ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 03/01/2022

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
02/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 86
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, א' בשבט התשפ"ב (03 בינואר 2022), שעה 09:34
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא – היו"ר
סמי אבו שחאדה
זאב בנימין בגין
איתן גינזבורג
שרון רופא אופיר
מוסי רז
חברי הכנסת
אוסאמה סעדי
מוזמנים
בנימין ארביב - עו"ד, סגן היועמ"שית, מינהל התכנון

אילן טייכמן - מנהל תחום תכנון, משרד השיכון והבינוי

יובל שמחוביץ - לשכה משפטית, משרד השיכון והבינוי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
לירון אדלר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
חיה הורביץ-בכר, חבר תרגומיםהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, מ/1457
היו"ר ווליד טאהא
בוקר טוב לכולם, אנחנו מתחילים דיון להצבעה בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, מ/1457, הצבעה.

איפה מינהל התכנון?
תומר רוזנר
עדיין לא הגיעו.
היו"ר ווליד טאהא
עדיין לא הגיעו?
תומר רוזנר
או שהם בזום?
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
לא, בני למעלה.
היו"ר ווליד טאהא
אז מישהו צריך לדאוג שיגיע, כי הוא צריך לתת הצהרה לפרוטוקול.

אתמול חה"כ אוסאמה סעדי הגיש טענה לנושא חדש, ומשך אותה בסיכום על הצהרה לפרוטוקול שמינהל התכון צריך לתת, אז הדיון צריך היה להתחיל בשעה 9:30, ואנחנו נצא להפסקה עד שמינהל התכנון יגיע, תודה רבה.


(הישיבה נפסקה בשעה 09:36 ונתחדשה בשעה 09:40.)
בנימין ארביב
בוקר טוב.
היו"ר ווליד טאהא
תודה שהתכבדת להגיע, אז התחלנו והפסקנו. אתמול חה"כ אוסאמה סעדי הגיש טענה לנושא חדש, משך אותה כי יש סיכום שאתה צריך לומר, מינהל התכנון צריך לומר לפרוטוקול את הסיכום, אז תקריא את הסיכום לפרוטוקול, בבקשה.
בנימין ארביב
בוקר טוב. בהמשך לבקשה של חה"כ אוסאמה, הגענו להסכמה, ואני אקריא אותה לפרוטוקול:

בהמשך לדיונים שעלו בוועדה מוסכם, כי ככל שתקודם תוכנית לתחנת מעבר או למסוף תחבורה, או לייעוד אחר שיש לו השפעה של ממש על הסביבה, בסמיכות לרשות מקומית גובלת, הוועדה המיוחדת תעשה את כל המאמצים שהתוכנית תקודם, בהסכמת הרשות הגובלת בתוך צמצום ההשפעה עליה.

זו ההצהרה. רק שהכוונה, חה"כ אוסאמה, בייעוד אחר היא לייעוד תשתיתי, אין הכוונה לייעוד של מגורים כמובן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה שסיכמנו זה מה שסיכמנו, אבל אני רוצה להדגיש, אדוני היו"ר, בוקר טוב, יש כאלה שאתמול פרסמו שוויתרנו, התפרשנו, אז אני אומר - - -
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
אוי ואבוי, אמרו שהתפשרת, אוי ואבוי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שוויתרתי, שהתפשרתי. העמדה שלנו, אדוני, לפני ההצבעה העמדה שלנו הייתה ברורה, אנחנו נגד החוק המיוחד הזה של חריש, על כל סעיפיו. מה שעשינו היה טענה של נושא חדש, זהו כלי פרלמנטרי, ובנושא הזה הגענו לסיכום שהקריא בני ממינהל התכנון.

אני חושב שהיה צריך, זה כל כך ברור, זה מובן מאליו, היה צריך להכניס אותו מלכתחילה, אבל הגענו עד הלום. אנחנו עומדים, כמובן, על כל ההסתייגויות שהגשנו, ואנחנו מבקשים להעביר את זה למליאה בשם הרשימה המשותפת, והעמדה שלנו היא נגד החוק.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה, חה"כ אוסאמה, כל מה שהיה צריך לומר על הדבר הזה כבר נאמר. אני רוצה להעלות להצבעה את נוסח החוק כפי שהוקרא ללא שינויים בדיון הקודם.

הצבעה
אושרה

הצעת החוק עברה בקריאה שנייה ושלישית, תודה רבה, הדיון הסתיים.


הישיבה ננעלה בשעה 09:34.

קוד המקור של הנתונים