ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 02/01/2022

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת3
ועדת הפנים והגנת הסביבה
02/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 84
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום ראשון, כ"ט בטבת התשפ"ב (02 בינואר 2022), שעה 11:45
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא – היו"ר
זאב בנימין בגין
איתן גינזבורג
חברי הכנסת
אוסאמה סעדי
יום טוב חי כלפון
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רעות בינג
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
חיה הורביץ-בכר, חבר תרגומיםהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, מ/1457
היו"ר ווליד טאהא
שלום לכולם, אנחנו מתחילים דיון עם הרוויזיות שהוגשו, של הליכוד, והיה איתם עוד מישהו?
תומר רוזנר
כל הקבוצה, הליכוד, ש"ס, יהדות התורה, והציונות הדתית.
היו"ר ווליד טאהא
הליכוד, ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית, והם לא הגיעו, אז הרוויזיות שלהן נדחות.
תומר רוזנר
הרוויזיות שלהן נדחות.
היו"ר ווליד טאהא
ויש את הרוויזיות של אוסאמה סעדי, והוא נמצא כאן. כמה הן במספר?
תומר רוזנר
יש נגיד תשע או משהו כזה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
שמונה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אנמק ביחד ונצביע ביחד.
היו"ר ווליד טאהא
אז תנמק בפעם אחת ונצביע בפעם אחת?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר ווליד טאהא
בסדר, מאה אחוז.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני, ההסתייגות הראשונה. קודם כל אנחנו טוענים שמאחר והתוקף של הוועדה המיוחדת חריש פג ב-27 בנובמבר, ולמעשה החוק המקורי היה להאריך את התוקף בעוד שנתיים, התוקף פג ב-27 בנובמבר, ולכן למעשה, אין ועדה היום. גם הוועדה מתייחסת אל עצמה כאילו היום היא לא קיימת, ולכן צריך ליצור אותה מחדש, לכן צריך להקדים ועדה מחדש. לא להאריך משהו שפג תוקפו.

הסתייגות שנייה, היא כמובן בקשר לכך שביקשנו והצענו ששני המשקיפים יהיו שני חברים, אז עכשיו יש אחד שהוא חבר והשני נשאר משקיף, וכמובן מי שימנה אותם הוא שר הפנים, אבל ביקשנו ששר הפנים ימנה אותם על פי המלצה של אותה מועצה מקומית.

זה טבעי, וזה מובן, אבל מההתנהלות של הוועדה המיוחדת בשנים שעברו, אני לא סומך עליהם, עם כל הכבוד. לכן, אני מבקש שבאמת יהיה רשום, ברחל בתך הקטנה, שהמינוי של החבר ושל המשקיף, יש ועדת עירון, כולנו מכירים את ועדת עירון, אדוני היו"ר, אפשר בהחלט שנציג שלה יהיה חבר בוועדה, ולכן ההסתייגות שלנו היא ששרת הפנים תמנה את החבר ואת המשקיף של הרשות הגובלת ושל הרשות הסמוכה, על פי המלצה של אותה רשות מקומית.

כמובן, שאנחנו מתנגדים בכלל לחוק ולהארכה, אבל אם לחלופין, באמת יש - - - ולכן אנחנו הגשנו הסתייגות, שאם בכלל יש צורך, ואנחנו חושבים שאין צורך כי יש ועדה מחוזית ויש ועדה מקומית ואפשר לעשות את הכל גם לחריש, אז לא צריך עוד שנתיים. אלה חלק מההסתייגויות שהיו לנו.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה, חה"כ אוסאמה סעדי. יש לנו שמונה הסתייגויות ביחד, נכון?
רעות בינג
יש לנו - - -
היו"ר ווליד טאהא
סך הכל של סעדי? 11? מה שהיה היום פלוס החמש מהדיון הקודם? זה סך הכל 11. אז אנחנו נצביע על כל ההסתייגויות שהגיש חה"כ אוסאמה סעדי.

חברי הכנסת, אנחנו רוצים להצביע על ההסתייגויות שהגיש חה"כ אוסאמה סעדי בחבילה אחת, כל ההסתייגויות.
תומר רוזנר
רוויזיות.
היו"ר ווליד טאהא
על הרוויזיות, נכון, על הרוויזיות של ההסתייגויות שהגיש חה"כ אוסאמה. אז נעלה אותן להצבעה.

הצבעה
לא התקבלה

הרוויזיה לא התקבלה, חה"כ אוסאמה סעדי. נקבע לנו דיון למחר לגבי הטענה לנושא חדש, אלא אם כן אפשר להגיע לנוסח אחר מוסכם. בכל זאת נקבעה ההצבעה להיום, אז אנחנו נבדוק את האפשרות.

תודה רבה, הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, הסתיים, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:04.

קוד המקור של הנתונים