ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/12/2021

צו לצמצום השימוש במזומן (הארכת הוראת השעה לעניין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת החוקה, חוק ומשפט
28/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 152
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, כ"ד בטבת התשפ"ב (28 בדצמבר 2021), שעה 14:17
סדר היום
הצעת צו לצמצום השימוש במזומן (הארכת הוראת השעה לעניין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית), התשפ"ב-2021
נכחו
חברי הוועדה: גלעד קריב – היו"ר
אורי מקלב
חברי הכנסת
שמחה רוטמן
מוזמנים
נתנאל אשרי - רכז מינהל ומיסוי, אגף תקציבים, משרד האוצר
משתתפים באמצעים מקוונים
מורן חדד - ראש ענף כלכלה, משרד הביטחון

אפרת לב ארי - עו"ד, לשכה משפטית, רשות האוכלוסין וההגירה
ייעוץ משפטי
אלעזר שטרן
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
סופי רון, חבר תרגומים


הצעת צו לצמצום השימוש במזומן (הארכת הוראת השעה לעניין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית), התשפ"ב-2021
היו"ר גלעד קריב
אני פותח את הדיון בנושא טיוטת צו המונחת לפנינו לצמצום השימוש במזומן (הארכת הוראת השעה לעניין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית), התשפ"ב-2021. אנחנו מיד נבקש את ההסבר וניגש להצבעה.

אני מזכיר שהצו הזה קשור לחקיקה של צמצום השימוש במזומן. אנחנו עסקנו לפני, דומני כחודש וחצי - חודשיים במדרגה הנוספת שהוכנסה לנושא צמצום השימוש במזומן. אני כבר הודעתי באותה ישיבה שבכוונתי לקיים, עוד בתוך המושב הזה, בחודש פברואר או מרץ, דיון מעקב בהתארגנות לקראת ובפתרונות, אבל ישנה סוגיה אחת שאנחנו נדרשים אליה והיא בעצם העדר מענה רגולטורי, טכנולוגי לאפשרות של תשלום לעובדים מן הרשות הפלסטינית באמצעים הקבועים בחוק. החוק כולל בעצם את המנגנון שמאפשר בהוראת שעה החרגה של תשלום שכר לעובדים מן הרשות הפלסטינית מהוראות החוק. זו הוראת שעה שפוקעת עם סיומה של השנה האזרחית בעוד ימים אחדים, ולכן אנחנו מביאים את טיוטת הצו. זאת כפי שאמרנו ודיברנו על כך בדיון הקודם - לכן אני אומר מדוע מבחינתי אנחנו לא מקיימים דיון ארוך בנושא. נשמע את נציגי משרד האוצר, אם תהיינה שאלות והתייחסויות של החברים הנוכחים - בבקשה. אם לא, ניגש מיד להצבעה.
נתנאל אשרי
כמו שאמרת, יושב הראש, אנחנו מביאים את הצו להארכת הוראת השעה בעניין תושבי האזור בהמשך לתהליך שנעשה כאן לפני חודשיים. נעדכן גם את הוועדה שאנחנו בתהליך מאוד מאומץ בתוך האוצר למציאת פתרונות לעניין העברת השכר לעובדים פלסטינים. קיבל על זה אחריות לצורך העניין אגף החשב הכללי. אנחנו אופטימיים מאוד ביחס לזה שלא נצטרך להאריך את הוראת השעה פעם נוספת.
היו"ר גלעד קריב
תודה רבה. אני רוצה להזכיר גם, א', שבהעדר הוראת השעה אנחנו דוחקים הרבה מאוד מעסיקים ישראלים, לצערנו, להיות במצב שהם מתפתים לעבור על הוראות החוק, כחזקה שהם רוצים לשלם שכר לעובדיהם. ב', חלק גדול מהרציונלים הסוציאליים במהלך הזה - בחוק הכללי יש הרבה בעיות, אבל הרצון להסדיר את תשלום השכר בצורה שקופה וברורה גם קשור להגנה על הזכויות הסוציאליות של העובדים. זה דבר שאנחנו מכירים בו. גם לעובדים שאינם ישראלים מגיע שתישמרנה הזכויות הסוציאליות שלהם שמוגדרות בחקיקה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רק מציין שהצו לא חל רק על עובדים. יש פה הצדקה והיגיון לא רק בעניין של עובדים, אבל הוא לא חל רק על עובדים.
היו"ר גלעד קריב
אתה צודק, וטוב שאתה מתקן. בוודאי שישנם עוד מקרים, אבל אני חושב שהדבר המרכזי שהעסיק זו העובדה שישנם עשרות אלפי מועסקים מהאזור, מהרשות הפלסטינית, במשק הישראלי, וזו הסיבה.

בכפוף לזה שאני אומר שיתקיים דיון מעקב בחודש פברואר או מרץ, עוד במושב הזה, על ההיבטים הרחבים של החוק וגם על ההתארגנות בהקשר הזה של משרד האוצר, אני מציע שאלא אם ישנן שאלות או התנגדויות נצביע. כן, חבר הכנסת מקלב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
רק שאלת הבהרה: יש לכם רישום על ההעברות האלה, או שזה כרצון איש ואיש? אלה שמשלמים במזומן מדווחים לכם?
נתנאל אשרי
רשות האוכלוסין מוציאה תלושים לכל העובדים הפלסטינים. מהבחינה הזאת בוודאי שיש תיעוד, פשוט התשלום נעשה במזומן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה יודע את ההיקף של התשלום?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
התיעוד של רשות האוכלוסין הוא לעובדים החוקיים, אבל הצו מתיר לשלם גם לעובדים הלא חוקיים.
נתנאל אשרי
נכון, אנחנו מדברים על העובדים החוקיים.
היו"ר גלעד קריב
בסדר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הצו מאפשר?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הצו מאפשר לשלם גם לעובד לא חוקי במזומן. אם אתה מתעסק עם תושב אזור, מותר לך להעביר לו כסף מזומן. לעובדים חוקיים יש את הרישיון.
היו"ר גלעד קריב
יש מספיק חוקים שאוסרים להעסיק באופן לא חוקי עובדים מהאזור או מהגרי עבודה שאין בידיהם רישיון עבודה. החוק הזה לא בא לפתור את העניין.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל ללא חוקיים יש תלוש? אין להם תלוש.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין להם תלוש, הם לא רשומים בשום מקום.
אורי מקלב (יהדות התורה)
והחוק הזה מאפשר מאיזה היבט?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
גם אם אתה הולך וקונה ספה ברשות הפלסטינית, אתה יכול לשלם שם במזומן סכום של 20 אלף שקל, ואף אחד לא יכול להגיד לך מילה.
היו"ר גלעד קריב
זה נובע מהפער הטכנולוגי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה היקף הסכומים שמועברים?
נתנאל אשרי
רק בשכר אנחנו מדברים על סדרי גודל של עשרה מיליארד שקל מדי שנה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
זה הכל?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בשכר מוכר.
נתנאל אשרי
רק בשכר מוכר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז זה הסכום שאנחנו מדברים עליו. העסקאות במזומן יהיו עכשיו הרבה יותר גדולות, לאור החקיקה שהייתה בנושא החד פעמי. אני אומר לך, אני מודיע לך כאן, שאנחנו הזהרנו מפני ההיבטים וההשלכות. יושב ראש ועדת הכספים ניסה למצוא איזה מנגנון, אבל להטיל את המס היה יותר חשוב מהנושא הזה. אין ספק שאחת הדוגמאות הבולטות לפערים יהיו באנשים שקונים בכמויות. מדובר על פער של מעל 100 אחוז. כל עסקה וכל הברחה - תלוי מה הכדאיות שלה. היא נמדדת בכדאיות. אם בשביל 10 אחוז - אנשים יעשו פחות, אבל כשזה מגיע ל-100 אחוז, אין עוד מוצר עם פער כזה גדול בין מה שקורה מעבר לגדר למה שקורה פה. בגלל המיסוי. זה לא שאתה קונה סחורה פחות טובה.
היו"ר גלעד קריב
עמיתי, חבר הכנסת מקלב, התופעה הזאת של קניית מוצרים יותר זולים ממדינות זרות תוך פגיעה בייצור המקומי הישראלי ובמסחר הישראלי מוכרת לנו כמעט מכל תחום קמעונאי וסיטונאי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל לא בהיקפים ובכדאיות כאלה.
היו"ר גלעד קריב
לך לדבר עם בעלי המתפרו ובעלי מפעלי הטקסטיל שסגרו בפריפריה הישראלית את עסקיהם אחד אחרי השני. גם שם, לצערי, ממשלת ישראל לדורותיה לא טרחה לעשות תהליכים מסודרים - לא של הסבה, לא של הכשרה, לא של הגנה על התעשייה הישראלית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני חושב שהטקסטיל כבר עבר לסין.
היו"ר גלעד קריב
גם לירדן, גם לרשות הפלסטינית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מירדן זה עבר לטורקיה. בסדר.
היו"ר גלעד קריב
אדוני היועץ המשפטי, ואז נקריא את הצו ונצביע.
אלעזר שטרן
יש הבהרה חשובה: עשינו איזשהו תיקון בהסכמה עם נציגי הממשלה. יש תיקון בנוסח של הצו. חשוב לי להדגיש מה התיקון הזה לא עושה. סעיף 42 לחוק הוא הסעיף שמכוחו בעצם מאריכים את תוקף הוראת השעה. עכשיו, סעיף 42 באמת מדבר על תשלום במזומן לתושבי האזור, וסעיף 43 הוא הסעיף שבעצם משלים את ההסדר הזה. הוא קובע שכאשר יש תשלום כזה מעל סכום של 50 אלף שקלים, צריך לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון.

ברור בעיניים שלנו, מבחינה מקצועית, שסעיפים 42 ו-43 זה הסדר אחד עם היבטים שונים. אני אומר את זה כי הביטוי שבו משתמשים בסעיפים השונים הוא תקופת הוראת השעה. זאת אומרת, גם בסעיף 42(א) וגם בסעיף 42(ב) וגם בסעיף 43 משתמשים בביטוי בתקופת הוראת השעה. לכן, כאשר בנוסח המוצע בעצם מאריכים את תקופת הוראת השעה, השר באישור הוועדה מאריך את התוקף של תקופת הוראת השעה - המשמעות של זה היא שתקופת הוראת השעה מוארכת הן לעניין סעיף 42 והן לעניין סעיף 43, כי זה הסדר אחד וזה שימוש באותו ביטוי, ולכן גם ההסדר של 42 וגם ההסדר של 43 מוארך.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. ברור. יש איתנו בזום את גב' מורן חדד ממתאמת פעולות הממשלה בשטחים. בבקשה, התייחסות קצרה שלך.
מורן חדד
שלום, תודה רבה על הזכות להתייחס. ממש בקצרה, אני רק אומר שאנחנו מבינים את החשיבות העצומה הזאת של האפשרות להעביר את התשלום המקוון לפועלים הפלסטיניים שעובדים בישראל כדי לצמצם את היקפי המזומנים ברשות הפלסטינית. יש עיסוק בנושא הזה בהובלת משרד האוצר. אנחנו מנסים לפרוץ את הנושא הזה ולממש אותו. אנחנו רק צריכים להאיץ ולהתקדם בתחום הזה, כי אנחנו מבינים שבעצם אנחנו, מדינת ישראל, מעצם זה שאנחנו מגדילים את מכסות התעסוקה וומשיכים לשלם לפועלים האלה במזומן - אנחנו בעצם מעודדים את הגדלת המזומנים ברשות הפלסטינית. זה כמובן לצד היכולת להקים ולאפשר את הקמת התאגידים הקו-רספונדנטיים והקשרים בין המערכת הבנקאית הישראלית לפלסטינית, כדי בעצם לאפשר לחוקים שאנחנו מדברים עליהם פה להיכנס לתוקף בצורה מיטבית, עם היערכות טובה ותיאום מול הרשות הפלסטינית. אנחנו כמובן מאוד נשמח שיאריכו את הוראת השעה, ולצד זה לקדם באופן מאוד-מאוד מואץ את התהליך של התשלום המקוון.
היו"ר גלעד קריב
תודה לך, גב' חדד. כמובן, המשימה של קידום הפתרונות היא לפתחה של הרשות המבצעת, הממשלה, ופחות לפתחנו. אני כמובן מברך גם על הגדלת מספר העובדים והעובדות הפלסטיניים שיש להם רישיון לעבוד בישראל וגם על חיזוק קשרי התיאום ושיתוף הפעולה עם הרשות הפלסטינית והמוסדות הפיננסיים הפלסטיניים, בהקשר הזה ובכל הקשר אחר. נקריא את הצו, בבקשה.
אלעזר שטרן
צו לצמצום השימוש במזומן (הארכת הוראת השעה לעניין שימוש במזומן בעסקאות עם תושבי האזור או תושבי המועצה הפלסטינית), התשפ"ב-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 42(ב) לחוק צמצום השימוש במזומן התשע"ח-2018 (להלן - החוק), בהסכמת שר המשפטים, שר הביטחון ונגיד בנק ישראל, ובאישור ועדת החוקה, אני מצווה לאמור:

הארכת תקופת הוראת השעה
1. תקופת הוראת השעה האמורה בסעיף 42(א) לחוק מוארכת בזה עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022).
היו"ר גלעד קריב
תודה. מי בעד? מי מתנגד?
הצבעה
אושר
היו"ר גלעד קריב
אושר פה אחד. ישנה הערה לפרוטוקול של נציגת רשות האוכלוסין, אני מניח שהיא תבקש להתייחס לנושא הזה של מעורבות הרשות בהנפקת התלושים. אחרי שאישרנו את הצו, גב' אפרת לב ארי מהרשות, בבקשה. התייחסות קצרה ואנחנו חותמים.
אפרת לב ארי
תודה. אני רק רוצה לדייק לגבי מה שנאמר על הבקרות שלנו על העברת הסכומים כיום: כיום יש לנו בקרות וידיעה ברורה על העברה של כספים רק בכל מה שנוגע לתנאים הסוציאליים שמועברים דרכנו, כצינור, לגופים השונים ולעובדים, אבל לא לגבי שכר הנטו. גם בכל מה שנוגע לתלושים - אנחנו לא מנפיקים תלושים לעובדים כי אנחנו לא המעסיקים שלהם, אלא רק דמוי תלוש על סמך דיווחים שהמעסיקים מעבירים אלינו. זה הכל, תודה.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. ראשית תודה על ההעברה. אני אומר עוד פעם: במושב הזה יתקיים דיון מסודר וארוך, ואני מציע שבו נתייחס גם להתקדמות שלכם בפתרון הסוגיה. תודה לכולם.
אורי מקלב (יהדות התורה)
רק נחדד שההעברות הן בטח הרבה יותר גדולות.
היו"ר גלעד קריב
כן. הדיון הסתיים, תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:30.

קוד המקור של הנתונים