ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 10/01/2022

חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת העבודה והרווחה
10/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 62
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום שני, ח' בשבט התשפ"ב (10 בינואר 2022), שעה 11:49
סדר היום
הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, של ח"כ אופיר כץ
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
מופיד מרעי
חברי הכנסת
משה אבוטבול
ענבר בזק
ג'ידא רינאוי זועבי
משתתפים באמצעים מקוונים
לימור לוריא
-
ראש אגף השיקום, משרד הביטחון וצה"ל

הילה שר
-
יועמ"ש, משרד הביטחון וצה"ל

רות פרמינגר
-
עו"ד, נציגת הארגון בכנסת, יו"ר ועדת חקיקה, ארגון נפגעי פעולות איבה

עידן קלימן
-
עו"ד, יו"ר ארגון נכי צה"ל
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
יעל סלנט
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
מיטל פורמוזה - חבר המתרגמים
הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, מ/1480
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני פותחת את הישיבה של ועדת העבודה והרווחה 10 בינואר 2022. ח' בשבט תשפ"ב. השעה 11:50. הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, מ/1480 ו-פ/220 של חבר הכנסת אופיר כץ - בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אני פותחת את זה קודם כל בבקשה לדיון מחדש לפי סעיף 115 לתקנון הכנסת. רביזיה שאני הגשתי בסוף הדיון הקודם. אז ראשית נעשה הצבעה לפתיחת הרביזיה. מי שבעד שירים את היד.
משה אבוטבול (ש"ס)
אין זכות הצבעה. אופוזיציה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שניים.
הצבעה

בעד – 2
אושר
היו"ר אפרת רייטן מרום
הרביזיה נפתחה.

אולי אנחנו נסביר, ואני אבקש מהיועצת המשפטית של הוועדה, שנמצאת איתנו בזום כי גם היא חולה, אז נאחל לה קודם כל בריאות רבה לעו"ד יעל סלנט, שתרחיב בשינוי שאנחנו מציעים כאן. וגם אחר כך אני מבקשת לשמוע את משרד הביטחון וארגון נכי צה"ל, בעקבות שיח טוב והסכמות שהצדדים הגיעו אליהם בעקבות הפנייה שלנו, של הוועדה להגיע לתיקון לגבי סעיף מסוים. יעל סלנט, היועצת המשפטית של הוועדה, בבקשה.
יעל סלנט
אז אני רוצה להסביר. בפני הוועדה בעצם מונח נוסח שיש בו כל מיני תיקונים שהם בעיקרם תיקונים נוסחיים. בנוסף, יש תיקון אחד מרכזי שהוכנס להצעת החוק לבקשת הוועדה. בדיון הקודם הקראנו בנוסח הכחול שמי שקיבל תגמול לפי סעיף 7(ד) יוכל ליהנות מהתנאים המיטיבים של סעיף 7(ד) החדש, אבל בעצם לא יוכל ליהנות מהתנאים המיטיבים של תגמול נצרך החדש שקבועים בחוק. התנאים המיטיבים לעניין תגמול נצרך. והוועדה קראה למשרד הביטחון, לארגון נכי צה"ל, ללכת לעשות שיעורי בית בעניין הזה ולנסות להגיע להסכמות. ולפי מה שדווח לנו, ההסכמות הן כאלה: כל מי שקיבל תגמול לפי סעיף 7(ד), כלומר תגמול למישהו, תוספת למי שפרש פרישה מוקדמת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן. יש מסלול או הגדרה שנקראת פרישה מוקדמת ויש את מי שנקרא הנצרך. והן שתי הגדרות שונות לגבי נכי צה"ל לפי החוק ועבורן התנאים הם מעט שונים. ולשם כך בעצם עשינו את הדיון המחודש הזה.
יעל סלנט
נכון. ובעצם הארגון, בשיתוף עם משרד הביטחון, אחרי משא ומתן, הגיעו להסכמה שמי שקיבל תגמול לפי סעיף 7(ד) ערב הוראת השעה כמובן יוכל להמשיך וליהנות מאותם תנאים מקלים שנקבעו בסעיף 7(ד) בהצעת החוק. ובנוסף לזה, מי שערב הוראת השעה קיבל תגמול לפי סעיף 7(ד), כלומר תגמול פרישה מוקדמת, ורוצה לעבור למסלול של נצרך, הוא יוכל להגיש בקשה בתקופת הוראת השעה, בטרם הגיע לגיל פרישה ולבקש לעשות את המעבר הזה וליהנות מהתנאים המיטיבים של תגמול נצרך. ואני רוצה שמשרד הביטחון יסביר לנו מה הטעם בעצם בהוראה הזאת.

וגם, אם כבר, אני אציג את כל השינויים שהיו לנו ואחרי זה נעבור למשרד הביטחון. השינוי הראשון שעשינו, בעמוד הראשון, בסעיף קטן (ב) אמרנו שבעצם בתקופת הוראת השעה יחולו סעיפים 6, 7, 7(ד), 7(ה) ו-20(א) בשינויים האמורים בסעיפים קטנים (ג) עד (יב).
היו"ר אפרת רייטן מרום
אם את יכולה לומר במילה למה הכוונה.
יעל סלנט
בעצם הצעת החוק קבעה כהוראת שעה תנאים מבחינת מבחני ההכנסה, מיטיבים לקבלת תגמול מחוסר פרנסה. תגמול נצרך, תוספת בשל פרישה מוקדמת. סעיף 7(ה) וסעיף 20(א) זה שינויים שהיו מחויבים בגלל השינויים שעשינו בסעיפים שציינתי. בשלושת התגמולים שציינתי. אז אנחנו אומרים, בתקופת הוראת השעה בעצם הסעיפים שיחולו זה מה שמפורט פה בהצעת החוק. זה הדין שיחול.

דבר נוסף שהורדנו בגלל שהוספנו את ההוראה הזאת, זה שסעיף זה יעמוד בתוקפו בתקופת הוראת השעה. הוא כמובן, ההוראות שבו רלוונטיות לתקופת הוראת השעה וזה מה שאמרנו בעצם בסעיף קטן (ב) ולכן אנחנו מורידים את הסעיף הזה והוראה שתישאר בתוך החוק.

הדבר הנוסף ששינינו זה בסעיף קטן (יא), בעמוד 4. אני אקריא אותו ואולי נסביר: הוראות סעיף קטן (ד) יחולו גם על נכה שערב תקופת הוראת השעה שולם לו תגמול לפי סעיף 7(ד) או תשלום מחיה מיוחד עקב פרישה מוקדמת המשולם בהתאם לנהלי האגף והגיש בקשה לקבלת תגמול נצרך לפי סעיף 7 או לקבלת תשלום מחיה מיוחד המשולם בהתאם לנהלי האגף, (כלומר, מי שהוא נצרך פחות מ-50%), בתקופת הוראת השעה בטרם הגיע לגיל פרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה.

זה בעצם התיקון שנוסף לבקשת הוועדה. ואני אשמח שמשרד הביטחון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
יש לך משהו נוסף שאת רוצה רק להקריא בשינויים ואז נעביר למשרד הביטחון?
יעל סלנט
דבר אחרון אני חושבת. בעמוד 5, אני מפנה אתכם לפסקה 1. מה שנוגע להעברת מידע מרשות המיסים למשרד הביטחון. כמובן שצריך לעבור מידע גם לעניין סעיף 7(ה)(1) שזה בעצם הסעיף שאנחנו מוסיפים פה, עם התנאים המקלים שלו. אז זה איזה שהוא חידוד שהכנסנו.

אני מזכירה שהקדמת התחילה שנוגעת להוראה של העברת המידע מרשות המיסים למשרד הביטחון היא תהיה, כלומר העברת המידע, הסעיף יתחיל ב-31 בדצמבר 2022. ובדיון הקודם אמרנו ששר הביטחון בהסכמת שר האוצר ובאישור הוועדה רשאי להקדים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון, זה לגבי העברת המידע. תודה רבה יעל. משרד הביטחון, מי הנציג שלנו משם?
לימור לוריא
הילה, ברשותכם, היועצת המשפטית שלנו, תציג את הדברים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
טוב, תודה רבה לימור. בבקשה הילה.
הילה שר
שלום לכולם, צהריים טובים. אז כמו שיעל אמרה בצורה מדויקת, לבקשת כבוד יושבת הראש אנחנו היום מביאים תיקון לסעיף התכולה, שנדון כאן בישיבת הוועדה הקודמת. בעוד שהנוסח הקודם קבע שכל מי שקיבל תגמול פרישה מוקדמת ערב התיקון לא יכול לקבל תגמול נצרך לפי המבחנים החדשים. בנוסח המתוקן מי שקיבל תגמול פרישה מוקדמת וטרם הגיע לגיל פרישה כן יוכל להגיש בקשה לתגמול נצרך.

חשוב לנו לציין שאנחנו סבורים שהייתה הצדקה גם לסעיף הקודם שנדון בישיבה הקודמת, שהתייחס לכל הקבוצה בעצם של מקבלי תגמול פרישה מוקדמת. וזאת מכיוון שאין למעשה זכות בנויה לעבור בין תגמולים. ומכיוון שמדובר בקבוצה שבחרה במסלול הזה ונהנתה לאורך השנים מתגמול שהוא מיטיב, שאפשר ליהנות גם מהכנסות הוניות - דבר שלא התאפשר למקבלי הנצרך. אבל יחד עם זאת, לבקשת הוועדה אנחנו כאמור בחנו שוב וביחד עם ארגון נכי צה"ל היום אנחנו מציעים נוסח מצומצם יותר של ההוראה. כך שביחס למקבלי תגמול פרישה מוקדמת, מי שלא יוכל לעבור לתגמול נצרך הוא רק מי שבעצם עבר את גיל הפרישה, גיל 67. ואנחנו חושבים שההסדר הזה הוא מאוזן והוא נכון. הוא גם עולה בקנה אחד עם המצב המשפטי הנוכחי לפי מי שממילא עבר את גיל פרישה לא זכאי ולא יקבל את תגמול נצרך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
באמת זה נקרא גיל פרישה מוקדמת. הוראה של פרישה מוקדמת ולא פרישה. וקודם כל, אני רוצה להודות לכם על כך שמצאתם את הדרך הנכונה והיצירתית גם לעבוד מול ארגון נכי צה"ל וגם מול הוועדה, כדי להגיע כאן לתוצאה שהיא בעיניי ראויה ומוצדקת. שלטעמנו, ולכן גם ביקשנו מטעם הוועדה, לעשות את השינוי הרלוונטי בזה בגלל הוראות החוק החדשות. בגלל שינוי המצב שהוחל מתוקף הוראת השעה הזו. ואני מודה לך הילה. את רוצה להוסיף עוד מילה?
הילה שר
לא, אנחנו נשמח שהוועדה תאשר את הכל, כי זה באמת תיקון שהוא חשוב ושהוא בשורה של ממש. אז אנחנו מודים לכם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה. ארגון נכי צה"ל נמצא איתנו גם בזום?
נעה בן שבת
אולי רק להגיד שגיל 67 זה לגברים ולנשים זה - - -
משה אבוטבול (ש"ס)
לנשים זה לפני.
היו"ר אפרת רייטן מרום
יש לנו את ארגון נכי צה"ל? עידן, בבקשה.
עידן קלימן
כן, בוקר טוב. צהריים טובים. קודם כל, יום חשוב לכלל נכי צה"ל. יום שמהווה סנונית ראשונה להסדרים מיטיבים, שמתקבלים בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון, משרד האוצר והוועדה בראשותך. התיקון הנוסף משפר את המצב של קבוצת פצועי צה"ל נוספים, על כלל הפצועים שמקבלים תגמולי מחיה ומצבם משתפר בעקבות זה. אני מבקש להודות לך באופן אישי על ההובלה החדה והנמרצת של העניין. לשר הביטחון, לשר האוצר והצוותים שלהם. לחברי הכנסת שגילו, גם מהאופוזיציה וגם מהקואליציה מעורבות והגיעו לסכומים האלה. ללימור, שמגיעה לה באמת מילה טובה על זה שהיא דחפה את זה. וגם לחברים שלי פה בהנהגת הארגון. אנחנו מאוד מתרגשים, יום מדהים. ויאללה, בואו נעביר את זה, נעשה היסטוריה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה עידן. ואני מקווה, לא מקווה, אני יודעת שאנחנו עוברים למשימה הבאה אחרי שאנחנו מאשרים את זה. אז גם לימור, כולם כבר עם שכפ"צים לקראת המאבקים הבאים. אבל אנחנו פה בשביל באמת לקדם את הרפורמה ולסייע לנכי צה"ל ולפתור את החסמים. ואני חושב שבאמת שיתוף הפעולה שלכם, גם בתיקון הזה, אבל גם בכל מה שמגיע וכל מה שהגיע אלינו לוועדה עם היום. היכולת שלכם לדבר ולהגיע להסכמות יצירתיות ונכונות, אתם לא מבינים איזה עוצמה זה משדר החוצה. גם לציבור כולו, לאזרחים, לנו, לנכי צה"ל. שינוי, באמת שינוי. ואני מברכת אתכם ואני ממש מפצירה בכם להמשיך בדרך הזו ולהמשיך לעשות את העבודה המשותפת הזו. היא כל כך חשובה. אז תודה רבה לכם. אנחנו נעבור להצבעה.
רות פרמינגר
אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולהודות לך, מעומק ליבי, על כל המסירות שלך, המקצועיות שלך, הנחישות. תבורכי את, צוות הוועדה וחברי הכנסת. כולם ברוח שלך, המובילה ומאוד אנרגטית. אני רוצה להודות לעידן קלימן, שהוא תמיד מסייע לנו. הרבה תודה עידן. לצוות של משרד הביטחון, לשר הביטחון. וכן, גם לחברים שלי בביטוח הלאומי שלי, שאני רואה אותם שם, תבורכו כולכם. תודה רבה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה לך רותי. כן, בבקשה חבר הכנסת אבוטבול.
משה אבוטבול (ש"ס)
עוד מילה אחת. עידן וכל החברים. אנחנו מגיעים, היינו אצלכם, מאוד נהנינו מהביקור. לראות כמה שאתם פועלים למען הציבור של נכי צה"ל, אתה ואבי המנכ"ל היקר שלך. אני רק רוצה לומר שטכנית אנחנו לא יכולים להצביע. אבל מעבר לזה, בוודאי שאנחנו בכל דבר, כפי שאמרתי במליאת הכנסת, ואתה מכיר בדיוק את האמירות שלי. כל דבר שיכול לתת כוח וכתף לאותו ציבור שמסר את עצמו למען מדינת ישראל, למען העם, אנחנו נהיה בוודאי תמיד לטובתו. תודה רבה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה. אז נעבור להצבעה. נעה, צריכה עוד משהו?
נעה בן שבת
רק אם יעל רצתה אולי להגיד עוד משהו? אני לא יודעת.
יעל סלנט
כן. רציתי להוסיף, בנוסף להצדקות שהילה אמרה להבחנה בתוך הקבוצה הזאת של מקבלי תגמולים לפי סעיף 7(ד), כמובן שגם מי שמקבל תגמול לפי סעיף 7(ד), כמו שאת אמרת בדיוק, הוא תגמול פרישה מוקדמת. אפשר להגיש אותו בתקופה הזאת. אז בוודאי שאחרי גיל פרישה אין אפשרות להגיש בקשה חדשה, אז בוודאי שגם האפשרות לעבור בין המסלולים היא לא קיימת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה גם על החידוד הזה. מופיד, היה נדמה לי שהרמת יד. רצית כבר להצביע?
מופיד מרעי (כחול לבן)
אמרת הצבעה, בואו נצביע. אמרנו את הדברים בפגישה הקודמת, בהצבעה הקודמת. אני לא אחזור על זה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו מברכים לגמרי על השינוי ההיסטורי הזה.
מופיד מרעי (כחול לבן)
התקדמנו, מתקדמים. ואני מקווה שהיום יעלה למליאה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מי בעד נוסח החוק כפי שמוצג לוועדה, שירים את ידו. שלושה. אין נמנעים ואין מתנגדים.

הצבעה

בעד – 3
נגד – 0
נמנעים – 0
אושר
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני שמחה לומר שהתיקון לחוק עבר ויועבר למליאה לקריאה שנייה ושלישית. תודה רבה לכולכם.


הישיבה ננעלה בשעה 12:04.

קוד המקור של הנתונים