ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 05/01/2022

תכנית לטיפול בתופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2022-2066( החלטת ממשלה 549)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים