ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 11/01/2022

חוק הדואר (תיקון מס' 13), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת42
ועדת הכלכלה
11/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 148
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ט' בשבט התשפ"ב (11 בינואר 2022), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 13), התשפ"ב-2021
סעיפים לדיון
סעיפים 10 ו-11 להצעת החוק.
סעיפים 21 עד 24 להצעת החוק.
סעיף 25 להצעת החוק.
סעיף 44(א)
נכחו
חברי הוועדה: צבי האוזר – מ"מ היו"ר
סמי אבו שחאדה
רון כץ
אורי מקלב
חברי הכנסת
שלמה קרעי
מוזמנים
לירן אבישר בן חורין - מנכ"לית משרד התקשורת

ברוריה מנדלסון - עו"ד, היועצת המשפטית בפועל, משרד התקשורת

אורן לביאן - סמנכ"ל מינהל הדואר, משרד התקשורת

פאדיה זידאן - עו"ד, מנהלת מחלקה בכירה, ייעוץ משפטי, משרד התקשורת

דן כרמלי - עו"ד, סמנכ"ל משפט ואסדרה, חברת דואר ישראל

זיו ברק - מנהל האסדרה, חברת דואר ישראל

יגאל שטרית - מנכ"ל מסר בע"מ


משתתפים באמצעים מקווניםעדי ליברוס - עו"ד, משרד המשפטים

לירון קשת - עו"ד, המחלקה הפלילית, משרד המשפטים

רוית גרוס - מנכ"לית התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
טל פוקס
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אהבה שרון, חבר תרגומים

הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 13), התשפ"ב-2021, מ/1448
סעיפים לדיון
סעיפים 10 ו-11 להצעת החוק.
סעיפים 21 עד 24 להצעת החוק.
סעיף 25 להצעת החוק.
סעיף 44(א)
היו"ר צבי האוזר
צוהריים טובים. אני שמח לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 13), התשפ"ב-2021. אנחנו נמשיך את הדיון בו התחלנו כאשר הישיבה הזאת מוקדשת לסעיפים בהם למיטב הבנתנו אין מחלוקת מהותית ונרצה להתקדם.

אני מנצל את ההזדמנות כדי לאחל ליושב ראש הוועדה מיכאל ביטון החלמה מהירה. שוחחתי אתו הבוקר ושלומו טוב. שוחחנו על החיים ואמרתי לו שאני מאמין ומקווה שהמלאכה היא בידיים נאמנות.

אני מציע שמשרד התקשורת יקריא. אנחנו בסעיף 10 שהוא תיקון לסעיף 66 לחוק העיקרי.
איתי עצמון
אני רק אקדים במשפט ואומר שרשימת הסעיפים שיידונו היום פורסמה כמובן על ידי מנהלת הוועדה והופצה לחברי הכנסת ולמוזמנים. אנחנו אכן מתחילים מסעיף 10 להצעת החוק.
ברוריה מנדלסון
10. תיקון סעיף 66

בסעיף 66 לחוק העיקרי –

1. בכותרת השוליים אחרי "כלי טיס, יבוא "כלי רכב".

1. אחרי "כלי טיס" יבוא "כלי רכב" ואחרי "כלי הטיס" יבוא "כלי הרכב".

11. תיקון סעיפים 67 ו-68

בסעיפים 67 ו-68 לחוק העיקרי, בכל מקום " אחרי "כלי טיס" יבוא "כלי רכב".

מוצע כאן לתקן את סעיפים 66, 67 ו-68 לחוק העיקרי שנמצאים בסימן ב' לפרק ד' שעניינו הובלה בין-לאומית. הרחבנו על זה בדיון הקודם עת עשינו תיקונים בסעיף ההגדרות. הואיל וכיום העברת דואר נעשית בין יבשות גם באמצעות כלי רכב ולא רק באמצעות כלי שיט או טיס, אנחנו עושים כאן תיקון טכני ומוסיפים גם כלי רכב.
היו"ר צבי האוזר
במקור יש גם כלי שיט?
ברוריה מנדלסון
כן. בסעיף 66, 67 ו-68 מתייחסים לכלי שיט.
היו"ר צבי האוזר
זה מה שנקרא דואר אוויר או דואר ים.
ברוריה מנדלסון
יש דואר אוויר ודואר ים.
היו"ר צבי האוזר
יש לזה תעריפים שונים, נכון?
ברוריה מנדלסון
כן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אין דואר נע?
ברוריה מנדלסון
לא. זה בין יבשות. דואר נע הוא פנים ארצי.
קריאה
דואר נע זה בתוך ישראל.
היו"ר צבי האוזר
פעם הדואר היה מגיע על סוסים. היו עם החצוצרה קוראים שהגיע דואר. נקווה שלא נחזור לשם. גם יוני דואר לא נכללים.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הדואר היה המניע של כל הקשר. גם היום יש לזה חשיבות מאוד גדולה. זה שזה באמצעים אחרים, זה לא אומר שהוא לא חשוב. איך נקרא לדואר שעובר ברכב? יש דואר אוויר ויש דואר ימי.
היו"ר צבי האוזר
דואר, כולל רכבת, בין מדינות. יש לנו הסתייגויות לסעיף?
איתי עצמון
כן. לשני הסעיפים האלה הוגשו הסתייגויות של חבר הכנסת שלמה קרעי בשם סיעות האופוזיציה למעט הרשימה המשותפת – למחוק את שני הסעיפים האלה.
היו"ר צבי האוזר
האם הוא מציג את ההסתייגויות?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מציג את ההסתייגויות. מבחינת ההצבעה, אתה בסדר, אם אתה רוצה להצביע.
איתי עצמון
צריך קודם כל להצביע על ההסתייגויות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי. זה לא קשור להסתייגויות שאני הגשתי?
איתי עצמון
אם אני לא טועה, זה היה לסעיפים אחרים. כרגע קיבלנו הסתייגויות ממוקדות רק לסעיפים שיידונו היום.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל ההסתייגויות שלנו כבר עברו? הן הוצבעו?
איתי עצמון
אם אינני טועה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
שלא נתבלבל בין הדברים. הוא לא היה אמור להגיש את זה. אנחנו הגשנו את חמשת ההסתייגויות ובזה היינו צריכים לסיים את האירוע. הוא הגיש את זה היום?
איתי עצמון
כן. ממש עכשיו. אני רואה שהם לא לסעיפים האלה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה יכול להצביע.
דן כרמלי
אדוני היושב ראש, בקשה אדמיניסטרטיבית. יש נציגים של חברת הדואר שמנסים לעלות ב-זום וטרם אישרו אותם. אם אפשר בבקשה שמזכירות הוועדה תאשר אותם. תודה.
היו"ר צבי האוזר
אנחנו נצביע על ההסתייגויות? חבר הכנסת מקלב, לא הבנתי.
איתי עצמון
אמר חבר הכנסת מקלב שהוגשו הסתייגויות בשם כל סיעות האופוזיציה לסעיפים אחרים. ממש זמן קצר לפני הדיון, קיבלנו הסתייגויות.
היו"ר צבי האוזר
אנחנו נצביע על ההסתייגות הזאת. מי בעד קבלת ההסתייגות? אין. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
איתי עצמון
שתי ההסתייגויות לא התקבלו. עכשיו אפשר להצביע על הסעיף עצמו.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד אישור סעיף 10 ו-11? 3 בעד. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
אושרו
היו"ר צבי האוזר
שני הסעיפים אושרו.

אנחנו עוברים לסעיפים 21 עד 24.
ברוריה מנדלסון
אני מציעה להקריא את 21 עד 23 ולאחר מכן את סעיף 24.

21. תיקון סעיף 88יג

במקום סעיף 88יג לחוק העיקרי יבוא:

"88יג. השר ימנה מפקח לענייני השירותים הכספיים מבין עובדי משרד התקשורת ובלבד שמתקיימים בו התנאים המפורטים בסעיף 88כב. המפקח כאמור יהיה אחראי על פיקוח וביקורת בכל הנוגע לפעילות - - -
איתי עצמון
מאיפה את מקריאה? זה לא הופץ לוועדה. אתם נשארתם עם אותו נוסח שהיה ב-21 בדצמבר. ביקשתם לא להפיץ נוסח חדש. אתם רוצים לדלג על סעיף 21?
ברוריה מנדלסון
לא. ממש לא.
איתי עצמון
הנוסח הוא הנוסח שהפצתם לקראת הדיון ב-6 בדצמבר והוא נדון ב-21 בדצמבר. ביקשתם להישאר עם אותו נוסח. עוד לא פורסם נוסח אחר.
לירן אבישר בן חורין
זה מה שאתם רואים אצלכם לגבי סעיף 88יג לחוק העיקרי?
איתי עצמון
כן.
ברוריה מנדלסון
21. בסעיף 88יג לחוק העיקרי, אחרי "ובכלל זה" יבוא "מתן הנחיות לפקחים שהוסמכו לפי סעיף 88כב" ובמקום "בסעיף 88טז" יבוא "בסעיף 88כב".
איתי עצמון
את רוצה להסביר?
ברוריה מנדלסון
כן. סעיף 88יג לחוק, עניינו במינוי מפקח על השירותים הכספיים. אנחנו מציעים לעשות שני תיקונים בסעיף. האחד, להבהיר כי למפקח יש גם סמכות לתת הנחיות לפקחים שהוסמכו לפי סעיף 88כב שעוד מעט נגיע אליו, שהוא מפורט בסעיף 24 להצעה, וגם אנחנו מציעים להפנות לסעיפים הרלוונטיים בסעיף ו2 המוצע, שעוד מעט נגיע אליו במסגרת סעיף 24.

22. ביטול סעיפים 88טז עד 88יח

סעיפים 88טז עד 88יח לחוק העיקרי – בטלים.

23. תיקון סעיף 88כא

בסעיף 88כא לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "לפי פרק זה" יבוא "בכל הנוגע לשירותים הכספיים".

(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (א), המפקח או פקח רשאי לגלות מסמך שהגיע לידיו בתוקף תפקידו לפי חוק זה, אם ראה כי הדבר נדרש לצורכי הליך פלילי".
אורן לביאן
למפקח על השירותים הכספיים יש סמכות לקבל מידע במסמכים כמו לכל יתר הרגולטורים הפיננסיים שיש סמכות להראות מסמך או מידע לרשויות האכיפה. בפרק ו '1 לחוק הדואר הסמכות לא קיימת ואנחנו מבקשים להשוות את הסמכות.
ברוריה מנדלסון
מה שאורן הסביר זה לגבי סעיף 23. לגבי סעיף 22, אנחנו מציעים לבטל את סעיפי הפיקוח שקיימים כיום בחוק בנוגע לשירותים הכספיים כי כמו שנפרט עוד רגע, אנחנו מציעים לעשות פרק אחד מאוחד שיכלול את כלל סמכויות הפיקוח, הן בנוגע לשירותים שאינם כספיים והן בנוגע לשירותים הכספיים.
היו"ר צבי האוזר
יש לי שאלה. אנחנו דנים על מפקח ע שירותים כספיים עכשיו?
ברוריה מנדלסון
בסעיף שהקראנו, כן.
היו"ר צבי האוזר
המפקח על השירותים הכספיים הוא פקיד של משרד התקשורת.
ברוריה מנדלסון
עובד משרד התקשורת. כן.
היו"ר צבי האוזר
זה אגף הפיקוח של משרד התקשורת? הפיקוח על הדואר? איך זה נקרא?
ברוריה מנדלסון
ברוריה מנדלסון: כתוב שהשר ימנה מבין עובדי משרד התקשורת. זאת אומרת, הוא אחד מבין עובדי המשרד.
היו"ר צבי האוזר
יש לו הכשרה פיננסית?
ברוריה מנדלסון
אורן, תציג את עצמך
אורן לביאן
כן, יש לי הכשרה פיננסית. אני רואה חשבון במקצועי. אני למדתי כלכלה וחשבונאות.
היו"ר צבי האוזר
אתה בפועל מפקח?
אורן לביאן
אני והצוות שלי.
היו"ר צבי האוזר
אתם מפקחים על בנק הדואר?
אורן לביאן
גם על הפעילות של בנק הדואר. כן.
היו"ר צבי האוזר
זאת אומרת, לבנק הדואר יש רגולטור ייחודי. שוב, זה לא בדיוק בנק רגיל.
אורן לביאן
לבנק הדואר יש רגולטור ייעודי וזה משרד התקשורת מאחר והוא לא תאגיד בנקאי, הוא לא מפוקח על ידי המפקח על הבנקים.
ברוריה מנדלסון
אבל גם בתוך המשרד יש פונקציה שהיא אחראית על הפיקוח.
אורן לביאן
יש לי עובדים ספציפיים.
היו"ר צבי האוזר
כמה אנשים מפקחים על בנק הדואר?
אורן לביאן
ארבעה.
קריאה
על כל הפעילות הדוארית.
אורן לביאן
לא. הוא שאל על בנק הדואר.
היו"ר צבי האוזר
בסך הכול זה מודל מאוד מעניין. אם אפשר לפקח על כל בנקים, ארבעה אנשים, יכול להיות שנעשה בנצ'מרק.
אורן לביאן
אם תעשה בנצ'מרק אתה תמצא שברוב המדינות בעולם הרגולטורים הייעודיים על התקשורת ועל הדואר מפקחים גם על בנקי דואר שהם לא בנקים מסחריים.
היו"ר צבי האוזר
לגבי פונקציית בנק הדואר, בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו – אנחנו מטייבים במידה מסוימת את ההסדר.
אורן לביאן
בדיוק.
היו"ר צבי האוזר
ההסדר הזה של פיקוח על בנק הדואר, מתי נקבע במקור?
אורן לביאן
ב-2012. תיקון מספר 11, הוכנס פרק שלם לפיקוח. כעת אנחנו פשוט מסדירים את הפיקוח על הדואר ואנחנו מאחדים את הפרקים. אנחנו מבטלים ומעבירים סעיפים שהם קיימים.
ברוריה מנדלסון
הטיוב המרכזי הוא דווקא בקשר לפיקוח על השירותים שאינם שירותים כספיים. הפיקוח על השירותים הכספיים מוסדר כבר קיום בחוק. בקשר אליהם אנחנו עושים עכשיו איזשהו תיקון קוסמטי ומעבירים אותם לפרק אחד מאוחד שיסדיר את כל סמכויות הפיקוח יחד.
איתי עצמון
יש לנו הערה נקודתית לסעיף 21.
טל פוקס
רק לסעיף הזה. יהיה צריך לקחת בחשבון שכאשר נגיע לתיקון של תיקון מספר 11 לחוק הדואר, בגלל שזה סעיף שקבוע בהוראת מעבר, בהוראת שעה, אנחנו נצטרך לראות אם לא צריך לשנות את האסדרה.
ברוריה מנדלסון
ההערה הזאת היא הערה כללית על כל הסעיפים שנכנסים לתוקף בהוראת שעה.
טל פוקס
נכון. היום אנחנו דנים בסעיף הזה שצריך להסדיר אותו אולי מחדש.
ברוריה מנדלסון
נכון.
היו"ר צבי האוזר
יש לנו הסתייגויות?
איתי עצמון
כן.
היו"ר צבי האוזר
קראנו עד סעיף 24?
ברוריה מנדלסון
עוד לא הקראנו את סעיף 24.
איתי עצמון
הקראנו את סעיף 21, 22 ו-23. במה שהגשתם, אני רואה שיש הסתייגות כפולה. יש שלוש הסתייגויות. חבר הכנסת קרעי, הגשתם שלוש הסתייגויות.
היו"ר צבי האוזר
יש כאן פעמיים 20 ו-22 – יימחק.
איתי עצמון
את סעיף 20 לא הקראנו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אם יש כפל, תסיר את הכפל.
היו"ר צבי האוזר
אם כן, יש לנו שתי הסתייגויות.
איתי עצמון
שלוש הסתייגויות. יש כאן את סעיף 22 יימחק.
היו"ר צבי האוזר
את הסתייגות 3 אני מוחק. יש את הסתייגות 4, 5 ו-6.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון.
היו"ר צבי האוזר
גם 7 כי 7 מתייחסת לסעיף 24.
איתי עצמון
עוד לא קראנו את סעיף 24.
היו"ר צבי האוזר
אתה רוצה לנמק?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. זה בסדר. אתה יכול להצביע.
היו"ר צבי האוזר
מי בעד ההסתייגויות לסעיף 22 ו-23? מי נגד? מי נמנע.

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר צבי האוזר
ההסתייגויות לא התקבלו.

מי בעד אישור סעיפים 21 עד 23 כנוסח המונח בפני הוועדה? 2. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
אושרו
היו"ר צבי האוזר
הסעיפים אושרו.

אנחנו עוברים לסעיף 24.
איתי עצמון
שכולל כמה סעיפים. תסבירי את הסעיפים בקצרה ואז יהיה אפשר להקריא אותם.
ברוריה מנדלסון
כמו שאמרנו קודם, סמכויות הפיקוח על השירותים הדואריים מוסדרות כיום בתקנות רשות הדואר, הפיקוח על פעולותיה של הרשות. מוצע כעת לעשות פרק פיקוח ייחודי, בדומה לחקיקה עדכנית, שיעגן את כל סמכויות הפיקוח הן על השירותים הדואריים והן על השירותים הכספיים. הפיקוח על השירותים הדואריים יחול על כל השחקנים בתחום שירותי הדואר שזאת חברת הדואר, בעלי היתרים וגם על גורם שנותן שירותים בתחום המוסד ללא היתר.

קיימת חשיבות גדולה במיוחד בעת הזאת לקבוע סמכויות פיקוח בתחום הדואר על כלל השחקנים לאור המוצע, מה שכבר הקראנו בדיון הקודם, לפתוח את כל תחום הדואר לתחרות. על מנת להבטיח סמכויות פיקוח יעילות שיוכלו לפקח על התחרות ולראות שהכול מתקיים כסדרו, אנחנו צריכים סמכויות כאלה.
היו"ר צבי האוזר
לא הבנתי. יש היום שלושה מודלים של הפעלה. יש הפעלה תחת רישיון שזאת רשות הדואר?
ברוריה מנדלסון
כן. חברת הדואר.
היו"ר צבי האוזר
סליחה, חברת הדואר שיש לה רישיון.
ברוריה מנדלסון
כן. יש לה רישיון.
היו"ר צבי האוזר
יש בעלי היתרים שעוסקים בדואר.
ברוריה מנדלסון
כן.
היו"ר צבי האוזר
ויש מי שעוסק בדואר ואינו בעל היתר?
אורן לביאן
זה אסור. לפי החוק זה אסור.
היו"ר צבי האוזר
כי את אמרת שזה יחול.
ברוריה מנדלסון
כי אנחנו רוצים שתהיה לנו סמכות לפקח, לבקש ממנו מידע. היום אין לנו שום סמכויות בקשר לאותם גורמים שפועלים בצורה כזאת.
היו"ר צבי האוזר
זאת אומרת, היום זה אסור במובן שזו פעולה פלילית?
ברוריה מנדלסון
כן.
אורן לביאן
כן. זה סעיף 92 לחוק.
היו"ר צבי האוזר
זה סעיף פלילי. זאת אומרת, מישהו שעוסק בחלוקת דואר או בפעולת דואר ללא היתר, המשטרה צריכה לטפל בו. זה לא עניינו של משרד התקשורת והיום אתם רוצים סמכויות בתחום הדואר שגם לפקח תהיה סמכות כלפי כולם.
אורן לביאן
לא. לא כלפי כולם אלא כל מי שמקבל היתר או רישיון.
היו"ר צבי האוזר
וגם מי שאיננו מקבל רישיון.
אורן לביאן
מי שאינו מקבל רישיון, זה בפרק של העיצומים הכספיים. לא כאן.
איתי עצמון
פיקוח בכל מקרה קיים.
אורן לביאן
נכון. פיקוח בכל מקרה קיים.
איתי עצמון
זה התנאי להפעלת אמצעי אכיפה בין אם פליליים ובין אם מינהליים.
אורן לביאן
נכון. זה כן. אבל סמכויות הפיקוח הן כלפי בעל רישיון.
היו"ר צבי האוזר
ובמודל המעודכן תהיה הבחנה בין בעל רישיון לבעל היתר.
ברוריה מנדלסון
לא. הסמכויות הן זהות. יש הבחנה בין השירותים הכספיים לשירותים שאינם שירותים כספיים.
היו"ר צבי האוזר
אבל לכאורה בעלי ההיתרים דהיום יצטרכו לבקש רישיון?
ברוריה מנדלסון
לא.
אורן לביאן
גם היום הם צריכים לבקש. מי שרוצה לפעול לפי החוק, צריך לבקש היתר או אם הוא רוצה, רישיון.
לירן אבישר בן חורין
לא. מי שרוצה, יפעל בהיתר, מי שרוצה, יפעל ברישיון והסמכויות יחולו כלפי כולם.
היו"ר צבי האוזר
הפקח הוא לגבי כולם.
לירן אבישר בן חורין
נכון.
היו"ר צבי האוזר
כמה שחקנים יש בשוק שעובדים תחת היתר?
אורן לביאן
בדואר כמותי יש 11 ובדואר בלדרות, דואר לחוץ לארץ ומשלוחים יקרים, יש בין 50 ל-60.
היו"ר צבי האוזר
זאת אומרת, יש לכם בערך 70.
אורן לביאן
בין 60 ל-70.
היו"ר צבי האוזר
שנכון להיום, לפקח אין סמכויות עליהם. לפני התיקון הזה.
לירן אבישר בן חורין
נכון. יש לו סמכויות לבקש מידע אבל אין לו את כלל סמכויות הפיקוח שאנחנו מציעים עכשיו לכלול בפרק.
היו"ר צבי האוזר
אתם מסדירים תחום שיש בו 70 שחקנים. כמה זמן הם עובדים כך?
אורן לביאן
מ-2006.
היו"ר צבי האוזר
יפה. אט אט אנחנו עוזבים עולם שלישי. יש מספיק פקחים לפקחו על חלוקת הדואר?
אורן לביאן
כן. אני חושב שכן. כוח האדם הוא מספיק. אנחנו שמונה עם שני סטודנטים. לשוק הזה זה מספיק.
היו"ר צבי האוזר
בסדר. נקריא את סעיף 24.
ברוריה מנדלסון
24. הוספת פרק ו'2

אחרי סעיף 88כא לחוק העיקרי יבוא:

פרק ו'2: פיקוח

88כב. הסמכת פקחים

(1) השר רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו, פקחים שיהיו נתונות להם סמכויות הפיקוח לפי פרק זה, כולן או חלקן, לשם ביצוע הוראות לפי חוק זה (בחוק זה – פקח). הודעה על הסמכת פקח לפי סעיף קטן זה תפורסם ברשומות.

(2) לא יוסמך פקח לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה:

(1) הוא לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השר, לשמש פקח, ולא הוגש נגדו כתב אישום בעבירה כאמור.

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר.

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים, ככל שהורה השר.
היו"ר צבי האוזר
זה אומר שהורה השר בהנחיה מינהלית פנימית?
אורן לביאן
כן. עשינו את זה בעבר, בשנת 2012 ובהמשך ועשינו התייעצות עם המשרד לביטחון פנים לגבי התכנים של הקורס.
היו"ר צבי האוזר
אבל למשל, סתם, אזרחות זה תנאי לפקח?
איתי עצמון
חשוב לי לציין כאן שהמודל שמוצע כאן הוא מודל שקיים בעשרות חוקים. כלומר, יש איזושהי תבנית, איזשהו מודל של סמכויות פיקוח. בנוסח כאן נצמדנו, המשרד נצמד ואנחנו קצת השלמנו בהערות שמסומנות, לגבי המודל הזה שבעצם כולל הסמכת פקחים או מפקחים ולאחר מכן הסמכויות שלהם.
היו"ר צבי האוזר
סתם יש לי תהייה האם פקח דואר צריך לדעת עברית על בוריה. יכול להיות שזה בהנחיות שר.
ברוריה מנדלסון
זאת סמכות של השר לקבוע תנאי כשירות נוספים מעבר למה שקבוע בחוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
תלוי איפה הוא משרת. אם הוא משרת בכפרים ערביים, הערבים על בוריה יותר רלוונטית מעברית על בוריה. אני לא מבין אם אלה עשרות חוקים וזאת אותה תבנית, למה עדיין זה לא מוגדר עם איזה עבירות אדם לא יכול להיות עם סמכויות פיקוח? למה כל שר צריך להמציא לעצמו את זה.
איתי עצמון
מדובר כאן - זאת גם כן איזושהי תבנית – על עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לדעת השר.
איתי עצמון
כל עבירה.
היו"ר צבי האוזר
נגיד אחד גונב דואר. הוא יכול להיות פקח אלחוט אבל כנראה פקח דואר הוא לא יכול להיות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני אומר למה כל שר – אם יש עשרות חוקים כאלה - - -
לירן אבישר בן חורין
זה מאוד רלוונטי לשאלה. אתה שואל את עצמך אם הוא יכול להיות מפעיל טלפון סלולרי אם הוא עשה עבירת תנועה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא מפעיל. פקח. מדברים כאן על סמכויות פיקוח.
לירן אבישר בן חורין
זה אותו דבר. זה מעולמות אחרים אבל גם בסמכויות הפיקוח.
ברוריה מנדלסון
תלוי על מה אתה מפקח.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת אומרת אתה יכול להיות עבריין ב-א' ולפקח על ב' ועבריין ב-ב' ולפקח על א'.
ברוריה מנדלסון
יש עבירות מסוג מסוים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. סוג זה משהו אחר. אם זה פשע או עוון, זה משהו אחר ואז צריך לקבוע תבנית. למה כל שר יכול להכניס עבריינים לפי איך שנראה לו?
היו"ר צבי האוזר
אתה קובע כאן את הבנצ'מרק התחתון. אחרי כן השר יכול לעלות.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. אין כאן שום רף תחתון. כלום.
היו"ר צבי האוזר
אתה מדבר על רף שהורשע בעבירה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. אין. לדעת השר.
היו"ר צבי האוזר
לדעת השר זה מהותה, חומרתה או נסיבותיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת אומרת שהשר יכול להגיד שהוא יכול לקבל כל אחד.
היו"ר צבי האוזר
לא. השר לא יכול. אתה מבחין בין מי שהורשע בעבירה למי שלא הורשע בעבירה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. גם לא.
ברוריה מנדלסון
כן.
איתי עצמון
כן.
שלמה קרעי (הליכוד)
ולא הוגש נגדו כתב אישום. גם כתב אישום, אתה שם אותו הדבר. אתה שם כתב אישום, חשוד כמו הורשע, אבל איזה סוג אתה משאיר לכל שר לקבוע.
איתי עצמון
אבל לפי התחום. מדובר על התחום המהותי.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, אבל אין כאן רף תחתון. אין כאן מישהו שאתה אומר שאם הוא שדד בנקים, הוא לא יכול להיות מפקח. אם השר יחליט שהוא יכול, הוא יכול.
היו"ר צבי האוזר
עמדתו של השר תמיד כפופה לביקורת שיפוטית. נדמה לי שהמחוקק מרמז או מצביע על חוסר נוחות מובהקת מאדם שעבר עבירה. כמו שאמרת, כאן יש שיקול דעת של השר שיכול להתייחס לעניין הזה. בוא נגיד שאם יבוא שודד בנקים משוחרר והשר ימנה אותו כפקח על הברינקס – אני לא יודע אם הברינקס עדיין תחת פיקוח שר התקשורת.
ברוריה מנדלסון
כבר לא.
היו"ר צבי האוזר
כבר לא. גם הברינקס של הדואר. הדואר מוביל כסף. נכון?
ברוריה מנדלסון
כן.
היו"ר צבי האוזר
אז אתם כן מפקחים על הובלת הכסף של הדואר.
ברוריה מנדלסון
של הדואר, כן.
היו"ר צבי האוזר
אני מניח ששודד בנק לא יהיה אחראי על פיקוח הובלת הכסף של הדואר.
אורן לביאן
אני רוצה להאיר משהו על תנאי הסף. בכל מקרה מדובר בעובד מדינה והוא כפוף לכללי התקשי"ר. מי שמורשע בעבירה עובר הליך משמעתי בנציבות שירות המדינה. זה הרף המינימלי. כשאני או מישהו בא לשירות המדינה, אתה צריך להצהיר ושואלים אותך אם הורשעת או לא הורשעת. יש שאלון.
לירן אבישר בן חורין
זאת אומרת, יש לך עוד רף כניסה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אם כן, אולי הסעיף הזה מיותר.
אורן לביאן
זה תנאי הסף המהותי.
היו"ר צבי האוזר
נמצאת אתנו עדי ליברוס ממשרד המשפטים? אתם רוצים להתייחס לזה?
עדי ליברוס
כן. שלום. סליחה, אני כאן אבל תתייחס לירון קשת מהמחלקה הפלילית.
היו"ר צבי האוזר
זה לא חייב להיות לשאלת הפליליות. לכל סעיף (ב), לגבי עצמאים, אנחנו מבינים שזאת תבנית כללית, אבל לירון, בבקשה.
לירון קשת
זה כמו שאיתי אמר, תבנית פיקוח שמופיעה לנו בהרבה חוקים. אנחנו יכולים לבדוק את העניין הזה אבל מבחינתנו לפחות באופן ראשוני התבנית הזאת מאפשרת להתאים לכל חוק את העבירות שרלוונטיות לו שבגינן אפשר להסמיך או לא להסמיך פקחים.
לירן אבישר בן חורין
אם אתה מתחיל לפרט סוגי עבירות וכולי, אתה לא יוצא מהדבר הזה.
היו"ר צבי האוזר
נכון. לא הייתי נכנס לסוגי העבירות. אני שואל האם תנאי כשירות נוספים לעניין פיקוח דואר, המחוקק היה צריך לתת את דעתו. הוא נותן שיקול דעת מלא לשר ואני מניח שהשר יודע את מלאכתו. העבירה היא כללית. ההכשרה היא מתבקשת. השאלה אם בסוגים מסוימים של מלאכות, בחקיקה ראשית היה צריך לקבוע אבל אני מסכים אתכם שהנוסח הזה הוא סביר, אגב, אנחנו בכלל דנים בתיקון. אנחנו מאשרים את כל 88כב או אנחנו מאשרים רק את המתוקן?
איתי עצמון
לא. את כל הסעיף.
היו"ר צבי האוזר
מחוקקים אותו מחדש.
איתי עצמון
כן. אני רק אגיד שלגבי תנאי כשירות נוספים, זה ככל שהשר מצא לנכון, הוא יכול להורות על עוד תנאים.
היו"ר צבי האוזר
אני הייתי מוסיף ידיעת עברית על בוריה. אני חושב שמפקח דואר צריך לדעת עברית על בוריה.
לירן אבישר בן חורין
חלק מהמפקחים שלנו דוברי ערבית.
היו"ר צבי האוזר
טוב שכל הפקחים ידעו גם ערבית על בוריה.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה גם תנאי סף שצריך להכניס לחברי כנסת ולא רק למפקחי דואר.
איתי עצמון
אני בכל זאת מבקש לא לחרוג.
היו"ר צבי האוזר
מבקש לא לחרוג. אנחנו נמשיך. אני נותן לכם את זה בתנאי כשירות. אנחנו לא מדברים על שירותי בנק הדואר אלא על השירותים הדואריים והשירותים הדואריים עדיין מתבצעים על ידי קריאה וכתיבה.
לירן אבישר בן חורין
הסעיף הזה מתייחס גם וגם.
היו"ר צבי האוזר
אני אתכם. אנחנו נמשיך. אני מפנה את תשומת לב השר לתנאי כשירות.
ברוריה מנדלסון
הסעיף שקראנו, סעיף 88כב, מחליף את סעיף 88טז לחוק היום שמסדיר את הסמכת הפקחים לעניין השירותים הכספיים.

88כג. סמכויות המפקח או פקח

לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי חוק זה, רשאי פקח, ולעניין פסקה (1) לגביע השירותים הכספיים ולגבי פסקה (3) גם המפקח:

(1) לדרוש מכל אדם למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו. וכן -

(2) לשם פיקוח כאמור ברישה, למעט בכל הנוגע לשירותים הכספיים -

(1) להיכנס לכל מקום שבו בעל רישיון, סוכן דואר או מי מטעמם פועל או מנהל את עסקיו, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

(2) לדרוש בכתב מבעל רישיון, מכל נושא משרה בו, מסוכן דואר, מפקיד דואר או מגורם אחר הפועל מטעמו של בעל רישיון למסור לו בכתב כל מידע או מסמך שיש בהם כיד להבטיח את ביצוען של ההוראות לפי חוק זה או להקל על ביצוען. לעניין זה, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.

(3) לערוך בדיקות או מדידות במקום כאמור בפסקת משנה (א) או במיתקן המשמש לאספקה או לניטור של שירותים הניתנים בידי בעל רישיון או בידי מי מטעמו, וכן למסור את הבדיקות או המדידות למומחה, לשמור או תן או לנהוג בהן בדרך אחרת.

(3) לשם פיקוח על פעילותה של החברה הבת בכל הנוגע לשירותים הכספיים –

(1) להיכנס לכל מקום שבו החברה, החברה הבת, או סוכן דואר מנהלים את עסקיהם, לרבות לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

(2) לדרוש בכתב מהחברה או מהחברה הבת, מכל נושא משרה בהן, ממי שמועסק על ידן, לרבות רואה החשבון המבקר שלהן או סוכן דואר, ומגורם אחר הפועל מטעמה של החברה הבת, למסור לו בכתב כל מידע או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוען של הוראות לפי חוק זה או להקל על ביצוען. לעניין זה, "מסמך" – לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995.
איתי עצמון
תסבירי בבקשה.
ברוריה מנדלסון
בסעיף 88כג אנחנו מפרטים את סמכויות הפיקוח כמקובל בחקיקה עדכנית. זה סעיף שמחליף את סעיף 88יז הקיים היום. סעיף (2)(א), עניינו כניסה לחצרים. סעיף קטן (ב) מסדיר את הסמכות לדרוש בכתב מידע או מסמך וסעיף קטן (ג) לסעיף (2) מסדיר את הסמכות לערוך בדיקות או מדידות. איתי הציע תיקון נוסח, בהמשך להערת משרד המשפטים והערה שלכם.
איתי עצמון
זו הייתה הערה שלנו שהפנינו גם למשרד המשפטים. בפסקת משנה (ג) שמתחילה ב"לערוך בדיקות או מדידות". אם דיברנו על מודל, המודל המקובל הוא שדגימות או מדידות מוסרים למעבדה מוסמכת. זאת התבנית. כאן הוצעה איזושהי הצעה שהיא חריגה ואנחנו לא מכירים כמוה, שקובעת במפורש בחקיקה ראשית שהבדיקות והמדידות יימסרו למומחה שאנחנו לא יודעים מי הוא. הוא לא מוגדר.
ברוריה מנדלסון
יש סמכות כללית בסוף לשמור או לנהוג בכל דרך אחרת, אנחנו חושבים שזה כולל את הסמכויות הנדרשות לנו ולכן אנחנו מציעים למחוק "וכן למסור את הבדיקות או המדידות למומחה".
היו"ר צבי האוזר
למחוק את זה?
ברוריה מנדלסון
כן. למחוק את המלים האלה.
איתי עצמון
מה יצא מהסעיף? לערוך בדיקות ומדידות, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת?
ברוריה מנדלסון
כן.
היו"ר צבי האוזר
אגב, המינוח בדיקות ומדידות, זה המונח השגור במלאכה הזאת?
איתי עצמון
אתה שואל לגבי הדואר.
היו"ר צבי האוזר
כן. הרי אנחנו מדברים כאן עכשיו לגבי הפונקציות הכספיות של הדואר.
ברוריה מנדלסון
לא. גם וגם.
איתי עצמון
כל השירותים לפי החוק. גם דואריים.
אורן לביאן
לא. פסקת משנה (2) היא רק על הדואר.
היו"ר צבי האוזר
רק לשירותים הכספיים.
ברוריה מנדלסון
למעט.
היו"ר צבי האוזר
למעט בכל הנוגע. סליחה.
אורן לביאן
אנחנו מדברים על הדואר. כן עושים בדיקות ומדידות. למשל מודדים את היכולת של תאי חלוקה או תיבות דואר להכיל מנפח כזה או אחר, עושים בדיקות למערכות ניהול תורים וכדומה.
היו"ר צבי האוזר
סעיף 3 הוא בנושא השירותים הכספיים.
אורן לביאן
סעיף 3 הוא סעיף קיים היום בחוק. אנחנו פשוט מעתיקים אותו. זה סעיף קיים והוא גם מתייחס ספציפית רק לחברת הדואר. הוא לא מתייחס לאף אחד אחר.
היו"ר צבי האוזר
בכל הנוגע לשירותים כספיים.
אורן לביאן
נכון. שים לב, הוא מתייחס לפעילותה של חברה הבת או לסוכן דואר. זה רק לחברת דואר. זה לא למקום שפועל בו בעל רישיון. הפעילות של בנק הדואר בחוק הה היא ייחודית רק לחברת הדואר.
היו"ר צבי האוזר
ברור לי. לכן לפקח על הנושאים האלה צריכות להיות מיומנויות מסוימות.

יש הערות? הסתייגויות?
איתי עצמון
אתה מתכוון להסתייגויות מהותיות?
היו"ר צבי האוזר
יש הסתייגויות מהותיות? אני לא רואה.
איתי עצמון
יש הסתייגויות.
היו"ר צבי האוזר
קיבלתי הודעה שרוית גרוס, מנכ"לית התאחדות בעלי המלאכה והתעשייה, ביקשה להתייחס. היא ב-זום.
רוית גרוס
נעים מאוד. תודה לאדוני שנתן לי את זכות הדיבור. אני רוצה להתייחס בכלליות באופן עקרוני וגם ספציפית לסעיף ההדפסות, סעיף שמתייחס להדפסות שניתן להעביר לתאגידים.

אנחנו בהתאחדות המלאכה והתעשייה מייצגים בעלי תעשייה ביניהם גם מפעלי דפוס קטנים. מפעלים קטנים, הכוונה לכאלה שמעסיקים עד 20 עובדים. נראה לי שבכל הדיון הזה על הדואר הכמותי ולפתוח את השוק או לא לפתוח את השוק, שכחתם אותנו העסקים הקטנים. אני חייבת לומר שכבר עכשיו השוק הזה של ענף ההדפסות של בעלי הדפוס הקטנים - - -
היו"ר צבי האוזר
גברתי, אני מבין את עיקרי דבריך אבל הם לא רלוונטיים לסעיף 24, פרק הפיקוח.
רוית גרוס
לדעתי הם רלוונטיים לסעיף 25.
היו"ר צבי האוזר
כשנגיע לסעיף 25, ניתן לך את רשות הדיבור.
רוית גרוס
סליחה, לא סעיף 25. סעיף 5(א)(2).
איתי עצמון
אני שוב אומר, הסעיפים האלה לא נדונים כרגע. אמרתי את זה בפתח הישיבה. אמרתי שהוועדה דנה רק ברשימה מצומצמת של סעיפים כפי שגם פורסם באתר הוועדה.
היו"ר צבי האוזר
שגגה נפלה בדבריה, לא בכוונה כמובן. כשהדברים יהיו רלוונטיים לסעיף שאת מדברת, אני אבקש לשמור לך את זכות הדיבור.
רוית גרוס
תודה אדוני. חשוב לי להביא את העמדה של בעלי העסקים הקטנים שלדעתי עדיין לא נשמעה כאן בדיון הזה. אני אשמח להתייחס כאשר תגיעו לדיון בסעיף הרלוונטי.
היו"ר צבי האוזר
אני חושב שאכן גם דבריהם של העסקים הקטנים צריכים להישמע.

משרד המשפטים רוצה להתייחס?
עדי ליברוס
כן. אני מתנצלת אבל חברתי שביקשה להתייחס חווה קשיים טכניים ולא מצליחה להתחבר. בכל מקרה נמסר לי שהדברים נאמרו על ידי משרד התקשורת ולכן הם מקובלים.
היו"ר צבי האוזר
תודה רבה. אנחנו ממשיכים בהקראה.
ברוריה מנדלסון
אנחנו ממשיכים בסעיף 88כד. עורכת הדין פאדיה זידאן תקריא.
פאדיה זידאן
88כד. בירור מנהלי

(1) היה למנהל הכללי של משרד התקשורת (בסעיף זה – המנהל הכללי) יסוד סביר להניח כי בעל רישיון הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, למעט לפי פרק ו'1, רשאי הוא, מנימוקים שיפרט בהחלטתו לזמן או להתיר לפקח לזמן נושא משרה ובעל הרישיון שלדעת המנהל עשויה להיות לו ידיעה הנוגעת להפרה ולשאול אותו שאלות בקשר לאותו עניין לשם בירור ההפרה.

(2) היה למפקח יסוד סביר להניח כי החברה או החברה הבת הפרה הוראה מההוראות לפי פרק ו'1, רשאי הוא, מנימוקים שיפרט בהחלטתו לזמן, או להתיר לפקח לזמן נושא משרה בחברה או בחברה הבת, לפי העניין, ולשאול אותו שאלות בקשר לאותו עניין.

(3) מי שזומן כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), יתייצב במועד שזומן אליו. זימון לפי סעיף קטן (א) או (ב) ייעשה למועד סביר ולמקום שיתואם עם נושא המשרה.

(4) זומן נושא משרה לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג), יודיע המנהל הכללי, המפקח או הפקח, לפי העניין, לנושא המשרה שזומן, לפני תחילת התשאול, מה הם המעשים שביחס להפרתם יישאל. נושא המשרה שזומן ישיב לשאלות שנשאל, ותשובותיו לא ישמשו כראיה בהליכים פליליים או בהליכים אזרחים נגדו.

לצורך בירור יעיל ומהיר של הפרת הוראות חוק הדואר מוצע בסעיף הזה להסמיך לעניין השירותים הדואריים את המנהל הכללי של משרד התקשורת – היום של המנהלת הכללית של משרד התקשורת – ולעניין השירותים הכספיים את המפקח לבצע הליך של בירור מינהלי בהתאם להוראות שהקראתי.
היו"ר צבי האוזר
הנוהל הזה קיים גם בהסדרים אחרים עליהם מפקח משרד התקשורת?
אורן לביאן
כן, זה קיים בחוק התקשורת.
היו"ר צבי האוזר
זאת אומרת, זה Back to back להסדר בחוק התקשורת.
ברוריה מנדלסון
כן. ההסדר קיים גם בחוק התקשורת.
היו"ר צבי האוזר
הנושא הזה שהמנכ"ל יכול להאציל את הסמכות הזאת לפקח. יש כאן את המנכ"ל, יש כאן את המפקח ויש את הפקח.
אורן לביאן
כן. המנכ"ל או המנכ"לית אחראית על כל שירותי הדואר. המפקח אחראי על בנק הדואר. המפקח הוא הרגולטור של בנק הדואר והפקחים עובדים תחת המפקח לעניין הבנק ותחת המנכ"לית לעניין שירותי הדואר. מדובר בסעיף שנועד לייעל את אפקטיביות האכיפה, לזמן לצורך בירור של הפרות ולכן יש סוגי הפרות שיכול להיות שהמנכ"ל יחליט משיקוליו להותיר את זה לבירור של פקחים או מפקחים. לכן יש את האפשרות להאציל את הסמכות.
היו"ר צבי האוזר
כן, אבל אני רואה שההאצלה היא רק לפקח ולא למפקח.
אורן לביאן
נכון, כי המפקח הוא הרגולטור על בנק הדואר. הפיקוח על בנק הדואר הוא על ידי עובד ייעודי.
היו"ר צבי האוזר
אבל האם המנכ"ל, לבירור מינהלי,, האם אפשר לעשות בירור מינהלי לחברת הדואר?
אורן לביאן
לא. בירור מינהלי אתה עושה לאדם, בשר ודם. לנושא משרה.
היו"ר צבי האוזר
לנושא משרה בחברת הדואר?
אורן לביאן
כן.
היו"ר צבי האוזר
הבירור המינהלי הזה יכול להתבצע על ידי מנכ"ל משרד התקשורת.
אורן לביאן
לעניין שירותי הדואר בלבד.
היו"ר צבי האוזר
או על ידי פקח.
אורן לביאן
לעניין שירותי הדואר.
היו"ר צבי האוזר
למה לא או מפקח?
אורן לביאן
כי ההסדר לגבי בנק הדואר הוא הסדר של רגולטורים פיננסיים. כל הרגולטורים הפיננסיים הם עובדים ייעודיים שממונים לשם כך. גם המפקח על בנק הדואר הוא עובד ייעודי שמונה לשם כך ובידיו נתונות הסמכויות. לגבי שירותי הדואר, הסמכויות ניתנות לשר או למנכ"ל.
היו"ר צבי האוזר
אני מבין אותך אבל קרא את לשון החוק שאתם מציעים כאן.
אורן לביאן
הבנתי את השאלה.
היו"ר צבי האוזר
למה כתוב לי שרשאי הוא מנימוקים להתיר לפקח. למה לא להתיר לפקח או מפקח?
אורן לביאן
ההבנה שלנו היא שהפקח לעניין שירותי הדואר יכול להיות גם המפקח.
לירן אבישר בן חורין
לא. יכול להיות שזאת ההבנה.
היו"ר צבי האוזר
זאת ההבנה אבל לא כך עולה מהחוק.
ברוריה מנדלסון
אני חושבת שההסבר הוא שהמפקח לעניין השירותים הכספיים יכול גם לקבל הסמכה כפקח. אם הוא יקבל, הסמכות יכולה להיות מואצלת אליו ואז אין בעיה. אבל ככלל, מדובר בגורם ספציפי שמטפל בשירותים הכספיים.
היו"ר צבי האוזר
את אותו בירור מינהלי יכול לבצע המנכ"ל בעצמו או באמצעות אחר. באמצעות אחר, זה הפקח. מדוע שבאמצעות אחר לא יהיה הפקח או המפקח? נגיד אתה עושה בירור מינהלי למנכ"ל חברה, אז אתה אומר שאתה מזמן את מנכ"ל חברת הדואר, מנכ"ל משרד התקשורת אומר שצריך לעשות לו בירור והוא מציע שלא הפקח אלא שהמפקח שעומד בראש יחידת הפיקוח יעשה זאת. אז יאמרו ששכחו להוציא הסמכה כפקח, זה צריך להופיע ברשומות, זה ייקח שלושה חודשים, זה תקוע בלשכה המשפטית ובסוף פקח יעשה את זה.
ברוריה מנדלסון
שום דבר לא תקוע בלשכה המשפטית.
היו"ר צבי האוזר
נכון. סליחה. מאז ימי עורך דין אוהלי זיכרונו לברכה שום דבר לא היה תקוע. אני חייב להודות שעורך דין אוהלי זיכרונו לברכה הוא זה שלימד אותי לענוב עניבה.
איתי עצמון
יש כאן הבחנה ברורה. בסעיף קטן (א) כתוב למעט לפי פרק ו'1. פרק ו'1 זה השירותים הכספיים. זה סעיף קטן (א). סעיף קטן (ב) מדבר על הפרת הוראה מהוראות לפי פרק ו'1 שהוא הפרק של השירותים הכספיים. לכן יש כאן הפרדה שבעיניי היא נכונה.
היו"ר צבי האוזר
אבל אז כתוב להתיר לפקח, ב-(ב).
איתי עצמון
יש פקחים שהם רק - - -
אורן לביאן
לעניין הדואר יש מנכ"ל ופקח. במקום לפקח, יש מנכ"ל ויש פקח. לעניין בנק הדואר יש מפקח ופקחים.
היו"ר צבי האוזר
בנק הדואר מוסדר ב-88כד(ב)?
ברוריה מנדלסון
כן.
היו"ר צבי האוזר
האם אני יכול להוסיף להותיר לפקח או למפקח?
איתי עצמון
אבל זה הוא. "היה למפקח יסוד סביר להניח כי החברה או חברת בת הפרה הוראה מהוראות לפי פרק ו'1, רשאי הוא, מנימוקים שיפרט" וכולי.
היו"ר צבי האוזר
הבנתי. זה אפילו לא המנכ"ל.
ברוריה מנדלסון
בשירותי הדואר אין מנכ"ל.
אורן לביאן
יש פקח.
היו"ר צבי האוזר
סליחה. טעיתי. הבנתי. זאת אומרת שהמנכ"ל הוא לעניין השירותים הדואריים והמפקח הוא הרגולטור ולמנכ"ל משרד התקשורת אין יד ורגל בקונטקסט הזה.
אורן לביאן
כן.
היו"ר צבי האוזר
עכשיו שכנעתם אותי.
פאדיה זידאן
לגבי סעיף קטן (ב), האם כדאי להתאים את הנוסח למה שרשום ב-(א), שלדעת המפקח עשויה להיות לו ידיעה הנוגעת להפרה ובסוף הסעיף להוסיף "לשם בירור ההפרה".
איתי עצמון
כן. את אותו נוסח נכתוב גם בסעיף קטן (ב).
ברוריה מנדלסון
88כה. זיהוי מפקח או פקח

מפקח או פקח לא יעשה שימשו בסמכויותיו הנתונות לו לפי פרק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ואם הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, וכן יש בידו תעודה החתומה בידי השר המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

בסעיף הזה מוצע לקבוע חובת הזדהות שתחול על פקח או מפקח בטרם הוא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו כמקובל בחקיקה עדכנית.
היו"ר צבי האוזר
מפקח יש רק אחד?
ברוריה מנדלסון
כן.
איתי עצמון
מפקח הוא בעצם כמו המנהל. הוא רגולטור.
היו"ר צבי האוזר
אני מבין שיש כמה פקחים אבל מפקח הוא פקח על בנק הדואר?
ברוריה מנדלסון
כן.
היו"ר צבי האוזר
זאת אומרת, יש לו שחקן אחד. למה לשים כאן את המפקח? זה אדם אחד על חברה אחת. גם למנכ"ל יש כאן סמכויות.
אורן לביאן
המנכ"ל לא מפעיל סמכויות פיקוח בשטח.
היו"ר צבי האוזר
"היה למנהל הכללי יסוד סביר להניח כי בעל רישיון הפר", הוא רשאי לזמן נושא משרה. יש לו סמכות.
איתי עצמון
זאת לא סמכות פיקוח במובן הקלאסי.
לירן אבישר בן חורין
כאן הוא נכנס לבנק ואומר שהוא מבקש לבדוק כך וכך.
היו"ר צבי האוזר
ואז הוא אומר שהוא המפקח.
אורן לביאן
אנחנו מציגים תעודה ונכנסים.
לירן אבישר בן חורין
תחשוב שבסניף לא כולם מכירים את אורן לביאן.
היו"ר צבי האוזר
הבנתי. בסדר.
איתי עצמון
יש הערות לסעיפים האלה?
היו"ר צבי האוזר
יש הערות מהותיות? אין הערות מהותיות.
איתי עצמון
יש הסתייגויות. למחוק את כל סעיף 24 ולחילופין יש אחר כך הסתייגויות לתיקונים.
היו"ר צבי האוזר
זאת אומרת, זה מה שנקרא 7. 8, 9, 10, 11, 12 ו-13. אנחנו נצביע על כל ההסתייגויות כפי שמופיעות בנספח, ממספר 7 עד 13.

מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? 1. מי נמנע? אין.

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר צבי האוזר
ההסתייגויות לא התקבלו.
שלמה קרעי (הליכוד)
בתיקו זה נופל. הייתה כאן הסתייגות והיה שוויון.
איתי עצמון
לא היה שוויון.
שלמה קרעי (הליכוד)
הכול נרשם, חביבי. הכול נרשם והרשות נתונה.
היו"ר צבי האוזר
אנחנו מצביעים על כל סעיף 24 בנוסח שמופיע בפני הוועדה.

עם התיקונים שנערכו תוך כדי ההקראה.
היו"ר צבי האוזר
כן. לרבות התיקונים. מי בעד אישור סעיף 24? 1. מי נגד? מי נמנע? אין.

