ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 27/12/2021

סדרי דיון מיוחדים שיחולו השבוע בצווים וחקיקה שפוקעים עד סוף השנה , חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 30 והוראת שעה), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת60
ועדת הכנסת
27/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 55
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ג בטבת התשפ"ב (27 בדצמבר 2021), שעה 15:45
סדר היום
א. בקשת יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, מ/1480.
2. הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון) (ביטול מבחן הכנסה), התשפ"א-2021, פ/24/220, של ח"כ אופיר כץ
ב.
קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית, בהצעות חוק הבאות:
1. חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת יש ובשירות בתי הסוהר) (מ/1481) (מ/1482).
2. הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 6), התשפ"ב-2021 (מ/1470).
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
בועז טופורובסקי
עידית סילמן
יצחק פינדרוס
חברי הכנסת
אמיר אוחנה
ינון אזולאי
גלית אטבריאן דיסטל
דוד אמסלם
אופיר אקוניס
זאב בנימין בגין
ולדימיר בליאק
אופיר כץ
יריב לוין
נעמה לזימי
פטין מולא
אבי מעוז
אורית סטרוק
אלכס קושניר
יואב קיש
שלמה קרעי
מיכל רוזין
שמחה רוטמן
קטי שטרית
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
שלומית יוסףבקשת יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה למיזוג הצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, מ/1480. 2. הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון) (ביטול מבחן הכנסה), התשפ"א-2021, פ/24/220, של ח"כ אופיר כץ
היו"ר ניר אורבך
אחר הצהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, כ"ג בטבת התשפ"ב, 27 בדצמבר 2021. הנושא הראשון על סדר היום, בקשת יושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה למיזוג הצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס' 31 והוראת שעה), התשפ"ב-2021, מ/1480. 2. הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון) (ביטול מבחן הכנסה), התשפ"א-2021, פ/24/220 של חבר הכנסת אופיר כץ. חבר הכנסת כץ, אתה רוצה להציג?
אופיר כץ (הליכוד)
אפשר להצביע.
ארבל אסטרחן
זה עניין טכני. מדובר במיזוג של הצעה שעברה קריאה ראשונה עם הצעה פרטית שעברה קריאה טרומית.
היו"ר ניר אורבך
אם למי מחברי הכנסת אין מה להגיד בנושא הזה, נעבור להצבעה. מי בעד המיזוג? מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר ניר אורבך
הצעת המיזוג התקבלה פה אחד.
אופיר כץ (הליכוד)
תודה רבה לכולם.קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בהצ"ח לתיקון פקודת העיריות (מס' 150), התשפ"ב-2021 (מ/1462). בהצ"ח התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) (תיקון מס' 6), התשפ"ב-2021 (מ/1470) ובהצ"ח שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת יש ובשירות בתי הסוהר) (מ/1481) (מ/1482). בהצ"ח לפינוי שדות מוקשים (תיקון – הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2021 (מ/1484). הצ"ח הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 38), התשפ"ב-2021 (מ/877)
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף ב', קביעת סדרי דיון מיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת בקריאה השנייה והשלישית. עלתה הצעה שנקבע סדר יום רק לחוקים פגי תוקף ונקבע הצעה לפי סעיף 98 על כלל החוקים הללו. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של שנת 2021, ויש כמה חוקים שתוקפם עומד לפוג.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בשם מי אתה מדבר?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בשם הקואליציה. יש פה גם כמה חוקים של משרד הביטחון וגם חוקים אחרים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אשמח אם ארבל, היועצת המשפטית, תאמר לנו כמה שעות יש בלי סעיף 98. מה הנחיצות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של שנת 2021. יש כמה חוקים שאם הם לא יעברו בשלוש קריאות זה יפגע בכל מיני תחומי חיים. למשל פקודת העיריות, אם היא לא עוברת אז תקנות מבוטלות, מכיוון שהחוק כבר בטל ואז אין תקנות שנקבעו מכוחו. חוקי עזר של עשרות רשויות מקומיות מתבטלים כי החוק בטל.
שלמה קרעי (הליכוד)
איך זה קשור לנושא לפנינו, איתן?
אופיר כץ (הליכוד)
זה לא רשום אצלנו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מדבר על סדרי דיון מיוחדים לכל חוקי פגי תוקף.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש פה שניים, שירות ביטחון ותוכנית כלכלית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני חושב שקרתה תקלה ונבקש סדר יום מעודכן בהקשר הזה. אבל אני מדבר על כל חוקי פגי התוקף, ואני יכול למנות אותם אם תרצו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה מכניס עכשיו עוד סעיפים?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא מכניס שום דבר. אני מתאר סיטואציה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא מספר לנו מה הצרות שלו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש סיטואציה במדינה שאם משהו כמו שישה חוקים לא עוברים בקריאה שנייה ושלישית עד סוף השבוע, הם פגי תוקף. המשמעות שלהם היא פגיעה בכל מיני רשויות שלטוניות שונות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ממתי אתם מכירים את זה, איתן? זה נפל עליכם היום, אתמול, שלשום?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג יציג את הנושא בלי שאלות. אני חושב שיהיו גם תשובות לשאלות שאת שואלת.
ארבל אסטרחן
אולי צריך לשנות את סדר היום.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. בהחלט.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא דנים, הוא רק סיפר את הצרות שלו.
ארבל אסטרחן
צריך לשים את זה על סדר היום כעת, לדון בהכול.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לכן, מהרגע שבו יפוג תוקפם של אותם חוקים וזה לא יאפשר לכל מיני רשויות שלטוניות שונות, ברמות השונות, לתפקד בצורה טובה, בחלקם זו פגיעה מאוד מאוד משמעותית, כמו עשרות רשויות מקומיות, ובמקומות אחרים זה רשויות שלטוניות אחרות וכו', ומכיוון שמדובר בשבוע האחרון, הצעתי לקבוע סדרי דיון מיוחדים בכל השבוע הזה כדי שהנושאים האלה יעלו ויסתיימו במועד. אני מתייחס לזה כאילו אנחנו נמצאים היום בעולם של תקציב. אם תקציב לא עובר עד סוף שנת תקציב, הממשלה מתחילה לעבוד לפי תקציב של אחד חלקי 12, ולכן יש התגייסות של הכנסת בדרך כלל להעביר תקציב עד סוף שנה כדי שהחוקים יעבדו ושהאזרחים יקבלו את השירות שהם אמורים לקבל. הנושאים הם לא חדשים, רובם לא הגיעו ברגע האחרון, הם כבר לא מעט זמן על סדר יומה של הכנסת. מטעמים שונים הם לא עלו ולא הגיעו לסיום חקיקה. חלקם עניינים של קואליציה. בחודש האחרון רבים מהם נדחו לבקשת האופוזיציה, במסגרת ההסכמות. הרבה מאוד חוקים פה התבקשו לא לעלות לסדר היום מכיוון שהיו כל מיני הסכמות והקואליציה הסכימה לכך, אבל בסוף מגיעים לסיטואציה ומצב ומועד שכבר אי אפשר לחכות וצריך להעביר אותם כך או אחרת. על כן אני מציע לוועדה להפעיל פה את סדרי הדיון המיוחדים לאור הסיטואציה שבה יש הרבה מאוד חוקים שהולכים לפוג, ולקצר את סדרי הדיון ביחס להסתייגויות. אני מזכיר שרוב החוקים הם חוקים של הארכת מועדים, אין שם מהויות של חוק, ולכן אני חושב שאפשר לקצר את סדרי הדיון בכל הנוגע לדיון בהסתייגויות. תודה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני רק רוצה לעדכן, החוקים האלה היו מוכרים וידועים לנו, ואנחנו גם יידענו את האופוזיציה. במהלך השבועות האחרונים ניסינו להגיע למספר הבנות עם האופוזיציה. אפילו היו הבנות שאפילו אנחנו בקואליציה ויתרנו הרבה יותר מהאופוזיציה, מתוך הבנה שיהיה בסדר.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
על מה בדיוק ויתרתם?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בשבוע שעבר אפילו חתמנו על מסמך עם האופוזיציה שבו פחות או יותר נתנו הכול, והיינו בטוחים שכאשר נושיט יד נקבל יד חזרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה נתתם? אתם לא נותנים לנו ייצוג בוועדות, אתם דורסים ורומסים אותנו בכל מקום. מה נתתם? אם נתתם משהו זה כי זה היה לטובתכם, כי לא היה לכם רוב.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
למה אתם משקרים? יש גבול, כמה אפשר לשקר? תגידו, אתם מצפצפים עלינו, לא רוצים שנגיע, בסדר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
קטי, ההסכמות היו ביחס לסדר היום במליאה, לא משהו אחר.
שלמה קרעי (הליכוד)
חוקים שיש כאן, רוצים לשלוח חיילות לשרת באגפים הביטחוניים, להעביר שוטרים לימ"ר ש"י.
היו"ר ניר אורבך
מקובל פה בוועדה שכל אחד מקבל את הזמן שלו. אני בדרך כלל לא מגביל בזמן.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
ניר, תבקש מחברי הכנסת שלך שידברו באופן הולם.
היו"ר ניר אורבך
אני לא מחנך, וגם את לא מחנכת.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני כן מחנכת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני פה מ-15:45 ונרשמתי ראשון לדיבור ואתה נותן לטופורובסקי.
היו"ר ניר אורבך
אני אומר שוב, אני לא מגביל בזמן ואני גם נותן לכל אחד את רשות הדיבור. אני בדרך כלל לא קורא לסדר. כל אחד מקבל את זמנו ומסיים. חברת הכנסת שטרית, אני לא מחנך.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
ניר, המטרה להוציא אותנו. הבנו את זה, אז בואו תוציאו אותנו לפני שנתחיל. שידברו, זה בסדר, זו המטרה. זה גם מצטלם יפה.
פטין מולא (הליכוד)
זה מה שעשו בוועדת הפנים, עוד לא דיברנו, תעוף החוצה.
היו"ר ניר אורבך
מתי היית פה פעם אחרונה בדיון?
שלמה קרעי (הליכוד)
מי מינה את יושב-ראש ועדת הפנים, ניר? מי גרם לזה שאחד כזה יהיה יושב-ראש ועדה?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, תודה. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מודה לך שאתה נותן לי לסיים. לאחר מספר שבועות שניסינו והושטנו את היד קיבלנו לצערי יריקה באותה יד שהושטנו מהאופוזיציה. היה אפילו שבוע אחד שבו ניסינו להגיע להבנה, חבר הכנסת קיש דאג לצאת בטוויטר, הוא אמר אין להם רוב. שום חוק הם לא יעבירו בלי אישור שלנו, ונאלצנו להעביר תשעה חוקים באותו יום שני. שבוע לאחר מכן חתמנו על מסמך, אמרנו שאנחנו מוותרים מראש, מקווים שתהיו איתנו בסדר. הם לא נתנו לנו להעביר שום חוק, למרות שהם הבינו ואמרנו, וגם אני אמרתי למי שניסינו לנהל איתם משא ומתן, שאנחנו מגיעים לסוף שנה ומכריחים אותנו להגיע למצב שהרבה חוקים פגי תוקף נצטרך להעביר בטווח זמן מאוד מאוד קצר. כמובן לא כל כך הקשיבו לנו ולא כל כך ספרו אותנו.
שלמה קרעי (הליכוד)
הקוזק הנגזל.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה מתווסף לעובדה שהאופוזיציה מחרימה את נשיאות הכנסת, לא פחות, ואת ועדת ההסכמה או ישיבות ההסכמה שהיו לנו עד עכשיו. אני חייב להגיד ששמתי לב שכל הדברים האלה, כל הטרלול המטורף הזה, קרה יום לאחר שלא אושרה אבטחה ליו"ר האופוזיציה ולילדיו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תפסיק עם הבלוף הזה, אתה יודע שזה לא נכון. קיבלתם הודעה שלא ישתתפו בגלל החלוקה בוועדות. ואתם תגידו את השקר הזה מאה פעם, זה לא יהפוך לאמת.
שלמה קרעי (הליכוד)
ובגלל שאחרי שהוציאו אותך מהמליאה, מיקי לוי בא והוריד את היושב-ראש שהיה שם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אתם לא בתוך השיחות האלה, אז אני לא יודע. אני מקווה שאתם לפחות לעצמכם לא מאמינים, כי אתה מבינים עד כמה שטויות אתם מדברים.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
תודה רבה לך. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, אנחנו מדברים שטויות. זה הנימוס וההתנשאות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, זה הדיבור ההולם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בכל מקרה, אנחנו מנסים ורוצים להגיע להבנות עם האופוזיציה. לצערי הם לא רוצים להגיע איתנו לשום הסדר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש מכתב כבר חודש וחצי מיריב לוין. תענו על המכתב הזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הם לא רוצים להגיע איתנו לשום הסדר.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
תספר מה נתתם. זה מאוד חשוב. אולי נלמד קצת.
אופיר כץ (הליכוד)
בועז, עניתם על המכתב של יריב לוין מלפני חודש?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
נשלח אליכם מכתב, עניתם עליו? לא עניתם עליו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מחר תגידו שזה בגלל שאין אבטחה לבן גביר.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פינדרוס, תן לו לסיים בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אחרי שהם איבדו את הרוב בכנסת, אז מבחינתם גם הכנסת היא כבר לא לגיטימית והם ממציאים כל מיני המצאות.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
על איזה רוב אתם מדברים? אתם ברוב של אחד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
היינו כבר על סף להגיע איתם להסכמות, פתאום הם יצאו מהן לגמרי, וגם חלקם ידעו להזכיר שמות כי הם ידעו להגיד לי את זה בארבע עיניים וביקשו שאני לא אזכיר את השמות, שיושב-ראש האופוזיציה נתניהו פשוט איבד את זה ולא מוכן שנגיע לאישור הסכמה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה סתם אומר. הסיבה האמיתית היא, כי בן גביר לא קיבל הבטחה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בשביל לשמור על כבודו של יושב-ראש האופוזיציה, מנענו ממנו להגיע ולהיות ביציע המבודדים, ומתוך זה יצא כאילו הם יצאו בניצחון גדול, אבל הם לא עושים את אותו דבר. מה שנקרא נאה דורש, לא נאה מקיים. אנחנו עדיין מתנהלים בכבוד הדדי, משתדלים לעשות הכול בשביל שמדינת ישראל תתנהל כמו שצריך. לכן אנחנו מציעים, בצער רב, להעביר חוקים שהם פגי תוקף בשביל שהם לא יהיו פגי תוקף להארכת תוקף. כשאנחנו אנחנו היינו באופוזיציה ידענו לשתף פעולה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כשהייתם באופוזיציה לא הייתם בכנסת בכלל, זה לא עניין אתכם. לא הייתם כאן בכלל.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הם לא קיבלו את הסכמת המפקד שלהם ולכן הם באו כאן להטריף את כולם. לכן אין לנו ברירה אלא לבקש מהוועדה סדרי דיון מיוחדים, בשביל שנוכל לנהל את המדינה ולדאוג לטובת ישראל ולא לטובת כיסאו של אחד.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת טופורובסקי, תודה רבה. חבר הכנסת קרעי.
אמיר אוחנה (הליכוד)
ההבדל בינינו לביניכם זה 40,000 מתפקדים שמחליטים אם נהיה או לא נהיה. לכם יש מפקד אחד.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
שיא הדמוקרטיה. המפקד שלכם הוא שיא הדמוקרטיה.
אופיר כץ (הליכוד)
אמיר, אתה לא מעודכן, היה להם פריימריס.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני אשמח מאוד אם היושב-ראש ייתן לחבר הכנסת יריב לוין להגיב. עד לרגע זה לא קיבלנו שום תשובה למכתב שהוא פנה. אלה שמדברים בסיסמאות ואומרים כמה הם באים לקראתנו. שהציבור ידע. זה מצטלם נהדר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הם לא מדברים בסיסמאות, הם באו לבכות את צרותיהם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה בגלל שבן גביר לא קיבל אבטחה, זו הסיבה שהאופוזיציה מחרימה את ועדת ההסכמות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
באמת בועז, לשמוע רק לא ביבי? אתם האחרונים שיכולים להטיף.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. תרשה לי להתעלם מדברי הבלע והשטנה של חבר הכנסת טופורובסקי. המפלגה שלו שמרימה את לפיד השנאה כנגד חצי מהעם באה ומטיפה לנו מוסר על זה שאנחנו נאבקים כאן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
איפה אמרתי דברי שנאה? אפילו בזה אתה משקר? אחריי אתה בא ואומר עלי דברים שלא היו? רק אהבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
בגלל זה שלא נותנים ייצוג לחצי מהעם כאן בכנסת הזאת, אז אל תבוא ותטיף לנו מוסר. אנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי להכשיל אתכם, בפרט שמה שאתם מביאים לכאן זה חוקים מסוכנים, אלו חוקים שבוועדת החוץ והביטחון, אדוני היושב-ראש, הסכמנו שאסור להעביר אותם כמו שהם, אסור לאפשר להציב חיילות בשירות חובה באגפים הביטחוניים, לאפשר סרסור חיילות, כמו שהיה המקרה הידוע, ובכל זאת ועדת החוץ והביטחון בסופו של דבר ראתה שהנציבה לא מאפשרת והחליטה להעלות את זה כמו שזה. אותו דבר לגבי הסיפור עם הצבת חיילים בשירות חובה שיחליפו שוטרים שילכו לעבות את המפלג הזה שמטפל, כמו שאמר עמר בר לב, באלימות המתנחלים.

התפרסם ראיון שלך, אדוני היושב-ראש, בעיתון בשבע, שאתה כותב כך: הרמתי את הדגל שלי. הכלי שאני יכול ויודע להשתמש בו הוא עיכוב הצעות חוק, ובמקום שלי בקואליציה יש יחס רציני לדבר הזה על אלו שאימצו את הדברים והאדירו אותם כדי לומר שיש אלימות מתנחלים. אז אתה כאן, אדוני היושב-ראש, מאשר להם סעיף 98, שהוא סעיף דורסני לחוק.
היו"ר ניר אורבך
הכול נכון, רק מה הקשר למה שהקראת עכשיו?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עמר בר לב ובני גנץ, זה הקשר.
אופיר כץ (הליכוד)
איפה הדגל?
היו"ר ניר אורבך
אתם משקרים את הציבור, שניכם אגב, פעם אחרי פעם. אתם כמו הלהקה הנודדת, חברת הכנסת סטרוק וחבר הכנסת קרעי, עוברים מוועדה לוועדה ופשוט משקרים. מדהים.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי שאולי לא מודע לעובדות, אדוני היושב-ראש, זה אתה. אני הייתי בוועדת החוץ והביטחון, ומי שישב שם ולחץ שהחוק הזה, סעיף ב1 על סדר היום, יעבור זה לא היה גנץ אלא עמר בר לב, שגם היום האשים אותך ואת חבריך במפלגת ימינה שבגללכם הוא מאובטח 24/7. ואתה פה השפוט.
היו"ר ניר אורבך
היא הנותנת. זה בדיוק סותר את הדברים שהוא אומר עכשיו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אלימות המתנחלים. זה בדיוק מה שהוא אומר. ואתה מקדם את החוק שלו.
היו"ר ניר אורבך
זה לא חוק שלו, ותפסיקו לשקר.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה חוק שלו. הוא ישב בוועדת החוץ והביטחון והוא זה שביקש שנקדם את זה כמה שיותר מהר. זה שגנץ חתום על החוק זה לא אומר שהחוק הוא לא של עמר בר לב. בדיוק של עמר בר לב, הוא זה שהגיע לוועדה ודרש את זה. ואתה פה יושב בלי עמוד שדרה ומקדם את החוק אחרי שהוא משמיץ אותך ואת החברים שלך.
היו"ר ניר אורבך
אני מבין שאתה גם נעשה גם רופא לאברי גוף אני מבין, חוץ משאר הידיעות שיש לך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני מדבר מאוד מאוד ענייני. יש כאן חוק שכל כולו נועד להשמיץ את ההתיישבות, לפגוע במתנחלים ולהמשיך את האג'נדה המסיתה הזאת על עמר בר לב כנגד אלימות מתנחלים. ואתה היום הולך לאשר לו לא רק להעביר את החוק הזה, אלא גם למנוע מאתנו את זכות הדיבור שלנו במליאה על ההסתייגויות. חברת הכנסת סטרוק ואני הגשנו את רוב ההסתייגויות, ויש כאן בסך הכול 50 הסתייגויות לחוק, סך הכול 30 או 40 שעות דיבור לשני חוקים שאוחדו לחוק אחד. עד כמה זה כל כך קריטי? מה יקרה אם החוק הזה יעבור בשבוע הבא? המדינה תקרוס? לא יקרה שום דבר. היו מקרים שהוראות שעה הועברו שבוע אחרי הפג תוקף.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היית שהצבא אמר שיידחה הגיוס?
שלמה קרעי (הליכוד)
היו מקרים שהכנסת כאן האריכה פגי תוקף בשבוע או בשבועיים אחר כך ולא קרה שום דבר. אותו דבר לגבי סעיף ב2 הנידון כאן. כולו מיועד כדי לממן את ערוצי התעמולה, 11, 12, 13, להאריך בהוראת שעה את זה שיצטרכו לשלם לספקים אינטרנטיים מיליונים בשנה כדי שהם יוכלו לשדר את השידורים שלהם. התקשורת מאתרגת אתכם ואתם מאתרגים את התקשורת.

לגופו של עניין, סעיף 98 נועד למטרות מאוד חריגות וקיצוניות, לא ל-30-20 שעות דיבור במליאה, ואני אשמח לשמוע מארבל כמה באמת יש בלי סעיף 98 לחוקים שנידונים כאן ומה יקרה אם הכנסת תאריך את הוראות השעה האלה לשבוע הבא.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, תודה רבה. חבר הכנסת אופיר כץ.
אופיר כץ (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. זה מדהים האיומים וההפחדות ומה יקרה אם החוק לא יעבור. אני חושב שהקואליציה לגבי החוקים שהוראת השעה שלהם הסתיימה לא ידעה על זה אתמול או שלשום או לפני שבוע וגם לפני חודש. ידעתם על זה, כי יש לזה תאריך ברגע שחוקק החוק. ואני מניח שאנשי המקצוע אמרו לכם מתי צריך להעביר את החוק הזה. אם זה היה כל כך חשוב לכם ואתם אומרים שהגיוס פה הוא בסכנה ויכולים לדחות את הגיוס, יכולתם לשים את החוקים האלה בקדימות, לא להביא חוקים נורבגיים, לא להביא חבר כנסת נורבגי ולהפוך אותו לסגן שר, לא להביא את כל החוקים הפרסונליים נגד נתניהו, כל חוקי הקומבינה. הרי לא היה חשוב לכם הגיוס.
מיכל רוזין (מרצ)
מה הקשר?
אופיר כץ (הליכוד)
אני אגיד לך מה הקשר.
מיכל רוזין (מרצ)
כשאני פה כיף לך או לא כיף לך? כי אני נורבגית.
אופיר כץ (הליכוד)
הכי כיף בעולם, אבל זה לא ישנה את העובדות.
יריב לוין (הליכוד)
הרבה יותר כיף לנו כשאת פה באופוזיציה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
כשהייתם באופוזיציה עבדתם. עכשיו אתם נוסעים לרמת הגולן. אחלה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אנחנו נקדם חוק נורבגי לאופוזיציה כדי שמיכל תישאר גם אם תלכו לאופוזיציה.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא ייתכן שהכנסת מנהלת דיון פה וגם אנחנו צריכים לדבר שם.
אופיר אקוניס (הליכוד)
זה שיא של כל הזמנים. מליאה לא נפתחת ביום שני, או נעצרת? זה לא היה.
היו"ר ניר אורבך
יש הפסקה במליאה עד השעה 18:00.
יואב קיש (הליכוד)
למה לא מעדכנים אותנו?
היו"ר ניר אורבך
עכשיו קיבלתי עדכון ואני מעדכן אותך, חבר הכנסת קיש. בשנייה שקיבלתי הוצאתי לך את זה.
דוד אמסלם (הליכוד)
טוב שאתם לא עושים הפסקה עד שהגברת פינטו לא גומרת את חופשת הלידה. חצופים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתם באמת שוברים שיאים.
אופיר כץ (הליכוד)
אם ידעתם שהחוקים כאלה דחופים לכם ועשיתם פה דרמות וכמה זה חשוב, אז למה הבאתם את החוקים של הגבלת כהונה ונורבגי וסגן שר לפה וסגן שר לשם? מה, זה יותר חשוב מזה שאנחנו לא נוכל לגייס, נעצור את תהליך הגיוס? מה יותר חשוב, חוקי הקומבינה הפוליטיים שמביא גדעון סער או זה שלא נעצור את הגיוס? זה משחק פוליטי ציני שלכם. אם זה באמת היה חשוב לכם, החוקים הפוליטיים לחזק אתכם, כל מפלגה מה שהיא רוצה, הייתם מביאים את החוקים האלה אם זה באמת היה חשוב. ושוב אתם עושים מעשה נבזה פעמיים. מה אתם אומרים? כאילו אנחנו אשמים שהחוקים האלה לא עוברים. ולמה אתם עושים מעשה שהוא נבזה פעמיים? כי גם אתם דורסים אותנו פה בוועדות, לא נותנים לנו את מה שמגיע לנו. יו"ר הסיעה שלנו שלח מכתב לפני חודש וחצי כדי להגיע להבנות, להגיע להסכמות, כדי כן להחזיר את הנורמליות לכנסת, וזה לא מעניין אתכם ברמה שאתם מזלזלים ואפילו לא עונים למכתב שלו. כאילו יו"ר הסיעה הכי גדולה פה זה כלום בשבילכם, זה לא שווה תגובה. כל מי שהביא למצב הזה ולטרלול הזה ולפקק העצום שיש לכם בחקיקה ודברים שייתקעו זה אך ורק על אחריותכם. כי אם הייתם נוהגים בנו בהגינות, כמו שכאשר אנחנו היינו בקואליציה נהגנו באופוזיציה בהגינות ולא שיחקנו משחקים, ומה שהיה מגיע לפי הבחירה של הציבור שלח את האופוזיציה כך הם קיבלו בוועדות. כך אנחנו נהגנו כלפי האופוזיציה. וכל מה שקורה, אתם לא תוכלו להאשים אותנו. כי אם הייתם נותנים את החלוקה ההוגנת לפי ועדת כנסת, לפי ועדת כספים, לא היינו באירוע הזה, לא היינו במקום הזה בכלל. אבל אתם גם לא נותנים לנו את מה שמגיע לנו, וגם עכשיו שיש לכם פקק עצום בחקיקה אתם מאשימים אותנו שבגללנו זה לא עובר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין להם זמן מליאה, לכן הם יצאו לשעתיים הפסקה.
אופיר כץ (הליכוד)
מי שגורם לזה זה אתם, וכל הוראת שעה שלא עוברת זה על אחריותכם, כי אתם קואליציה דורסנית והחוקים הפרסונליים שלכם והקומבינות הפוליטיות של נורבגים חשובים לכם יותר מכל דבר אחר. ואנחנו רואים את זה הלכה למעשה, את הקומבינות העברתם והוראת השעה החשובות האלה כרגע הן תקועות. מה שקורה הוא על אחריותכם. תודה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת כץ, תודה רבה. חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
סליחה רגע. הודיעו שהמליאה נפתחה עכשיו. אתה יכול להגיד לי אם היא נפתחה או לא?
אופיר אקוניס (הליכוד)
מה זה הדבר הזה? אני דורש לדעת איך קורים כאן דברים שלא היו כדוגמתם בתולדות הכנסת מ-1949.
יואב קיש (הליכוד)
אתה לא יכול לעשות דיון כשהמליאה עובדת.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אקוניס, הבנתי את דרישתך הנלהבת, שלא לומר הנסערת, וכרגע עושים בדיקה. אנחנו נמשיך כרגע בדיון, כי הוועדה קיבלה אישור בכל מקרה לנהל כרגע דיון. חבר הכנסת אמסלם, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
אבל אני רוצה לדבר גם פה וגם במליאה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בינתיים מודיעים שהוא פתח וסגר. מליאת ריצ'רץ'.
יואב קיש (הליכוד)
הוא סגר את המליאה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה כמו הנורבגי המדלג.
דוד אמסלם (הליכוד)
דרך אגב, אדוני היושב-ראש, בדיחה כזאת מאז שאני בכנסת אף פעם לא הייתה. אבל בוא נתקדם.
היו"ר ניר אורבך
הבדיחות שאתה מספר, אגב, הן יותר טובות.
דוד אמסלם (הליכוד)
העיקר אתה מרוצה, זה מה שחשוב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תעדכן אותנו אם הוא אמר קדיש דרבנן כשהוא סגר.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני מודה לך שהיית בחומש, אתה והגברת סילמן.
היו"ר ניר אורבך
תודה שאתה מודה לי. אני לא זוכר שמינו אותך לאבי ההתיישבות. לקחת אחריות על ההתיישבות.
דוד אמסלם (הליכוד)
מנעתם את ההריסה של בית המדרש. תודה רבה וכל הכבוד.
היו"ר ניר אורבך
מתי בפעם האחרונה ביקרת בהתיישבות?
דוד אמסלם (הליכוד)
אני גר שם.
היו"ר ניר אורבך
התיישבות לייט.
דוד אמסלם (הליכוד)
שים לב, יש לך תירוץ לכל דבר. אבל אני רוצה לבוא לעניין. אני הייתי יו"ר הקואליציה, ואני מפנה את הדברים בעיקר אלייך, גברת ארבל. הייתי שנה וחצי ומעולם לא הפעלתי את סעיף 98, להוציא את חוק התקציב. דרך אגב, היו לנו גם הוראות שעה וכו'. אני רוצה להזכיר לך שהוראות שעה מיועדות להיות הוראות שעה. זה הרעיון שלהן, אחרת בואו נביא את זה לחקיקה מלאה. לכן מה שקורה כאן זה פרסה ויש לך אחריות עצומה על הנושא הזה. כי פה יושבים אנשים שלא היו בכנסת אף פעם, פעם ראשונה. היושב-ראש פעם ראשונה פה. הם חושבים שזה המצב. זה כמו ילד שרואה סרטים פורנוגרפיים, הוא חושב שכך מתנהגים.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו לא חושבים. תאמין לי שאנחנו יודעים שלא מתנהגים כך, כולל ההתנהגות שלך.
דוד אמסלם (הליכוד)
לכן אני אומר, האחריות היא שלך, בגלל שלך את הרצף ואת מכירה גם את ההתנהלות של הכנסת ואת התרבות כאן. תבדקי אותי, במשך שנה וחצי מעולם לא הפעלתי את סעיף 98. וגם ביטן, אם הוא הפעיל זה במשורה. כאן אין שבוע שלא מפעילים אותו. צאי וחשבי מה קורה כאן, מה יקרה הלאה. זה יהיה על בסיס יומי ועל בסיס חוקי. אז קח את הכנסת, קח את התקנון, קרע אותו, שים אותו בצד, הוא לא רלוונטי. איש הישר בעיניו יעשה. יש לך קול אחד ואתה עושה בכנסת מה שאתה רוצה. אתה מוחק את מה שאתה רוצה. לכן אני חושב שהאחריות רובצת על כתפיי בגלל שיושב-ראש הוועדה הוא משתנה, היום הוא פה, מחר הוא שם. את תבואי לכאן ותצטרכי לתת הסבר לאחרים שיטענו מדוע אנחנו נעשה את אותו דבר רק קצת יותר גרוע. זה ברמת העובדות. דרך אגב, אני מציג עובדות, לא אומר עמדות, לא אומר מה הם עשו, לא עשו. אני אומר מה אנחנו עשינו. אני, דודי אמסלם, במשמרת שלי, ותבדקי אותי. הכול פה מוקלט, הכול פה רשום, אתם יכולים לבוא לוועדת הכנסת ולבדוק אם פעם אחת, חוץ מסעיף התקציב, הפעלנו את סעיף 98.

יותר מזה, הרבה חוקים הורדתי בגלל זה, בגלל שישבתי עם יואל חסון, לרוב לא הסתדרנו והלכתי אחורה. כולל, דרך אגב, בחקיקה האחרונה. חוק העישון עלה כאן ביום האחרון של הכנסת בגלל יואל חסון. אני לא הסכמתי לאף מילה שלו. הוא קבע את כל החוקים שעולים פה.

לגופו של עניין, לגבי החוק, יש פה חוק אחד שהוא חמור מאוד, לטעמי הוא גובל בשחיתות עד כדי סיפור של שוחד. הרי מה קרה, חוק התקשורת והערוצים המסחריים, בזמנו ערוץ 12 ו-13 המסחריים, כשבאו ערוצי האינטרסים והיה עניין לפתוח את השוק, שיהיו עוד ערוצים, הממשלה אז רצתה שהם ישדרו את הערוצים האלה בחינם, כמו שזה בעידן פלוס. הערוצים האלה אמרו אז לממשלה: אנחנו כבר עשינו איתם הסכם, אז אל תפריעו לנו בהסכם המסחרי, ואנחנו היינו איתם. אז הממשלה אז הסכימה בשני תנאים, האחד שזה יהיה לחמש שנים עד תום ההסכם, ודבר שני שהם לא יעלו את התשלום פר מנוי. הרי מי משלם על זה בסוף? אם אני עכשיו מתחבר לפרטנר, אני משלם עבור הכסף שהיא מעבירה להוט. היו להם חמש שנים, וכבר אז הממשלה לא רצתה. ומדוע עשינו את זה? בגלל שהם היו בתוך הסכם שהם חתמו. באה הממשלה הזאת, על מנת לקבל את ערוצי הבית שלה 12 ו-13 היא מזרימה להם עשרות מיליוני שקלים על חשבון הציבור, על סמך מה? אם זה לא שוחד, תגיד לי אתה מה זה שוחד. שיבוא לכאן שר התקשורת ויסביר לנו איך יכול להיות שהוא מאפשר דבר כזה. אני עד עכשיו חשבתי שדואגים לאזרחים. דרך אגב, בכל הרפורמה של התקשורת שמתם בצד. הרי הערוצים האלה, אני מדבר על האינטרנטיים, היו צריכים ברפורמה להשקיע ביצירה הישראלית, להשקיע ברגולציה. זה כל החוק של התקשורת. מה עשו? שמו את כל זה בצד ואמרו: רק נעביר להם את עשרות המיליונים, ניתן להם משאיות של כסף. על מה ולמה? עכשיו אתה רוצה להעביר את זה בסעיף 98, ככה, הוראת שעה? זו לא הוראת שעה. אז הייתה הוראת שעה כדי לסייע, בגלל שהם כבר היו בהתקשרות. היום צריך לבטל את זה, הלכה למעשה אין שום סיבה להאריך להם את זה. למה שנאריך להם? הם לא מרוויחים מספיק כסף? מי שמאריך להם יודע למה. יש פה דיל, אתה תיתן לנו כסף ואנחנו ניתן לכם שידורים בערוצים המסחריים. ואני רואה את זה ככמעט פשע פה. ואתה רוצה להעביר את זה בסעיף 98? והוא מספר לך שזו הוראת שעה? אתה מבין את הבלוף ואת השקר?
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת אמסלם. חבר הכנסת שמחה רוטמן.
אופיר כץ (הליכוד)
למה באמת אישרו את זה? יש מישהו שיכול לענות לנו? מישהו שמציג את החוק? איתן, תוכל לענות לנו על זה, מה שדודי שאל, למה האריכו להם את זה בעוד שנה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא.
אופיר כץ (הליכוד)
מישהו לא אמור להסביר לנו את החוק?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה נדון בוועדת כלכלה.
ארבל אסטרחן
זה סדרי דיון, זה לא פטור.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל היה דיון בוועדת כלכלה.
היו"ר ניר אורבך
זו ועדה עכשיו על סדרי דיון.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, אתה צודק ואפילו מדייק, זו ועדה לסדרי דיון, ולמרות הטענות וההכחשות החוזרות ונשנות שלך, חוק שמיועד להעביר חיילים לשירות במשטרה ולשירות בתי הסוהר הוא חוק של עמר בר לב. תקרא לו איך שאתה רוצה, תתאר אותו באיזו דרך צינית ולא צינית שתרצה. זה חוק שעמר בר לב מעוניין בו.
היו"ר ניר אורבך
אני לא מתאר, אתה מתאר את זה ככה. אתה מדבר בדרך צינית ולא צינית, וכמה שלא תגיד את זה, זה עדיין יישאר חוק של בני גנץ ולא עמר בר לב. אבל תמשיך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הנה לימוד הזכות שלי עליך.
היו"ר ניר אורבך
אין צורך. כמו שאמרת לי אז, מוותר על התענוג.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל תן לי לנסות. זו אומנם חתיכת משימה, אבל אני בכל זאת אנסה ללמד עליך זכות. אתם חתמתם הסכם קואליציוני, סיעת ימינה, ואתם לא הבנתם. זה העניין, לא הבנתם שבהסכם קואליציוני אמורים גם לתת וגם לקבל. אתם חושבים שבהסכם קואליציוני אמורים רק לתת, ולכן אתה חושב שהאינטרס של בני גנץ הוא לתת. לכן אתה חושב שחוק שנותן מצה"ל אל המשטרה הוא חוק שהוא אינטרס של בני גנץ. אבל אנשים אחרים שחותמים הסכמים קואליציוניים, למשל רע"מ, מבינים שבהסכם המטרה היא לקבל, ולכן אתה לא מבין שחוק שמעביר חיילים מבני גנץ לעמר בר לב הוא אינטרס של עמר בר לב.
היו"ר ניר אורבך
אני אזכור פעם הבאה במשא ומתן הקואליציוני לקחת אותך שתסביר מה נכון ומה לא נכון.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ככל הנראה אני אסרב מטעמי מצפון.
היו"ר ניר אורבך
שנים עשיתם את זה יופי. אל תבנו על זה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל אם הייתם לוקחים אותי בתור יועץ, הייתי מייעץ לכם לא לעשות משא ומתן עם תומכי טרור. אבל כנראה שאת העצה הזאת לא קיבלתם. אבל כל בר דעת מבין שחוק שמעביר חיילים מצה"ל אל המשטרה הוא אינטרס של המשטרה. לא רק בר דעת מבין את זה, גם בר לב מבין את זה, ולכן בר לב אמר שזה אינטרס שלו, ולא רק אמר גם כתב, ולא רק כתב גם צייץ והסביר לכולם, וגם הייתה על זה כתבה, שלא סתם הוא הולך להשתמש בחיילים האלה. הוא הולך להשתמש בחיילים האלה כדי להילחם באותה אלימות מתנחלים מדומיינת. ואתה, כמו שאמרת נכון ממש שנייה קצרה לפני שהתחלתי לדבר, אתה אחראי על הפרוצדורה, על סדרי הדיון. מה שאתה עושה, זה לא רק שאתה לא חוסם את החוקים של עמר בר לב, אתה מחליק להם את הדרך, משמן בצורה יעילה, מתגייס, נכנס מתחת לאלונקה, כל מיני ביטויים שאתם בימינה מאוד מאוד אוהבים, כדי להסביר איך אתם נושאים בנטל ודואגים שעמר בר לב, כל חוק שהוא מעוניין בו יזרום כשמן בגלגלי המערכת. וזה מה שאתה עושה. וכל התיאורים היפים וכל הפוסטים הארוכים לא יסתירו את האמת.
היו"ר ניר אורבך
פוסטים ארוכים זה אתם בדרך כלל.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתה מתבלבל עם חבר אחר במפלגתי. אני מצייץ בדרך כלל. הפוסטים הארוכים של אבי. ומה שקורה זה שאתה מחליק לו את הדרך, אתה נושא עבורו את הלפיד ומכניס את החוקים של עמר בר לב במסלול המהיר אל הכנסת, ועוד באופן חריג, ועוד בדיון שמתנהל על זמן מליאה. זו כבר פעם שנייה שאתה מקיים דיון על זמן מליאה. אמנם יצאו להפסקה, אבל אתה מקיים דיון על זמן מליאה כדי לזרז את החוקים שעמר בר לב מבקש ממך לקדם, והציבור רואה והציבור יודע שאותו אדם שהשמיץ והסית נגדם זוכה לרוח גבית ממך. ליבי איתך, כי אני באמת מעריך שכשאתה חתמת על אותה הצהרה שאתה לא תקדם חוקים של מי שמשמיץ נגד מתנחלים, אתה חשבת כנראה בליבך שאתה לא תצטרך לעולם לפרוע את הצ'ק הזה. אתה חשבת כנראה שהמינוי שלך לשר ההתיישבות בדרך, ולכן מישהו אחר יצטרך לשבת פה במקומך בוועדת הכנסת ולקדם את החוקים של עמר בר לב, אולי של ווליד טאהא, אולי של אחרים, וכנראה שגם במינוי הזה משהו לא זרם חלק. כי הדברים שימינה מבקשת או אומרת שהיא מבקשת בממשלה הזאת לא זורמים חלק. רק הדברים של מנסור עבאס, רק הדברים של ווליד טאהא, רק הדברים של עמר בר לב, הם מחליקים דרך הממשלה ודרך הקואליציה מהר מאוד. אז אני מבקש ממך, אדוני יושב-ראש הוועדה, תפסיק להיות פראייר. אתה טוען שיש לך איזשהו עמוד שדרה, תדגים אותו. וכשעמר בר לב מבקש ממך – הייתה פעם פרסומת כזאת: פשוט אמרו לא.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת רוטמן, זה היה מרגש. אתם בכישרון רב – ופה אתה כן מאוד דומה ליושב-ראש מפלגתך – ובמתק שפתיים ובדיבור רך אתם פשוט משקרים, ותגיד את זה עוד פעם ועוד פעם, זה חוק של בני גנץ. ואתם יודעים מה, אם אתם כל כך דואגים למה שקרה לסוהרות, אז תיכנסו לעסק הזה ואתם יודעים שקיצרו משלוש שנים לשנה בדיוק בגלל הפרשה הזאת. ואתם יודעים שבודקים את זה גם במקביל. אבל אתם נמצאים בקמפיין מתמשך, וזה בסדר. אתם מקווים שהממשלה הזאת תיפול, ולכן גם אתם מרגישים במערכת בחירות, וזה גם בסדר. אבל זה קמפיין בחירות ותו לא, ולצערי הרבה מהדברים שלכם זה קמפיין פייק.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתה מכיר את כל הדברים שאתם אמרתם עליהם פייק? אתה עוקב אחרי כל הדברים של בצלאל?
היו"ר ניר אורבך
אמיר אוחנה, בבקשה.
אמיר אוחנה (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. אני מתנצל מראש, כי אני רואה שזה גורם לך אי נוחות. אני כן רוצה לקרוא קטע מתוך הכתבה שהזכירו חלק מחבריי, ואני מבטיח גם לקשר אותה לנושא שנידון בפנינו היום. כך כתוב: בשבוע שעבר זעם אורבך על התבטאותו של השר לביטחון הפנים עמר בר לב בנוגע לאלימות המתנחלים, ואני הקטן מוסיף בסוגריים בצדק, והחליט לעשות מעשה. הוא הבהיר לחברתו לסיעה יושבת-ראש הקואליציה עידית סילמן כי ישנם חברי כנסת מהקואליציה שמחתימים ופוגעים בציבור המתיישבים בזמן שהטרור פושה ברחבי יהודה ושומרון, אמירות שלאחר מכן משמשות גופים זרים ופלסטינים להכפשת מדינת ישראל ופוגעות באינטרס הלאומי שלה. מעתה ואילך כל הצעת חוק שתעלה על ידם לא תקודם בוועדת הכנסת אשר בראשותי. ואתה מוסיף ואומר: זהו הדגל שהרמתי, אני הרמתי את הדגל הזה.

אתה אומר במידה מסוימת של צדק, אבל זה חוק של בני גנץ, זה חוק שירות ביטחון. טכנית אתה צודק, זה אכן חוק שירות ביטחון שחונה במשרד הביטחון. אבל צריך להיות ציני מאוד ולזלזל באינטליגנציה של כל הצופים שצופים בנו עכשיו ושל חברי הכנסת שמשתתפים כאן כדי להגדיר חוק שכתוב פה הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר, כחוק שהוא לא אינטרס קודם כל של אותו עמר בר לב שעליו דיברת בכתבה. ותוסיף לזה שעמר בר לב מגיע לביקור במחוז ש"י, מדבר על אלימות המתנחלים ומדבר על הצורך בתגבור של שוטרים. לאן? לא לנגב, לא לערים המעורבות, אלא למחוז ש"י כדי לטפל באלימות המתנחלים. אני חושב, אדוני, שאתה בינך לבין עצמך מבין שזה החוק הזה. זה מה שהוא רוצה לעשות כאן. אל תזלזל באינטליגנציה שלנו. זה חוק של עמר בר לב, גם אם הוא מוגדר חוק שירות ביטחון שחונה במשרד הביטחון, ויש לך היכולת אדוני, אם לא לבלום אותו, לכל הפחות לא לקדם אותו ולבקש מאתנו להצביע בעד סדרי דיון שיאיצו את החקיקה שלו, ואת הדבר הזה אני מבקש ממך לעשות. אל תקפל את הדגל שאתה בעצמך הרמת.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אוחנה, תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תודה, אדוני היושב-ראש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש לנו הפסקה מהמליאה שעתיים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עד שהצ'קלקות מגיעות.
