ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 10/01/2022

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"ב – 2021 – עדכון קבוצות המחיר לרכב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים