ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/12/2021

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 136), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת68
ועדת הפנים והגנת הסביבה
28/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 79
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ד בטבת התשפ"ב (28 בדצמבר 2021), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137) (אי-תחולת סעיף 157א – חיבור לחשמל, למים או לטלפון), התשפ"ב–2021, של ח"כ ווליד טאהא
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא – היו"ר
איתן גינזבורג
רון כץ
שרון רופא אופיר
חברי הכנסת
רם בן ברק
מופיד מרעי
אורית סטרוק
אוסאמה סעדי
יצחק פינדרוס
שלמה קרעי
ג'ידא רינאוי זועבי
מוזמנים
אפרת ברנד - סגנית היועצת המשפטית, מינהל התכנון

רוסלאן עותמאן - רפרנט תכנון ובנייה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רעות בינג
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
חיה הורביץ-בכר, חבר תרגומים

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137) (אי-תחולת סעיף 157א – חיבור לחשמל, למים או לטלפון), התשפ"ב–2021, פ/2312/24 כ/875
היו"ר ווליד טאהא
שלום לכולם, אתמול עצרנו את הדיון בהצבעה על ההסתייגויות בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 137) (אי-תחולת סעיף 157א – חיבור לחשמל, למים או לטלפון), התשפ"ב–2021, פ/2312/24 כ/875.

אנחנו רוצים להתחיל מהנקודה שבה עצרנו אתמול, שהיא הצבעה על הסתייגויות. מי רוצה לנהל את זה מולי, קרעי או אורית?
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא משנה, אנחנו ביחד, שותפים.
היו"ר ווליד טאהא
אז אנחנו ממשיכים מהנקודה שבה עצרנו אתמול, סיימנו את הסתייגות מספר 18, ואנחנו רוצים לברר מולך האם אתה רוצה שנצביע על ההסתייגויות בבת אחת או שאתה רוצה כל הסתייגות לחוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
כל הסתייגות.
היו"ר ווליד טאהא
אז תתחיל מהסתייגות מספר 19, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
19 שמתחילה בפסקה 1 בסעיף 157?
היו"ר ווליד טאהא
נכון, אני נותן לך על כל הסתייגות דקת דיבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
טוב שדיברת, אדוני היועץ המשפטי, כי יש לי שאלה שמופנית גם אליך.
היו"ר ווליד טאהא
אז תתחיל ישר עם הסתייגות מספר 19, הרב קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מתחיל, ועל כל דקה תוריד.
היו"ר ווליד טאהא
שלושים שניות.
שלמה קרעי (הליכוד)
תוסיף 30 שניות.
היו"ר ווליד טאהא
אמרת להוריד, עכשיו חזרת בך?
שלמה קרעי (הליכוד)
חזרתי בי, כן. אדוני היו"ר, מעבר לכך שהצעת החוק הזאת, בעינינו היא מתכון לאנרכיה.
היו"ר ווליד טאהא
בעיני מי?
שלמה קרעי (הליכוד)
תן לי לדבר, אדוני.
היו"ר ווליד טאהא
אבל מי זה בעינינו?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מדבר בשמי ובשם אורית.
היו"ר ווליד טאהא
אז תגיד בעיניי ובעיני אורית סטרוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
ובשם כל אדם בר דעת שמבין שמדינה לא יכולה להתנהל עם תוהו ובוהו ואיש הישר בעיניו יעשה, וחוטא נשכר, ולא חסרים פתגמים בעברית לתאר את האבסורד שאתם מעבירים כאן בחוק החשמל הזה.

מעבר לכל זה, שכבד דיברנו על זה רבות, אנחנו נשתמש בכל הכלים הפרלמנטריים שיש בידינו, כדי לעכב וכדי אולי בסוף - - -
היו"ר ווליד טאהא
להכשיל.
שלמה קרעי (הליכוד)
לגרום לכאבי הבטן של הממשלה לבוא לידי ביטוי. יש כאן סעיף 93 לתקנון הכנסת שקובע - - -
היו"ר ווליד טאהא
כבר סיימת דקה, צריכים להצביע על 19.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז תצביע, אני אמשיך ב-20.
היו"ר ווליד טאהא
אז אני מעלה את הסתייגות 19 לסעיף 1 להצבעה.

הצבעה

בעד – 0
נגד – 2
נמנעים – 0
לא אושרה

ההסתייגות נפלה, עוברים להסתייגות מספר 20.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני, היועץ המשפטי גם כדאי שתקשיב. ברור שמדובר כאן בהצעת חוק שכוללת השקעה תקציבית רחבת היקף, תקנים לכל אלה שצריכים בוועדות המחוזיות ובוועדות לאשר את החיבורים, השקעה של תשתיות באזורים בעלי פריסה גיאוגרפית רחבה, גם במקומות שהם בלי קרבה ליישובים קיימים ושם ההשקעה צריכה להיות יותר משמעותית.

בכל מקרה, יש כאן חיבור מסיבי של עשרות אלפי מבנים לחשמל, אדוני, ואני חושב שאין חולק כאן, וגם נשאל את גורמי המקצוע, שדרושים כאן השקעות תקציביות. ומכיוון שכך, אני מתפלא, אדוני היו"ר וגם עליך היועץ המשפטי, שלא פעלתם בהתאם לסעיף 93 לתקנות הכנסת, ולא הבאתם בפני הוועדה את שר האוצר, או מי שהוסמך על ידו, כדי לברר את הערכתו בדבר העלות התקציבית של הצעת החוק.

בנוסף לכך, אני מבקש ודורש שיופיע כאן שר האוצר ונציגי משרדו, לפני ההצבעה על החוק. אני מסיים משפט סיום.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אנחנו עוצרים כדי להצביע על הסתייגות מספר 20 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

ההסתייגות נפלה, עוברים להסתייגות מספר 21.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו דורשים שנציגי האוצר יופיעו בפנינו, בפני הוועדה כאן ועכשיו, לפני ההצבעה על החוק, יסקרו בפנינו את עלויות החוק, תוספת תקנים, עלויות לחברת החשמל ולמשלם המיסים, ובנוסף, על פי סעיף 93 לתקנון, אנחנו מבקשים גם לקבל הערכה אחרת ממחלקת המחקר והמידע של הכנסת, לעלויות התקציביות שכרוכות בהצעה הזו.

אדוני, יש כאן מכתב שחתומים עליו מספר חברי כנסת, יריב לוין, בצלאל סמוטריץ', אורית סטרוק, שמחה רוטמן, יצחק פינדרוס, ואנוכי, ואני מבקש שתפעלו בהתאם לתקנון הכנסת.
תומר רוזנר
אני אשיב רק לאדוני, נציגי משרד האוצר כבר הופיעו בוועדה לפני הקריאה הראשונה והציגו את העלות התקציבית, שלדעתם אין בהצעה הזו. לגבי חוות דעת אחרת, נדרשת החלטת ועדה, אם יו"ר הוועדה יבקש להביא להצבעה הצעת החלטה לקבל חוות דעת אחרת אז כמובן שתתבקש חוות דעת אחרת, אבל כרגע הוועדה לא ביקשה חוות דעת אחרת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
איך זה ייתכן?
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו ניגשים להצבעה על הסתייגות מספר 21 לסעיף 1.

הצבעה

בעד – 0
נגד – 2
נמנעים – 0
לא אושרה

ההסתייגות נפלה, עוברים להסתייגות מספר 22. לקרעי יש זכות הצבעה?
רעות בינג
לא.
היו"ר ווליד טאהא
אז אתה לא נספר, אתה יכול לא להרים את היד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני יכול גם להרים את היד.
היו"ר ווליד טאהא
לא, בהצבעה אם אתה לא בעל זכות הצבעה אתה לא יכול להרים את היד.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה, אתה דיקטטור? אני רוצה להרים את היד.
היו"ר ווליד טאהא
אני עובד לפי החוק, הרב קרעי, אני לא דיקטטור.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם עובדים בניגוד לחוק.
היו"ר ווליד טאהא
אז ניגשים להסתייגות מספר 22, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אורית עכשיו תנמק ותמשיך את הדו שיח הפורה שניהלנו.
היו"ר ווליד טאהא
כן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תראה, אדוני היו"ר.
היו"ר ווליד טאהא
אני רק רוצה לומר, מסיימים דקה ואני עובר להצבעה מיד.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, יש כמו רובוט כזה שעוצר אותך.
היו"ר ווליד טאהא
נכון.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שמנו לב לנוהג הזה שלך. אני מבקשת שהיועץ המשפטי יקשיב למרות זאת.
תומר רוזנר
היועץ המשפטי מקשיב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אה, היועץ המשפטי מעיין בתקנון? זה מצוין.
תומר רוזנר
אני רק בודק את עצמי, תמיד.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אני אשמח שיובהר, איך ייתכן שכל כך הרבה מבנים יחוברו לחשמל, ולדבר הזה לא יהיו שום עלויות? זה נשמע מאוד משונה, ואני מבקשת מהיועץ המשפטי את עמדתו, גם ביחס לזכות שלנו לבקש חוות דעת תקציבית אחרת מעבר לזו שהובאה לך. האם גם אנחנו, כחברי כנסת ולא כיו"ר הוועדה, יכולים לבקש את חוות הדעת הנוספת הזאת? כי זה נראה לנו תמוה מאוד שאין עלות, ויש גם עלות - - -
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה, אני מעמיד להצבעה את הסתייגות מספר 22 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אני רוצה להבין איך היועץ המשפטי מאפשר לך להתנהל ככה, אני לא מבין.
היו"ר ווליד טאהא
ההסתייגות נפלה, עוברים להסתייגות מספר 23.
תומר רוזנר
אני רק אשיב לחה"כ סטרוק, על פי התקנון, חבר הכנסת יכול להציע לוועדה לבקש חוות דעת אחרת. אם הוועדה תחליט שהיא רוצה חוות דעת אחרת לפי הצעת אותו חה"כ, כמובן שתתבקש חוות דעת אחרת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אנחנו מציעים בזאת, וכפי שאמרתי ליו"ר בישיבה הקודמת, חלק מההתנהלות של היו"ר במהלך הדיונים בחוק, כאשר הוא לא מאפשר לנציגי ממשלה או ליועץ המשפטי להשיב לשאלות, ולא מאפשר לח"כים לשאול שאלות, ועכשיו גם לא מאפשר להביא חוות דעת תקציבית, כאשר די ברור לכל בר דעת שיש כאן עלות תקציבית ניכרת מאוד, זה בהחלט עשוי לחבל ביכולת של החוק לעמוד בפני בג"ץ, משום שניכר שהדיונים בחוק הם לא מעמיקים, לא רציניים, ומחפפים ומערפלים.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעמיד להצבעה את הסתייגות מספק 23 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 23 נפלה, עוברים להסתייגות מספר 24.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היו"ר, היועץ המשפטי, לא ייתכן שאתם נותנים למשרד האוצר לזרות לכם חול בעיניים. לא יכול להיות שהצעת חוק בהיקף כל כך משמעותי, עם עבודה כל כך מסיבית בכל הארץ, לא יכול להיות שאף אחד לא יממן את זה, אין עלות תקציבית? זה יבוא משמיים? בית המקדש ירד בנוי באש? מה? מה יהיה פה? מי יחבר את המבנים האלה? מי יטפל בבקשות האלה? מה זה הקשקוש הזה שמשרד האוצר אמר שאין עלות תקציבית? איך אתה מאפשר דבר כזה?

וזה שחבר הכנסת רשאי להציע, כתוב שאלא אם כן קבעה הוועדה אחרת, ההצעה תהיה על ידי הממ"מ, ואם לא היא תהיה על ידי מישהו אחר. זה לא שאתם יכולים להגיד לא, נותנים למשרד האוצר לשקר על הציבור ואי אפשר לקבל הצעה אחרת.
תומר רוזנר
לא, אם הוועדה תחליט שהיא רוצה הצעה אחרת, בהחלט אפשר, ואז היא יכולה גם להחליט האם חוות הדעת תינתן על ידי הממ"מ או לא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מצוין אז אנחנו אומרים לפרוטוקול שהיו"ר לא מעוניין.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 24 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

ההסתייגות נפלה, עוברים להסתייגות מספר 25.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה לנמק את 25, אני רק אומרת בפתיח, שאנחנו אומרים לפרוטוקול שהיו"ר משתדל לטשטש את הנתונים של החוק לאורך כל הדיון בו.

עכשיו את הסתייגות 25 אני אקריא, אני מבקשת שנחזור לנוהל שהיה כאן כאשר בצלאל סמוטריץ' הקריא ונימק הסתייגויות. כתוב בהסתייגות 25 כך.

בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1) (ב)(2) המוצע, אחרי "בעל קרקע" יבוא: בכפוף להוכחת בעלות עליה. לאחר המילים "עניין בקרקע" יבוא: בכפוף להוכחת העניין.

אני אסביר את הנקודה הזו. למעשה, החוק הזה מאפשר גזל קרקעות, כי הוא מאפשר לכל מי שבנה על קרקע, בלי שום קשר לשאלה האם יש לו בעלות מוכחת או אין לו בעלות מוכחת, לקבע את עצמו בקרקע הזו, ואנחנו רוצים לדרוש שאותו אדם שמגיש את הבקשה להיתר, יוכל להוכיח אכן בעלות על הקרקע, אחרת נמצאת המדינה מכשירה במו ידיה גזל קרקעות.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעמיד להצבעה את הסתייגות מספר 25 לסעיף 1.

הצבעה

בעד – 0
נגד – 3
נמנעים – 0
לא אושרה

הסתייגות מספר 25 נפלה, עוברים להסתייגות מספר 26, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני, אנחנו לא יכולים לקבל תשובה על זה? אתה חושב שלא תהיה עלות תקציבית? מה קיבלתם פה הצעת חוק שהיא עבודה בעיניים, שאף אחד לא יממן שום דבר, אף אחד לא יעשה שום דבר כדי לקדם את הצעת החוק הזו? את הצעת החוק המסוכנת הזו, המופקרת הזו, אבל מישהו יקדם אותה, אין לך תשובה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, שנייה שלמה, אני רוצה לשאול. אמר פה תומר, שהופיע פה משרד האוצר ואמר שאין עלות תקציבית. האם הוא מסר אסמכתא על כך, הסביר למה אין עלות תקציבית, נתן איזשהו נייר, או שהוא פשוט אמר שאין עלות תקציבית וזהו, נגמר האירוע? איך זה הלך? מה היה פה בעצם?
תומר רוזנר
אפשר לעיין בפרוטוקול, לפי מיטב זכרוני, אני לא רוצה להטעות, אבל למיטב זכרוני נציג האוצר הופיע ואמר שלדעתו אין עלות תקציבית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בלי לנמק?
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה לדעתו? נעשתה שם עבודת מטה במשרד האוצר? או שבא נציג ואמר שלדעתו אין וזהו?
היו"ר ווליד טאהא
אני מעמיד להצבעה את הסתייגות מספר 26 לסעיף 1.

הצבעה

בעד – 0
נגד – 3
נמנעים – 0
לא אושרה

הסתייגות מספר 26 נפלה, עוברים להסתייגות מספר 27.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה רוצה, שלמה?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אני חושב שאנחנו פה בוועדה שהיא חותמת גומי, הייעוץ המשפטי הוא גם סוג של חותמת גומי בעניין הזה. לא יכול להיות שאין לכם אמירה בעניין, לא יכול להיות פתאום, תומר, שאתה לא מבין שום דבר בהליכי תכנון ובנייה ובכל העלויות וכל המסגרת שכרוכה במימוש הצעת חוק כזו.

לא יכול להיות שאתם מקבלים את זה שנציג האוצר אמר שלדעתו אין עלויות, מה זה לדעתו אין עלויות? איפה טבלה מסודרת, מה הפעולות שייצאו לפועל ברגע שתעבור הצעת החוק הזו, מי יטפל בהם? אין דבר כזה, זה לא יאומן איך שאתם הפכתם להיות כולם חותמת גומי של רע"מ, גם שקד וגם פה בתוך הוועדה.
היו"ר ווליד טאהא
לפני שאני מצביע על הסעיף, אני דוחה בשאט נפש את הסגנון שלך ליועץ המשפטי של הוועדה, ואני מבקש ממך לפנות אליו בכבוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
כבוד רב, אבל זאת שאלה נוקבת ואני מבקש תשובה.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה את הסתייגות מספר 27 לסעיף 1 להצבעה.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 27 נפלה, עוברים להסתייגות מספר 28.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני נוכחתי לראות, בדיונים שהייתי כאן בוועדת הפנים בחוקים אחרים, בחוק ההסדרים, שתומר בקיא ומבין היטב את החוקים, הוא לא מדבר מתוך - - -
היו"ר ווליד טאהא
אז הוא מבין, אז מה שאמרת לא מדויק.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא מבין, הוא לא מביע את חוות דעתו, אני רוצה לשמוע את חוות דעתו של תומר.
היו"ר ווליד טאהא
הוא פשוט מאוד לא משרת אותך, אתה פה מרגיש שהוא לא משרת אותך, זה הכל.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אדוני, תומר לא מביע את חוות דעתו, הוא אומר שבא לכאן נציג האוצר ואמר שלדעתו אין עלויות, תומר לא אומר מה דעתו בעניין.
היו"ר ווליד טאהא
דרך אגב, התשובה כל כך פשוטה, והשאלה היא הזויה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הזויה?
היו"ר ווליד טאהא
כן, לגמרי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אולי היו"ר חושב - - -
היו"ר ווליד טאהא
אבל בינתיים נגמר הזמן אז אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 28 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 28 נפלה, עוברים להסתייגות מספר 29.
שלמה קרעי (הליכוד)
אורית מעלה כאן טיעון, שאולי באמת זאת הסיבה שאתם חושבים, ושמשרד האוצר חושב שלא יהיו עלויות תקציביות.
היו"ר ווליד טאהא
אז תחזור על הטיעון כי התחלתי לספור את הזמן.
שלמה קרעי (הליכוד)
יכול להיות שמשרד האוצר בכלל לא מתכנן לממש לכם את החוק הזה, ואם כך, באמת - - -
היו"ר ווליד טאהא
ואז אתם מבסוטים, מה הבעיה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ואז אתה בסך הכל עושה עבודה בעיניים.
היו"ר ווליד טאהא
אתם צריכים להיות מבסוטים, אתם רוצים שחס ושלום הוא יממש?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יכול להיות שאתה פשוט עושה עבודה בעיניים ולכן אין עלות תקציבית? יכול להיות?
היו"ר ווליד טאהא
ואז חס ושלום בתים ערבים יתחברו לחשמל? חלילה וחס. אז אתם צריכים להיות מבסוטים, איפה אתם? מבסוטים או לא?
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו רוצים תשובות, רוצים לדעת את העובדות שהציבור יידע. אנחנו פה בוועדה שקופה, הציבור רוצה לדעת מי עובד עליו, מי משקר עליו.
היו"ר ווליד טאהא
מי מבצע את החיבורים? הרב קרעי, מי שמבצע את החיבורים זאת חברת החשמל. מה הקשר בין המדינה לבין עלויות תקציביות? חברת החשמל היא חברה שמחברת והיא מרוויחה כסף, אז מה הקטע שלכם בעניין הזה?
שלמה קרעי (הליכוד)
ומי מטפל בבקשות ומי בודק את התוכניות, ומי נותן היתרים?
היו"ר ווליד טאהא
יש ועדות קיימות, אותן ועדות על אותם אנשים.
שלמה קרעי (הליכוד)
האנשים האלה עד היום לא עשו כלום.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 29 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 29 נפלה, עוברים להסתייגות מספר 30.
שלמה קרעי (הליכוד)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
אז יש פה רוויזיה על 29.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
על כל ההסתייגויות שהיו עד עכשיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, גם על 27 וגם על 25. על כל ההסתייגויות האי זוגיות אני מגיש רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
אתה עושה עכשיו רטרו?
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, מותר לי.
היו"ר ווליד טאהא
את זה היועץ המשפטי יגיד לי.
תומר רוזנר
כן, מותר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מגיש רוויזיה על כל ההסתייגויות האי זוגיות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ואני מגישה על כל ההסתייגויות הזוגיות.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אז על כל ההסתייגויות. מתחילים עם הסתייגות מספר 30, אם אין מה להגיד אפשר להצביע.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, יש הרבה מה להגיד.
היו"ר ווליד טאהא
תתחילו לשלוף.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1)(א) המוצע, אחרי המילים "לוועדה המחוזית הנוגעת בדבר" יבוא: ולקבינט הדיור.

משום שאי אפשר להתייחס לבתים האלה או לאזורים האלה כאילו שהם תלויים באוויר ולא קשורים לכל מה שקורה במדינה בהיבט של הדיור. לכן, לא ייתכן שיקבלו החלטות מהסוג הזה בלי להתחשב גם בעמדת קבינט הדיור. זאת המשמעות של ההסתייגות, ואדוני יכול להצביע עליה.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה את הסתייגות מספר 30 לסעיף 1 להצבעה.

הצבעה
לא אושרה

ההסתייגות נפלה, עוברים להסתייגות מספר 31.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני, אני רק רוצה להסביר. אתה אומר שאני מצביע בניגוד לחוק, אבל, זה שאתם לא מאפשרים - - -
היו"ר ווליד טאהא
בדקת? אבל תגיד קודם, בדקת?
שלמה קרעי (הליכוד)
בטח שבדקתי, עוד לפני הדיון.
היו"ר ווליד טאהא
אז אני אוהב שבודקים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, ובמדינה דמוקרטית - - -
היו"ר ווליד טאהא
אסור לחבר בתים לחשמל במדינה דמוקרטית?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אסור לפעול כשאין דין ואין דיין במדינת חוק, צריך לבקש היתרים.
היו"ר ווליד טאהא
כן, אתה פעלת ללא דין וללא דיין ולא תכננת את היישובים הערביים, אפילו פשעת ביישובים הערביים.
רון כץ (יש עתיד)
אפרופו דין ודיין, אתה גינית את ההתקפה על חה"כ בני בגין? אתה מגנה את ההתקפה על חה"כ בני בגין?
שלמה קרעי (הליכוד)
אוי אוי אוי, אני מציע לך שתראה - - -
רון כץ (יש עתיד)
יו"ר הליכוד לא מגנה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
בוודאי שלא נגנה, מה יש לגנות? אתה גינית את כל מה שהאנרכיסטים עשו בבלפור?
היו"ר ווליד טאהא
קרעי, אתה מוסיף פשע על חטא, גם לא תגנו אותה וגם לא רוצה לחבר בתים לחשמל.
רון כץ (יש עתיד)
תגיד שאתה מגנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא מגנה.
רון כץ (יש עתיד)
אתה לא מגנה? אתה לא מגנה את ההתקפה על חה"כ בני בגין?
שלמה קרעי (הליכוד)
בפירוש לא, להיפך, תסתכל בטוויטר שלי ותראה - - -
רון כץ (יש עתיד)
זאת בושה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו לא חלק מהמשחק, מהמוסר הכפול והצביעות שלכם.
היו"ר ווליד טאהא
חה"כ רון כץ, חה"כ קרעי, אני מעמדי להצבעה את הסתייגות מספר 31 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 31 נפלה, עוברים להסתייגות מספר 32.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה גינית כשקראו לרצוח את נתניהו ובני משפחתו?
רון כץ (יש עתיד)
כן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, רק שנייה אדוני.
היו"ר ווליד טאהא
התחלת עכשיו בהסתייגות 32.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע אחד, קודם כל רוויזיה על ההצבעה הקודמת.
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
אתם יכולים להגיד בסוף רוויזיה על הכל וזהו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא רוצה, אני רוצה על כל הסתייגות.
היו"ר ווליד טאהא
לא, היא תגיד, הכל בסדר, ג'ידא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היו"ר, אתמול בשעה שבצלאל סמוטריץ' נימק את ההסתייגויות אתה התנהגת איתו בצורה הוגנת, אפשרת לו לדבר - - -
היו"ר ווליד טאהא
מצלמים אותך, את אומרת עליי דברים טובים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ולא אפשרת לחברי כנסת אחרים להיכנס בדבריו, ואם הם נכנסו - - -
היו"ר ווליד טאהא
נכון. חה"כ רון כץ, אורית סטרוק דיברה בשמי עליך, אל תיכנס להם לדברים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ואם כן נכנסו לדבריו, לא ספרת את זה בתוך הזמן של ההסתייגות, אז אני מבקשת ממך לעמוד באותו נוהג, ולא שאם חברי כנסת אחרים מתפרצים, וזה אולי זכותם להתפרץ, לא להחשיב את זה כזכות נימוק שלנו בהסתייגות. אדוני היו"ר, אתה לא מקשיב לי.
שלמה קרעי (הליכוד)
רון, אז שני מפגינים צעקו על בני בגין, האמת כואבת.
רון כץ (יש עתיד)
תגיד לי, אתה אמיתי? עזוב, בלי קשר לכלום, אתה אמיתי?
שלמה קרעי (הליכוד)
בני בגין, פוליטיקאי ששותף להונאת הבחירות, הוא פגע בציבור, הוא דורס את היהדות ואת הדמוקרטיה ביחד איתך, בממשלה שלך.
רון כץ (יש עתיד)
שלמה, אתה אמיתי? שלמה, עזוב את הפריימריז בחצי שקל שלכם, כמה שאתה יותר קיצוני אתה יותר מוכר.

תגיד, אתה אמיתי? אתה יודע בן כמה בני? אתה יודע בן כמה בני שצועקים עליו עם מגאפונים במרחק של כמה סנטימטרים ממנו?
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא פוליטיקאי, הוא איש ציבור, הוא תומך ומגבה את ההריסה של חומש, את ההרס של ההתיישבות.
רון כץ (יש עתיד)
אה, הוא פוליטיקאי והוא איש ציבור? אתה יודע, זה יכול להיות אבא שלך, לא מתאים לך. בתור בן אדם זה לא מתאים לך, עזוב פוליטיקה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אל תגיד לי מה מתאים לי ומה לא מתאים לי, אל תשחק אותה, צבוע ומתחסד.
רון כץ (יש עתיד)
אז עזוב פוליטיקה, שלמה, אתה מסכים איתי שאני מכיר גם את המצביעים שלכם?
שלמה קרעי (הליכוד)
כשסדי בן שטרית וכל החברים שלכם בבלפור הציגו מייצגים מזעזעים, הביאו אותם לבמה בתקשורת.
רון כץ (יש עתיד)
אז אני אומר לך שגם המצביעים שלכם מגנים את זה, הנורמליים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז תעשה לי טובה.
רון כץ (יש עתיד)
הנורמליים מגנים את זה גם.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם שקרנים, צבועים, מתחסדים, והביקורת היא ביקרות.
רון כץ (יש עתיד)
אני אומר לך עצה פוליטית, זה לא חכם מצידך לא לגנות את זה, אני אומר לך.
שלמה קרעי (הליכוד)
רון, את העצות הפוליטיות שלך תגיד לקיסר שלך שימשיך להיות הקיסר במפלגה שלו
רון כץ (יש עתיד)
אין בעיה, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. בן אדם לחברו זה מעל הפוליטיקה, שלמה, לא מתאים לך הדברים האלה. אני אומר לך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל כשתוקפים אדם מבוגר, תגיד אני מגנה, לא משנה מי זה, יכול להיות ביבי, יכול להיות כל אחד אחר.
שלמה קרעי (הליכוד)
המוסר הכפול שלך, והצביעות המתחסדת שלך - - -
רון כץ (יש עתיד)
אתה יכול להגיד שאתה מגנה כל אלימות במשפט פשוט.
שלמה קרעי (הליכוד)
אלימות בוודאי, ביקורת נוקבת לא.
רון כץ (יש עתיד)
זה לא ביקורת, זאת חבורה של פרחחים שתקפו בן אדם מבוגר.
שלמה קרעי (הליכוד)
שערה משערות ראשו לא נפלה.
רון כץ (יש עתיד)
תגיד, אתה ראית את הסרטון?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא ראיתי אותו.
רון כץ (יש עתיד)
אז תראה אותו.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא.
רון כץ (יש עתיד)
תראה אותו, אתה תזדעזע.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, זה לא משנה, אבל אני יודע מה היה.
רון כץ (יש עתיד)
אתה לא יודע מה היה, אתה רוצה שאני אראה לך אותו?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני יודע מה היה, פגעו בו לרעה?
רון כץ (יש עתיד)
אתה לא יודע מה היה, אם אתה רוצה אני אראה לך ואז תגיד.
שלמה קרעי (הליכוד)
פגעו בו לרעה? אני לא חלק מהמוסר הכפול והצביעות המתחסדת הזאת.
רון כץ (יש עתיד)
תיכנס ותראה שקוראים לבן אדם בוגד, זה נראה לך הגיוני?
שלמה קרעי (הליכוד)
כשמפגיני בלפור הגיעו, אתם עודדתם אותם להגיע ולקרוא קריאות נאצה.
רון כץ (יש עתיד)
זה נראה לך הגיוני? אני שואל אותך.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה שאתה מדבר אוטוסטרדה ולא נותן לדבר תוך כדי - - -
רון כץ (יש עתיד)
אני שואל אם זה נראה לך הגיוני, תגיד לי כן או לא. אם זה נראה לך הגיוני, אין לנו יותר מה להוסיף.
שלמה קרעי (הליכוד)
נראה לי הגיוני לבקר ביקורת נוקבת.
היו"ר ווליד טאהא
אני נתתי לכם חופש לפרוק, לפי ההתרשמות שלי, ואני יודע להתרשם, פרקתם, חאלס, הכל בסדר. אני מעלה את ההסתייגות שלי, בהתאם לדיון שהיה גם ב - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
ובן כמה נתניהו, אתה יודע, רון כץ? אתה יודע בן כמה נתניהו, שאתם תוקפים אותו כל היום? תתבייש לך.
רון כץ (יש עתיד)
עוד פעם שאני אומר, ובפעם האחרונה, אני מגנה כל אלימות, ותגנה גם אתה. כל אלימות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אלימות זה משהו אחד, ביקורת זה משהו אחר. אתם נגד ביקורת.
רון כץ (יש עתיד)
שלמה, תראה את הסרטון.
היו"ר ווליד טאהא
קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם מנסים לסתום פיות, אתם מנסים לסכל יריבים פוליטיים, לסתום פיות ברשתות החברתיות, זה לא יעזור לכם, אנחנו לא נשתוק ואתם עוד תעופו לפח האשפה של ההיסטוריה.
רון כץ (יש עתיד)
ההצגות לא עוזרות.
שלמה קרעי (הליכוד)
ההצגות הן שלך, אדון כץ.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו יכולים להבין על מה כל ההסתודדות שם? אפשר לסבר את אוזנינו, שנהיה בעניינים.
תומר רוזנר
כן, מיד.
היו"ר ווליד טאהא
כן, אתמול הייתה הערה של חה"כ יצחק פינדרוס שהייתה נכונה ובמקומה, ואחרי התייעצות עם הייעוץ המשפטי של מינהל התכנון, מתברר שהוא צדק גם, ועל כן אני מוסיף הסתייגות שלי, שהיא על פסקת משנה (ב)(2) שנמצאת בעמוד השני של נוסח החוק, במקום 45 ימים שנקבעו למתכנן הוועדה, מורידים את זה ל-30, ובעמוד הבא, בסעיף (1א) הוועדה המחוזית תעביר לשר הפנים את חוות דעתה לעניין הבקשה בתוך 45 ימים, ולא 30 ימים.

אני מעלה את ההסתייגות שלי להצבעה.

הצבעה

בעד – 2
נגד – 0
נמנעים – 0
אושרה

ההסתייגות עברה. ממשיכים הלאה להסתייגות מספר 32, חה"כ אורית, מתחילים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני תכף אנמק, אבל אני רק רוצה שיהיה מסוכם ביננו, שאם חברי כנסת אחרים נכנסים לדברינו, זה לא בא על חשבון זמן ההנמקה שלנו, בסדר?
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
באיזה מספר אנחנו כעת, בבקשה?
היו"ר ווליד טאהא
הסכמתי איתך, וחה"כ רון כץ לקח לליבו ויצא.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, הוא דיבר בטלפון, הוא לא לקח לליבו כלום.
היו"ר ווליד טאהא
יופי שהרגעת אותי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא רצה לצעוק קצת, בא לפה לצעוק ויצא, זה הכל.
תומר רוזנר
הסתייגות 32.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה רוצה לנמק שלמה, או שאני? אז אני מקריאה את 32.

בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1)(א) המוצע, במקום 45 ימים יבוא: 12 חודשים.

כמובן שצריך לשנות את זה בהתאמה לשינויים שכבר חלו בחוק, נכון? משום ש-45 ימים כבר שונו ל-30, נכון? אני לא טועה בזה?
רעות בינג
לא, רגע, זה בעצם חזר להיות 45 ימים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בסדר גמור, אז אני מנמקת.
היו"ר ווליד טאהא
אבל את לא מנמקת, סיימנו את הדקה, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 32 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 32 נפלה. עוברים עכשיו להסתייגות מספר 33.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כמה זמן אתה סופר?
היו"ר ווליד טאהא
אני נותן לך דקה לכל הסתייגות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אבל לא עשית ככה עם בצלאל.
היו"ר ווליד טאהא
אז אני עכשיו חזרתי לעבוד כסדרה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה זאת אומרת? לבצלאל נתת לאורך הרבה הסתייגויות.
היו"ר ווליד טאהא
נותנים דקה לכל הסתייגות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אגיד לך מה נתת.
היו"ר ווליד טאהא
זה על חשבונך, רק שתדעי, את עכשיו מנצלת זמן על חשבונך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל אתה עושה איפה ואיפה.
היו"ר ווליד טאהא
לא, אני הייתי צריך לתת דקה, כנראה ביני לבין סמוטריץ' יש קשר מיוחד ואני ואת לא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז זה מה שאני אומרת, קוראים לזה איפה ואיפה, אדוני.
היו"ר ווליד טאהא
אז מה לעשות?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אסביר מה עשית, זה לא שונה בהרבה, אבל זה מהותי. אפשרת לו לקרוא, ואז נתת לו דקה לנמק.
היו"ר ווליד טאהא
לא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מן ההגינות שמה שנתת לבצלאל סמוטריץ' תיתן גם לי.
היו"ר ווליד טאהא
אז אם עשיתי ככה, עשיתי מעשה איום ונורא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, עשית מעשה הגון, זה לא רגיל, אז אתה יכול להמשיך במעשה ההגון הזה.

טוב, באיזה מספר אנחנו?
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו ב-33.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1)(א) המוצע, במקום להחליט בבקשה בלי לקבל את חוות - - -

לא, מה פתאום, לא הצבעת על 32.
תומר רוזנר
הצבענו, הצבענו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מתי?
רעות בינג
עכשיו.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 33 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני, אתה מתנהג בברוטליות, אתה לא מאפשר לי לנמק הסתייגויות.
היו"ר ווליד טאהא
הסתייגות מספר 33 נפלה, עוברים עכשיו להסתייגות מספר 34.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה על כל ההסתייגויות עד עכשיו.
היו"ר ווליד טאהא
מתחילים לספור, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני פשוט מציינת, אדוני היו"ר, שאתה לא מאפשר לנמק את ההסתייגויות, לא מאפשר - - - ונוהג איפה ואיפה.
היו"ר ווליד טאהא
את מבזבזת את הזמן שלך לדברים אחרים. אני נותן לך דקה, את יכולה גם לשבת ולא לדבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
החוק הזה יגיע לערכאות, והשופטים יוכלו לראות איך אתה התנהלת בדיון.
היו"ר ווליד טאהא
נכון, בדיוק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שאתה עקבי בעניין הזה שאתה לא מאפשר לדון בחוק.
היו"ר ווליד טאהא
השופטים גם שמעו אותך שאת אומרת עליי שנתתי לסמוטריץ' מעל ומעבר. חשבתי שתאהבי את זה ולא תבואי אליי בטענות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה יפה מאוד, אבל אתה כנראה נהגת כך כלפי ח"כ אחד מיוחד, ואתה לא נותן לשאר הח"כים לנמק וזה חמור בעיניי, ואני מניחה שזה יהיה חמור גם בעיניי השופטים.
היו"ר ווליד טאהא
את מקבלת את הכבוד הראוי, תנמקי עכשיו, נשארו לנו עוד כמה שניות ועוברים להצבעה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אני לא צריכה שניות, אני רוצה לקרוא כל הסתייגות ולהסביר אותה. זה מה שאני רוצה לעשות, מן הראוי לאפשר לי, זה לא היה לוקח הרבה זמן, זה מינימום כבוד שנותנים לחבר כנסת שישב וכתב הסתייגויות עמוק אל תוך הלילה, ומצופה ממך לנהוג כך, אדוני היו"ר.
היו"ר ווליד טאהא
בסדר גמור, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 34 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 34 נפלה, עוברים להסתייגות מספר 35, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה על ההצבעה הקודמת. איזה מספר זה?
רעות בינג
35.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1)(א) המוצע, אחרי המילים "בלי לקבל את חוות דעתה" יבוא: החלטה ללא חוות דעת כאמור, תהיה מוגבלת עד לחמש בקשות בשנה המאופיינות בדחיפות הומניטארית חריגה.

וזה, על מנת שלא נרגיל את הדרג הפוליטי והמוסמך לקבל החלטות שאינן נשענות על חוות דעת מקצועית, כי החלטות כאלה גם ייפלו כאשר הן יובאו לבית המשפט, ואנחנו בוודאי לא רוצים להכניס את שרת הפנים לתוך סד זמנים שלא יאפשר לה להעמיד את החלטתה בפני ביקורת שיפוטית, כראוי.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעמיד להצבעה את הסתייגות מספר 35 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 35 נפלה, עוברים להסתייגות מספר 36.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1)(א) המוצע, אחרי המילים "בלי לקבל את חוות דעתה" יבוא: החלטה ללא חוות דעת כאמור תנומק בדו"ח מיוחד אשר יוגש לוועדת הפנים של הכנסת.

טוב, כמובן שההסתייגות הזאת מתייחסת למצב שבו בראשות ועדת הפנים יישב חבר כנסת שמאפשר לדבר ולדון בדוחות שמובאים אליה, ואז במצב כזה, מן הראוי שחברי כנסת ימתחו ביקורת פרלמנטרית על החלטות שאינן נשענות על חוות דעת מקצועית.
היו"ר ווליד טאהא
הוא יכול להיות ערבי, היו"ר הזה שאת מדברת עליו? או שמה שאת אומרת זה שאת מוציאה את הערבים מן הכלל?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה יכול להיות ערבי, סיני, אסקימוסי.
היו"ר ווליד טאהא
תאילנדי?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תאילנדי, מה שאתה רוצה, ובלבד - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
ובלבד שהוא מכיר במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית.
היו"ר ווליד טאהא
נכון.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ובלבד שהוא יקשיב לנאמר ויאפשר דיון. זה לא קשור למוצא שלו, זה על הנזק שלו.
היו"ר ווליד טאהא
ומכן אני עובר להצבעה על הסתייגות 36 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 36 נפלה, עוברים להסתייגות 37.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה, ונדמה לי שלא אמרתי רוויזיה גם על הקודמת, אז גם על הקודמת.
היו"ר ווליד טאהא
עוברים להנמקה על הסתייגות מספר 37.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שלמה, כשאתה רוצה, תגיד.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, את שולטת יותר בחומר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1)(א) המוצע - - -
היו"ר ווליד טאהא
תופס עלינו ראש אתה, הרב קרעי. על אורית בעצם, אבל מתוך כבוד אליה אמרתי עלינו. אתה רואה? אני גם לוקח אחריות על אחרים.
שלמה קרעי (הליכוד)
תראה, היא נכחה בכל הדיונים, אני רק בחלקם.
היו"ר ווליד טאהא
אבל אני סומך עליך, הרב קרעי, ידעת לבקש ממני סעיפים שלא היו בחוק, אז אני סומך עליך.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון, ואתה כמעט נכנעת לאיומים של ליברמן.
היו"ר ווליד טאהא
לא, אז, אז, לא העברתי לך את מה שביקשת?
שלמה קרעי (הליכוד)
בסוף העברת.
היו"ר ווליד טאהא
מה זה בסוף? מה, לוחצים על כפתור?
שלמה קרעי (הליכוד)
ואני מעריך את זה, מה זה קשור עכשיו?
היו"ר ווליד טאהא
בוא נראה אותך איך תתנהג עכשיו עם החוק הזה.
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
רגע, אבל אני חייבת להבהיר פה, קרעי. סטרוק הגיעה אמנם לכל הדיונים, אבל היא יצאה מרובם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוצאה, לא יצאה.
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
לא, יצאה, בגלל שהיא בחרה כל הזמן לצעוק.
היו"ר ווליד טאהא
לא, חה"כ אורית סטרוק, ביקשת לצאת בעזרתי, אז אל תגידי שהוצאת. ביקשת לצאת בעזרתי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היו"ר, אני ביקשתי לפעול כפי שמקובל שחברי כנסת פועלים, וזה לשאול שאלות.
היו"ר ווליד טאהא
אבל אני עכשיו, לפנים משורת הדין, מתחיל לספור לך מחדש את הדקה. תתחילי עכשיו. זה כבר אות לבוא המשיח.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני בכלל מופתע איך אתה נותן לה דקה כשבחוץ וביטחון נתנו לה חצי דקה. איך הוא לארג' איתך פה? אתמול אמרת לי שהוא לא לארג'.
היו"ר ווליד טאהא
מה אתה רוצה לומר שאני לא לארג'?
שלמה קרעי (הליכוד)
בחוץ וביטחון היועצת המשפטי נתנה לנו שתי דקות, ובכספים נותנים שלוש דקות לכל הסתייגות.
היו"ר ווליד טאהא
אבל עכשיו אני סופר, אורית, אל תבואי בטענות, התחלתי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני בסך הכל ביקשתי תנאים כמו בצלאל סמוטריץ', זה לא הרבה.
היו"ר ווליד טאהא
את מקבלת יותר טוב, למה את רוצה לרדת בתנאים?
שלמה קרעי (הליכוד)
היא עשתה לנו היום קריאה שמית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יותר? יאללה בסדר. הסתייגות 37.

בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1)(א) המוצע הסיפא החל במילים "שר הפנים יחליט בבקשה" תימחק.
היו"ר ווליד טאהא
עוברים מיד להצבעה על הסתייגות מספר 37 לסעיף 1.


הצבעה
לא אושרה
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל עוד לא נימקתי אותה.
היו"ר ווליד טאהא
הסתייגות מספר 37 נפלה, ואת מקבלת את הזכות לנמק את הסתייגות מספר 38, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, רוויזיה, גם על זו, גם על הקודמת, וגם על זאת שלפניה.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות 38. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1)(א) המוצע במקום 60 ימים יבוא: שנתיים.

מאוד חשוב להסביר את העניין הזה, הרי לב ההתקפלות של איילת שקד נמצא פה, היא הסכימה להתקפל בסד הזמנים, וכשהיא מתקפלת בסד הזמנים היא מכניסה את עצמה למציאות בלתי אפשרית שבה היא תצטרך לקבל החלטות ללא בסיס מקצועי, ואז התוצאה של החלטות כאלה תהיה שהן לא תעמודנה בערכאות, ואני סומכת עליכם שאתם תגישו המון בקשות וגם המון פניות לערכאות, ככל שההחלטות של שרת הפנים לא ימצאו חן בעיניכם.

לכן, ההסתייגות באה לומר ששרת הפנים לא תקבל החלטה ללא בסיס מקצועי להחלטה הזו, משום שאחרת, פשוט מאוד ההחלטות שלה ייפלו כמו זבובים בבית המשפט.
היו"ר ווליד טאהא
תודה, חה"כ אורית סטרוק, ניחשת נכון, יוגשו הרבה מאוד בקשות לכל המתחמים העונים על הקריטריונים, זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים הרבה בתים שיתחברו לחשמל וקלעת בול. אני מעלה את הסתייגות מספר 38 לסעיף 1 להצבעה.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 38 נפלה, עוברים להסתייגות מספר 39.
שלמה קרעי (הליכוד)
תגיד אדוני, אני רוצה לשאול שאלה, אתה מגן זכויות הפרט והחשמל, ודיברתם על כמה חשוב לחבר לחשמל גם אם זה בלי אישורים וגם אם זה אנשים שבונים באופן חוקי. אני רוצה לשאול אותך מה עמדך לגבי חיבור של ההתיישבות הצעירה, שגם שם יש ילדים, וגם שם יש זקנים וחולים, וגם שם צריכים את החשמל לצרכים דחופים. מה עמדתך לגבי ההתיישבות הצעירה? אתה מוכן להוסיף כאן תיקון לחוק?

אם אתה תוסיף תיקון לחוק שההתיישבות הצעירה גם כלולה, אנחנו נשקול ברצינות לא להפריע יותר מידי. מה אתה אומר, ווליד?
היו"ר ווליד טאהא
יש לך עוד עשר שניות לדבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אני נותן לך להגיב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
התיישבות צעירה אתה רוצה? אבל החוק הזה לא חל ביהודה ושומרון.
היו"ר ווליד טאהא
הנה, בדיוק הסתיימו עשר השניות, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 39 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 39 נפלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
לפני שאני עובר להסתייגות מספר 40 אני מעלה הסתייגות לגבי - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אפשר עדיין להגיש הסתייגויות?
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה הסתייגות.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אם אתה מעלה זאת אומרת שגם אני יכול.
היו"ר ווליד טאהא
לא, משהו שדנו בו אתמול אבל לא הצבענו עליו, לגבי תקופת ה-120 יום שניתנו לשרה, ואנחנו מורידים אותם ל-60, אז ההסתייגות שלי היא, שבבקשה שהוגשה לו כאמור בתוך 60 ימים מיום שקיבל.
הצבעה
אושרה

ההסתייגות שהעליתי התקבלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אם אתה מגיש הסתייגות גם לי יש הסתייגות.
היו"ר ווליד טאהא
עכשיו אני עובר להסתייגות מספר 40, בבקשה, הרב קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל יש לי הסתייגות 39 א'.
היו"ר ווליד טאהא
לחלופין, הרב קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני רוצה להוסיף הסתייגות כזאת, שהחוק ייכנס לתוקפו ביום שבו 90 אחוזים מהיישובים בהתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון יחוברו לחשמל.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה זה קשור לשני?
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זאת אומרת מה הקשר?
היו"ר ווליד טאהא
חה"כ איתן, ידידי, אני מעדיף לא לענות לרב קרעי, כי היום יש לו מעמד מיוחד אצלי, יש לו מעמד של רב, ואני בדרך כלל לא מתווכח עם רבנים.

הסתיימה הדקה, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 40 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, זה היה 39 א'.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת הייתה הסתייגות שאני הוספתי, לא 40.
היו"ר ווליד טאהא
הסתייגות מספר 40 נפלה, עוברים להסתייגות מספר 41.
שלמה קרעי (הליכוד)
תומר, אני רוצה חוות דעת של היועץ המשפטי.
היו"ר ווליד טאהא
אני רוצה שיהיה ברור, אנחנו עוברים להסתייגות מספר 41, כי עוד מעט יגידו לא, זה 38.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אני רוצה חוות דעת של היועץ המשפטי, ברגע שנסגר המועד להגשת הסתייגויות והוא עכשיו פתח מחדש והגיש הסתייגות משלו מחדש, אני מבקש הזדמנות להגיש הסתייגויות, גם על התיקון שהוא הוסיף עכשיו, לא יכול להיות שהוא יגיש תיקון ואין לנו הזדמנות להגיש הסתייגויות לתיקון שהוא עשה, איזה מן דבר זה?
תומר רוזנר
לא, התיקון שהוא עשה עלה אתמול בוועדה, למיטב ידיעתי גם לא נקבע מועד להגשת הסתייגויות בחוק הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, אם לא נקבע אז גם אני עכשיו הגשתי הסתייגות, והוא לא הצביע עליה, הוא הצביע על הסתייגות אחרת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
למה שלמה לא יכול להוסיף 39 א'?
היו"ר ווליד טאהא
איזו הסתייגות זו?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני אמרתי, אני הוספתי הסתייגות 39 א'.
היו"ר ווליד טאהא
אז תקריא אותה עכשיו לפני שמצביעים, רגע אחד, אנחנו עכשיו נצביע על הסתייגות מספר 41 ואז אני אתן לך להקריא את ההסתייגות שאתה מבקש בעל פה, ואז אנחנו נצביע עליה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הקראתי אותה, לא נתת לנו לנמק את 40.
היו"ר ווליד טאהא
יש לי אינטליגנציה כמוך, אתה יודע, אני פחות.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, חלילה, אני לא חושב.
היו"ר ווליד טאהא
אני לא יודע.
שלמה קרעי (הליכוד)
מכבד אותך מאוד, תכבד אותנו בחזרה.
היו"ר ווליד טאהא
אני מאוד מכבד אותך, אתה יודע, אפילו נענה לבקשות שלך.
שלמה קרעי (הליכוד)
עכשיו תשב לי כל החיים על זה?
היו"ר ווליד טאהא
בטח. אני אספר לך סיפור אחד יפה בעניין הזה. אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 41 לסעיף מספר 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 41 לא התקבלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
לפני שאני עובר להסתייגות מספר 42, אני רוצה לעבור להסתייגות בעל פה של הרב קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני היו"ר. רק לחידוד העובדות, אני לא רב, אז התואר לא שייך אליי.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אני אומר לך אותו כאות כבוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
בסדר, להיות רב זה באמת כבוד גדול אבל לא זכיתי.
היו"ר ווליד טאהא
אבל לא מגיע לי תודה?
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, תודה. אני רוצה להוסיף הסתייגות כזאת: החוק ייכנס לתוקף ביום שבו יחוברו 90 אחוזים מהמבנים בהתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון לחשמל.
היו"ר ווליד טאהא
יש שם מבנים או שיש שם מבנים מאולתרים?
שלמה קרעי (הליכוד)
יש גם וגם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יש שם גם בתים יפים מאוד, ברוך השם.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אז אנחנו מעלים להצבעה את ההסתייגות שחה"כ קרעי אמר זה עתה בעל פה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אני רוצה לנמק אותה, לא נימקתי אותה.
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
אבל עבר הזמן.
היו"ר ווליד טאהא
חשבתי שנימקת אותה, אמרת 90 אחוזים.
שלמה קרעי (הליכוד)
הנימוק הוא פשוט.
היו"ר ווליד טאהא
אז תדבר על העשרה אחוזים שלא הכללת.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, עשרה אחוז זה כדי לא להיות יותר - - -
היו"ר ווליד טאהא
אתה רואה, אני נותן לך כלים לנמק.
שלמה קרעי (הליכוד)
אם אתה אומר 90 אחוזים זה גם בסדר. אדוני, אם כבר הולכים לחוק שפותח את מדינת ישראל לתוהו ובוהו, ולאנרכיה כזאת שאיש הישר בעיניו יעשה. אלה שנמצאים בהתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון הם לא מכוח אנרכיה, הם לא עשו את זה על דעת עצמם, ממשלת ישראל שלחה אותם להתגורר ולהעביר את קו המחרשה, להעביר את הבניין האחרון הבנוי בעוד ועוד מקומות ביהודה ושומרון כדי לשלוט על השטח, לכן צריך לחבר אותם לחשמל.
היו"ר ווליד טאהא
בסדר, אני חוזר ומבקש הצבעה על ההסתייגות בעל פה שזה עתה נימק אותה חה"כ שלמה קרעי.

הצבעה
לא אושרה

ההסתייגות נפלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
עכשיו אני עובר להסתייגות מספר 42 לסעיף 1, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(1) לחוק המוצע, בסופו יבוא: התעוררה שאלה בעניין זה, יוקפאו ההליכים עד להכרעת בית המשפט בפסק דין סופי.

העניין הזה שנזכר כאן בהסתייגות, הוא האם מגיש הבקשה הוא מי שרשאי להגיש בקשה להיתר לגבי המבנה. זאת אומרת, האם מגיש הבקשה לחיבור לחשמל הוא הוא גם מי שרשאי להיות מגיש הבקשה להיתר, כלומר, בעצם הוא הבעלים של השטח, משום שאם הוא לא הבעלים של השטח, נמצאנו מחוקקים חוק שמכשיר גזל, ואנחנו לא רוצים לחוקק חוק שמכשיר גזל.

לכן, אנחנו מציעים שאם יש שאלה בעניין הזה, האם אותו אדם שמגיש את הבקשה לחיבור לחשמל הוא הבעלים של הקרקע, הדבר יובא להכרעת בית משפט וימתין לפסק דין סופי של בית המשפט.
היו"ר ווליד טאהא
בית משפט שלום, מרכזי, גבוה לצדק? איזו ערכאה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני נותנת לך להציע.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אנחנו מעלים להצבעה את הסתייגות מספר 42 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 42 נפלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו עוברים להסתייגות מספר 43, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(1) לחוק המוצע, בסופו יבוא: הוגשה בקשה על ידי מי שאינו רשאי, לא תתקבל בקשה מתוקנת אלא בחלוף שנה ממועד הדחייה.

למה צריכים את ההסתייגות הזאת? משום שבעצם, מקודם אמרתי לא רוצים לאפשר למישהו שאיננו בעל הקרקע להגיש בקשה, כי זה בעצם גזל קרקעות, אנחנו גם חושבים שאם אדם מגיש בקשה על קרקע שאינה שלו, זה לא יכול לעבור לסדר היום רק באופן מינהלי שלא יחברו אותו, הבן אדם בתכלס ניסה לגזול קרקע שיכולה להיות שייכת לשכן שלו, או למדינה, או לאדם אחר שבכלל הוא נפקד. ואז במקרה כזה הוא גם צריך - - -
היו"ר ווליד טאהא
ג'ונגל, את אומרת?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בדיוק.
היו"ר ווליד טאהא
כן, יש לך ג'ונגל בחשיבה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לא, ג'ונגל בכך שאם אדם ינצל את המצב שהחוק הזה יוצר כדי לגזול קרקע של חברו, אז לא יכול להיות רק שלא יחברו אותו אלא צריך לקבל - - -
היו"ר ווליד טאהא
נתתי לך את עשר השניות שאני התערבתי, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 43 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
הסתייגות מספר 43 נפלה, אני עובר להסתייגות מספר 44, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א), במקום סעיף קטן (2) יבוא: סעיף קטן (2) המבקש הציג אישור על הגשת בקשה להיתר לגבי המבנה.

בשביל זה אנחנו צריכים להסתכל מה כתוב כאן בסעיף קטן (2), ובסעיף קטן (2) המקורי בחוק, כתוב: "המבקש התחייב כי יגיש בקשה להיתר לגבי המבנה בתוך ארבעה חודשים מיום אישור התכנית המוצעת, יפעל להוצאת היתר כאמור בתוך שישה חודשים מיום הגשת הבקשה להיתר, ככל שהדבר בשליטתו, וישקיע את מרב המאמצים ואת המשאבים הנדרשים לשם כך".

אנחנו מבקשים שבמקום זה, ייכתב שהמבקש הציג אישור על הגשת הבקשה להיתר לגבי המבנה.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 44 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 44 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 45, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(2), במקום ארבעה חודשים יבוא: חודשיים.

ארבעה חודשים זה פרק הזמן שהחוק מאפשר לאדם שמגיש את הבקשה לקדם את הבקשה שלו להיתר, ואנחנו רוצים לצמצם את זה.
היו"ר ווליד טאהא
דווקא יש לך פה הסתייגות שתואמת את התיקון שלנו. היו לשרה 120 ימים, את רצית להגביל אותה ל-60, והנה את מגבילה אותה בהסתייגות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לא, אני לא רוצה להגביל את השרה, אני רוצה להגביל את מבקש ההיתר.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, איפה ראית ארבעה חודשים? יש לך עוד עשר שניות, אבל איפה ראית? לא משנה, לא הגעת לתשובה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
זה מופיע בשורה השנייה של הסעיף.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 45 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 45 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 46, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ווליד, אתה עוד לא מכיר את סעיפי החוק בעל פה? כתוב ארבעה חודשים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה. כתוב ארבעה חודשים, אגב, אתה סתם הטעית אותי או שלא שמת לב, אבל כתוב ארבעה חודשים.
היו"ר ווליד טאהא
איפה כתוב?
שלמה קרעי (הליכוד)
הנה, בסעיף קטן (2) כתוב: "המבקש התחייב כי יגיש בקשה להיתר לגבי המבנה בתוך ארבעה חודשים...".
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, בסדר, אז אני בלבלתי בין הסעיפים.
שלמה קרעי (הליכוד)
עכשיו על זה תן לה בונוס חצי דקה נוספת.
היו"ר ווליד טאהא
קיבלת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא צריכים שום בונוס, זה רק בסך הכל - - -
היו"ר ווליד טאהא
קיבלת. אני לארג' בדקות, קרעי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה. לאה, כמובן רוויזיה.

הסתייגות מספר 46. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(2), במקום "יפעל להוצאת" יבוא: יוציא.

מאוד חשוב להסביר את זה, החוק הזה מדבר בצורה מאוד אמורפית, הוא יפעל להוצאת, הוא יעשה ככל שביכולתו, הוא ישתדל נורא, הוא ממש ירצה. חבר'ה, תוציא או לא תוציא, תעשה את מה שצריך לעשות או לא תעשה את מה שאתה רוצה.

החוק, בכללי, הוא מתגמל את מי שגורר רגליים, ואנחנו רוצים לייצר מצב כמו שאמר היו"ר, אתה רוצה לייצר מצב שהחוק יעודד תכנון ולא שהוא יעודד אנדרלמוסיה ויעודד גרירת רגליים. אם באמת אתם רוצים לעודד תכנון, תצמצמו את הטווחים, תחייבו את מבקש הבקשה בפעולות מעשיות ולא בכל מיני שאיפות אמורפיות, וזאת בעצם המהות של ההסתייגות.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 46 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 46 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 47, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(2), במקום שישה חודשים יבוא: 60 יום.

זה בעצם על אותו רעיון, אם אכן כנים דבריכם, ואתם לא רוצים לייצר אנדרלמוסיה אלא באמת רוצים לקדם תכנון, אז אתם צריכים לקצר את הטווחים.

פה אני רוצה להעיר שבכלל, כל החוק הזה, הוא עבודה בעיניים בהיבט הזה שאין מועד, אין מועד שבו צריכים להכריע אם יינתן היתר או לא יינתן היתר. יש מועד אם יינתן אישור לחבר את החשמל, אבל אין מועד אם יינתן היתר או לא יינתן היתר.

לכן, בעצם הבן אדם יתחבר, זה יהיה בסד זמנים צפוף, אחר כך, באיזשהו סד זמנים לא צפוף הוא צריך להגיש את הבקשה להיתר, ואחר כך, אללה באב אללה, מה שיהיה יהיה.
היו"ר ווליד טאהא
אללה עלא באב אללה, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 47 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 47 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 48, אללה עלא באב אללה, יאללה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
טוב, קודם כל רוויזיה.

הסתייגות מספר 48. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(2), הסיפא החל במילים "ככל שהדבר בשליטתו" תימחק.

זה אותו רציונל. בעצם, כל המילים האלה, ככל שהדבר בשליטתו, הוא ישקיע את מירב המאמצים, הוא נורא יחשוב על זה, הוא יחלום על זה בלילה, בואו חבר'ה, רוצים שהוא יעבוד שיעבוד, יגיש בקשה להיתר, יתקדם, יעשה כל מה שצריך, לא כל מיני מילים אמורפיות כאלה.

את המילים האמורפיות צריכים למחוק מן החוק, ואני רק אומרת שאני חושבת שהם לא במקרה הוכנסו לחוק, הם הוכנסו לחוק כי החוק הזה לא נועד לקדם תכנון, הוא נועד בסך הכל לתת פרס לעברייני בנייה.
היו"ר ווליד טאהא
ומכאן אני עובר להצבעה על הסתייגות מספר 48 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 48 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 49, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה, בבקשה.

הסתייגות מספר 49. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(2), בסופו יבוא: חזקה היא כי המבקש הפר את חובתו אם לא עמד בזמנים אלו, אלא אם כן הוכיח כי עשה ככל שניתן כדי למלא את חובתו.

הרציונל הוא, בגדול, אותו רציונל. הרציונל אומר שאם כנים דבריכם, שאתם לא רוצים סתם לתת פרס לעברייני בנייה, אלא אתם אומרים שיש מצב של כאוס בהיבט התכנוני ואתם רוצים לקדם תכנון, אז אל תזרקו לנו כל מיני מילים וכל מיני ביטויים שמאפשרים אי בהירות.

שיהיה ברור שחובת ההוכחה היא על המבקש, אם הוא לא הצליח, אם הוא לא עמד בזמנים, אם הוא לא הצליח והוא לא הוכיח שהוא עצמו ביצע את כל מה שהוא היה יכול לבצע, אז ממילא המשמעות היא שהוא הפר את חובתו, זה הרעיון.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אני לוקח אחריות על כך שקיבלת 20 שניות יותר, כי אנחנו התקשקשנו במשהו אחר. אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 49 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 49 לא התקבלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
עוברים להנמקה על הסתייגות מספר 50 לסעיף 1, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות מספר 50. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(2), בסופו יבוא: לא הושקעו מירב המאמצים והמשאבים כאמור, תידחה הבקשה ולא ניתן יהיה להגישה בשנית.

המשמעות של ההסתייגות הזו היא, שאדם שלא באמת מתאמץ ועושה את כל מה שהוא צריך כדי לקדם את קבלת ההיתר, זה לא מספיק שהוא לא יקבל היתר, אלא הוא יקבל שלילה על ההיתר הזה.

כפי שראינו במתווה, ואנחנו צריכים עוד להידרש למתווה, אדוני, במתווה כתוב בפירוש שמי שיקבל תשובה שלילית להיתר, החיבור לחשמל ינותק, זאת תהיה המשמעות. לכן, אנחנו רוצים פה להציב איזשהו רף, שאם האדם שמבקש את בקשת החיבור לא קידם את ההיתר בקצב הנדרש, אז זהו, נגמר האירוע.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אנחנו מעלים להצבעה את הסתייגות מספר 50 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 50 לא התקבלה, עוברים להצבעה על הסתייגות מספר 51.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היו"ר פינדרוס רוצה - - -
היו"ר ווליד טאהא
אני הייתי בתוך הדיבור אז לא שמעתי, כן, מה אמרת חה"כ פינדרוס?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני אומר לך על ההצבעה הזאת, אתמול לא הייתה התייעצות סיעתית וגם היום לא, אבל בסדר.
היו"ר ווליד טאהא
אבל אני הייתי תוך כדי דיבור היום, אתה לא היית בכלל, אז עכשיו תשב ולפני שמצביעים תבקש וניתן לך. זאת פעם אחת, נכון תומר?
תומר רוזנר
הייתה כבר אתמול.
היו"ר ווליד טאהא
אה הייתה אתמול, אוקיי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אין יותר מהתייעצות סיעתית בכל חוק, אחת.
היו"ר ווליד טאהא
אבל תן לו לענות, חה"כ פינדרוס. ראשית אתה מצליח לקחת זמן, כל הכבוד, סומך עליך, אבל תן לו לענות לך. תענה לו, תומר.
תומר רוזנר
כפי שאמרתי אתמול, התקנון קובע התייעצות סיעתית אחת על כל סעיף או נושא, אנחנו מדברים על תיקון לסעיף קטן אחד בתוך חוק התכנון והבנייה שהוא בתוך סעיף 1.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל תומר, יש לזה המון תתי סעיפים.
היו"ר ווליד טאהא
לא, אתם הבאתם את זה כהסתייגויות לסעיף 1.
תומר רוזנר
נכון, כל ההסתייגויות הן לסעיף 1.
היו"ר ווליד טאהא
אז אתם תתחילו לעבוד בצורה משודרגת בהמשך. אנחנו עוברים, חה"כ פינדרוס, להנמקה של הסתייגות מספר 51, בבקשה חה"כ סטרוק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(2), בסופו יבוא: לא היה הדבר בשליטתו, יפרט המבקש את מאמציו ואת הגורמים שהביאו לעיכוב הוצאת ההיתר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רוויזיה, דרך אגב, על הסעיף הזה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כמובן שרוויזיה, אה ההסתייגות הקודמת, כן אז לאה, רוויזיה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היו"ר לא שמע או לא ראה אז אני אומר את זה לפרוטוקול שאני מבקש רוויזיה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אתם אמרתם בכמה וכמה הזדמנויות - - -
היו"ר ווליד טאהא
זה מהזמן שלהם, זה בסדר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני יכולה לנמק?
היו"ר ווליד טאהא
זה מהזמן שלכם, בבקשה, אתם יכולים לשתוק, לנמק, הכל.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רציתי לנמק.
היו"ר ווליד טאהא
אני סופר 60 שניות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתם אמרתם שייתכן שהבן אדם מאוד רוצה לקדם את ההיתר, אבל הרשויות לא מאפשרות לו, הרשויות עצמן גוררות רגליים וכן הלאה. אז אנחנו מציעים שאותו אדם, אם זה לא היה בשליטתו - - -
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 51 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 51 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 52.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שיירשם בפרוטוקול שביקשתי התייעצות סיעתית ולא ניתן.
היו"ר ווליד טאהא
אני מודיע לכולם שההצבעות על הרוויזיות יתחילו בשעה 14:00.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני ביקשתי רוויזיה על ההצבעה האחרונה.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
איך יתחילו בשעה 14:00?
היו"ר ווליד טאהא
עכשיו את מתחילה עם 52, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רוויזיה גם על הסתייגות 51.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(2), המובא בה יסומן (א), ובסופו יבוא: (ב) שר הפנים ייקבע ועדה לבחינת מידת המאמצים והמשאבים שהושקעו על הוצאת ההיתר כאמור. (ג) השר יקבע בתקנות את הרכב הוועדה וסמכויותיה.

זאת אומרת, שבעצם אם יש דילמה, אם יש מחלוקת על מי האשם שהנושא הזה לא קודם, האם זה מבקש ההיתר או הרשויות, אז תהיה ועדה שתוכל להכריע במחלוקת הזו, ואת הוועדה הזאת ימנה שר הפנים והוא גם יקבע - - -
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 52 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 52 לא התקבלה, עוברים להנמקה על הסתייגות מספר 53, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כל ועדה נוספת זה עוד חסם בתכנון.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, זה הפוך. הסתייגות מספר 53.

בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(3)(א), לחוק המוצע, במקום סעיף קטן (א) יבוא: סעיף קטן (א) המבקש הפקיד בקופת הוועדה המקומית סכום בשיעור החיובים כמשמעותם בסעיף 145(ד)(1) שהיה חב בהם לפי התוכנית המוצעת אילו הייתה מוגשת בקשה להיתר למבנה שלגביו מבוקש החיבור בשיעור החיובים שיעריכו שמאי הוועדה המקומית וגזבר הרשות המקומית.

עכשיו אני רוצה להסביר את זה.
היו"ר ווליד טאהא
לא, כי עבר הזמן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה עבר הזמן?
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה את הסתייגות מספר 53 להצבעה.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 53 לסעיף 1 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 54, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות מספר 54, אני מאוד מבקשת, אדוני היו"ר, אתה הסכמת איתי שאתה תיתן לי להקריא ולנמק, אני לא מקשקשת, לא מורחת, אני מנמקת את העניין - - -
היו"ר ווליד טאהא
כן, לא מקשקשת אבל להקריא ולנמק בתוך דקה, לא יותר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לא.
היו"ר ווליד טאהא
לא, אי אפשר, אני לא נותן לך, חה"כ, לא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל זה לא מה שעשית עם בצלאל סמוטריץ'.
היו"ר ווליד טאהא
אני עכשיו עומד על הקריטריונים כלשונם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
למה לעשות איפה ואיפה?
היו"ר ווליד טאהא
בבקשה, אני התחלתי לספור, עוד מעט עוברים להצבעה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לא, זה לא הגון, במיוחד שההסתייגות הזאת מאוד חשובה.
היו"ר ווליד טאהא
בסדר, מה אני אעשה? אני נותן דקה לכל הסתייגות, אני לא צריך לתת יותר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ההסתייגות הזאת, אדוני היו"ר, היא מאוד חשובה, אתה יודע היטב למה, משום שמה שההסתייגות הזו אומרת, היא בעצם מציבה את שאלת איילת שקד מעל דוכן הכנסת.

האם אדם שרוצה לבצע את החיבור הזה ישלם סכום שלו יפחת מ-200,000 שקלים? זו הייתה האמירה של שרת הפנים, איילת שקד, מעל הדוכן. עד לרגע זה לא שמענו האם זה נכון או - - -
היו"ר ווליד טאהא
ומכאן אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 54 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 54 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 55, ובכל מקרה אני אומר שהדברים האלה הם קשקוש. בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז כמה הם צריכים לשלם?
היו"ר ווליד טאהא
קשקוש, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אני שואלת.
היו"ר ווליד טאהא
מה שמשלם כל אזרח לפי גודל הבית שלו, אין פה איפה ואיפה, זה תלוי בגודל הבית, זה תלוי בתעריף ההיטל, ביישוב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
היטל השבחה.
היו"ר ווליד טאהא
מי שמדבר על סכום אחד הוא פשוט מקשקש, וזה על חשבונך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני יודעת שזה על חשבוני, וכדי שהציבור יבין, אני מוכנה לוותר על הנימוק של ההסתייגות הקרובה, ובלבד שנשמע ממך, אדוני היו"ר, מה הטווח של התשלומים, שאתה בתור מי שמחוקק את החוק הזה מעריך שאדם שיבקש להתחבר ישלם, מה טווח התשלומים? איילת שקד אמרה 200,000, מה הטווח שאתה מעריך?
היו"ר ווליד טאהא
אבל עניתי לך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לא ענית.
היו"ר ווליד טאהא
זה תלוי בגודל המבנה, זה תלוי בתעריף היטלי השבחה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בסדר, אבל מה הטווח?
היו"ר ווליד טאהא
האזרח לא ישלם שקל אחד מעבר למה שמשלם אזרח אחר שעבר תהליך רישוי, אין פה איפה ואיפה, וגם אין הקלה ואין הוספה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל אתה לא עונה על השאלה שלי.
היו"ר ווליד טאהא
אזרחים הם שווים, כל אזרח משלם כמו האזרח השני.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל זאת לא השאלה - - -
היו"ר ווליד טאהא
ואני עובר להצבעה על הסתייגות מספר 55 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 55 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 55.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, רוויזיה בבקשה. אני חושבת שהאזרחים לא קיבלו תשובה לשאלת גובה התשלומים, וזה חבל.

הסתייגות מספר 56. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(3)(א), לחוק המוצע, אחרי סעיף קטן (א) יבוא: סעיף קטן (א)(1) במקרה של מחלוקת בנוגע לגובה שיעור החיובים ילכו אחר השיעור הגבוה.

זה בעצם הולך לפי שיטת איילת שקד, שהיא אומרת שלא יתחברו כל כך הרבה בתים לחשמל כי התעריף יהיה כל כך גבוה שמי יוכל בכלל לשלם אותו, אז אנחנו רוצים להציג פה את שיטת איילת שקד, ולהצביע עליה.

שבעצם האזרחים הערביים שירצו להתחבר יצטרכו לשלם סכום גבוה ככל הניתן, ובכל אפשר יהיה למזער את כמות הערבים שבנו בנייה בלתי חוקית, ומקבלים את החיבור הזה.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 56 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 56 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 57.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה, בבקשה.

הסתייגות מספר 57. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(ב) לחוק המוצע, סעיף קטן (ב) יימחק.

אז אני אקריא רגע את סעיף קטן (ב) שאותו אנחנו מבקשים למחוק מן החוק. הסעיף אומר כך: "ניתן אישור הרשות המאשרת לביצוע החיבור, ובו חיוותה דעתה כי המבנה תואם את התכנית המוצעת או שהוחלט להפקידה, לפי העניין".

זאת אומרת, אנחנו רוצים לבטל את האופציה הזו. אתה יכול להצביע.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 57 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 57 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 58, בבקשה חברת הכנסת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה. איזה מספר הסתייגות אנחנו?
היו"ר ווליד טאהא
מספר 58.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(3)(ד) לחוק המוצע, במקום "חודשים" יבוא: שבועות.

זאת אומרת, מה שכתוב לנו בפסקה ד' זה: "הערבות הבנקאית תחולט אם המבקש לא יגיש בקשה להיתר למבנה, כאמור בפסקת משנה (2) אם לא ישלם את מלוא החיובים לפי דרישה שתומצא לו בקשר עם מתן ההיתר למבנה בתוך ארבעה חודשים ממועד הוצאתה".

אנחנו רוצים לומר במקום ארבעה חודשים, ארבעה שבועות מיום הוצאתה, ולמה? שוב, משום שאנחנו - - -
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, בינתיים מצביעים ותמשיכי בהמשך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נשאר לי שביל מההסתייגות הקודמת.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, נתתי לך, דרך אגב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לא נתת לי.
היו"ר ווליד טאהא
לא, נתתי אבל אני נותן עוד, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו רוצים לקצר את טווחי הזמנים משום שאנחנו רוצים שהרציונל יישאר, חוק שמעודד הסדרה ותכנון ולא חוק שמעודד הפקרות, לכן אנחנו מנסים לצמצם את לוחות הזמנים מארבעה חודשים לארבעה שבועות.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 58 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 58 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 59, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.

בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב)(א)(3)(ד) לחוק המוצע, בסופו יבוא: או שהתקבלה החלטה שלא לתת היתר למבנה.

זה מאוד חשוב להסביר את זה, אנחנו מדברים על השלב שבו הערבות תחולט, ואז בעצם, מה שכתוב בסעיף זה שהערבות תחולט אם המבקש לא הגיש את הבקשה להיתר או לא שילם את החיובים, ולא כתוב כאן שאם התקבלה החלטה לא לתת היתר למבנה אז הערבות תחולט. דרך אגב, זה כן מופיע במתווה.

מן הסתם שמת לב, אתה הרי אמרת בהתחלה שהכל תלוי במתווה, ואתה גם צודק בדבר הזה, הכל תלוי במתווה, אז במתווה זה כן מופיע, אבל אנחנו מעדיפים שזה יופיע גם בלשון החוק, כי מה שמופיע בלשון החוק זה יותר חזק ממה שמופיע בלשון המתווה. אנחנו מציעים להציע שאם התקבלה החלטה שלא לתת היתר, באותו רגע הערבות הבנקאית תחולט.
היו"ר ווליד טאהא
טוב, בפעם השנייה אני זולג ונותן לך כמעט 20 שניות יותר, רק שתדעי.

אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 59 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 59 לא התקבלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
עוברים להסתייגות מספר 60, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות מספר 60. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב) לחוק המוצע, במקום סעיף קטן (ב) יבוא: סעיף קטן (ב) הרשות המאשרת חיוותה דעתה כי לאחר אישור התוכנית לא תהיה מניעה לקבלת היתר בנייה בשטח האמור, לרבות מניעה הנובעת מהתנגדות שהוגשה לתוכנית על ידי מי שנפגע במישרין מהתוכנית, וההתנגדות מתייחסת למקרקעין שיש לו זכות ישירה בהם.

פה, אני שוב רוצה לשים זרקור, ואני רוצה להזהיר את כל חברי הכנסת שמצביעים על החוק הזה. החוק הזה במתכונתו הנוכחית, הוא החוק הראשון בספר החוקים הישראלי שמאפשר גזל קרקעות, לא רק גזל של אדמות מדינה, אלא גם גזל של - - -
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 60 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 60 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 61, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.

הסתייגות מספר 61. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב) לחוק המוצע, לאחר סעיף קטן (ב) יבוא: (ג) בבקשת חיבור לחשמל על המבקש לשלם 200,000 שקלים עבור החיבור תוך שישה חודשים ממועד אישור הרשות המאשרת לביצוע החיבור.

פה, בעצם המטרה של ההסתייגות הזאת היא שאם, כפי שאמר היו"ר, איילת שקד סתם התרברבה וסתם אמרה שישלמו 200,000 שקלים בשלב הערבויות וזה לא נכון בכלל, זה לא נכון, היא הטעתה את הציבור וזה לא יהיה בעלויות האלה.

אז בכל זאת, כדי לאפשר לשרה איילת שקד לעמוד במילתה, אנחנו מציעים שיהיה כתוב שבעצם המבקש ישלם 200,000 שקלים עבור החיבור תוך שישה חודשים, וכך בעצם נאפשר גם ליו"ר לעמוד במילתו, וגם השרה תוכל לעמוד במילתה.
היו"ר ווליד טאהא
ומכאן אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 61 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 61 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 62, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות מספר 62. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב) לחוק המוצע, לאחר סעיף קטן (ב) יבוא: סעיף קטן (ג) המבקש הצהיר כי לא יסטה מהוראות התוכנית המוצעת, וכי ידוע לו כי כל סטיה תביא לניתוק המבנה מחשמל, מים או טלפון, וקנס כספי בשיעור שייקבע על ידי שר הפנים.

הרציונל של ההסתייגות הזו הוא אותו רציונל שאנחנו מנסים, ללא הצלחה לצערי הרב, להכניס לחוק הזה. החוק הזה, במתכונתו הנוכחית ללא ההסתייגויות שלנו, הוא לא חוק שמעודד תכנון, הוא חוק שמעודד הפקרות, הוא חוק של כל דאלים גבר, הוא חוק של יוצא חוטא נשכר, אין בו שום עידוד לתכנון, להיפך, יש בו עידוד להמשך עבריינות בנייה, ואנחנו מנסים להכניס כל הזמן, בכל ההסתייגויות, אלמנטים שיעודדו תכנון.

אבל, אתם לא מאפשרים לנו, אתם שוב ושוב מצביעים נגד ההסתייגויות האלה, ובכך אתם בעצם מוכיחים שהחוק הזה הוא לא חוק מעודד תכנון, הוא חוק כל דאלים גבר - - -
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מספר 62 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 62 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 63, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
קודם כל רוויזיה על 62.

עכשיו הסתייגות מספר 63. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ב) לחוק המוצע, לאחר סעיף קטן (ב) יבוא: סעיף קטן (ג) למבקש או לבני משפחתו אין מבנה נוסף שנבנה ללא היתר לחשמל, למים או לטלפון.

זו הסתייגות מאוד חשובה, כי שאלת השאלות היא, האם הבן אדם בנה ללא היתר, ללא תב"ע, ללא תכנון, כי פשוט לא היה לו איפה לגור, מסכן, אז הוא יגור ברחוב? אם כבר יש לו בית אחד שהוא בנה בצורה הזאת, והוא ממשיך לבנות באופן בלתי חוקי, אז אנחנו מדברים פה על עבריין מועד, ולא על בן אדם שיש איזושהי סיבה הומניטארית כלשהי לחבר אותו לחשמל.

זאת בעצם השאלה שבה אתם תיבחנו, ולכן אני כן מציעה, משום שאתם כל הזמן אומרים, אני אומרת את זה גם לחה"כ ג'ידא רינאוי זועבי, אתם כל הזמן אומרים שכל המטרה של החוק הזה הוא לאפשר - - -
היו"ר ווליד טאהא
את תמשיכי בהסתייגות הבאה, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 63 לסעיף 1.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אני רוצה לשכנע אותה להצביע בעד.
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
תמשיכי לחלום.
היו"ר ווליד טאהא
הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 63 לא התקבלה, עוברים להנמקה על הסתייגות מספר 64, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות מספר 64. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ג) לחוק המוצע, המילים "סמוך לאחר מתן האישור" יימחקו.

עכשיו אני רוצה לומר דבר כזה, אדוני היו"ר. אני אצמצם את זמן הדיבור שלי בהסתייגויות מכאן ואילך, כדי לקבל את זמן הדיבור הזה בהסתייגות האחרונה, אז אני מבקשת. יהיו כמה הסתייגויות שבהן אני רק אקרא את ההסתייגות ולא אנמק, כדי לצבור לעצמי זמן דיבור להסתייגות שתבוא בסוף בסוף בסעיף 2. אז למשל, בהסתייגות הזו אני צמצמתי, בהסתייגות הבאה אני גם כנראה אצמצם, אתה יכול לספור לי את השניות שאני מצמצמת ואני ארוויח אותן בסוף.
היו"ר ווליד טאהא
רגע, זה אומר שאחרי שמצביעים עכשיו על ההסתייגות, מתחילים מ-65 עד 86, סופרים דקות ונותנים לך לעשות את זה בנאום אחד?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לא את כולם.
היו"ר ווליד טאהא
אלא?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אחליט.
היו"ר ווליד טאהא
את תגידי האם להצביע?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יהיו כאלה שאני רק אקרא ויהיו כאלה שלא, ולאה תוכל למנות ובסוף - - -
היו"ר ווליד טאהא
אבל אני אקזז את הוויכוח בכמה שניות, נגיד 30, 40, אנחנו נעשה חישוב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו נעשה חישוב.
היו"ר ווליד טאהא
בסדר, אנחנו מעלים להצבעה את הסתייגות מספר 64.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 64 לא התקבלה, עוברים להנמקת הסתייגות מספר 65.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.

הסתייגות מספר 65. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ג) לחוק המוצע, במקום המילים "ולא יותנה החיבור כאמור" יבוא: החיבור כאמור יותנה.

זאת אומרת, אנחנו פשוט כן מתנים את החיבור לחשמל, ולא לא מתנים את החיבור לחשמל. אני קיצרתי, שוב, תזכור לי את זה להמשך.
היו"ר ווליד טאהא
אז יש לך פה 30 שניות. אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 65.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 65 לא התקבלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
עוברים להנמקת הסתייגות מספר 66, עם אובליגו של 30 שניות, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כן, הסתייגות מספר 66. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ג) לחוק המוצע, המובא בה יסומן סעיף קטן (א) ובסופו יבוא: סעיף קטן (ב) היה חיבור המבנה כרוך בעלויות חריגות, רשאים החברה, הספק או המנהל, לפי העניין, שלא לחברו לחשמל, למים או לטלפון, לפי העניין.

פה אני כן רוצה לנמק, אז פה אתה לא תוסיף לי. היה לנו פה ויכוח בדיון על העלויות של החוק הזה, לא יכול להיות שאין לו עלויות. בסופו של דבר, כשאתה רוצה לחבר גם חשמל, גם מים, גם טלפון, אין דבר כזה שאין לזה עלות כשאתה מדבר על 70,000 מבנים ברף התחתון, יכול להיות שזה הרבה יותר, לא יכול להיות שאין עלויות, ואנחנו רוצים שלעלויות האלה כן יהיה מענה.

מכאן, הדרישה שבמקרה כזה לא יחברו, אם יהיו עלויות לא יחברו. אני עדיין חושבת, אדוני היו"ר, שמן הראוי להביא לפה את שר האוצר או את נציגו, שינמקו לנו איך יכול להיות שאין עלויות, כי אתה יודע היטב שיש עלויות לדברים האלה.
היו"ר ווליד טאהא
טוב, אז אני גם נתתי לך את ה-30 שניות תוספת לסעיף הזה, אז אנחנו עוברים להצבעה על הסתייגות מספר 66 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 66 לא התקבלה, אנחנו עוברים להסתייגות מספר 67.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות מספר 67. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ג) לחוק המוצע, המובא בה יסומן סעיף קטן (א) ובסופו יבוא: סעיף קטן (ב) במשך הזמן שבין החיבור כאמור ועד מתן ההיתר לבנייה ישלם המבקש עבור שירותי החשמל, המים והטלפון תעריף מוגדל אשר ייקבע על ידי שר הפנים בתקנות.

מה הרציונל של זה? את זה אני כן רוצה להסביר. אנחנו רוצים לתת דחיפה לאותו אדם שביקש את החיבור, כדי שהוא באמת יסיים את התכנון. אז אנחנו אומרים לו שעד שהוא לא יסיים את התכנון ואת ההיתר אז הוא ישלם תעריף מוגדל, וזה ייתן לו את הדחיפה להתקדם עם התכנון.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 67 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 67 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 68, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה. הסתייגות מספר 68. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ג) לחוק המוצע, בסופו יבוא: לא ניתן אישור הרשות המאשרת לחיבור המבנה כאמור, ינותק המבנה מחשמל, מים וטלפון תוך 15 יום.

כבר אמרנו שהעניין הזה של הניתוק מופיע במתווה, פה אנחנו רוצים שהוא יופיע בתוך החוק עצמו, ושגם ייקצב לו זמן של 15 יום כדי שלא תהיה הפקרות. קיצרתי, תספור לי.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, לא קיצרת, עשר שניות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
קיצרתי ועוד איך.
היו"ר ווליד טאהא
עשר שניות, אני סופר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תספור.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 68 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 68 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 69.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה, כמובן.
היו"ר ווליד טאהא
עם עשר שניות בקופה, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
איפה אנחנו? 69?
היו"ר ווליד טאהא
נכון.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות מספר 69. בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (1ג) לחוק המוצע, בסופו יבוא: לא ניתן אישור הרשות המאשרת לחיבור המבנה כאמור, ייהרס המבנה באופן מידי.

עוד פעם, המטרה פה היא לייצר דחיפה, לייצר מוטיבציה - - -
היו"ר ווליד טאהא
לייצר תענוג של אלה שאוהבים לראות הרס.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
את זה אתה אמרת.
היו"ר ווליד טאהא
כן, אני עוזר לך קצת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני חושבת שזה נותן מוטיבציה למבקש, וקיצרתי אז תספור לי את זה. דרך אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו וזה לא בתוך הספירה.
היו"ר ווליד טאהא
למה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אסביר לך למה.
היו"ר ווליד טאהא
למה את קובעת?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אסביר לך למה. כי אנחנו סיכמנו בהתחלה שאתה תיתן לי כמו לבצלאל סמוטריץ', כלומר, אני קוראת את ההסתייגות ואז יש לי את זמן ההנמקה, זמן הקריאה הוא לא חלק מזמן ההנמקה.
היו"ר ווליד טאהא
עכשיו את מייצרת סיפור רומן ביני לבין סמוטריץ'.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא יודעת את זה, אבל אני חושבת שלהפלות ביני לבין בצלאל סמוטריץ' זה לא הגון.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 69 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 69 לא התקבלה, אני עובר להסתייגות מספר 70.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
בבקשה, חברת הכנסת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (2) לחוק המוצע, במקום המילים "רשאית היא להורות" בסופו, יבוא: תורה.

שוב, אני אומרת בקצרה, במקום מילים אמורפיות, מילים מעשיות. מה זה רשאית היא להורות? תורה. קיצרתי.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו מעלים להצבעה את הסתייגות מספר 70 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 70 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 71, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.

בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (2) לחוק המוצע, המילים "במקום התוכנית שהופקדה יבוא התוכנית המוצעת" יימחקו.

אני לא מנמקת את זה כדי לצבור את הזמן שלי להסתייגות שבה אני רוצה להרחיב.
היו"ר ווליד טאהא
אז אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 71 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 71 לא התקבלה, עוברים להנמקת הסתייגות מספר 72.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, אני בטעות קראתי את 72 במקום את 71, עכשיו אני אקרא את 71.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
תומר רוזנר
אנחנו הצבענו על 72.
תומר רוזנר
הצבעת על 72 ולא הצבעת על 71, נכון?
רעות בינג
הצבעתם על הנוסח של 72.
היו"ר ווליד טאהא
הצבענו על 71, את יכולה לדבר מה שבא לך, את יכולה לדבר על סינגפור וגם להצביע על 71, הכל בסדר. אז עכשיו את תדברי על 72, רגיל. את יכולה לקרוא את 71 כ-72. הבנת, מופיד, איך זה מתנהל?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה כמו בכדורסל.
מופיד מרעי (כחול לבן)
בינתיים היא לא צברה כלום.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
צברתי ועוד איך, לא נכון.
היו"ר ווליד טאהא
טוב, אני יותר נדיב ממופיד, אני אתן לך, תמשיכי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה בכלל צריך להיות כמו בכדורסל, לא בכדורגל, אם מפריעים לי באמצע אז זה יורד מהזמן.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפסקה 1 בסעיף 157א(ח) – (2) לחוק המוצע, לאחר סעיף (2) יבוא: סעיף קטן (3) הרשות המאשרת תבדוק אחת לשנה כי לא הייתה סטייה מהוראות התוכנית שאושרה.

אפשר להצביע כדי לצבור זמן.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 72 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 72 לא התקבלה. אנחנו עוברים להנמקת הסתייגות מספר 73, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.

הסתייגות מספר 73. לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3 שר הפנים ימסור לוועדת הפנים של הכנסת בתחילת כל שנה דיווח על מספר המקרים בשנה שקדמה למועד הדיווח על מספר הבתים שחוברו לפי הוראות סעיף זה, לפי חלוקה למחוזות תוך פירוט עלויות החיבור של כל מבנה.

הסעיף הזה, אדוני היו"ר, אני חושבת שאתה צריך להיות מעוניין להצביע בעדו, משום שבו ייבחן למעשה האם אתה הצלחת להביא חשמל לכמה שיותר בתים, שזה מה שאתה מעוניין, או האם איילת שקד הצליחה לא להביא חשמל לכמה שיותר בתים כפי שהיא מעוניינת, בזה אתם תיבחנו, לכן לדעתי אתה צריך להצביע בעד ההסתייגות הזו.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 73 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה לא בעד?
היו"ר ווליד טאהא
הסתייגות מספר 73 לא התקבלה, אנחנו עוברים להסתייגות מספר 74.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
אני נמצא בשטח, אני לא צריך שאף אחד ידווח לי, אני אראה בעיניים. אז בבקשה, הסתייגות מספר 74.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות מספר 74.
היו"ר ווליד טאהא
נתתי לך חמש שניות על זה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
למה חמש שניות?
היו"ר ווליד טאהא
על מה שכבר הצבענו, כי ניצלת את כולו אז זה ממני, אני נתתי בונוס.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות מספר 74. לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3 חיבור לחשמל, מים או טלפון כאמור, יאושרו ל-25 בקשות בשנה בלבד.

שוב, זאת שיטת איילת שקד.
היו"ר ווליד טאהא
אז איך אני אדע אם היא עשתה הרבה או לא, אז את מגבילה אותה כאן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, היא רוצה כמה שפחות, זאת שיטת איילת שקד. ההסתייגות הזאת היא שיטת איילת שקד.
היו"ר ווליד טאהא
נגיד שהיא אישרה 89, ואז מה נעשה לה לפי השיטה שלכם?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, היא לא יכולה לפי השיטה הזאת, אבל היא גם לא רוצה - - -
היו"ר ווליד טאהא
אז הסעיף הקודם הוא סעיף של נוכלות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, הוא סעיף איילת שקד.
היו"ר ווליד טאהא
עזבי עכשיו, את אמרת שאני צריך לבדוק אותה האם היא פועלת כדי שבתים יתחברו, עכשיו את באה ואומרת לה להיזהר שלא יתחברו יותר מ-25 בתים, אז תחליטי איזה מבין שניהם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אבל תראה, אתה אומר למצביעים שלך דבר אחד, והיא אומרת למצביעים שלה דבר אחר.
היו"ר ווליד טאהא
עזבי את המצביעים, מדברים על בתים, ילדים, נשים, זקנים, חולים, עזבי. אנחנו מדברים על זכויות יסוד, לא על קלפי ועל סיסמאות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תשמע, כשאיילת שקד עומדת מעל הדוכן ואומרת שיהיו מעט מבנים שיחוברו לחשמל, מה אתה חושב, למה היא אומרת את זה? היא אומרת את זה בשביל המצביעים שלה, נכון?
היו"ר ווליד טאהא
על חשבון אלה שנשרפים בבתים?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל ברור שאתה נגדה.
היו"ר ווליד טאהא
אני נגדך, לא נגדה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נגדי?
היו"ר ווליד טאהא
נגד כל מי שלא רוצה שהבתים יתחברו לחשמל, ואני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 74 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 74 לא התקבלה, ואת ניצלת את כל הבונוס שהיה לך, עכשיו עוברים להסתייגות מספר 75, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, זה לא יפה, אתה ניהלת איתי שיח ועכשיו אתה אומר לי - - -
היו"ר ווליד טאהא
בסדר, את רוצה לנהל שיח על חשבוני? על חשבון שנינו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו אמרנו שזה כמו בכדורסל, אם אתה מדבר זה לא יכול לקחת מהזמן שלי.
היו"ר ווליד טאהא
יאללה, בסוף אנחנו נעשה החלטה בצוות הוועדה. בבקשה, 75.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כמו בכדורסל.
היו"ר ווליד טאהא
אני דווקא קצת מבין בכדורסל.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מצויין. רוויזיה. איזה סעיף אנחנו?
תומר רוזנר
75.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות מספר 75. לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3 חיבור לחשמל, מים או טלפון כאמור יאושר ליחידת שטח אחת בכל שנה בלבד.

אין מה להסביר, שוב, זאת שיטת איילת שקד, אתה כמובן תצביע נגד.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 75 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 75 לא התקבלה, אני עובר להסתייגות מספר 76.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה. יכול להיות שיבואו החברים מהמפלגה של איילת שקד ויצביעו בעד הרוויזיה, זה ייתכן כי זאת שיטת איילת שקד.

הסתייגות מספר 76. לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3 בתום כל שנה מכניסתו לתוקף של חוק זה תדווח היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים לוועדת הפנים על השפעת התיקון והשלכותיו על בנייה בלתי חוקית. מצאה היחידה כי ישנה עלייה בהיקף הבנייה הבלתי חוקית, תוקפן של הוראות אלו יבוטל.

זאת אומרת, אם אנחנו נראה שהחוק מעודד בנייה בלתי חוקית, נבטל את החוק, פשוט מאוד. קיצרתי בהסבר כדי לצבור זמן.
היו"ר ווליד טאהא
לא קיצרת כלום.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
קיצרתי מאוד.
היו"ר ווליד טאהא
מעלים להצבעה את הסתייגות מספר 76 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

ההסתייגות לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 77, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה, בבקשה. אדוני היו"ר, אני רוצה רגע התייעצות איתך. התקשר אליי יו"ר ועדת חוץ וביטחון והוא מבקש שאני אדבר איתו דקה, אני יכולה לדבר איתו דקה על זמן ההסתייגויות?
היו"ר ווליד טאהא
עכשיו?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ככה הוא כתב לי בהודעה.
היו"ר ווליד טאהא
אם את מוותרת על שאר ההסתייגויות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אני לא מוותרת.
היו"ר ווליד טאהא
אז לא, אל תדברי איתו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אתה תסביר, הנה הוא הגיע.
היו"ר ווליד טאהא
לא, אבל אני איתך, אני אצביע על הסעיפים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא יכולה לדבר איתך דקה כי היו"ר - - -
היו"ר ווליד טאהא
נכון, אני לא מאפשר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
סליחה, זה לא אישי.
היו"ר ווליד טאהא
יש איסור נגיעה, מה אתה לא יודע?
רם בן ברק (יש עתיד)
אני שומר נגיעה גם אני.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתם תסדרו ביניכם, אבל אני לא יכולה.
היו"ר ווליד טאהא
אני עכשיו מעלה להצבעה את הסעיף, זה על חשבונך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, מה אתה עושה?
היו"ר ווליד טאהא
זה על חשבונך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לא.
היו"ר ווליד טאהא
לא, לא, אז תדברי, נשארו לך עשר שניות לדבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
על מה? באיזו הסתייגות אנחנו?
היו"ר ווליד טאהא
הסתייגות 77. אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 77.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 77 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 78, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה. אתה לא צריך להיבהל מזה שרם פה, זה בסדר.
קריאה
להיפך, אנחנו שמחים בנוכחותו.
היו"ר ווליד טאהא
להיבהל? למה, נראה לך שהוא מבהיל?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אתה נשמע לחוץ, לא יודעת.
היו"ר ווליד טאהא
אני?
קריאה
לחוץ? מרם?
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
לא, את עוד לא הכרת את ווליד הלחוץ.
היו"ר ווליד טאהא
בנימין מכיר את ווליד הלחוץ.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
טוב, כל מה שדיברתם זה לא על חשבוני. אם אתם מדברים ביניכם זה כמו בכדורסל, זה לא על חשבוני. לא, הנה אנחנו כבר גומרים, אנחנו ב-78, תכף גומרים.

