ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 11/01/2022

הצעת טיוטת תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
11/01/2022


מושב שניפרוטוקול מס' 95
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, ט' בשבט התשפ"ב (11 בינואר 2022), שעה 12:00
סדר היום
הצעת טיוטת תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשפ"ב-2021
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – מ"מ היו"ר
מוסי רז
מוזמנים
תומר מוסקוביץ - מנכ"ל, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

משה שוויגר - רמ"ט מנכ"ל, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

יואל ליפובצקי - ראש מינהל האוכלוסין, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

תהילה אראל - יועצת משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

ד"ר יונה שרקי - יועמ"ש, המרכז למדיניות הגירה ישראלית
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אפרת שלמה, חבר תרגומיםהצעת טיוטת תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשפ"ב-2021
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו פותחים את ישיבת וועדת הפנים והגנת הסביבה, היום ט' בשבט תשפ"ב, הצעת טיוטת תקנות הכניסה לישראל (תיקון), התשפ"ב-2021, שנדונה בפעם הקודמת.

הועלו מספר סוגיות בזמנו, אז אם רשות האוכלוסין וההגירה רוצים להתייחס לתקנות אנחנו נשמח.
תהילה אראל
בפעם שעברה, למרות שזה לא קשור באופן ישיר לתקנות עצמן, דיברנו על משך ההליך, כאשר יש הבדל בין משך ההליך בהליך של ידועים בציבור, לעומת הליך של איחוד משפחות עם אזרח ותושבי קבע, והתבקשנו בעצם להסביר את ההבדלים האלה, כאשר באמת, אנחנו כשהסברנו את זה דיברנו על נקודת המוצא שכבר בה יש הבדל.

נקודת המוצא של תעודה ציבורית בעלת תוקף משפטי, וגם בסוף ההליך, כאשר בהליך של חיים משותפים, אפשר פשוט להיכנס להליך זה יום אחד, ויום למחרת להיכנס לתוך ההליך. בהליך של נישואין, זה דורש הרבה יותר מעשה אקטיבי.

כשבדקנו את הנתונים בכל הלשכות וגם העברנו אותם אליכם, בעצם רואים שיש הבדל די ברור, שאחוז מסיימי ההליך בהליך אחמ"ש עם עזרה, גדול בכ-25% מאחוז מסיימי ההליך בחיים המשותפים.

מה שמוכיח בעצם את הטענה שלנו שבסופו של דבר יש פער בין אחוז מסיימי ההליך ויש סיבה למשך ההליך והבדיקה שצריך לעשות, איטית בעצם כל שנה ולמשך ההליך שעליו אנחנו מדברים.
היו"ר איתן גינזבורג
25%, אני מבין את הפער אבל מה אורך ההליך בכל אחד מהנתונים?
תהילה אראל
אורך ההליך בהליך של עיכוב משפחות עם אזרח הוא ארבע שנים, כשאנחנו מדברים על נשואים עם בן זוג זר או בת זוג זרה, משך ההליך בהליך של נישואין עם תושב קבע הוא חמש ורבע שנים, הוא מתחלק גם בתוכו בין ב'1 ל- א'5, אם תרצו אני גם אפרט על זה.

משך ההליך בהליך של תושב קבע בחיים משותפים הוא תשע שנים, והליך של אזרח בחיים משותפים הוא שבע שנים.
היו"ר איתן גינזבורג
טוב רוצים לומר משהו ביחס לסוגיה של הצורך להשוות בין שני ההליכים.
תהילה אראל
המטרה העיקרית של התקנות בעצם נוצר בעקבות הליך בג"צ, עתירת בג"צ שהוגשה, שמדברת על הפער בין האגרות המושתות בהליך של איחוד משפחות עם תושב קבע, למול הליך של איחוד משפחות עם אזרח.

היום במצב הדברים, כשאנחנו באנו, וביררנו, ובדקנו את מצב הדברים היום ואת משך ההליך, והבדיקה שנדרשת, שיש צורך בבדיקות האלה.

מצאנו גם הצדקה להשוות בין האגרות המושתות בהליכים האלה, ובנוסף כשעשינו את המערך הכולל של הבדיקה כחלק בלתי נפרד מהעניין, מצאנו לנכון להשית אגרה על הליך של חיים משותפים, שבו עד היום לא הושתה אגרה, דבר שברור שהוא לא נכון ולא מוצדק, כי האגרה מושתת בעצם על התשומות שמושקעות בבדיקה, בתחילת ההליך ובסוף ההליך.
היו"ר איתן גינזבורג
רוצים לומר משהו כללי, מישהו עוד רוצה לומר משהו בהקשרים האלה?
גלעד קרן
רק סוגייה אחת שצריך לשים לב אליה, לגבי סעיף התחילה, שהנוסח המקורי דיבר על ה- 1 בינואר ועכשיו אנחנו כבר אחרי ה- 1 בינואר.

השאלה אם רוצים תחילה מיידית או תאריך מסוים?
תהילה אראל
אפשר 1- בפברואר.
היו"ר איתן גינזבורג
למה ציינתם את בני אותו מין?
תומר מוסקוביץ
מכיוון שב-6ג' צוין במפורש לגבי בני אותו מין, חשבנו שיהיה נכון לצין במפורש גם ב-6ב' כדי שלא יפרשו את זה בטעות שזה לא חל על בני אותו מין.
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור להצבעה לאישור התקנות.

הצבעה

בעד – 2
נגד – 0
נמנעים – 0
התקנות אושרו
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:05.

קוד המקור של הנתונים