ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 18/01/2022

חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 28), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים