ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/12/2021

ערעורה של חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתה לסדר היום בנושא "חשיפה: במערכה על השטח ביהודה ושומרון המנהל האזרחי פועל למען האינטרס הפלסטיני", ערעורם של חברי הכנסת שלמה קרעי ושמחה רוטמן על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעתם לסדר היום בנושא "מינוי שי ניצן לרקטור הספריה הלאומית בניגוד לחוק ולתפקיד חדש שנתפר במיוחד בשבילו", חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת33
ועדת הכנסת
29/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 57
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, כ"ה בטבת התשפ"ב (29 בדצמבר 2021), שעה 9:30
סדר היום
א. ערעורים על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום בנושאים הבאים:
1. "מינוי שי ניצן לרקטור הספרייה הלאומית בניגוד לחוק ולתפקיד חדש שנתפר במיוחד בשבילו", של חברי הכנסת שלמה קרעי ושמחה רוטמן.
2. "חשיפה: במערכה על השטח ביהודה ושומרון המינהל האזרחי פועל למען האינטרס הפלסטיני", של חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק.
ב. פניית יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021 (מ/1475)
ג. רוויזיה על פניית יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021 (מ/1475)
נכחו
חברי הוועדה: רם שפע – מ"מ היו"ר
איתן גינזבורג
ווליד טאהא
אחמד טיבי
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
סימון דוידסון
צבי האוזר
מופיד מרעי
אורית מלכה סטרוק
אוסאמה סעדי
מנסור עבאס
שלמה קרעי
שמחה רוטמן
שרון רופא אופיר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן – היועצת המשפטית של ועדת הכנסת
רעות בינג – יועצת משפטית בוועדת הפנים והגנת הסביבה
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
אור שושני

פניית יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021 (מ/1475)
היו"ר רם שפע
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, יום רביעי 29 בדצמבר, כ"ה בטבת התשפ"ב. אנחנו נפתח בהצעה לסדר קצרה של אורית סטרוק ואחרי זה נעבור לנושאים שעל סדר היום. בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה רבה, אדוני. אני רוצה לומר שמה שקרה עם כינוס הישיבה הוא זילות של עבודת הכנסת בכלל ושל עבודת ועדת הכנסת בפרט. אני קיבלתי הודעה מנועה, מנהלת הוועדה, כשכבר הייתי בדרכי לכנסת, וכמוני גם החברים האחרים. אחרי שכולנו קמנו מוקדם כדי להיות פה בתשע וחצי, פתאום מודיעים לנו שזה בכלל בעשר וחצי. הרמתי טלפון לנועה, ואז אני שומעת שניר אורבך לא יכול להגיע לפה לפני עשר וחצי – למרות שב"מקרה" הוא נמצא פה כבר חצי שעה – ושאף אחד מחברי הקואליציה מלבד רם שפע לא יכול לנהל את הדיון הזה. לא מירב בן ארי, שכבר נמצאת פה, לא בועז טופורובסקי, שכבר נמצא פה, לא איתן גינזבורג, שכבר נמצא פה, לא עידית סילמן, שכבר נמצאת פה, לא יבגני סובה, שכבר נמצא פה, לא שרן מרים השכל, שכבר נמצאת פה, וגם לא ווליד טאהא, שכבר נמצא פה. אף אחד מהם לא יכול לנהל את הדיון, רק רם שפע, שרחמנא לצלן נכנס לבידוד.
היו"ר רם שפע
לא נכנסתי לבידוד.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עכשיו התוצאה היא שהוועדה הזו והדיונים האלה, שהם דיונים סופר חשובים, יצטרכו להתנהל על זמן מליאה, שזה בכלל הפך להיות נורמה בכנסת הזו. אני חושבת, במחילה – ואני לא רוצה להאשים, בטח לא את נועה – שזה תת-תפקוד, וזו גם אי-אמירת אמת. אם ניר אורבך נמצא פה משעה עשר, שיתכבד וישב בראשות הישיבה הזו משעה עשר. אני מבינה שמאוד לא נעים לו - - -
היו"ר רם שפע
בסדר, העלית את הנושא. משפט לסיום.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני מבינה שלניר אורבך מאוד לא נעים להיתקל - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אנחנו ניכנס לזמן מליאה?
היו"ר רם שפע
אם נצטרך. יש אישור.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
כי אתמול היא הצליחה לסכל את זה. יופי שהיום אתם מצליחים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ווליד, אתה לא הצלחת אתמול. רם, למה לא נתנו לנו אתמול - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אורית סטרוק הצליחה לסכל את זה. רם, צריך להגביל בזמן, זה לא נאום חופשי.
היו"ר רם שפע
חד-משמעית. משפט לסיום.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני גם אומרת לווליד טאהא - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
וחוץ מזה, גם אני יכולתי לנהל את הישיבה הזו. אבל כנראה למישהו זה לא - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היית יכול לנהל את זה, אבל בלי אנשים מהאופוזיציה, כי אתה מעיף את כולם החוצה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רק רגע, סליחה, אני רוצה לדעת – ביקשו ממך לנהל את הדיון הזה?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
לא, לא שאלו אותי בכלל.
היו"ר רם שפע
אורית, תודה רבה, סיימת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לא, אני רוצה לסיים את דבריי.
היו"ר רם שפע
נתתי לך את זכות הדיבור, יש לך עוד 20 שניות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
התשובה של ווליד טאהא - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני גם רוצה להעיר בנושא הזה.
היו"ר רם שפע
לא, אתה לא יכול, זאת הצעה לסדר שלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל גם לי יש התייחסות לנושא הזה.
היו"ר רם שפע
עוד רגע תדבר על הנושא שלך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רם, אתה לא יכול לחתוך אותי - - -
היו"ר רם שפע
אני יכול.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה יכול, אבל זה לא הגון מצידך.
היו"ר רם שפע
בבקשה, 20 שניות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רם, אם חבר ועדה מבקש להתייחס לנושא שעל סדר היום אתה אמור לתת לו.
היו"ר רם שפע
אבל זה לא נושא שעל סדר היום, זאת הצעה לסדר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה חלק מסדר היום ואני מבקש לדבר על זה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ההצעה לסדר היא חלק מסדר היום.
היו"ר רם שפע
לא, זה לא. אורית, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם זה לא היה על סדר היום אז לא היה על זה דיון.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אבל היא עשתה פה הערה טכנית. אם כי נכונה. אורית, את רוצה שאני אסכים איתך? גם אני יצאתי מוקדם - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תסכים איתי אבל תן לי לגמור.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
גם אני הבנתי שדחו את זה רק כשהייתי בדרך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תסכים איתי אחרי שאני אסיים, יש לי רק 20 שניות.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
לא, אני רוצה להסכים איתך תוך כדי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה התרגלת להפסיק אותי, אבל תתרגל לא להפסיק אותי כשאתה לא בראשות הישיבה.
היו"ר רם שפע
אורית, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה. התשובה הכנה של ווליד טאהא, שהוא לא נשאל בכלל, ושעון הנוכחות של הכנסת – שניהם מוכיחים שזה שקר. אתם מנהלים את הוועדה הזו בשקר. תודה.
היו"ר רם שפע
תודה רבה. אני מכבד מאוד את דברייך, אם כי על חלקם אני חולק. אנחנו נפתח את סדר היום. נתחיל בנושא - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני, אני רוצה להתייחס - - -
היו"ר רם שפע
אבל זה לא חלק מסדר היום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רם, יש לנו עוד מעט מליאה, יש לי שאילתות - - -
היו"ר רם שפע
אני עוד לא התחלתי את הדיון, אני רוצה להתקדם ואתה לא מאפשר לי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אבל אני רוצה למחות על כך שמקיימים דיון בוועדת הכנסת בזמן שיש מליאה ויש לנו שאילתות.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל עדיין אין מליאה, אדוני. אם תיתן ליושב-ראש לדבר נוכל להתקדם.
היו"ר רם שפע
אנחנו עוברים לנושא הראשון: פניית יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל זה סעיף ב'.
היו"ר רם שפע
כן, זה הנושא השני. אוסאמה סעדי, אתה ביקשת את הנושא החדש. תתייחס אליו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אנחנו לא עובדים לפי סדר היום, רם?
היו"ר רם שפע
התחלנו מסעיף ב', זאת פררוגטיבה של מי שמנהל את הישיבה. אוסאמה, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תודה, אדוני היושב-ראש - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
סליחה, אבל ערעורים על החלטת נשיאות לאשר דחיפות נעשים בדרך כלל ביום שלישי, כדי להספיק למליאה ביום רביעי. אתה לא יכול לעשות שדיון בזה יסתיים בזמן המליאה, זה מגוחך.
היו"ר רם שפע
אני ממש שואף לא לקרוא לכם לסדר, אבל אני רוצה לסיים ב-11:00, אז בואו נסכם שכל מי שאומר משפט בלי שהוא קיבל את רשות הדיבור, שלא יגיד אחרי זה שגלשנו לאחרי 11:00.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל רם, זה לא לעניין, זה צריך להיות יום קודם. אני לא מבין את הדיבור הזה.
היו"ר רם שפע
אוסאמה, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני חושב שהנושא שהעליתי אתמול בחוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128), ששמו האמיתי הוא חוק חריש, הוא נושא חדש פרופר. כי מדובר כאן, אדוני היושב-ראש, בחוק חדש ששונה בתכלית השינוי מהצעת החוק הממשלתית.

אני מזכיר שהצעת החוק הממשלתית המקורית הייתה להאריך בתקופה נוספת של שנתיים את הוועדה המיוחדת לחריש. עד היום, במדינת ישראל יש ועדת תכנון מיוחד אך ורק לחריש. עכשיו שמענו ו"התבשרנו" שהממשלה החליטה ביום ראשון על ועדה מיוחדת נוספת, מספר שתיים, לגולן.

הצעת החוק הממשלתית המקורית הייתה להאריך בתקופה שלישית נוספת את הוועדה המיוחדת של חריש. אלא שבגלל התארכות הדיונים או אני לא יודע מה, בינתיים התוקף של ועדת חריש הסתיים. פג התוקף. ולכן אין היום ועדה מיוחד לחריש. ומה עשו עכשיו בתיקון בנוסח החדש? עשו מין שעטנז כזה ואמרו, עכשיו אנחנו ניתן סמכות לשרת הפנים להאריך את הוועדה המיוחדת בחודשיים, וההארכה תהיה, במקום ל-24 חודשים, ל-26 חודשים.

זה לא ייתכן. זאת הצעת חוק חדשה. כי היום למעשה אין ועדה מיוחדת לחריש, ולכן אי אפשר להאריך את התוקף של הוועדה המיוחדת הזאת. מה שצריך לעשות זה להביא הצעת חוק חדשה שתקים ועדה מיוחדת לחריש לשנתיים. הדרך העקלקלה של הארכת התוקף היא נושא חדש. אם זה לא נושא חדש אני לא יודע מה זה נושא חדש. אם לא תתקבל הטענה של נושא חדש בעניין הזה, אז אין שום מקרה שאפשר לטעון עליו שהוא נושא חדש.

דבר נוסף - - -
היו"ר רם שפע
אוסאמה, תחתור לסיום.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
דבר נוסף, הנוסח הזה – ויושב-ראש ועדת הפנים יכול לאשר את זה – אחרי שקיבלנו אותו והקריאו אותו, בא נציג של משרד הפנים ומינהל התכנון, ואמר שלא מספיק להם החודשיים, שלמעשה כבר עברו, וביקש שלושה חודשים ו-27 חודשים. מה זה הדבר הזה? זה חוק על חוק על חוק. עושים את העבודה של הכנסת פלסתר. שיתכבדו משרד הפנים ומינהל התכנון ויביאו הצעת חוק חדשה, שתקים מחדש ועדה מיוחדת לחריש לשנתיים.
היו"ר רם שפע
אוסאמה, תודה רבה על אופן ההצגה של הדברים, אני מכבד את זה. בואו נשמע את עמדת הייעוץ המשפטי של הוועדה. רעות בינג, בבקשה.
רעות בינג
מבחינת המהות, מה שהממשלה ביקשה לעשות בהצעת החוק הממשלתית זה לאפשר לוועדה המיוחדת להמשיך את הפעילות שלה לעוד שנתיים נוספות. הדרך שבה עשו את זה בהצעת החוק הממשלתית היא באמצעות הארכת צו. מכיוון שהצו פקע, הדרך המשפטית להאריך את הפעילות של הוועדה היא באמצעות חידוש של הצו ולא הארכתו. אז מבחינת המהות, המהות נשארת, והשינוי של חידוש במקום הארכה הוא שינוי שמתחייב מכך שהצו פקע.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
משפטית זה לא נושא חדש מבחינתך?
רעות בינג
לא, מבחינתנו זה לא נושא חדש. מבחינת המהות, זה מה שהצעת החוק הממשלתית ביקשה לעשות, אבל מכיוון שהדיונים התארכו והתוקף של הצו פקע, הדרך לעשות את זה היא לא באמצעות הארכת הצו אלא חידוש הצו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זאת הצעה חדשה. ההצעה המקורית הייתה להאריך, כל הנוסח דיבר על הארכה, ועכשיו אתם, הייעוץ המשפטי של הוועדה, בא ועשה את התרגיל המשפטי הזה של לתת לשרת הפנים סמכות להאריך בחודשיים, ואז להאריך ב-26 חודשים. ואת יודעת שאתמול בלילה בא נציג מינהל התכנון ואמר שכבר עברו חודשיים, ולכן צריך שלושה, ואז אתם תיקנתם את זה לשלושה חודשים ול-27 חודשים. אם זה לא נושא חדש אני לא יודע מה זה נושא חדש.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בקיצור, אתם עושים צחוק מהכנסת.
היו"ר רם שפע
אוסאמה, יש משהו ששאלת ולא קיבלת עליו תשובה?
ארבל אסטרחן
רגע, יש עוד נושא.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
נכון, אוסאמה העלה שתי טענות נושא חדש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הנושא השני זה סעיף 34(ד), שמדבר בכלל על הנושא של החברים והמשקיפים בוועדה המיוחדת. מה שקרה בוועדה המיוחדת בחריש זה שערורייה. יש חוק שמדבר על כך שצריך להיות חבר של רשות גובלת, שזה מייסר ואום אל-קוטוף, ושני משקיפים של יישובים סמוכים, שזה ברטעה וערערה. אלא שהוועדה המיוחדת ומשרד הפנים ומינהל התכנון לא מינו לא חבר ולא שני משקיפים. הוועדה הזאת עבדה שלוש שנים בלי אף נציג של היישובים האלה. ועכשיו, כשבאה הוועדה והציעה שלא יהיה תוקף - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
לא, אוסאמה, אתה טענת נושא חדש על הסעיף שהוועדה הכניסה כדי לחייב את המדינה למנות את החבר והמשקיפים. נכון, הוא לא היה בחוק הקודם, ובגלל שזה לא מומש בהארכה הקודמת, אנחנו כוועדה באנו ואמרנו שאנחנו רוצים לחייב את המשרד למנות אותם. ועכשיו אתה טוען על הסעיף שהוא נושא חדש.
רעות בינג
בסעיף הזה לא נערכו שינויים.
היו"ר רם שפע
זה בהחלט לא נושא חדש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה לא היה במקורי.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
הסעיף אכן חדש, אבל - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא גם רוצה את התיקון וגם רוצה לטעון עליו נושא חדש.
היו"ר רם שפע
ארבל, אולי תסבירי לכולם מהו נושא חדש, נראה לי שיש פה בלבול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני, אני מסכם. כמובן שאני בירכתי על התיקון החדש - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
טכנית הוא טען שזה נושא חדש, אבל הוא גם רוצה שזה יתממש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, ההסתייגות שלנו ברשימה המשותפת הייתה שאנחנו רוצים לא רק משקיפים, אלא שיהיו שלושה חברים – חבר של רשות גובלת, שזה מייסר ואום אל-קוטוף, וחבר מרשות סמוכה, שזה ברטעה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ובגולן אתה רוצה שקונייטרה יהיו חברים בוועדה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני בכלל לא רוצה ועדה מיוחדת בגולן, כי זה שטח כבוש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אולי תעשה קואליציה עם בל"ד ותעבירו את וואדי ערה לרשות הפלסטינית, זה הכי טוב, לא?
היו"ר רם שפע
אורית סטרוק היקרה, אי אפשר גם לבוא בבוקר, לבקש ממני להעלות הצעה לסדר, למרות שאני לא חייב, ואז גם כל פעם להתפרץ.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
וגם שכולם יפריעו לי, אבל שאני לא אפריע לאחרים.
היו"ר רם שפע
רובם לא הפריעו לך. רעות, תתייחסי בבקשה לנושא השני.
רעות בינג
כפי שחבר הכנסת סעדי אמר, הסעיף הזה אכן לא היה בהצעת החוק הממשלתית, הוא נוסף בעקבות הדיונים, כשהתברר לוועדה שלא מונו הנציגים הרלוונטיים. הוועדה ביקשה להוסיף אותי כדי שיהיה ברור שבתקופה הבאה תהיה חובה למנות את הנציגים האלה.
היו"ר רם שפע
חבר הכנסת טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה. אני זוכר שהדיון הזה היה לפני שלוש שנים בוועדת הפנים. אני זה שביקש אז למנות את האנשים האלה לוועדה. הייתה בדיונים הבנה שהם ימונו, ואני אפילו זוכר שבישיבה היו נציגי האזור, אחמד מלחם ואחרים, וד"ר עניא בנא גם ליוותה את הדיון. אבל זה לא מומש. כי הממשלה הקודמת, משרד הפנים, לא מימש את זה.

אדוני היושב-ראש, יש לנו בעיה עקרונית עם ועדה מיוחדת לחריש. אנחנו חושבים שלא צריכה להיות ועדה מיוחדת, לא לחריש ולא לרמת הגולן - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתם חושבים שבכלל לא צריכה להיות חריש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, יש ועדה מחוזית, יש ועדה מקומית, אז למה לחריש יש ועדה מיוחדת?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אוסאמה הסביר את זה מצוין ואת הבנת בדיוק למה הוא התכוון.

ולכן גם תושבי האזור, במיוחד התושבים הערבים של וואדי ערה, וגם ראשי הרשויות מתנגדים וחוששים מהפעילות של הוועדה הזאת, שתפקידה האסטרטגי זה לנגוס ברזרבה הקרקעית שקיימת ולפגוע בעתיד התושבים הערבים של וואדי ערה. ולכן ההצעה שלי היא זאת. עד שיש סוף-סוף יושב-ראש ועדת פנים ערבי, חבר הכנסת ווליד טאהא – אני מבקש ממנו לתקוע את החוק הזה ולא לקדם אותו בכלל. זאת הסמכות שלך, אתה יושב-ראש ועדת הפנים, ואתה יכול לתקוע את הוועדה הנוראה הזאת והמאיימת הזאת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא לא יכול, הוא עשה עסקה עם אילת שקד: חריש תמורת חשמל.
היו"ר רם שפע
אורית, אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר. תני לטיבי לסיים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רק מסבירה לטיבי שהוא עשה עסקה, חריש תמורת חשמל.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני רוצה להעיר הערת ביניים.
היו"ר רם שפע
רגע, חבר הכנסת טיבי באמצע.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
היא אמרה את זה ואני לא רוצה לחזור על דבריה, אני רוצה להתייחס עניינית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל אתה יודע שאני צודקת.
היו"ר רם שפע
אורית סטרוק, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, את לא נותנת לקיים את הדיון. בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
העמדה של ראשי הרשויות ושל התושבים בוואדי ערה היא שהוועדה הזאת היא ועדה מאיימת והתוכניות שלה הן תוכניות מאיימות, הן פוגעות בעתיד של היישובים הערביים, ואני קורא לך, ווליד, לתקוע את הדיון ולא לקדם אותו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא לא יכול, הוא עשה עסקה, הוא קיבל את החשמל תמורת חריש.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא הבנתי, את חושבת שהוא לא יכול להפר את העסקה שהוא עשה?
היו"ר רם שפע
שלמה קרעי, משפט לסיום ואז אני מעלה את הנושא להצבעה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לוקחת את דבריי חזרה. שמחה צודק, הוא יכול פשוט להפר את העסקה. הוא יכול הכול.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אנחנו רואים כאן בוועדה ששוב פעם הוועדה מתנהלת בין הפה של ווליד טאהא מהאחים המוסלמים לאוזניים של אוסאמה וטיבי מהרשימה המשותפת. ואז הם באים וזועקים כמו הקוזאק הנגזל.
היו"ר רם שפע
תודה רבה. חבר הכנסת פינדרוס, מכיוון שאתה חבר הוועדה אתה יכול לומר משפט קצר, ואז נעלה את זה להצבעה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אני גם רוצה לדבר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא מוכן לקבל את מה שאמר חבר הכנסת אחמד טיבי; יושב-ראש ועדה לא אמור לתקוע ולקבור חוקים בגלל אג'נדות פוליטיות - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אז כנראה שאתה חדש בכנסת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם יושב-ראש ועדת הכנסת לא אמור לעשות את זה - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הוא יכול לתקוע אותה עד שהיא משתפרת, או לבטל אותה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עניינית, אני חושב שהטענה של אוסאמה היא נכונה. ברגע שאתה הופך צו הארכה לצו חדש זה כבר חוק אחר, זה לא אותו חוק. ומכיוון שזה לא אותו חוק, אני חושב שהוא צודק וזה באמת נושא חדש.
היו"ר רם שפע
בסדר גמור. אנחנו מעלים את הנושא הזה להצבעה - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רק שנייה, אני רוצה להתייחס.
היו"ר רם שפע
שמחה רוטמן, בנושאים הבאים תהיה לך זכות דיבור.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני לא מבין; בן אדם מגיע אבל אסור לו להתייחס לטענה?
היו"ר רם שפע
מותר לו, אבל מכיוון שאני מניח שבנושא הבא אתה תרצה להגיד דברים - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה הקשר - - -
היו"ר רם שפע
אורית סטרוק, לא להפריע בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל אני רוצה להתייחס גם לנושא הזה.
היו"ר רם שפע
במשפט, שמחה. אני סומך עליך.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
כבר נתת פעמיים לאורית סטרוק. אני גם רוצה לדבר. הזכירו אותי פה, מתנגחים פוליטית על גבי, אני חייב לענות.
היו"ר רם שפע
אתה בטוח תקבל זכות דיבור. שמחה, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עשית עסקה חשמל תמורת חריש או לא?
היו"ר רם שפע
אורית סטרוק, בפעם הבאה אני קורא אותך לסדר בפעם השנייה ואז אני אוציא אותך, וזה סתם יהיה לא כיף לאף אחד. אז בואי נימנע מזה. בבקשה, שמחה רוטמן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מאחר שניר אורבך הבטיח שהוא לא יקיים כל בקשה שווליד טאהא מעביר אליו, ומאחר שהוא נמצא בכנסת אבל לא מנהל את הישיבה - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
איפה הוא הבטיח?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
במכתב שהוא שלח ליושבת-ראש הקואליציה.
היו"ר רם שפע
טוב, הנושא - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רגע, עוד משפט, אדוני היושב-ראש, מה קרה, תן לי עוד משפט.
היו"ר רם שפע
שמחה, זה לא רלוונטי לנושא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רק רציתי לבקש - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
מה, יש מכתב רשמי שלו? את יכולה להעביר לי? לא ראיתי. מעניין.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ווליד, מילא בוועדת הפנים אתה לא נותן לנו לדבר, לפחות פה תיתן לי.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אורית לידך, תשאל אם אני נותן או לא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, לא נותנים לי לדבר. אני רק רציתי לברך שלרגל ממשלת השינוי הומצא מושג חדש, שאתה זכית להיות אחד הראשונים שהוא חל לגביו. אנחנו מכירים את המושג גוי של שבת, מי שעושה בשביל יהודי מלאכות שהיהודי לא רוצה לעשות בשבת. אתה נהיית גוי של יום רביעי, ואני רוצה לברך אותך לרגל המינוי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא לא גוי, הוא לא גוי.
היו"ר רם שפע
אין יהודי חילוני ממני.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל לא הבנתי מה הוא הבטיח לווליד?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
הוא לא הבטיח לי כלום, הוא אומר שניר אורבך הבטיח להם. אני לא יודע למי.
קריאות
- - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שמאלני של יום רביעי...
היו"ר רם שפע
אני לא לוקח את זה אישית ואני יודע את הערכתו של שמחה רוטמן אליי. ווליד, בבקשה.
צבי האוזר (תקווה חדשה)
זה כמו בדיון בפרלמנט של לבנון, שיש שיעים ויש סונים. ככה זה נראה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
בין מי למי?
צבי האוזר (תקווה חדשה)
בין רוטמן ליושב-ראש.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא, הוא שאל מי שיעי ומי סוני.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
לא, לא שאלתי, וגם לא אהבתי את ההשוואה.
צבי האוזר (תקווה חדשה)
למה לא אהבת? המצב של הסונים והשיעים בלבנון זה מצב ששווה פעם - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
מה הקשר?
צבי האוזר (תקווה חדשה)
הקשר זה השנאה. הם כולם חושבים את עצמם לבנונים, אבל הם - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אתה אומר שרוטמן שונא את רם?
צבי האוזר (תקווה חדשה)
אני מדבר על ה"אנחנו" ו"הם".
היו"ר רם שפע
ווליד, תתייחס בבקשה לנושא.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אתמול היה לי דיון ארוך על חוק החשמל. כל העולם ואשתו ניסו להכשיל את החוק הזה. אורית סטרוק הייתה אצלי כל היום ועשתה עבודה פרלמנטרית יפה, הביאה המון הסתייגויות, נתתי לה את כל הזמן שבעולם להסביר ולהתבטא ולומר מה שהיא רצתה, והיא גם טענה לנושא חדש – והכול היה במסגרת הכלים הפרלמנטריים. אלא שהיא ממשיכה היום להשתמש בנושא הזה כנושא פוליטי זול.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה לא זול, זה יקר מאוד.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
השימוש הוא זול. השימוש שאת עושה הוא שימוש זול. למה אני אומר את זה? כי במערכת הערכים שלי חשמל זה מצרך יסוד בסיסי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אז למה לא הסכמת שמשרד המשפטים יענה לי?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אני הפרעתי לך כשאתה דיברת?
היו"ר רם שפע
בואו ניתן לווליד להשלים.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
במערכת הערכים האישית שלי חשמל הוא מצרך בסיסי, ואני לא עושה בו שום שימוש זול. ועל כן - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ולכן ההתיישבות הצעירה לא תחובר לחשמל, אפילו שזה כזה בסיסי.
שלמה קרעי (הליכוד)
את ההתיישבות הצעירה אתה לא מוכן לחבר לחשמל.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
היושב-ראש לא מגן על הזכות שלי לדבר.
היו"ר רם שפע
אורית סטרוק, אני כל 20 שניות צריך לקרוא אותך? את צריכה ללמוד גם להקשיב.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
חוק החשמל עבר בוועדה, אבל במליאה הכול יכול לקרות, הרי בפוליטיקה כל שלוש דקות יש התפתחות חדשה.

לגבי החוק השני, שהדיון הזה מתעסק בו, תיקון מס' 128 לחוק התכנון והבנייה, הנושא של חריש – החוק הזה פקע לפני חודשיים בערך, ואנחנו נתבקשנו לדון בו כי הממשלה ביקשה להאריך בעוד שנתיים את החוק שהיה. כשבאנו לדון בחוק מצאנו בו הרבה לקונות, דברים שלא קוימו על ידי המדינה והמשרדים הרלוונטיים דאז, ועל כן אנחנו עשינו עבודה מקצועית, אורית סטרוק. העבודה שלנו היא לא לתקוע כלום; העבודה שלנו היא להבטיח שכולם יקבלו את מה שמגיע להם ואף אחד לא יעשה שום דבר על חשבון מישהו אחר. על כן ניהלנו דיונים שבהם הנציגים של כל היישובים הגיעו והתבטאו, כולל הנציגים של חריש, ולא הקלנו על אף אחד. ביקשנו שהחורים יטופלו והחוסרים יושלמו, ועד שהם לא הושלמו לא הבאנו את החוק לדיון בוועדה, ולא בגלל אף סיבה אחרת. עכשיו, כשהם השלימו את הנושאים שקשורים - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - שלושה ימים, פעם אחר פעם אחר פעם אתה לא מעלה אותם לדיון.
היו"ר רם שפע
אורית סטרוק.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
את יכולה להגיד מה שבא לך; אני אומר לך מה שהיה. ברור שאת תשתמשי בדברים האלה שימוש פוליטי איך שאת רוצה, הכול בסדר. דרך אגב, כל מי שרוצה להשתמש, יכול. לא רק את. הכול בסדר.
היו"ר רם שפע
ווליד, תתקדם.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
שמנו את החוק על שולחן הוועדה, דנו בו מקצועית, איפה שהיה צריך להגביל הגבלנו, אחרי שלא כיבדו את נוסח החוק הקודם, ועל כן הגיע סעיף 2, שעליו טען אוסאמה לנושא חדש. זה סעיף שאנחנו הוספנו כי רצינו שלא יעשו את מה שעשו בפעם הקודמת, שלא מינו חברים ומשקיפים. כאשר יתמלאו התנאים מצד כולם, החוק הזה יעבור ואנחנו לא נתקע שום דבר. תודה רבה.
היו"ר רם שפע
תודה רבה. אני מעלה את הנושא להצבעה.
ארבל אסטרחן
תעשה את זה בשתי הצבעות נפרדות.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, התייעצות סיעתית.
היו"ר רם שפע
בסדר, אני לא אגיד כלום על זה. אנחנו נחזור לנושא הזה ב-11:08.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:02 ונתחדשה בשעה 11:08.)
היו"ר רם שפע
חברים, הישיבה חוזרת. אני מעלה את הנושא להצבעה. מי בעד לקבל את טענתו לנושא חדש של חבר הכנסת סעדי?
ארבל אסטרחן
הנושא הראשון מבין השניים.
היו"ר רם שפע
מי נגד? ארבע נגד, אחד בעד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מי נמנע?
היו"ר רם שפע
פינדרוס נמנע.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם שפע
תודה רבה. אנחנו מעלים את הטענה השנייה לנושא חדש של חבר הכנסת אוסאמה סעדי. מי בעד? אחד. מי נגד? ארבעה. האם יש נמנעים? חבר הכנסת פינדרוס.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם שפע
גם הנושא הזה ירד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רוויזיה.
היו"ר רם שפע
רוויזיה ב-11:40 בכפוף לאישור היושב-ראש לקיים את הדיון בזמן המליאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
עד מתי יש לכם אישור כרגע?
היו"ר רם שפע
כל פעם שאתה מפריע זה עוד דקה אישור.ערעורים על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום בנושאים הבאים:
1. "מינוי שי ניצן לרקטור הספרייה הלאומית בניגוד לחוק ולתפקיד חדש שנתפר במיוחד בשבילו", של חברי הכנסת שלמה קרעי ושמחה רוטמן
2. "חשיפה: במערכה על השטח ביהודה ושומרון המינהל האזרחי פועל למען האינטרס הפלסטיני", של חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק
היו"ר רם שפע
אנחנו עוברים לנושא הבא, סעיף א', ערעורים על החלטת הנשיאות שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר בנושא: מינוי שי ניצן לרקטור הספרייה הלאומית בניגוד לחוק ולתפקיד חדש שנתפר במיוחד בשבילו, של חברי הכנסת שלמה קרעי ושמחה רוטמן. שלמה קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני יושב הראש. אני רוצה לפתוח באמירה כלפי מה שהיה אתמול בבית של גנץ.
היו"ר רם שפע
שר הביטחון.
שלמה קרעי (הליכוד)
שר הביטחון, שקיבל אליו הביתה את הנהג של מכוניות המוות בירושלים. את זה ששולח את המחבלים לבצע פיגועי טרור. זה חמור מאוד בעיניי, ואני חושב שהממשלה הזאת של העשר מעלות ימינה הגיעה לקצה. אגב, אם תשאל מי אמר את המשפט שאמרתי - - -
היו"ר רם שפע
הסתכלתי פה ואני לא רואה את הנושא הזה בסדר היום.
שלמה קרעי (הליכוד)
רם, אל תצנזר אותי. אתה יכול להגביל אותי בדקות, לא בדיבורים. מי שאמר את המשפט "אבו מאזן הוא הנהג של מכוניות המוות בירושלים" זה בנט. והיום בנט שולח את שר הביטחון שלו לארח את הנהג של מכוניות המוות אצלו בבית. זאת הערה ראשונה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אם בנט אמר אז הוא בטח התכוון למה שהוא אמר.
היו"ר רם שפע
יש לך עוד שתי דקות. בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הנושא הבא זה ערעור על כך שלא אישרו את ההצעה הדחופה לסדר לגבי הג'וב שתפרו לשי ניצן כרקטור הספרייה הלאומית, בניגוד לחוק ובניגוד לכל נוהל תקין, במכרז שקרי. אני תכף אתן עוד פרטים, אבל קודם אגיד שמדובר כאן בפעם החמישית שאנחנו מגישים, מכמה סיעות, בקשה לדון בזה במליאה. חמש פעמים: שתי שאילתות דחופות, שתי הצעות דחופות לסדר, בקשה לדיון מהיר – אבל הצנזורה בקואליציה הזאת, שסותמת לנו פיות, עובדת כמו שצריך.

בפעם שעברה שערערנו לוועדת הכנסת אמרו שכבר אישרו חמש הצעות דחופות לסדר ולכן אין מקום. אבל השבוע הזה נשיאות הכנסת אישרה רק שלוש הצעות דחופות לסדר, זאת אומרת שיש מקום פנוי. דבר נוסף, בנשיאות הכנסת אין היום נציגים לאופוזיציה, בגלל הדורסנות של הקואליציה. ולכן המקום היחיד של האופוזיציה לבוא לידי ביטוי בדרישה להציג הצעות דחופות לסדר זה כאן בוועדה הזו, אדוני יושב הראש. אני מבקש ממך שתהיה הוגן ותפעל בהתאם לכללים ולא בהתאם לנושא. אם אתם רוצים לצנזר נושאים אז תגידו שאתם רוצים לצנזר את הנושא הזה, אבל לא יכול להיות שאישרתם רק שלוש הצעות דחופות לסדר אבל לא את ההצעה הזאת, כאשר זאת הפעם החמישית בחודש האחרון שאנחנו מגישים את זה, מכמה סיעות.
היו"ר רם שפע
משפט לסיכום.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לא משפט לסיכום, אל תגביל אותי - - -
היו"ר רם שפע
אמרת קודם שאני יכול להגביל אותך בזמן.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל לא בשלוש דקות. בנושא הקודם אנשים דיברו חצי שעה. אני לא אאריך בדברים סתם.
היו"ר רם שפע
קיבלת עוד חצי דקה ספייר. עליי.
שלמה קרעי (הליכוד)
פורסם ששי ניצן הוא היחיד מבין 70 מועמדים שישבו איתו עשרות שעות לפני שקיבלו אותו במכרז. יש בדירקטוריון חבר אחד שהוא חבר קרוב מאוד של שי ניצן, ופורסם גם ששי ניצן עשה הכול בתפקידו כפרקליט המדינה כדי לא לחקור את ליברמן, ואנחנו גם יודעים מה קורה במפלגה של שרת החינוך, שהוא מינוי שלו.
היו"ר רם שפע
איזה חיבורים...
שלמה קרעי (הליכוד)
יש הרבה שאלות והרבה תמיהות. פרסמו מכרז שהיה בכלל מכרז למנהל תוכן, וגם הגבילו את זה לגיל 50 ומעלה, בחוסר שוויוניות. אף אחד לא ידע על מה מדובר, ורק שי ניצן, ישבו איתו עשרות שעות לפני ודאגו שהוא יגיש את עצמו למכרז הזה, בניגוד לחוק הספרייה הלאומית, שמאפשר למנות רק שני תפקידים, שכבר מאוישים – מנהל אקדמי ומנהל כללי.

אדוני, אני חושב ששחיתות כזו – תפקידנו ככנסת היא לפקח על רשויות הביצוע, וכאן יש לנו מינוי שנעשה בניגוד לחוק ובניגוד לנוהל תקין, ומהרבה סיעות מבקשים לדון בזה במליאת הכנסת, ואין שום סיבה שהוועדה הזאת לא תאשר את ההצעה הזאת.

אני גם מבקש חוות דעת של היועצת המשפטית, שתגיד האם יש תקדים לזה שאושרו רק מספר מועט של הצעות דחופות לסדר בנשיאות הכנסת – שלוש ולא ארבע או חמש כמקובל – ובכל זאת ועדת הכנסת לא אישרה ערעור על בקשה כזאת.
היו"ר רם שפע
תודה רבה, חבר הכנסת קרעי. אני אגיד שני דברים. ראשית, אני לא רוצה לנקוב במספרים, אבל כמעט כל הבקשות שהגשתי לנשיאות הכנסת מאז שהכנסת הזאת קמה נדחו, כולל שלוש פעמים עכשיו ברצף. שתדע.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם לי. לי לא כמעט, אלא הכול.
היו"ר רם שפע
בסדר, אבל תראה, גם אני לא מצליח.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רם, תגיש ערעור, אנחנו נתמוך.
היו"ר רם שפע
דבר שני, אני לא מכיר את הפרטים של הנושא שדיברת עליו, אבל אני די בטוח שאף אחד לא משתף פעולה עם פעולות שאינן חוקיות. אני לא יודע לאמת את כל ההקשרים שנתת, אבל אני בטוח שאנשים לא עושים שום דבר שהוא לא חוקי, ואם כן, זה דבר שחייב להיבדק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני בטוח שכן.
היו"ר רם שפע
ארבל, את רוצה להתייחס לשאלה של שלמה קרעי?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אפשר לשמוע את נציג הנשיאות?
היו"ר רם שפע
הוא יושב פה והוא כמובן יקבל את זכות הדיור.
ארבל אסטרחן
אין לי סטטיסטיקות של החלטות הנשיאות, אבל אם יש נושא שרוב חברי הנשיאות ורוב חברי ועדת הכנסת חושבים שלא נכון להעלות אותו במליאה – בלי להיכנס לתוכן הנושא – אז אני לא רואה שום בעיה ש - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
גם אם אישרו רק שלוש?
ארבל אסטרחן
מה הקשר?
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה "מה הקשר"? חברי כנסת כאן בכנסת מייצגים סיעות ומגישים בקשות, חושבים שזה דחוף. הנשיאות יכולה לתעדף הצעות דחופות לסדר - - -
ארבל אסטרחן
לא, הנשיאות יכולה לחשוב שנושא מסוים הוא לא דחוף ואפשר להעלות אותו בהצעה רגילה.
שלמה קרעי (הליכוד)
שאלתי אם יש תקדים לזה שהנשיאות אישרה פחות מארבע הצעות דחופות ובכל זאת ועדת הכנסת דחתה את הערעור על דחיפותה של ההצעה.
ארבל אסטרחן
אין לי סטטיסטיקה, אבל אני בטוחה שהיו מקרים כאלה.
היו"ר רם שפע
תודה, ארבל. מנסור עבאס, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא זוכר דבר כזה. תמיד - - -
היו"ר רם שפע
חבר הכנסת שלמה קרעי, היא ענתה לך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אף פעם לא היה דבר כזה שלא אישרו בכלל - - -
היו"ר רם שפע
זה קורה הרבה. חבר הכנסת מנסור עבאס, נציג נשיאות הכנסת, בבקשה.
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אני יכול לתת תשובה מכמה היבטים. קודם כול, בנושא הספציפי הזה יש שאילתה דחופה, ואנחנו יודעים שהיום השאילתות הופכות - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
הגשתי פעמיים שאילתה דחופה ודחו אותה. לא קיבלתי אף שאילתה דחופה מתחילת הכנסת הזו, חבר הכנסת עבאס.
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
התמזל מזלו של חבר הכנסת שמחה רוטמן, כי כנראה תפילותיו מתקבלות ואז גם הצעותיו או השאילתות שלו מתקבלות.
ארבל אסטרחן
שמחה, אישרו לך שאילתה דחופה - - - ?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני שומע על זה פעם ראשונה, אבל יכול להיות.
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
הוגשה בקשה לשאילתה דחופה, זה דבר אחד. דבר שני - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני לא שמעתי על זה. אני אבדוק את זה.
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אז זה סימן שכנראה שהיא תתקבל. דבר שני, סדר היום מורכב מכמה סעיפים, אין מכסה לכל סעיף וסעיף. הצעות דחופות זה לא חמש הצעות ביום, ושאילתות דחופות זה לא שתיים ביום. לא, מתייחסים לסדר היום כמקשה אחת. ואם מסתכלים על יום רביעי רואים שהתקבלו שלוש הצעות לסדר היום, מתוכן שתיים של האופוזיציה. כמעט תמיד האופוזיציה משתלטת על סדר היום בכנסת, אין ספק. רם שפע מתלונן שלא התקבלה אף הצעה שלו. נכון, כי בדרך כלל נותנים עדיפות להצעות שבאות מכיוון האופוזיציה. עכשיו - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
מנסור, חמש פעמים הגשנו – אורית סטרוק, פרוש, אני – הצעות דחופות ושאילתות, ולא אישרו לנו. זה בגלל הנושא. לא יכול להיות שבגלל שלא רוצים להעלות את הנושא הזה לסדר היום כי יושב-ראש הכנסת משתף פעולה עם - - -
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
הינה, כתוב שתתקבל הצעה דחופה לסדר - - -
היו"ר רם שפע
תנו לחבר הכנסת עבאס לסיים.
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
לדעתי זה אמור לספק אותך, מכיוון שהתקבלה הצעה דחופה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא התקבלה.
ארבל אסטרחן
הוא התכוון לשאילתה.
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
חברים, אין כלל שבו קובעים שהשבוע מקבלים חמש הצעות לסדר היום. אין דבר כזה. יש סדר יום מלא של הכנסת, מאזנים בין הדברים, בין החוקים, השאילתות, השאילתות הדחופות - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל מנסור, לא אישרו שאילתה דחופה. הוא אומר שאישרו. אבל אם היו מאשרים שאילתה דחופה היית צודק ולא הייתי מגיש ערעור. אבל לא אישרו שאילתה דחופה בנושא הזה.
היו"ר רם שפע
בכל אופן, גם אם אישרו וגם אם לא אישרו - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל הוא אומר שכן אישרו, זה היסוד של הנימוק שלו. אבל אני אומר שלא אישרו כבר חמש פעמים.
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
זה אחד הדברים, וכנראה שהיא תתקבל, תחכה בסבלנות.
שלמה קרעי (הליכוד)
מנסור, יש לך התנגדות שתתווסף הצעה דחופה - - - ?
היו"ר רם שפע
מנסור, תודה רבה. חבר הכנסת קרעי, אתה יכול להגיד משפט אחד בתגובה.
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
שלמה, אני באתי לייצג את החלטות נשיאות הכנסת והחלטות יו"ר הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז האם לנשיאות יש התנגדות שוועדת הכנסת תאשר את ההצעה הרביעית הזאת כאן?
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
כמובן שאנחנו מבקשים שוועדת הכנסת תכבד את התעדוף שנתנה נשיאות הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
היועצת המשפטית, יש לך מה לומר על דבר כזה? שהנשיאות מבקשת מוועדת הכנסת לכבד את התעדוף. מה, הנשיאות יוצאת נגד הפררוגטיבה של ועדת הכנסת לאשר - - - ?
ארבל אסטרחן
היא יכולה לא לקבל ערעורים, ברור.
היו"ר רם שפע
אנחנו סוברנים לקבל החלטות לבד. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז למה יש בתקנון אפשרות ערעור?
היו"ר רם שפע
חבר הכנסת שלמה קרעי, אתה רוצה שאני אתחיל לקרוא אותך לסדר? חבר הכנסת רוטמן, קדימה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בקשר לשאילתה הדחופה אני אפילו לא יודע על מה מדובר, אני בודק. אני לא מכיר שאישרו את זה וגם לא ראיתי את זה בסדר היום של היום או השבוע, וגם לא זכור לי שהגשנו, ולכן אני מאוד מופתע מהאמירה הזאת. יש אמירה על תפילות שאומרת "טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע", אז יכול להיות שאפילו שלא הגשתי שאילתה דחופה, אישרו לי אותה.
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
כתוב אצלי פה שהוגשה שאילתה דחופה בנושא.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני הגשתי, ודחו גם אותה. מנסור, דחו את השאילתה הדחופה בנושא. פעם חמישית כבר.
היו"ר רם שפע
שלמה קרעי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה כי אתה לא נותן לנו לקיים את הדיון כהלכתו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל יש פה דיאלוג שהוא מאוד חשוב - - -
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
כנראה שטעיתי. כתוב ששמחה רוטמן הגיש את ההצעה לסדר היום.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
נכון.
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
ואז כתוב בנושא הזה... מה המשמעות של לכתוב "הוגשה שאילתה דחופה בנושא"? אני לא מבין למי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני הגשתי, ודחו לי אותה. כבר פעם חמישית.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אולי כי אני לא התפללתי עליך.
היו"ר רם שפע
שמחה רוטמן, נשארה לך דקה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
סליחה, רם, יש כאן עניין עובדתי - - -
היו"ר רם שפע
יכול להיות שהוא התבלבל, קורה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הכול בסדר, אבל אם אושרה שאילתה דחופה לשלמה אז אני מוותר על הערעור שלי.
שלמה קרעי (הליכוד)
בדיוק, נוותר על הערעור.
היו"ר רם שפע
אז אנחנו נבדוק האם הוגשה שאילתה דחופה והתקבלה.
מנסור עבאס (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
היא הוגשה. האם היא תתקבל זו החלטה של יו"ר הכנסת.
היו"ר רם שפע
בכל מקרה, לנו כמובן יש פררוגטיבה לקבל החלטה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז אני אומר שאם הוגשה השאילתה על ידי שלמה ואם היא אושרה אז אני מבסוט ורגוע. אם היא לא אושרה אז אני חושב שצריך לאשר את הדחיפות שלה - - -
היו"ר רם שפע
עוד חצי דקה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רם, בחייאת. אני רק אוסיף למה שאמר שלמה, שכבר פרט את הטיעונים בהרחבה. אני חושב שהסיטואציה שבה אנחנו נמצאים היא סיטואציה של השתקה של האופוזיציה בכל מקום, בכל עת ובכל שעה. הרבה מסיעות האופוזיציה מגישות בקשה בנושא חשוב ודחוף, בייחוד כשמדובר בנושא של המינוי של שי ניצן, שבמידה מסוימת יש כאלה שרואים בו – ואני חושב שאני משקף את השיח שאני שומע – איזה סוג של גמול לבן אדם שבזכותו קמה הממשלה הזאת בעקבות ההליכים שהוא נקט ולא נקט בתפקידו. אני חושב שהדיון בנושא הזה צריך להיעשות בכנסת. כאשר הכנסת נמנעת מלקיים דיון בנושא שמעסיק את הציבור, היא הופכת את עצמה ללא רלוונטית. נושא שמעסיק את הציבור צריך לקבל זמן דיון בכנסת.

באווירת היום האחרון, שאנחנו רואים שאנחנו חזרנו לימי אוסלו וההתנתקות העליזים, אני רוצה להזכיר ששי ניצן היה מומחה בהשתקת ביקורת, עצר הפגנות וכו'. אני חושב שיכול מאוד להיות שהוא מתאים לתפקיד בספרייה הלאומית, אבל לא בתור הרקטור אלא בתור זה שמשתיק, זה שעושה ששש... יכול להיות שלתפקיד הזה הוא מתאים, כי הוא יודע טוב להשתיק, ואולי הוא גם יעזור לכם להשתיק את האופוזיציה. אבל לתפקיד הרקטור של הספרייה הוא לא מתאים.
שלמה קרעי (הליכוד)
גאוני. רק בשביל זה אתה צריך לאשר את הערעור.
היו"ר רם שפע
תודה. התייחסות קצרה של חבר הכנסת מופיד מרעי, ואז נעלה את זה להצבעה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
גם אני ביקשתי לדבר.
היו"ר רם שפע
בסדר, אחרי שאני אעלה את זה להצבעה. אני רוצה לכבד את החשיבות הגדולה שאת נתת למליאת הכנסת ולכן אנחנו קודם נצביע. מופיד מרעי, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא הבנתי, אתה לא תיתן לי לדבר?
היו"ר רם שפע
נתתי לך לדבר הרבה, וגם בנושא הבא אני אתן לך לדבר בשמחה, אבל את הנושא הזה אני מעלה עוד מעט להצבעה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הנושא הבא הוא שלי, תודה באמת שאתה נותן לי לדבר בו. גם על הנושא של שי ניצן זכותי לדבר.
היו"ר רם שפע
בנושא הבא אני אתן לך לדבר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל למה אתה לא נותן לבן אדם להביע דעה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
חבר כנסת רוצה להתבטא בנושא מסוים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זכותי להשתתף בדיון.
היו"ר רם שפע
יקירתי, את מנסה למשוך את החבל משני קצותיו, אבל אי אפשר - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מה הקשר?
היו"ר רם שפע
אתם לא יכולים כל הזמן לטעון שהמליאה חשובה לכם ומצד שני למשוך את הזמן. למרות שאתם כן עושים את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם דחיתם את הדיון מתשע וחצי לעשר וחצי, ואתה זה שהתחלת עם נושא ב' ולא נושא א', לא אנחנו.
היו"ר רם שפע
מופיד, בבקשה.
מופיד מרעי (כחול לבן)
אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו כאן. קרעי, רק מי שחווה מלחמות והקרבה יודע מה המחיר ומה היתרון ומה הצורך בשלום. דיברת על בני גנץ. בני גנץ עשה מעשה אמיץ, נועז, ורק מי שיש לו יכולת של מנהיג יודע להיות לוחם מספר אחת למען השלום ולא רק לוחם מספר אחת כרמטכ"ל.
שלמה קרעי (הליכוד)
ראש הממשלה שלך לא חושב ככה. הוא אומר שאבו מאזן הוא הנהג של מכוניות המוות.
מופיד מרעי (כחול לבן)
אני לא הפרעתי לך - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
זה נקרא מעשה נועז? להביא לנו את אוסלו ג'? עוד פעם אוטובוסים מתפוצצים? זה מעשה נועז?
היו"ר רם שפע
חבר הכנסת קרעי, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
מופיד מרעי (כחול לבן)
מעשה נועז זה להילחם למען השלום, ורק מי שהקריב יודע מה הערך בשלום.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא עושה מה שצריך מול המצביעים שלו, השאלה מה עושה נפתלי בנט ומה עושה גדעון סער - - -
היו"ר רם שפע
אורית סטרוק, הוא באמצע דיבור.
מופיד מרעי (כחול לבן)
אל תטיפו לי, אתם כל הזמן קוטעים אותי - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רם, אתה לא נתת לה לדבר אז למה שהיא לא תפריע?
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא מממן מחבלים, הוא משלם משכורות למחבלים. אז להיפגש איתו זה מעשה נועז?
היו"ר רם שפע
שלמה קרעי, בפעם הבאה שאתה מדבר אני מוציא אותך. אני מעדיף להימנע מזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה יכול להוציא אותי.
היו"ר רם שפע
אבל אני לא רוצה. אני מבין שזה טוב לך, אבל אני לא רוצה.
מופיד מרעי (כחול לבן)
אתם קודם כול אלופים בלקטוע אחרים. אל תטיפו לי מה זה הקרבה למען המדינה. ואני אומר לכם שאם יש משהו שצריך עכשיו לעשות במדינת ישראל זה שלום. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר רם שפע
תודה רבה. זה הנושא הראשון. יש עוד נושא במסגרת הערעור, של אורית סטרוק. אני מקריא אותו: "חשיפה: במערכה על השטח ביהודה ושומרון המינהל האזרחי פועל למען האינטרס הפלסטיני". בבקשה, חברת הכנסת סטרוק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
איפה נציג הנשיאות?
היו"ר רם שפע
תתייחסי לדברים ואנחנו נדאג שנציג הנשיאות יתייחס.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
איזה מין דיון מתנהל פה, אדוני היושב-ראש?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
קודם כול, ביחס לדיון הקודם אני רוצה לומר שאנחנו ישבנו פה בערעור קודם על הנושא הזה, ושמענו כולנו – לפחות שמעה ארבל, שמעה נועה, שמע שלמה קרעי, שמע שמחה, שמע חבר הכנסת פינדרוס – את יושבת-ראש הקואליציה, גברת עידית סילמן, מבטיחה לנו שאם נגיש שוב את הנושא הזה היא תוודא שהוא יעבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא הבנתי, את בונה על הבטחות של עידית סילמן?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ועידית סילמן, באופן "מפתיע", אפילו מפתיע מאוד, לא עמדה במילתה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אורית, את צוחקת עלינו?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
היא לא עמדה במילתה. אני יודעת שזה מאוד מפתיע אותך, חבר הכנסת פינדרוס.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה יפתיע אותנו אם היא תעמוד בבקשתה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז רציתי קודם כול לשים את זה על השולחן, תודה.

עכשיו אני רוצה לדבר על הערעור שלי. אני רוצה לציין שוב שניר אורבך ברח מהוועדה כי לא נוח לו להתעמת עם הנושא הזה, משום שהוא מחויב לנושא הזה של ההשתלטות הפלסטינית על שטחי C. אבל לשמחתי לפחות צביקה האוזר לא ברח. וצביקה האוזר יודע היטב שמפלגת תקווה חדשה לא הסכימה לחתום על ההסכמים הקואליציוניים לפני שהיא וידאה שיש בהם את סעיף 29, שקובע - - -
היו"ר רם שפע
עוד דקה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה לא תסתום לי את הפה.
היו"ר רם שפע
אני נותן לך דקה, זאת סמכות שלי.
שלמה קרעי (הליכוד)
תן לה לדבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רם, ההתנהלות שלך היא באמת לא בסדר, סליחה שאני אומרת לך את זה.
היו"ר רם שפע
אני מכבד מאוד את דעתך, ובכל זאת – יש לך עוד דקה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מאוד לא בסדר.

יש פה סעיף בהסכם הקואליציוני שמופר ברגל גסה ועושים כל מאמץ להשתיק אותו. הסעיף קובע שכדי להבטיח את האינטרס הישראלי בשטחי C יוקצו למינהל האזרחי ומשרד הביטחון תקנים ומשאבים ייעודיים לאכיפת הפרות בנייה והשתלטות בלתי חוקית של הרשות הפלסטינית על שטחי C. הסעיף הזה, שאתם, צביקה, נמנעתם מלחתום על ההסכם הקואליציוני עד שהוא נחתם, מופר יום-יום. ככה זה נראה, צביקה, כמו במפה הזאת.
צבי האוזר (תקווה חדשה)
אורית, לא הבנתי למה את אומרת שהוא מופר. קודם כול, אני מסכים איתך שהסעיף הזה הוא סופר חשוב. אורית, התקציב עבר סוף-סוף לפני כחודשיים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
מה התקציב קשור?
צבי האוזר (תקווה חדשה)
התקציב הזה - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
צביקה, סליחה, אתה לא ברשות דיבור. תדבר אחריי.
היו"ר רם שפע
אורית רק רוצה שאנחנו נפריע לה. אני ממליץ שניתן לה לעשות פרובוקציה והיא תסיים עוד חצי דקה. בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה רבה. 50 התקנים שהועברו על ידי ליברמן, אחרי לחץ רק שלי – כי אתם לא לחצתם – הועברו לבני גנץ. לפי תשובה שבני גנץ שלח לי, לשאילתה שאני הגשתי – ולא אתה, כי אתם לא מתעניינים בזה – 35 מתוך 50 התקנים בני גנץ שתה לנושאים אחרים, והשאיר 15 תקנים להילחם ב-660 תקנים של הרשות הפלסטינית. ולכן אנחנו לקראת אסון שקוראים לו נסיגה - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את לא רואה שזה לא מפריע להם? זה לא מעניין אותם, הם מכרו את המדינה וזהו.
היו"ר רם שפע
תודה רבה. נאמרו פה הרבה דברים על חבר הכנסת ניר אורבך - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יש ניסיון למנוע דיבור בכנסת על הנושא הזה - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה דווקא נאמר על צביקה האוזר.
היו"ר רם שפע
גם על ניר נאמרו הרבה דברים לפני. וגם על צביקה האוזר אני סומך שהוא מקדם את העקרונות שלו בצורה מיטבית. אנחנו מעלים את הנושא - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה סומך עליו מאוד וגם בני גנץ סומך עליו מאוד, אבל - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
רם, אפשר להגיע לפשרה שתאשרו נושא אחד?
היו"ר רם שפע
אני מעלה להצבעה את שני הנושאים - - -
צבי האוזר (תקווה חדשה)
רגע, מכיוון שהותקפתי אני רוצה לומר מילה אחת. אורית, אני מבטיחך שנדאג יותר ממה שדאגת את עד היום. אני אומר לך, כמי שהייתה חברה בממשלות ישראל - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה תצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי להגיע לקצה הקרסול של אורית סטרוק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תדאגו לארץ ישראל - - -
קריאות
- - -
צבי האוזר (תקווה חדשה)
המפה שאת מציגה לא נוצרה בשלושת החודשים האחרונים - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תצעק מה שאתה רוצה, אבל אתה היית בממשלה - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תדאגו לארץ ישראל. אני הגשתי עשר שאילתות, אתה הגשת משהו?
צבי האוזר (תקווה חדשה)
שתקתם עשר שנים, לא עשיתם שום דבר. אנחנו נעשה יותר ממה שנעשה עד היום - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
צביקה, אתה היית בממשלה הקודמת - - -
קריאות
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
פינדרוס, תבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר רם שפע
מי בעד - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא מבקש ממך התייעצות סיעתית.
היו"ר רם שפע
כבר העליתי את זה להצבעה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני הגשתי עשר שאילתות, כמה אתה הגשת? מה עשית?
צבי האוזר (תקווה חדשה)
אורית, את לא עשית כלום. את ישבת בממשלות ישראל - - -
קריאות
- - -
היו"ר רם שפע
אורית סטרוק, את בקריאה שלישית. בבקשה להוציא את אורית סטרוק.
צבי האוזר (תקווה חדשה)
את שוכחת מתי נבנו הבניינים האלה שאת מציגה במפה.
היו"ר רם שפע
צביקה האוזר, קריאה ראשונה.

אני כבר ביקשתי להעלות את זה להצבעה. אני מעלה את הנושא להצבעה. מי בעד לקבל את הערעור על סעיף 1, של חברי הכנסת שלמה קרעי ושמחה רוטמן? אחד, חבר הכנסת פינדרוס. מי נגד? ארבע נגד.

הצבעה

לא אושרה.
היו"ר רם שפע
תודה רבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
פינדרוס, תבקש התייעצות סיעתית עכשיו.
היו"ר רם שפע
אני מעלה להצבעה את הסעיף השני - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תדאגו לארץ ישראל, תעשו כבר משהו - - -
צבי האוזר (תקווה חדשה)
אנחנו דואגים לארץ ישראל, בנינו השבוע בגולן. שמעתי את ההשמצות שלכם, את הצעקות שלכם - - -
היו"ר רם שפע
מי בעד?
שלמה קרעי (הליכוד)
רם, אתה לא בסדר. ארבל, פינדרוס מבקש התייעצות סיעתית.
ארבל אסטרחן
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לא נכון, הוא ביקש.
היו"ר רם שפע
צביקה, אתה נגד? חברת הכנסת שרון, את גם נגד. ארבעה נגד אחד.

הצבעה

לא אושרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא ביקש, אתה לא מקשיב לו.
היו"ר רם שפע
הוא ביקש אחריי, אני מצטער.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה מבצע כאן מחטפים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תתביישו לכם.
היו"ר רם שפע
תם סדר היום.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מבקש רוויזיה על שתי ההצבעות.
נועה בירן-דדון
יש עוד חמש דקות רוויזיה על הנושא הראשון, אנחנו נודיע מתי תהיה הרוויזיה השנייה.
היו"ר רם שפע
ב-11:40 ניפש לרוויזיה על הנושא הראשון שדנו בו, סעיף ב' על סדר היום. תודה רבה.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:35 ונתחדשה בשעה 11:40.)רוויזיה על פניית יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 128 והוראת שעה), התשפ"ב-2021 (מ/1475)
היו"ר רם שפע
אני מחדש את הישיבה בנושא הרוויזיה על ההחלטות בנושא הפנייה של יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בדבר טענה לנושא חדש של חבר הכנסת אוסאמה סעדי, ומכיוון שמבקש הרוויזיה, אוסאמה סעדי לא נמצא, וגם שלמה קרעי, שהגיש רוויזיה גם הוא, לא נמצא, שתי הרוויזיות האלה נדחות והנושא יורד מסדר היום. אני סוגר את הישיבה. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:41.

קוד המקור של הנתונים