ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 03/01/2022

המלצת ועדת הכנסת בדבר מינוי סגנים זמניים נוספים ליושב ראש הכנסת, חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 5), התשפ"ב-2022, חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 6), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת30
ועדת הכנסת
03/01/2022


מושב שני


פרוטוקול מס' 59
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, א' בשבט התשפ"ב (03 בינואר 2022), שעה 10:30
סדר היום
א. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 7) (הארכת תוקף הוראת מעבר), התשפ"ב-2022 (מ/1492), לפני הקריאה הראשונה.
ב. בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 5), התשפ"ב-2021 (מ/1473), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
ג. המלצת ועדת הכנסת בדבר מינוי סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
שרן מרים השכל
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
יבגני סובה
עידית סילמן
יצחק פינדרוס
רם שפע
חברי הכנסת
ינון אזולאי
קרן ברק
ג'ידא זועבי רינאוי
יריב לוין
שלמה קרעי
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת מיקי לוי
היועצת המשפטית לכנסת שגית אפיק
ענבל אבנון - יועצת שר התקשורת
משתתפים באמצעים מקוונים
עו"ד עליסה כדורי - יועצת משפטית, משרד התקשורת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי

המלצת ועדת הכנסת בדבר מינוי סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, ראש חודש שבט תשפ"ב, 3 בינואר 2022. נתחיל בנושא הראשון על סדר-היום – המלצת ועדת הכנסת בדבר מינוי סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור ליושב-ראש הכנסת, אני אקרא את המלצת ועדת הכנסת בדבר מינוי סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת וקצת דברי הסבר.

בהתאם לסעיף 2 לתקנון הכנסת והמשך להמלצות הוועדה המסדרת וועדת הכנסת, כיום יש ליושב-ראש הכנסת חמישה סגנים: שלושה מהאופוזיציה ושניים מהקואליציה; מהקואליציה חברי הכנסת איתן גינזבורג ומנסור עבאס, ומהאופוזיציה חברי הכנסת דוד ביטן, יעקב מרגי ואחמד טיבי.

הקואליציה ביקשה להגדיל את מספר חברי הנשיאות, כך שיהיו שישה סגנים מהקואליציה וחמישה מהאופוזיציה, וזה כחלק מחוסר ההצלחה להקים את כל מוסדות הכנסת, הוועדות הקבועות וועדת האתיקה. לא ניתן בשלב הזה לבחור סגנים קבועים לפי הרכב זה, משום שלצורך כך נדרש רוב של שלושה רבעים מחברי ועדת הכנסת. כרגע, לצערי, בהיעדר חברים מרוב סיעות האופוזיציה, אי אפשר לקבל החלטה כאמור.

לפיכך ועל מנת להקל על עבודתם של הסגנים הנוכחים, שנאלצים לנהל את ישיבות הכנסת במשך שעות ארוכות, אנו מציעים לקבוע באופן זמני, ועד שיתגבשו ההסכמות לגבי הרכב הנשיאות הקבוע, את ההסדר הבא שיחול רק בשנה זו, שנת 2022, כלומר עד ה-31 בדצמבר: מטעם האופוזיציה, ולפי בקשה של סיעת יהדות התורה, יכהן חבר הכנסת יעקב אשר כסגן זמני נוסף ליושב-ראש הכנסת; מטעם הקואליציה יכהנו כסגנים במהלך השנה: 1. חבר הכנסת איתן גינזבורג; 2. חברת הכנסת אמילי חיה מואטי; 3. חבר הכנסת יבגני סובה; 4. חבר הכנסת צבי האוזר; 5. חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי; 6. חבר הכנסת מנסור עבאס.

ואולם על מנת שלא לחרוג מיחסי הכוחות בין הקואליציה לאופוזיציה, וכן כדי לא לחרוג במספר הסגנים הקבוע על פי חוק, בכל עת אחד מהם לא יכהן בתפקידו כסגן לפי הפירוט הבא:

מיום האישור במליאה ועד ה-28 בפברואר 2022 לא יכהן חבר הכנסת יבגני סובה; מיום 1 במרץ 22' ועד 30 באפריל 22' לא יכהן חבר הכנסת איתן גינזבורג; מיום 1 במאי ועד 30 ביוני 2022 לא תכהן חברת הכנסת אמילי חיה מואטי; מיום 1 ביולי ועד 31 באוגוסט 22' לא יכהן חבר הכנסת צבי האוזר; מיום 1 בדצמבר 22' ועד 31 באוקטובר 22' לא תכהן חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי; מיום 1 בנובמבר 22' ועד 31 בדצמבר 22' לא יכהן חבר הכנסת יבגני סובה.

אני מדגיש שוב שמדובר בסגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת, וכהונתם תסתיים עם - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לא אמרת שיבגני סובה לא מכהן בינואר-פברואר? הוא קיבל כפול?
היו"ר ניר אורבך
נכון, יפה ששמת לב, חבר הכנסת קרעי, הוא קיבל כפול.
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן, רק אותך לא גרעו מהמצבת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גרעו, למה לא?
שלמה קרעי (הליכוד)
יבגני סובה קיבל פעמיים על חשבונך.
רם שפע (העבודה)
האחריות שלך נפלאה, חבר הכנסת קרעי...תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
מודגש שוב כי מדובר בסגנים זמניים ליושב-ראש הכנסת, וכהונתם תסתיים עם מינוים של סגנים קבועים. תודה רבה. אדוני יושב-ראש הכנסת, בבקשה.
ארבל אסטרחן
רק צריך לציין שכדי שכהונתו של חבר הכנסת גינזבורג תסתיים, הוא יצטרך להתפטר, כי הוא כבר סגן ותיק.
היו"ר ניר אורבך
תודה על ההערה החשובה.
יו"ר הכנסת מיקי לוי
צודקת. בוקר טוב, חברי יו"ר הוועדה חבר הכנסת ניר אורבך, חבריי חברי הכנסת, אני שמח שהיום אנחנו מביאים פתרון לסוגיה נוספת שעמדה במחלוקת בין הקואליציה לבין האופוזיציה בחצי השנה האחרונה. הפתרון המוצע כאן הוא בהחלט פתרון פרופורציונלי, המאזן ומחלק ארבעה סגני יושבי ראש לאופוזיציה וחמישה לקואליציה. חמש-ארבע זה בהתאם לחוק, וככה זה נקבע.

אני רוצה להודות בהזדמנות הזו לשר ליברמן על כך שהסכים לפשרה שהצעתי ולסבב בין סגני היושב-ראש. אני בעיקרון מצפה מסגני היושב-ראש להבין את מורכבות התפקיד, לנהל את דיוני המליאה בשיקול דעת, במתינות ובהתאם לתקנון הכנסת. אני מצפה מכל חברי הכנסת לכבד את מוסד יושב-הראש. הוא לא מוסד פרטי של אף אחד, הוא מוסד של הכנסת, ואנחה את הסגנים לגלות אפס סובלנות כלפי שיח אלים וארסי במליאה.

לצערי, עברנו בכמה פעמים את הגבולות הראויים. אנחנו בהחלט רוצים להעביר בחזרה את הכנסת לפסים ראויים לכנסת ישראל. אני רוצה להודות לך על כל המהלך, לייעוץ המשפטי שמצא את האפשרות למינוי סגנים זמניים בינתיים, ושוב, שר האוצר שוויתר בשלב הראשון על הסבב עבור הנציג של ישראל ביתנו. תודה רבה והמשך יום טוב.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כעת אנחנו נעבור לחברי הכנסת. אני אחרוג ממנהגי – מאחר וצפוי לנו יום עמוס, אני אגביל כל דובר לשלוש דקות. חבר הכנסת קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני יושב-הראש. אדוני יושב-ראש הכנסת, כשאתה אומר שמוסד יושב-הראש הוא לא מוסד פרטי של אף אחד, זה אומר גם שהוא לא מוסד פרטי שלך, אדוני. כשהייעוץ המשפטי לכנסת הורה להשיב את 2,200 ההסתייגויות – או את 400 ההסתייגויות שלי – בוועדה של הכשרות, ואתה הורית למחוק את ההסתייגויות בכל זאת, זה אומר שאתה מתייחס למוסד יושב-הראש כמוסד פרטי שלך. אותו דבר כשאתה מוציא אותי מהמליאה, כשאני מצטט לבנט משפט שהוא אמר, ואתה מוציא בלי שלוש קריאות, ואתה מוציא רבים מחבריי בלי שלוש קריאות, זה אומר שאתה מתייחס למוסד יושב-הראש כאל מוסד פרטי שלך. לכן אם אתה מבקש שאנחנו נכבד את מוסד יושב-הראש, אני חושב שמי שעומד בראשו צריך לכבד את המוסד בעצמו, ומה שנקרא "מכבדיי אכבד".

אדוני יושב-הראש, לגבי החוכא ואטלולא הזאת של משחק הכיסאות בסגני יושב-ראש הכנסת, זה בטח לא מכבד את מוסד יושב-הראש, כשאין כאן אנשים שנמצאים בתפקיד ברור, בתפקיד שצריך לכבד את המעמד שהם נמצאים בו. יש כאן איזשהו משחק כיסאות. אולי הייתם עושים את זה כך שכל יום בשבוע יהיה פחות סגן אחד, יום ראשון לא יהיה איתן גינזבורג, יום שני לא תהיה ג'ידא, יום שלישי לא תהיה אמילי. אפשר גם לעשות משחקים כאלו. אני לא מבין למה אתם הופכים את עצמכם ללעג וקלס במשחק כסאות מוזר שכזה. אתם הופכים את כל הכנסת ללעג ולקלס, ואין לי מה לומר אלא שאולי תתחילו לכבד את עצמכם ואז גם האחרים שנמצאים סביבכם יכבדו אתכם.
היו"ר ניר אורבך
קשוט עצמך ואחד כך קשוט אחרים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא יכול להשתמש באותו משפט שלי, אדוני. כדאי שתמצא משהו חדש לומר.
היו"ר ניר אורבך
עם כל היומרנות שלך, לא אתה המצאת את זה, חוכא ואטלולא זה אולי במרכז הליכוד.

חבר הכנסת יבגני סובה, בבקשה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, כבוד יושב-ראש הכנסת, אני חושב שעצם ההצבעה והסידור הזה, נקרא לזה סידור, מוכיח שאנחנו באמת קואליציה שלא חוששת ומאמינה שהכנסת תתפקד ותמשיך לעבוד למען אזרחי ישראל. בניגוד לחבר הכנסת קרעי, אני חושב שדווקא זה שהלכנו על הסידור הזה רק מחזק את הטענה שיושב-ראש הכנסת כן שומר על כבודה של הכנסת, כי הכי קל היה לשנות דברים ואז להגדיל את הנשיאות.

עצם העובדה שאנחנו לא נוגעים בזה, לא מגדילים את זה, כן צריך להגיד מילה טובה ליושב-ראש הכנסת שעומד על ההגנה של הכנסת כמוסד. אני גם אגיד לך, שלמה ידידי, זאת לא בושה להיות ברוטציה בתפקיד הזה סגן יושב-ראש הכנסת. אני בטוח שאם זה היה תלוי בכם, גם אתם הייתם רבים על התפקיד הזה גם ברוטציה. אני חושב שזה לא סגן אחד, זה לא שני סגנים, ולכן מספר סגנים ברוטציה זה בסדר גמור.
שלמה קרעי (הליכוד)
בשש רוטציות.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בסדר. אגב, אתם מוזמנים כאופוזיציה תמיד לבוא לשולחן הדיונים ולשולחן המשא ומתן, דרך אגב גם בוועדות השונות, ובכך גם אולי אפילו להגדיל, אם אתם תגידו שאתם רוצים לקבל חמישה ולא ארבעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
עניתם על המכתב של יריב לוין מלפני חודשיים? התייחסתם? קיבלנו איזושהי התייחסות?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה לא שלחת אלי שום מכתב, אני מדבר בשם עצמי, אלי לא פנית בשום מכתב, אז אני מתייחס לדברים שפונים אלי.
שלמה קרעי (הליכוד)
בהחלט תשובה מעניינת.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה תפנה אלי, אני אפנה אליך במכתב. אני חושב שדווקא העובדה שיושב-ראש הכנסת עומד ולא משנה את התקנון - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא לא יכול לשנות.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
פה כנראה נישאר חלוקים בדעות. אני הסברתי את מה שהסברתי, אתה תפרש את זה כמו שאתה רוצה לפרש. אבל אני קורא פה בהזדמנות הזאת לאופוזיציה כן לשתף פעולה עם יושב-ראש הכנסת וכן לאייש את הוועדות. אני חוזר על הדברים שאמרתי, לראשונה מזה שבעים ומשהו שנה, שבכנסת לא פועלת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, שכידוע לא רק שיש רוב לאופוזיציה, אלא גם יושב-ראש הוועדה מיועד להיות מטעם האופוזיציה. לאור האתגרים, לאור העלייה ולאור בעיות הקליטה שאנחנו צופים, אני קורא לאופוזיציה, ואולי גם אתה חבר הכנסת קרעי תתמודד על תפקיד יושב-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות ואז יהיה לך לפחות תפקיד ותוכל לתרום לאזרחי ישראל. תודה רבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
יבגני, איך רואים שאתה מנותק מהמציאות.
יריב לוין (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו מתנגדים באופן מוחלט להצעה הזו, ואני אומר את זה בכאב רב, כי באופן רגיל כאשר יושב-ראש הכנסת מביא הצעה, בעיקר לעניין נשיאות הכנסת, האופוזיציה נהגה תמיד לתמוך בהצעות האלה, משום שהן תמיד הובאו בהסכמה, ותמיד הובאו לאחר הידברות.

אבל חבר הכנסת סובה, נוצר כאן מצב שלמרות מאמצים אמיתיים שעשה יושב-ראש הכנסת למצוא לו פתרונות, ההתעקשות של מרכיבים מסוימים בקואליציה, בעיקר של תקווה חדשה וישראל ביתנו, צריך לומר את הדברים כפי שהם - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מה זאת אומרת? אני ויתרתי, מה זאת אומרת התעקשות? יריב, מה ההתעקשות?
יריב לוין (הליכוד)
- תשמע עד הסוף, היא הביאה לכך שבפעם הראשונה בתולדות הכנסת נרמסו כל הכללים שעל פיהם הבניין הזה עבד לאורך עשרות שנים, והרשימה היא כמובן ארוכה: החל ממינוי ועדות שלא על פי המפתח הסיעתי כפי שצריך להיות וכפי שמתחייב מההכרעה הדמוקרטית של הציבור, דרך הקמת ועדות חדשות באופן חד-צדדי ולקיחת כולן לקואליציה, והמשך בהתערבות מי יעמדו בראש ועדות שהוצעו לאופוזיציה, דרך שינויי תקנון שבמקום לעשות אותם בהסכמה, נעשו באופן חד-צדדי אפילו בלי לדבר אתנו בכלל, ולצערי הרשימה הזאת ארוכה והבעיה הזו רחוקה מפתרון.

אני רוצה להזכיר. הוקמה נשיאות כנסת זמנית, רק אתם חשבתם, שיש באופוזיציה סיעה, אני אקרא לה בשמה, הרשימה המשותפת, שתוכלו לקנות אותה, תמנו לה סגן זמני, תראו שכביכול הנשיאות היא מאוזנת והיא תתמוך בכם בכל דבר ועניין; רק מתברר שלא כך הדבר, ושם אין אנשים שהם רובוטים או שהם שפוטים של מישהו, ועכשיו יש צורך למנות מזכיר כנסת, ויש חשש שלא יהיה לו רוב בנשיאות הקיימת, בוא נגיד בדיוק מה קורה פה, ואז באים ואומרים: בוא נבודד את סוגיית הנשיאות, נמשיך למנות נשיאות זמנית, שאגב הזמני הזה הופך לקבוע, בגלל ההחלטות שאתם קיבלתם בכל נושא הוועדות לאורך כל הדרך, ונרחיב את הנשיאות באופן כזה שנייצר לקואליציה רוב גדול כדי לפתור את הבעיה שכרגע אין לה יכולת להעביר החלטות בנשיאות, במקום שהדבר מחייב הצבעה. זה מה שקורה כאן, ולדבר הזה אנחנו כמובן לא מסכימים. הניסיון להציג מראית פני התקדמות, הבנות והסכמות – אני אומר חד-משמעית, שאין הבנה ואין שום הסכמה, ואנחנו חושבים שהדבר הזה הוא בלתי תקין.

אני אגיד יותר מזה, אנחנו גם נמצאים במציאות שבה יש ליושב-ראש הכנסת סמכות מלאה לקבוע מי ינהל ישיבות של הכנסת. אף אחד לא חולק על הדבר הזה, וזה ברור לחלוטין. יחד עם זאת, הגענו למציאות שבה סגני היושב-ראש מטעם האופוזיציה בכלל לא משובצים לנהל ישיבות. נדמה לי שזה קורה כך גם השבוע, כפי שהבנתי מהעדכון האחרון שקיבלתי, ואם אני טועה, אני אשמח לדעת שאני טועה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יריב, לא אתם החרמתם?
יריב לוין (הליכוד)
אבל אם אינני טועה, אנחנו נמצאים כאן במציאות קשה מאוד, חסרת תקדים, בעייתית מאוד, והדרך לפתור אותה זה לא לארגן איזה רוב מקרי בנשיאות זמנית עכשיו כדי שאפשר יהיה לבחור מזכיר, אלא הדרך לפתור אותה זה לשבת באמת לשולחן, לענות סוף סוף למכתב ששלחתי בעניין הזה ליושבת-ראש הקואליציה ולשר המקשר, מכתב שנשלח לטעמי לפני כמעט חודש עם הצעה להסדרת כל הנושאים האלה במחלוקת, שעד היום אפילו לא נענה; לא רק שלא התקיימה איזו ישיבה או היה איזשהו בדל של רצון טוב.

אתם רוצים להמשיך לנהל את הכנסת בצורה הזאת? אני חושב שזה דבר שאסור לתת לו לקרות. תסלחו לי שאני אומר לכם את זה, אתם מעמידים את יושב-ראש הכנסת במצב בלתי אפשרי ולא הוגן. אף יושב-ראש לא היה רוצה שהדברים ייראו ככה. אתם מעמידים אותו במקום בלתי אפשרי, לא נותנים לו את מרחב התמרון שתמיד קואליציות נתנו בהבנה ליושבי-ראש כנסת, כדי שיוכלו לפתור את הבעיות ולהביא למצב שהכנסת תתפקד כפי שצריך. זה מעשה לא הגון, לא ראוי ולא מכובד. אם אתם רוצים עכשיו להמשיך בדורסנות הזאת ובקו הזה, לפחות אל תנסו להציג את זה באיזה מן אור אחר.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת לוין, עוד חצי דקה.
יריב לוין (הליכוד)
אין שום בעיה, אני מסיים בשתי מילים. מה שאתם עושים זה המשך הדורסנות החד-צדדית, האנטי דמוקרטית, וכל ניסיון אחר להציג את זה באור שונה, לא עובד ולא ישכנע אף אחד.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה.

חברת הכנסת גי'דא רינאוי זועבי, ואחר כך חברת הכנסת קרן ברק.
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
תודה רבה, בוקר טוב לכולם. האמת היא שלי יש כבוד גדול למשכן ולבית הזה. כל פעם שאנחנו נתקלים, במיוחד במליאה, בשיח מדיר, אגרסיבי וחסר כבוד נהיה לי עצוב. אני רואה בתפקיד שלי כסגנית יושב-ראש הכנסת ככוח מגשר, מפשר וגם מחבר. אני רוצה להודות ליבגני סובה על זה שנאות לוותר ראשון, ובאופן אישי אני שמחה על זה שעוד תקרת זכוכית נפרצה, ואני אהיה האישה הערבייה הראשונה שתתמנה להיות סגנית יושב-ראש הכנסת, אז יישר כוח. תודה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בהצלחה.
קרן ברק (הליכוד)
אני לא כל כך מצליחה להבין את האירוע הזה, אתם ממנים סגנים לשנה? זה לא זמני, זה קבוע. אני אשמח להבין איך עושים מסלול עוקף – ארבל, כל פעם אני מגלה עוד שלב שאת עוברת בהכשרות. אני אשמח להבין איך זה יכול להיות ששנה שלמה זה נקרא זמני. לדעתי יש חוקים בקטע של הזמני. זמני אמור להיות עד שקמה הממשלה, אבל זה כבר לשנה שלמה. אם זה לשנה שלמה, אני שואלת פה גם את חבריי, איך מתקבלות ההחלטות ביחס החלוקה מבחינת הסיעות וגודלן.

מה שקורה בכנסת, ואני דיברתי אתך באופן אישי יושב-ראש הוועדה, איך יושב-ראש הכנסת מקבל פה החלטות חד-צדדיות לגבי הבניין הזה על ידי מנגנון. יש פה כנסת, יש לה יושב-ראש, יש ליושב-ראש מנכ"ל שמנהל את המקום הזה, אבל זה לא עוד מקום עבודה, זה לא עוד בניין משרדים שבו היושב-ראש והמנכ"ל מחליטים עלינו החלטות כדמוקרטיה איך נתנהל, בטח עכשיו בזמן קורונה. נוצרת סיטואציה שבה היושב-ראש והמנכ"ל שלו מחליטים, על ידי החלטות כאילו פרוצדורליות, לסגור פה פעילות שלמה של עבודה פרלמנטרית – של השדולות, של הכנסים, של האירועים, שזה הכלי היחיד שלנו כאופוזיציה לנהל דברים ולשים אג'נדות.

ארבל ושגית, לדעתי לא יכול להיות שעל ידי החלטה מנהלתית פרוצדורלית יסגרו כך החלטות. זאת יכולה להיות החלטה של משרד הבריאות – אני מקבלת, זאת יכולה להיות החלטה של ועדת הכנסת פה שתקבל החלטות איך הבניין הזה מתנהל, אבל לא יכול להיות שיושב-ראש הכנסת והמנכ"ל יסגרו לנו פעילות פרלמנטרית של נבחרי ציבור. אנחנו לא שכירים, אנחנו נבחרי ציבור. ההחלטה פה היא כמו של מנכ"ל של חברה פרטית, שמודיע לאנשים שלו: היום אני אומר לכם לעבוד מהבית, היום אני אומר לכם איך להתנהל. הוא לא יכול להגיד לנו איך להתנהל. אנחנו נבחרי ציבור, הציבור בחר בנו, ולכן את ההחלטות האלה צריך לקבל או משרד הבריאות, ואז אנחנו כחלק מהמדינה נכללים בתוכה, או ועדת הכנסת בראשותך תנהל פה דיונים ארוכים ובסוף תגיע להחלטה של סדרי דיון, אבל לא יכול להיות שבדלת האחורית קושרים לנו את הידיים וסוגרים לנו את הפעילות הפרלמנטרית על ידי החלטה, כביכול, מנהלתית. זה משהו שבעיניי לא תקין מבחינה שלטונית.

אנחנו נמצאים פה בוועדות, כל החוקים פה עוברים פה אחד בלי התנגדויות, כי מצאתם סעיף בתקנון שמכשיר את זה. יש פה כל כך הרבה דברים, שבסוף התקופה הזאת תהיה תקופה שחורה בדרדור של הכנסת בתפקידה כמפקחת על הממשלה בשלטון פרלמנטרי דמוקרטי. לצערי הרב, אני לא רואה איך הליך כזה נעצר וחוזר אחורה. בדרך כלל כשמתחיל הליך, הוא רק הולך ומדרדר. שגית וגם ארבל, אני חושבת שהייתן צריכות לעשות על זה תהליכים מחשבתיים הרבה הרבה יותר משמעותיים, איך ההחלטות שלכן, כביכול המנהלתיות, פוגעות לאורך שנים וקדימה בדמוקרטיה הישראלית ובכנסת בכלל.
ינון אזולאי (ש"ס)
קרן, לפי דעתי בהנהלת הקואליציה הקיימת הם עושים מה שהם רוצים ולא בטוח שהם גם שומעים לייעוץ המשפטי, עם כל הכבוד. את רואה מה שהולך במליאה.
קרן ברק (הליכוד)
אבל במקרה הזה יש להם יועצות משפטיות שמגבות את זה.
ינון אזולאי (ש"ס)
- - - בצורה דורסנית לכל דבר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בהמשך למה שאמרה קרן ברק אני רוצה לומר הערה קטנה. אני לא יודע אם אתם יודעים, במדינת ישראל יש רק מקום אחד שהמזנון סגור לישיבה, מקום אחד, זאת אומרת שאם חבר כנסת רוצה לשבת עם מישהו, הוא צריך ללכת כמה מטר פה לסינית ושם יש לו בית קפה לשבת, אבל אם הוא רוצה לשבת בכנסת, הוא לא יכול.
קרן ברק (הליכוד)
נכון, או לעשות כנס. גם כנס אתה יכול לקיים בבנייני האומה. אתה יכול ללכת למשחק כדורגל, אתה יכול ללכת להופעה, אתה יכול ללכת למסיבה, הכול אתה יכול, רק הכנסת סגורה, רק הכנסת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
במדינת ישראל אתה מסתובב והכול פתוח, אבל יש מקום אחד במדינת ישראל סגור שלא מתכנסים – זה בכנסת. כל מסיבות הסילבסטר התקיימו כרגיל והכול בסדר, אבל יש מקום אחד שזה אחרת.
קרן ברק (הליכוד)
אבל פינדורס, זה בלי החלטה של כנסת, זאת החלטה של יושב-ראש הכנסת והמנכ"ל. מילא אם זה היה מתקבל פה בוועדה, מילא אם היו דיונים על זה, זו החלטה דיקטטורית של בן אדם אחד. משהו פה לא תקין מבחינת השיטה.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת ברק, הבנו את זה. חבר הכנסת פינדרוס, אל תנהל עכשיו דו-שיח, דבר אל כולם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא עניתי, לא התייחסתי, אני רק רוצה לדבר על הדיון הזה. אנחנו בהמשך דיון של היתממות. אני מגלה שיש פה דבר חדש, איך אמרה חברת הכנסת ג'ידא? השיח והכבוד ההדדי הם כיסוי. מנהלים פה לילות שלמים של דיונים על סעיף 98 כדי שחיילים לא יוכלו להגיש תלונה לקצין קבילות החיילים, ואחרי זה מנהלים דיון שלם על משהו כלכלי שהולך להתמוטט, מתברר שיש בעיה לערוץ 12 וערוץ 13, אבל השיח – שיהיה מכבד. אותו דבר עכשיו, יש דיון בין הקואליציה לאופוזיציה שלא מתנהל על חלוקת הוועדות בכנסת. זה הדיון ומיתממים, מביאים לנו עכשיו סגני יושב-ראש כאלה, סגני יושב-ראש כאלה, רוצים שאנחנו נהיה חלק מהמשחק הזה.

חבר'ה, יש פה דיון אמיתי. אדוני יושב-ראש הכנסת, פניתי גם אליך וגם ליושב-ראש הוועדה, כבר במשך חודש וחצי, תיכנסו לחדר סגור, תפתרו את העניין הזה ותגיעו להסכמה מינימלית. אין שום הסכמה, יש חצאי דברים. אמר לי איתן גינזבורג יום אחד בדיון שיש הסכמות; אין הסכמות. לא ענו למכתב של יריב, אין הסכמות עם האופוזיציה; לא רק שאין הסכמות, אלא הכול נעשה באופן חד-צדדי, כולל המינויים היום הם בסופו של דבר חד-צדדיים, כולל הורדת יושבי ראש מהאופוזיציה, שזה חד-צדדי בסופו של דבר.

הדבר הזה חייב להיפסק. הבניין הזה הוא לא רק בניין של הקואליציה; הוא בניין של כל חברי הכנסת, של כולם, של כל הסיעות, וככה צריך להתנהל, והראיה בדיוק ההתנהלות שמתנהלת פה בשבועיים האחרונים והדיונים שיהיו פה מיד אחר כך. לכן אנחנו לא יכולים להסכים לצורה הזאת ולדיבורים היפים על שיח מכבד, הם לא מכסים על הדבר הנפשע הזה של התנהלות דורסנית. תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
תודה. לא רשומים יותר דוברים, מישהו עוד רוצה להוסיף?

לפני שנעבור להצבעה, ארבל בבקשה.
ארבל אסטרחן
לגבי מה שאמרה חברת הכנסת ברק בנוגע לסגנים זמניים, אפשר היה לכאורה לחשוב שהם מתמנים בדרך קלה או פשוטה יותר, ולכן הם אמורים לכהן תקופה קצרה. צריך לדעת שהמונח זמניים הוא לא מונח פורמלי של התקנון.

כל הסגנים מתמנים באותה דרך, קרי: אישור פה בוועדה, ואחר כך אישור במליאה. הרעיון של הזמניות – האמת שהוא תמיד עד התגבשות הכנסת, הוועדות ואיוש כל התפקידים בכנסת, פשוט בדרך כלל לתקופות קצרות יותר, אבל פורמלית הם סגנים לכל דבר ועניין, יש להם כמובן כל הסמכויות, והם גם נבחרים בדרך הרגילה.
קרן ברק (הליכוד)
אז לא הבנתי למה את מכשירה את המילה זמני?
ארבל אסטרחן
כי כך נהוג בכנסת, שעד איוש כל התפקידים בכנסת נבחרים סגנים שמכונים "סגנים זמניים" – יושבי ראש הוועדות, חברי הוועדות, כל התפקידים בכנסת.
קרן ברק (הליכוד)
לצורך העניין, יועצת משפטית אחרת היתה מפרשת את זה אחרת ואומרת שזה לא זמני, נכון? זאת את החלטת לקרוא לזה כך, הנוהג. "נהוג" אבל זה לא זמני.
ארבל אסטרחן
אבל הם נבחרים בדרך הרגילה.
קרן ברק (הליכוד)
אז זה לא זמני, המילה זמני לא קשורה.
ארבל אסטרחן
צריך לדעת שיש לזה עוד משמעות.
קרן ברק (הליכוד)
הם לא זמניים. זאת מכבסת מילים פוליטית שביקשו ממך כדי להקל על זה? זה לא זמני. המילה זמני לא קשורה לפה.
ארבל אסטרחן
כך עושים תמיד עד ההתגבשות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הדרישה - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
קרן, מה הבעיה שלך? הכנסת זמנית, הממשלה זמנית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למה כל ההצגה הזאת? תגידו לנו אחות של מי הולכת להיות מזכירת הכנסת. עזבו אותנו, אתם עושים לנו פה הצגה. אחות של מי הולכת להיות מזכירת הכנסת? ובזה נפתור את העניין.
יו"ר הכנסת מיקי לוי
חבר הכנסת פינדרוס, ככה אתה חושד בי? כבר הוכחתי במינוי בכיר, שזה לא כך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא בך. תאמין לי, בך אני לא חושד. יש לך בוסים, ראיתי איך הבוסים תופסים אותך. בך אני לא חושד.
ארבל אסטרחן
ברגע שיהיו הסכמות על הרכב קבוע, כל הסגנים האלה מסיימים את כהונתם. אני מקווה מאוד שזה לא ייקח עוד שנה שלמה, וזאת המשמעות בעצם. כל ההסדר הזה הוא עד לקבלת - - -
קרן ברק (הליכוד)
וההופכי של זה שאם זה לא ייגמר תוך שנה שלמה, עוד ארבע שנים הם ייקראו סגנים זמניים?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גם אני קרוי זמני, גם טיבי קרוי זמני.
קרן ברק (הליכוד)
בסדר, מה זה משנה? זאת הפרשנות של היועצת המשפטית של הוועדה, שעד סוף הקדנציה הם נקראים זמניים, אחלה פרשנות...
ארבל אסטרחן
אבל כאמור, דרך הבחירה והסמכויות שלהם מלאים לכל דבר ועניין.
היו"ר ניר אורבך
ארבל, תודה רבה. אנחנו נעבור כעת להצבעה. לצערי, סיעת יהדות התורה מבקשת למשוך את שמו של חבר הכנסת יעקב אשר, ולכן אנחנו נעבור להצבעה רק על - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אדוני, פינדורס אמר משהו לגבי מזכיר או מזכירת הכנסת. קודם כל, הוא לא התכוון ליושב-ראש. דווקא בגלל שאף אחד לא חושד ביושב-ראש, והיושב-ראש נקי מכל שיקול אחר, עד שגם חברי האופוזיציה לא יהיו סגנים מלאים, לא תתקיים בחירה למזכיר הכנסת. ככה אני חושב, וזה הדבר הנכון והראוי.
יו"ר הכנסת מיקי לוי
אתה רק חושב.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה אני רק חושב? אתה לא חושב כמוני שצריך להיות ככה? כרגע ניקינו אותך מכל אשמה, אדוני היושב-ראש, זה לא בסדר. לחכות כאופוזיציה כדי שיענו ליריב לוין למכתב שכתב?
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. אני חוזר, לצערי, שסיעת יהדות התורה מבקשת למשוך את שמו של חבר הכנסת יעקב אשר כסגן זמני נוסף ליושב-ראש הכנסת, מה שמשאיר כרגע מקום פנוי לאופוזיציה שיתמנה ברגע שיגיעו להסכמה, ולכן אנחנו מצביעים רק על ששת חברי הקואליציה – חבר הכנסת איתן גינזבורג, חברת הכנסת אמילי חיה מואטי, חבר הכנסת יבגני סובה, חבר הכנסת צבי האוזר, חברת הכנסת ג'ידא רינאוי זועבי וחבר הכנסת מנסור עבאס, לפי ההסדר שקבענו עם הרוטציות.
שגית אפיק
כשהמשמעות היא חמישה-ארבעה.
היו"ר ניר אורבך
מי בעד?

הצבעה
שלמה קרעי (הליכוד)
התייעצות סיעתית.
רם שפע (העבודה)
אי אפשר כבר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
1. התייעצות סיעתית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ברגע שהתחילה ההצבעה, כבר אי אפשר. היא התחילה, הוא שאל מי בעד.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תצביע איך שאתם רוצים, בסדר?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה אתה צועק? מה קרה?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש לי שאלה.
רם שפע (העבודה)
תשאל, זה לא קשור, רגע, הוא ייתן לך.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רק שאלה והם מתנפלים, די כבר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מי מתנפל? מה פתאום? מה יש לך, השתגעת?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שאלה, שאף אחד לא יפסיק אותי.
היו"ר ניר אורבך
בבקשה, לא יפסיקו אותך.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בלאו הכי אתם לא נותנים לנו לעשות כלום בכנסת. כל מה שאנחנו עושים, למרות הקואליציה, לא בגלל הקואליציה שמאפשרת לנו, וההתנהלות בקשר לקורונה נכונה בדיוק כמו שאמרה קרן ברק.

עכשיו אני רוצה לשאול, האם ההצבעה על כל השמות האלה היא מינוי מידי, או שאתה ממנים רוטציוניים גם לעתיד? כמה אנשים מתמנים עכשיו כסגנים?
היו"ר ניר אורבך
בכל זמן נתון יש חמישה סגנים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חמישה מהקואליציה, על כמה אתה מצביע מהקואליציה?
היו"ר ניר אורבך
אתה מצביע על שישה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
למה?
היו"ר ניר אורבך
כל בכל זמן נתון יש לך חמישה, אתה מצביע על שישה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה, זאת קבוצת כדורגל? מה זה?
קרן ברק (הליכוד)
מרוץ שליחים...
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תצביע על מה שאתה ממנה.
היו"ר ניר אורבך
הבנו את השאלה, ארבל תענה.
יריב לוין (הליכוד)
אחמד, אני אסביר לך, זה כמו בליגת העל, מותר שישה זרים לרשום, לשתף חמישה בו-זמנית.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת לוין, ואם יש שישה בו זמנית, זה הפסד טכני...
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
סוף סוף אנחנו מסכימים על הגדרה...
שלמה קרעי (הליכוד)
טוב שאתה מסכים שאתם שחקנים זרים, אתם באמת זרים כאן...
היו"ר ניר אורבך
לא, לא הסכמנו לזה. אתה כרגיל מסכים עם עצמך ואומר "הסכמתם".
שלמה קרעי (הליכוד)
יבגני אמר שהוא מסכים להגדרה, זה לא אני אמרתי.
ארבל אסטרחן
צריך לומר שסעיף 2 לתקנון הכנסת קובע, שהיו"ר והסגנים ייבחרו לכל תקופת כהונתה של הכנסת, ואולם רשאית הכנסת לבחור לפי המלצת ועדת הכנסת סגנים ליו"ר לתקופות כהונה קצרות יותר ולקבוע את תחילתן ואת סופם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כמו שקרה בקדנציה הקודמת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בקדנציה הקודמת בחרו בסגן שלא כיהן במידי?
קרן ברק (הליכוד)
לא, מעולם לא היה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
קבעו תקופת כהונה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא כיהן במידי, למה לבחור סגן שלא מכהן מיד אחרי ההצבעה?
יריב לוין (הליכוד)
לא רק זה, זה גם היה בנשיאות קבועה ולא זמנית.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
גם זו נקודה.
קרן ברק (הליכוד)
אבל גם זאת קבועה, נו באמת, זה נראה לך זמני? באמת, זו הצגה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מותר ליושב-ראש להביא הצעה למינוי סגנים, אבל למה להוסיף סגנים כשחקני משנה רזרביים על הספסל?
שלמה קרעי (הליכוד)
תן להם התייעצות סיעתית.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אנחנו רוצים לשמוע את תשובת היושב-ראש.
היו"ר ניר אורבך
לא, אני נשען על הייעוץ המשפטי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שמענו את הייעוץ המשפטי, אני רואה שהיושב-ראש לוחש לך, כדאי שתדבר בכבוד אל חברי הכנסת.
ינון אזולאי (ש"ס)
אחמד, אני רוצה רק לשאול אותך, אתם החרמתם גם השבוע וגם שבוע שעבר, או שאוטומטי כבר לא שיבצו אתכם בתורנות?
יו"ר הכנסת מיקי לוי
אני נאלץ לעזוב.
ינון אזולאי (ש"ס)
חשוב שתגיד את התשובה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, התייעצות סיעתית.
היו"ר ניר אורבך
לא, אנחנו התחלנו כבר את ההצבעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא נקרא. ברגע שנתת לו לדבר, זה לא נקרא. ארבל אומרת לך שאתה חייב לתת.
היו"ר ניר אורבך
התחלתי את ההצבעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ברגע שנתת לחבר כנסת לדבר, עצרת את ההצבעה – בעיה שלך.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו חוזרים בשעה 11:10.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:06 ונתחדשה בשעה 11:10.)
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים להצבעה, מי בעד ההצעה לגבי הסגנים? מי נגד? אנחנו נחזור עוד פעם על ההצבעה, מי בעד ההצעה? מי נגד? מי נמנע? מי לא משתתף?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 1
נמנעים – 1
אושרה.
היו"ר ניר אורבך
שישה בעד, אחד נגד, אחד נמנע, אחד לא משתתף.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי דרסו את זכות ההצבעה שלו?
היו"ר ניר אורבך
מי מייצר פה תקנון חלופי לתקנון הכנסת?
קרן ברק (הליכוד)
לארבל יש פרשנות לתקנון, כל סעיף היא מפרשת איך שבא לה. אין חוק, אין דין ואין דיין.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
קרן, את סתם אומרת דברים. את סתם מדברת, את סתם משמיצה.
קרן ברק (הליכוד)
את הרסת את הכנסת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתם הורסים את הכנסת, את הורסת את הכנסת. את והסיעה שלך הורסים את הכנסת – קרן ברק הורסת את הכנסת יחד עם סיעת הליכוד, פשוט פוגעים בכל מה שנהוג כאן כל השנים.
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן, אפילו אתה בדורסנות שלך כשהיית יושב-ראש ועדת הכנסת, לא הגעת לרמות של מה שאתם עושים עכשיו בכנסת הזאת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נוח לכם הכאוס הזה, ואתם רוצים לייצר אותו לעתיד, תגידו את האמת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אפילו אתה וניסנקורן, שהגעתם לשיא כל הזמנים, הכנסת הזאת שברה את השיא שלכם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נוח לכם שאין ועדת ביקורת, נוח לכם שאין ועדת עלייה, נוח לכם לא לבוא לוועדת החוץ והביטחון, נוח לכם לא לבוא לוועדות, וזה מה שאתם רוצים לייצר. אין לכם שום רצון להידברות - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ממש, לכן אתם לא עונים למכתב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תגידו את האמת, נוח לכם שאין ועדת קליטה, נוח לכם לא לבוא לוועדת החוץ והביטחון, נוח לכם בכאוס הזה. שום רצון להידברות אין לכם. אתם עושים מה שאתם רוצים.
קרן ברק (הליכוד)
איתן, למה זה נוח? אם אתה אומר שטות כל כך טיפשית, לפחות תגיד איך נוח לנו לא לבוא. א. אנחנו מגיעים, פשוט לא נתנו לנו להצביע, למה? כי ארבל החליטה שאנחנו לא יכולים להצביע. הכול ארבל.
ארבל אסטרחן
אני לא שמעתי - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זאת לא ארבל החליטה, אלא תקנון הכנסת החליט. מי שקבע אותו זה מי שהיה יושב-ראש ועדת הכנסת וזה יריב לוין, אז כדאי שתכירי את ההיסטוריה.
קרן ברק (הליכוד)
לא, תקנון הכנסת קבע סגנים קבועים, והיא מצאה מילה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היא לא מצאה מילה. זה לא מכובד לך מה שאת עושה. פשוט הזוי מה שאת עושה, הזוי.
היו"ר ניר אורבך
ברוב קולות ההצעה התקבלה.
הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 7) (הארכת תוקף הוראת מעבר), התשפ"ב-2022, מ/1492
היו"ר ניר אורבך
אנחנו רוצים להתקדם לסעיף הבא: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 7) (הארכת תוקף הוראת מעבר), התשפ"ב-2022, מ/1492 לפני הקריאה הראשונה. יועצת שר התקשורת, ענבל אבנון, נמצאת פה? בבקשה תנמקי.
ענבל אבנון
בשנת 2016 נקבע כי גוף משדר ייתן רישיון לכל ספק רשום, שביקש זאת בחינם. בהמשך נקבעה הוראת מעבר לחמש שנים, שקבעה שניתן יהיה לגבות תשלום עבור השירות, ובלבד שמדובר באותם תנאים שהיו קיימים ערב מתן הרישיון. כעת הנושא כולו נמצא בבחינה בעקבות ועדת פולקמן, ומתבקש לפיכך להאריך את הוראת השעה בשנה אחת.

משעה שהחוק נפל בשבוע שעבר והוראת המעבר פגה, קיימת חשיפה לביטול או לשינוי הסכמים בין חברות ולשינויים חדים ביחסי הכוחות בין השחקנים בשוק השידורים. הוראת השעה למעשה משמרת מצב קיים עד להחלת הרפורמה המקיפה בשוק השידורים, שעובדים עליה במשרד התקשורת, והיא הכרחית לטובת הוודאות הרגולטורית של השחקנים בשוק למנוע סחרור ולגרום לשינויים בלתי הפיכים. לכן אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה בקריאה ראשונה וגם בקריאה שנייה ושלישית.
יריב לוין (הליכוד)
בכמה כסף מדובר, ומי אמור לקבל אותו? שאלה, הגיע הזמן - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
יריב, בוועדת הכלכלה לא הסכימו לענות לנו על זה.
ענבל אבנון
מדובר בהסכמים מסחריים בין החברות.
יריב לוין (הליכוד)
בכמה כסף מדובר?
ענבל אבנון
אנחנו לא חשופים להסכמים האלו.
יריב לוין (הליכוד)
אז למה זה חשוב?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם כך, למה אנחנו צריכים לאשר את זה?
יריב לוין (הליכוד)
אולי בהסכמים האלה כתוב אפס ואין לזה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
צריך לבדוק עם ממשלת נתניהו, שקבעה את החוק הזה.
יריב לוין (הליכוד)
איך את יודעת? את אמרת כאן שינויים חדים, על בסיס מה אמרת שינויים חדים?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני אענה לך על ממשלת נתניהו, בדיוק בגלל זה עשו את זה חמש שנים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נתניהו קבע את החוק הזה, אז אולי תשאלו את מי שחוקק את החוק הזה. אנחנו רק מאריכים את זה בשנה.
יריב לוין (הליכוד)
אני רוצה לדעת, מה המשמעות של המילה שינויים חדים?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני רוצה לדעת למה הצבעת על זה כשהיית בוועדת שרים לחקיקה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני אענה לך, זה כתוב בדברי ההסבר. כתוב בדברי ההסבר, למה החוק חוקק אז.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס וחבר הכנסת גינזבורג, בואו נעשה את זה באופן מסודר. חבר הכנסת יריב לוין, אתה נרשמת כדובר.
יריב לוין (הליכוד)
אני מבקש קודם כל לשאול, נאמר כאן שאם לא נאשר את הדבר הזה בבהילות, ייגרמו שינויים חדים, מה הם השינויים החדים האלה? אני מניח שיש להם משמעות כספית, אז אני שואל: איזה שינויים חדים? כמה כסף? ולמי?
ענבל אבנון
בהחלט, מדובר בכספים שעוברים בין החברות, מדובר בהסכמים מסחריים. אני לא יודעת להגיד בדיוק את הסכום.
יריב לוין (הליכוד)
אז איך את יודעת להגיד לנו שינויים חדים? את מטעה את הוועדה, או שאת יודעת או שאת לא יודעת.
ענבל אבנון
חשוב לי לציין שהוראת השעה פגה באחד בינואר. השוק כולו נסמך על הוודאות הרגולטורית שמשרד התקשורת סיפק לו. אני עכשיו לא נכנסת לשאלה האם זה נכון או לא, השאלות האלה נבחנות עכשיו במשרד התקשורת. הן נבחנות כרגע במשרד התקשורת, וכל מודל שוק השידורים נבחן במשרד התקשורת בימים אלו כדי להביא לכנסת ישראל רפורמה מקיפה שתדון בדיוק בשאלות האלה.
יריב לוין (הליכוד)
אי אפשר להטעות את הוועדה.
רם שפע (העבודה)
היא אומרת לך מה היא יודעת ומה היא לא יודעת.
יריב לוין (הליכוד)
תשמע רגע, אתה הרי לא רוצה שיטעו אותך.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת יריב לוין, השאלה ברורה. יש לנו פה גם את עוה"ד עליסה כדורי, יועצת משפטית במשרד התקשורת שנמצאת בזום. אני רוצה לשמוע גם אותה, יכול להיות שהיא תתייחס לחלק מהדברים.
יריב לוין (הליכוד)
בנוסף למה שנאמר קודם על השינויים החדים, עכשיו מתברר שלדברי נציגת משרד התקשורת הם בכלל לא יודעים מה הם, נאמר כאן שיש ודאות רגולטוריות. אני רוצה להזכיר שהחוק הזה היה לחמש שנים שהסתיימו, כלומר: הוודאות הרגולטורית היתה לחמש שנים. לא היתה שום ציפייה ושום הסתמכות ושום ודאות רגולטורית שההסדר הזה ימשיך; אולי אפילו ההפך הוא הנכון, כי לכן הוא נקבע כהוראת שעה, כך שגם האמירה הזאת היא אמירה מטעה.

התפקיד של משרד התקשורת הוא לא לייצג את החברות האלה. התפקיד של משרד התקשורת הוא לשקף קודם כל לכנסת למה ההסדר הזה דרוש לראיית משרד התקשורת עם נתונים, לא על סמך אמירות באוויר על ודאות שלא קיימת ושינויים חדים שאף אחד לא יודע מה הם וסכומים שמסתירים אותם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אם משרד התקשורת היה מייצג את החברות האלה, החוק הזה היה מובא להארכה לעוד חמש שנים או שלוש שנים, אבל מכיוון שמשרד התקשורת סירב לייצג את החברות האלה, הוא מאריך את זה רק לשנה והוא לא נענה לבקשות החברות.
יריב לוין (הליכוד)
למה הוא מאריך? הרי אין לו נתונים, למה?
היו"ר ניר אורבך
בוא נשמע את עוה"ד עליסה כדורי, יועצת משפטית במשרד התקשורת, בבקשה.
עליסה כדורי
שלום לכולם. אנחנו יודעים מה המספרים, אבל אנחנו לא יכולים לחשוף אותם - - -
קרן ברק (הליכוד)
מה זאת אומרת?
עליסה כדורי
כי אלה סודות מסחריים בין החברות.
יריב לוין (הליכוד)
מה זה סודות? הם רוצים הארכה רגולטורית מהכנסת ולא מוכנים לתת לנו את הנתונים? איפה נשמע דבר כזה?
רם שפע (העבודה)
אפשר לחשוב שפעם ראשונה אתה שומע על זה, ככה זה עובד.
ינון אזולאי (ש"ס)
כמה הסכום הכולל?
שלמה קרעי (הליכוד)
זה מאוד ברור, רוצים שהציבור ימשיך לשלם ולא מגלים לנציגי הציבור כמה הציבור ישלם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תשאלו את נתניהו, האם הוא מוכן לחשוף את ההסכם עם פייזר.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה נראה לך הגיוני? זה הציבור משלם. מי משלם את זה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
את ההסכם עם פייזר כבר חשפתם?
קרן ברק (הליכוד)
ביקשו מאתנו לאשר את זה? אם אתה מבקש לאשר משהו, אתה צריך מספרים. אם אתה לא מבקש לאשר, זה משהו אחר. שיעשו מה שהם רוצים בלי לבקש אישור.
עליסה כדורי
אנחנו לא יכולים לחשוף את הסכום המלא – רגולטורית - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה זה רגולטורית? זה הסתיים.
עליסה כדורי
הוראת המעבר פקעה בשבת. אם רוצים להאריך אותה, צריך לעשות את זה כמה שיותר מהר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל למה צריך להאריך?
יריב לוין (הליכוד)
למה צריך להאריך? מה הנתונים?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה הוודאות הרגולטורית? החברה ידעה לפני שנתיים שבינואר 22' זה מסתיים, גמרנו, החוזה הסתיים. אני מקווה שאף חברה לא חתמה חוזה - - -
ענבל אבנון
קודם כל נכון, הוודאות הרגולטורית היתה לחמש שנים. משרד התקשורת יצא עם ועדת פולקמן לבחינה כוללת של כל שוק השידורים. משעה שיצאנו למעשה אל התהליך ההוליסטי הגדול הכללי הזה, החלטנו מה שנקרא להקפיא מצב.
יריב לוין (הליכוד)
אבל על בסיס מה החלטתם?
ענבל אבנון
שוק השידורים כולו עובר תמורות משמעותיות בשנים האחרונות. המעבר מצפייה ליניארית לצפיית catch up וכן הלאה. יש פה הרבה מאוד מרכיבים שנלקחים בחשבון.
יריב לוין (הליכוד)
אתם לפחות יכולים לומר לנו, אם מדובר במיליונים, בעשרות מיליונים או במאות מיליונים? מישהו לפחות את הנתון הזה יכול להגיד לנו?
עליסה כדורי
· - - לחשוף את המספרים.
יריב לוין (הליכוד)
לא לחשוף, מיליונים, עשרות מיליונים או מאות מיליונים? את זה את יכולה להגיד לנו?
עליסה כדורי
· - -
שלמה קרעי (הליכוד)
פשוט בושה וחרפה.
יריב לוין (הליכוד)
זה גם מידע מסחרי, אם זה עשרות מיליונים או מיליונים?
שלמה קרעי (הליכוד)
איך אתה בכלל מקיים דיון על דבר כזה? חותמת גומי.
יריב לוין (הליכוד)
מה זה? לא יכול להיות, אני לא זוכר שהסתירו מהכנסת מידע באופן כזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זאת ממלכתיות, ככה אתם נראים.
יריב לוין (הליכוד)
מה זה? סודות מדינה?
ענבל אבנון
אלה הסכמים מסחריים בין חברות שמשלמות אחת לשנייה, לא כסף ציבורי בשום צורה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה לא כסף ציבורי, זאת חברה אחת משלמת לחברה השנייה, מה זה העניין שלכם? כל חברה משלמת לחברה אחרת. אתה צריך לדעת כמה – מה זה הדבר הזה? זה עניינך? זה עניינך כמה חברה אחת משלמת לחברה אחרת? זה עניינך?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למה זה מעניין אותך?
יריב לוין (הליכוד)
למה זה מעניין אותך? שאתה רץ על הדבר הזה בכל הכוח? זאת השאלה, קיבלתם מהם משהו?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
קיבלנו...יריב לוין, בוא תחשוד קצת, בוא תחשוד שקיבלנו מהם דברים, באמת...
שלמה קרעי (הליכוד)
ראיונות מלטפים זה מה שקיבלתם, תקשורת מגויסת זה מה שקיבלתם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למה זה מעניין אתכם? לא הבנתי, השאלה שלך איתן חזקה מכל, למה זה מעניין אתכם?
יריב לוין (הליכוד)
זה מה שאתם מקבלים, מה אתה מיתמם פה? ועוד מסתירים את הנתונים, איפה זה נשמע? חוצפה כזאת.
רם שפע (העבודה)
מדהים איך אתם מעיזים להלין על משהו שקשור לשקיפות.
היו"ר ניר אורבך
עוה"ד כדורי, בבקשה. אני מבקש לא להפריע עד סוף דבריה.
יריב לוין (הליכוד)
אתה מבין כמה זה זועק לשמיים?
היו"ר ניר אורבך
תן לה לסיים בבקשה.
עליסה כדורי
אנחנו בסך הכול משמרים את המצב הקיים לשנה אחת בלבד.
יריב לוין (הליכוד)
אנחנו שואלים, מה המצב הקיים? מה זה משמרים? תגידי לנו מה המצב.
היו"ר ניר אורבך
יריב, נחדד את השאלות שלך כשהיא תסיים. תן לה לסיים בבקשה.
עליסה כדורי
המצב הקיים הוא שהיום הפלטפורמות העיקריות משלמות על הערוצים – אנחנו מאריכים לשנה אחת בלבד.
יריב לוין (הליכוד)
כמה הן משלמות?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היא אמרה לך שהיא לא תגיד לך, די.
עליסה כדורי
אסור לנו לחשוף את ההסכמים האלה, מדובר בהסכמים מסחריים.
יריב לוין (הליכוד)
מה זאת אומרת? אז למה את באה אלי? למה שאני אתערב בהסכמים מסחריים בין חברות? על מה ולמה? אתם שומעים מה אתם אומרים?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת לוין, זאת פעם ראשונה שמאריכים את זה?
יריב לוין (הליכוד)
זה אירוע מושחת על פניו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כן, התשובה היא כן חד-משמעית.
יריב לוין (הליכוד)
זה אירוע מושחת על פניו. באים לכנסת בבהילות כדי להתערב בהסכמים מסחריים בין חברות, מסתירים את הנתונים בכמה כסף מדובר, לא מסבירים למה זה חשוב לשמר את זה, איפה זה נשמע?
היו"ר ניר אורבך
עוה"ד כדורי, תעשי שיחה או שתיים ותבקשי אישור – לא לרדת לפרטים, אבל לפחות לקבל את סדר הגודל.
עליסה כדורי
אלה מספרים של החברות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
עוה"ד כדורי, אני רוצה לשאול שאלה. בלי להיכנס למספרים, מכיוון שיש פה תשלום של חברה אחת לחברה אחרת על מנת שתוכל לשדר אותם שידורים בפלטפורמה האינטרנטית שלה, האם תוכל להסביר מה קובעת הרגולציה? מה הרגולציה שמבקש משרד התקשורת, שבסוף בקצה מאפשר לחברה אחת לשלם לחברה שנייה, זו השאלה. אותי פחות מעניין כמה כל חברה משלמת לאחרת, כי זה באמת עניין ביניהן, אבל מה הרגולציה מכשירה? את עצם התשלום?
שלמה קרעי (הליכוד)
את עצם התשלום.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה עוה"ד כדורי?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני הייתי בדיונים של ועדת הכלכלה, לא כמוך, והרגולציה הזאת, הוראת השעה מאריכה את עצם התשלום. ברגע שזה פג תוקף, לא משלמים יותר, את זה מאריכים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אנחנו רוצים להבין את הרגולציה, מי משלם למי? החברות משלמות לאיזה ספקים, לצורך העניין, לאיזה תשתית אינטרנטית? לצורך מה? תסבירי את התמונה השלמה של הצורך הרגולטורי הזה.
יריב לוין (הליכוד)
ועם כל הכבוד, למה מחייבים אותם לשלם? למה?
שלמה קרעי (הליכוד)
ומה יקרה אם לא נאריך את הוראת השעה הזאת?
עליסה כדורי
אני אעשה טיפה סדר, תודה על השאלה. יש בחוק הפצת שידורים הסדר שאומר שהערוצים שמופצים על ידי עידן פלוס, צריכים לתת לפלטפורמות שמשודרות על גבי האינטרנט לשדר את השידורים שלהן בחינם. זה הסדר שקבוע בחוק הפצת שידורים, ולצד זה הם צריכים להסדיר גם את זכויות היוצרים והמבצעים, אבל באופן כללי פלטפורמה אינטרנטית שתירשם במרשם, לדוגמה אם סלקום תחליט להירשם במרשם, לפי ההסדר הזה קשת תצטרך לתת לה את השידורים שלה בחינם.

במקביל להסדר הזה באה הוראת השעה שחלה לחמש שנים, היא פקעה בדיוק ביום שבת, שאומרת: בפרק זמן של חמש שנים, אם הערוץ המשדר שגם היה לו איזשהו רישיון לשידור – דרכו הוא הפיץ את השידורים שלו – יכול להמשיך להשתמש באותו רישיון שידור לחמש שנים, כל עוד הוא מוציא את זה בתנאים המקלים ביותר לגוף אחר. אנחנו רוצים עכשיו להאריך את ההוראה הזאת בעוד שנה.
יריב לוין (הליכוד)
פשוט לא יאומן.
עליסה כדורי
האם הפלטפורמות צריכות לשלם - - -? זה לא קשור לעידן פלוס, זה רק השידור פלטפורמה אינטרנטית.

כמו שהסבירו כאן, רוצים לעשות רפורמה מקיפה בתחום השידורים, רוצים לבדוק את כל הצורך בהעברה בחינם. אנחנו לא רוצים ליצור טלטלות בשוק, עכשיו זה בחינם ובעוד שנה זה יהיה בתשלום. במקום לייצר טלטלות, אנחנו רוצים לשמר את המצב הקיים שהם לא שילמו עד עכשיו ולהאריכו בעוד שנה.
יריב לוין (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אנחנו לא מטומטמים. אני מאוד מצטער, הרי יש לנו קצת זיכרון, לא יותר מדי, שההסדרים האלה נעשו בשעתו בגלל הרבה מאוד שינויים שנעשו כדי לאפשר למי שהיו לו זיכיונות ואחר כך רישיונות להחזיק איזושהי ודאות לתקופה מסוימת של התארגנות וכו'. מה שאתם מציעים כאן היום זה לתת לחברות האלה הטבה, כנראה בשווי עצום שמוסתר מאתנו ולא במקרה, שלו היתה ידועה אז בשעתו, סביר להניח שהיתה יכולה להשפיע על כל השוק – אולי על כניסה של שחקנים, אולי על מי שהיה מתמודד, מי שהיה מבקש וכו' – ואתם יודעים את זה היטב. הרי ההסדר נקבע כהוראת שעה ולא כהוראה קבועה, אף אחד אז לא ידע שתהיה ועדת פולקמן בעוד כמה שנים. אז נקבע הסדר, כי אמרו שחמש שנים זה פרק הזמן שיאזן את הדברים בצורה מסודרת אל מול השינויים שעשו אז.

לבוא היום ולהאריך את הדבר הזה סתם כך בלי שום סיבה, בלי לחשוף את הנתונים, בלי שאנחנו נוכל להבין משני הצדדים של המשוואה הזאת במי זה פוגע ולמי זה עוזר, זה פשוט לתת מתנה. הטבה כספית עצומה מוסתרת מהציבור לחברות מסחריות, שיש להן נגיעה וחשש כבד לניגוד עניינים מול נבחרי הציבור שעוסקים בעניין, כי הן מסקרות את הפעילות שלנו כל הזמן, ראו הנורמות החדשות שנקבעו לענייני סיקור אוהד ודברים מהסוג הזה. את לא מרגישה שזה דבר שאסור לעשות אותו, ושאם עושים אותו, הוא חייב להיעשות בשקיפות המקסימלית, עם כל הנתונים על השולחן, עם הסברים טובים מאוד למה לתת הטבה כזאת לחברות מסוימות, שמישהו חפץ ביקרן?
עליסה כדורי
אנחנו רק רוצים לשמר את המצב הקיים.
יריב לוין (הליכוד)
אבל שימור המצב הקיים הוא לתת המון כסף. מישהו מכאן יכול להתעלם מזה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מעניין לדעת מה אתם קיבלתם מחברות שלא רציתם שישלמו להן.
יריב לוין (הליכוד)
זה גם לא שימור קיים, זה לשנות את המצב - - -
היו"ר ניר אורבך
עוה"ד כדורי וגם הגברת אבנון, אני אומר לכן את זה ואני גם מתכוון לדבר עם יושב-ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת מיכאל ביטון, ועם השר. כרגע אנחנו מדברים על קריאה ראשונה. מן הסתם זה אמור להגיע לוועדת הכלכלה; גם אם זה יגיע לוועדת הכנסת, מן הסתם נפנה את זה לוועדת הכלכלה. אני הולך לבקש שבוועדת הכלכלה יתקיים דיון על הנושא הזה עם פרטים מלאים ככל שאפשר, ואם צריך גם אפשר לקיים דיון חסוי, אבל אני מבקש להגיע לשם עם כל הפרטים שחברי הכנסת שאלו עכשיו בצורה הכי שקופה שאפשר. אני מתכוון לדבר גם עם ידידי מיכאל ביטון וגם השר הנדל, כדי שהדברים האלה יתקיימו בוועדת הכלכלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אם לא תתקע את זה עם נושא חדש שנגיש שם.
היו"ר ניר אורבך
בדיחות...
שלמה קרעי (הליכוד)
לא בדיחות, שאלה לא יהיו מילים באוויר. אתה עכשיו אומר מילים באוויר: אני אדבר עם מיכאל ביטון. בסדר, תדבר אתו, אז מה?
היו"ר ניר אורבך
בדרך כלל מי שאומר מילים באוויר זה אתה, שטוחן שעות על שעות של נאומים וציוצים באוויר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כדי שסוהרות יוכלו להתלונן בנציב קבילות החיילים, ולנשות מרצ זה מאוד מפריע, כי זה אולי מפריע למחבלים, ולכן תוקעים הכול שעות על גבי שעות. בוא נאמר את האמת על מה תוקעים פה שעות, יידע עם ישראל על מה.
היו"ר ניר אורבך
אני מנסה להיות ענייני בדיון הזה, חבר הכנסת פינדרוס, בלי לעשות פוליטיקה, ואני מקווה שגם אתם תשתדלו לעשות כך. חבר הכנסת פינדרוס, יש לך עוד מה לומר?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בוא נאמר את האמת, אם אפשר להאריך הוראת שעה גם אחרי האחד בחודש, זה לא דחוף למחר בבוקר. החברות ידעו לפני חמש שנים שזה מסתיים ב-22 לחודש, אני מזכיר לכם שזה הגיע לכנסת פעם ראשונה לפני שבוע, אז אי אפשר להגיד שיש פה משהו שהמשק הולך להתמוטט. אין שום דחיפות בעניין הזה, אפשר לנהל על זה דיון רגוע, אפשר לבדוק מה האינטרס של יועז הנדל. יכול להיות שהוא בוגר הלשכה של נתניהו, אולי ניר חפץ יידע טוב יותר מה הסיבות, צריך להבין איך עבד הקשר הזה, למה זה, למה כל הוועדה הזאת קמה, מה הבעיות שלהם, שום דבר לא דחוף.

