ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 10/01/2022

הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון - מענק חודשי), התשפ"א-2021, הצעת חוק להתמודדות עם תופעת דמי החסות (תיקוני חקיקה), התשפ"ב-2021, קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות , הצעת חוק להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004)(תיקון מס' 20), התשפ"ב-2022, הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - היעדרות בשל חיסון ילד לנגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - פתיחת תביעה על סכום קצוב), התשפ"ב-2021, הצעת חוק דוד בן-גוריון (תיקון מס' 2) (מינוי נציגי יד בן-גוריון למכון), התשפ"ב–2022, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א-2021, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א-2021, הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון מס' 2), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכנסת
10/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 61
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, ח' בשבט התשפ"ב (10 בינואר 2022), שעה 10:00
סדר היום
קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות:
1. הצעת חוק דוד בן-גוריון (תיקון - ביטול הוראת שעה), התשפ"ב-2021 (פ/2286/24), של ח"כ איתן גינזבורג וקבוצת חברי הכנסת.
2. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - פתיחת תביעה על סכום קצוב), התשפ"ב-2021 (פ/2583/24), של ח"כ
יעל רון בן משה וקבוצת חברי הכנסת.
3. הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון - הגדלת מענק ושיפור זכויות), התשפ"ב-2021 (פ/2457/24), של ח"כ יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת.
4. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א-2021 (פ/606/24), של ח"כ עאידה תומא סלימאן.
5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א-2021 (פ/1547/24), של ח"כ ג'ידא רינאוי-זועבי.
6. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - היעדרות בשל חיסון ילד לנגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 (פ/2851/24), של ח"כ צבי האוזר.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
הילה מליחי1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק דוד בן-גוריון (תיקון - ביטול הוראת שעה), התשפ"ב-2021, פ/2286/24
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ח' בשבט התשפ"ב, 10 בינואר 2022. הנושא הראשון על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק דוד בן-גוריון (תיקון - ביטול הוראת שעה), התשפ"ב-2021, פ/2286/24, של חבר הכנסת איתן גינזבורג וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר לוועדת החינוך, התרבות והספורט. נשמעו הצעות במליאה להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. בהסכמה, אנחנו ממליצים להעביר את זה לוועדת החוקה. חבר הכנסת גינזבורג, אתה רוצה להגיד כמה מילים?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
להודות לך על הישיבה.
ארבל אסטרחן
זה בהסכמה של יו"ר ועדת חינוך גם?
היו"ר ניר אורבך
כן, כן, כן, זה בהסכמה. גם יושבת-ראש ועדת החינוך מסכימה. אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה
בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט – פה אחד
ההצעה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
הוחלט להעביר את הצעת החוק להמשך טיפול בוועדת חוקה.
2. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - פתיחת תביעה על סכום קצוב), התשפ"ב-2021, פ/2583/24
היו"ר ניר אורבך
הנושא השני על סדר-היום: הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - פתיחת תביעה על סכום קצוב), התשפ"ב-2021, פ/2583/24, של חברת הכנסת יעל רון בן משה וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. נשמעו הצעות במליאה להעביר את ההצעה גם לוועדת הכספים או לוועדה לזכויות הילד. נצביע כעת על ההמלצה להעביר לוועדת החוקה. מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה
בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט – פה אחד
ההצעה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.


3. הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון - הגדלת מענק ושיפור זכויות), התשפ"ב-2021, פ/2457/24
היו"ר ניר אורבך
הצעת חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל (תיקון - הגדלת מענק ושיפור זכויות), התשפ"ב-2021, פ/2457/24, של חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. לצערנו, כרגע הוועדה לא עובדת. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכספים, בהסכמה. אנחנו נצביע להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה
בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת העבודה והרווחה – פה אחד
ההצעה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.
4. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א-2021, פ/606/24
5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א-2021, פ/1547/24
היו"ר ניר אורבך
את סעיפים 4 ו-5 אנחנו נעשה ביחד. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א-2021, פ/606/24, של חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן; והצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל), התשפ"א-2021, פ/1547/24, של חברת הכנסת ג'ידא רינאווי זועבי. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. נשמעו הצעות במליאה להעביר את הצעת החוק גם לוועדת הכספים. אנחנו נצביע כרגע להעביר את שתי הצעות החוק הללו לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד – ירים את ידו.

הצבעה
בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת העבודה והרווחה – פה אחד
ההצעה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד.6. הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - היעדרות בשל חיסון ילד לנגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, פ/2851/24
היו"ר ניר אורבך
הסעיף האחרון על סדר-היום: הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - היעדרות בשל חיסון ילד לנגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, פ/2851/24, של חבר הכנסת צבי האוזר. המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. במליאה נשמעו הצעות להעביר את זה גם לוועדה לקידום מעמד האישה או לוועדה המיוחדת לזכויות הילד, או לוועדת הפנים והגנת הסביבה, או לוועדת הכלכלה. נצביע כעת להעביר את זה לוועדת העבודה והרווחה. מי בעד – ירים את ידו.


הצבעה
בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת העבודה והרווחה – פה אחד
ההצעה נתקבלה.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד. אני מתכבד לנעול את הישיבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת גינזבורג.


הישיבה ננעלה בשעה 10:10.

קוד המקור של הנתונים