ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/12/2021

צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' 2), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת22
ועדת העבודה והרווחה
29/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 55
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום רביעי, כ"ה בטבת התשפ"ב (29 בדצמבר 2021), שעה 10:00
סדר היום
הצעת צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(מס' 2), התשפ"ב-2021
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
יוראי להב הרצנו
מופיד מרעי
חברי הכנסת
משה אבוטבול
מוזמנים
טלי ארפי - עו"ד, סגנית בכירה לייעוץ המשפטי במשרד האוצר

טובה ווסר - רפרנטית תעסוקה באגף תקציבים, משרד האוצר
מוזמנים באמצעים מכוונים
מוריה ברבי - עו"ד, אגף העבודה, משרד המשפטים

אוריאל רזום - המוסד לביטוח לאומי

רינת זקן - המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
ענת נחום - חבר תרגומים

הצעת צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(מס' 2), התשפ"ב-2021
היו"ר אפרת רייטן מרום
דיון נוסף של ועדת העבודה והרווחה. היום ה-29 בדצמבר 2021, כ"ה בטבת תשפ"ב, שעה 10:15. אנחנו דנים ב הצעת צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש), מזמן לא דנו כאן בענייני הקורונה, (הוראת שעה)(מס' 2), התשפ"ב-2021. אנחנו דנים בהארכת הוראת השעה בחוק הבידוד. קודם כל אני אשמח נועה שכן קצת תספרי או שקצת תזכירי לנו מה אנחנו עכשיו מתבקשים להאריך ולאחר מכן אנחנו נשמע את העמדות של משרדי הממשלה.
נועה בן שבת
אוקיי. אז החוק שאנחנו עוסקים בו.
משה אבוטבול (ש"ס)
ושל חברי הכנסת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ושל חברי הכנסת בוודאי. אתם הראשונים בתור. נועה רק תיקחי אלייך את המיקרופון כי אני לא שומעת אותך.
נועה בן שבת
אז אנחנו עוסקים בנושא של פרק ו'/1 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי, נגיף הקורונה החדש, שהוא עוסק בנושא תשלום דמי בידוד. אנחנו מדברים על תשלום דמי בידוד לעובדים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
עובדים שנמצאים בבידוד. יש הבחנה פה בין עובד שנמצא בבידוד עקב בידוד של ילדו, שאז הוא זכאי לתשלום ויש עובד שחייב בבידוד בשביל עצמו ושם יש הבחנה בשיעורים בין מי שאינו מחוסן, שלא בגלל מניעה רפואית ובין מי שחוסן או שיש לו מניעה רפואית להתחסן או נסיבות אחרות שגרמו לו להיות בבידוד ושהוא לא יכול היה להימנע מהבידוד וכל המנגנון, נקבע פה בחוק המנגנון של פנייה. העובד מממן שלושה ימי בידוד על חשבונו, על חשבון ימי המחלה שלו. על היום הראשון הוא לא מקבל תשלום בגינו. המעסיק משלם לו את ימי הבידוד והוא מקבל החזר מהמדינה – תלוי בגודל העסק שלו. עסק שהוא גדול הוא מקבל מימון של 30%.
היו"ר אפרת רייטן מרום
רגע, שלושה ימים. אומנם כבר דנו בזה ובכל זאת אני רוצה לשאול דווקא בגלל שהתקופה של ימי הבידוד נמשכת כבר כל כך הרבה זמן, אז כשאנחנו מדברים על חשבונו של העובד, שלושת ימי הבידוד הראשונים אנחנו אומרים שהם על חשבונו, כלומר?
נועה בן שבת
זה לא על חשבונו, אני לא אמרתי על חשבונו זה לא מדויק. היום הראשון הוא על חשבונו.

היום הראשון בו הוא נמצא בבידוד. אני אומרת יום ראשון, יום אחד שבו הוא נמצא בבידוד הוא יום שהוא לא זכאי לקבל תשלום עבורו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי. על היום הראשון הוא לא מקבל החזר, על היום השני?
נועה בן שבת
עכשיו, על שאר הימים שבהם הוא נמצא בבידוד הוא יכול לקבל תשלום ממעסיקו, כל עוד זה בתקופה המקוצרת ביותר שהוא חייב לשהות בבידוד. זאת אומרת, אם הוא היה יכול לעשות שתי בדיקות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, כלומר יש עליו חובה לקצר או לעשות כמיטב יכולתו לקצר את תקופת הבידוד.
נועה בן שבת
נכון, נכון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
האם נלקחים בחשבון ימי המחלה שלו?
נועה בן שבת
עד שלושה ימי מחלה נלקחים בחשבון על חשבון - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
זאת אומרת הוא צריך לתרום מימי המחלה שלו ואם, לכן אני שואלת, היות ומדובר כבר על תקופה מאוד ארוכה של קורונה והוא כבר סיים את ימי המחלה שלו בגלל שהוא באמת היה חולה או בגלל שבאמת הוא היה בימי בידוד.
נועה בן שבת
ימי המחלה, עקרונית יש הסדר שאומר שהוא יכול לחייב ימי מחלה עתידיים וגם שם יש איזה שהוא הסדר של התחשבנות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוי ואבוי.
נועה בן שבת
כרגע אנחנו בשיחה שאולי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי. אז תיכף אולי משרד האוצר יענה על השאלה הזו וליאורה את צריכה לענות על זה באמת.
נועה בן שבת
שנת עבודה חדשה מחדשת לו גם את ימי המחלה שלו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, ברור. אוקיי, מה עוד אנחנו צריכים לדעת? יש עוד משהו נוסף לגבי זה? אוקיי.
נועה בן שבת
זה ההסדר. יש הסדר לגבי הורים שהורה מלווה, זאת אומרת אותו הורה שבעצמו לא חייב בבידוד אבל הוא נשאר בבידוד בגלל ילדו ושם יש אפשרות להורים להיעדר לסירוגין, כך ששלושת הימים, מכיוון שאנחנו באמת סופרים את תקופת ההיעדרות לכל הורה, או אם היינו סופרים את תקופת ההיעדרות לכל הורה, ההורה היה מחויב בשלושה ימי מחלה וכן הלאה וכאן מאפשרים להורים להיעדר לסירוגין. עדיין לא קיבלנו, בדיון הקודם שנערך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון.
נועה בן שבת
בתחילת חודש נובמבר 2021 היה דיון שהאריך את ההסדר הזה בצו לחודשיים וכרגע החודשיים עומדים להסתיים. באותו הדיון שאלנו על "הסדר לסירוגין" והם אומרים שהוא עדיין לא התחיל להיות - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז היום אנחנו נשמע כי עבר מספיק זמן, כמה חודשים כבר, שלושה?
נועה בן שבת
חודשיים עברו מהדיון הקודם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
חודשיים אוקיי, אז אולי זה לא מספיק.
טלי ארפי
סליחה, מה? מה רציתן?
נועה בן שבת
ההסדר של סירוגין של הורים שנעדרים מהעבודה לסירוגין, האם ההסדר הזה עובד, האם נתקלו בבעיות?
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון. אנחנו ביקשנו את זה אז בישיבה הקודמת. זה היה חלק מהדברים שעלו במסגרת הסיכום ואמרנו שנשמע מכם לגבי זה בישיבה הבאה, טוב. חברי הכנסת, רציתם לומר משהו? חבר הכנסת אבוטבול? חבר הכנסת יוראי להב ארצנו.
משה אבוטבול (ש"ס)
קודם כל מי שהיה לפניי, אנחנו מכבדים פה. יוראי?
היו"ר אפרת רייטן מרום
יוראי? יוראי כבר היה בדיונים הקודמים והוא בטח מעוניין לשמוע את עמדות המשרדים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני אשמח.
משה אבוטבול (ש"ס)
קודם כל אני באמת, אני ידוע כאחד שבאמת יש לו גישה מאוד חזקה כלפי הנושא הזה של הורים שמתמודדים עם הרבה קשיים. הייתה לי הצעת חוק שלצערי הרב, הקואליציה בהפרש של שתי קולות או שלושה קולות איבדה אותה. אז הנושא הזה של לתת להורים, אלו שיש להם ילדים קטנים כן?
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן.
משה אבוטבול (ש"ס)
יותר ימי חופשה לעשות. כי ילד קטן עד גיל שלוש יש לו יותר צרכים, אם זה חיסונים ואם זה נושא של כאבי שיניים אז הוא לא ישן כל הלילה והאמא צריכה לקחת אותו וכולי. זו הצעת יפה שלצערי נפלה, אבל אני מפה אדרבה, כי גם פה אני רואה שאתם מערבים את ההורים ורוצים לבוא יותר לקראתם, אני בעד הנשוא הזה של לבוא לקראת ההורים. אבל אני אשמח שאם יושבת הראש של הוועדה, שאם את נתקלת בהצעות חוק כמו שלי, שהרי היא ידוע גם כאחת שמעניין אותה ציבור העובדות וגם אחת שמעניין אותה ציבור הנשים וגם מעניין אותה שיהיה טוב לאנשים בעולם, אני אשמח שבמקרה הזה או שתארגני לי איזה שתיים או שלוש קולות מהקואליציה להעביר את החוק הזה או שתהיי בעד ואם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז אני אשמח לדון על זה באופן ענייני.
משה אבוטבול (ש"ס)
אני אגיד לך מה, כשאת אומרת לי לדון את מזכירה לי את יוראי ואת מלחיצה אותי, למה?
היו"ר אפרת רייטן מרום
א', זו המחמאה הכי גדולה שקיבלתי מאז שהגעתי לכנסת, אני מודה לך.
משה אבוטבול (ש"ס)
אז זו ההזדמנות שלי אני לא רואה אותו כמעט הרבה זמן , אז ככה. היה גם חוק שעשית עם ילדים לא עלינו, שהם בפיגור כזה או אחר, שמשטרה לא תוכל לנגוע בהם בפיזור הפגנה מבלי שהם מקבלים הדרכה. יש מרכזי הדרכה, כשהייתי ראש עיריית בית שמש אני חנכתי שם את המכללה הלאומית של המשטרה ויש להם ים של הדרכות. ששוטר לא יגע במישהו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, כן מבלי שהוא יעבור את ההדרכה הזו.
משה אבוטבול (ש"ס)
כל מי שנמצא אם הוא קיבל הדרכה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן כמו בחוק הנוער וכאלה.
משה אבוטבול (ש"ס)
כן וגם שם את יודעת חוק יפה לא עולה למדינה כלום, שום דבר. אבל, סליחה על הביטוי, באכזריות מאוד גדולה גם את זה 'הפילו ואני אומר לך את זה עם דמעות שהיו כמה מקרים שילדים שחטפו מכות ואחרי זה רק גילו שזה ילד עם צרכים ואז אמרו "..וואו.."
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז אני יכולה להגיד לך משהו בעניין הזה?
משה אבוטבול (ש"ס)
דקה רגע ויש פתרון, נתנו להם גם את חופש המידע וזה כל הדברים האלה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי.
משה אבוטבול (ש"ס)
שכביכול מדובר פה רק באוטיזם. מקרים שהם לא רלוונטיים לגבי הנושא הזה. הגעתי לזה, בכיתי בפני הקואליציה במליאה, מה לא עשיתי. להגיד לך שזה עזר לי? לא. זה נפל בגלל שתיים או שלוש קולות של אנשים ששומרים ואני אומר את הביטוי הזה אפילו שאני לא אוהב אותו, מכרו נשמתם לשטן – זה לא ביטוי יפה ואסור להגיד את זה, רק שמשפוט מאוד אין.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז אני רק אגיד איזו מילה שאני ממש רוצה להגיד.
נועה בן שבת
אני רק רוצה להגיד שהנושא, אנחנו אמנם יש פה התייחסות להורים, אבל - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, כן ברור.
משה אבוטבול (ש"ס)
סליחה אבל מה קשור יוראי, מה קשור יוראי, בא אליי יוראי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, מה הוא אמר לך?
משה אבוטבול (ש"ס)
ומנחם אותי, הוא אומר לי "..תשמע, אני אסדר לך פגישה איתם וזה.." פעמיים קבעו לי פגישה עם המשטרה, כביכול, על מנת לבוא ולרצות את הפרק הזה. אבל איך אומרים באנגלית כלום ושם דבר (ערבית).
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי.
משה אבוטבול (ש"ס)
אז רק אני אומר לך, אתם צריכים להיות אופרטיביים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז אני רוצה התייחסות קצרה ממש ממש ונחזור לנושא.
משה אבוטבול (ש"ס)
הרי את תחזרי לנושא הזה ממילא.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי, אז אני רק רוצה לומר לך. אני לא מכירה את זה ולכן אני לא רוצה לתת.
משה אבוטבול (ש"ס)
החוק יהיה דרכך, דקה. לא איכפת לי אני לא רוצה כבוד. אני לא מחפש כבוד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
רגע, שנייה אני רק רוצה להתייחס אבל. אולי אם תשמע את דבריי, אתה יודע אולי משהו גם ישתנה.
משה אבוטבול (ש"ס)
בסדר, לא אני פשוט נסער אני מצטער תביני אותי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני גם נורא נסערת אבל זה בפנים.
משה אבוטבול (ש"ס)
מה זה? זה כאב לך מה שסיפרתי? עכשיו אני כבר נרגש.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תשמע, לא אני אומרת. תראה אני עד היום.
משה אבוטבול (ש"ס)
הלאה נו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מה שאני מנסה לומר לך הוא כזה, שיש הצעות חוק של האופוזיציה הרי שעוברות גם בוועדת השרים וגם במליאה ולכן ואני יודעת שיש דיאלוג, רגע. אני רואה שאתה רוצה לענות אבל תתאפק. מה שאני רוצה לומר הוא כזה שעד היום גם אליי, כשבאו חברי כנסת מהאופוזיציה עם הצעות חוק שיש בהן טעם ושבאמת הם עבדו עליהן בשיתוף פעולה עם המשרדים, כי הרי צריכה להיעשות פה עבודה אני לא צריכה ללמד אותך.
משה אבוטבול (ש"ס)
נו בטח מה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני, כשאני רוצה להעביר הצעת חוק אני הולכת למשרד המשפטים ולמשרד הבריאות ולמשרד החינוך, כל המשרדים, עובדת מולם, מתקנת ככל שאפשר. גם לי לפעמים הם אומרים לא, מה לעשות? אפילו שאני בתוך הקואליציה.
משה אבוטבול (ש"ס)
אני לא אומר שזה בגלל שאנחנו באופוזיציה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, אז לכן דווקא רציתי להתייחס ולומר לך שצריך לבדוק את הצעות החוק שלך, מדוע הן לא עברו באופן נקודתי ולא דווקא להסיק מהן איזו שהיא מסקנה גורפת שבאה ואומרת "הקואליציה מפילה לנו את החוקים"
משה אבוטבול (ש"ס)
את יודעת מה? הרמת לי, אם הייתי יודע שאני אביא את אותם החוקים שקשורים לפה לנושא הזה, אני אקבע איתך פגישה מסודרת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
צריך לבדוק אותם, בהחלט.
משה אבוטבול (ש"ס)
וזהו ובינתיים יוראי ימשיך לסובב אותי עם המשטרה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
חס וחלילה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן יוראי אתה רוצה לומר מילה?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא, חס וחלילה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני חייבת לחזור לנושא.
משה אבוטבול (ש"ס)
השם שלו הוזכר הוא חייב עוד - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני רק אגיד, לא. שלוש פעמים הייתה הפגישה אמורה להתקיים ושלוש פעמים היא נדחתה בגלל שאנחנו ב"פילי באסטרים" עד השעות הקטנות של הלילה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון, זה נכון. צריך לומר ביושר שהוא צודק יוראי להב.
משה אבוטבול (ש"ס)
אתה לא יכול, אתה לא יכול וידעת שתגידי שהוא צודק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אבל זה נכון!
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אבוטבול, אבוטבול אתה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אתה יודע כמה פגישות וכמה דברים אנחנו רוצים לקדם ואנחנו לא מקדמים בגלל הפילי באסטרים האלה? אתה יודע את זה היטב. זה גם חלק מהעבודה שלכם.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
חבר הכנסת אבוטבול, מאחר ואנחנו לא באים אל ההר אנחנו עכשיו שינינו גישה ואנחנו נדאג שאם מוחמד לא יגיע אל ההר, ההר יגיע אל מוחמד ומה.
משה אבוטבול (ש"ס)
סליחה, יוראי נשמה אם כבר דיברת על ההר, אתה יודע מה ההבדל בין שר להר?

ככל שאתה מתקרב אליו יותר אתה רואה כמה שהוא גדול, לשר ככל שאתה מתקרב אליו יותר אתה רואה כמה שהוא קטן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
טוב, אני חושבת שאנחנו נסיים בנקודה הזו.
משה אבוטבול (ש"ס)
אז תמצא זמן לאותם ילדים קטנים, מחר תהיה הפגנה, יחטוף ילד מכות ואחרי זה מה נגיד?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
חבר הכנסת אבוטבול, רק משפט אחרון.

מאחר וזה לא, הנושא שאתה מדבר עליו על פרוטוקול הזיהוי והטיפול של משטרת ישראל באנשים עם צרכים מיוחדים זאת לא האכסניה כי זה מדבר על.
משה אבוטבול (ש"ס)
למה? העבודה והרווחה, למה? ילדים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
במשטרת ישראל הפיקוח נמצא בוועדה אחרת. אני סיכמתי כמו שאמרתי לך אתמול בערב, כשדיברנו על הנושא הזה, אנחנו סיכמנו עם מירב בן ארי, חברת הכנסת ויושבת ראש הוועדה לביטחון הפנים שהיא תקיים דיון בנושא הזה ואליו אתה תוזמן. על הנושא הזה שאתה ביקשת, אליו יוזמן סגן המפכ"ל.
משה אבוטבול (ש"ס)
ואתה תבוא?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אתה ואני מובילים את הדיון.
משה אבוטבול (ש"ס)
טוב מאוד.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
וחברת הכנסת וולדיגר.
משה אבוטבול (ש"ס)
הנה, אין לי בעיה ואני מוכן לתת לך גם את הקרדיט אני אכתוב שאתה רק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תראה איזו תשובה מנומקת, באמת. תראה איזו התייחסות משני חברי קואליציה משני הצדדים שלך שנתנו לך באמת אני חושבת.
משה אבוטבול (ש"ס)
אין מה להגיד בדברים האלה, מה שיכול לעזור לציבור ולמדינה יש סיכוי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בבקשה. טוב חברים, בואו נחזור פה לעניינים. אני מבקשת עכשיו לשמוע את המוסד לביטוח לאומי שנמצא איתנו בזום. נמצאים איתנו שניים, מי מדבר? אורי או רועי? מי הממונה שיכול להסביר לנו על הנתונים של הביטוח הלאומי?
אוריאל כזום
היי, אני אוריאל כזום, מנהל הפרויקט שלנו חולה עם קורונה, אז אני- - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוי ואבוי, אני מקווה שמשלמים לו את הדמי בידוד.
אוריאל כזום
אנחנו נשלם לו את הבידוד בזמן.

קצת נתונים של מה אנחנו עשינו עד היום. סך הכל כ-12,000 מעסיקים הגישו תביעה בגין 102,000 עובדים. סך הכל ימי בידוד הם 500.
היו"ר אפרת רייטן מרום
רגע, לאיזו תקופה?
אוריאל כזום
לכל התקופה עד היום, מתחילת החוק ועד היום הגישו 12,000 מעסיקים וזה בעבוד 102,000 עובדים, סך הכל שילמנו כ-550,000 ימי בידוד.

וזה בסכום של 159 מיליון ₪, הממוצע זה חמישה ימים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
חמישה ימי בידוד 159 מיליון ₪
אוריאל כזום
כן. אני אגיד שאנחנו גם נערכים עכשיו לגידול בכמות התביעות בגלל המצב שבו אנחנו נמצאים וגם אנחנו מתכוננים להאריך, זאת רק בהנחה שאתם תאשרו את ההארכה אנחנו נהיה מוכנים לזה באופן מיידי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
האם אתם מצליחים באמת כמו שהזכרת בהתחלה לשלם את התשלומים האלה בזמן? או שאתם נתקלים בבעיות מערכתיות?
אוריאל כזום
סך הכל הרוב המוחלט עד שבועיים מיום הגשת הבקשה אנחנו משלמים להם את הכסף.
היו"ר אפרת רייטן מרום
עד שבועיים ועלתה פה מקודם סוגייה לגבי ההורים לסירוגין, איך אתם מתמודדים עם העניין הזה?
אוריאל כזום
תיכף רינת תחליף אותי ותסביר.
אוריאל כזום
יש לכם עוד שאלות לגבי נתונים?
היו"ר אפרת רייטן מרום
הנתונים עצמם, היה לנו משהו לשאול.
נועה בן שבת
בסך הכל אני מזכירה שלפני חודשיים הנתונים דיברו על 99,000 עובדים, באמצעות 11,000 מעסיקים וסך הכל זאת אומרת שהיה פה גידול של 3,000.
היו"ר אפרת רייטן מרום
3,000 איש מהחודשיים האחרונים.
נועה בן שבת
כנראה כן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אלה התביעות שהוגשו.
אוריאל כזום
אנחנו מאמינו שרוב הגידול יהיה בתקופה הקרובה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בגלל האומיקרון, כן. אם כי עכשיו באמת משתנות ההנחיות של הבידוד גם היום. מי שחלה, מי שחוסן, מי שנמצא כמאומת, יש. אני כבר בעצמי לא בטוחה שאני עוקבת. אוקיי.
אוריאל כזום
לגבי הורים לסירוגין, אני מבקש פה מרינת לדבר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
רינת, בואי תסבירי. שלום רינת, תציגי רק את עצמך.
רינת זקן
רינת זקן רפרנטית בידוד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי, בואי תספרי קצת על הסוגייה. תסבירי בבקשה מה זה אומר ומה הנתונים שיש לך.
רינת זקן
אוקיי, אז הורים לסירוגין. הורים לסירוגין זה הורים ששניהם מחוסנים ולא מחוייבים בבידוד ויכולים לחלוק את ימי הבידוד עבור הילד מתחת לגיל 16. זה אומר ויש לנו, המערכת אומר שזה עובד ככה: הם צריכים, ההורים מוסרים הצהרה למעסיק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן?
רינת זקן
אחרי שהם מוסרים את ההצרה למעסיק, המעסיק הוא זה שבעצם ממלא את טופס התביעה. יש לו בטופס התביעה הצהרה ממוקמת והוא מסמן האם מדובר בהורים לסירוגין. אם המערכת, אנחנו מקבלים אישור ממשרד הבריאות שבאמת הורה מסוים הוא מחוסן וממשיכים הלאה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כלומר בעצם אתם מקבלים למעשה שלוש הצהרות, הצהרה של המעסיק, הצהרה של ההורה שהוא מחוסן וזה שהוא גם הולך על המתווה של ההורה לסירוגין.
רינת זקן
לא. ההצהרה שאנחנו מקבלים היא מהמעסיק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, כן אבל יש בזה את הנתונים הבאים.
רינת זקן
כן, כן בוודאי נכון. הוא מצהיר שהעובד מסר לו, מה הוא מצהיר שהעובד מסר לו?
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן שהוא מחוסן.
רינת זקן
את זה שהוא מחוסן אנחנו מקבלים כבר ממשרד הבריאות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אה אוקיי כן.
רינת זקן
אם הוא לא מחוסן האופציות האלה לא מתאפשרות בכלל למעסיק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הבנתי. אז החיסון זה קודם כל והוא צריך את הסיבה למה הוא צריך להיות בבית, כלומר אישור על בידוד של הילד שלו?
רינת זקן
בוודאי, האישור הוא ההגנה עצמה קודם כל על ההורה דרך תעודת הזהות שלו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן.
רינת זקן
לאחר מכן הוא אומר שהוא הורה מלווה, צריך את תעודת הזהות של הילד שלו, תעודת הבידוד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ולהראות שהילד מאומת או שהילד נמצא בבידוד?
רינת זקן
לא. רק שהילד נמצא בבידוד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא מאומת, מאומת זה חולה וזה כבר הולך לדמי המחלה וכמובן שיש יוצאים מן הכלל.

עכשיו, מתוך מה שאנחנו מקבלים ממשרד הבריאות שההורה מחוסן ישנן שלוש אופציות, אופציה אחת – האם זה הורה יחיד, אופציה שנייה – האם הוא ההורה הראשון והאופציה האחרונה היא האם הוא ההורה השני ששמר על הילד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן.
רינת זקן
זה בכל העניין של לסירוגין כן? אנחנו מדברים על לסירוגין, אוקיי?
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, כן.

האפשרות שניתנת לשני הורים עובדים לא להפסיד הרבה ימי מחלה, או הרבה סליחה, הרבה ימי עבודה ובעצם לחלוק ביניהם את תקופת הבידוד.
רינת זקן
בדיוק. אנחנו רואים את זה כתקופה אחת בדיוק כמו בדמי מחלה, אם אתם יודעים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, כן.
רינת זקן
אז אם הוא הורה ראשון, כמובן ואני שמעתי שדיברתם על זה, היום הראשון לא משולם למעסיק. עכשיו אנחנו, עכשיו זה בין המוסד לביטוח לאומי לבין המעסיק, כן?
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן.
רינת זקן
העובד רגע נשאר בצד, אוקיי? היום הראשון לא משולם, היום השני משולם 100%, היום השלישי ואילך משולם 50% או 75%, לפי העניין, כלומר זה תלוי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, תלוי בגודל העסק.
רינת זקן
נכון, נכון. זה משולם ככה. עכשיו, ככה זה מתחלק – אם לדוגמא ההורה השני. ההורה הראשון, רק להורה הראשון אנחנו מורידים את היום הראשון, להורה השני אנחנו כבר לא מורידים את היום הראשון כי זו תקופה רציפה אחת. זה אומר שלדוגמא אם יש חמישה ימי בידוד וההורה הראשון השתמש לא משנה בכמה, ההורה השני מוגבל לעד תשעה ימים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תגיד, שאלה, כן זה קצת מורכב. אבל אני מנסה רגע להתחבר לדברייך. כן, אני לא רוצה לדמיין מה עובר עליכם שם במערכת כדי רק לנסות ולהבין את הפאזל הזה.
רינת זקן
זה עובד טוב, אני חייבת לציין.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני רציתי לשאול אותך אבל, היום הרי התקופה של הבידוד מאוד התקצרה, את למשל ציינת חמישה ימים. אבל עכשיו היא, רוב הילדים נדמה לי מצויים בשלושה ימים, לא? זה לא פחות?
נועה בן שבת
אני חושבת שהילדים, מי שלא מחוסן אין לו את ההקלה של השלושה ימים. שלושה ימים אני חושבת שזה רק לחוזרים מחו"ל.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אה, זה לחוזרים מחו"ל בכלל.
רינת זקן
נכון שלושה ימים זה לחזרה מחו"ל וזה גם תלוי איזה מדינות, אדומות או לא אדומות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון, נכון.
נועה בן שבת
וחוזרים מחו"ל לא זכאים, אלא אם כן הם חוזרים מנסיעה מטעם המעסיק.
רינת זקן
חזרה מחו"ל זה רק אם המעסיק שלח, בשליחות המעסיק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
רק בשליחות המעסיק.
רינת זקן
אנחנו מדברים פה על ההורים, נכון? על ילדים שחזרו מחו"ל לא נראה לי שזה בשליחות המעסיק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא. אוקיי ובאמת קיבלתם, זו ההוראה שהיא אני חושבת שהיא די חדשה. היא נכנסה בפעם האחרונה שהארכנו את זה אם אני לא טועה.
רינת זקן
היא נכנסה ב-5 לאוגוסט 2021.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן. באוגוסט ומאז כמה תביעות כאלה קיבלתם?
רינת זקן
לא, האמת היא שאין לי נתונים. אנחנו נמציא את הנתונים ואנחנו נדאג להעביר אותם אליכם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו נשמח לקבל אותם, כי נדמה לי או שאני זוכרת שהיו הרבה מאוד שאלות. הנה גם אנחנו עדיין, למרות שאנחנו העברנו את זה באוגוסט, בגלל המורכבות אז יש.
רינת זקן
אני חייבת לציין שיש גם חוזר מאוד מאוד ברור באתר של המוסד לביטוח לאומי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז לכן חשוב לי שתאמרי את זה עכשיו שוב, על מנת שבאמת, שהציבור יידע את זכותו באמת להשתמש באפשרות להיות הורה לסירוגין. זאת אפשרות שהיא חשובה, הורים באמת, ההיעדרות מהעבודה זה דבר שהוא מאוד מאוד מטריד גם את העובדים וכמובן גם את המעסיקים והאפשרות הזאת לקצר את השהות בבית יחד עם הילד, במיוחד שהוא לא חולה וזה עוד יותר מעצבן, אז כמובן שהאפשרות הזאת חשובה שכולם ידעו אותה. התמונה נקטעה לנו, אני כבר לא, אנחנו לא רואים אותך יותר ואני מקווה שאת שומעת אותנו עדיין. רינת? טוב. לא חשוב, בסדר. אני חושבת שאנחנו קיבלנו את הנתונים מהמוסד לביטוח לאומי.
נועה בן שבת
כמובן שהדברים משתנים עם שינוי ההגדרה "מחוסן", עם שינוי חובת הבידוד, כמובן שהימים משתנים אבל הזכאויות נשארות מוכרות, הזכאויות של העובד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון. אוקיי, יש לנו גם בזום את התאחדות התעשיינים, עורכת הדין מוריה ברבי מאגף העבודה, שלום ובוקר טוב. מוריה? כן.
מוריה ברבי
היי שלום, תודה על ההזדמנות לדבר. אני, כידוע יש בימים הקרובים, בתקופה הקרובה צפי להתפשטות המגיפה ולבידודים רבים ולהיעדרויות עובדים. אנחנו סבורים שאין מקום להאריך את הוראת השעה כלשונה ודווקא בנסיבות הללו זה. אגב, אני אזכיר לגברת יושבת הראש וזה גם משהו שאני ציינתי בדיון הקודם בהארכה הקודמת. דווקא בנסיבות הללו צריך להבחין בין תשלום לאנשים שהם מחוסנים, לבין תשלום לעובדים שבחרו – מסיבות ששמורות איתם שלא להתחסן. למעשה המשך התשלום לאנשים שבחרו לא להתחסן בעצם פוגע בתמריץ שלהם להתחסן. אני אזכיר לגברתי יושבת הראש שבנוסחים הקודמים מי שבחר לא להתחסן היה לפחות בטיוטה, היה אמור לקבל 50% מהתשלום והיום זה עומד על 75%. אנחנו סבורים שאדם שבוחר לא להתחסן הוא למעשה משית עלויות גם על המדינה, גם על ציבור המעסיקים ואין סיבה שציבור המעסיקים יישא בזה, לכן אנחנו סבורים שצריך להפחית את השיעור של התשלום לאנשים האלה ובכך כמובן לתמרץ אותם להתחסן וגם על מנת לסייע למגזר הפרטי, שעכשיו יידרש לשלם גם דמי בידוד גבוהים, גם דמי מחלה גבוהים ואנחנו עוד לא מדברים כמובן על הוצאות נוספות שכרוכות בקורונה ובהתמודדות עם המשבר הזה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מוריה את זוכרת שאנחנו, אני זוכרת שאנחנו דיברנו על זה ואת זוכרת גם על מה הייתה עמדתינו ולגבי האפשרות של עובד או בכלל אזרח במדינת ישראל להיבדק ולא להתחסן, האפשרות הזאת היא כמובן ניתנן לו ואזרחי ישראל לא מחוייבים על פי חוק להתחסן. לכן הבקשה שלכם להפחית את דמי הבידוד עבור מישהו שהוא לא מתחסן או בוחר לא להתחסן זה פשוט נשמע בלתי סביר לחלוטין.
מוריה ברבי
אני אדייק, מי שבוחר או שלא מחזיק בעצם בתו ירוק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, אבל יש להם את האפשרות בעצם להיבדק הרי, ככה קובע החוק היום במדינת ישראל ואם הוא מגיע אליכם עם אישור של בדיקה, אתם מחוייבים עקרונית להכניס אותו.
מוריה ברבי
אז אנחנו מדברות על תשלום דמי בידוד כאשר אדם נחשף לחולה מאומת והוא נדרש בבידוד. אנחנו יודעות שהבידוד למי שהוא מחוסן הוא בידוד קצר ולמי שבוחר לא להתחסן, שזו זכותו אגב, הבידוד הוא שבוע ימים לפחות. אז לצורך העניין, גם בשים לב למטרה של המדינה לעודד ולתמרץ את ההתחסנות אנחנו סבורים שצריך להפחית את התשלום לאנשים הללו או לכל הפחות שזה לא יהיה על ציבור המעסיקים, כל המשך המימון של העלויות הללו.
נועה בן שבת
אבל הזכרת שזה כבר היום, יש הפחתה קטנה של 25%?
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון.
נועה בן שבת
ויש פער של 25% בתשלום שמשולם ואנחנו, אם רוצים לעשות כזה דבר אז זה כמובן צריך להיות בתזכיר חוק, צריך להעביר חקיקה וחקיקה ראשית. אנחנו כרגע דנים רק בצו ועל הארכת תוקפו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
טוב. תודה רבה מוריה, משרד האוצר אתם רוצים להוסיף משהו מצדכם? אנחנו בזום? אה לא אתם ממש פה. אוקיי בואי תציגי את עצמך.
טובה ווסר
היי, שמי טובה ווסר, רפרנטית תעסוקה במחלקת תקציבים במשרד האוצר.


אין לנו מה להוסיף, זה צו שאנחנו מגישים את הארכתו, אנחנו תומכים בהארכה של הצו הזה לאור העובדה שאנחנו לקראת גל חמישי בעקבות ווריאנט האומיקרון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
יש לי רק שאלה קטנה באמת לגבי ההארכות המדודות האלה, של כמה חודשים כל פעם מחדש. למה בעצם אנחנו לא הופכים את זה למשהו הרבה יורת קבוע, את יודעת מה? לא קבוע בחוק, אבל למה לא חצי שנה, שמונה חדשים ואז אנחנו לא צריכים להגיע לכאן?
טובה ווסר
אני חושבת שלאור העובדה שאנחנו לא יודעים לצפות את העתיד ובמיוחד בתקופה הזו, אין לנו ברירה במיוחד כשמדובר בעלויות תקציביות גדולות במיוחד. ככה שאין לנו ברירה לבוא ככה אחת לחודשיים. אבל באופן כללי אנחנו, אני מטפלת בכל מיני תקנות בהקשר של הקורונה ואין לנו באמת ברירה אלא להיות באמת ככה עם אצבע על הדופק ובאמת, אחת לכמה זמן ככה להבין האם זה נדרש או האם זה לא נדרש, בתקווה שזה יהיה מאחורינו כבר בעוד חצי שנה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שלא יהיו יותר שום הנחיות בידוד. אוקיי, תודה רבה. יש למישהו עוד הערה לפני שאנחנו ניגשים להצבעה?
נועה בן שבת
אני אקריא את הצו?
היו"ר אפרת רייטן מרום
יופי, כן אז את יכולה. רציתי רק לדעת, בסדר גמור אז בואו נקרא את נוסח הצו, בבקשה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
יש לי שאלה עקרונית.

השאלה מכוונת אני לא יודע למי האמת היא, אבל כשהקורונה תיגמר יגמרו איתה גם הנחיות בבידוד, אז למה במקום להאריך את זה כל פעם, פשוט להאריך את זה בחוק עצמו וכשיגמר החוק ייגמרו גם חובות הבידוד ואיתם גם הנהלים שקשורים לחובות הבידוד?
נועה בן שבת
זאת אומרת את אתה אומר שצריך לקבוע הוראה שכל עוד יש - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
מגיפה.
נועה בן שבת
מגיפה, השאלה מה - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני מתכוון שכל ההוראות שקשורות לחובת הבידוד. זאת אומרת, אנחנו מאריכים את זה כאילו משהו יכול להשתנות באופן שבו אנחנו מתמודדים עם האירוע הזה.
משה אבוטבול (ש"ס)
אולי תגיד "כל זמן שיש כסף".
נועה בן שבת
השאלה היא, טוב אפשר לעשות את זה להוראה קבועה או כל עוד - - -
טובה ווסר
אנחנו לא תומכים בהצעה הזו ואני גם אסביר לך למה. אנחנו לא יודעים לצפות, גם אני וגם אף אחד.
משה אבוטבול (ש"ס)
זה קשה לתארך את זה, מה זה? היום, מחר.
טובה ווסר
אנחנו עם יד על הדופק לעניין גובה הבידוד, אנחנו עם יד על הדופק לעניין המגזר העסקי. אנחנו היינו רוצים להשאיר את זה גמיש בדיוק בגלל הסיבה שיש פה עלות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, אז אני.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא אבל זאת לא השאלה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי, אז אולי תגיד מה השאלה.
טובה ווסר
אז אולי תסביר, כי אולי אני לא הבנתי נכון.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא, השאלה היא לא האם אנחנו מאריכים את הבידודים או לא מאריכים אותם, אלא האם אנחנו מאריכים את היכולת להעניק את התשלום בגין הבידודים. אז ככל שיש בידודים, צריך שיהיה תשלום בגינם. אלא אם כן אתם סבורים שאפשר לשלוח אנשים לבידוד וזאת מבלי לדאוג להם לזכויות הסוציאליות שלהם וכל פעם אתם ניגשים אלינו בבקשה להאריך את הזכויות הסוציאליות שנלוות לבידוד, אתם לא מבקשים מאיתנו להאריך את היכולת לשלוח את האנשים לבידוד. זה לא מה שמטופל בוועדה הזו. אני מבין נכון? אתם מבקשים מאיתנו כל הזמן להאריך את ההוראות הסוציאליות שנלוות לבידודים, אני אומר הפוך – ככל שיש בידודים צריך שיהיו זכויות סוציאליות, אלא אם כן המדינה באה ואומרת לכנסת או שהממשלה באה ואומרת לכנסת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שיש סיכוי שיש בידוד והאזרחים לא יקבלו את הזכויות הסוציאליות.
טלי ארפי
כן, הנושא הזה נבחן כל הזמן. זה מה שקורה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, כן. אבל אני חושבת שמה שמביע יוראי זה חשש אמיתי. כי אנחנו לא יודעים מה יהיו הגזירות או ההחלטות או הנימוקים הבאים ויש מקום שהוא בהחלט לא רק סוציאלי, אלא הוא פשוט מקום מאוד מוסרי וחברתי לבוא ולהגיד "אנחנו מבטיחים".
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
והייתי אומר אחרת, אני חושב שברירת המחדל צריכה להיות נושאים פנים סוציאליים ולצורך העניין, אם עכשיו נראה כמו בארצות הברית, אז תגידו אנחנו מבקשים לשנות את ברירת המחדש הזו, שבידוד נלוות אליו זכויות סוציאליות.
טלי ארפי
אני פשוט אסביר לך. בחלקה הראשית רשום שבהוראת, יש צו של שר האוצר שיכול להאריך בכל תקופה לעד חצי שנה, אז ככה שהתשתית החוקית היא כזאת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בסדר זה אבל, זה משהו שידי אדם כתבו, זה לא איזו גזירה משמיים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני בואי, אני אפתיע אותך. אני מחוקק, אנחנו גם יכולים לשנות את המוסד הנורמטיבי הזה לפי העמדות שלנו הערכיות.
טלי ארפי
יכול להיות. נכון, אבל שוב אנחנו אומרים, בסוף הממשלה בוחנת את עצמה ואת ההסברים שהיא מגבשת לבקש וזאת בהתייחס לתנאים שהיא, שאנחנו רואים הם כל פעם משתנים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, זה נכון. ה-up side, את צודקת וצריך לעשות התאמה וה-up side הוא באמת הסעיף שאנחנו דיברנו עליו עכשיו של הורים לסירוגין שנכנס, שהוא הטבה בעצם שלא הייתה שם קודם. ה-doun side הוא שבאמת יכול להיות שפתאום ייקחו חלק מן הזכויות הסוציאליות האלה וכל פעם מחדש אנחנו פה צריכים להתמודד עם זה.
טלי ארפי
יכול להיות. יכול להיות גם שהממשלה בסוף תחליט על הסדר מסוג אחר, אני לא יודעת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון, נכון. טוב.
טלי ארפי
לכן חשוב להשאיר לנו את הגמישות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
טוב, לא שכנעת אותי.
נועה בן שבת
אני רוצה להזכיר שהחוק מתייחס כרגע על עובדים בלבד. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על כל הציבור שחייב בבידוד. זאת אומרת, יש לנו ציבור אנשים שחייבים בבידוד והם לא מקבלים את הזכאות הזאתי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה נכון ואנחנו עוד לא דיברנו על העצמאיים, שבעזרת השם גם הם יקבלו.
טלי ארפי
יהיה גם חוק לעצמאיים. אנחנו הפצנו תסקיר חוק ואנחנו נקווה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
חשוב, חשוב להגיד על זה מילה שיש חוק שאמור להגיע אלינו. את רוצה להגיד על זה משהו טלי?
טלי ארפי
לא, אין לי הרבה מה להרחיב אני לא. כאילו יש לכל אחד פה הזדמנות להסתכל על תסקיר החוק שפורסם, על הערות הציבור לפני שבוע. אנחנו באמת מזמינים כל אחד ואחת להסתכל ולהעיר את הערותיו. אנחנו לוקחים את ההערות האלה מאוד ברצינות ואנחנו נביא את זה לפה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון.
טלי ארפי
אנחנו נקבע בשבועות הקרובים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון. אפילו אני תרמתי את חלקי והפצתי את תזכיר החוק אצלינו ברשת.
טובה ווסר
עוד יותר טוב, אני שמחה לשמוע. אנחנו נהיה פה בעוד מספר שבועות ואנחנו נדון בדברים בדיוק כמו שצריך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה לך טובה. אז אני רוצה להקריא בבקשה את נוסח הצו.
נועה בן שבת
אני רק רוצה להגיד שההארכה כרגע היא רק לחודשיים ואתם חושבים שזה פרק זמן מספיק, בהתחשב בגל הקיים והנוכחי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אופטימיים. האומיקרון – הוא יהיה קצר וילך.
משה אבוטבול (ש"ס)
אל תדאגי, יבואו שמות חדשים. ראש הממשלה יכול להמציא לך כל יום שם חדש.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני חושבת שזה לא ראש הממשלה המציא.
טלי ארפי
בעודי יושבת פה אני מקבלת הודעה מהמורה בכיתה של הבן שלי, שאומרת לי בעצם שכל הכיתה של הבן שלי נכנסת לבידוד.
משה אבוטבול (ש"ס)
נו את מבינה?
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה אומר שאת הולכת לקבל כספים מהמדינה על ימי הבידוד, את רק צריכה להחליט אם את עושה את זה עם בן זוגך.

טוב, בסדר גמור. אז עוד משהו נועה, או שאפשר להקריא? גל בבקשה.
דובר>> גל כהן
<< דובר>>

צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)(מס' 2), התשפ"ב-2021.
בתוקף סמכותי, לפי סעיף 26/י"ז/ג' לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התש"פ-2020 (להלן החוק) ובאישור וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור:
הארכת תקופת הוראת השעה
1. תקופת הוראת השעה לפי סעיף 26/י"ז/א' לחוק תוארך עד יום כ"ז באדר א' התשפ"ב, 28 בפברואר 2022.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה גל, אנחנו ניגש להצבעה ומי שבעד נוסח הצו שירים את ידו.

הצבעה
אושר
משה אבוטבול (ש"ס)
זה הכל פה אחד, אנחנו אין לנו זכות להצביע.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בוא, זה תלוי בך. אל תתחיל איתי.
משה אבוטבול (ש"ס)
לא בי, יש לי מפלגה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז זה תלוי במפלגה.
משה אבוטבול (ש"ס)
יש שם משמעת קואליציונית.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז אתה עם המשמעת שלך ואנחנו עם המשמעת שלנו.
משה אבוטבול (ש"ס)
אצלינו לא יגידו על מפלגה "זה מפלגה של מטומטמים" למשל, אצלינו יש כבוד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אבל גם אנחנו לא אומרים את זה. אין מתנגדים ונוסח הצו עבר.
משה אבוטבול (ש"ס)
לא אתם, מפלגת השלטון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה לכולכם, אני נועלת את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:48.

קוד המקור של הנתונים