הסתייגות מספר 78. לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3 שר הפנים יפרסם אחת לארבעה חודשים באתר האינטרנט של משרד הפנים דו"ח על מספר הבקשות שהוגשו על פי חלוקה למחוזות, תוך פירוט ההחלטות שהתקבלו, נימוקיהם, ועלויות החיבור.

אני לא מנמקת כדי לצבור זמן.
היו"ר ווליד טאהא
לא, לא צברת כלום, הגעת בדיוק לזמן שלך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה זאת אומרת?
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 78 לסעיף 1.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 78 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 79 להנמקה, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה לא בסדר שאתה סופר את הזמן שאני מקריאה, זה לא תקין.
היו"ר ווליד טאהא
זה על חשבונך עכשיו מה שאת אומרת, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הסתייגות מספר 79. לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3 תוקפו של צו כאמור בסעיף 1 יהיה לתקופה שנקבעה בו, אך לא יותר משמונה חודשים.

תצביע.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 79.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 79 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 80.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה, ורוויזיה גם על 78.
היו"ר ווליד טאהא
עוברים להנמקת הסתייגות מספר 80, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3(א) הרואה עצמו נפגע מההחלטה לחבר לחשמל, למים או לטלפון כאמור, רשאי לערור למשנה ועדת הערר תוך 90 יום מפרסום ההחלטה. סעיף קטן (ב) שר הפנים בהתייעצות עם שר הבינוי והשיכון ימנה את חברי ועדת הערר ואת סדרי הדין שעל פיהן תפעל.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 80.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 80 לא התקבלה, עוברים להנמקת הסתייגות מספר 81, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.

הסתייגות מספר 81. לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3 חיבור מבנה כאמור יהיה בתנאי להריסת מבנה שהוצא כנגדו צו הריסה באותו אזור.

זה כמובן כדי לחזק את שלטון החוק באזור הזה, ושלא יהיה חוטא נשכר. תצביע.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 81.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 81 לא התקבלה, עוברים להנמקה על הסתייגות מספר 82.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
כן, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3 החברה, הספק או המנהל, לפי העניין, ידווחו מידי שנה על סך הוצאותיהם עבור חיבור כאמור לוועדת הפנים של הכנסת.

חזרנו לסוגיית התקציב, ואתה יכול להצביע.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 82.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 82 לא התקבלה, עוברים להנמקת הסתייגות מספר 83.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.

הסתייגות מספר 83. לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3 צו כאמור יהיה תקף עבור יחידת שטח אחת בכל פעם. לא יוצא יותר מצו אחד בשנה.

שוב, זאת שיטת איילת שקד, אתה יכול להצביע עליה.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 83.

הצבעה
לא אושר/ה

הסתייגות מספר 83 לא עברה, עוברים להסתייגות מספר 84.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.

הסתייגות מספר 84. לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3 לצורך בחינת ההשלכות של תיקון זה, יוקם צוות בין-משרדי תחת משרד ראש הממשלה.

אתה יכול להצביע.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 84.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 84 לא עברה, עוברים להסתייגות מספר 85.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.

הסתייגות מספר 85. לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3 חיבור לחשמל, למים או לטלפון כאמור לא יחול אם בעל הקרקע או מי שיש לו עניין בקרקע עברו על אחת מהעבירות הבאות: עבירות תקיפה, עבירות אלימות, עבירות טרור, עבירות נשק, עבירות מס, עבירת ריבוי נישואין.

זאת אומרת, מספיק לנו שהוא עבריין בנייה, אם הוא עבריין יותר מאשר עבריין בנייה, הוא לא יקבל.
היו"ר ווליד טאהא
אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 85.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 85 לא התקבלה, עוברים להסתייגות מספר 86, שהיא גם ההסתייגות האחרונה, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה. נכון, היא ההסתייגות האחרונה ובה אני רוצה לדבר קצת יותר באריכות, ואתה תאפשר לי.
היו"ר ווליד טאהא
בנוסף לדקה של הסעיף, אני נותן לך עוד שלוש דקות, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מצוין, תודה, זה מאוד נדיב.

הסתייגות מספר 86. לאחר סעיף 2 לחוק המוצע יבוא: סעיף 3. שבועיים לאחר כניסתו לתוקף של תיקון זה יפורסם צו אלוף המאפשר חיבור לחשמל ליישובי ההתיישבות הצעירה.

אני כבר אומרת, אדוני היו"ר, אני מבקשת להוסיף גם 86 א'. אני מבקשת לרשום אותו ואני אומרת אותו עכשיו בעל פה. מייד עם כניסתו לתוקף של חוק זה יפורסם צו אלוף המאפשר חיבור לחשמל ליישובי ההתיישבות הצעירה.

וזאת בעצם 86 א', אני אסביר. אני חושבת שהכנסת לא יכולה לנהוג איפה ואיפה, אני חושבת שאם הוחלט שיחוברו לחשמל מבנים של עברייני בנייה במגזר הערבי, שאף אחד לא ביקש מהם לבנות בתים ללא היתר, אז מקל וחומר צריך לחבר לחשמל מבנים בהתיישבות הצעירה ביהודה ושומרון.

כל המבנים האלה, על פי דו"ח טליה ששון, הם כולם נבנו בעידוד הממשלה, בהרשאת הממשלה, בהרשאת רשויות השלטון, והם למעשה לא הוסדרו אך ורק מסיבות מדיניות ולא מעבר לכך. אנשים שהם מלח הארץ שבנו את הבתים שלהם במקום שבנו כדי להרחיב את גבולות ההתיישבות ביהודה ושומרון, ומה שחשוב יותר מזה, שראש הממשלה של הממשלה הנוכחית, נפתלי בנט, התחייב לאנשים האלה שהוא יסדיר את בתיהם בישיבת הממשלה הראשונה בראשותו, והוא לא עשה את זה.

מכיוון שאתה, אדוני היו"ר, אתה ממלא את ההתחייבויות שלך לציבור הבוחרים שלך, ואתה נאבק, וסגרת את ועדת הפנים של הכנסת פעמיים, כדי שהחוק הזה יעבור, כי אתה מרגיש חייב כלפי הציבור שלך, ונמנעת מהצבעות במליאה כי אתה מרגיש חייב כלפי הציבור שלך, ואתה נלחם, ואתה משתמש בכל היכולות שיש לך, כדי שהציבור שלך ירוויח ויקבל את מה שלפי דעתך מגיע לו.

ואילו, נפתלי בנט, איילת שקד, מתן כהנא, ניר אורבך, עידית סילמן, יום טוב כלפון, לא עושים שום דבר, כלום, שום דבר כדי לתת את מה שהם הבטיחו במערכת הבחירות לציבור שלהם, אנשים שהלכו לקלפי ושמו פתק שלהם בהנחה שכשהם יגיעו לשלטון הם יסדירו אותם ויחברו אותם לחשמל.

אז רף המינימום הוא שגם האנשים האלה יקבלו חשמל, ואני לא מצפה שפה בוועדה יצביעו בעד, כי אני מסתכלת מסביבי ואני לא רואה פה את אנשי ימינה, אבל כן מצפה שבמליאת הכנסת אנשי ימינה, גם אנשי תקווה חדשה שגם הם הבטיחו, גם גדעון סער הבטיח וגם זאב אלקין הבטיח. אני מצפה שהאנשים האלה, אדוני היו"ר, ילמדו ממך, כמו שאתה מגלה נחישות ביחס לציבור שלך ואתה לא מוותר, ואתה נלחם, ואתה משתמש בכל היכולות הפוליטיות והפרלמנטריות שלך כדי להשיג את מה שאתה הבטחת לבוחריך, גם הם צריכים לעשות אותו דבר.

העובדה שאתם, אנשי רע"מ, יכולים להצביע במליאת הכנסת, רק לפני ימים ספורים ביום רביעי הצבעתם יחד עם המשותפת, ואנשי תקווה חדשה וימינה ראו אתכם מצביעים עם המשותפת, ואחרי זה הם הצביעו נגד ההתיישבות הצעירה, היא חמורה מאין כמוה, היא כתם על הדמוקרטיה, היא כתם על חברי הכנסת האלה שלא יודעים להיות נאמנים לבוחריהם, ששיקרו לבוחריהם, שבגדו בבוחריהם, ואתה לא היית עושה את זה, בחיים, לא היית עושה דבר כזה לבוחרים שלך, והם כן עושים את זה.

ומכאן ההסתייגות הזו. בהסתייגות הזו אנחנו נדרוש שכל חברי הכנסת שקיבלו פתקים של מצביעי ההתיישבות הצעירה, יצביעו בעדה. אני סיימתי, ותודה רבה.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה, גם אם היית צריכה עוד דקה הייתי נותן לך, תראי איזה נדיבות.

אני מעלה להצבעה את הסתייגות מספר 86.

הצבעה
לא אושרה

הסתייגות מספר 86 לא התקבלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
רוויזיה, אנחנו סיימנו הצבעה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע, עכשיו אדוני היו"ר - - -
רעות בינג
רגע, אבל התוספת היא חלופית בעצם ל-86?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אמרתי 86 ו-86 א', זה מה שאמרתי.
תומר רוזנר
זה מה שהיא אמרה בעל פה.
היו"ר ווליד טאהא
אז אנחנו מצביעים על מה שאמרה חה"כ אורית סטרוק בעל פה, על ההסתייגות שהיא העלתה בעל פה.

הצבעה
לא אושרה
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר ווליד טאהא
ההסתייגות לא התקבלה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כן, עכשיו אדוני היו"ר, אני רוצה לטעון טענת נושא חדש, משום שאתה הכנסת שינויים בחוק, והשינויים האלה לא היו לנגד עינינו והם גם לא עברו במליאת הכנסת, ולכן יש לי כאן טענת נושא חדש.

אתה שינית בסעיף 1(1א) שינית את ה-45 יום ל-30 יום, זה הזמן שמאפשרים לוועדה המחוזית, ושינית - - -
היו"ר ווליד טאהא
זאת ממש לא טענת נושא חדש - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה ממש טענת נושא חדש, וגם בכל מקרה - - -
היו"ר ווליד טאהא
זה נמצא בלב החוק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה לא משנה.
היו"ר ווליד טאהא
40 או 70 או 30 זה ויכוח לגיטימי, הוועדה יכולה להחליט להעלות או להוריד, אין פה שום נושא חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
היו"ר, לא, אם אני טוענת נושא חדש, אין לך ברירה.
ג'ידא רינאוי זועבי (מרצ)
כנושא חדש את יכולה לדבר על מים כנושא חדש, על טלפון כנושא חדש, אבל זה לא נושא חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אדוני היו"ר, אם אני טוענת נושא חדש, אתה חייב להעלות - - -
היו"ר ווליד טאהא
אני לא יודע, כנראה שאת מנסה אבל זה לא נושא חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אני אסביר לך משהו.
היו"ר ווליד טאהא
אז לכי ליועצת המשפטית של הכנסת, היא תגיד לך אם זה נושא חדש או לא, מבחינתי זה לא נושא חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אני אומרת לך, אדוני היו"ר, אני אסביר משהו בסיסי, יש פה יועץ משפטי לוועדה, תכף הוא ידבר. אם אני טוענת נושא חדש ואתה טוען שזה לא נושא חדש, הדיון על זה וההכרעה בזה - - -
היו"ר ווליד טאהא
הוא משפטי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא תהיה פה, היא תהיה בוועדת הכנסת.
היו"ר ווליד טאהא
בואי נראה.
תומר רוזנר
אכן כן, אכן זה התקנון.
היו"ר ווליד טאהא
אבל יש פה נושא חדש?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה לא משנה.
תומר רוזנר
לדעתנו אין נושא חדש, אבל ההכרעה היא בוועדת הכנסת.
היו"ר ווליד טאהא
אז אין נושא חדש?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא - - -
היו"ר ווליד טאהא
לא, בכל מקרה זה צריך להיות מובא לוועדת הכנסת?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
חייב, כן.
רעות בינג
כן.
היו"ר ווליד טאהא
כמה זמן צריך לתת לוועדה שתתכנס?
תומר רוזנר
מתי שאתה יכול לפנות אליה, היא יכולה להתכנס מיד.
היו"ר ווליד טאהא
אז תפנו אליה שתתכנס מיד.
רעות בינג
טוב.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו נצביע על ההסתייגויות בשעה שקבענו.
תומר רוזנר
לא, אתה לא יכול להצביע.
היו"ר ווליד טאהא
גם לא יכולים להצביע על הסתייגויות?
תומר רוזנר
לא כי כאילו הדיון הסתיים ועכשיו - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שמנו ברקס, בקיצור.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו יוצאים להפסקה?
תומר רוזנר
הדיון הסתיים, אמרתי לך, עכשיו אתה צריך לחכות להחלטה של ועדת הכנסת.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אז הדיון הסתיים. היא הגישה בקשה מסודרת לנושא חדש?
תומר רוזנר
היא טענה טענת נושא חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא צריך, מספיק שאני אומרת.
היו"ר ווליד טאהא
הטענה בעל פה מספיקה? ואז טכנית איך זה נעשה? מישהו מאיתנו פונה לוועדת הכנסת?
תומר רוזנר
כן, מנהלת הוועדה פונה בשמך לוועדת הכנסת.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, בסדר, אז בינתיים אנחנו נועלים את הישיבה, ונודיע על ההצבעה על הרוויזיות ועל החוק בכלל כאשר חה"כ אורית סטרוק תמצה את הדיון על הנושא החדש שלה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:51.

קוד המקור של הנתונים