ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 04/01/2022

ערעורם של חברי הכנסת שלמה קרעי ואורית מלכה סטרוק על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר היום בנושא "פוליזציה חמורה והפרת כלל מנהל תקין והחוק ע"י דירקטוריון הספריה הלאומית", קביעת סדרי דיון מיוחדים לסעיף 98 לתקנון הכנסת בהצעות חוק הבאות: 1. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137 והוראת שעה), התשפ"ב-2022 (מ/1457). 2. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 136), התשפ"ב-2021 (כ/875), חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 5), התשפ"ב-2022, חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 6), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת89
ועדת הכנסת
04/01/2022


מושב שני

פרוטוקול מס' 60
מישיבת ועדת הכנסת
יום שלישי, ב' בשבט התשפ"ב (04 בינואר 2022), שעה 13:00
סדר היום
א. ערעורם של חברי הכנסת שלמה קרעי ואורית מלכה סטרוק על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר היום בנושא "פוליטיזציה חמורה והפרת כלל מנהל תקין והחוק ע"י דירקטוריון הספרייה הלאומית"
ב. קביעת סדרי דיון מיוחדים, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת, בהצעות חוק הבאות:
1. הצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 5), התשפ"ב–2021 (מ/1473)
2. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137 והוראת שעה), התשפ"ב–2022 (מ/1457);
3. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 136), התשפ"ב–2021 (כ/875);
ג. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 7) (הארכת תוקף הוראת מעבר), התשפ"ב–2022 (מ/1492)
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – מ"מ היו"ר
בועז טופורובסקי – מ"מ היו"ר
שרן מרים השכל
ווליד טאהא
אחמד טיבי
יבגני סובה
עידית סילמן
יצחק פינדרוס
רם שפע
חברי הכנסת
ינון אזולאי
ולדימיר בליאק
יריב לוין
מיכאל מלכיאלי
אבי מעוז
יואב קיש
שלמה קרעי
אוסאמה סעדי
מוזמנים
שגית אפיק – היועצת המשפטית של הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אלון דמלה


קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 7) (הארכת תוקף הוראת מעבר), התשפ"ב–2022, מ/1492
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שלישי ב' בשבט התשפ"ב, 4 בינואר 2022. על סדר-היום מספר נושאים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אפשר הצעה לסדר, היושב-ראש?
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו לא עושים הצעות לסדר בוועדת הכנסת.
נועה בירן - דדון
אין לנו הצעות לסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו נתחיל בקביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 7) (הארכת תוקף הוראת מעבר). לפי המלצת הלשכה המשפטית, ועדת הכלכלה היא הוועדה המוסכמת לדון בזה, והיא גם דנה בחוק הזה בפעם הקודמת שהנושא נדון. אז זו הצעה שנמצאת על הפרק. אתם רוצים להתייחס לגבי הוועדה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
מדברים על סעיף ג' בעצם?
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
ארבל אסטרחן
הוועדה כבר דנה בזה. ועדת הכלכלה כבר דנה בזה.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, כן. ברור.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה מדבר על סעיף ג', כן?
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
שלמה קרעי (הליכוד)
התחלת בסעיף ג'. בעיניי, הנושא הזה, החוק הזה צריך להיות נידון, אם הייתה ועדה מיוחדת כאן בכנסת, ועדת שחיתות, שוחד, מרמה והפרת אמונים, לשם היו צריכים לשלוח את החוק הזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
נתניהו. ועדת נתניהו.
היו"ר איתן גינזבורג
די. די.
שלמה קרעי (הליכוד)
לשם היו צריכים לשלוח את החוק הזה. אני חושב שהחוק צריך להיות נידון בוועדה לביקורת המדינה כשאין לנו ועדה לשוחד כאן. מדובר בחוק שערורייתי, בחוק שכורך מתן שוחד של ממש, שוחד כספי, תמורת טובות הנאה, תמורת סיקור אוהד של הקואליציה ושל חבריה. לא חינם החוק הזה נפל כאן בשבוע שעבר. ואתם מנסים שוב פעם להביא את זה, שוב פעם לנסות, אתם גם תעבירו גם סעיף 98, כנראה, על החוק. כשראינו, אגב, שכשהוא נפל לא קרה שום דבר, העולם לא קרס. ואפילו משכתם שני חוקים שהיו על סדר-היום לאחריו, וגם לא לקרה שום דבר. החוק הזה הוא חוק שהוא בושה, מבזה אתכם, חברי הקואליציה, שאתם מביאים חוק כזה. הארכת תשלום שהציבור, לא אתם משלמים שוחד, הציבור ישלם את השוחד הזה, כי מה שקורה כשאתם מאריכים את הוראת השעה הזאת הוא שהציבור ישלם מחיר יותר יקר לספקים, לנותני השירותים, כי אתם מאלצים אותם לשלם ולהמשיך תשלומים שאנחנו אפילו יודעים כמה הם. אנחנו דרשנו. אגב, ניר אורבך, שאתה פתאום מחליף אותו, הוא דרש שלקראת הדיון הבא שיהיה על הנושא הזה כאן בוועדה משרד התקשורת ייתן לנו נתונים מסוימים לגבי מה ההיקף כאן. הרי, תראה מה קורה. אתה הולך לאשר להם. גם ועדת הכלכלה לא קיבלה את הנתונים.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא הולך לאשר כלום. אני הולך להעביר את הנושא הזה לדיון בוועדה.
שלמה קרעי (הליכוד)
יפה. יש לך שיקול דעת ויש לך יכולת להחליט שאתה לא מעביר לדיון בוועדת הכלכלה עד שלא יגידו לנו מה קורה כאן, במה מדובר. מיליון שקל בשנה, 10 מיליון, 100 מיליון, מה הכסף הגדול שהולך כאן לערוצים 11, 12, 13?
היו"ר איתן גינזבורג
תודה, אדוני.
שלמה קרעי (הליכוד)
זו שערורייה, אדוני. אני מצפה שתוריד את הסעיף הזה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
את זה אתה צריך לבדוק בוועדה שהחוק יעבור אליה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני כאן רוצה לפנות הפעם וזה. ואני שמח שיריב לוין כמרכז האופוזיציה וכיושב-ראש סיעת הליכוד נמצא כאן. אני רוצה לפנות לאופוזיציה. אני חושב שעכשיו זו העת הנכונה להקים את ועדת האתיקה. זה חוק שחייב להיות נידון בוועדת האתיקה. זו הוועדה המתאימה לחוק הזה. ואני חושב שאנחנו צריכים לשקול מחדש את העמדה שלנו במסגרת החוק הזה, כי אני לא רואה ועדה אחרת בכנסת שיכולה לדון על החוק הזה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
האם אפשר להקים ועדה לנושא מסוים? אתיקה זה לנושא מסוים?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, לא, לא. פה זה צריך להיות בוועדת האתיקה. זה צריך להידון שם. ולמה אני אומר את זה? לא רק בגלל שזה כסף לערוץ 12 ולערוץ 13. הנושא הזה כיום, המשפטנים מאוד מאריכים בעניין הזה של סיקור אוהד תמורת הליכי רגולציה וחקיקה. יש פה משהו הרבה יותר חמור. ואני שמח, איתן, שאתה מנהל את הישיבה. בשבוע שעבר ישבת כאן מולי, והגיעו כאן שלושה חוקים לסעיף 98 והסברת בטוב טעם, כמי שמכיר את השלטון המקומי, מה יקרה לחברות הגבייה, מה יקרה לעיריות, סליחה - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברות השמירה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
- - אם הן לא יוכלו להעביר את השיטור העירוני ואת הסיפור של אגרות שמירה. ועל ידי זה העברנו עוד שלושה חוקים. וראה איזה פלא, אף אחד לא הזדעק, על אותו סעיף 98 שאמרנו שהוא חייב לעבור עד ה-1 בינואר. אתמול בלילה מישהו עדכן אותי, כי אני לפי הלוח העברי שב-א' בשבט זה כבר היה אחרי ה-1 בינואר. השתמשנו באותו סעיף 98 שהצידוק שלו היה שלקראת סוף שנה שאתה הצגת אותו כאן ברוב חוכמה, אז אגרת השמירה אכן היה צריך לעבור לפני ה-1 בינואר. אבל על ידי זה העבירו עוד שני חוקים, כולל את החוק הזה של הצעת חוק תוכנית כלכלית.

אז כנראה שיש פה משהו שצריך לבדוק אותו בוועדת האתיקה. ולכן אני חושב שצריך להקים את ועדת האתיקה ולשלוח את זה לשם.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. עוד מישהו רוצה?
נועה בירן - דדון
כן, איתן. איתן.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת לוין, בבקשה.
יריב לוין (הליכוד)
טוב. אדוני היושב-ראש, אולי זכינו שאתה מנהל את הישיבה הזאת, כי אני מקווה שזכרוני לא מטעה אותי, אבל אתה כיהנת בתפקיד שר התקשורת. אז אתה בוודאי יודע כמה כסף עולה החוק הזה ולמי. ואם אתה יודע, ואני מניח שאתה יודע, אני אשמח שתגלה לנו ולא תסתיר מאיתנו. אני חושב שכשאתה נותן יד לזירוז הליכי החקיקה בחוק הזה, אתה בעצם אומר שהחוק הזה הוא נכון, הוא בסדר, אין בו שום אלמנט של שוחד, הוא הכרחי, יש את כל הסיבות שבעולם להאריך את ההסדר הזה שנעשה בשעתו ונקצב לחמש שנים לא במקרה, כי הוא עשה איזון כלכלי מסוים שבגינו זה נקבע לחמש שנים ולא לשש שנים, וגם לא לארבע שנים. ולכן אני חושב שהגיע הזמן להסיר את עננת המסתורין השערורייתית הזאת. ואדוני, מאחר שלך יש כנראה ידע אישי מדויק, אנחנו שנשמח לשמוע את הדברים. אני אשמח לשמוע הסבר למה הם מוסתרים מאיתנו.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
קודם כול, תודה, אדוני היושב-ראש. אני מצטרף לכל מה שאמר יושב-ראש סיעת הליכוד חבר הכנסת יריב לוין. אין ספק שהנושא הזה צריך להיות על השולחן, המידע.

אני ביקשתי את רשות הדיבור, ברשותך, לאחל רפואה שלמה לסגן השר עידן רול, שנודע לנו שהוא חיובי לקורונה. זה רק מלמד, לצערנו, שכשהממשלה לא יודעת לתת הנחיות וחברי הממשלה לא מקבלים לאת ההמלצות של ההנחיות, אז יש פה יותר ויותר אנשים חולים. אנחנו מקווים שפעם הבאה לפחות חברי הממשלה ישמעו לראש הממשלה ולהנחיות. הינה, יש לנו עוד ועוד חולים.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו מאחלים לכל מי שנדבק בקורונה החלמה מהירה ורפואה שלמה. אין ספק. חבר הכנסת קיש.
יואב קיש (הליכוד)
כן. אתה יודע, אנחנו פה באירוע שהוא מיקרוקוסמוס של קואליציה חלשה שפשוט בגלל הבעייתיות שלה והחולשה שלה, היא דורסת את כל מה שקורה פה בכנסת. היא פועלת בניגוד לייעוץ המשפטי. אנחנו תכף נשמע את זה כשנדבר על נוהלי 98. ועושה בכנסת כרצונה ברוב קטן של 61 מול 59. מרסקת את הוועדות. וכל זה לא מטריד אף אחד בבית הזה.

עכשיו לגבי החוק הזה, גם הוא. בספו של דבר, הרי הגדרתם אותו כחוק דחוף, עשיתם לו 98. מה לא היה קריטי הרי שהוא יעבור. הוראת השעה פגה. והכול, דרך אגב, בגלל שאתם העדפתם לשים דברים אחרים. בסוף בנט לא הגיע להצביע והחוק נפל. הוא אפילו לא הטריח את עצמו לצאת. כל הכנסת הטרללה להעביר. אני אומר את זה כהקדמה למה שהולך להיות פה תכף על ה-98. בשבוע שעבר כל הכנסת הטרללה בגלל החוק הזה, בין השאר, שהיה צריך לעבור. אחרת, אלוהים יודע מה יהיה. אז החוק הזה לא עבר, הוא נפל. ונפל בגלל שאתם התעצלתם להביא את בנט. ואתה רואה שלא קרה כלום.

אז אני אומר לך לגבי החוק הזה, קודם כול – אני לא אחזור על הדברים של קודמיי – הוא חוק עסקי שנעשה לפתור בעיה עסקית ואמרו שאחרי חמש שנים היא תיפתר. הבעיה הזו נפתרה. אתם סתם מבזבזים זמן. תשאלו את כל הגורמים בשוק. אין צורך. חבל על הזמן. תבטלו את החוק הזה. זה אחד.

ושניים, אני אומר את זה כהקדמה ל-98. מה שעשיתם פה בשבוע שעבר היה ביזיון של הכנסת. לקחתם את כנסת ישראל וביזתם אותה והראיתם איך אתם אפילו מצפצפים עליה בזמן ההצבעות. ואתם הולכים לעשות דבר יותר גרוע בעוד כמה דקות, בדיון הבא.
היו"ר איתן גינזבורג
תכף נגיע לעוד כמה דקות. בוא לא נקדים את המאוחר.

חבר הכנסת לוין, אני רק רוצה להשיב לך על הסוגיה. אנחנו כרגע לא עוסקים בגופו של החוק. אנחנו עוסקים בשיבוץ החוקה לוועדה, לקביעת ועדה שתדון בחוק. ואני בטוח שבוועדה עצמה אפשר יהיה לשאול את כל השאלות וגם אולי אפילו לקבל תשובות.

אני כן דוחה בשתי ידיים את הניסיון להצמיד לחוק הזה, ולנו, ולי את המילה "שוחד". והניסיון לצייר כאילו מישהו מחברי הכנסת שנמצאים כאן, ובטח אני, מנסה לקדם אותו מאינטרסים שונים ומוסתרים ואחרים שמביאים אותנו עד לכדי עבירה פלילית. אז אני דוחה את הניסיונות הללו, שאני שומע אותם כבר בישיבה שנייה, להצמיד לנו או לי את המילים הללו. אני פשוט לא מבין מאיפה הדברים האלה מגיעים.
יריב לוין (הליכוד)
אני אגיד לך. כי אתם לא עונים. שואלים אתכם למה אתם מקדמים את החוק, אין לכם תשובה.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר. לא חייבים.
יריב לוין (הליכוד)
שואלים אתכם למה אתם מסתירים את המידע בכמה כסף הוא כרוך, אין לכם תשובה, ואתם ממשיכים עם העניין הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
זה ששר התקשורת לשעבר גלעד ארדן וממשלה ה-34 החליטו לחוקק את החוק - - -
יריב לוין (הליכוד)
אז לכן - - -
היו"ר איתן גינזבורג
שזה ששר התקשורת לשעבר גלעד ארדן החליט לחוקק את החוק הזה בממשלה ה-34 – לא, לא גלעד ארדן; זה היה נתניהו, לדעתי, אפילו.
יואב קיש (הליכוד)
איוב קרא.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא בטוח אפילו שאיוב קרא. אולי איוב קרא או נתניהו. אני לא זוכר מי היה.
יואב קיש (הליכוד)
איוב קרא.
היו"ר איתן גינזבורג
אז איוב קרא חוקק את החוק הזה.
יואב קיש (הליכוד)
הייתה בעיה עסקית.
היו"ר איתן גינזבורג
מאה אחוז.
יואב קיש (הליכוד)
נתנו את זה כפתרון. וזה נגמר כבר. ממש אתם מבזבזים זמן במליאה.
היו"ר איתן גינזבורג
והממשלה ה-34, כמדומני, והוא פג תוקף. ומשרד התקשורת, אנשי המקצוע מבקשים להאריך את זה, לא כפי שחברות התקשורת רוצות לשלוש שנים, אלא לשנה אחת, כי הם מבקשים לעשות רפורמה, המשרד רוצה לעשות רפורמה שאני מכיר אותה, בכל סוגיית השידורים.
יריב לוין (הליכוד)
אז אני אומר - - -
היו"ר איתן גינזבורג
מכאן, אדוני, עד הטלת דופי בי וחבריי ביחס למניעים שלנו של חקיקת החוק, שמי שיזם אותה זה בכלל משרד התקשורת ואנשי המקצוע, פה אני אומר שהמרחק הוא רב. אבל כל אחד יבחר את הדרך שבה הוא רוצה להתבטא ביחס לחבריי. אף אחד לא מסתיר שום דבר. אף אחד לא מסתיר שום דבר. קיבלת תשובות שלא סיפקו אותך, הזה בסדר. הדיון לגופו של חוק - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני שומע את עורך הדין של - - -
יריב לוין (הליכוד)
לא קיבלתי תשובות. אתם לא נותנים תשובות. זו הבעיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני הייתי איתך נוכח באותה ישיבה. היו תשובות. אולי לא הוכחה. זה לגיטימי, אגב, וזה בסדר שלא קיבלת אותן שם ולהמשיך ולשאול אותן. אני חושב שהמסגרת הראויה תהיה לשאול אותן בוועדה שתיקבע ותדון בחוק לגופו.

אני מעלה להצבעה את קביעת הוועדה לדיון בהצעת החוק, הצעה לוועדת הכלכלה. מי בעד העברת החוק לדיון בוועדת הכלכלה? ירים את ידו. ארבעה.
נועה בירן - דדון
ארבעה בעד.
היו"ר איתן גינזבורג
מי נגד? אחד. מי נמנע? אין.


הצבעה

אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
החוק יעבור לדיון בוועדת הכלכלה.
יואב קיש (הליכוד)
רוויזיה, בבקשה.
היו"ר איתן גינזבורג
מאה אחוז.ערעורם של חברי הכנסת שלמה קרעי ואורית מלכה סטרוק על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר-היום בנושא: "פוליטיזציה חמורה והפרת כלל מינהל תקין והחוק ע"י דירקטוריון הספרייה הלאומית"
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים לערעור של חברי הכנסת קרעי וסטרוק על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר היום בנושא: "פוליטיזציה חמורה והפרת כללי מינהל תקין והחוק על ידי דירקטוריון הספרייה הלאומית". ינמק חבר הכנסת קרעי.
נועה בירן - דדון
היה פה ויצא.
יואב קיש (הליכוד)
אורית סטרוק חולה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אני יכול להגיד כמה דברים, אבל?
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה להגיד משהו לפני הערעור.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
ביקשתי דיבור, אדוני היושב-ראש.
היו"ר איתן גינזבורג
אני תכף אתן לך, אדוני.
יואב קיש (הליכוד)
אני אומר, אורית סטרוק חולה. אם אפשר לייצג אותה?
היו"ר איתן גינזבורג
אז אני רוצה להגיד משהו לגבי הדבר הזה. אני נמצא פה הרבה. אני חבר הוועדה. וזו זכותם של כל חברי הכנסת לערער על החלטות הנשיאות, וזה קורה. אבל אני חייב לומר שהשיטה הזאת שכל פעם מערערים על החלטת הנשיאות, ויש לומר אותם חברי כנסת כל פעם מחדש.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זו נשיאות בעייתית, אדוני היושב-ראש. מעולם לא הייתה נשיאות כזאת פוליטית.
היו"ר איתן גינזבורג
כל פעם בנושא כזה או דומה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה? מעולם לא היה דבר כזה. יריב לוין היה היושב-ראש, ואנחנו כחברי הקואליציה, לא נכנסנו לכם לאופוזיציה. נו, מה? הוא פה.
היו"ר איתן גינזבורג
אדוני, כשיריב לוין היה יושב-ראש הכנסת ואני הייתי יושב-ראש ועדת הכנסת, נלחמנו, נלחמנו - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
נו?
היו"ר איתן גינזבורג
- - כדי שיכבדו את החלטת הנשיאות גם אם היא לא מוצאת חן.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא. פעם בכמה זמן מותר. אבל יש כאן נשיאות כמו נשיאות יש עתיד.
היו"ר איתן גינזבורג
רוב הצעות לסדר שאושרו, מכיוון שאני גם השתתפתי בישיבות הנשיאות - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לא. אבל, איתן - - -
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה. - - וגם בנשיאות הנוכחית וגם בנשיאות בכנסת הקודמת, ואנחנו דנו בהצעות לסדר שהוגשו, וישבו שם כל סגני היושב-ראש שרובם גם מהאופוזיציה, ודנו בכל ההצעות לסדר והיו הרבה מאוד הצעות לסדר שהוגשו, ממש הרבה, הן התפרסו על כמה עמודים טובים, ובסוף נבחרו שלוש הצעות לסדר, שלושתן, שלושתן של חברי האופוזיציה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא הייתה לכם ברירה כי זה 71 ח"כים.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה יודע מה, פינדרוס? זו אמירה מאוד מאוד לא רלוונטית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. אבל זו האמת.
היו"ר איתן גינזבורג
כי אנחנו אף פעם לא עושים חישובים כאלו בנישאות ביחס - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה חייב על פי החוק.
היו"ר איתן גינזבורג
לא חייב. תבדוק עם יריב, זה לא חייב.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
איתן, אבל בחודשיים האחרונים לא מאשרים שום הצעה לסדר ושום שאילתה דחופה של חברי הציונות הדתית.
היו"ר איתן גינזבורג
רק שנייה. רק שנייה. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תראה לי. תראה לי.
היו"ר איתן גינזבורג
רק אתמול אושרה הצעת לסדר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לנשיאות אין שיקול. איתן, אני מתקן אותך. אין שיקול דעת.
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה. אני באמצע דיבור. אל תפריעו לי. לא. אני מצטער. לא להפריע לי כשאני מדבר. רק אתמול אושרה הצעה לסדר של חבר הכנסת איתמר בן גביר. אני חושב שהוא חבר הסיעה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
הוא יזם?
היו"ר איתן גינזבורג
הוא ופינדרוס רשומים עליה. מה אתה רוצה?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מי היוזם?
ארבל אסטרחן
כולם יוזמים.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לא הייתה בחודשיים האחרונים הצעה לסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה, אדוני. חבר הכנסת מעוז.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
רק רגע.
היו"ר איתן גינזבורג
לא. אני עדיין ברשות דיבור. הרשיתי לעצמי. בהצעות לסדר אין יוזם. בהצעות לסדר, כל אחד שולח את ההצעה לסדר לנשיאות. מאגדים אותן ביחד ומגישים אותן. יש לנשיאות שיקול דעת. גם אם הגישו הרבה מאוד הרבה מאוד חברי כנסת אותה הצעה לסדר, יש בשיקול דעת הנשיאות שלא לאשר אותה. ויש מצבים שאישרנו הצעה לסדר של חבר כנסת בודד אל מול קבוצה של חבר הכנסת, כי חשבנו שזה דחוף יותר. וגם בנושאים הללו אנחנו אישרנו שלוש הצעות לסדר. בשלושתן חברי האופוזיציה. ברובם חברי האופוזיציה, רוב המציעים חברי האופוזיציה.

ואני חושב שהנוהג שכל פעם לערער מחדש עם אותם אנשים על כמעט אותן הצעות לסדר, אני חושב שזה מאוד מאוד בעייתי. אני באופן אישי, היה לי - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן, מותר לי גם?
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה. כן.
היו"ר בועז טופורובסקי
חיכה לך.
היו"ר איתן גינזבורג
יש לי פריבילגיה כשאני יושב-ראש לדבר בלי הגבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. אני מבקש את רשות הדיבור.
היו"ר איתן גינזבורג
ועוד פריבילגיה להגביל את דברם של אחרים. זו הפריבילגיה המעטה שיש לי בכנסת הזאת.
שלמה קרעי (הליכוד)
או-אה. ממש רחמים.
היו"ר איתן גינזבורג
בכנסת הקודמת היה לי יותר.
שלמה קרעי (הליכוד)
זו הפריבילגיה של הדיקטטור.
היו"ר איתן גינזבורג
פעם אחת שנותנים לי, אז אני גם מנצל אותה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא. איתן לא דיקטטור. איתן הוא בסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. אמרתי, זאת הפריבילגיה של הדיקטטור, להגביל אחרים.
היו"ר איתן גינזבורג
ברור. כשאתה פותח את המונח דיקטטור במילון, אתה רואה בדיוק מה יש שם: איתן.
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן.
היו"ר איתן גינזבורג
ברור וידוע לכול. אז לכן אני אומר אני תמיד כיבדתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה מתכוון לסתימת פיות? - - - זאת הפעם השישית.
רם שפע (העבודה)
חבר הכנסת קרעי, אולי תיתן לו לדבר?
שלמה קרעי (הליכוד)
בבקשה, בבקשה. כן, רם, הסגן של היושב-ראש, בבקשה.
רם שפע (העבודה)
אני לא הסגן של היושב-ראש.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
חבר'ה, אנחנו מגלים כאן - - - הקואליציה לשמור אחד על השני.
רם שפע (העבודה)
לא. מה, נתתי לו להפריע. אבל כמה אפשר?
שלמה קרעי (הליכוד)
רק הגעתי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה עם מגדלי הביצים? מה איתם? תן לנו עדכון.
רם שפע (העבודה)
הם מודאגים מאוד. אוקיי, בבקשה. אני לא אכנס לזה. בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
נלך עד הסוף בלי להפיל את הממשלה. איזה מין דבר זה?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
חבר הכנסת מלכיאלי, תן ליושב-ראש להמשיך את הדיון, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
סליחה. צודק.
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב שצריך לכבד את החלטות הנשיאות. אני חושב שצריך לערער כשצריך לערער. לא יכול להיות שכל שבוע מערערים כמעט אותו דבר כמעט אותם אנשים.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא יכול להיות ששלוש פעמים אנחנו מערערים על נושא ושש פעמים מגישים גם בשאילתות דחופות, גם בהצעות דחופות לסדר, גם בדיונים מהירים, ואתם מצנזרים את הנושא הזה. זה לא ייאמן. רק שלוש הצעות דחופות לסדר אישרתם גם השבוע וגם בשבוע שעבר, ודווקא את ההצעה הזאת לא. יש עוד מקום. הרי יש עוד ארבע או חמש הצעות. מה הבעיה לאשר הצעה דחופה לסדר? מה אתם מגינים כל כך על שי ניצן הזה? לא ברור.
היו"ר בועז טופורובסקי
זה כבר לא, לא הגיוני.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, טופורובסקי, מה הבעיה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
תכף אני אדבר. יהיה לי זכות דיבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
בבקשה.
היו"ר איתן גינזבורג
ולכן אני חושב שצריך לכבד את החלטת הנשיאות בהקשר הזה. ולכבד את העובדה שהיו הרבה מאוד הצעות לסדר, הרבה מאוד הצעות חשובות וטובות. ובסוף צריכים להחליט. ויש שם דיון, לא עושים הבחנות קואליציה-אופוזיציה. עושים את זה לגופו של עניין. מנסים לראות דברים רחבים או נושאים פרטניים לפי ההקשר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אולי אפשר להציע לכך שיגיעו בלי השם של המציע, רק הנושאים?
שלמה קרעי (הליכוד)
רעיון.
היו"ר איתן גינזבורג
וכך זה נקבע. ואני אחזור ואומר, בנשיאות יושבים גם חברי האופוזיציה, גם מהליכוד, גם מהרשימה המשותפת, גם מש"ס, שהם שוקלים והם דנים והם מתווכחים והם מנסים להתקדם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מרשים להם? מרשים להם לבוא לנשיאות?
שלמה קרעי (הליכוד)
הם כבר לא משתתפים בנשיאות.
היו"ר איתן גינזבורג
אז הם כן משתתפים. והם היו אתמול בנשיאות והם השתתפו. לא רק שהם השתתפו, הם גם שינוי נושאים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני מציע שלנשיאות יגיעו הצעות בלי שם המציע.
היו"ר איתן גינזבורג
לא רק שהם השתתפו, הם גם שינוי נושאים. אז לכן אני אומר, אני כן חושב שצריך לכבד את מוסד הנשיאות בהקשר הזה. לא הייתה פה החלטה בלתי סבירה. ולכן, מהטעמים האלה, אני מציע לאשר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
רגע, רגע, אדוני היושב-ראש. האם הצעה שלי נכונה? יגיעו לנשיאות הצעות בלי שם המציע.
היו"ר איתן גינזבורג
תציע. תציע לנשיאות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש לי קשר איתך. אתה בנשיאות.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. כאן זה לא היה עוזר. כאן זה לגופו של עניין. הם מצנזרים אותו. זה לא לגופו של אדם.
היו"ר איתן גינזבורג
תציע לנשיאות. תציע לנשיאות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני, אני מבקש לנמק את הבקשה.
היו"ר איתן גינזבורג
נימקת.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא נימקתי.
היו"ר איתן גינזבורג
אה, סתם התפרצת?
שלמה קרעי (הליכוד)
הייתה רק הערת בינתיים. הערת בינתיים.
היו"ר איתן גינזבורג
יש לך דקה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
בגלל שכבר דיברת שתיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, תשמע, מה שקורה כאן הוא דבר שלא מתקבל על הדעת. אמרו לנו שבגלל שהזכרנו שם פרטי של בן אדם, אז אולי בגלל זה לא אישרו את הצעת הדחופה לסדר. אז שינינו. הכותרת של ההצעה הדחופה לסדר, בכלל בכל הצעה, אין אזכור של אדם מסוים. פוליטיזציה חמורה והפרת כללי מינהל תקין והחוק על ידי דירקטוריון הספרייה הלאומית. אדוני, אני מבקש שתקשיב לי בדקה הזאת. נתת דקה, לפחות תקשיב. לא יכול להיות ששש פעמים אנחנו מגישים, חברים מכמה סיעות האופוזיציה, גם כשאילתות דחופות, גם כדיונים מהירים, נושא שעומד בליבת העניין הציבורי: שחיתות, תפירה של ג'וב. הציבור מדבר על זה. תראה ברשתות החברתיות, כולם מעלים את זה. עלה אצל איילה חסון בתוכנית ונשאר עם שאלות שאין להן תשובות. איך יכול להיות שאתם מצנזרים נושא כזה שהוא מעלה תמיהה. ראינו גם הסכמים קואליציוניים שנוגעים לספרייה הלאומית של תקווה חדשה. יש כאן דברים שאי-אפשר להישאר אדישים אליהם. אתם לא יכולים לצנזר נושא לגופו של עניין, לגופו של נושא. חברי כנסת מבקשים כאן לערוך דיון. תאפשרו לערוך, לקיים דיון. סתמתם את הכנסת. אין שדולות. אי-אפשר לעשות בשדולה של לישראל דמוקרטית, למשל, לערוך דיון על זה, כי אי-אפשר לקיים שדולות. אין כנסים, אין אירועים. לפחות את המינימום, שזה דיון קצר במליאה, הצעה דחופה לסדר, שאילתה דחופה, משהו. לא יכול להיות שאתם מצנזרים נושאים שלא מוצאים חן בעיניכם. זה נראה לך דמוקרטי הדבר הזה?
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ולכן אני חושב, אדוני, שאם אישרו, ממילא אם היו מאשרים ארבע או חמש הצעות דחופות לסדר, היית אומר מילאו את כל המכסה. לא מילאו את המכסה. אישרו רק שלוש. ראו רק שלוש שראו אותן כחשובות. גם בשבוע שעבר אותו דבר. אדוני, אני מבקש ממך לנהוג בהוגנות, אולי רק הפעם, - -
היו"ר איתן גינזבורג
אולי רק הפעם.
שלמה קרעי (הליכוד)
- - כלפי חברי כנסת שמבקשים להעלות נושא לסדר-היום הציבורי ולדבר עליו במליאת הכנסת כהצעה דחופה לסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני חושב שאם אדוני חושב שיש – ואנחנו שוב, כמובן, אני הדיקטטור שעוסק בשוחד וגם בשיקולים של שחיתות.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא אתה. לא אתה הדיקטטור. אתה משתף פעולה. אתה משתף פעולה עם הדיקטטורה. תגיד לי, על מי אתם מגינים?
היו"ר איתן גינזבורג
וגם משת"פ. אז אני חושב שאולי היה ראוי להקים את ועדת הביקורת שתבדוק את הדברים הללו.
שלמה קרעי (הליכוד)
על מי אתם מגינים?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
משתף פעולה עם - - -
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
שלמה קרעי (הליכוד)
על מי אתם מגינים? מה שי ניצן, איך שי ניצן קשור להיות רקטור של הספרייה הלאומית?
היו"ר איתן גינזבורג
אני אפילו לא מכיר אותו. אני אפילו לא מכיר אותו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא מכיר אותו?
היו"ר איתן גינזבורג
לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז כולם מכירים. גם הם לא הכירו אותו, ולכן נפגשו איתו 70 שעות.
היו"ר איתן גינזבורג
באופן אישי. טוב, תודה רבה. הזמן עבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
ועם המועמדים האחרים לא נפגשו.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. הזמן עבר. ווליד טאהא, ואחרי זה – אבי מעוז.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אני רוצה להתייחס לשתי נקודות, אדוני היושב-ראש. הראשונה, אני מסכים עם דבריך שכמעט בכל ישיבה של ועדת הכנסת יש סעיף של ערר, ערעור, על החלטת הנשיאות לגבי בחירת סדר-היום המליאה. זה משהו אוטומטי, סטנדרטי מתחיל להיות. אין בו שום תכון, אין בו שום עניין. ורק לצורך של טרלול ומילוי לוח זמנים של חברי האופוזיציה כי כנראה משעמם להם.

הנושא השני, חברי יצחק פינדרוס, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, דיבר על הקמת ועדת אתיקה. אז הוקמה ועדת אתיקה. לא צריך להקים. יושב-ראש הכנסת הקים ועדת אתיקה. רק חברי יצחק פינדרוס ושאר המפלגות באופוזיציה מתבקשים לאייש את החברות שלהם בוועדה כדי לדון בכל הדברים והנושאים שהוועדה אמונה עליהם. אז לא צריך להקים מחדש. יש אותה. דרך אגב, אני גם צריך אותה להרבה מאוד נושאים, והלוואי שהם יאיישו את החברות שלהם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה למשל? מה למשל?
היו"ר איתן גינזבורג
גם ועדת הביקורת הוקמה, והם חסרים.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
כן. הלוואי שהם יאיישו את החברות שלהם בוועדה, כי אז גם אפשר לבוא לוועדות באמת ולהעלות נושאים ואולי להתחיל להעניש חברי כנסת שמפירים את הכללים בבוטות כי זה האופי שלהם.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
ואלו הם הערכים שלהם. אז יאללה, תאיישו את הוועדות ונתחיל לעבוד. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה, חבר הכנסת מעוז.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה לפנות אליך ולומר לך מה תחושתי, לפחות כך אני מרגיש, ואני יכול להראות את זה בכתובים. מאז תחילת המושב, מאז תחילת המושב לא מאושרת שום שאילתה דחופה שהוגשה על ידי מי מחברי הכנסת של הציונות הדתית. מאז תחילת המושב. זה נכון שיש כמה מציעים הצעות לסדר דחופות, אבל היוזם הראשון ברשימה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אין ראשון, אדוני.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
רק רגע. רק רגע. יש ראשון, יש ראשון. מי שמדבר ראשון הוא הראשון.
ארבל אסטרחן
אין ראשון.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
ולכן עד תחילת המושב - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
הייעוץ המשפטי אומר שלא. אתה מתעקש?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מי זה היועץ המשפטי? איפה אתה רואה פה?
יואב קיש (הליכוד)
אתם הרי לא מקשיבים לייעוץ המשפטי. אז עכשיו אתם כן מקשיבים לייעוץ המשפטי?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
יש פה יועצת משפטית.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
איפה? איפה?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אתה לא רואה אותה?
היו"ר איתן גינזבורג
בואו, תאפשרו לחבר הכנסת מעוז לדבר, בבקשה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
יש פה יועצת משפטית.
יואב קיש (הליכוד)
אז אתה מקשיב לה, ווליד? אתה מקשיב ליועצת המשפטית?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
בטח אני מקשיב לה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אני מודה לך. אני מודה לך. בטח, איזו שאלה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טאהא, חברי הכנסת, תנו לחבר הכנסת מעוז להשלים את דבריו.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
חבר הכנסת יואב, בוודאי.
היו"ר איתן גינזבורג
תנו לחבר הכנסת מעוז להשלים את דבריו.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
ווליד טאהא, אני מודה לך על ההערה. הראשון הוא הראשון שמדבר, והוא היוזם. וזה בדרך כלל ככה. אז אל תגידו לי שאין ראשון. יש ראשון, יש קבוצת מציעים. אבל הראשון שמדבר במליאה, בהצעה לסדר, הוא הראשון, מבחינתי.

מתחילת המושב לא אושרה אף שאילתה דחופה שהגיש אותה מי מחברי הכנסת של סיעת הציונות הדתית ולא אושרה אף הצעה לסדר שהיוזם שלה הוא חבר כנסת מסיעת הציונות הדתית.

עכשיו, מה זה עושה לי? אני חבר כנסת חדש. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, אני מראש לעוזרים שלי: רבותיי, אל תגישו. מראש. אני לא אזכה לקבל אישור. אל תגישו לא שאילתה דחופה. ושביל מה להתאמץ. אנחנו ניקח את כל מה יוזמים חברי כנסת אחרים, ואנחנו נצטרף אליהם. ורק ככה זכיתי להיות בין מציעי הצעות לסדר דחופות. עכשיו אני אומר את זה. זו עובדה. אז אני מבקש ממך, תבדוק את זה. ורק להסיר את ההרגשה שלנו.
היו"ר איתן גינזבורג
אז אני אומר לך.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אומר לך שבנשיאות, ואני יושב בנשיאות. אתה לא יושב בה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אז איך יוצא כך?
היו"ר איתן גינזבורג
איך יוצא, אני לא יודע.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אה.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל אני אומר לך שאין מגיש ראשון. אם היית מגיש ראשון והיו מצטרפים אליך – מה זה מצטרפים? הרי איך הפרקטיקה נוהגת? בוא נגיד את האמת. מגיע אדם עם רעיון, פונה לעוד חברי כנסת: תגישו גם כן כדי שנהיה הרבה ויאשרו את ההצעה, ככל שאתה מגיש אותה. אגב, גם אם פנה אליך עכשיו חבר כנסת פינדרוס - - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
שאילתה דחופה.
היו"ר איתן גינזבורג
רק שנייה. לא. אני מדבר איתך עכשיו על הצעה לסדר.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אז תענה לי על שאילתה דחופה.
היו"ר איתן גינזבורג
רגע. לא מדברים עכשיו על שאילתה דחופה. אני מדבר על הצעה לסדר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תגיד לי, מאושרות? כמה הצעות?
היו"ר איתן גינזבורג
והצעה לסדר נקבעת על ידי המזכירות לפי המספר שהיא מקבלת במערכת. זה הכול. ותו לא. שום ראשון ושום יוזם. גם אם אתה דיברת עכשיו עם חבר הכנסת פינדרוס על נושא שאתם רוצים להעלות והיוזמה הייתה של פינדרוס אבל אתה הקדמת אותו בהגשה במערכת, אתה תמוספר ראשון. כי המזכירות עיוורת בהקשר הזה. וגם הנשיאות בהקשר זה לא עושה את השיקולים שאתה מלין עליהם כאילו שאנחנו שוקלים פה שיקולים אחרים.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
כשעשיתי כך, וכעשה כך מי מחברי הכנסת - -
היו"ר איתן גינזבורג
יכול להיות, אדוני.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
- - של הציונות הדתית, לא אושרה השאילתה. לא אושר ההצעה לסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
אדוני, גם לי לא אושרה השבוע הצעה לדחופה לסדר.
רם שפע (העבודה)
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
גם לי לא אושרו כל מיני דברים השבוע שאני הגשתי. אני חבר הנשיאות, לא אושרו. מה לעשות?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לא. אבל תיקח מתחילת המושב. מתחילת המושב. אני לא מדבר קונקרטית השבוע. מתחילת המושב.
היו"ר איתן גינזבורג
כשמגישים עשרות חברי כנסת בקשות, מגישים עשרות חברי הכנסת, זו עובדה, אז בסוף צריך לבחור. ובוחרים מעטים. בוחרים שלוש, בוחרים חמש, לעיתים שש. בוחרים, לא הרבה. כשיש סדר-יום עמוס במליאה, אז עושים שלוש הצעות לסדר. וכשיש סדר-יום טיפה יותר מרווח, עושים חמש הצעות לסדר.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מצוין.
היו"ר איתן גינזבורג
אין קביעה בתקנון. יש רף מקסימלי. ולכן אני אומר, החשדנות שלך כלפי הדבר הזה, אני אומר לך, אני יושב שם.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לא. לא חשדנות. תחושה, מה.
היו"ר איתן גינזבורג
מעולם לא שקלנו, אני לפחות כחבר נשיאות לא שקלתי את זה. אתמול התווכחו על הצעות לסדר. אני חייב להגיד לכם, הינה בכנות. והיה סגן יושב-ראש, אחד מהסגנים דווקא מהאופוזיציה, חשב שצריך לאשר את הצעה של מלכיאלי ושל זה בנושא תאונות דרכים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ולא אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
ולא אושר. חשבו להעלות את ההצעה במקום הצעה אחרת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
- - - ברור לי שהוא חושב שצריך לאשר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה סיכום ששנת - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל אני אומר על הצעה הזאת איש לא דבר. זה לא היה דבר שבמחלוקת. ואני חוזר ואומר, אין שם רוב סגנים מהקואליציה, הם מהאופוזיציה. ולכן לאט לכם, חברים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איתן, מה הייתה עמדתך בהתייחס לדברים שלי?
יואב קיש (הליכוד)
עכשיו יש שם רוב.
היו"ר איתן גינזבורג
מה?
יואב קיש (הליכוד)
עכשיו יש שם רוב.
היו"ר איתן גינזבורג
עכשיו יהיה רוב. אבל לפחות הייתי יכול לומר שגם בנשיאות נהגנו ללא משוא פנים. לפחות ככה, לפי התחושה שלי. אני מבקש לסיים את הדיון בנושא הזה.
יריב לוין (הליכוד)
רגע. אני ביקשתי לדבר.
היו"ר איתן גינזבורג
אה. לא שמתי לב. בבקשה, מי את אתם רוצים?
יואב קיש (הליכוד)
תחליט משנינו.
היו"ר איתן גינזבורג
קיש, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
כן. תודה. אני פשוט במהלך הדיון שמעתי את חבר הכנסת ווליד טאהא אומר שני דברים. אחד, הוא אומר שאתה לא מקשיב ליועצת המשפטית. הינה, יש פה עמדה של היועצת המשפטית. אז קודם כול, אני שמח לשמוע שמתחשבים בעמדות של היועצת המשפטית, כי הרגשה שלי היא שלא כל כך מתחשבים. אז קודם כול, זו בשורה. ואני מברך על כך. ואני מקווה שגם בדיון הבא אנחנו נראה התחשבות בעמדת הייעוץ המשפטי. זה אחד.

שניים, גלבי ועדת האתיקה, זה שאין ועדת אתיקה אני לא יכול להתלונן על ההתנהגות הברוטלית של ווליד טאהא כיושב-ראש ועדת הפנים שבוועדה שלו. נכון, אני לא יכול. אבל תבינו, לא יהיו ועדות, לא אתיקה, לא ביקורת המדינה, לא כלום, עד שלא תפתרו את הנושא המהותי. זה בידיים שלכם, חברי הקואליציה. אם אתם רוצים שהבית הזה יחזור להיות בית שמתנהל ומייצג את הציבור כפי שנבחר, אז אנא תחזרו. הדבר מאוד פשוט. יש מכתב של יריב לוין שהגיע לפני שבועיים-שלושה. אפשר לתת תשובה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
חודש.
היו"ר איתן גינזבורג
אפילו יותר. לדעתי, יותר.
יואב קיש (הליכוד)
חודש. לתת תשובה. אם אתם רוצים לחזור להליך תקין, אנא תנו לנו את הייצוג הראוי שמגיע לנו ומפה אפשר יהיה להתקדם. זה לגבי זה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
יואב קיש (הליכוד)
עכשיו לגבי הנושא עצמו, אני אומר בצורה מאוד ברורה. אתה יודע, אני לא יושב בנשיאות, ואני לא יודע מה קורה בנשיאות. אבל הנושא הזה כבר עלה מספר פעמים וכל פעם נידחה ונידחה מחדש. אתם מבינים שהוא סופר משמעותי בשיח הציבורי. רואים את זה בהרבה מאוד מקומות. אני לא צריך להסביר כי את זה כולנו יודעים ורואים. וההרגשה של ההתעלמות המובהקת של הנשיאות מהדבר הזה מעוררת באמת הרגשה לא טובה. ואני אומר לכם, אני מבקש: תשקלו שוב את עמדתכם. כי זה נושא סופר חשוב, בלב שיח הציבורי. זה נכון שהוא, בואו נגיד ככה, מטריד אולי צד אחד של המפה, ואולי צד אחר של המפה הוא פחות מטריד, אבל הגיע הזמן שאת השיקולים האלה תשימו מחוץ לסל.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. ואגב, אתן לך עכשיו, חבר הכנסת לוין. רק, אגב, חבר הכנסת מעוז, דיברת על שאילתה דחופה וביקשת לבדוק שאילתה דחופה. אז הינה בדקו לי. ורק לאחרונה אישרו לחברת הכנסת וולדיגר, שלדעתי גם היא מסיעתך, שאילתה דחופה. אז כך שלא נראה לי שגם הטענה הזאת ממש עומדת.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תבדוק מתחילת המושב עד היום. לא היה לחבר כנסת אחד.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר. הינה, הראיתי לך דוגמאות גם של בן גביר השבוע ושל וולדיגר לפני כמה שבועות.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לבדוק את הצעות לסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
ואני מניח שאם אבדוק בצורה טיפה יותר אמפירית, נדע שהטענות היו קצת יותר מוגזמות. כן, בבקשה, חבר הכנסת
יריב לוין (הליכוד)
טוב. אדוני היושב-ראש, אני חושב שהדברים שאמרת ביחס למה שהיה בקדנציה הקודמת או למה שהיה בעבר, ותכף אני אתייחס אליהם, הם דברים יפים בשים לב לעובדה שבעבר הייתה כנסת מסודרת שגם אם לא כולם היו מרוצים כל הזמן מהכול, בסך הכול היו לה כללי משחק, ועל כללי המשחק האלה הקפדנו. והם נגעו לכל קשרת הנושאים והתחומים הרלוונטיים, החל מגיוון החלטות של הנשיאות באופן כזה שאף אחד לא ירגיש מקופח, בטח לא באופן שיטתי, ועד מצב שבו הסיעות יקבלו את הייצוג שמגיע להן בוועדות, ושימוש בסעיף 98 ייעשה רק כשבאמת צריך. וכל הדברים האל הרי כולנו יודעים נפרצו כולם לצד החוק הנורבגי שהפך בכלל את הכנסת למקום שהמשמעות שלו כמעט כבר לא קיימת. ואני חושב שדווקא על הרקע הזה אני הייתי מצפה להרבה יותר הקפדה ולהרבה יותר רגישות, כי אתם באים אלינו בטענות שאחרי שאתם לקחתם את הייצוג שמגיע לנו בוועדות, אנחנו לא משתפים עם זה פעולה, ואתם פשוט דוחקים אותנו – אני יכול לומר לך שיש קולות רבים כאלה באופוזיציה – למקום שגם עם הדברים שאנחנו עדיין כן שותפים להם, כי לפחות הרגשנו ששם עוד איכשהו מתנהלים הדברים באופן הגון וסביר, כמו הדיונים במליאה. גם משם אנחנו בסוף נדיר את רגלינו ולשם אנחנו צועדים, ואתם מצעידים אותנו לשם בעוצמה גדולה ובמהירות. אני לא בטוח שאם הייתי מקיים היום הצבעה בין חברי האופוזיציה בסוגיה הזאת, אם לא היה נמצא רוב לאנשים שהיו אומרים שגם אין טעם לבוא יותר לדיוני המליאה כפי שהם מתנהלים וכפי שהדברים נעשים.

עכשיו אני אומר, אדוני היושב-ראש, תראה, מה יותר אבסורדי מהעובדה – אתה יודע, אפילו כבר הנראות לא מעניינת אף אחד. הרי אנחנו דנים בערעור על החלטת הנשיאות. זה נראה הגיוני שמי שינהל את הישיבה זה חבר נשיאות? אני שואל אותך באמת באופן אמיתי, איך זה נראה אפילו? מה הטעם בכלל בכל ההליך שמתנהל פה כשבניהול הישיבה יושב חבר נשיאות שעליו מערערים. אני לא שמעתי באף מקום שכשמעבירים על החלטה של מישהו הוא מנהל את הדיון בישיבה כדי להכריע בערעור שמוגש נגד ההחלטה שלו.

עכשיו זה לא שאתה בודד פה. אתה אפילו לא יושב-ראש הוועדה. אז יושב-ראש הוועדה ברח בנסיבות שכולנו יודעים מה הן. אבל אפשר היה אפילו לתת לאחד מחברי הוועדה אחרים, למען הנראות לפחות, שינהל את הסעיף הזה. אפילו זה לא עובר בראש בכלל, הרי הכול על אוטומט, שום דבר כבר לא מעניין כאן.

עכשיו אגיד עוד דבר. אני מסכים איתך. אני חושב שוועדת הכנסת צריכה להיזהר מאוד בקבלת ערעורים על החלטות הנשיאות. אני מסכים לגמרי. וכך נהגנו, ובצדק, וכך נהגו גם בעבר, מכיוון שבעיניי לפחות הסמכות היא של הנשיאות, והערעור נדרש באמת במקרים חריגים מאוד, ובעיקר כדי שיהיה בכל אופן איזשהו בלם בפני קיפוח, בטח מתמשך. אבל אני אזכיר לך מה בא בצד הדבר הזה. הלוא אנחנו הקפדנו תמיד שגם אם בישיבת נשיאות מסוימת לא יכולנו לאשר הצעה בגלל ריבוי ההצעות או בגלל איזשהו אילוץ אחר, אם דברים היו באמת באמת חשובים, בנפשם של אנשים, אני בעצמי הייתי אומר להם: תגישו, בבקשה; בפעם הבאה תאשרו. אני זוכר שאתה היית פונה אליי ואומר לי: תשמע, לחבר סיעתי כזה או אחר יש משהו שחשוב לו; לא הצלחנו לאשר הפעם. הייתי אומר: מאה אחוז, שידגיש פעם הבאה; נעשה כל מאמץ לאשר לו. אגיד אפילו יותר מזה. לא אחת, ויושב פה חבר הכנסת אוסאמה סעדי, הוא יעיד, הוא היה פונה אליי והיה אומר לי: תשמע, יש לי נושא. והוא היה מגיש אותו לבד, כי לא היה בנמצא מסיעות אחרות מי שהיה מוכן להצטרף לנושא הזה. אני חושב שברוב הפעמים נעשה מאמץ אמיתי להיענות לדברים האלה, אפילו אם אלה היו ההצעות של מציע בודד.
היו"ר איתן גינזבורג
גם הנשיאות הזאת עשתה את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה נכון.
יריב לוין (הליכוד)
אני חושב שהדבר לא קיים פה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לא. היא עשתה.
שלמה קרעי (הליכוד)
איך עשתה, איתן? שש פעמים אנחנו מגישים את זה. שש.
יריב לוין (הליכוד)
אני חושב שמה שביטא כאן חבר הכנסת אבי מעוז, אני לא זוכר שמישהו ביטא תחושה כזאת בעוצמה כזאת, וגם אם התחושה שלו היא אולי צד אחד מעבר, וזה לא באופן מוחלט אפס, אלא זו עומד על אחד במושב או מספרים מהסוג הזה, אני חושב שזה אומר דורשני, ואסור שזה יקרה. אגיד לך יותר מזה. זה בעיקר בעייתי על רקע המציאות בוועדות. אז לפחות את הכלים האלה, הפרלמנטריים, שישנם בתוך המליאה – אני חושב שהיה צריך לנקוט בגישה יותר מרחיבה.

עכשיו, תראה גם מה קורה כאן. זה נכון, גם אנחנו לפעמים לא היינו מאשרים חמש הצעות לסדר-היום. אבל היינו עושים את זה באמת במצבים של בלית ברירה, כי ידענו שיש דיונים מאוד ארוכים באופן חריג, זה מצריך או היינו ביום שהוא חג, נמצא לקראת חג, או דברים מהסוג הזה. אני חושב שזה גם נעשה, בדרך כלל, בהסכמה רחבה מאוד. אבל מצב שבו באופן שיטתי – ותבדוק את זה – לא מאושרות כמעט שבוע אחרי שבוע, אין ניצול של המכסה, אגב, לא רק בהצעות לסדר-היום, אלא גם בשאילתות דחופות.
היו"ר איתן גינזבורג
זה לא מגיע לנשיאות.
יריב לוין (הליכוד)
לא חשוב. אבל אני מצייר לך תמונה. בוא, הרי כל אחד יכול להגיד: טוב, זה לא אני; זה לא שייך לי; לא נוגע לי.
היו"ר איתן גינזבורג
לא. יש פה נהלים, אבל טוב.
יריב לוין (הליכוד)
הרי בסוף כשיושבים בנשיאות, צריך לראות תמונה כוללת. וצריך לזכור שהכלים האלה הם כלים של חברי הכנסת. הכנסת מתחלקת לימים של ממשלה ולימים של הכנסת. ומה שנעשה פה באופן שיטתי הוא שמצמצמים את הזמן שניתן לחברי הכנסת כדי לפנות זמן לדברים נוספים של הממשלה. עכשיו, זה לא קורה פעם אחת. זה קורה כל שבוע כמעט. שוב, ממש כשיטה. ואני אומר עוד פעם, אלה דברים שלא היו אף פעם. אלה דברים שאסור שיקרו, ואלה דברים שיביאו אותנו עוד מעט למקום נוסף שאנחנו לא רוצים להיות בו, כי לשם זה הולך. ואני חושב שאתם חייבים לטפל בעניין הזה.

והערה האחרונה לגוף ההצעה הזאת. תראה, לכנסת יש שלושה תפקידים: יש תפקיד אחד להיות זירה לדיון הציבורי; יש תפקיד שני – לחוקק; ויש תפקיד שלישי לא פחות חשוב של פיקוח על עבודת הממשלה. הכנסת, בהשוואה לפרלמנטים אחרים בעולם, וכולם כאן יודעים את זה, נעדרת כלים אמיתיים כדי לפקח על עבודת הממשלה. אנחנו נמצאים פה בנחיתות משמעותית לעומת מה שמקובל בפרלמנטים אחרים. אגב, כתוצאה מזה, גם העיסוק מוסט כמעט כולו לעולמות של חקיקה וחקיקה פרטית בהיקפים שלא קיימים במקומות אחרים, כי אין לך כלים לעשות את עבודת הפיקוח.

עכשיו, כאשר יש אירוע שהוא בליבת הפיקוח שהכנסת נדרשת לו, של תפקיד כל כך בכיר במוסד שהוא מוסד שיקר לכולם, שצריך לעמוד מעל כל מחלוקת, כשיש באמת עננה כבדה מאוד גם על ההליך וגם על זהות מי שבסופו של דבר נבחר לעמוד בראשו – ואתה יודע מה, יכול להיות שמי שנבחר לעמוד בראשו ומי שניהל את ההליך גם להם יש אולי הסברים מצוינים, שהציבור לא מקבל אותם; יכול להיות שישכנעו אותנו; אני אתפלא, אני מודה, אבל אולי; אני לא חושב שאני צריך למנוע מהם את האפשרות הזו – ובאים חברי כנסת ומבקשים לדון בו, אז אם שבוע אחד זה לא מסתדר, יכול להיות, קורה, אמרתי. אבל אני חושב שזה חייב להיות, וזה חייב להיות, בטח על רקע העובדה שיש בעיה לבצע את עבודת הפיקוח דרך הוועדות בנסיבות שאנחנו נמצאים בהן. ולכן אני מבקש, ואני אפילו הייתי מציע לחבריי לא להצביע היום על הערעור, ולכבד את החלטת הנשיאות מהשבוע. אבל שההצעות האלה תוגשנה פעם נוספת, ושבאמת בנשיאות הבאה תפעיל את כובד משקלך ותתקבל החלטה פשוטה והגיונית לאשר את הדבר הזה. ואני חושב שכך ננהל את העניין בצורה נכונה וראויה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה, אדוני.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מקבל את הצעה של חברי חבר הכנסת לוין. אני מושך את בקשת הערעור שלי.
היו"ר איתן גינזבורג
אני גם הייתי מציע – אגב, הערעור הוא על ידי אורית, לא על ידיך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה גם מושך בשם אורית סטרוק, אבי?
היו"ר איתן גינזבורג
לא. בסדר.
יואב קיש (הליכוד)
אני מייצג את אורית. ואני גם מקבל.
היו"ר איתן גינזבורג
שלמה, אני קיבלתי על עצמי את ההחלטה שאתה מייצג את אורית.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז אני מושך גם של אורית סטרוק.
יואב קיש (הליכוד)
היא ביקשה שאני אייצג, אבל אין בעיה. שלמה זה גם טוב.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל אני רק אומר, אני לא יודע אם דיברתם עם יושב-ראש הכנסת או לא, כי אלה באמת דברים – כשדיברת היושב-ראש לוין על זה שרואים את התמונה המלאה, אז אדוני יודע שמי שרואה את התמונה המלאה הוא רק יושב-ראש הכנסת ולא הסגנים. אנחנו לא יודעים מי דיבר ומה היו השיקולים. ואתה גם יודע, אדוני היושב-ראש, על פי רוב מי שמכתיב יותר מכל את הדברים הוא היושב-ראש.
שלמה קרעי (הליכוד)
ואתה לא חושב שיש טעם לפגם, איתן, ששש פעמים אנחנו מגישים את הנושא הזה והוא נידחה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני מודה, חבר הכנסת קרעי, שאני לא זכרתי את זה. אני לא שמתי לב לזה.
יואב קיש (הליכוד)
אולי יצא טוב שאתה מנהל את הישיבה דווקא.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא אפרט, אבל אני מציע לך, כי אני לא יודע אם עשית את זה עד כה, שפשוט תדבר עם היושב-ראש. תפנה אליו באופן אישי, תבדוק מה השיקולים ברמה הזאת. אני גם אומר יותר מזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מאוד מקצועי. אני לא רוצה עניינים אישיים שיכנסו לתוך זה.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מגיש בקשה לדיון, מאוד פשוט. אתה מכיר את ההתנהלות של היושב-ראש כלפינו. פה לא צריך לכביר במילים.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת קרעי, תאפשר לי. בסדר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
תאפשר לי. לכל אחד יש הלנות על ההתנהלות של האחר. ואני מציע שאת הסיפור הזה בואו נשים מחוץ לחדר. אני כן מציע שתשוחח עם היושב-ראש, תבדוק מדוע הדבר הזה נידחה ככל שנידחה. אני פשוט לא זוכר את זה, אז אני לא רוצה לומר דברים שלא זה. ואני אומר שאם זה לשבוע הבא, אני אשאל אם יש איזו סיבה מסוימת וכו'. אני מוכן לשאול את השאלה הזאת, הגם שחבריך לא שאלו את זה. אבל אם הערעור נמשך, אז אני מבקש להסתפק בדברים הללו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה להגיב ב-30 שניות.
היו"ר איתן גינזבורג
בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה משפט אחד. אני רוצה לפנות אליך, לא כסגן יושב-ראש הכנסת, ואני באמת לא יודע כמה סגנים יש עוד פה בחדר, כי אני לא הצלחתי לצאת ראש מי הסגנים. אני כן רוצה, כיושב-ראש ועדת הכנסת כרגע, שוועדת הכנסת תפנה ליושב-ראש לשקול שוב. אם שש פעמים היה פה דיון, לשקול שוב כוועדת הכנסת, לא כסגן יושב-ראש. אני אומר לך עוד פעם, אתה יושב כיושב-ראש ועדת הכנסת, שוועדת הכנסת פונה ליושב-ראש לשקול שוב את הדבר הזה. אין לנו עניין לבוא פה כל שבוע לאותו דיון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני מתנגד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם זה מציק לחברים ברמה הזאת, זה נושא שיכול להיות שכל שבוע זה היה עמוס, לא היה עמוס.
היו"ר איתן גינזבורג
בואו. אני בינתיים מציע, חברים, גם לדבר עם היושב-ראש. חלק הרי דיברו על זה שהמקום הזה הוא הבית של הסכמות, זה בית של פשרות, זה בית של ההידברות. אני מציע גם לחבר הכנסת קרעי לשוחח עם היושב-ראש ולבדוק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. אבל אני רוצה להתעקש כחבר ועדת הכנסת - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
למה? מאיפה באה ההצעה שלך, אדוני היושב-ראש?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כוועדת הכנסת, לא כסגן היושב-ראש, וההמלצה לשקול שוב.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לא. אני מנסה להבין מאיפה היא באה? מה המקור?
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה? זה צריך להיות תחנונים של חברי הכנסת ליושב-ראש? מה, לשחד אותו במשהו שיקבל את ההצעה שלנו? מה זה העניין הזה?
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת קרעי, אני לא באתי בגישה כזאת. חבל שאתה לוקח את זה ככה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. אבל זה בין השורות, איתן.
היו"ר איתן גינזבורג
אני חוזר. אני חוזר מדבריי. אל תפנה אליו.
שלמה קרעי (הליכוד)
תחזור בך מדבריך, כן. כי זה בין השורות.
היו"ר איתן גינזבורג
באמת. אני עובר לנושא הבא על סדר-היום. באמת.
שלמה קרעי (הליכוד)
וזה צריך להיות כאילו פרוטקציה. אני לא רוצה פרוטקציה. אני רוצה שהוא יאשר דיון שחברי כנסת מבקשים בו שש פעמים, פעם אחר פעם, בנושא מאוד חשוב.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב. תודה, תודה רבה, אדוני. תודה. תודה רבה, סיימת את דבריך.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא יכול להיות שתסתמו את הפה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה, חבר הכנסת קרעי. תודה.קביעת סדרי דיון מיוחדים לסעיף 98 לתקנון הכנסת בהצעות חוק הבאות:1. הצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 5), התשפ"ב–2021 (מ/1473); 2. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137 והוראת שעה), התשפ"ב–2022 (מ/1457); 3. הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 136), התשפ"ב–2021 (כ/875)
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום: קביעת סדרי דיון מיוחדים, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת, בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס 5); הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137); והצעת חוק תכנון ובנייה (תיקון מס' 136).

הבקשות מובאות, לפי בקשת הנהלת הקואליציה, לצורך קביעת סדרי דיון. אני מציע, ראשית, שחבר הכנסת טופורובסקי יציג את ההצעה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אוקיי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני אתחיל בהצגת ההצעה, ואחר כך, מתי שאתה תגיד לי, אני גם אשמח לרשות דיבור, כי אני ארצה להסביר אותה.
יואב קיש (הליכוד)
זה הרעיון, שתציג ותסביר.
היו"ר איתן גינזבורג
תסביר אותה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אם אתה נותן את זה ביחד, מעולה. אנחנו מדברים בעצם על סדרי דיון מיוחדים בקריאה שנייה ושלישית בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון 136) התשפ"ב–2021; הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון 137) (והוראת שעה) התשפ"ב–2022; הצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 5) התשפ"ב–2021. אנחנו רוצים להעביר את הצעות החוק האלה עוד השבוע. שתי הצעות חוק הן הצעות חוק שפג תוקפן – חריש וחומרי הנפץ. חריש כבר פג תוקף. חומרי הנפץ יפוג תוקף ב-6 בינואר. והצעת חוק החשמל, זו הצעה שאין לנו ברירה אלא להגיש עליה סעיף 98.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איזה מספר זה הצעה של חוק אורבך ?
יואב קיש (הליכוד)
חשמל זה 136.
היו"ר איתן גינזבורג
חשמל 136. חריש 137.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
חשמל זה 136.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
136 זה אורבך ו-137 זה?
היו"ר איתן גינזבורג
זה חריש. וחשמל זה 136. זה הוועדה המקומית לתכנון הבנייה בחריש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
חוק אורבך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אין קשר לאורבך. על ההצעות האלה הוגשו יותר מ-100 שעות דיבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
פחות מ-100, פחות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
על ההצעות האלה הוגשו יותר מ-100 שעות דיבור. רק על הצעת חוק החשמל 93.3 שעות דיבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
על חוק החשמל פחות.
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, רגע. אל תפריע, נו. תכף תקבל את רשות הדיבור. אי-אפשר ככה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
תגיד, אתה כאילו רוצה לפרשן אותי גם?
שלמה קרעי (הליכוד)
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
סליחה. אל תפנה אליו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לגבי מה שקורה כאן, תראו, אני הייתי בין אנשים שנלחמו מאוד בתוך הקואליציה בשביל לנסות להגיע להבנות ולהסדרה עם האופוזיציה. כל האנשים שהם ותיקים בבניין, ואני סומך על דעתם, אמרו לי והסבירו לי וצחקו עליי ואמרו לי - -
שלמה קרעי (הליכוד)
למה? אל תנסה בכלל.
היו"ר איתן גינזבורג
די, נו. מספיק.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
שאלה ניסיונות סרק, שהאופוזיציה רואה כל ניסיון כזה כחולשה. והם קיבלו, והם תחת איזושהי הנחיה מלמעלה להוציא מלגיטימציה את הכנסת. אני בהתחלה חשבתי שזה לא נכון, אמרתי אולי הם הפכו לא לגיטימי את מפכ"ל המשטרה אחרי שהוא הגיש המלצה, אחרי שהמשטרה מגישה המלצה להעמיד לדין את מי שהיום ראש האופוזיציה; אחר כך את הפרקליטות; אחר כך את היועץ המשפטי לממשלה, שזה מעניין שעכשיו אתה נתלה על יועץ משפטי אחר; ואחר כך גם את הכנסת, ואפילו את מדינת ישראל, כל עוד הם לא בשליטתם. והינה, אפילו גם שמענו הרגע את חבר הכנסת לוין בא ומאיים בצורה כזו או אחרת שעוד מעט הם גם יחרימו את המליאה, שגם לטענתו, התנהלה כמו שצריך. אני לא ראיתי כזאת מליאה ובחיים שלי, אומנם אני לא חבר כנסת כל חיי, אבל אני שם לב למליאה עם קללות וגידופים ועם חברי האופוזיציה - - -
יריב לוין (הליכוד)
לא אמרתי שהיא התנהלה כמו שצריך. אמרתי שיחסית למה שקורה בוועדות, עוד התנהלה - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אין ועדות כי אתם לא מוכנים להקים אותן. זו אופוזיציה שבאה ומקללת ומגדפת. אין לה שוב כבוד למקום הזה, לדמוקרטיה הישראלית - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זו קואליציה שעושה את זה ליושב-ראש הכנסת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
- - ולכל דבר, לכל מה שנוצר. בכל מקום שבו אתם מאבדים שליטה, אתם פשוט הולכים ועושים מהלכים להפוך אותו ללא לגיטימי. ומכיוון שחבר הכנסת יריב לוין קרא הודעת SMS אישית שאני שלחתי לו באחת מהישיבות הקודמות, אני גם מרשה לעצמי להגיד שבאחת מהישיבה אתה קראת הודעת SMS שאני כתבתי.
יריב לוין (הליכוד)
לא נכון. חבר הכנסת טופורובסקי, אני קראתי הודעה שאני כתבתי אליך, לא הודעה שאתה כתבת אליי. אל תשקר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
ואני לא מכיר כזו התנהלות.
יריב לוין (הליכוד)
חבר הכנסת טופורובסקי, אל תשקר ותחזור בך מהדברים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
ואם אתה קראת הודעה שאתה כתבת אליי, גם בסדר.
יריב לוין (הליכוד)
אני לא קראתי. מותר לי לקרוא דברים שאני כתבתי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני בחיים לא מקריא, לא מקריא.
יריב לוין (הליכוד)
אני לא קראתי מילה שאתה כתבת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אתה יודע מה, אין בעיות.
יריב לוין (הליכוד)
חבר הכנסת טופורובסקי, תחזור בך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אין בעיות שאתה מקריא הודעה, לא מעניין אותי.
יריב לוין (הליכוד)
תחזור בך.
היו"ר איתן גינזבורג
הינה, חוזר בו. הוא חוזר בו.
יריב לוין (הליכוד)
מותר לי להקריא דברים שאני כתבתי.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל הוא חוזר בו, חבר הכנסת לוין.
יריב לוין (הליכוד)
לא קראתי אף מילה שאתה כתבת.
היו"ר איתן גינזבורג
אז הוא אמר, הוא חוזר בו.
יריב לוין (הליכוד)
אל תשקר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כיוון שבקודים שלי, יכול להיות שהם שונים משלך, לא מקריאים אף הודעות שנכתבות בין אנשים, אז זה משהו אחר.
יריב לוין (הליכוד)
אסור לי לומר מה אמרתי לך? מה, זה סוד מה שאמרתי לך? אני לא מבין.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לכן אני רוצה גם להזכיר שההצעה של האופוזיציה - - -
יריב לוין (הליכוד)
נטענה טענה כלפיי שהסכמתי למשהו, אמרתי: רבותיי, לא נכון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני אמרתי לך זאת בהודעה אישית.
יריב לוין (הליכוד)
הינה, מה שאמרתי. מה, אסור לי להגיד מה אמרתי? אני לא מבין. ממתי יש חיסיון שלאדם אסור להגיד מה הוא עצמו אמר?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
תעשה מה שאתה רוצה. אין בעיה. אם מבחינתך - - -
יריב לוין (הליכוד)
מה אתה מדבר? על איזה הודעות? מה הזה הסיפורים האלה?
שלמה קרעי (הליכוד)
טופורובסקי, תתבייש. אתה חתיכת צבוע. תודה שטעית. תודה.
יריב לוין (הליכוד)
מה זה הסיפורים האלה? תתבייש לך.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת קרעי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, תקרא.
היו"ר איתן גינזבורג
וגם פעם שנייה אני קורא אותך לסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
יופי.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה רוצה גם לצאת?
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן, אתה לא מאיים עליי.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה רוצה לצאת להירגע?
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא מאיים עליי.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה מפריע לדיון.
יריב לוין (הליכוד)
רק מה שאתה כתבת לא אגיד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא מאיים עליי.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה מפריע לדיון, שלמה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה מפריע לדיון.
היו"ר איתן גינזבורג
אז תצא החוצה, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה מפריע לדיון.
היו"ר איתן גינזבורג
תצא החוצה, שלמה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא רוצה לצאת.
היו"ר איתן גינזבורג
אז אני קורא אותך לסדר פעם שלישית.
שלמה קרעי (הליכוד)
תקרא לסדר פעם שלישית.
היו"ר איתן גינזבורג
אז תצא. די.
שלמה קרעי (הליכוד)
בושה וחרפה. אתם הקוזק הנגזל בדמות שני הדיקטטורים הכי הגדולים שיושבים כאן בראשות הוועדה.
היו"ר איתן גינזבורג
די. אני לא אתן לדבר. צא, בבקשה. אני מתאפק כלפייך כל הישיבה. אין אחד שמדבר שאתה לא מפריע לו. אפילו ליריב לוין אתה מפריע.
שלמה קרעי (הליכוד)
עם איפוק כזה עוד תקבל צל"ש האיפוק.

(חבר הכנסת שלמה קרעי הוצא מהאולם)
היו"ר איתן גינזבורג
אני מודה לך על העיטורים שאתה מעניק פה לאנשים. בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
גם אם חבר הכנסת לוין, מבחינתו זה בסדר להקריא הודעות שהוא כתב לי, אני לא מכיר את זה. אבל אני רוצה להזכיר ישיבות שבהן הקואליציה הציעה לאופוזיציה את ההצעה האחרונה שהצענו. ההצעה הייתה, על פניו, מקובלת על האופוזיציה. ואז חזרו אלינו עם תשובה שהציונות הדתית לא מקבלת את הפער של שניים בכספים. ומאז פתאום זה נהיה סימן הדגל של כל הסיפור הזה. ולאחר מכן ניסינו גם כל הזמן להגיע להבנות. אני עברתי אישית שבועות, שאני הגעתי להסכמות עם האופוזיציה וקיבלתי על זה בראש בקואליציה. והינה, ולא הייתה איזשהו דרך, הדדיות, מבחינת האופוזיציה בשום התנהלות, עם צעקות, עם שקרים, עם תהליך שבו הם גם הופכים ללא לגיטימית את יושבת-ראש הקואליציה. זאת אומרת, כל תפקיד רשמי במדינת ישראל שלא מסתדר להם, הם הופכים אותו ללא לגיטימי.

עכשיו זה גם יושב-ראש הכנסת. הרי הם החרימו את ישיבות הנשיאות. עכשיו הם מאיימים להחרים את ישיבות המליאה עצמה. זה המודל שלהם. כל מקום שהם לא שולטים בו, הם מחרימים והופכים אותו ללא לגיטימי. ואני מבין את זה. גם הכרזת מלחמה שהייתה לפני שבועיים או שלושה של ראש האופוזיציה יצאה שבטעות הייתה יום אחרי שלא אישרו למשפחתו אבטחה. אני לא יודע אם זה מקריות או לא. זה, על זה יגידו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה מטעה. לא אישרו לאיתמר בן גביר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
עכשיו אני רוצה לדבר לגופו של עניין, לגבי החקיקה. האופוזיציה, כחלק מהתהליך להפוך את מדינת ישראל ללא לגיטימית, מנסה לעשות deadlock במשכן. והניסיון שלהם לעשות deadlock במשכן מבחינתם גם בא על חשבון טובת מדינת ישראל. ראינו שאפילו את חוק האזרחות, שהם בעצמם חוקקו והם סומכים בהם בעצמם, עזרו להפיל את הארכת התוקף שלו, והרבה מאוד חוקים כל הזמן, גם חוקים שכשהמפלגה שלי הייתה באופוזיציה היא דאגה להעביר, דאגה להעביר לפעמים יותר מעשרה, 20 חוקים בימי ההצבעות, לא למשוך זמן, אלא על דברים מהותיים, כאן יש לנו אופוזיציה שכל דבר מבחינתה זה משהו למשוך זמן, אפשרות לעשות deadlock על הכנסת ולתקוע את מדינת ישראל.

אני מאמין שאופוזיציה צריכה להילחם בקואליציה, צריכה לרצות להחליף את השלטון, אבל בחיים, בחיים לא לעשות מהלכים ביודעין שפוגעים במדינת ישראל. והדבר הזה חייב להיפסק. אנחנו הגענו למצב בכנסת שכל חוק, כל חוק בא עם מלא שעות דיון, עם מלא הסתייגויות. אם אנחנו לא נעשה סדרי דיון מיוחדים, הכנסת הזאת אולי תחוקק חוק אחד בשבוע. ולאמירות שהדברים האלה השתנו אילו - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
פחות נזקים לעם ישראל.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
- - אילו רק נסכים איתם על הוועדות, אני פעם האמנתי בזה, באמת האמנתי בזה. עכשיו אני בטוח ב-100% שזה שקר, שגם אם עכשיו נביא להם את מה שהם רוצים בוועדות, יום אחרי זה או שבוע אחרי זה הם ימצאו איזו סיבה אחרת שמאיימת, אני לא יודע על מה, בטח סביב תקציבים, ואז יעשו גם, ישברו את הכלים ויגידו: רק תפתרו את הסיבה הזאת, כי זה מה שהם עושים כל הזמן. עד אז אנחנו נחרים, נעשה, נבלגן, נעשה בלגן והכול.

ולכן בגלל שהאופוזיציה הזאת הוכיחה פעם אחר פעם שכאשר נותנים לה יד היא כורתת אותה, היא כורתת אותה, אנחנו בקואליציה הבנו והגענו למסקנה שפשוט, לצערי, אין עם מי לדבר. אנחנו מוכנים לדבר. יושבים כאן ורוצים לדבר. האמירות כאילו: שלחנו מכתב ולא עניתם. עשו לי טובה, אנחנו לא ילדים בגן. המכתב הזה כאילו ביטל את כל מה שדיברנו עליו. אתם ניגשתם לבג"ץ או אנשים אצלכם ניגשו לבג"ץ. בג"ץ אמר שההסדר שהצענו מניח את הדעת. הוא זרק אתכם מכל המדרגות, ופתאום כבר בג"ץ עוד פעם לא לגיטימי. זה היה נחמד לבדוק את בג"ץ לשנייה, אולי הוא יעזור לכם, אבל אחר כך לחזור לזה שהוא לא לגיטימי.

אז תפסיקו לעבוד על עצמכם בעיניים. אנשים בתוך האופוזיציה כבר לא מאמינים למה שאתם אומרים, ואומרים שיש כאן אנשים שמנהלים את האופוזיציה, והם פשוט מחורפנים, סליחה על השפה. אתם יודעים מה, אני מצטער על המילה. אני לא צריך להגיד מחורפנים. נוהגים בצורה שהיא לא מכבדת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
שמזכירה אנשים מחורפנים.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה לגבי סדרי הדיון. לכן בגלל שיש כאן שני חוקים פגי תוקף ועוד חוקים עם כמות שעות בלתי הגיוניות, אנחנו מציעים, וגם עשינו התאמה לגודל ההסתייגויות ולגודל השעות במהלך השבוע בשביל להתאים את זה וליצור סדרי דיון מיוחדים, כדי שנוכל להעביר את זה ולוודא שיהיו במדינת ישראל ממשלה, שלטון, כנסת, מתפקדים, ולא ניתן לאופוזיציה להרוס את המדינה. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה.
ארבל אסטרחן
צריך להציג את ההצעה רק.
היו"ר איתן גינזבורג
תציג את ההצעה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
להקריא את זה?
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
לא את הכול. תציג את הדברים העיקריים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
על שלוש הצעות החוק המצויות על סדר-יומה של הכנסת השבוע הוגשו הסתייגויות רבות. מרביתן על ידי סיעות שלמות כלהלן.
היו"ר איתן גינזבורג
לא צריך עכשיו להקריא את כל זה. תגיד מה העקרונות של הצעה.
ארבל אסטרחן
אחת - - -
היו"ר איתן גינזבורג
שנייה, ארבל. אני הבנתי. מה העקרונות של ההצעה, מה אתה מציע לגבי חוק, חוק זה, חוק זה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אוקיי. להצעת חוק החשמל שבה הוגשו 108 הסתייגויות ו-50 הסתייגויות חליפיות אשר היו מאפשרות הנפקה של 93.3 שעות, אנחנו מציעים כי ביום ג', היום, בסדר-היום, ברגע שיסתיים סדר-היום הרגיל, זה יכול להיות 18:00, זה יכול להיות 17:00, הנמקת ההסתייגויות תתחיל ותימשך ברציפות במשך כ-14 שעות, עד השעה 08:00, לכל היותר, בבוקר של יום ד'. אם לא יהיו דוברים במליאה שיבקשו לנמק את ההסתייגויות – הרי זה לא הגיוני, כי זה חוק כל כך חשוב, ברור שהאופוזיציה תמלא את כל השעות, כי הם רצו 93 שעות – אז תהיה הפסקה עד השעה 08:00.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
- - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בשעה זו יישמעו דברי סיכום ויחלו הצבעות. על כל ההסתייגויות, וההסתייגויות החליפיות, יתקיימו 30 הצבעות בלבד, לפי בחירת האופוזיציה. אם סיעות אופוזיציה לא יודיעו מה ההסתייגויות עליהן הן מבקשות להצביע, תתקיים הצבעה לפי סדר רישום ההסתייגויות.

לגבי הצעת החוק השנייה, הצעת חוק (תיקון מס' 137), זה חריש, שם קוד חריש, הוגשו שש הסתייגויות אשר מאפשרות הנמקה של 26 שעות. ולכן אנחנו רוצים כי היא תהיה – איפה זה?
היו"ר איתן גינזבורג
לא. זה לא חריש. חומרי נפץ יהיה 26 שעות.
יריב לוין (הליכוד)
מה זה חשוב, אדוני היושב ראש?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
תהיה, סליחה, הינה, בסדר. זה חריש. זה כן חריש.
היו"ר איתן גינזבורג
לא. זה לא חריש.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
ביחד. זה ביחד.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב. לגבי חומרי נפץ מבוקש שש הסתייגויות של 26 שעות. מבוקש לדבר שלוש שעות. וישובץ החל ממחר, ביום ד'.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אה, זה בסוף סדר-היום.
היו"ר איתן גינזבורג
בסוף סדר-היום. ולעניין תיקון חוק תכנון ובנייה, מה שמיוחד, הוועדה המיוחדת של חריש, הוגשו עשר הסתייגויות ושמונה חליפיות, בסך הכול 18 הצבעות, 20 שעות דיבור. מציעה הקואליציה לא יותר משלוש הצבעות. ולגבי השעות, אני רואה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
שלוש שעות.
היו"ר איתן גינזבורג
זה שלוש שעות הצבעה. טוב, זו ההצעה. והיא גם מונחת בפני כולם. אז נראה לי שהפירוט היה פירוט יתר. כן, בבקשה, חבר הכנסת קיש, ראשון הדוברים.
יואב קיש (הליכוד)
כן. תודה, היושב-ראש. אני אתייחס, ראשית, לדברים שאמר חבר הכנסת טופורובסקי ברמה העקרונית, ואחרי זה, כמובן, לנושא הספציפי עצמו. קודם כול, שהמושג deadlock שדיברת עליו מקובל כשיש שוויון ואין מי שמכריע. הוא לא מושג מקובל בקואליציה-אופוזיציה כשאתם עם רוב מובנה. אתה יכול להגיד: צוואר בקבוק, מעכבים חקיקה. deadlock זה כששווים ואין מי שיכריע. אז אין פה deadlock.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בדיוק. אתם מנסים לשנות את המשוואה. זה העניין.
יואב קיש (הליכוד)
לא הפרעתי לך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
סליחה. סליחה.
יואב קיש (הליכוד)
אמרת הרבה דברים שהתנגדתי, כולל האשמה חסרת השחר כלפי יריב לוין.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אגן על זכותך, אדוני קיש, כן.
יואב קיש (הליכוד)
תודה. אז קודם כול, זה לא deadlock. ואמרת עוד משפט: כשממפלגה שלי הייתה באופוזיציה, אז התנהגנו כך וכך. כשהמפלגה שלך הייתה באופוזיציה, היא קיבלה ייצוג הולם בוועדות הכנסת. היא קיבלה יחס הוגן בכנסת, ולא הייתה דריסה של האופוזיציה כמו שקורה פה. אז הָא בְּהָא תַּלְיָא. וכשאתה אומר על המכתב שאפילו לא השבתם, אז אולי תנסה. תן תשובה למכתב, תשובה עניינית, ותראה. אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, הקלפים והכל בידיים של הקואליציה. ככה זה עובד בכנסת. האחריות גם בסוף נופלת על הכתפיים שלכם. וכל עוד אתם מתעלמים במודע, כנראה, כי זה מה שאמרו לכם, כי זו לא החלטה שלכם, להתעלם במודע מההצעה של האופוזיציה, אפילו בשלילה מוחלטת, אני מבקש, תביאו הצעה בכתב. נראה מה ההצעה שלכם. הכול היה רק דיבורים.

עכשיו לגבי הדיבורים. עכשיו אני מצטער, אני אומר את עמדתי האישית, בסדר? הניסיון שלי עם יושבת-ראש הקואליציה עידית סילמן הוא שכל פעם שהיא אמרה לי משהו, זה התגלה כשקר. לא רק שהתגלה כשקר, גם אחרי זה שאִמַּתָּ אותה, אז היא פתאום שינתה גרסה על גרסה על גרסה. אז כשהיא משקרת ללא הפסקה, לי, אני אומרת הסובייקטיבית – היא לא פה, אני מתנצל – אבל זה קשור לכל האירוע שהיה פה. לא יכול להיות שאנחנו נוכל לעבוד איתה. אנחנו לא מאמינים למילה שלה. אני אומר לך את זה בכנות. אני לא יודע איך אצלכם. היא גרמה לקושניר להפר קיזוז בגלל שהיא שיקרה לו ביום רביעי בערב. זה חלק מהדוגמה להתנהלות שלה. ולכן היא, מבחינתנו, לא בר שיח, כי אתה לא יכול לנהל שיח אמיתי עם בן אדם שכל שנייה אומר לך משהו וכשאתה חושב שמה שהוא אומר זה נכון, זה שקר. וכשאתה בא ואומר: אבל אמרת, היא אומרת: לא אמרתי. אי-אפשר. ולכן האירוע, אולי חלקו לכל הסיפור הזה, הוא שיש לכם יושבת-ראש קואליציה שבאופוזיציה לא מאמינים למילה שלה. זו בעיה אחת אובייקטיבית. אני לא יודע מה אתם רוצים לעשות איתה, אבל זו הבעיה.

אני יכול לומר לך שכל פעם שהיה סיכום עם האופוזיציה, עמדנו בו. והייתה תקופה שניסינו. וכשאנחנו ראינו שאתם את נושא הוועדות לא מתכוונים להזיז, אמרנו שאנחנו לא יכולים להגיע איתכם לסיכומים. אי-אפשר להמשיך בהסכמות מצד אחד, כשמצד שני יש אי-הסכמות כאלה מהותיות בנושא הוועדות. ולכן אין הסכמות.

איפה אנו יכולים למצוא הסכמות? כמו אתמול בלילה. מה היו ההסכמות אתמול בלילה? אתם החלטתם להוריד ממילא את החוקים האלה. אמרתי לכם: אפשר להישאר פה עד 06:00, אין בעיה; אם אתם תורידו מהסדר-היום, נרד. עכשיו, שתבין, הרי היה לי ויכוח איתך, גם התנצלתי שצעקתי עליך, כי הבנתי שלא היית בתמונה אז. אבל תחשוב שאני לפני רגע סגרתי כאילו את אותו מתווה עם מירב – לא איתן, אני רוצה שתישאר. אני מבקש ממך.
היו"ר איתן גינזבורג
אני הולך וחוזר.
יואב קיש (הליכוד)
לא. אז אני אחכה. אני מבקש ממך, אני לא הולך להאריך. אני מדבר עניינית לחלוטין.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לא. אני חוזר.
יואב קיש (הליכוד)
בסדר. תן לי. אני לא אסיים עוד הרבה זמן.
היו"ר איתן גינזבורג
לא. בסדר.
יואב קיש (הליכוד)
ואז אתה עוד אומר לי: אז אנחנו נכניס שתי קריאות. אתה מבין איזו סיטואציה זה מייצר? אני שם את זה בצד.

אני עכשיו רוצה לדבר על הנושא המהותי, נושא העניין. יש לנו שלושה חוקים, בסדר? חוק החשמל, חברים פה רוצים לקרוא לו חוק אורבך, אני מתנצל, ווליד, אבל זו האווירה. חוק החשמל. יש לנו את חוק חריש, ויש לנו את חוק חומרי הנפץ. החוק היחידי שיש בו דחיפות מכל שלושתם, זה חוק חומרי הנפץ. למה? כי הוא פג תוקף בין חמישי לשישי. חוק החשמל אין לו דחיפות, הדחיפות היחידה זה - - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
חריש גם פג תוקף, כבר מזמן.
יואב קיש (הליכוד)
אז שנייה. תן לי להסביר, אבי. אני מבקש לא להפריע לי. החוק היחידי משלושת החוקים האלה שיש לו פג תוקף ביום חמישי לשישי הוא חוק חומרי הנפץ. זה בדיוק העניין. בעצם חוק חריש כבר פג תוקף לפני שבועיים. למה? כי חבר הכנסת ווליד טאהא אמר: אני לא מעביר את חריש לפני שעובר חוק החשמל. הכול פוליטי. אז עכשיו אתם גם באים ואומרים: חריש דחוף, אחרי שהוא פג תוקף שבעצם אתם הבאתם אותו למצב הזה, בגלל נושאים פוליטיים, לא שום דבר אחר. עכשיו, מה קורה? אם הייתם מתנהלים ובאים לייעוץ המשפטי – ופה אני פונה לייעוץ המשפטי, אני מבקש לקבל את עמדתכם בצורה מסודרת ובכתב, כי הרי לא יכול להיות שבשביל לפתור נושאים פוליטיים משתמשים בסעיף 98. הרי מה היה נכון לעשות? נכון היה לעשות 98 על חוק חומרי הנפץ, להביא אותו, במקום חוק החשמל, להביא אותו, כמו שאתם עושים הצבעה מחר בבוקר, ופתרתם את בעיית חוק חומרי הנפץ. הוא היה עובר. ואת חוק חריש תעשו עליו שבוע הבא 90 שעות, זה יותר מדי? סליחה, החוק חשמל, תעשו עליו 20 שעות דיבור, עשה עשר שעות, אבל אין לו לחץ. לשום חוק אין לחץ, גם חריש אין לחץ, גם חשמל אין לחץ. יש רק לחץ פוליטי. ולזה אתם לא יכולים להתכחש. בגלל זה חריש איבד תוקף, כי ווליד לא היה מוכן להעביר אותו.

אז מה אתם אומרים? אתם מנצלים למיקי – ואני הולך לדבר גם עם יושב-ראש הכנסת. הוא אמר: אני בהחלט, כשיש דד-ליין, אני אשים. אבל מה האבסורד? אתם יכולים לשים את חומרי הנפץ עם הדד-ליין עכשיו, ואז אולי גם היועץ המשפטי יתמוך בכם. אבל לא, יש לכם דד-ליין פוליטי. ואתם מנצלים את סעיף 98 פוליטית, לבזות את הכנסת. ואתם עושים את זה עכשיו כי הוא רוצה את זה עכשיו. לא בגלל סיבה אחרת. שיסכים לדחייה בשבוע, תעשו 98 בשבוע הבא במקום 90 שעות. סבבה. זה עוד במסגרת ההיגיון. אבל זה שאתם עושים 98 לחשמל עכשיו, ראשון, כשאתם צריכים, אתם יודעים, אתם בעצמכם אומרים, חומרי נפץ, תשנו את סדר-היום. תביאו את חומרי הנפץ להיום. הצבעה מחר. ותעשו בשבוע הבא 98 על חשמל ועל חריש. וואללה, אני יכול להבין. גם הייעוץ המשפטי כנראה יתנהג אחרת. אבל לא, אתם עושים 98 פוליטי. שום סיבה אחרת אין לחוק החשמל לעלות היום בלילה. שום סיבה אחרת. ועוד כשיש לכם פג תוקף.

אז אני אומר בצורה הכי ברורה, והיה לי חשוב, איתן, שתבין את זה. יש פה בוועדת הכנסת שימוש בנוהלים חריגים. אני יכול להקריא לך את הציטוט, אתה מכיר אותו לא פחות טוב ממני, של 98. חריגים בלבד. אין פה שום חריג בחוק החשמל. זה יכול להיות בשבוע הבא. גם אז עם 98 על השעות, אתם בעצם מנהלים פה לו"ז פוליטי בשימוש בכלים פרלמנטריים שלא נועדו לכך. ביזיון יותר גדול מזה לכנסת ישראל אין.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
יואב קיש (הליכוד)
רק אני מסכם את דברי, אני מבקש בכתב את התייחסות הייעוץ המשפטי להליך הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
יבגני סובה, בבקשה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להגיד כמה דברים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מתי אני מדבר, אדוני היושב-ראש? אני הייתי פה ממש.
היו"ר בועז טופורובסקי
הינה, בועז יקבע את הסדר. אני הולך.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אה, בועז. אז בועז.
היו"ר איתן גינזבורג
אני הולך רגע להתראיין ואני חוזר.


(היו"ר בועז טופורובסקי, 14:09)
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בהצלחה.
היו"ר בועז טופורובסקי
יבגני ברשות דיבור.
נועה בירן - דדון
אתם רשומים כולכם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בוודאי, בוודאי. יבגני, כבוד.
היו"ר בועז טופורובסקי
בבקשה, יבגני.
יואב קיש (הליכוד)
אני רק לומר עכשיו לבועז, אם אתם רוצים, אנחנו מוכנים. אני יכול להוביל את זה באופוזיציה. תעלו לסדר-היום היום, במקום חוק החשמל, את חוק חומרי הנפץ. אנחנו נדאג שההצבעה תסתיים לפני 08:00. ואז גמרתם עם הדחיפות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה אומר: במקום חומר הנפץ, תביא חומר נפץ אחר.
יואב קיש (הליכוד)
במקום החשמל, ואז אין שום קייס. והינה, יש לך ההסכמה מהאופוזיציה. וכל האירוע עם הטרללת הזו נגמר. הינה, בבקשה, כי בקשת. הינה, על השולחן אני אומר לך. בוא נראה מי המטורלל פה, במירכאות, האופוזיציה או הקואליציה.
היו"ר בועז טופורובסקי
בבקשה, יבגני
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא הספקתי להתחיל, הוא כבר מציע פשרה. מה יהיה אחרי שאני אסיים את דבריי?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אולי היפוך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כן. אז, א', אני רוצה להגיד כמה דברים. גם לי מותר להגיד כחבר בוועדת הכנסת.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אחרי שתסיים, הוא יחזור בו מדבריו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כן. גם לי מותר להגיד כמה דברים. זה לא deadlock, זה Sabotage. יש מילה טובה יותר שמגירה את ההתנהגות שלכם.
יואב קיש (הליכוד)
sabotage הייתי יכול להבין.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
עכשיו, ה-sabotage שלכם, שאתם עושים, נובע מדבר אחד.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
Sabotage?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתם לא מכירים בנפתלי בנט כראש הממשלה. עכשיו, אתם תעשו מה שאתם - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
נכון. גם אתם לא מכירים בו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אז תקשיב.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אנחנו לא מכירים בו?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ישבתי בשקט, לא הפרעתי לאף אחד. תן להגיד. אחר כך תגיב. אתם לא מכירים בנפתלי בנט כראש הממשלה. אתם, האופוזיציה, לא מוכנים לקזז את ראש הממשלה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
נכון.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ומפה מתחילה הבעיה. עכשיו, ראש הממשלה של מדינת ישראל, הוא ראש הממשלה של כולם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל הבנתי שהבעיה היא שהם קיזזו אותו בשבוע שבעבר בכלל. אנחנו הפרנו את הקיזוז שלו. הפרנו את הקיזוז שלו. הוא קוזז.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ראש הממשלה פועל לטובת מדינת ישראל. וגם אתמול כשהיה אירוע חריג במיוחד - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הוא לא קוזז בשבוע שעבר? עם אתי עטיה הוא קוזז, לא?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתמול, כשהיה אירוע חריג במיוחד, הקואליציה עשתה שמיניות באוויר בשביל לקזז גם את ראש הממשלה וגם את שר הביטחון.
יריב לוין (הליכוד)
אנחנו לא מכירים בו כראש הממשלה הגרוע בתולדות המדינה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא. אני יודע את עמדתך, יריב. אני מכבד את העמדה.
יריב לוין (הליכוד)
אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לקזז אותו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אז אני אומר לך שאני מכיר את העמדה הזאת. אתם מתפלאים ואומרים למה אנחנו מתנהגים ככה. גם לנו יש תשובה למה אתם מתנהגים ככה. אז התשובה היא כזאת. אתם, א', לא מכירים בלגיטימיות של הממשלה הזו, למרות שהיא קיבלה את אמון הכנסת. אתם לא מכירים בזה. נתחיל בזה. עכשיו, לגיטימי שאתם תבקרו את הממשלה. הכול בסדר.
יריב לוין (הליכוד)
אפילו 61 היא לא קיבלה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
60 קיבלה?
יריב לוין (הליכוד)
עם כל הקולות האלה שלקחתם ורימיתם את הציבור.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אין בעיה. אתה יודע מה, ידידי, חבר הכנסת יריב לוין, תביא 60 ונכבד את ה-60 שלך.
יריב לוין (הליכוד)
נו, בחייך. נו, בחייך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא הבאת את ה-60 שלך. תביא את ה-60 שלך, ונכבד את זה. אם יהיו לנו 59 ולך 60, נכבד את ההכרעה, נכון? לא היה אבל את זה. אין את זה.
יריב לוין (הליכוד)
כדי שאני לא אוכל להביא 60 אתה מעביר עכשיו - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
צריך להחזיר את אלי אבידר בשביל זה. צריך להחזיר את אלי אבידר בשביל זה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני תמיד אומר דבר – אני חוזר על המשפט כמה פעמים.
היו"ר בועז טופורובסקי
אנא תנו ליבגני סובה לדבר. רשות הדיבור היא שלו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, לא. פה אני כבר נכנסתי לסוג של שיח. מתמטיקה זה מדויק. תביא 60, יהיו לנו 59, בבקשה. אין לך 60. לנו יש 60, לך יש 59. אין מה לעשות. זו המתמטיקה. אין מה לעשות. ולכן מפה מתחילה הבעיה.

עכשיו ראש הממשלה, כמו שאמרתי, הוא לא מהמפלגה שלי. כן. אני לא צריך להגן עליו. יש את הסיעה שלו. יש לו אנשים משלו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רגע. זה לא איווט?
יריב לוין (הליכוד)
איפה הסיעה שלו?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תראה, אני אומר משהו. אתה אפילו לא מקשיב. תן לי להגיד משהו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה, הוא לא ראש הממשלה?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
די. נו, פינדרוס.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ולכן מה שאני אומר הוא שהוויכוחים שבסופו של דבר מתנקזים פה בוועדת הכנסת הם ויכוחים מעבר לוויכוחים טכניים. 90 שעות הסתייגויות. מתי? תן לי חוק אחד שהיה 90 שעות דיון בזה.
יריב לוין (הליכוד)
היו ועוד איך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא. מה זה היו ועוד איך? תן לי לפחות מקרה אחד כשכולם יודעים. אני כבר לא מדבר על חברת הכנסת שירלי פינטו, ואני כבר לא מדבר על המקרים האחרים. ראש הממשלה הרי. כאילו מה זה ההתנהגות הזאת שאתם קודם כול פוגעים בלגיטימיות של ראש הממשלה ואחר כך מתפלאים שאנחנו לא נעשה דברים בשביל להגן על הממשלה ועל הקואליציה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
האמת היא המקרה של שירלי פינטו יותר כואב לי מביניהם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הבית שלו פוגעים. הקואליציה שלו פוגעים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
האמת היא המקרה של שירלי פינטו יותר כואב לי מביניהם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר אחד לגבי מה שאמר יואב. אני לא רואה, יואב קיש יצא. מה שקרה בשבוע שעבר, ואני כיושב-ראש הסיעה כן רוצה להגיב. אנחנו ידענו בדיוק מה קרה שם. ואנחנו ידענו בדיוק למי אתם הצעתם את הקיזוז, לחברת הכנסת אתי חוה עטיה. אנחנו בדיוק יודעים שאתם ניסיתם למכור את הקיזוז הזה בכוח, שאתם ידעתם שאנשים לא יודעים על זה, ואז נפלו בפח של התרגיל שלכם. עכשיו עשיתם תרגיל יפה. צריך לכבד את התרגיל, תרגיל פוליטי. אבל אל תהיו פה נאיביים כאלה. עשיתם תרגיל.
יריב לוין (הליכוד)
איזה תרגיל עשינו?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
וידעתם את זה שזה תרגיל שלכם. אז נפלנו בפח של התרגיל.
יריב לוין (הליכוד)
עם כל הכבוד, שום תרגיל לא היה. היא קוזזה - - - בצורה אחרת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איזה תרגיל? בוא'נה, לא מתאים לך, יבגני. מתאים לעידית סילמן, לא לך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
את הקיזוז שלה הצעתם למספר אנשים אותו קיזוז.
יריב לוין (הליכוד)
מותר לנו להציע.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה לגיטימי אבל. גם זה מותר לנו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מותר לכם. אז מותר גם לנו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, לא מתאים לך. אני הייתי שם. יבגני, אני הייתי שם. לא מתאים לך.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת סובה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כן.
היו"ר בועז טופורובסקי
אל תעשה איתם שיח, בבקשה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא. רק שיח.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא מתאים לך, יבגני.
יריב לוין (הליכוד)
- - - אתה מדבר.
היו"ר בועז טופורובסקי
רק שיח אפשר לעשות מחוץ לחדר הוועדה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא מתאים לך, יבגני. מתאים לעידית סילמן כזה סיפור. לא לך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני רק אמרתי שהניסיון - - -
יריב לוין (הליכוד)
אתה יודע, בואו נעשה מתמטיקה, בסדר? נהיה פשוטים.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת לוין.
יריב לוין (הליכוד)
הרי היו אנשים - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תן לו, תן לו.
היו"ר בועז טופורובסקי
זו זכות הדיבור שלך?
יריב לוין (הליכוד)
יבגני, בוא, בוא נעשה פשוט מתמטיקה.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת לוין, אתה רוצה את זכות הדיבור?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בסדר. הוא שואל משהו. אני נותן לו.
יריב לוין (הליכוד)
לא, לא. אני רק מתייחס לנקודה שהוא אומר. אולי נבהיר. זה נושא שכנראה מעסיק את כולם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כן.
יריב לוין (הליכוד)
הרי בואו נעשה חשבון פשוט. הרוב שיש לכם במליאה הוא שני קולות. נכון? מסכימים? יופי. עכשיו היו אנשים מקוזזים, נכון? אחד מול אחד. לכאורה אם הקיזוזים היו מסודרים כמו שאנחנו אומרים, כל אחד ידע מול מי הוא מקוזז, הפער היה צריך להיות שני קולות. מה קרה בפועל? התוצאה הייתה שוויון. עכשיו למה היא הייתה שוויון? כי שני אנשים שלא קוזזו, נפתלי בנט ושירלי פינטו, לא באו, ולכן היה תיקו. וזה רק מראה, מתמטיקה פשוטה, שכל מי שקוזז מצד אחד קוזז אחד לאחד. זה הכול.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יריב, לא על זה דיברתי. לא על זה דיברתי.
יריב לוין (הליכוד)
למה כל הסיפורים האלה?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא על זה דיברתי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. לא על זה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אבל אוקיי, ביקשת לא להתעכב על זה, אז אני לא אתעכב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יושבת-ראש הקואליציה קיזזה לעצמה במוח, ואנחנו בחרנו?
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה, די. די להתערב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה יודע, זה צחוק של החיים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני אומר דבר פשוט.
היו"ר בועז טופורובסקי
אפשר להפסיק עם ההתפרצות? לכל אחד יש זכות דיבור. בבקשה, יבגני.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא מתאים לך ליפול.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הוא על תקן יושב-ראש הקואליציה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני חוזר ואומר שזה לא, אי-אפשר להסתכל על הדבר הזה כמקרה בודד. יש פה התנהגות, גם של האופוזיציה, ואני לא פעם אמרתי, קיבלתם את הוועדות. עכשיו יש לכם ויכוח לגבי ועדת כספים, תנהלו את הוויכוח. אבל למה הוועדות צריכות לסבול מזה? למה יש ועדות שלא פועלות? הוועדה לביקורת המדינה, ועדת העלייה והקליטה, ועדת המדע והטכנולוגיה. אם אתם אופוזיציה רצינית ואתם רוצים לנהל ויכוח מהותי, אז לפחות תתחילו לעשות את החלק שלכם. אתם לא עושים את זה גם ככה. אתם לא עושים את זה. אז אני חושב שיש לא מעט ח"כים - - -
יריב לוין (הליכוד)
אני יכול לבדוק לך - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, לא. פה, פה, אני כבר רוצה להשלים.
היו"ר בועז טופורובסקי
בבקשה, לא להפריע.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני חושב שההתנהגות הזאת היא לא פחות מבזה, כי אני חושב שיש לא מעט ח"כים שרוצים לעבוד באותן ועדות שאתם קיבלתם במסגרת החלוקה. עכשיו, בסדר, אתם משמיעים ביקורת לגבי החלוקה. לגיטימי. אבל קיבלתם משהו, תתחילו לעבוד. לפחות הייתם מראים את הרצינות, ואז היינו מנהלים ויכוח מהותי. אבל כל עוד אתם לא עושים את זה, הוויכוח חוזר לוויכוח לא מהותי. ולכן אנחנו מדברים על דברים היפותטיים שמתחילים, כמו שאמרתי, בראש הפירמידה, שזה ראש הממשלה, שאתם לא מכיר בלגיטימיות, ומסתיים בוויכוח סביב 90 שעות במליאה, שאתם יודעים בוודאות שאין כזה דבר 90 שעות דיון במלאה, ואי-אפשר להעביר חוק ב-90 שעות של דיון. אפשר לעשות את זה 12, 16, 18.

ובמשפט אחד, אדוני היושב-ראש, ואני מסיים. כמה פעמים כשכן קיבלתם, האופוזיציה קיבלה שעות דיון, בסופו של דבר, זה היה נגמר בזה שאנשים קיצרו את הדברים שלהם, את הנאומים שלהם במליאה. אנחנו ידענו, הטררם הגדול שאתם עשיתם בהתחלה: אנחנו רוצים לנצל עד הסוף, ראינו שלקראת 04:00, 05:00 כבר אנשים עייפים ולא באים ולא מדברים. אז גם זה לא רלוונטי. והרבה פעמים גם מליאת הכנסת יצאה להפסקה, כי שעת ההצבעה נקבעת מראש על פי סעיף 98. ולכן אני חושב שגם היועצת המשפטית יודעת היטב את הדבר הזה. אם קובעים משהו ואתם לא עומדים בסיכום הזה, אז מה אתם רוצים אחר כך מאיתנו? שאנחנו נחכה לכם 90 שעות?
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זה כל הסיפור. היו מקרים שאתם לא עמדתם אפילו באותן שעות שקיבלתם במסגרת ה-98. זה הכול.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה, חבר הכנסת סובה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ויש גם. זה הכול מתועד הרי. הכול מתועד.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מעוז, בבקשה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני לא נכנס לוויכוח בין הקואליציה והאופוזיציה. אני רק מאוד מקווה שהיושב-ראש הקודם, איתן גינזבורג, ייקח לתשומת ליבו את התחושה שלי. כמו שציין חברי חבר הכנסת יריב לוין, התחושה שלנו היא שהציונות הדתית מוחרמת על ידי הנשיאות. אני מציע לבדוק את זה. זה שאישרו שאילתה אחת דחופה לחברת הציונות הדתית מאז תחילת המושב, זה מעיד על הכלל, שבאמת לא מאשרים לנו לא שאילתות דחופות ולא הצעות לסדר דחופות כשאנחנו היוזמים.

אבל לעצם העניין של עכשיו, חבר הכנסת יבגני סובה אמר עכשיו שראש הממשלה לא מהסיעה שלו והוא מצפה שחברי סיעתו יגנו עליו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא. זה לא מה שאמרתי. הוא התחיל לדבר על הסיעה, אמרתי, אני לא צריך פה, מגן על ראש הממשלה כי ראש ממשלה של מדינת ישראל.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אתה לא מגן על ראש הממשלה, יש לו חברי סיעה. אוקיי. יש לו חברי סיעה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, כי הייתה טענה כלפי הסיעה שלו.
היו"ר בועז טופורובסקי
חברי הכנסת.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אבל בסדר. יש טענה כלפי הסיעה שלו. ואני רוצה להרחיב את הטענה כלפי הסיעה שלו. הרי יושב-ראש ועדת הכנסת הוא חבר סיעתו של ראש הממשלה. ניר אורבך ברח. הוא לא נמצא פה בדיון. למה הוא לא נמצא פה בדיון? כי הוא לא מגן על ראש הממשלה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זו הסיבה? יש סיבה שהוא לא פה? אני לא יודע.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
ראש הממשלה הזה, ראש הממשלה הנוכחי, נפתלי בנט, אתה טוען שהוא לא לגיטימי בעיני האופוזיציה. תלך לסגן שר החוץ מהקואליציה, עידן רול, שלא שמע על ההמלצות שלו, ואני גם מצטרף לאיחולי החלמה מהירה בגלל הקורונה, וחגג במסיבה ללא מסכה והתגלה חיובי. אתם בקואליציה, אתם לא סומכים על ראש הממשלה הזה. אתם לא נותנים לו לגיטימציה, לא אנחנו. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. שר הביטחון נפגש עם אבו מאזן, וראש הממשלה מסתייג. מה זה מסתייג? אתה ראש ממשלה או שאתה פרשן? אתם בקואליציה מבזים את ראש הממשלה. ואם יש טענות, תבואו לעצמכם בטענות האלה.

לגבי ניר אורבך, שהוא ברח מפה, לא מוכן לבוא ולהגן על הדברים שהוא אמר בעצמו: לא אקדם חוקים של מי שמתבטא על אלימות מתנחלים – קידם. לא אקבע סדרי דיון בחוק החשמל – באתם אתם בקואליציה וכפיתם עליו, אז הוא ברח מהדיון הזה. אחרי שאנחנו רואים את ההתנהגות שלכם בקואליציה, איך אתם רוצים שאנחנו נתנהג באופוזיציה? תפקיד האופוזיציה לעשות כל מאמץ להפיל את הממשלה כמה שיותר מהר. אנחנו נמשיך לעשות את זה בכל האמצעים שעומדים לרשותנו.

ואני בעד סדרי הדיון. אני בעד מה שאמר חבר הכנסת קיש. אני חושב שאתם משתמשים בסעיף 98 בגלל טעמים פוליטיים ותו לא. תודה רבה.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה, חבר הכנסת מעוז. חבר הכנסת ווליד טאהא.
יריב לוין (הליכוד)
מתי נשמע רק את עמדת הייעוץ המשפטי?
היו"ר בועז טופורובסקי
בסוף.
יריב לוין (הליכוד)
מה?
היו"ר בועז טופורובסקי
מה זה בסוף, אחרי יסתיימו הדוברים.
יריב לוין (הליכוד)
מה זה בסוף? אנחנו רוצים לדבר אחרי שנשמע את העמדה שלהם. מה זה בסוף? איזה ערך יש לדיון? בואו נשמע קודם את עמדתם, נקבל את כל הנתונים, ואז נתייחס. ממתי יש שומעים אותם בסוף?
היו"ר בועז טופורובסקי
אוקיי. עוד מעט. כן, חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה בקצרה לומר כרקע על מה אנחנו מדברים, על מה אני מדבר, מה זה חוק החשמל, מה זה חוק חיבור בתים לחשמל. אני מדבר על עשרות אלפי בתים בחברה הערבית שנגדם לא מתנהל שום תהליך מצד המדינה, אבל גם לא מחברים אותם לחשמל. זאת אומרת, הם קיימים, חלק מהם, עשרות שנים ללא קשר למתי נבנה הבית, כי נאלצו לבנות אותם ללא היתרים, כי לא מתכננים את היישובים הערביים. בעניין הזה, אני לא מפנה כלפי ממשלה ספציפית. דווקא כל ממשלות ישראל לדורותיהן אשמות בעניין הזה.

והיום אנחנו מנסים לקדם תכנון ולהתחיל להיפתר מהבעיה הזו, ועל ידי כך גם הבאתי הצעת חוק לחיבור חשמל המבוססת היגיון תכנון. באנו ואמרנו: מי שיתחבר, צריך לענות על שלושה קריטריונים עיקריים, תוכנית כוללנית, הגשת תוכנית מפורטת והתחייבות לתשלום היטלים, כמו שכל אזרח במדינה הולך, ניגש לוועדות התכנון כדי להוציא היתר, הוא משלם את כל ההיטלים שהוא צריך לשלם.

ומה קרה מאז שהתחלתי עם החוק הזה? השמיים נפלו על האדמה, והאופוזיציה לא יכולה לסבול שבתים ערביים הולכים להתחבר לחשמל. וואו, משהו נוראי הולך לקרות. לחבר בתים ערביים לחשמל – איום ונורא. זה קץ הציונות, זה חתירה מתחת ליסודותיה של המדינה. זה מה? למה מישהו צריך להיות כועס על זה שצריך לחבר אישה וילדיה לחשמל?
יריב לוין (הליכוד)
אז אתה תומך לחיבור ההתיישבות הצעיר לחשמל?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
למה מישהו צריך להיות כועס?
יריב לוין (הליכוד)
למה אתה לא תומך בחיבור ההתיישבות הצעירה לחשמל?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אבל אני, אדוני חבר הכנסת יריב לוין, אני לא קטעתי אותך בכל הדברים שלך.
יריב לוין (הליכוד)
זה נכון. אבל - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
לא נכנסתי לך לדברים. אז אני מבקש ממך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל ביקשת אותו. ביקשת אותו. אבל אולי אתה תתחבר לעניין.
היו"ר בועז טופורובסקי
די, חבר הכנסת פינדרוס.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אני מבין, חבר הכנסת יריב לוין, גם הממשלות שאתה היית חלק מהן לא עשו כלום כדי לפתור את הבעיה.
יריב לוין (הליכוד)
עשו את הכול.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אדרבא, ראש הממשלה שלך יצא בסרטון מסית.
היו"ר בועז טופורובסקי
ראש האופוזיציה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
ראש הממשלה שלו דאז.
היו"ר בועז טופורובסקי
הם עדיין קוראים ראש הממשלה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
נכון. הם קוראים לו ראש הממשלה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כולנו.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אז ראש האופוזיציה יצא עם סרטון שמסית נגד החברה הערבית ומפיץ שקרים. אז אני אומר לכם, אני מבין את הכעס שלכם. יש שלכם מנגנון שליטה על החברה הערבית. הממשל הצבאי הסתיים ב-1966, אבל הקמתם מנגנוני שליטה אזרחיים לשלוט על החברה הערבית דרכם. ואתה היית חלק מזה, אדוני יריב לוין. אז אני בא ואומר, אני מבוסס היגיון תכנון. אני לא בא להציע חוק סתם, יאללה נחבר את כל הבתים לחשמל. אז אם זה מבוסס היגיון תכנון, ואם יש בו קריטריונים המסדירים את החיבור, אז גם לא צריך לקשור את זה בשום דבר אחר. כל מקום שעונה על הקריטריונים האלה, הוא עונה על הקריטריונים. נתחיל לחפש, לקשור אותו בנושא X או Z אוY , זה ניסיון זדוני שלא יצליח. כי מה הקשר? מה הקשר? אין שום קשר בין הדברים. יש כאלה שעשו בינם לבין עצמם מונולוג, דיברו עם עצמם שלכאורה יש קשר כלשהו. אז אני אומר לכם, המונולוג שלהם גם הסתיים. אז אין שום קשר. החוק הזה לא קשור בשום עסקה אחרת, ולא צריך לקשור אותו בשום דבר אחר. והוא יעלה עצמאי, כי מגיע לאנשים להתחבר לחשמל על פי קריטריונים של תכנון.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
ואני מבין שהאופוזיציה דאגה להגיש המון הסתייגויות כדי לצבור שעות דיבור. הגענו עד 93 שעות פלוס 30 דקות, בערך ארבעה ימי דיבור על החוק הזה, האיום והנורא הזה. הולכים לחבר נשים וילדים וזקנים לחשמל וגם חולים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אולי הם רוצים לשבח.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
חולים שצריכים מכשור להשתמש בו. אז זה דבר איום ונורא. ואז עשו את כל ההסתייגויות שמצריכות 94 שעות דיבור, בערך ארבעה ימים. ועל החוקים האחרים, שלכאורה הם סיימו שם הסתייגויות לשעות דיבור, אני מבטיח לך, לא ידברו בכלל. ייתנו לזה לעבור מהר.
היו"ר בועז טופורובסקי
אוקיי.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אני אומר לך, במקום שתבואו, יריב לוין וכל חברי האופוזיציה, במקום שתבואו ותתמכו בחוק שהיה לכם חלק, כל אחד בקטע שלו, בפשע הזה שהתנהל נגד החברה הערבית, במקום לתמוך בחוק, אנחנו ממשיכים באותו פשע גם כאשר מביאים חוק כדי שיטפל בסוגיה.
היו"ר בועז טופורובסקי
מאה אחוז.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אז תתביישו לכם אולי ותפסיקו עם זה. וזה לא פוליטיקה. זה זכות אזרחית בסיסית של כל אזרח במדינה, וצריך להסתכל עליה ככזו. תודה רבה.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה, חבר הכנסת טאהא. חבר הכנסת מלכיאלי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עוד כמה דוברים אני?
נועה בירן - דדון
אתה אחריו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני אחריו?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
חבריי חברי הכנסת, אני חושב שהאירוע שאנחנו נמצאים בו עכשיו בקיום הוועדה הוא אירוע מביש ומביך של הכניעה של ניר אורבך ממפלגת ימינה. פעם אחר פעם יוצאים בהצהרות בומבסטיות שאנחנו מגלים בסוף שאחריהן אין כלום.

עכשיו, כשחברי חבר הכנסת יבגני מדבר על חוסר הלגיטימציה שאנחנו באופוזיציה נותנים לנפתלי בנט, אני רוצה להגיד לך ולוועדה שזה לא מגיע מאיתנו. אדם שהממשלה לועגת לו, ושמענו את ההדלפות מתוך ישיבות הממשלה, אדם שאין אף כיסוי לאף מילה, לא שלו ולא של חברי המפלגה שלו, ראינו, ניר אורבך יצא בו בהצהרות, קיבל לייקים, קיבל סיפורים, והינה מגיע, כמו לא יודע מה, הוא ברח מהוועדה כל עוד נפשו בו. מינה אותך כממלא מקומו ואת איתן. זו כניעה של פעם אחר פעם של קואליציה הזאת. וכשאנחנו אומרים שאין לנו אמון בראש הממשלה, זה מגיע מהמקום הזה.

עכשיו, בועז, אני רוצה גם לומר מילה אחת לך. אתה דיברת הרבה על האופוזיציה מקודם: מתנהגים בחוסר אחריות; איפה שיש תמנו אנשים. תבין, בועז, אם אתה תוכל להתעלות מעל הנגיעות הקואליציוניות שלך ותראה את ההתנהגות של הקואליציה מול האופוזיציה במליאה, בוועדות, בנשיאות, ותנתק את עצמך מהיותך חבר קואליציה, אתה תגיד לנו: תחריפו את המאבק שלכם. כשחבר הכנסת לוין אמר את מה שהוא אמר על המליאה, אני אומר לך שזו עמדה של הרבה אנשים מאחורי הקלעים שמדברים שההתייחסות אלינו במליאה היא מתחת לכל ביקורת. יושב-ראש הכנסת מתנהג לעיתים כיום סיעת יש עתיד, ולא כמי שאמור לנהל את הבית הזה.

ואני כן רוצה לסיים ולהתחבר לדבריו של חבר הכנסת ווליד טאהא, יושב-ראש ועדת הפנים. ואני כן אומר, אם אתם באמת דואגים בקואליציה לאותם אנשים חולים וקשישים וילדים, איפה ההתיישבות הצעירה? נמצא כאן יושב-ראש העמותה לקידום התיישבות הצעירה, גם שם יש ילדים, גם שם יש קשישים. למה הילדים שווליד מייצג צריכים חוק והילדים שפעם בנט הבטיח לנו שהוא ייצג אותם – למה הם לא צריכים חוק?

אני רוצה לסיים, אדוני היושב-ראש. אתה ויבגני וכל חברי הקואליציה, יש לכם מנטרה קבועה שאתם אומרים בכל פעם מישהו אמר לכם לומר אותה. נכון, מנענו את הבחירות החמישיות. אני כן רוצה לאזכר את 10,000 הנדבקים של היום האחרון, שאומנם מנעתם בחירות חדשות, אבל את ההדבקה הלכתם והגדלתם, ולצערנו הרב, אתם לא מנהלים את הסיפור של הקורונה. ראש הממשלה לא יודע, לא מסוגל לנהל. וכשיבגני מדבר: תכבדו את ראש הממשלה, האם יושב-ראש המפלגה שלו, ליברמן, כשהוא הלך על הסיפור של מעונות – ראש ממשלה אומר: אני בכלל לא הייתי מעודכן על זה. שר הביטחון נפגש אצלו, הוא לא יודע מזה. אז אם אתם בממשלה שלכם לא מכבדים אותו, אתם מצפים מאיתנו לכבד אותו?
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה, חבר הכנסת מלכיאלי. חבר הכנסת פינדרוס.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
את מי?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה לדבר פה על כמה דברים ועל כמה מישורים. קודם כול, אני מסכים עם ווליד. אני חושב שמה שווליד אמר זה בדיוק הסיבה למה אסור לעשות סעיף 98 לחוק הזה. ווליד היטיב, ואני לא מכיר את זה, אני נמצא פה הרבה בוועדות על דיונים, על חוקים, על סדרי דיון. אף פעם לא הגיע יושב-ראש ועדה ודיבר בפתוס כזה על החשיבות של החוק. זה אומר שהחוק הזה נמצא באיזשהו משמעות ציבורית. זה לא איזה משהו צדדי. ווליד דיבר על זה בפתוס, הסביר את זה. אני מכיר את זה. באים פה יושבי-ראש ועדות, אומרים: טכנית אני מביא חוק, זה חשוב.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
מישהו מביא חוק שלא חושב שהוא חשוב ציבורית? מה זה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ולכן יש לדבר הזה משמעות ציבורית רחבה. אבל לפני שאני מדבר על המשמעות של חוק החשמל שהוא דיבר עליו ולמה, אם יש לזה כל כך הרבה משמעות ציבורית וכזו משמעות לחשמל, הוא לא נתן למשרד המשפטים אפילו לענות מה המשמעות החוקתית בנושא ההתיישבות הצעירה, לא נתן להם לענות – אני חוזר שוב – לא נתן להם לענות. זה מסביר לך, אדוני, למה הבדיחה הזאת שאתה אומר: תעשו את העבודה בוועדות – אני מזכיר לך שבוועדת הכנסת יש לנו שישה חברים. היו פה היום יותר משישה חברים. מה זה אומר, שנצליח להעביר פה היום איזשהו דיון?

אני חבר מטעם האופוזיציה בוועדת הפנים ונמצא כמעט בכל הדיונים. מבקש בדיון, שמתקיימים בו שישה דיונים, שעות על גבי שעות: שתי דקות תן למשרד המשפטים לענות לי על נושא שהוא גם כן בליבת הוויכוח. בסדר? ווליד לא חייב להסכים איתי כמו שאני לא חייב להסכים איתו. אני מבקש התייחסות של משרד המשפטים, לא נותנים. איזו סיבה יש לי לבוא להגיד ליריב לוין: שלח לי עוד שני נציגי מהליכוד? ואז מה יקרה? נדון עוד שישה ימים?

ואז המקום היחידי שנשאר לנו לנהל איזשהו הליך פרלמנטרי בינתיים, עד שתוציאו אותנו משם, הוא המליאה. וגם שם, באמצעות סעיפי 98, אתם מנסים למנוע את זה, כמו שאמר יבגני סובה. הבעיה שלכם היא הקיזוז הווירטואלי שהיה במוחה הקודח של יושבת-ראש הקואליציה שלא קוים, שהיא קיזזה עם עצמה, בין עין ימנית לעין שמאלית היא קיזזה, וזה לא קוים. ומאותו רגע יש בעיה, ואמר את זה יבגני בהגינות. אני מאוד שמח על מה שיבגני אמר פה, חוץ מדבר אחד, שהוא שכח שמי שראש הממשלה, אחד מראשי הממשלה בפועל הוא איווט ליברמן, והוא דווקא לא צריך להגיע לכנסת, כי הוא בנורבגי.

אבל עכשיו אני רוצה לדבר על פארסה אמיתית. ישבנו פה בשבוע שעבר. דרך אגב, אני אומר איזה אומץ מצד היועצת המשפטית של הכנסת בכלל להיכנס לפה עכשיו, כי אני במקום זה הייתי הולך, עושה בדק בית בייעוץ המשפטי: איך הצליחו לעבוד עליהם בשבוע שעבר. ישבו פה חברי הקואליציה והסבירו שיש שלושה חוקים שאם הם לא עוברים עד ה-1 בינואר, זה פג תוקף. ואז חרבו השמיים. ולכן זו סיבת הסעיף החריג. ככה שכנעו את חברי הקואליציה. חוזרים לפה היום שוב ככלב השב אל קיאו עם אותו דבר. עכשיו, כנראה, ואני באמת הלכתי לבדוק מתי זה ה-1 בינואר. עוד פעם סעיף 98, עוד פעם חריג. לפני שבוע ישבתם פה. ארבל מסתכלת לי בעיניים ואומרת לי: מה לעשות, אבל זה פג תוקף; אין מה לעשות; צריך לפני שבת לגמור את זה. עכשיו באים לפה עוד הפעם ומציעים לנו, תשימו לב על מה, חוק עם שש הסתייגויות, חוק עם שש הסתייגויות מביאים לנו. עכשיו מה? עוד פעם תרגיל. כנים דבריכם, אתם יודעים שאתם יכולים להעביר את שני החוקים האלה – איך אמר יבגני? – לא כולם יעמדו בתור לדבר. אתם עובדים על תיאוריה שכולם יעמדו לדבר. שש הסתייגויות, מי שמסתייג מהקואליציה שיעלה וידבר, והחוק עבר. לא, את זה אתם שמים מחר אחרי צוהריים.

תביאו את החוק הזה. יש הסתייגויות. כמה ח"כים יבואו לנמק? איך הגעתם ל-26 שעות? הרי אתם יודעים שזה לא נכון. אתם יודעים שלא יבואו 52 ח"כים וינמקו שש הסתייגויות, כל אחד חמש דקות, ובפרט שאתם עושים את זה: לעלות, לרדת. תנו לבוא, להסתייג, כמו דיון נורמלי. יואילו לחברי הכנסת להיות פה.
היו"ר בועז טופורובסקי
ארבע שעות אמורות להספיק לשש הסתייגויות, נכון?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שש הסתייגות?
היו"ר בועז טופורובסקי
שלוש שעות, סליחה, אמורות להספיק לשש הסתייגויות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, לא. אתם מרמים. תביא את זה היום.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני הולך עם ההיגיון שלך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתם תוך שעה גומרים.
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה אמור להסכים לזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שעה אתם גומרים. לא רוצים סדרי דיון.
היו"ר בועז טופורובסקי
אז תציע שיהיה שעה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
סדרי דיון קובעים בחריג. אני חוזר שוב. לא קשור לסעיף 98. תביאו היום את הדיון. עכשיו אני אלך לחוק השני. לצורך העניין, ניקח את חוק התכנון והבנייה חריש.
היו"ר בועז טופורובסקי
רק תתחיל לסיים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כמה אנשים אתה חושב שיבואו להסתייג במליאה? אתם בניתם חשבון. אנחנו לא ביקשנו 26 שעות דיון. תבואו, תעלו את זה לדיון. יבוא עשרה ח"כים, ידברו 50 דקות. יבואו עשרים, יהיה שעה וחצי, גמרתם את הדיון היום.

עכשיו חוק החשמל, יש עליו הוויכוח. איך הגעתם ל-90 שעות? כי אתם בונים עוד פעם תיאוריה, שכלל המסתייגים, ואז אתם ואומרים: רימיתם אותנו, לא הגעתם כולכם לנמק את כל השעות שמגיעות לכם. לא ביקשנו. אל תקבעו סדרי דיון, תתנהלו בצורה נורמלית. אתם יודעים שזה חוק בעייתי. אתם יודעים שהחוק הוא חד-צדדי, כי משרד המשפטים לא ענה על התיישבות הצעירה עד לרגע זה, כי היושב-ראש לא נתן להם לענות.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
מה הקשר? מה הקשר?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא נתן להם לענות. אסר עליהם לענות על השאלה. אין לזה הצדקה. ואני אומר לייעוץ המשפטי וליועצת המשפטית של הכנסת, כל הכבוד לך על האומץ לבוא לפה. אבל את תצטרכי לעמוד פה מול קואליציה דורסנית, שאם תצטרכי להגיד את מה שאת חושבת, אני לא יודע איך הם יתייחסו אלייך אחר כך. תהיה בעיה קשה מאוד, כי אצלכם אלה כללים מאוד ברורים. ראיתי את יושב-ראש הכנסת איך מורידים אותו ככה: פיק.
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה מתבלבל. אתה מתבלבל. אצלכם, מי שלא מסכים איתכם, הוא הופך ללא לגיטימי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם הוא הזיז את סגן יושב-ראש הקואליציה, הוא עף החוצה ככה באיזה פליק.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה, חבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת אוסאמה סעדי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
באיזה פליק, הוא עף החוצה. תודה רבה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תודה, אדוני היושב-ראש.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
תודה ליושב-ראש שנותן זמן ללא הגבלה. באמת, כל הכבוד.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני שם לב - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
כנראה למדת ממני לעשות את זה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
דיברתי פחות זמן ממך, ווליד. ווליד, דיברתי פחות זמן ממך, עם כל הכבוד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ווליד, אז אתה מציע שנחיל סעיף 98 גם על הדיבורים האלה?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
לא. זה לא צריך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני יודע. אדוני היושב-ראש, העמדה שלנו העקרונית היא שצריך להשתמש בסעיף 98 במקרים חריגים. בדרך כלל, השתמשו בזה בדיוני תקציב, כשהוגשו עשרות אלפי הסתייגויות, שהיו צריכים להיות ימים על גבי ימים. אבל מה שאני רואה הוא שבתקופה האחרונה, למעשה, החריג הפך לכלל. וכבר סעיף 98 הוא דבר שבשגרה. אנחנו בכל חוק מיישמים את סעיף 98, וזו לא המטרה.

ואני מדבר עכשיו על חוק חריש, שאני הגשתי הסתייגויות שם. ואני לוויתי את הנושא הזה מהיום הראשון עד היום האחרון. הגשנו שמונה הסתייגויות. למה מגבילים אותנו? למה צריך בכלל לסעיף 98? אני הגשתי, בחוק החשמל הגשנו שלוש הסתייגויות. למה צריך 98? למה? אז אנחנו נתחיל עכשיו להגיש אלפי הסתייגויות כל פעם, ואז תגידו לנו: אנחנו מצמצמים? יש חוקים חשובים. ואני לא רואה דחיפות. אני לא רואה דחיפות. חוק חריש פג תוקף ב-27 בנובמבר. אז אם זה יהיה שבוע הבא, אז מה קרה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
סוף נובמבר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ב-27 בנובמבר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כרגע יש הסתייגויות - - -
ארבל אסטרחן
כן, כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. אז אני אומר, אז עכשיו בכלל טענתי נושא חדש, שצריך חוק חדש בכלל. ועשו שעטנז כזה, ייצור כלאיים, שהאריכו את התוקף של הוועדה המיוחדת של חריש בשלושה חודשים על מנת להספיק את זה.
אני אומר מבחינת העיקרון, מבחינה עקרונית, אם אנחנו נעשה פלסטר את הסעיף הזה, אז כדאי להסיר את זה מתקנון הכנסת.

לגבי חוק החשמל, אנחנו, כאמור, הרשימה המשותפת, לא שותפים לבלוק של 52. אנחנו מתנהגים באופן האחראי ביותר. איפה שיש חוקים שהם בעד, אנחנו בעד. איפה שיש חוקים נגד הציבור שלנו, אנחנו מצביעים נגד. אנחנו הגשנו הסתייגויות, ויש לנו ביקורת. יושב כאן חברי יושב-ראש ועדת הפנים ווליד טאהא, ולא הסתרנו את זה מהרגע הראשון. אמרנו במפורש וחוזרים ונגיד את זה היום בדיון שזה לא פותר את בעיית חיבורי החשמל, שאני מסכים איתו מהיום הראשון, שזה מצרך בסיסי וזכותי בסיסית שכל אזרח צריך לקבל. לבוא ולקשור את זה עם התיישבות הצעירה, ואני מזהיר כאן – ווליד, דיברת על מונולוגים, לא מונולוגים, וזה, וזה. יש ריח שמריח לא טוב, שאורבך לא כאן, הוא עכשיו גם צייץ: קיבלתי את כל מה שאני רוצה בעניין ההתיישבות הצעירה, גם תקציבית, גם כן משפטית.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
על כן אני דיברתי על מונולוג, אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בדיוק. לכן אני אומר. אבל עוד כמה ימים תתבהר התמונה, ונראה אם באמת יש דברים בגו או לא.
יריב לוין (הליכוד)
חבר הכנסת סעדי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
יריב לוין (הליכוד)
כבר עכשיו הרי יש כאן - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
מבחן התוצאה, מבחינתי, חיבור בתים ערביים לחשמל. כיבוש יש. התנחלויות יש. על מה? נתחיל להתווכח גם על זה?

(היו"ר איתן גינזבורג, 14:41)
יריב לוין (הליכוד)
חבר הכנסת טאהא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, לא.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
ברור שזה - - -, אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. אם מחר יעשו חיבור בין החיבור לחשמל לאזרחים ערביים בתוך המדינה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
- - - ברור שיהיה חיבור.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אם תגיע בבקשה לחיבור מתחם ביישוב ערבי, מישהו יעשה קשר? איך זה יכול להיות בכלל?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. אם יש עסקה. אם, אני אומר.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
לא. לא נתפס בכלל בשיח.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל, ווליד, לא. אם יש עסקה עם שר הביטחון, עם איילת שקד, עם ניר אורבך שמחר – כי שם לא צריך חוק, שם על פי צו שר ביטחון יכולים לחבר. ואם יש מחר חיבור למאחזים האלה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא יודע. משרד המשפטים לא ענה לי. אני לא יודע אם אתה צודק, אוסאמה. משרד המשפטים לא ענה לי.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב. חברי הכנסת.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
מה קשר?
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, תודה רבה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
מה הקשר? קשורים בחוק החשמל?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. זה לא קשור.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ווליד, ניר אורבך, יושב-ראש ועדת הכנסת, קשר. לא אתה. הוא קשר.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
לא. אני דיברתי על מונולוג.
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. אז לכן אני אומר.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
הוא דיבר עם עצמו.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מציע, חבר הכנסת סעדי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם זה מונולוג, אני מקווה שזה יישאר במסגרת המונולוג.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אז אני אומר לך, דיבר עם עצמו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה לא יודע. משרד המשפטים לא ענה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת סעדי, חבר הכנסת טאהא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מבין בדיוק. שנייה.
היו"ר איתן גינזבורג
תנו לי רגע למקד את הדיון ביחס למה שאנחנו מדברים. אני לא יודע מה דיבר וצייץ ניר אורבך. בוא נתמקד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני ענה. אני אכנס. אני שמעתי את חברי ווליד שמדבר על מונולוג.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
אז בואו נדבר על סדרי הדיון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מקווה שזה נשאר עדיין במסגרת המונולוג של ניר אורבך עצמו.
יריב לוין (הליכוד)
אבל חבר הכנסת סעדי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שלא נראה משהו אחר עוד כמה ימים. לחוק החשמל, אדוני היושב-ראש, אני - - -
יריב לוין (הליכוד)
אבל חבר הכנסת סעדי, זה לא תיאורטי. חבר הכנסת סעדי, רגע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
יריב לוין (הליכוד)
תראה, זה לא תיאורטי. הרי כבר היום מובא בפנינו דיל, שלא נטעה. חבר הכנסת טאהא מכר את אדמות ואדי עארה לחריש תמורת חוק החשמל. בואו, זה לא תאוריה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
ואללה.
יריב לוין (הליכוד)
זה מונח פה. אל תטעו ואל תתבלבלו לרגע.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
זה מזכיר לי את נאום השפה הערבית, חבר הכנסת יריב לוין. מכרתי את אדמות ואדי עארה לחריש.
יריב לוין (הליכוד)
אל תטעו ואל תבלבלו, זאת האמת. חבר הכנסת טאהא, מסתבר שזה המצב. מסתבר שזה המצב.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אני לא יודע אם האזרח היהודי ששומע אותך, מה הוא יחשוב על זה.
יריב לוין (הליכוד)
זאת האמת. זאת העסקה שעשית. זאת העסקה שעשית.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
האזרח הערבי אני בוטח בו. אני יודע מה הוא יחשוב. אבל זה, כבר הלכת רחוק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אזרח טורקי - - - מכירת קרקעות.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב, חברי הכנסת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ווליד, ליהודים אין עונש על מכירת קרקעות.
יריב לוין (הליכוד)
זאת העסקה שעשית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לסכם.
יריב לוין (הליכוד)
אל תברח מן האמת. מה לעשות.
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לסכם.
היו"ר איתן גינזבורג
משפט לסיכום, סעדי, ובואו נתקדם.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אוסאמה, על צו מפקד הצבא בשטחים הכבושים, לא קשורה לשום חוק שעושים כאן.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טאהא, תן, בבקשה, לאוסאמה סעדי לסיים משפט.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
את זה אתה יודע טוב מאוד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני יודע. לא.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת סעדי.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
לא, לא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אמרתי את זה, ווליד.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת סעדי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אמרתי את זה - - - שר הביטחון. אבל אם שר הביטחון יעשה את זה, ואתם תמשיכו עם זה ותאשרו את זה, זה לא בסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב, חבר הכנסת סעדי.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אבל למה הוא צריך לתרץ?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה יהיה לא בסדר.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
למה הוא צריך לתרץ בחוק? אם הוא רוצה לעשות את זה, למה הוא צריך לתרץ?
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טאהא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
- - - זו השאלה. אבל אמרתי, המונולוג - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת טאהא וסעדי, אתה גם רוצה משפט סיום, אתה גם מדבר עם ווליד טאהא. אז מה יהיה?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אתה יודע שלא. אוסאמה, אתה יודע שלא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא.
היו"ר איתן גינזבורג
הוא, הוא, הוא. מה עם האיפוק? מה עם האיפוק?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איפוק. אז מתאפק ואני אומר לסיכום. אני חוזר על העיקרון, ואת זה אמרנו גם בממשלה הקודמת, גם בממשלה הזאת, גם בכנסת הקודמת, גם בכנסת הזאת, השימוש הבלתי מידתי בסעיף 98 הוא לא טוב, כי הוא הופך את החריג לכלל. ואנחנו רואים כאן בוועדת הכנסת, יום אחרי יום, יום אחרי יום, משתמשים בסעיף 98. צריך להשתמש בזה במשורה, באל-קטארא.
היו"ר איתן גינזבורג
איך?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בצמצום.
היו"ר איתן גינזבורג
איך?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
באל-קטארא.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתה רוצה יודע מאיפה הוא הביא את זה? תסביר לו, אוסאמה.
היו"ר איתן גינזבורג
מהאמבטיה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה משרת הפנים, איילת שקד.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה מנייר המדיניות, המתווה, לגבי חוק החשמל. השימוש במשורה.
היו"ר איתן גינזבורג
קטארא.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
זה מושג שהיה מופיע במתווה.
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
הוא לא היה צריך להיות במתווה.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, בבקשה, סעדי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מסכים איתך.
היו"ר איתן גינזבורג
אוסאמה, משפט אחרון.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אבל, רגע, מה שקובע הוא הקריטריון של החוק, ולא המילה הזאת.
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, רגע. אתה גם ביקשת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. לכן אני אומר.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אני מבטיח לך, לא שווה כלום. המילה הזו לא שווה כלום.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טאהא, תאפשר לי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אינשאללה, יא ווליד. אינשאללה. אינשאללה.
היו"ר איתן גינזבורג
כן. תודה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר, אנחנו ברשימה המשותפת - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אתה נגד הפעלת סעיף 98 על החוק הזה, אוסאמה?
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טאהא. חבר הכנסת טאהא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר, בסעיף - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אתה נגד הפעלת הסעיף על החוק הזה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אמרתי, ווליד. שימוש מוחרג. אנחנו הסכמנו - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת ווליד טאהא, אנחנו רוצים להתקדם בדיון. אי-אפשר ככה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
כן. אתה רוצה שידברו עליו, יסיתו עליו ארבעה ימים במליאה?
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת ווליד טאהא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. לא. לא.
היו"ר איתן גינזבורג
ואללה, תאמין לי, אם הייתי עכשיו בוועדת הפנים, היושב-ראש היה נוזף בי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
דיברתי, אמרתי, ווליד, על הכלל החריג.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
סליחה, היושב-ראש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
90 שעות בוודאי שלא.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
90 שעות בוודאי שלא.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אז יש פה 93.3 שעות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אמרתי, ווליד, במפורש. 90 שעות בוודאי שלא. אני חושב שיש הסתייגויות, זה חוק שהוא מעורר את זה. אנחנו הגשנו את ההסתייגויות.
היו"ר איתן גינזבורג
כן. בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שלוש, ארבע הסתייגויות. אפשר לבוא בהחלט למשהו סביר ביותר. זהו.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אשמח אם.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
זה לא רק אתה. הגישו מאות הסתייגויות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אמרתי. אמרתי.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב. חברי הכנסת, תודה. אנחנו נעבור לשמוע את היועצת המשפטית של הוועדה. בבקשה, ארבל.
ארבל אסטרחן
טוב. זו לא הפעם הראשונה שאנחנו מתכנסים כאן לדון בסדרי דיון מיוחדים, כפי שהזכירו רבים מהחברים. באמת, בכנסת הזאת ובכנסת הקודמת גבר מאוד השימוש בסעיף הזה. וצריך להתחיל מזה שכמובן דרך המלך צריכה להיות לנהוג לפי כללי התקנון הרגילים, בעיקר בתקופה כזאת שמתאפיינת בחוסר הסכמות, ולכן כללי התקנון הם מה שהם צריכים להחזיק את כללי המשחק. מאידך, יש לנו את הסעיף שבאמת מאפשר בעניינים של תקציב וההסדרים, זה ברור. ובמקרים יוצאים מן הכלל, הוא מאפשר לוועדת הכנסת לקבוע סדרי דיון מיוחדים.

עוד דבר שצריך לזכור בהתחלה הוא שנושא ההסתייגויות במהלך השנים סטה ממטרתו המקורית, כמו, אגב, הרבה כלים פרלמנטריים אחרים: רוויזיה, ההסתייגויות, נושא חדש, התייעצות סיעתית וכו'. ובעצם נהפך לאיזשהו כלי של האופוזיציה, שמאפשר לה גם באמת להאריך את הדיון, מאפשר לה גם להפתיע את הקואליציה בשעת ההצבעה. וגם מהסיבה הזאת, השימוש בכלי של 98 צריך להיות מצומצם מאוד.

כשמעיינים בתקדימים מההחלטות הקודמות של ועדת הכנסת, רואים שהתייחסו בדרך כלל לשני פרמטרים, עשו איזושהי קומבינציה ביניהם, גם לנושא של דחיפות אובייקטיבית, זאת אומרת, היו מקרים באמת של חוקים פגי תוקף, חוקים שהיו דרושים לכינון הממשלה, שאם הם לא יעברו, הכנסת תתפזר, ביחד עם הקריטריון השני של המשך הדיון. זאת אומרת, לראות כמה הסתייגויות הגישו כמה מסתייגים וכמה זמן זה מאפשר לדבר. ועוד פרמטר שמדי פעם נזכר, זה גם השאלה אם היו הסתייגויות ענייניות או מעין הסתייגויות כאלה, אתם יודעים, לא ענייניות, לא רציניות, מטופשות, שהרבה פעמים גם איפשרו את הארכת הדיון.

ברור שאם יש דחיפות, קודם כול, מה שצריך לעשות הוא לנסות להביא את הדברים האלה כמה שיותר מוקדם, לא ברגע האחרון, לא ביום האחרון, לא בשבוע האחרון, וככל האפשר, גם להביא אותם לפני עניינים אחרים שאין לגביהם דחיפות, אם זאת ההצדקה להפעלת הסעיף. במקרה הזה, יש שני חוקים שהם באמת פגי תוקף. כמו שנאמר, החוק של חריש (תיקון 137) פקע ב-27 בנובמבר, והחוק של חומרי נפץ שיפקע מוחרתיים, שמצד אחד יש פה באמת את העניין הזה. אבל צריך לזכור שאלה שני חוקים שיש להם הסתייגויות ענייניות לא רבות. אומנם בגלל העניין הזה שמחתימים את כל חברי הגוש, מה שנקרא, או רוב חברי סיעות האופוזיציה, זה מתמשך אחד ל-20 שעות , אחד ל-26 שעות. אבל זו לא כמות חריגה מחוקים רבים שהוגשו במהלך השנים בכנסת, והוגשו להם שש הסתייגויות ועשר הסתייגויות.

ולכן, אם היו מבקשים להביא את החוקים האלה בתחילת השבוע או כמה שיותר מהר, יכול להיות שאפשר היה לבחון הצדקה לקבוע סדרי דיון, לצמצם במעט את מספר השעות, אם בכלל. והיה צריך, ככל האפשר, לנסות להגיע להסכמות ולהידברות בדבר הזה.

איפה הקושי שלנו כאן? שלא שמים את החוקים האלה כדבר ראשון השבוע, למרות שהם היו מוכנים כבר אתמול, זאת אומרת, שניהם כבר אתמול היו מונחים על שולחן הכנסת. רוצים לקבוע הסתייגויות להצעות שאין להן כמות חריגה, הסתייגויות ענייניות. וגם ההסדר שמוצע, ההסדר של סדרי דיון המוצע, הוא הסדר די חריג, כי, למשל, רוצים לקבוע הגבלה על מספר ההסתייגויות שיצביעו עליהן, זה דבר שבדרך כלל עושים אותו בחוקי תקציב וההסדרים. חוקים מגבילים – על פי רוב, אני לא יכולה להגיד שלא היה אף פעם – אבל לא מגבילים את מספר ההסתייגויות שיצביעו. כן היה לנו, למשל, בכנסת הזאת מקרה שהיה חוק שהיה רק 15 שעות, וקבעו סדרי דיון, אבל אז אמרו: אוקיי. ההגבלה היחידה הייתה, לא קבעו שעת הצבעה, לא קבעו משך הדיון, הגבילו את מספר השמיות, בשביל שההצבעות לא יתארכו הרבה מעבר לעניין. אבל פה זה לא מה שרוצים. כמובן, מגבילים גם שמיות, אבל רוצים להגביל את זמן הדיבור, לקבוע שעת הצבעה – זאת אומרת, שעת ההצבעה היא פה רק על חוק חשמל, צריך לומר, לא על שני החוקים האלה – ולהגביל את מספר ההסתייגויות.

עכשיו צריך לומר כשאנחנו אמרנו את הדברים גם לראשי הקואליציה. בכל זאת, תחליטו להניח את זה. צריך לומר, על חוק החשמל, ההסתייגות שלנו מצומצמת יותר בגלל שבאמת מדובר בחוק עם זמן הנמקה מאוד גדול, מעל 90 שעות, הסתייגויות רבות. ולכן אם היו באים איתו בכל מועד אחר, אפשר היה בהחלט לשקול את הדבר הזה גם מבחינת שעת הצבעה, הגבלת הצבעות שמיות וכו'. אבל כל הרכיבים האלה ביחד שמגיעים בהחלטה אחת, אנחנו חושבים שזו בהחלט החלטה בעייתית שגם עשית עלולה לשבש את מעט ההסכמות שעוד נשארו בכנסת הזאת גם לגבי ההתנהלות בוועדות ומספר ההסתייגויות שמגישים שם, וגם במליאה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
שגית אפיק
אני רוצה להוסיף שני משפטים רק על הדברים שנאמרו.
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
שגית אפיק
בשבוע שעבר באמת, כמו שארבל אמרה, אנחנו אישרנו חמש הצעות חוק שהיו הוראת שעה, שתיים מביניהן היו כאלה כשאושר סעיף 98 לגביהן, ואישרנו לכם לפעול בהתאם לסעיף 98, אף לא הונחו בעת שהוועדה, ועדת הכנסת החליטה על כך. ועשינו את זה מתוך ההנחה שאכן כשמדובר בהצעות חוק שהן פגות תוקף שיש להן דחיפות, ישנה הצדקה לסעיף 98, והוויכוח והשאלה היו בעיקר סביב כמות הזמן שצריך לתת ביחס, לזמן הדיבור, ביחס לאותן הצעות חוק.

בסופו של דבר, שתי הצעות חוק מבין הצעות החוק שפג תוקפן בשבוע שעבר הוסרו מסדר-היום, חזרו לסדר-היום אתמול. ואתמול אני אמרתי גם בנשיאות וגם אמרנו את הדברים למרכזת הקואליציה וליושב-ראש הוועדה הזו, שאם רוצים לעשות סעיף 98 ביחס להצעות חוק פגות התוקף, ואנחנו מסכימים לעיקרון הזה, ויש כאן, כמו שארבל הציגה, שתי הצעות כאלה שאפשר אולי היה לחשוב על סעיף 98 ביחס אליהן, הן צריכות לעלות, קודם כול, לסדר-היום לפני דברים אחרים.

ומה שקורה כאן – אני חושבת שיש כאן איזושהי פריצה של סכר של השימוש בסעיף 98, כיוון שדוחקים דווקא את ההצעות פגות התוקף לרגע האחרון על מנת לעשות סעיף 98 ביחס להצעות חוק שחלקן מאוד שנויות במחלוקת, ואולי דווקא הפיליבסטר ביחס אליהן כן היה חשוב וכן צריך לעשות אותו במליאה.

דבר נוסף שצריך לשים לב ביחס לשלוש מהצעות כאן – מספר ההסתייגויות הוא מספר נמוך יותר. מרגע שייפרץ הסכר של סעיף 98 והשימוש בו ייעשה רב יותר, אנחנו בעצם מחזירים את הגלגל גם ביחס להסתייגויות, ושוב אנחנו מחזירים מצב שבו, ככל הנראה, תהיה איזושהי העדפה לייצר מספר גבוה מאוד של הסתייגויות, כיוון שממילא משתמשים בסעיף 98. לא משנה אם מוגשות מעט הסתייגויות או הרבה הסתייגויות, ישנה העדפה לשימוש בסעיף 98.

