ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 30/12/2021

הצעת תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)(הוראת שעה), התשע"ו - 2015 (תיקון), התשפ"ב - 2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים