ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 10/01/2022

הצעת החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התשמ"א- 1981 –הצעת תקציב עבור לשכת ראש הממשלה לשעבר- מר בינימין נתניהו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים