתקציב לשנת 2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת3
ועדת הכספים
18/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 205
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, ט"ז בשבט התשפ"ב (18 בינואר 2022), שעה 11:45
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2022
נכחו
חברי הוועדה: ולדימיר בליאק – מ"מ היו"ר
ינון אזולאי
מוזמנים
נטע בר זיו - רפרנטית ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


שינויים בתקציב לשנת 2022
היו"ר ולדימיר בליאק
אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום, שינויים בתקציב לשנת 2022.

פנייה מספר 3, משרד הביטחון.
נטע בר זיו
אגף התקציבים. הפנייה נועדה לתקצוב תוספת של 11 מיליארד שקלים ו-350 מיליוני שקלים בהרשאה להתחייב עבור צורך ביטחוני. מטעמי סיווג ההסברים יינתנו בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני יודע שאין שאלות אבל אני אשאל משהו. בפניות התקציביות הוכחתי שגם על תקציב ביטחון מסווג יש שאלות.
היו"ר ולדימיר בליאק
כבר הוכחת. אתה לא צריך להוכיח שוב.
ינון אזולאי (ש"ס)
שאלה. זאת פנייה או שאלה עודפים?
נטע בר זיו
זאת פנייה לתוספת הרשאה להתחייב.
ינון אזולאי (ש"ס)
מאיפה זה הגיע?
נטע בר זיו
הרשאה להתחייב, אין לה מקור. זה לא כסף מזומן אלא זאת הרשאה.
ינון אזולאי (ש"ס)
הרשאה להתחייב לשנה הבאה?
נטע בר זיו
כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
תשתדלו להזדרז עם זה כי בפניות התקציביות שהיו בסוף שנה שעברה, פספסתם, אם אני לא טועה, לפחות שתי פניות, אם לא שלוש.
נטע בר זיו
במשרד הביטחון.
ינון אזולאי (ש"ס)
במשרד הביטחון.
נטע בר זיו
לא מוכר לי אבל אני אבדוק.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה שאני אומר לך, זה בדוק. אם תרצי את מספר הפניות, אני אעזור לך. יש לי מה להגיד אבל זה מסווג ואני אגיד לך את זה אחר כך.
היו"ר ולדימיר בליאק
אני מעלה את הפנייה להצבעה את פנייה מספר 3, משרד הביטחון. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושרה
היו"ר ולדימיר בליאק
הפנייה אושרה פה אחד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:47.

קוד המקור של הנתונים