הצבעה
אושר
היו"ר צבי האוזר
הסעיף אושר.

אנחנו עוברים לסעיף 25.
פאדיה זידאן
25. ביטול סעיף 95

בסעיף 95 לחוק העיקרי, סעיף קטן (ב) – בטל.

בסעיף 95(ב) לחוק הדואר קבועה עבירה פלילית שעניינה איש צוות בכלי טיס או בכלי שיט אשר ביודעין עיכב דבר דואר שנמסר למפעיל לשם העברתו לחברתה דואר מתוך תפיסה כי בהקשרים הללו מספיקה סמכות האכיפה מול המפעיל לפי סעיף 95(א) לחוק.

סעיף 95(א) לחוק קובע עבירת מפעיל – "אין קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. מפעיל שלא קיים את הוראות סעיף 66 שקראנו קודם: מפעיל שלא מסר דבר דואר כאמור בסעיף 67, מפעיל שפתח שק דואר שהופקד בידו להובלה או שהוציא כל דבר מתוך השק האמור, מי שקיבל מידי פעיל או מטעמו שק דואר או דבר דואר כדי שיביאם לבית דואר ובמזיד שבר את החותם של שק הדואר או פתח את דבר הדואר".

אנחנו חושבים שהסמכות הזאת מספיקה ולא צריך לקבוע עבירה פלילית גם על איש צוות בכלי טיס.
היו"ר צבי האוזר
אני רוצה להבין. קודם כל, בסעיף שנמחק יש מיקוד על פעולת העיכוב ולא על ההשחתה או הגניבה.
פאדיה זידאן
הסעיף שנמחק קובע שאיש צוות בכלי טיס או בכלי שיט שביודעין עיכב.
היו"ר צבי האוזר
הסעיף שאת קראת יש סנקציה שמתייחסת לעיכוב?
ברוריה מנדלסון
כן, בסעיף (א)(2).
פאדיה זידאן
כן. מפעיל שלא מסר דבר דואר כאמור בסעיף 67 ו-66.
אורן לביאן
סעיף 66, זה אסור לעכב. כתוב שם ללא השהיה. בסעיף 66 כתוב ש"מפעיל יקבל על כלי טיס או על כלי שיט יוצא כל שק דואר שפקיד דואר של החברה נותן לו להובלה ומשקיבלו, יובלו בהקדם האפשרי וימסור אותו ללא השהיה".

סעיף 67 אומר: "מפעיל של כלי שיט או כלי טיס ימסור ללא השהיה את כל דברי הדואר שבו שנמסרו לו לשם העברתם לחברה, לפקיד דואר של החברה המוסמך".
היו"ר צבי האוזר
והסנקציה?
ברוריה מנדלסון
קנס.
היו"ר צבי האוזר
אבל מה כתוב?
ברוריה מנדלסון
"מפעיל שלא קיים את הוראת סעיף 66 או 67".
היו"ר צבי האוזר
הבנתי. זאת אומרת, ביצוע של העברת דואר אך עם השהיה – זאת הפרה של הסעיף.
אורן לביאן
נכון. בעיקרון אנחנו סבורים ש-(ב) נכלל ב-(א). מה שמבטלים, כוונתנו הייתה שזה נכלל ב-(א).
היו"ר צבי האוזר
ברור. אני אומר שאין כאן איזושהי פרשנות יותר רחבה לעיכובים.
אורן לביאן
לא.
היו"ר צבי האוזר
זאת לא יכולה להיות פרשנות לוואי לשינויים שאנחנו עושים.

יש התייחסויות מהותיות של מישהו? אין.

נעבור להסתייגות על סעיף 25 למרות שאני רואה שאין לנו מסתייגים.
איתי עצמון
זה לשיקול דעתך.
היו"ר צבי האוזר
אם המסתייגים לא בחרו ללמוד אתנו מלאכת הדואר, למה שאנחנו נלמד את מלאכת ההסתייגות? ולכן אין הסתייגות ואני מצביע על סעיף 25 כפי שהוא.

מי בעד? 1. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
אושר
היו"ר צבי האוזר
הסעיף אושר.

אנחנו עוברים לסעיף 44.
איתי עצמון
הוראות מעבר לעניין הפקחים.
פאדיה זידאן
44. הוראות מעבר

(1) בתקופה של שנתיים החל מיום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), יראו מי שהוסמך כמפקח לפני יום התחילה בהתאם לתקנות שהותקנו לפי סעיף 126(א) לחוק העיקרי, והסמכתו עמדה בתוקף ערב יום התחילה, כפקח שהוסמך לפי סעיף 88כב לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, ויחולו לגביו ההוראות החלות על פקח לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.
ברוריה מנדלסון
במטרה לשמור על רציפות הפיקוח במשך שנתיים לאחר כניסת החוק לתוקף, אנחנו מציעים שפקחים שהוסמכו בהתאם לתקנות הדואר, ההסמכה שלהם תמשיך להיות בתוקף למשך שנתיים עד שהם יוסמכו כפקחים לפי החוק החדש.
איתי עצמון
לגבי איזה תחום?
ברוריה מנדלסון
אנחנו מדברים על השירותים שאינם שירותים כספיים.
אורן לביאן
על השירותים שאינם שירותים כספיים ונבהיר שכל מקום שדיברנו בסעיפי הפיקוח על שירותי דואר, התכוונו לשירותים שאינם שירותים כספיים.
היו"ר צבי האוזר
שאלה. כמה פקחים כאלה יש לכם?
אורן לביאן
אני ועוד שבעה.
היו"ר צבי האוזר
אתם הוסמכתם. נכון?
אורן לביאן
כן.
היו"ר צבי האוזר
אתם אמורים להיות מוסמכים פעם נוספת. למה אנחנו צריכים הסמכה נוספת בתקופה של שנתיים?
אורן לביאן
שאלה טובה. אין לי תשובה. גם אני שאלתי את זה.
היו"ר צבי האוזר
למה אנחנו צריכים להסמיך את כל האירוע? האם את רואה ששמונת הפקחים האלה, חלקם לא יוסמכו? המבחנים הם מבחנים אחרים?
ברוריה מנדלסון
עכשיו קבענו תנאי כשירות חדשים. קבענו תנאי כשירות מפורטים בחוק ואנחנו צריכים לראות שהם עומדים בהם.
איתי עצמון
מה תנאי הכשירות שקיימים היום לפי התקנות?
היו"ר צבי האוזר
איזה תנאי כשירות השתנו אל מול תנאי הכשירות של 2012?
אורן לביאן
יש שינויים משמעותיים.
לירן אבישר בן חורין
השאלה היחידה היא אם השר יפעיל את שיקול דעתו באופן שונה ויקבע תנאי כשירות חדשים או תנאי הסמכה חדשים.
איתי עצמון
יש עכשיו בחוק תנאי כשירות חדשים.
אורן לביאן
היום יש הסמכה של השר שהסמיך אותי לפי התקנות ואני מסמיך את העובדים. כלומר, יש הסמכה. אין תנאי כשירות. בפועל מה שקרה זה שכולם עברו את ההכשרות. שלחנו את זה היום לוועדה. חלק ב-2012 וחלק במועד אחר, עברו את ההכשרות.
איתי עצמון
לא שלחתם לוועדה. שלחתם אלינו.
אורן לביאן
כן. שלחנו אליכם. לא לוועדה. סליחה. שלחנו במייל.
לירן אבישר בן חורין
ברוריה, אם התנאים ותכני ההכשרה לא ישתנו, האם הפקחים האלה - - -
היו"ר צבי האוזר
לא. יש לי שאלה אחרת. בואו נגיד שהאנשים הוסמכו, בעוד שנתיים השר רשאי לשנות את תנאי ההסמכה?
איתי עצמון
לא. עוד שנתיים רואים אותם - - -
היו"ר צבי האוזר
עוד חמש שנים. עוד חמש שנים השר מגרד את פדחתו ומחליט שבנושא הזה צריך גם ידע בתוכנה מסוימת.
לירן אבישר בן חורין
צריך לעשות להם השלמות.
היו"ר צבי האוזר
יכול לעשות להם השלמות ויכול לקבוע שמי שלא שולט בתוכנה מסוימת בתוך שישה חודשים, לא יכול להמשיך להיות מפקח. סמכות השר.
אורן לביאן
נכון.
היו"ר צבי האוזר
לכן אני שואל למה אנחנו צריכים את הסעיף הזה. הפקחים ממשיכים להיות מוסמכים והשר תמיד יכול להחליט שהוא קובע סטנדרטים.
איתי עצמון
אני אגיד ואולי ברורה תשלים.
היו"ר צבי האוזר
לאנשים אין קביעות. אני לא רוצה להיכנס כאן לדיני עבודה.
אורן לביאן
אין להם קביעות כמפקחים.
היו"ר צבי האוזר
אין להם קביעות כמפקחים . בוא נגיד שהמיומנויות מתחלפות ובן אדם לא עומד במיומנויות.
איתי עצמון
יש הסבר משפטי לעניין הזה. יש היום תקנות מאוד מאוד ישנות שקבעו סמכויות פיקוח. בתקנות האלה אין תנאי כשירות. עכשיו אנחנו קובעים בחקיקה ראשית – לא בחקיקת משנה – הוראות מפורטות לגבי ההסמכה. כלומר, אם אין לך את ההוראה הזאת, מחר, ברגע שהחוק הזה עובר, אין פקחים.
היו"ר צבי האוזר
לא. לא אמרתי שלא יהיו. שאלתי למה שנתיים. מי שביום תחילתו של חוק זה יראו מי שהוסמך כמפקח לפני יום התחילה, הסמכתו תעמוד כפקח.
ברוריה מנדלסון
אנחנו נותנים תקופה של שנתיים היערכות למשרד וגם לשר לקבוע אם נדרשים תנאי כשירות נוספים או לא ולהעביר את ההכשרות.
היו"ר צבי האוזר
אני איתך אבל אני רק מנסה להסביר. בוא נגיד שהשר יכול להחליף מעת לעת תנאי כשירות וברגע שאדם אינו עומד בתנאי הכשירות, הוא יכול להגיד לו שהוא לא עומד בתנאי הכשירות ואני מחליף אותך. אין מניעה.
ברוריה מנדלסון
נכון.
היו"ר צבי האוזר
אין לי בעיה שתכתבו שנתיים אבל אתם רצים אחרי איזשהו זנב שהוא לא קיים.
אורן לביאן
צודק.
היו"ר צבי האוזר
כל הפקחים שערב חקיקה זאת הם פקחים - אנחנו מדברים על קבוצה סגורה. אין כאן איזו טעות שאולי החשבנו מישהו שאנחנו לא יודעים מי הוא - ימשיכו על פי החוק החדש. אם אתם רוצים למען הסר ספק, השר יכול לקבוע מעת לעת תנאי כשירות. אם השר יקבע - מה טוב. תחושתי היא שהשר לא יקבע. תחושתי היא שבעוד שנתיים ירוצו שנתיים פחות שבועיים למנכ"לית ויאמרו שזה פוקע ושתחתום מהר על כשירות. יעשו עבודת ניירת, יעשו שאלון , יסמנו וי, 8 פקחים, 16 שעות עבודה שלהם, 24 שעות מסיימים. נהיה באותו מקום. זאת הסיטואציה.
איתי עצמון
אני לא הבנתי את הסיטואציה כך.
פאדיה זידאן
אני אנסה להסביר. מבחינת התקנות הקיימות היום שאנחנו קוראים להן תקנות הפיקוח, מוסמך עובד אחד של המשרד שהוא מנהל מינהל הדואר, במקרה הזה אורן, כמפקח על השירותים הדואריים. מעבר לזה אין הסמכה של עוד מפקחים. אנחנו אומרים פקחים אבל הם לא באמת קיבלו הסמכה.
איתי עצמון
לא הסמכה ולא הכשרה?
פאדיה זידאן
קיבלו הכשרה. שלחנו לכם את הפירוט שלה.
איתי עצמון
אבל אין להם תעודת פקח.
אורן לביאן
יש להם. הם קיבלו תעודה.
לירן אבישר בן חורין
המשרד סבר שנכון וראוי לפי הסטנדרט שנקבע בשירותים הכספיים להחיל אותו אבל זה היה באופן וולנטרי. קיימת עכשיו חשיבות להחיל את הסטנדרטים שאנחנו קובעים בחקיקה ראשית - נותנים זמן היערכות של שנתיים, נראה לנו סביר – להחיל את אותו סטנדרט על כל הפקחים.
אורן לביאן
אם מרשים לי, אני אסביר. כל מי שעוסק בשירותים שאינם כספיים עבר הכשרה סטנדרטית במשך ארבעה או חמישה ימים משעה 09:00 עד 16:00. הם כולם קיבלו תעודה מהשר שהם הוכשרו כפקחים.
לירן אבישר בן חורין
אתה עכשיו בשירותים דואריים?
אורן לביאן
כן. שירותים כספיים, זה ממילא עשוי. זה לפי החוק וזה אותו סעיף. אני מסכים עם היושב ראש -כי גם יש לי אינטרס כאן - שמי שהוכשר, לשם מה לעשות עוד הכשרה וללכת למנכ"לית? מה שאתה תיארת קודם לכן, זה בדיוק מה שיקרה.
לירן אבישר בן חורין
זה לא רק לעשות הכשרה. יש עוד תנאי כשירות. לדוגמה, המרשם הפלילי. זה נכון שנעשה בדיקה שכל מי שעד היום משמש פקח עומד בכללים שקבענו עכשיו או מוצע לקבוע בפרק ו'2 החדש.
היו"ר צבי האוזר
אני איתך. אני בעד סטנדרטיזציה. אני רק אומר שמי שאיננו עומד בכללים לא יכול לשמש כפקח. מי שאיננו עומד בכללים שנקבעים, לא יכול לשמש כפקח.
לירן אבישר בן חורין
זה נכון מיום כניסת החוק לתוקף.
היו"ר צבי האוזר
לא. אני חושב שזה On going. אני חושב שבן אדם שאיבד את הכשירות לא יכול לעמוד ומצד שני אני חושב שהמנכ"ל או השר יכולים לשנות מעת לעת את תנאי הכשירות.
ברוריה מנדלסון
לכן נותנים תקופה של שנתיים, לבדוק אם הוא עומד בתנאי הכשירות או לא. יש לנו עכשיו כמה פקחים ואנחנו צריכים לבדוק האם יש להם הרשעה פלילית או אין וכל התנאים שקבענו. נתנו תקופה של שנתיים להיערך לזה.
היו"ר צבי האוזר
אני לא מתווכח. אני בעד. אני ניסיתי.
לירן אבישר בן חורין
זה לא מאוד משמעותי. אנחנו כותבים את זה כדי לקבוע לעצמנו תכנית עבודה. אין לזה משמעות. אם בעוד ארבע שנים מישהו יבצע עבירה פלילית, צריך יהיה לשלול ממנו את רישיון הפיקוח כמו שעכשיו צריך לוודא שהוא עומד בתנאי החוק.
היו"ר צבי האוזר
כי אז אם את קובעת לעצמך תכנית עבודה ובהכשרה הזאת, כפי שהוא אמר שהם ארבעה ימים מ-09:00 עד 16:00, הייתי נותן לך 30 ימים לבדוק אם הם עומדים ולא שנתיים. אף מערכת לא קובעת לעצמה את המשימה שכאן שמתם אותה ונותנת שנתיים כבנצ'מרק. אם אתם רוצים, אני בעד שישה חודשים או שלושה חודשים. ואם את לא רוצה, תעשי את זה בזמנך הפנוי.
לירן אבישר בן חורין
מבחינתי אפשר למחוק את זה. אני רק רוצה לוודא ברמה המשפטית. איתי אמר קודם שלהערכתו סמכותם פוקעת. כיוון שהפקחים של הפעילות הדוארית לא הוסמכו מעולם בשיטה שמוסמך המפקח, היא לא פוקעת.
פאדיה זידאן
כן, אבל לפי ההסמכה של מנהל מינהל הדואר כתוב שם במפורש שמנהל מינהל הדואר, המפקח יכול, לצורך ביצוע פעולות הפיקוח לבצע את פעולות הפיקוח באמצעות עובד אחר של משרד התקשורת.
אורן לביאן
נכון. לכן אני חושב שצריך לבטל את השנתיים.
פאדיה זידאן
אבל זאת לא הסמכה רשמית משפטית.
היו"ר צבי האוזר
אני בעד בתקופה של 90 ימים.
אורן לביאן
לא. אנחנו בעד On going.
לירן אבישר בן חורין
אנחנו מקבלים את הערתך. השאלה איך מנסחים את זה. בוודאי לא נראה לי שצריך שנתיים בשביל המשימה הזאת. אני גם לא בטוחה שצריך את הסעיף הזה.
איתי עצמון
אני אגיד לכם מה המשמעות. המשמעות היא שאתם לוקחים את אותם פקחים שקיימים היום – שהם לא בדיוק פקחים – והם עכשיו יהיו For good ובכלל לא יצטרכו לעבור את כל תהליך ההכשרה.
לירן אבישר בן חורין
למה הם לא יצטרכו?
איתי עצמון
לא כתוב.
היו"ר צבי האוזר
פקח זאת זכות מוקנית?
איתי עצמון
לא. ודאי שלא.
ברוריה מנדלסון
אני אנסה להסביר. לפקח קבענו או מוצע לקבוע עכשיו תנאי כשירות. החוק נכנס לתוקף, אף אחד לא יוכל להפעיל את הסמכויות של פקח אלא אם כן הוא עומד בתנאי הכשירות האלה. אנחנו אמרנו שיש לנו עוד קבוצה של פקחים שלא עומדים בתנאי הכשירות האלה, לא נדרשו באופן פורמלי לעמוד בהם, ולכן על מנת שהם יוכלו להפעיל את הסמכויות האלה - - -
אורן לביאן
שכנעת אותי. תכתבו 90 ימים.
לירן אבישר בן חורין
בסדר.
ברוריה מנדלסון
אני חושבת ש-90 ימים זאת תקופה קצרה.
היו"ר צבי האוזר
למה? כמה זמן את צריכה? עכשיו הדיון מתחיל להיות מעניין. למה 90 ימים?
אורן לביאן
צריך להיכן עוד פעם תכנית השתלמות, להזמין מרצים, צריך להעביר את כולם.
לירן אבישר בן חורין
חברים, שישה חודשים ונסגור את העניין. היושב ראש, שישה חודשים.
אורן לביאן
לא. נבקש מלירן כסף לעשות את ההערכה.
היו"ר צבי האוזר
למה צריך שוב להכשיר אותם? אי אפשר לתת להם תעודה? הם עברו ארבעה ימים. אפשר להעביר להם במייל שאלון לגבי ארבעת הימים האלה שיענו על 24 שאלות שתנסח ותראה אם הם שולטים.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אם זה תפקיד חשוב ויש לו משמעות, אני לא חושב שצריך שנתיים, מה גם שהעובד הוא עובד שלכם. צריך לתת איזושהי תקופת זמן סבירה. הוא לא אמור לצאת לחלל. צריכים להיות סבירים.
לירן אבישר בן חורין
חברים, חצי שנה זה בסדר. די. נגמר הדיון. זה בסדר מבחינת חברי הכנסת.
אורן לביאן
אני מציע שנה. אני יודע מה אני אומר לכם. אני מבקש מכם. זאת אחריות שלי להעביר את כולם.
היו"ר צבי האוזר
אני מציע הצעת פשרה, תשעה חודשים.
לירן אבישר בן חורין
בסדר.
היו"ר צבי האוזר
אני אגיד לך אורן למה אני מתעקש איתך. אנחנו עכשיו קונספטואלית נצפים על ידי האזרח ועל ידי מערכת אחרת. יושב אדם במשרד החקלאות ואומר שאלה במשרד התקשורת, בשביל שמונה פקחים, דרש שנתיים, לי יש 640 , אז אני מבקש פרויקט של תשע שנים. וכך המדינה נראית.

אנחנו בשינויים תרבותיים טכנולוגיים שהשוק הפרטי כל הזמן הולך ומקצר טווחים. פעולה שפעם בשוק הפרטי הייתה שנה, היום חודש, במגזר הציבורי גלגל השיניים עובד הפוך. מה שפעם לקח חודש, לוקח שנה. מה שלוקח שנה, לא נעשה כי הקדנציות מתפזרות ואנחנו חייבים לשנות את המגמה הזאת. תחשוב שאתה ב-גוגל, תחשוב שאתה לא במשרד התקשורת, אתה בא לבוס שלך ואומר שאתה צריך לזה שנתיים?
אורן לביאן
אתה צודק היושב ראש אבל רק בגלל דבר אחד אני מבקש פרק זמן, בגלל שאנחנו מאוד ייחודיים גם למשרד. זה דבר מאוד ייחודי וזה דורש ארגון. אני שמתי לך משהו שעשינו ואני לפחות מבקש את הזמן. תסתכל על זה. זה לא היה משהו שסתם עשינו.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אדוני, הספירה לא מתחילה ממחר. יש לכם זמן.
היו"ר צבי האוזר
נכון. החוק עוד לא עובר.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
תתחילו להתארגן. למה צריך כל כך הרבה דיון?
לירן אבישר בן חורין
חבר'ה, די.
היו"ר צבי האוזר
המנכ"לית, אני נותן לך את הסמכות להחליט שישה או תשעה חודשים.
איתי עצמון
צריך להחליט עכשיו.
לירן אבישר בן חורין
אנחנו מחליטים עכשיו. אנחנו יכולים לעמוד בשישה חודשים.
היו"ר צבי האוזר
שישה חודשים. מצוין.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
תודה לך.
טל פוקס
הערה ראשונה היא שאתם מתחייבים לעמוד בתקופה של חצי שנה כשאתם למעשה לא יודעים באיזה תנאים אתם תצטרכו לעמוד בתקופה הזאת. לצורך העניין, אם תחליטו על הכשרה ממושכת או על תנאים מסוימים כמו השתלמות בשפה או השכלה אקדמית מסוימת, אני לא יודעת מה השר יחליט, בכל תנאי שהוא יקבע – אתם תצטרכו שהפקחים יעמדו באותו תנאי במשך חצי שנה, גם אם זה לא ריאלי, כי אחרת הוא לא יכול להמשיך לשמש כפקח.
היו"ר צבי האוזר
אנחנו מדברים על שמונה פקחים והמלאכה ידועה. האתגרים בחודשים הקרובים לא ישתנו לפעולת הפיקוח.
טל פוקס
התנאים לא ידועים.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
לא מדובר על תואר. לא מדובר על רכישת שפה.
היו"ר צבי האוזר
אם יהיה תואר בפיקוח דואר, יפתחו במכללת גליל מערבי, הם יכניסו תוך שלוש שנים שזה התנאי.
איתי עצמון
את זה המשרד צריך להגיד. אם המשרד יודע לעמוד בזה.
טל פוקס
הערה נוספת. צריך להבין שההוראות האלה נועדו לאפשר לפקחים שנמצאים היום להמשיך ולשמש כפקחים גם לאחר כניסתו של התיקון לתוקף. אם הם יצטרכו להפסיק את תפקידם, יש כאן איזושהי פגיעה שעשויה להיות בחופש העיסוק. אני חושבת שראוי היה ששרד המשפטים יתייחס לנושא הזה. זה אמור לפגוע בצורה מצומצמת כמה שיותר בחופש העיסוק בתחום הזה ולכן יש לזה משמעות גם בהיבט הזה אם "ייפלו" עלינו פקחים בדרך כי הם לא יצליחו לעמוד בתנאים.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
יש לזה משמעות אם ההכשרה שלהם בגדר נעלם אבל אנחנו לא נמצאים שם. ההכשרה של הדבר הזה אורכת שנים? תגידו לנו.
לירן אבישר בן חורין
היא לא אורכת שנים.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
מי שעושה את ההכשרה, שיגיד לנו אם היא אורכת שנים.
ברוריה מנדלסון
השר עוד לא קבע את התנאים הנוספים לפקחים ולכן אנחנו לא יודעים מה התנאים.
איתי עצמון
הוא לא חייב.
היו"ר צבי האוזר
אם שישה חודשים לא יספיקו, נתחייב כאן – אופוזיציה וקואליציה - להצעת חוק פרטית משותפת שתיתן לכם עוד שלושה חודשים.
לירן אבישר בן חורין
לא. אל תביאו אותנו בחזרה.
היו"ר צבי האוזר
אני צוחק. קודם כל, אני אשמח להתייחסות משרד המשפטים. האינטרס הציבורי מורכב ממספר היבטים. השאלה שהעלית כאן בנושא דיני עבודה, שאת אומרת פגיעה בחופש עיסוק, שאני רואה כאן שהיא פגיעה מאוד רחוקה והסיכוי שתהיה כאן פגיעה היא מינימלית, אם בכלל. לדעתי היא לא קיימת. אבל היא לא חד-נס. הפגיעה בהתנהלות של מערכת ציבורית, בלוחות זמנים לא סבירים בהגדרה, היא פגיעה בשורשו של האינטרס הציבורי. כשאתם עומדים כאן ומסנגרים על אירוע כזה, על שנתיים, אתם פוגעים באינטרס הציבורי. אתם צריכים להבין את זה שאתם פוגעים באינטרס הציבורי. לא יכול להיות שמשרד התקשורת בחסות כנסת ישראל יעבדו בקצבי זמן, במאה ה-21, במודלים שהם לא מקובלים מזה עשרות שנים במשק הישראלי. לכן אני לא משתכנע שצריך יותר משישה חודשים בפרספציה של העניין.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אבל מהתחלה הם מקבלים יותר משישה חודשים. הם יכולים להתחיל מחר.
היו"ר צבי האוזר
גם אם מדובר בשישה חודשים. אם השר יקבל החלטה באשר למסלול הכשרה, יהיה בפניו החוק והוא יפעיל את שיקול דעתו בשים לב לחוק שצריך להכשיר תוך שישה חודשים. אם הוא יגיע למסקנה שצריך לעשות הכשרה של תשעה חודשים, ולכן במשך שלושה חודשים לא יהיה מפקח, הוא, במסגרת שיקול דעתו, יחליט שהוא מעדיף הכשרה של תשעה חודשים כשאין לו שלושה חודשים מפקח. זה השר. אבל אני לא יכול לקבוע כאן פעולה מינהלית במשך שנתיים ולהגיד שזה בסדר.
לירן אבישר בן חורין
מבחינתנו העניין הסתיים. אנחנו נבצע את המשימה. אנחנו מדברים כאן על הכשרה של ארבעה-חמישה ימים וצריך להבין שכל העובדים שלנו עברו אותה. אם יהיו שינויים והשלמות, זה ייעשה.
היו"ר צבי האוזר
תעשו ריענון של יום.
לירן אבישר בן חורין
ככל הנראה זה לא יהיה עוד דוקטור בפיזיקה שאורך חמש שנים. אם ההכשרה היום היא ארבעה-חמישה ימים, אם נצטרך להוסיף תוכן, יתווסף יום ונוסיף תוכן. הדבר היחיד הוא שאנחנו צריכים להידרש עכשיו לשאלה האם רוצה השר לשנות את ההוראות. אם הוא לא רוצה לשנות אותן, הבעיה שלנו נפתרה. הם הוא ירצה לשנות אותן, נעשה את השינוי הזה ונעמוד בלוחות הזמנים.
איתי עצמון
יש לכם תוספת שביקשתם הבוקר להוסיף לנוסח של ההוראה.
פאדיה זידאן
כן. בהמשך למה שהקראתי קודם לגבי העובדה שמתוקף תקנות הפיקוח מוסמך רק מפקח והוא בעצם נעזר בעובד אחר ממשרד התקשורת כדי לבצע את פעולות הפיקוח. אנחנו מציעים להוסיף אחרי יום התחילה:

"בתקופה של שישה חודשים החל ביום תחילתו של חוק זה (להלן – יום התחילה), יראו מי שהוסמך כמפקח לפני יום התחילה בהתאם לתקנות שהותקנו לפי סעיף 126(א) לחוק העיקרי והסמכתו עמדה בתוקף ערב יום התחילה, או עובד אחר של משרד התקשורת מטעמו ובלבד שעבר הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות לפי החוק העיקרי ערב כניסתו לתוקף של חוק זה כמפקח שהוסמך לפי סעיף 88כב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה ויחולו לגביו ההוראות החלות על פקח לפי החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה".
איתי עצמון
בכמה עובדים מדובר?
היו"ר צבי האוזר
זה בעצם לקחת עובדים מאגף הפיקוח בתחום אחר?
פאדיה זידאן
היום, לפי ההסמכה של השר למנהל מינהל הדואר, כתוב שם במפורש שהוא יכול לבצע את הפעילויות באמצעות עובד אחר של משרד התקשורת. העובדים האלה, אנחנו רוצים שימשיכו לעבוד.
אורן לביאן
והם עברו הכשרה.
היו"ר צבי האוזר
זאת אומרת, אתה לוקח מישהו שהוא מפקח על הבזק.
אורן לביאן
לא. אני לוקח עובדים שהיום מפקחים על הדואר ורוצה לתת להם את הרציפות. היום ההסמכה על שירותי הדואר או שירותים שאינם שירותים כספיים, זאת הסמכה שהשר הסמיך אותי כמפקח ואני רשאי לבצע את תפקידי באמצעות עובדים אחרים. העובדים האחרים עברו את ההכשרות – ראית את הסילבוס – ואנחנו רוצים לשמור להם את הרציפות למשך חצי השנה עליה החלטתם.
היו"ר צבי האוזר
בסדר.
טל פוקס
הערה נוספת לעניין הזה. אנחנו מבקשים להוסיף הבהרה שזה פקח שהוסמך לפי סעיף 88כב לחוק העיקרי. לעניינים הדואריים.
אורן לביאן
לשירותים שאינם כספיים.
טל פוקס
לשירותים שאינם כספיים.
אורן לביאן
היא רוצה לרשום שהפקח זה מי שהוסמך לשירותים שאינם כספיים כי השירותים הכספיים הוסמכו ממילא.
איתי עצמון
נכון.
אורן לביאן
היא צודקת.
פאדיה זידאן
את מתכוונת לפקח שהוסמך לפי סעיף 88כב.
טל פוקס
שיראו את הפקחים כפקחים לעניינים הדואריים. לעניינים שאינם עניינים כספיים,.
איתי עצמון
לגבי העניינים הכספיים, הם כבר מוסמכים.
טל פוקס
אלה בעצם פקחים שהיו לעניינים דואריים והם נשארים רק לתחום הזה. הם בעצם לא רלוונטיים לכספים. הם לא מקבלים את האישור הזה לעניינים הכספיים.
היו"ר צבי האוזר
אנחנו יכולים להצביע על הסעיף?
איתי עצמון
על סעיף 44(א) עם השינויים כפי שהוקראו כאן.
היו"ר צבי האוזר
שישה חודשים במקום שנתיים והתוספת שהוספנו.
איתי עצמון
וההשלמה שנאמרה עכשיו.
היו"ר צבי האוזר
כן. מי בעד אישור סעיף 44(א)? 1. מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה
אושר
היו"ר צבי האוזר
הסעיף אושר.

תודה רבה. נתראה בהמשך.


הישיבה ננעלה בשעה 13:51.

קוד המקור של הנתונים