ולכן באמת אני חושבת שזה לא המצב שנכון לכם לעשות בו שימוש על סעיף 98. וכן נכון לנסות ולהגיע להסכמות – אני לא ידעתי אם נעשו ניסיונות כאלה – ביחס להצעות שהן הוראות שעה. וביחס להצעות האחרות למצוא גם את המודל המתאים לקיים דיון.
היו"ר איתן גינזבורג
כן. תודה רבה.
ארבל אסטרחן
גם אחת ההצעות של שבוע שעבר היא לא על סדר-היום.
שגית אפיק
היא לא על סדר-היום, למרות שהיא פגת תוקף. אושר לגביה סעיף 98, והיא לא נמצאת.
היו"ר איתן גינזבורג
כן. מאה אחוז. חוק דרכי תעמולה.
ארבל אסטרחן
חוק הבחירות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
היא כן בסדר-היום.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, בבקשה, חבר הכנסת יריב לוין.
היו"ר בועז טופורובסקי
היא כן בסדר-היום.
ארבל אסטרחן
כן? היא צריכה להיות.
יריב לוין (הליכוד)
אני רק רוצה לשאול שאלת אינפורמטיבית ששאלתי, נדמה לי, בפעם הקודמת ולא היה נתון מדויק. כמה חוקים עד היום נעשה בהם שימוש לאורך כל השנים בסעיף 98 וכמה חוקים נעשה בהם שימוש בסעיף הזה בקדנציה הזו? והשאלה השנייה בהקשר הזה, מאחר שבקדנציה הקודמת הייתה עלייה בשימוש בסעיף 98, אני הייתי מבקש, אם אפשר באמת, ככה ממש בקצרה, את הכותרת של כל אחד מהחוקים שנעשה בהם שימוש, כדי שלפחות נבין את ההקשר ולמה היה שינוי בקדנציה הקודמת ואם מה שקורה עכשיו תואם את מה שהיה קודם.
ארבל אסטרחן
אני יכולה לומר, בלי תקציב, כמובן, וההסדרים.
יריב לוין (הליכוד)
כן, ברור.
ארבל אסטרחן
היו בכנסת ה-23 שמונה החלטות, ובכנסת ה-24 עד כה שמונה החלטות.
יריב לוין (הליכוד)
אבל שמונה החלטות על כמה חוקים?
ארבל אסטרחן
נכון.
יריב לוין (הליכוד)
זאת השאלה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא. בסדר. היו מקרים שהייתה החלטה אחת על כמה חוקים.
יריב לוין (הליכוד)
לכן אני שואל. אני שואל כמה חוקים. זו בדיוק השאלה. אני מסכים איתך.
שגית אפיק
- - -
ארבל אסטרחן
רובן היו על חוק אחד. אני יכולה לספור את זה. יש לי את כל ההחלטות. אבל רובן המוחלט היו על חוק אחד. פה גם באמת אלה חוקים שאין ביניהם קשר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני זוכר לפחות הצעה אחת שהייתה על שלושה חוקים.
נועה בירן - דדון
החלטה.
היו"ר איתן גינזבורג
החלטה אחת על שלושה חוקים. אבל זה רק זיכרון, אולי אני טועה.
ארבל אסטרחן
לא, לא. היו מקרים - - - גם חוקים - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
איתן, מה שבטוח שאתה אישית משתמש בזה הכי הרבה.
יריב לוין (הליכוד)
ואילו חוקים זה נעשה בקדנציה קודמת?
ארבל אסטרחן
בכנסת הקודמת, אמרתי מה היו הפרמטרים.
יריב לוין (הליכוד)
לא. אילו חוקים.
היו"ר איתן גינזבורג
לא פרמטרים. ארבל, ארבל, ארבל, הוא רוצה את שמות החוקים. ובואי תעשי את זה מהר, כי אנחנו בלחץ של זמן.
ארבל אסטרחן
בכנסת ה-23 היו לנו, לפני הקמת הממשלה, חוק-יסוד הממשלה (תיקון 8) והצעת חוק ממשלת חילופים. זה היה ביחד.
יריב לוין (הליכוד)
נדמה לי שהצורך במקרה הוא ברור.
ארבל אסטרחן
נכון. אחר כך היה חוק היסוד: הכנסת וחוק הכנסת. זה היה על החוק הנורבגי. שניהם יחד.
היו"ר איתן גינזבורג
על שני החוקים.
יריב לוין (הליכוד)
כן. שוב, ברור. כן.
ארבל אסטרחן
אחר כך היה חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש).
יריב לוין (הליכוד)
זאת אומרת, זה חוק קורונה, שלכן נעשו לסעיף 98.
ארבל אסטרחן
התחילו חוקי הקורונה. חוק חומרי נפץ הקודם. זה היה חוק אחד.
היו"ר איתן גינזבורג
ששם כמה היה?
ארבל אסטרחן
שם נתנו שעה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
שעה שלמה?
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב. כן. הלאה.
ארבל אסטרחן
שעה. נכון. זו הייתה באמת החלטה החריגה. אחר כך היה חוק הסמכויות של הקורונה, הגדול.
יריב לוין (הליכוד)
אז עוד פעם קורונה?
ארבל אסטרחן
חוק-יסוד: הכנסת (תיקון 50), זה היה המועד שעד אליו אפשר להעביר את התקציב.
היו"ר איתן גינזבורג
פשרת האוזר.
יריב לוין (הליכוד)
כן.
ארבל אסטרחן
נכון.
ינון אזולאי (ש"ס)
בחומרי הנפץ, מתי זה היה? ביום האחרון שפג תוקף?
יריב לוין (הליכוד)
אירועים דרמטיים היו. שני חוקי קורונה, חוקים שהיו ביסוד הקמת הממשלה ושהיו מעכבים, לא מאפשרים להקים ממשלה. זה לא דומה למה שהולך פה.
ארבל אסטרחן
בחומרי הנפץ ההסבר היה שזה יאפשר 200 שעות של הנמקה. זאת הייתה הסיבה.
היו"ר איתן גינזבורג
אורך הדיבור. אורך הדיבור.
ארבל אסטרחן
זה היה רק סעיף אחד קטן של הארכת תוקף.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
מ-200 שעות לשעה, אוקיי.
יריב לוין (הליכוד)
זה היה סעיף אחד. זה לא היה כל החוק.
ארבל אסטרחן
אז רגע, אמרתי חוק-יסוד, פשרת האוזר.
היו"ר איתן גינזבורג
כל החוק היה סעיף אחד.
יריב לוין (הליכוד)
לא. זה לא היה כל החוק כמו עכשיו.
שגית אפיק
עכשיו יש את כל החוק. ואז היה סעיף אחד. החוק הוא חוק-יסוד בפני עצמו.
יריב לוין (הליכוד)
בסדר.
ארבל אסטרחן
אחר כך היה חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון 10).
יריב לוין (הליכוד)
זה היה גם קורונה. זה היה מענקים לעסקים, אם אני זוכר נכון.
היו"ר איתן גינזבורג
כן. ברור.
יריב לוין (הליכוד)
בואו, נו.
ארבל אסטרחן
והאחרון היה חוק קורונה (תיקון 2).
יריב לוין (הליכוד)
יפה. אז אני אגיד את האמת, אני אתוודה. לא בדקתי. באמת שאלתי בלי לבדוק. אבל לא היה לי ספק שזאת תהיה התמונה.
היו"ר איתן גינזבורג
רק בואו נגיד גם את האמת האחרת, הנוספת – לא האחרת – הנוספת, שכמעט לא הייתה חקיקה על הקורונה.
יריב לוין (הליכוד)
מה? לא. לא חשוב.
ארבל אסטרחן
נכון. לא הייתה החקיקה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא היו כמעט חקיקות של הממשלה על הקורונה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כמה אחוז מהחקיקה היה עם סעיף 98?
יריב לוין (הליכוד)
תראה, חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני רוצה, אני באמת אתייחס אחת לאחת לכל הנקודות. אני חושב שזה באמת דיון מאוד מאוד חשוב. ושוב, אני חייב לומר מצבה העגום של הכנסת משתקף במיעוט המשתתפים בדיון הכל כך חשוב הזה מכל הצדדים. צריך להגיד, אני חושב שזה מבטא גם אדישות, גם חוסר אכפתיות, אולי ייאוש גם אצל חלק מהאנשים מהמצב שנוצר. ובעיניי, זה עצוב מאוד.

תראו, צריך להסתכל, קודם כול, על התמונה בגדול. ונדרש בעצם בהתנהלות שלנו כאן בנושא החקיקה – בעיניי, יש משולש שצריך לאזן בין מרכיביו או קודקודיו בצורה נכונה. יש מרכיב ראשון, והוא העובדה שהממשלה צריכה למשול וצריכה להיות במצב שהיא יכולה להעביר חקיקה חיונית והכרחית למימוש המדיניות שלה. ובהחלט מוסכם עליי, ואני אומר את זה בצורה ברורה שלא יכול להיות שבגלל טעם פרוצדורלי כזה שמישהו יגיש הסתייגויות וידונו חודשיים בהצעת חוק, אז היא לא תאושר רק בגלל הטעם הטכני הזה. את זה כל אחד מבין, וזה מוסכם, וזה בוודאי דבר שחייב להילקח בחשבון.

אבל יש למשולש הזה עוד שני קודקודים, והקודקודים האלה הם: החובה והצורך לאפשר לאופוזיציה לבוא לידי ביטוי אמיתי; והדבר אולי החשוב ביותר – הרצון לעודד הסכמות. עכשיו, צריך להבין דבר פשוט. בכנסות בעבר השימוש בסעיף הזה היה מצומצם מאוד, כי פשוט הצלחנו להגיע הרבה פעמים להסכמות. ולמה הגענו להסכמות? אני יכול להגיד לכם, כי אני לפחות עשיתי את זה הרבה שנים מהצד השני. קודם כול, הייתה לקואליציה בעיה יסודית, שהשרים היו חברי כנסת. והתוצאה של הדבר הזה הייתה שלא הייתה לה שום יכולת אמיתית להחזיק כאן את השרים בימי שלישי ובימי רביעי בלילה ובימי חמישי, כי הם היו צריכים לעבוד במשרדים שלהם. וזה אילץ אותה להגיע להרבה מאוד פשרות. הייתה בעיה שנייה וחשובה, וגם היא מהותית, שהיה רצון לנהל את הבניין הזה באיזושהי דרך של באמת שיח אמיתי בין המפלגות במקום שהדברים היו בליבת העניין, באמת בלית ברירה, כמו בחוקי הקורונה המרכזיים שהאופוזיציה ניסתה למנוע מהם לעבור ולפעמים היו גם הכרחיים מבחינת הטיפול בתחלואה. התקבלו החלטות לפעמים בשימוש בסעיף 98. אבל ברוב המצבים, הנחת העבודה והרצון היה – ואגב הוא גם היה בא לידי ביטוי בעבודת הוועדות. היה באמת שיח אמיתי והייתה התדיינות והיו הרבה מאוד תיקונים לחקיקה, והדברים בסך הכול עבדו בצורה לא רעה.

שורש הבעיה שאנחנו מתמודדים איתה בכנסת הזאת, עוד לפני האירוע הוועדות בכלל, היא החוק הנורבגי. צריך להגיד את האמת. ואני אומר את זה שוב, ואני אומר ביושר, זו כבר הנורמה, זה כבר לא ישתנה. אני כבר לא מציע אפילו לחשוב שאפשר יהיה לשנות את זה, כי זה כבר לא יקרה, לא תהיה אף ממשלה שתסכים לשנות את הדבר הזה. אבל צריך להבין שהחוק הנורבגי – ואת זה אני אומר לכולם, כי היום אתם בקואליציה, מחר יכולים להיות באופוזיציה ולהפך – שורש הבעיה היא שברגע שהחוק הנורבגי קיים, אין בעצם, נשמט מידי האופוזיציה הכלי העיקרי שאפשר לה להביא למצב שהקואליציה נאלצה להגיע להסכמות, ואתה נמצא במציאות שבה ההתדיינות היא פנים קואליציונית. ומרגע שיש החלטה פנים קואליציונית, אין כמעט דיון ושיח אמיתי לא בוועדות לגוף החוקים ובוודאי לא בהכנות של החוקים לפני כן. וזה בעיניי מצב סופר בעייתי. הוא מביא גם בחלקו לכל המציאות הזו שאנחנו מתמודדים איתה.

עכשיו צריך להגיד עוד דבר, שההימנעות לאורך כל השנים משימוש בסעיף 98 נבעה מזה שבאמת לא היה צורך אמיתי לעשות את זה, כי בסוף היה שיח, הייתה התדיינות, היו הבנות, היו לפעמים מקרים שאפילו שני הצדדים הבינו שהם לא יכולים להגיע להבנות, למשל, על החוק שנוגע להקמת הממשלה ושם כל אחד הבין שאין מה לעשות והולכים למקום הזה. אני יכול לומר במקרה הזה, ואני אומר את זה גם לייעוץ המשפטי, לא התנהל מולי שום משא ומתן, לא הייתה שום פנייה בצד אף גורם בקואליציה לקיים הידברות כלשהי על סדרי הדין בעניינם של החוקים האלה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
מה זה הדבר הזה? אתם לא באים לישיבת הסכמות. איך אפשר לא לבוא לישיבת הסכמות ולהגיד: לא הייתה פנייה בכלל?
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טופורובסקי, תן לו להשלים את דבריו.
יריב לוין (הליכוד)
חבר הכנסת טופורוסבקי, אני לא צריך לבוא לישיבה שאתה מחליט שהיא הישיבה שבה זה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה גם היה בתקופה שלך. זה בדיוק העניין, אתה מבין? אתה תקבע. תקבע לכנסת את סדר-יומה.
יריב לוין (הליכוד)
אני לא קובע שום דבר. יכולת לשלוח לי ווטסאפ.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לא. אתה עדיין יושב-ראש הכנסת, ואתם עדיין בשלטון, ושכחתם את זה.
יריב לוין (הליכוד)
חבר הכנסת טופורובסקי, יכולת לשלוח לי ווטסאפ, יכולת לשלוח לי מכתב.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
ישיבת הסכמות? אם אתה לא מגיע לישיבת הסכמות, לא מכבד את יושב-ראש הכנסת, ואחר כך אומר – לא באתם, ובזה דנו. אתם אלה ששוברים את הכלים. אתם אל תנסו לשנות.
יריב לוין (הליכוד)
ואגב, ואגב, ואגב - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טופורובסקי, די.
יריב לוין (הליכוד)
ואגב, הדבר הזה הוא חמור במיוחד, משום שאתמול בערב דווקא ידענו לדבר ולהגיע להבנות שגם בוצעו וחסכו כאן הרבה זמן מיותר. זאת אומרת, זה לא רק שאפשר לדבר ושיודעים לדבר, אלא אפילו עשינו את זה אתמול. רק אף מילה לא נאמרה על אף אחד מהחוקים האלה. אני גם מבין למה, כי הנחת העבודה הייתה שמה זה משנה, בשביל מה צריך לדבר. נבוא לפה עם הפטיש, ניתן מכה ונמשיך, כמו שעשינו עד היום באין מפריע.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה לא נכון. הנחת העבודה.
היו"ר איתן גינזבורג
בועז.
ינון אזולאי (ש"ס)
יריב, לצערי, אתמול הם באו, לצערנו, הם באו רק לאחר האסון שקרה. הם התעוררו ובאו.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת אזולאי, ראשית, זה פשוט במנותק, כי אני הייתי שם, בסדר-היום.
ינון אזולאי (ש"ס)
בסדר. גם - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל חבל. האמת היא שפניתי רק כדי שלא יפריעו ליריב לוין. עזבו את - - - לא רלוונטיים.
יריב לוין (הליכוד)
חבר הכנסת אזולאי, אני לא רוצה לערב את האסון בעניין זה. באמת, אני לא, אני מציע – בואו נדבר לגוף – אתם יודעים מה, זה אפילו לא באמת חשוב מה יקרה עם החוקים המסוימים האלה. יש פה שאלה שהיא בעיניי הרבה הרבה יותר גדולה מהדיון לגופם של החוקים. ואני גם אומר כמה מילים לגופם, אם יאפשרו לי. ועל זה אנחנו באים לאירוע שהוא חסר תקדים כמעט בכל היבט שלא מסתכלים עליו. הוא חסר תקדים מבחינת היקף השימוש שנעשה בסעיף 98 עד היום. הוא חסר תקדים מבחינה זו שחוקים, חוק שביקשו סעיף 98 בשבוע שעבר, משכו אותו מהמליאה, הוא לא נפל, שלא תהיינה אי-הבנות, הוא נמשך על ידי הקואליציה שלא רצתה להמשיך ולהישאר ולדון בו בלילה תחת סדרי הדין המקוצרים שנקבעו, כי הוא היה כל כך דחוף.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יריב, אני לא רוצה להפריע לך, אבל - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא. אני לא אתן. לא, אני לא אתן. אני לא אתן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בהסכמה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא אתן.
יריב לוין (הליכוד)
רגע.
היו"ר איתן גינזבורג
אל תפריעו לו. הוא רוצה לסיים את דבריו. ואני רוצה להתקדם.
יריב לוין (הליכוד)
זה חוק שבכלל לא הובא, שבשבוע שעבר נעשה עוד פעם שימוש – אתם יודעים, באנגלית יש מילה טובה –Abuse – פשוט שימוש לרעה בדבר הזה. אבל אחר כך, כשבלילה לא היה נוח ומישהו היה עייף – במקרה הזה, אפילו יש מישהו ספציפי שהורה למשוך את החוקים, והיושב-ראש ואני היינו שם, יודעים מזה – אפילו לא מגיע לפה. עכשיו, לא רק זה שהוא לא מגיע לפה, אלא מגיע במקומו חוק אחר שבכל הנמקה שנתן כאן חבר הכנסת טופורובסקי ובאריכות הייתה מילה אחת שלא נזכרה בהנמקה שלו: המילה דחיפות. הוא לא טען, בהגינות וביושר, הוא לא טען שיש בו בדל של דחיפות מאיזשהו סוג. אפילו, אגב, הוא לא טען שיש בו דחיפות פוליטית, אם כבר אנחנו רוצים לקחת את דברים לקצה.

עכשיו, לא רק שכל הדבר הזה מתרחש כאן, אלא שבכלל מלכתחילה גם הדברים שהיו דחופים, הם לא נולדו בהפתעה, אלה לא חוקרי קורונה שפתאום אירע, נכנס זן חדש, והיה צריך לתת לו מענה מהיום למחר, או קרה איזה אירוע דרמטי שחייב תשובה ומענה מהירים שאף אחד לא יכול היה לחזות אותם לא שבוע קודם ולא חודש קודם. פה מדובר בחוקים שכולם ידעו כבר לפני שנה, שהם פגי תוקף עכשיו, ואף אחד לא טרח לא לקדם אותם ולא להביא אותם, לא בממשלה, ולא בקואליציה, ולא בשום מקום אחר, כי היו כל הזמן דברים אחרים לא דחופים שרצו לשים אותם קודם. רובם, אגב, פוליטיים לחלוטין, שאין להם בכלל דחיפות עניינית כזו או אחרת.

אז קודם הקואליציה קבע סדרי עדיפויות שלה, ואחרי שהיא קבעה אותה באה וזעקה דחוף, כי היא לא טיפלה בדברים. ואחרי שבאה וזעקה דחוף והעבירה על סעיף 98, משכה את החוק. ואחרי שמשכה את החוק גם לא הביאה אותו הינה השבוע. וביד השנייה, היא מבקשת עכשיו עוד פעם 98 על משהו שהיא אפילו לא טוענת שיש בו דחיפות כלשהי. שמעו, אלה הרי דברים בלתי נתפסים. לא היו כדברים האלה מעולם. ואתם מבינים שאם זה התקדים, אתם מבינים לאן אנחנו הולכים, ובאיזה מקום אנחנו נימצא.

עכשיו, על הדבר הזה מלבישים עוד מעניין, והוא השימוש ביום רביעי והבאת החקיקה הממשלתית כעניין שבשגרה בימי רביעי. עכשיו, הדבר הזה, קודם כול, נעשה על חשבון הזכויות של חברי הכנסת להעלות את הנושאים הפרטיים. למה? כי ראינו, מספר הצעות לסדר שמאושרות הוא לא המכסה המקסימלית, ולא במקרה, כי בכל פעם שזה קורה, בימי רביעי מביאים חקיקה ממשלתית. אז מצמצמים את חברי הכנסת ומביאים חקיקה ממשלתית בימי רביעי על חשבון הזמן שלהם, והזכות שלהם להביא נושאים לדיון. עוד פעם, דבר – להפך, אני יכול להגיד כשכבר היו מצבים כשבאה חקיקה כזאת, בדרך כלל, היה מאמץ להביא דווקא את מלוא המסגרת הפרטית כדי שזה יהיה ברור לגמרי שזכויות חברי הכנסת כפרטים לא נפגעו. ומביאים את זה ביום רביעי אחרי שהייתה התחייבות שיבואו רק דברים דחופים באמת, וכבר ראינו שגם מה שלכאורה פג תוקף הוא לא דחוף, כי חריש כבר עבר, ואולי חומרי הנפץ הוא הדבר היחיד שאפשר להגיד שיש לו מועד עכשיו. אבל ,אדוני היושב-ראש, תן לי לסיים. אני חושב שזה אירוע - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא. זה אירוע. אבל אני רוצה, לטובת העניין – אלא אם כן, אני אבקש מהיושב-ראש זמן דיבור על חשבון המליאה, אבל לא, לא. אני משתדל לעמוד בלוחות הזמנים.
יריב לוין (הליכוד)
אני מבחינתי מסכים. זאת אומרת, אתה יכול לומר לו שזו בקשה גם על דעת האופוזיציה.
היו"ר איתן גינזבורג
אז, ראשית, אבקש זמן דיבור.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
למה? כבר מסיימים.
היו"ר איתן גינזבורג
בסדר.
יריב לוין (הליכוד)
אם יהיה צורך. אם יהיה צורך בהארכה.
היו"ר איתן גינזבורג
כן. אבל אם אפשר זה. כי גם אני הייתי רוצה לצאת לאיזו הפסקה באמצע, לפני הצבעות.
יריב לוין (הליכוד)
אין בעיה, אדוני. אתה קובע את סדרי הדיון פה. אתה לא צריך את הסכמתי.
היו"ר איתן גינזבורג
לא. אבל אני מבקש ממך לנסות. אבל אני כן רוצה לעשות את זה בהסכמה. לנסות כן לקצר כדי שנוכל לעשות הפסקה לפני ההצבעה.
יריב לוין (הליכוד)
אני פה כמה שצריך. ואז באים ביום רביעי, אחרי שיושב-ראש הכנסת בעצמו אמר, ובצדק, שהוא יעמוד על כך שרק ייעשו דברים דחופים, ומביאים דברים שעוד פעם כנראה אין בהם שום דחיפות. אבל אפילו אם נניח שיש בהם דחיפות, אז עושים תרגיל נהדר. לוקחים, את מה שדחוף שמים ביום רביעי, למרות שאפשר לשים אותו עכשיו, ואז שמים ביום שלישי משהו אחר. באמת, אני חושב שזה דבר בלתי מתקבל. זאת אומרת, זה קומה על קומה על קומה של תקדימים הרסניים שלא משאירים, באמת, פשוט לא משאירים כלום.

עכשיו אני אגיד עוד דבר שהוא בעיניי חשוב. תראו, זה לא רק שיש כאן רצון לקדם ולעשות דברים וזה. הרי גם לשיטת מי שיטען שהיקף השעות הנוכחי הוא מוגזם, הרי אף אחד לא יכול להסביר מה לזה ולקביעת שעת הצבעה בבוקר. למה לקבוע שעת הצבעה? למה? כי זה נוח למישהו? הרי אם כבר אתם טוענים שכל הדבר הזה נעשה כי יש כל כך הרבה שעות וזה בלתי אפשרי להתמודד עם זה, תקבעו במסגרת שעות ותהיה הצבעה כשיסתיים הדיון. מה פתאום לקבוע שעת הצבעה? כי מה רוצים? שגם הדיון לא היה דיון, שאף לא יישב פה. כל אנשי הקואליציה שאליהם אנחנו מדברים בתקווה שאולי – תראו, אנחנו לא משלים את עצמנו, אבל רוצים לפחות לנסות.
היו"ר איתן גינזבורג
לשכנע.
יריב לוין (הליכוד)
לא. לא לשכנע. להעמיד אותם אל מול מצפונם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. להעמיד את ניר אורבך במבחן.
היו"ר איתן גינזבורג
אה.
יריב לוין (הליכוד)
להעמיד אותם אל מול מצפונם.
היו"ר איתן גינזבורג
אדוני, מכיוון שאני יושב את כל שעות הלילה, אני יכול להגיד לך שלדבר אל המצפון לא ראיתי הרבה ניסיונות. שיעורי תורה כן. דף יומי כן. גמרא כן. פרשת שבוע כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כי לא היה. כי לא היה עם לדבר. מה רציתם? איתן, מה רציתם? התפלספות?
ינון אזולאי (ש"ס)
זה סוג של מצפון. איתן, זה סוג של מצפון. הוא מדבר אל המצפון של אנשים, פרשת השבוע.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל אני לומד. אני לומד.
יריב לוין (הליכוד)
א', בנסיבות האלה, שיעורי תורה אולי אנחנו זקוקים להם.
היו"ר איתן גינזבורג
אז מכיוון שרק אני חווה אותם, אז אני חווה אותם באהבה במליאה.
יריב לוין (הליכוד)
כן. ואני גם אגיד לך, אדוני היושב-ראש, שאני באמת לא חושב שדווקא אתה היעד שאנחנו חושבים שצריך לדבר אל מצפונו ולשכנע אותו בעניין הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל אני היחידי במליאה.
יריב לוין (הליכוד)
אני בטוח שהחוק הזה נוגד את מה שאתה הבטחת.
ינון אזולאי (ש"ס)
בתוספת של הסגנים, יהיה לך כבר - - -
יריב לוין (הליכוד)
מה שמובא פה נוגד את מה שהבטחת לבוחריך. יש אחרים ששם המצב אחר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אשמח, חבר הכנסת לוין, אם תאפשר לי, ממש בעוד שתי דקות לצאת להפסקה. בסדר?
יריב לוין (הליכוד)
אין בעיה. אני באמת משתדל לסיים. אבל אני אומר, אדוני היושב-ראש, הרי על כל המגדל הזה שבניתם עוד מוסיפים עכשיו גם עוד קומה של קביעת שעת הצבעה, כדי שבכלל יהיה נוח, הקואליציה בכלל לא תהיה פה, אנשים ינומו את שנתם, האופוזיציה תדבר לקיר, ואחר כך הם יגיעו הנה ויצביעו, ובזה ייגמר העניין.
תראו, כל הצירוף של כל הדברים האלה, אלה דברים חסרי תקדים. הגדירה את זה כאן היועצת המשפטית. היא אמרה פריצה, ואני אוסיף מוחלטת של הסכר, שהקפדנו עליו כל השנים, כולנו, לא חשוב באיזה צד היינו, כי כל אחד הבין שהמוסד הזה הוא מעל הכול, ההליך הדמוקרטי הוא מעל הכול, ושהוא גם יישב בצד השני לא רחוק היום. והקפדנו על זה, ואתם יודעים שהקפדנו על זה הקפדה יתרה כל הזמן. והנתונים מראים את זה בצורה הכי ברורה, אגב, כל הממשלות, וכל יושבי ראש הכנסת, וכל יושבי-ראש ועדות הכנסת. ומה שקורה כאן היום זה אירוע מכונן שישנה לחלוטין את כל סדרי העבודה בבניין, וישנה אותם לרעה, לרעה.

עכשיו אני אומר הערה אחרונה, אדוני היושב-ראש. תראה, אני לא מאלה שחושבים שנבחרי הציבור צריכים לפעול על פי ההוראות או על פי ההחלטות של המערכת המשפטית. אני חושב שיש קווי תיחום, ויש קווי ההפרדה ברורים, והעמדות שלי בעניין הזה ידועות. אבל אני חושב שאנחנו זכינו בכנסת לכך שלאורך כל השנים, הייתי אומר, למעט אולי מקרים באמת חריגים, היה כאן ייעוץ משפטי שהיה מקובל על כולם, שהיה מקצועי, שהיה נטול פניות, שהיה מאוד מאוד זהיר, ושכולנו השתדלנו לכבד וכיבדנו את ההחלטות שלו גם כאשר לא תמיד אהבנו אותן. ובדרך כלל, גם הייתה הלימה, כי נוצר מצב שהיו נוהגים וסדרי עבודה מסוימים שהתקבעו ושהייעוץ המשפטי שמר על הסכר הזה שלא ייפרץ, ובצורה הזאת הדברים בסך הכול התנהלו בצורה טובה. היו מקרים, אני מודה, שחשבנו שהייעוץ המשפטי חרג מסמכותו ואמרנו את זה גם בצורה ברורה.

אני חושב שכשהייעוץ המשפטי מרים דגל אדום, שלטעמי היה צריך לעשות גם בשבוע שעבר, וזה לא קרה, אבל בא היום ומרים דגל אדום בעוצמה הזאת שהדברים האלה נעשים. כשהיועצת המשפטית של הכנסת גם מגיעה לוועדה, כי באמת הדבר הזה הוא דבר שלא קורה כל יום. נדמה לי שגם את הדבר הזה צריך לקחת בחשבון, וזה בוודאי נכון. ופה אני כן, אתה יודע, בעניין הזה, אני דווקא כן פונה גם אליך וגם אל חבר הכנסת טופורובסקי, שבאים מהצד של המפה הפוליטית, שבניגוד אליי, סבור שיש שומרי סף, ויש מערכת משפטית שברגע שהיא אומרת את דברה, זה סוף פסוק, וצריך לקבל את זה: זה ראה וקדש, בין אם זה סמכותה ובין אם זה לא סמכותה. אני חושב שבעניין הזה אנחנו רואים שיש גם זהירות וגם, בוודאי אמירה שהיא בתוך גדר הסמכות. ומתוך דאגה אמיתית למוסד, אני מצפה מכם לשמוע, אם לא את קולי, לפחות את הקול הזה. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. אני, ברשותכם – אם אתה רוצה משפט, אדוני. אני רוצה לעשות עכשיו הפסקה.
ינון אזולאי (ש"ס)
למה? אין לי זכות דיבור?
היו"ר איתן גינזבורג
מה?
ינון אזולאי (ש"ס)
אין לי זכות דיבור? למה משפט?
היו"ר איתן גינזבורג
יש לך. אז אני מבקש, מכיוון שאני מנסה כן – אני יכול לעשות הפסקה וזהו, אבל אני מרשה לך לדבר.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה היושב-ראש. אתה יכול להחליט שאתה לא נותן לדבר. לא משפט. אני צריך קצת יותר ממשפט. אתה רוצה לתת לי לדבר, בשמחה רבה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אתן לך לדבר שני משפטים לפני שאני אוכל לצאת להפסקה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא ראוי שאתה מגביל אותי. אני משתתף בישיבה. אז לא ראוי שאתה מגביל אותי. אני לא ביקשתי לדבר עשר דקות. מספר דקות מצומצם, אני אגיד את מה שאני חושב.

אני לא אני אחזור על דבריו של יריב לוין, שאני חושב שבאמת כשהוא היה יושב-ראש הכנסת, הממלכתיות שלו, והיה ראוי, וראינו גם את ההתנהלות שלו. אבל מה שכן חשוב, דווקא לאחר ששמענו את היועצת המשפטית, את ארבל, שבאה ואומרת לנו למה לא צריך להפעיל פה את 98. ואמרה היועצת המשפטית של הכנסת, שגית, שגם בנשיאות אמרה שצריך להגיע להסכמות. ואומר יריב שאפילו לא פנו אליו בשביל הסכמות. וכשלא פונים אליו בשביל ההסכמות, אז בעצם אתם באים ואומרים לנו: אנחנו לא סופרים אתכם; אנחנו לא סופרים אתכם; ואנחנו לא סופרים גם אולי את הדעה המקצועית ולא הפוליטית, כי פה זו דעה מקצועית של הייעוץ המשפטי של הכנסת.

ושתדעו לכם, אתם נמצאים במדרון חלקלק, שאחר כך לא תבואו ותגידו: אלה התקדימים. יש דברים שאני אומר לך שאנחנו נגיד שמה שעשיתם אנחנו גם נעשה. זה אחד הדברים שאני אומר לכם שמה שעשיתם, אנחנו לא נעשה. אנחנו לא נעשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
א', כי יש פתרונות הרבה יותר קלים - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
תראה, איתן, אני משתדל לצמצם כדי שאתה תקשיב לי.
היו"ר איתן גינזבורג
כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אומר לך, לא על הכול אנחנו מסכימים עם הייעוץ המשפטי. ואני אתן לך דוגמא. אני בין אלה שמגישים, שהגשתי אלפי הסתייגויות. מכירים אותי שאני מגיש אלפי ההסתייגויות. ומי שהפסיק וקטע את הרצף הזה של אלפי הסתייגויות הייתה הלשכה המשפטית. הוציאה את המשפטית של הכנסת אז הנחיה לגבי ההסתייגויות, גם לגבי התייעצויות הסיעתיות. ויכולתי לבוא ולהתרעם על זה ולהגיד: לא, אני לא מסכים עם זה. ולמדתי את זה ממורה הדרך שלי בנושא הזה, שזה היה מיקי לוי, יושב-ראש הכנסת כיום. מיקי לוי יושב-ראש הכנסת כיום, אתה זוכר, אתה בעצמך כמה הסתייגויות הביא לך. רק על החוק הנורבגי כמעט 6,000 הסתייגויות. ובכל זאת, לא התרעמנו על זה, וקיבלנו את זה גם כשזה לא מתאים לנו.

אתם מה שאתם באים פה ואומרים: תראו, שמענו את הלשכה המשפטית, שמענו את הייעוץ המשפטי של הוועדה, של הכנסת, אבל, וואלה, אנחנו לא רוצים ללכת כמוהו; אנחנו לא רוצים ללכת לפי מה שהוא אומר. איתן, תדע לך, זה קו אדום פה בכנסת לרמיסה שאתם רומסים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. לא יכול להיות. מיקי לוי אתמול דיבר ארוכות על הכיבוד המשפט והרשויות.
ינון אזולאי (ש"ס)
פינדרוס, פינדרוס. זה קו אדום לרמיסה שאתם רומסים. זה כבר לא פוליטי. אתם רומסים את הייעוץ המשפטי. בסופו של דבר זה יחזור אליכם. זה יחזור אליכם, לא דרכנו, כי אמרתי לך, דרכנו היא להישמע גם כשזה לא מתאים לנו, גם כשזה לא טוב לנו. אתם יכולים לבוא ולחלוק על דבר אחד או שניים ולבוא ולבקש את השינויים שלכם, אבל מה שאתם עושים פה זה לדרוס אותנו כחברי כנסת. אבל לפני הכבוד שלנו ולפני אנחנו, אתם בעצם פותחים פתח פה איך רומסים את הייעוץ המשפטי. ואני חוזר ואומר, זה אחד הדברים שלא נעשה כמוכם, כי את זה אנחנו לא נהיה מוכנים לעשות, לרמוס את הלשכה המשפטית עם כל מה שיש לנו, ביקורת, לפעמים על מה שהם נותנים לנו ומייעצים. אני חושב שפה הם באים לשמור על חברי הכנסת, לאורך כל השנים. וגם עכשיו הם באים לשמור על חברי הכנסת. אנחנו צריכים לכבד את הדעה שלהם גם אם חולקים עליה. ואסור לך ללכת למקום של רמיסה, להפעיל 98 על מקומות שלא צריך.

קח את ועדת הבחירות, שאתמול יכולתם להביא את זה, כי אתמול פג התוקף של זה. למה לא הבאתם את זה אתמול? היה חשוב לכם להביא את המס על המתוקים שהיה עוד מספיק זמן להביא אותו? למה לא? למה אותו – אתמול הבאתם את הרשות התאגידים.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא חבל להביא קודם כול את מה שפג תוקף? אלא באמת זה לא היה המצב. אתם לא באמת רוצים לעשות את פג התקוף. אתם רוצים לעשות את מה שנוח לכם. וחבל שזה כך.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה, אדוני. למרות שאני חושב שגם הצווים היו עם מועד פקיעה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, לא. של המתוקים לא היה אתמול מועד הפקיעה מכיוון שהם הוגשו לוועדה ב-19 בדצמבר.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה. אני התרשמתי אחרת. אבל אולי אני טועה. אני יוצא להתייעצות סיעתית, חברים. אנחנו נעדכן לגבי חזרת הדיון.
ינון אזולאי (ש"ס)
התייעצות סיעתית זה חמש דקות. אלא אם כן, אתה עושה הפסקה.
היו"ר איתן גינזבורג
התייעצות סיעתית היא לפחות חמש דקות.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. אז תגיד שזו הפסקה.
היו"ר איתן גינזבורג
התייעצות הסיעתית היא לא פחות מחמש דקות, בסדר? זה התקנון.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא פחות מחמש דקות?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יוצאים להפסקה, ואתה תודיע בתחילת הדיון. אתה סתם מסתבך.
היו"ר איתן גינזבורג
התייעצות סיעתית. תודה.

(הישיבה נפסקה בשעה 15:21 ונתחדשה בשעה 16:12.)


(היו"ר בועז טופורובסקי, 16:12)
היו"ר בועז טופורובסקי
חברים, תודה רבה. אני מתחיל את הישיבה. התבקשתי על ידי יושב-ראש הוועדה להחליף אותו. אני מעלה להצבעה את סעיף 98, כפי שדנו והסברנו כאן, על הצעת חוק תכנון ובנייה(תיקון מס' 136); על (תיקון מס' 137); ועל הצעת חוק חומרי נפץ. מי בעד?
נועה בירן - דדון
שלושה בעד.
היו"ר בועז טופורובסקי
מי נגד?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא משתתף בשוחד, לא נגד ולא בעד. אתם חבורת פרחחים.
היו"ר בועז טופורובסקי
מי נמנע?


הצבעה

עברה.
היו"ר בועז טופורובסקי
הצעה הזאת עברה. תודה רבה. הישיבה ננעלת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
פרחחים, מטומטמים, גנבים ונוכלים בראשות השופטת חיות. ורוויזיה.
יריב לוין (הליכוד)
רוויזיה. רוויזיה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אנחנו נקיים רוויזיה, גם על הרוויזיה הקודמת וגם על הזאת, ב-16:45.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
חבורת נוכלים אתם. לא, הם מדברים על בית משפט ועל שופטים ועל בתי דין. חבורת נוכלים. חבורת נוכלים. מקומכם בכלא.
היו"ר בועז טופורובסקי
רוויזיה ב-16:45. תודה.
ארבל אסטרחן
רוויזיה על שני הדברים.
ינון אזולאי (ש"ס)
יש רוויזיה על הכול.


הישיבה ננעלה בשעה 16:14.הצבעה על שתי הרוויזיות
היו"ר בועז טופורובסקי
אני אתחיל את הישיבה. אני רק אגיד, הישיבה הזאת היא על הרוויזיה, בקשה לדיון מחדש, על שני הסעיפים ב' ו-ג' שהיו על סדר-היום.
נועה בירן - דדון
כן.
היו"ר בועז טופורובסקי
סעיף ב', כמובן, מדבר על סדרי הדיון מיוחדים, לפי סעיף 98, להצעת חוק חומרי הנפץ, הצעת חוק תכנון ובנייה (תיקון מס' 137) והצעת חוק תכנון ובנייה (תיקון מס' 136). וסעיף ג' מדבר על קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית ל-2017–2018 (תיקון מס' 7) כאשר הוועדה קבעה כאן את ועדת הכלכלה כוועדה המוסמכת.
נועה בירן - דדון
כן.
היו"ר בועז טופורובסקי
שני מגישי הרוויזיה לא נמצאים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני נמצא. הגשתי את שתי הרוויזיות. אני מבקש ממך. אמרתי את זה, צעקתי את זה לפרוטוקול. ביקשתי את זה.
היו"ר בועז טופורובסקי
כן? הוא הגיש?
נועה בירן - דדון
לא שמעתי.
היו"ר בועז טופורובסקי
אין בעיה. בבקשה, תנמק אותה. בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ואני רוצה לנמק כל רוויזיה בנפרד, בסדר?
היו"ר בועז טופורובסקי
מאה אחוז.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הרוויזיה הראשונה – אני מנצל – אני לא רוצה – אני לא – אין לי מה להגיש רוויזיה. אני רוצה רק לומר כמחאה על זה שאתם משפילים את מה שאתם קידשתם. את מה שאתם קוראים לו דמוקרטיה וכנסת ביזיתם אותו, אתם משפילים אותו בדיון הזה. אתם משקרים שבוע אחרי שבוע, ממשיכים לשקר. וכנראה שקר מוביל לעוד שקר, והגעתם לשקר השלישי, וזה איפה שאתם נמצאים היום, בשקר השלישי, למה צריך סעיף 98. הייתי פה בכל הדיונים, השתתפתי. אין לזה, לכללים שלכם, שאתם המצאתם, אין לזה שום בסיס. וזה חוץ אולי מבעיה פוליטית של ניר אורבך או של מישהו אחר, אין לי מושג מי זה. זה אחד. זה לנושא זה. ואז אני מוחה, אני אפילו לא הולך להצביע בעד הסעיף של הרוויזיה, כי אני פשוט מוסר את מחאתי ובז לצורת הדיונים והשקרים שלכם.

לנושא סעיף ג', אני אומר שוב, ואני פונה גם לאופוזיציה, להקים את ועדת האתיקה. זה נושא שצריך להיות נידון בוועדת האתיקה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
יש. יש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מכיוון שיש פה העברת כסף תמורת סיקור אוהד. אנחנו לא יודעים כמה. אנחנו צריכים לדעת כמה. זה צריך לעבור לוועדת האתיקה. תודה רבה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אפשר?
היו"ר בועז טופורובסקי
לא. נימקו כבר את הרוויזיה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני הגשתי רוויזיה. אני רוצה לנמק.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא הגשת רוויזיה. הוא הגיש ונימק.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני כן הגשתי רוויזיה. אז לא שמעתם. אני כן. אתה רוצה לרמוס עוד פעם, אז בסדר אל תיתן. אתה לא חייב לתת, אדוני היושב-ראש. הרי אתה היושב-ראש, אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה. אתה רוצה לתת לי לנמק, תיתן. אתה לא רוצה, אל תיתן.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני יודע. אני לא זוכר שהגשת רוויזיה, אבל תנמק.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני כן הגשתי. אני הגשתי על הכול. היא אמרה על הכול, אז אמרתי שאני מגיש רוויזיה על הכול.
נועה בירן - דדון
הוא לא היה פה בסעיף א'.
היו"ר בועז טופורובסקי
בסעיף ג' הוא היה פה? בסעיף ג' היית פה?
נועה בירן - דדון
אם הוא אומר שהגיש רוויזיה, תן לו לנמק.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני הייתי.
היו"ר בועז טופורובסקי
בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני נכנסתי איתכם, אם אתה רוצה תזכורת.
היו"ר בועז טופורובסקי
תנמק, בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
תודה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, בועז. אתה באת והתיישבת על הכיסא היושב-ראש, כי איתן לא רוצה להיות בביזיון הזה. ברגע שבאים ורומסים את הייעוץ המשפטי, זה יחזור אליכם, שלא תחשוב משהו אחר. הייעוץ המשפטי אומר לכם שאי-אפשר לעשות דבר כזה, לא מקובל, לא ראוי ולא נכון. ואני אומר לך את הכול ביחד, ואני אגיד לך דבר אחד. לקחת סעיפים ולקחת הסתייגויות ולהוריד אותן, זה אף פעם לא היה. כמות הסתייגויות, לקחת ולהוריד אותן, מה שבוודאי לא בתקציב אולי פעם, אולי. אני לא יודע. לקחת מספר הסתייגויות מועט - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מסרב להשתתף בהצגה.
ינון אזולאי (ש"ס)
- - כשהייתה הבנה, הבנה של כולם, כולל אני שישבתי, והלשכה המשפטית גם כפתה עלינו להוריד את ההסתייגויות כדי שיהיו ענייניות, כדי שיהיו ענייניות, על מנת שיוכלו גם לנמק אותן וגם להצביע עליהן, אבל שיהיה באמת זמן מסוים, ולא להגיע ל-98. זו הייתה ההוראה של הלשכה המשפטית, וקיבלנו את זה, למרות שזה לא טוב לנו, כי כשאתם הייתם פעם שעברה באופוזיציה הייתם מגישים אלפי הסתייגויות. ואני התחלתי להגיש אלפי הסתייגויות, והפסקתי רק בגלל זה.

עכשיו אתה יושב פה, וזה בסדר. זכותך לשבת ולרמוס, והכל בסדר. אבל כשאתה רומס אותנו, חברי הכנסת, אנחנו יכולים להגיד: זה בסדר, כקואליציה, אופוזיציה, תמשיכו לרמוס, תמשיכו מה שאתם רוצים. אבל אתם אלה שבאים ורוממות בית המשפט בגרונכם, ואת הלשכה המשפטית של פה, את הייעוץ המשפטי אתם רומסים. זה בושה וחרפה ותעודת עניות לכם. מזה אנחנו לא נלמד.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה. אני רק רוצה להזכיר, ואני לא יודע אם אתה היית כשאני הסברתי, אתם פשוט הוצאתם מחוץ לטווח הלגיטימיות את היועץ המשפטי לממשלה, את פרקליט המדינה, את מפכ"ל המשטרה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו מדברים על הכנסת ולא על הממשלה. יש הבדל.
היו"ר בועז טופורובסקי
חכה. אני עוד לא – תקשיב, אני לא הפרעתי לך באמצע.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני יכול לתת ביקורת על המשלה, אבל לא על הכנסת.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא הפרעתי לך באמצע. תקשיב לי עד הסוף. את מפכ"ל המשטרה, אחרי זה את כנסת ישראל אתם מחרימים, מחרימים את הנשיאות כשזה לא נוח לכם.
ינון אזולאי (ש"ס)
את כנסת ישראל לא מחרימים. אנחנו מוחים על הקואליציה שדורסת אותנו.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא מגיעים לישיבות הסכמות. ועכשיו גם מקודם חבר הכנסת יריב לוין אמר שאתם הולכים להחרים אולי את המליאה. אז אתם אלה שמוציאים מכלל הלגיטימיות כל מי שלא מסכים איתכם.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו מחרימים את הקואליציה שדורסת אותנו. את הקואליציה שדורסת אותנו. כן, אתם באים ומחרימים את הייעוץ המשפטי.
היו"ר בועז טופורובסקי
אתם מנסים שהכנסת הזאת לא תתפקד. אנחנו לא ניתן לכם, כי הדמוקרטיה וטובת המדינה עומדות לנגד עינינו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתם מחרימים את הייעוץ המשפטי. תן הסבר למה אתה הולך נגד הייעוץ המשפטי. בועז, תן הסבר לעם ישראל, לא לי.
היו"ר בועז טופורובסקי
אתם מוכנים להפיל חוקים שפוגעים במצביעים שלכם. אז אתה הולך - - - זה ההבדל.
ינון אזולאי (ש"ס)
למה אתה הולך נגד ייעוץ המשפטי בכנסת? תן הסבר למה אתה הולך נגד הייעוץ המשפטי של הכנסת.
היו"ר בועז טופורובסקי
בבקשה, חברת הכנסת שרן השכל. אבל זה רוויזיה. לא נהוג.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
רק שאלה קטנה לייעוץ המשפטי, לעורכת הדין ארבל.
ינון אזולאי (ש"ס)
היא גם לא הגישה. אבל אתה נותן לה. אצלי אתה התווכחת אם הגשתי או לא הגשתי. רק שתבין את - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה נקרא לסדר פעם ראשונה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
עורכת הדין, היועצת המשפטית ארבל.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. אני יוצא גם בלי שתקרא לי סדר פעם שנייה ושלישית. זה המקצוע שלך. נו, באמת.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
חשוב לי שתשמע את זה, שנייה.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא מעניין אותו לשמוע.

(חבר הכנסת ינון אזולאי יצא מהאולם)
ינון אזולאי (ש"ס)
אין לי כוח לשמוע את השטויות שלכם.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
עורכת הדין ארבל אסטרחן, היועצת המשפטית של ועדת הכנסת, שנמצאת פה שנים רבות, אותי מעניין – כאשר דוד ביטן מטעם הליכוד ישב פה כיושב-ראש ועדת הכנסת, כמה פעמים הוא קיבל החלטות בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי?
היו"ר בועז טופורובסקי
לא משנה. הבנו. הזו שאלה רטורית.
ארבל אסטרחן
אני לא יכולה לענות על זה.
היו"ר בועז טופורובסקי
זו שאלה רטורית. בכל מקרה, אני מעלה את זה להצבעה כדי שהמליאה תוכל להמשיך את עבודתה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
תודה. היו לא מעט מקרים. היו לא מעט מקרים לביטן.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני מעלה את הרוויזיה על קביעת סדרי דיון לפי 98 להצבעה. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד קבלת הרוויזיה?
נועה בירן - דדון
שלושה נגד.
היו"ר בועז טופורובסקי
מי נמנע? אף אחד.


הצבעה

נפלה.
היו"ר בועז טופורובסקי
הרוויזיה נפלה. והרוויזיה לגבי ועדה לדיון בהצעת חוק התוכנית הכלכלית, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

נפלה.
היו"ר בועז טופורובסקי
גם הרוויזיה הזאת נפלה. תודה רבה. אני סוגר את הדיון.
נועה בירן - דדון
אני מודה לך.
היו"ר בועז טופורובסקי
ווליד, בהצלחה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:51.

קוד המקור של הנתונים