אם אי אפשר להאריך הוראת שעה, הרי מה הסבירו לנו בשבוע שעבר? שזה יפקע באחד בינואר וזה יקרוס, ה-1/1 היה בשבת, קמתי במוצאי שבת והיה את "פגוש את העיתונות" וכל התכניות המשיכו כאילו כלום לא קרה. זאת אומרת שאין משהו דחוף. לא קרה דבר, בוא נעשה את הדיון באופן רגוע, נבדוק מה האינטרסים, מה המשמעויות של זה, בפרט כמו שאמר יריב, היום חוקים תמורת סיקור הוגן מאז חוק ישראל היום הוא נושא מאוד מאוד קריטי. קואליציה התפרקה על הדבר הזה, על חוק ישראל היום. עכשיו יש חוק ערוץ 12 וערוץ 13, בוא נבדוק את העניין הזה עם הרגישות המשפטית המתבקשת, אולי צריך לחכות ליועץ המשפטי הבא לממשלה, שייתן חוות דעתו בעניין הזה.

למה למהר? אלא אם כן אתם אומרים שהאחד בינואר עוד לא היה, אולי אני עוד לא מעודכן. אני יודע שהיום ראש חודש שבט, אבל אני חושב שאמרו לי שהאחד בינואר כבר היה, אז אם האחד בינואר כבר היה, לא קרה כלום, ננהל על זה דיון אינטליגנטי, נורמלי, מסודר, נקבל תשובות – מה שאנחנו לא מקבלים היום, נבין את המשמעויות. בינתיים ערוץ 12 וערוץ 13 ממשיכים לשדר והמניות שלהם עוד לא נפלו, לא בטוח שזה כזה משמעותי, תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
קודם כל אני רוצה להתייחס לסוגיית הדחיפות שהזכיר חבר הכנסת פינדרוס. היועצת המשפטית ארבל, למעשה כל האישורים שנתתם כאן בשבוע שעבר, סעיף 98 לחמישה חוקים ופטורים מחובות הנחה, שימי לב שהקואליציה משכה שני חוקים שנתנו להם סעיף 98 בגלל החשיבות והדחיפות שלהם, היא משכה אותם ביום רביעי בלילה ולא הצביעה עליהם ודחתה אותם למועד אחר. זאת אומרת שהם באים ועושים לך כאן הצגות על הדחיפות והחשיבות, ובעצם זה לא דחוף. לכן אני חושב שסעיף 98 צריך להיות מבוטל למפרע. ראינו שהתוקף של הדחיפות פג, והכול בסדר.
ארבל אסטרחן
התוקף עוד לא פג, הוא יפוג היום. אם היום זה יעבור, זה בסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
איזה תוקף?
ארבל אסטרחן
חוק הבחירות.
ינון אזולאי (ש"ס)
של ועדת הבחירות, אבל של המוקשים כבר פג.
שלמה קרעי (הליכוד)
היום אין מליאה, של המוקשים פג. רואים שהכול בסדר.
ינון אזולאי (ש"ס)
השאלה אם יביאו היום את של ועדת הבחירות, זאת גם שאלה.
ארבל אסטרחן
אני מקווה שכן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם של התכנית הכלכלית פג.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אומר לך מניסיון שלנו, הם סופרים אצבעות, וכנראה שנגמרות להם האצבעות מהר מאוד אז לכן הם לא יביאו את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני חושב שאתם צריכים לנהל רישום על השקרים שהקואליציה משקרת כאן את היועצים המשפטיים.

אדוני יושב-הראש, הסעיף הזה הוא פשוט סעיף שוחד, אתה הולך לאשר כאן סעיף שוחד. אני הייתי בוועדת הכלכלה בדיון, הם סירבו לתת נתונים כמה כסף הממשלה הזאת הולכת לאשר לערוצים 11, 12, 13, זה החוק. שום דבר מתוך הרפורמה לא הובא בחוק הזה, רק סעיף שמאריך את התשלומים לערוצים 11, 12, 13, כשמה מדובר כאן בעצם? שהציבור ימשיך לשלם תעריף יקר לפלטפורמות האינטרנטיות, או ליס או להוט, כשהם צריכים לשלם לערוצים 11, 12, 13.

את ערוץ 11 אנחנו בכלל מממנים את כולו, 800 מיליון שקל בשנה. בנוסף ל-800 מיליון שקל בשנה, גם דרך התשלומים לפלטפורמות האינטרנטיות, אנחנו צריכים לממן את התשלום, את ההסכמים המסחריים שאתם עכשיו הולכים לתת שוחד לערוצים האלה להמשיך.

הרי ראינו את הלחץ במליאה ביום רביעי בלילה. כולם היו בלחץ, סילמן הפרה קיזוזים, הפרה קיזוז, בחוצפה שיקרה. היא קראה לאלכס קושניר ואמרה לו: הם רימו אותך, קיזזו את אתי עטיה עם ארבעה אנשים, שקרנית. רגע, היא לא שקרנית בעניין הזה?
היו"ר ניר אורבך
לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
בסדר, אצלך הכול בסדר, אתם מכשירים את השרץ בק"ן טעמים.
ינון אזולאי (ש"ס)
שלמה, למה אתה לו את זה? היא חברת מפלגה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא משנה, מה שהיה ביום רביעי בלילה היה ביזיון, והכול נועד כדי להכשיר את סעיף השוחד הזה. כשאתה אומר: אני אדבר עם מיכאל ביטון – בסדר, אז תדבר עם מיכאל ביטון. אם אין לך שום דבר ביד כדי להגיד: אני אעצור את זה ולא אתן לזה להמשיך לקרות, לא עשית שום דבר.

הציבור צריך לדעת. אתה אומר שאני מדבר הרבה שעות במליאה ומושך פיליבסטרים? תדע שאני מושך שעות, כדי שסוהרות יוכלו לקבל נציב קבילות, חיילות בשירות חובה. גם את ההסתייגות המינימלית הזאת לא נתתם, ולכן עשינו פיליבסטר שלושה ימים וניסינו למשוך את סעיף השוחד הזה. שאת החוק הזה לא תעבירו, שזה חוק שכולו סעיף שוחד. ברור שאף אחד פה לא יפתח שום תיק, כמו שהיה עם חוק ישראל היום ויאיר לפיד וכל החבורה. הכול בסדר, כשזה בא מהצד שלכם, סיקור אוהד זה לא שוחד, זה מותר, זאת אפילו מצווה. הציבור יידע שאנחנו כאן נלחמים בשבילו ונעשה פיליבסטר גם על זה. אני מאוד מקווה שהייעוץ המשפטי לא ייתן לכם הפעם סעיף 98 על החוק הזה, כי הנה ראינו שנגמר התוקף והכול בסדר, ואנחנו כאן כדי להילחם ולא לתת לכם לגזור על הציבור שימשיך לשלם יקר בגלל השוחד שאתם רוצים לתת.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני לא אאריך, כי הדברים כבר נאמרו בטוב טעם. רק לחזק במשהו קטן שראינו במליאה. איתן, אתה אמרת שאלה חברות מסחריות, מה אכפת לכם? אי אפשר לפרסם את זה, כן אפשר, אי אפשר, שיגידו עד עכשיו מה היה. בכל דבר יש דוחות כספיים, אז גם מותר לציבור לדעת על מה אנחנו כחברי כנסת מצביעים, וגם הציבור צריך לדעת על מה.

החמור ביותר, נגע בנקודה אחת שלמה קרעי על הפרת קיזוז. אני לא מבין על מה אתם רצים, ויותר מזה, היית צריך לראות את יאיר לפיד באותו לילה, מה הוא לא עשה ראש הממשלה הרזרבי הזה? לקח אנשים מהרשימה המשותפת, ואני אומר לך בוודאות, הבטיח להם דברים, הבטיח להם כספים כדי שיצביעו בשביל אצבע אחת שם, זאת לא שחיתות? זה לא שוחד? מה זה אם לא שוחד? על השחיתות הזאת אתם מצביעים, ואיתן אתה מכסה עליהם ואומר: תשמע, היה או לא היה. זה לא היה אף פעם, את החוק הזה לא האריכו, זה חוק שפעם ראשונה הולכים להאריך. אנחנו מבקשים בעניין הזה שקיפות. כן, אנחנו מבקשים שקיפות. נכון, זה לא נשמע לכם נורמלי לבקש שקיפות, אנחנו יודעים את זה, אבל כשראינו במליאה את אדון יאיר לפיד הולך ומבקש, אומר להם ולוחץ עליהם: תצביעו בעד החוק, תקבלו מה שאתם רוצים, תקבלו כספים לרשימה המשותפת, אתה מבין כמה זה היה חשוב לו. זה שוחד. אני אומר לך דברים שהיו, לא סיפורים. אתה שותף לשוחד הזה, אם אתה מצביע בעד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תתבייש לך.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה תתבייש לך? אתה היית למעלה, לא ראית. אני אומר לך את המציאות שהיתה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תבדוק מה שאמרת ותתבייש.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני לא אמרתי את זה על דעת עצמי, ואתה אל תטיף לי מוסר אם להתבייש או לא להתבייש. מי שצריך להתבייש זה מי שמצביע לשוחד כזה, זה להתבייש. מי שמאפשר לרמוס את הכנסת, הוא צריך להתבייש. מי שלא מוכן לקבל נתונים ומצדיק את אלה שלא נותנים נתונים, הוא צריך להתבייש. בקיצור, איתן גינזבורג, תתבייש.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת ינון אזולאי, תודה. חבר הכנסת גינזבורג, אתה רוצה להגיב או שנעבור להצבעה?

אנחנו נעבור כרגע להצבעה על סעיף ב – בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 7) (הארכת תוקף הוראת מעבר), התשפ"ב-2022, מ/1492 לפני הקריאה הראשונה, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – 1
אושרה.
היו"ר ניר אורבך
ארבעה בעד, שניים נגד.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מה שניים? הוא לא יכול להצביע.
היו"ר ניר אורבך
לא נורא, בתקנון החלופי של חבר הכנסת קרעי הכול אפשרי, זה בסדר גמור, הכול טוב...

הבקשה התקבלה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רביזיה.
היו"ר ניר אורבך
רביזיה, חבר הכנסת אזולאי – נודיע אחר כך באיזה שעה זה יהיה.


בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 5), התשפ"ב-2021 (מ/1473), לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים כרגע לסעיף ג – בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 3), התשפ"ב-2021 (מ/1473), לפני הקריאה השנייה והשלישית. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה. יש מי שמנמק? חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תודה, אדוני היושב-ראש, יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון נמצא כרגע בדיון, אז הוא ביקש ממני לנמק את הבקשה להקדמת דיון. מדובר בהצעת חוק שמאריכים כל שנה מחדש, היא עומדת לפוג ב-6 בינואר השנה, בעוד כמה ימים. אחרי שוועדת החוץ והביטחון דנה בהצעת החוק בשבוע שעבר, היא מבקשת להביא את ההצבעה עוד לפני שיפוג תוקפו של החוק, ועל כן אנחנו מבקשים מוועדת הכנסת להקדים את הדיון במליאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא הבנתי טכנית, למה צריך לבקש להקדים את הדיון במליאה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כי הם רוצים להניח את זה היום.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה? אבל מה דחוף? למה לא יום רביעי?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כי צריך להצביע על זה כבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה לא יום שלישי?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כי רוצים להקדים את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הנשיאות רוצה לדון בזה. היא רוצה להניח את זה על סדר-היום היום, יש לזה הרבה מאוד זמן דיבור במליאה, האופוזיציה הגישה על הצעת חוק של הארכת תוקף הרבה מאוד הסתייגויות, למעלה מ-24 שעות דיבור, ולכן אנחנו מבקשים להקדים את הדיון בנושא.
יריב לוין (הליכוד)
זאת אומרת שאתה אומר שבהנחה שהדיון יוקדם - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
· - זאת אומרת שאני מבקש הקדמת דיון.
יריב לוין (הליכוד)
בהנחה שהדיון יוקדם, אתם לא תבקשו כמובן סעיף 98, כי אתה מבקש הקדמת הדיון על בסיס זה שיש הרבה מאוד שעות דיבור במליאה. דייק, זה מה שאמרת הרגע.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, זה לא מה שאמרתי. אתה רוצה לשאול את ינון אזולאי? תפנה אליו, תשאל אותו. אם אתה רוצה לשאול אותי - -
שלמה קרעי (הליכוד)
כולנו הבנו אותך ככה, איתן.
יריב לוין (הליכוד)
מה אמרת? הסברת שיש המון הסתייגויות.
ינון אזולאי (ש"ס)
הוא שואל אותי אם הבנו נכון, לא שהוא שואל אותך מה אמרת, כי כולנו שמענו מה שאמרת.
יריב לוין (הליכוד)
אתם פשוט קרקס.
שלמה קרעי (הליכוד)
אולי היינו צריכים לשמור את הטיעון הזה, כשהם היו באים עם סעיף 98?
יריב לוין (הליכוד)
לא, אני אומר את זה עכשיו.
ינון אזולאי (ש"ס)
יש מספיק טיעונים להגיד עליהם, רק זה לא עוזר, זה בסדר.
יריב לוין (הליכוד)
הרי זה קרקס. ממש צחוק אתם עושים פה מהכול.
שלמה קרעי (הליכוד)
ארבל, מה יקרה אם לא מאשרים את זה? רק ביום שלישי אפשר להצביע על זה? מה הסיפור שלכם?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, אתה רוצה להירשם כדובר? אתה מוזמן. חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רוצה להציע הצעה. מכיוון שהחוקים לא בדיוק עוברים, אולי נגיע למליאה, נבדוק אם החוקים עוברים – נבקש להקדים אותם, אם הם לא עוברים – לא נבקש להקדים אותם, כי הרי בדיוק ככה אתם עובדים. כשאנחנו מפילים חוקים, פתאום מנסים להקדים, פתאום אתם מנסים עכשיו להביא עוד חוק, כלומר הכול עובד הפוך.
אומר איתן גינזבורג עכשיו
אנחנו מביאים כי יהיה הרבה זמן דיבור. אני אומר, אם אתה רוצה הרבה זמן דיבור, בוא נראה קודם כל אם תעשו 98, תהפכו את כל היוצרות, תבדוק את הרוב ואז תביאו הכול בבת אחת.
שלמה קרעי (הליכוד)
תבדקו שגדי יברקן לא מתחבא לעידית סילמן בבגז' של הרכב.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, אני מציע לבדוק שעידית סילמן לא משקרת. זה יותר פשוט, לבדוק שהיא לא מפרה עוד קיזוז.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תעשה לי טובה, הדבר הכי טוב שקרה לאופוזיציה זה עידית סילמן...אל תפגע בעניין הזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
ניר, אני מדבר על דברים שקרו, לא על דברים שלא קרו. כשמפילים משהו, אתם מביאים אותו בדלת האחורית, ואם פתאום הם רוצים לדבר? אין בעיה, אנחנו אומרים שאנחנו נדבר ומגישים הסתייגויות, אבל אתם מביאים 98 ומנסים לקצץ כמה שיותר ב-98. אתם מביאים משהו שפג תוקף, ואז אומרים: שמע, היום בלילה פג תוקף, ואז מה קורה? לא מצליחים להביא אותו, מושכים אותו ומביאים אותו שבוע אחרי זה. אם אתם עובדים בצורה כזאת, בוא נחכה ל-6 בינואר. אם זה לא עובר, תביאו עוד יומיים, מה זה משנה? המשחק שלכם זה המגרש שלכם, מה שאתם רוצים אתם עושים, אז חבל.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם מה זה אומר? שביום רביעי אתם לא מתכוונים להביא הצעות חוק ממשלתיות?
יריב לוין (הליכוד)
הם לא יכולים.
היו"ר ניר אורבך
לפני שאנחנו עוברים להצבעה, עוד מישהו מעוניין לדבר?
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, אני רוצה לשאול את איתן שאלה. איתן, כשאתה מבקש עכשיו להקדים את הדיון, זה אומר שלראשונה אתם מתכוונים לעמוד בסיכומים ולא להביא ביום רביעי הצעות חוק ממשלתיות? או שאנחנו גם נאשר את זה, וגם בסוף ברביעי תביאו הצעות חוק ממשלתיות?
יריב לוין (הליכוד)
לא, אנחנו גם מתנגדים בכל תוקף שיהיו ביום רביעי הצעות חוק ממשלתיות.
שלמה קרעי (הליכוד)
בוודאי, אמרתי, האם הם לראשונה מתכוונים לעמוד בסיכום הזה, או שגם את זה נאשר והם גם יביאו ויפרו את הסיכום?
קרן ברק (הליכוד)
התחייבות, לא סיכום.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני שואל שאלה, אולי אני אשתכנע.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש שם 59 בעל-בתים, עם מי אתה מדבר שם?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הוא סיכם אתי משהו? אני יודע על מה הוא מדבר? הוא מדבר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
1. אני מגיש רביזיה על סעיף ב', על הבקשה של הקדמת הדיון בהצעת חוק התכנית הכלכלית שהצבעתם קודם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כבר הגישו.
היו"ר ניר אורבך
הוא מצטרף.

אנחנו עוברים כרגע להצבעה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אדוני היושב-ראש, אני אחזור על הדברים שכבר אמרתי. הצעת החוק הזאת פגה בסוף השבוע הזה. אנחנו מבקשים להקדים את הדיון, לאפשר לכנסת לדון בו לפני המועד שנקבע בתקנון כדבר שבשגרה, בטח בחוק שעומד לפוג. בשנה שעברה הקואליציה הקודמת, כשרצתה להאריך את הצעת החוק המדויקת הזאת, חומרי נפץ, אחרי שהאופוזיציה הגישה הסתייגויות רבות, קבעה בסעיף 98 שעת דיבור והצבעות במליאה; זה מה שעשתה הקואליציה הקודמת לאופוזיציה, שהיום היא משמשת כקואליציה.

לכן אני אומר שיש פה הסתייגויות, לא מאוד רבות, אבל עשרות שעות של דיבור, ולכן אנחנו מבקשים להקדים את הדיון כדיי להגיע למצב שלא יהיה ריק חוקתי, ושלא יפגעו ביכולת של תעשיות הביטחוניות לעבוד – זאת כל הבקשה שלנו. כל דבר רוצים להפוך לפוליטיקה? בבקשה, אנחנו נצטרך להשתמש בכלים פרלמנטריים אחרים.
שלמה קרעי (הליכוד)
ארבל, רק תרשמי את הטיעון של איתן, שאומר שהבקשה שלו בגלל כמות השעות, שלא יבוא אחר כך עם סעיף 98.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא אמרתי בגלל השעות, אמרתי שהבקשה שלי נובעת מהרצון שלנו להקדים את הדיון, בגלל שהוא פג תוקף.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, הוא לא פג תוקף.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הוא כן פג תוקף, ביום חמישי הוא פג תוקף.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה יכול להביא אותו ביום שלישי, אין בעיה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אפשר, ואנחנו רוצים להקדים את הדיון.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. אנחנו נעבור כרגע להצבעה על בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון להקדמת הדיון בהצעת חוק חומרי נפץ (תיקון מס' 5), התשפ"ב-2021 (מ/1473), לפני הקריאה השנייה והשלישית, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושרה.
היו"ר ניר אורבך
אחד נגד, בהתאם לתקנון החלופי. ברוב קולות הבקשה מתקבלת.

אני נועל את הישיבה. תודה רבה לכם.

הרביזיה בשעה 12:20.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:49 ונתחדשה בשעה 12:20.)
היו"ר ניר אורבך
אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. אני מושך את הרביזיה, שאר בעלי הרביזיות לא הגיעו, ולכן הרביזיות נופלות.

אני נועל את הישיבה. תודה והמשך יום נעים לכולנו.


הישיבה ננעלה בשעה 12:23.

קוד המקור של הנתונים