אופיר אקוניס (הליכוד)
חסר תקדים. דבר מסוכן ברמות שאתם לא מבינים. הייעוץ המשפטי הוא בקומה. אני דורש שהיועצת המשפטית של הכנסת תבוא לפה. זה לא יכול להיות המצב הזה, בכל הכבוד ליועצת המשפטית של הוועדה, שהייתה צריכה לעמוד על הדבר המטרף שקרה כאן היום. אתם יודעים מה זה סכנה לדמוקרטיה? זו סכנה לדמוקרטיה. זה פשוט להשתגע, ואתם לא מבינים מה שאתם עושים. מפסיקים דיון במליאה. לא היה דבר כזה מפברואר 1949. תבדוק, תבדקי את, אתם, ממ"מ, כל מכון מחקר יכול לבדוק את הדבר הזה. זה שיגעון שאין כדוגמתו לעצור מליאה בגלל שאין רוב או בגלל שראש הממשלה צריך להגיע. זה דבר שלא היה. איפה הייעוץ המשפטי של הכנסת? הוא צריך להגן על כבוד הכנסת, לא על כבוד הקואליציה או האופוזיציה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אז אנחנו החדשים שואלים את הוותיקים איך הגענו למצב הזה שאין ייעוץ משפטי בכנסת? יש פה עניין שהייעוץ המשפטי משותק, זה לא היה אף פעם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
או שגם הייעוץ המשפטי מבחינתכם לא לגיטימי כי הוא לא מסכים אתכם? הרי גם בג"צ זרק אתכם מכל המדרגות, גם הוא לא לגיטימי. כל מי שלא מסכים אתכם איבד את זה, לא לגיטימי. משטרה, פרקליטות, בג"צ, מדינת ישראל, ראש הממשלה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אז עכשיו אתה אומר שבג"צ זרק אותנו. אתה יודע למה בג"צ זרק אותנו? כי הוא לא רצה את זה. ההחלטה של בג"צ נמצאת תלויה על הקיר כדי שכאשר נחזור זאת תהיה ההחלטה שתיעשה אתכם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
התחרפנתם. נהייתם חולי נפש.
אמיר אוחנה (הליכוד)
נהייתם חולי נפש? זה מה שאמרת עכשיו?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כן.
אמיר אוחנה (הליכוד)
מה, אתה רציני? אתה מבין שאתה כרגע פוגע בעשרות אלפי חולי נפש שאתה משתמש במחלה שלהם?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
תתבייש, תתבייש.
דוד אמסלם (הליכוד)
והם אומרים לי אמסלם, איך אתה מדבר? בבקשה, היושב-ראש.
אמיר אוחנה (הליכוד)
ומה עשו לדודי כשהוא אמר דבר כזה?
דוד אמסלם (הליכוד)
לא אמרתי אף פעם חולי נפש. אמרתי שאתה צריך טיפול.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אמרת שאני צריך אשפוז.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני אמרתי לאור מה שעשית אז, שאתה צריך טיפול.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אולי באמת תטפלו בחולי נפש במדינה. אולי באמת תטפלו בהם. אולי תקצו להם תקציבים. גועל נפש.
דוד אמסלם (הליכוד)
תקשיב למה שאמר אקוניס. מאז קום המדינה ועד היום לא סגרו מליאה. תבינו טוב, היועצת המשפטית כאן, מחר לא יהיה להם רוב להצעה, יסגרו את המליאה לשלושה ימים.
יואב קיש (הליכוד)
אל תביאו חוק.
דוד אמסלם (הליכוד)
גברת ארבל, מה שקורה כאן זה דבר חמור. לא יכולים לסגור מליאה בגלל רוב. הרי מה יקרה כאן? תחשבי קצת, מחר אני יושב-ראש, אין לנו רוב, כולנו נוסעים לחוץ לארץ, אני סוגר את המליאה כשהם באים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אבל אני הבנתי שזה לא בגלל רוב. דורשים מראש הממשלה להגיע.
דוד אמסלם (הליכוד)
הרי האוזר כבר הציע לסגור אותה לשלושה חודשים עד שפינטו תחזור. תבינו את ההזויים מה הם חושבים.
אופיר אקוניס (הליכוד)
סוגרים מליאה? אתם יודעים כמה זה חמור? זה התפרקות של כל כלל.
דוד אמסלם (הליכוד)
בנט עכשיו בבית יושב אוכל עם אשתו.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אמסלם, תודה. חבר הכנסת אקוניס, תודה. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.
אופיר כץ (הליכוד)
למה אתם בזים לדמוקרטיה?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אופיר כץ, די.
יואב קיש (הליכוד)
ארבל יכולה להתייחס לכל מה שנאמר?
דוד אמסלם (הליכוד)
היא מהאו"ם.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, תודה לך. אני מצטרף לכל הדברים שנאמרו על ידי חברי האופוזיציה עד כה. אני רק רוצה להוסיף עליהם בסגנון שלי. אני לא חשוד שאני נמצא במערכת בחירות ואין לי פריימריס, אבל אני רוצה, חבר הכנסת ניר אורבך, אני רוצה לדבר על לבך בלי צעקות ובלי להרים את קולי.
עידית סילמן (ימינה)
תודה רבה, חבר הכנסת אבי מעוז.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אני מבקשת מיושבת-ראש הקואליציה לא להפריע לי.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
עידית, את גם יושבת-ראש השדולה לבריאות הנפש. חבר הכנסת שלך קורא לנו חולי נפש, את היית צריכה להגיב. אי אפשר חצי אמת. לא קוראים לנו חולי נפש.
עידית סילמן (ימינה)
סליחה, יגיע תורי ואני אדבר.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
הוא אפילו לא מתנצל.
עידית סילמן (ימינה)
זו בעיה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אני רוצה לדבר על ליבך, ואם חברת הכנסת עידית סילמן גם נמצאת פה אז גם על ליבך. תסתכלו לאן מובילה הקואליציה שלכם ותהיו ישרים עם עצמכם. האמירות ההזויות של בכירים בקואליציה, האמירה ההזויה של השר לביטחון פנים עמר בר לב על אלימות המתנחלים, האמירה ההזויה עוד יותר של שר הבריאות שקרא לנוער הגבעות נוער הזוועות, האמירה ההזויה של חבר הכנסת מוסי רז שהמליץ לקחת את ילדי המתנחלים בהתיישבות הצעירה ולהעביר אותם למשפחות אומנה, מה שהוא קורא בתוך הקו הירוק. אתם בכירים בקואליציה הזאת. הקואליציה הזאת מובילה את מדינת ישראל אל עברי פי פחת, ואתם בכל המאמצים שאתם עושים, גם לקצר סדרי דיון, גם להעביר חוקים, גם לדאוג לרוב על כל מיני הצעות, אתם מאפשרים לקואליציה הזאת להמשיך להתקיים, והמשמעות של הקואליציה הזאת שהיא ממשיכה להתקיים זה הרס התודעה הבריאה הפשוטה של אזרחי ישראל שפה מדובר על מדינה יהודית. שניכם גדלתם בציבור שלנו, אתם יודעים מה זה מדינה יהודית. ניר, אתה גדלת איתי באותה שכונה, אתה יודע בדיוק על מה חלמו אבות אבותינו. אתה יודע שהם באו לפה אחרי כמעט 2000 שנות גלות והקימו פה מדינה יהודית. הם לא הקימו פה את המדינה שאתם מוליכים, ואני מוכן ללמד עליכם זכות. אתם אולי לא שמים לב לזה, אתם אולי לא מודעים לכל המצב הזה. אתה אמרת לי בהתלבטויות שלך לפני הקמת הממשלה: אתה יודע מאיפה אני בא עכשיו? אני בא מחיה וישליציקי, הייתי אצלה. ניר, תזכור את זכר הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה. אני מבקש ממך שכל תורתו, כל משנתו, כל אומר חייו יעמדו לנגד עיניך. אתה מתחזק את הממשלה, והיא ממשלה נוראה להמשך קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
תודה, חבר הכנסת אבי מעוז. חברת הכנסת אורית סטרוק.

אני מבקש מכל העוזרים לצאת. עברנו פה את מספר הנוכחים המותר בחדר. אני מתנצל.
יואב קיש (הליכוד)
דרך אגב, למה אין מגבלות כאלה בציבור? למה זה רק בכנסת? אין מגבלת התקהלות בציבור.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קיש, ביקשו ממני האנשים שאחראים על האבטחה להוציא את העוזרים.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אבל הם מסתמכים על משהו.
היו"ר ניר אורבך
יכול להיות שהם מסתמכים על משהו ויכול להיות שזה דיון חשוב.
יואב קיש (הליכוד)
אני אומר לך שמה שאני מרגיש, שלמרות שבחוץ אין מגבלות קורונה, לצורך העניין הממשלה במדיניות של לא להטיל מגבלות התקהלות, פה בכנסת מונעים מאתנו שדולות וכנסים. למה? אני לא יודע, כי הממשלה בחוץ לא עושה את זה ופה זה כאילו מאוד חשוב. ברגע שעושים פה איפה ואיפה זה נראה רע מאוד.
היו"ר ניר אורבך
אני שומע ומכבד. אני באופן אישי אבדוק מול מנכ"ל הכנסת את הנושא הזה של ההוראה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
תבדוק באותה הזדמנות אילו כנסים ביטלו, ניר. מעניין, לא ביטלו כשזה היה אלימות מתנחלים על פלסטינים, אבל כשיש אלימות פלסטינים על מתנחלים ביטלו את הכנסת. מוזר, נכון? יום לפני.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להעיר שלוש הערות פרוצדורליות ושתיים ענייניות בנושא שאנחנו עוסקים בו. אתחיל קודם כל בשאלה של עצם כינוס הדיון הזה. דיון שאמור לסייע לשר בר לב ולשר גנץ לקדם חקיקה בכנסת. לשר בר לב ולשר גנץ אני אומרת, כי כל ההוכחות שהחוק הזה הוא חוק של בר לב הן נכונות, ועדיין השר גנץ חוטא בנושא קמפיין אלימות המתנחלים לא פחות מבר לב. השר בני גנץ, חברי ניר אורבך, הוא זה שכינס ישיבה רבת משתתפים עם יועמ"שים, עם אנשי מינהל אזרחי, עם משטרה, עם צבא, עם כל הבא ליד, כדי לדון באלימות המתנחלים. ואז הוא עשה תקשורת לישיבה הזאת ואז בהודעת סיכום של הישיבה הזאת הוא מינה צוות שיעסוק באלימות המתנחלים. זה בני גנץ עשה, לא עמר בר לב. מאז צוות שי ניצן לא היה צוות כזה. עכשיו יש, קוראים לו צוות שוטסר. שני חברים לך מהקואליציה, בני גנץ מינה את שוסטר לעמוד בראש צוות של הקמפיין הזה, קמפיין אלימות המתנחלים. ועל בר לב כבר לא צריכים להרחיב את הדיבור, כי חבריי הרחיבו.

אני שואלת אותך, כשאתה כתבת את המכתב לעידית סילמן, כשאתה נתת את הראיון לעיתון בשבע, על איזה חוקים חשבת? מה חשבת, שבר לב וגנץ יביאו לך חוק על שכר המטפלות במעונות? שהם יביאו לך חוק על עזרה לנכים? הם שר הביטחון והשר לביטחון פנים. חשבת שהם לא יביאו לך חוקים שקשורים לביטחון ולביטחון פנים? על מה בדיוק חשבת? מה העלית בדעתך? באת ואמרת וכתבת והצהרת והתראיינת שאתה תשתמש בסמכות שיש לך כדי לעצור חוקים שלהם, כדי שהם יביאו שיש גבול לצורה שבה הם יכולים להתנהג כלפי הציבור שאתה חושב שהוא הציבור שלך, ניר. לפחות הציבור שממנו אתה באת, לפחות הציבור ששם פתק בקלפי בשביל שאתה תהיה פה. בשביל הציבור הזה אמרת, אני אגן על הציבור הזה ואני אשתמש בסמכות שיש לי כדי לבלום את שני האנשים האלה, גם את גנץ וגם את בר לב. אז מה חשבת שהם יביאו לך, חוק על מחיר הכלים החד פעמיים? הרי זה ברור שהם יביאו לך חוקים של ביטחון ושל ביטחון פנים. אז מה עכשיו? למה אתה לא יודע לעמוד במילה שלך? אתה יודע כמה שמחתי כשראיתי את המכתב שכתבת לעידית סילמן?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
זה מתחיל בכלים חד פעמיים וזה מסתיים ביישובים חד פעמיים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אמרתי לעצמי, ישתבח שמו, סוף סוף ניר אורבך קיבל גם שכל וגם אומץ. וכל כך קיוויתי שזה יקרה, באמת האמנתי בך. מה העלית בדעתך, שמה הם יביאו לך? חוק למה? הרי כל מה שהם עשו בקמפיין אלימות המתנחלים זה כלום, זה כאין וכאפס מול מה שהם הולכים לעשות בחומש. מה שהם הולכים לעשות בחומש זה השלמת הגירוש של אריק שרון. זו לא עוד הריסה, זה לא מה שעשו שם במשך כל השנים, הורסים, בונים, הורסים בונים. זה סופי, זה לחסום את המקום הזה, זה להפוך אותו נקי מיהודים, זה להשמיד כל נוכחות יהודית שם. אתה יודע איזה פשע זה. אתה לא רוצה להיות במקום הזה. אני כבר לא מדברת על זה שזה פרס לטרור. אבל זה המשך דרכו של שרון.
מיכל רוזין (מרצ)
אורית, למה לא שיניתם את החוק? כל כך הרבה שנים, למה לא שיניתם את החוק? יכולתם לשנות את החוק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה המשך דרכו של שרון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מאותה סיבה שפרץ שינה את גיל הפרישה לנשים.
מיכל רוזין (מרצ)
הגשת הצעת חוק כזאת? למה לא הגשתם?
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת מיכל רוזין, תודה רבה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה לא מגן על זכות הדיבור שלי. היא כבר עשר דקות צועקת במקומי.
היו"ר ניר אורבך
עשר דקות זה בערך כמו הדברים שאמרת עכשיו, אם זה היה עכשיו עשר דקות. זו אותה אמת פחות או יותר, עכשיו שאמרת עשר דקות.
מיכל רוזין (מרצ)
פייק ניוז.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לשאלתך, מיכל, אני הבאתי לכאן לפני כמה ימים את הבקשה מניר אורבך לקדם את החוק שעבר בכנסת הזאת ברוב של 73 אצבעות, ניתן היה לעשות. אתה לא רוצה. אבל אני לא מדברת איתך על החוק. בוא לפחות תמנע את ההשמדה הטוטאלית של המקום הזה ותמנע מהממשלה שאתה חבר בכיר בקואליציה שלה להפוך לממשלת שרון, זה הכול. אז אתה לא עושה את זה. אני מבקשת ממך פעם נוספת לקבל החלטה שאתה את הדיון הזה לא מקדם.

איתן הלך לצערי, אז אתם תעבירו לו. ישב כאן איתן, ישב כאן בועז, וסיפרו לנו כמה קשה להם שיש להם כל כך הרבה הוראות שעה להעביר, שעוד מעט הן יפקעו והם נורא מסכנים והם קיוו לשיתוף פעולה מהאופוזיציה, וכמה זה נורא וכמה זה קשה וכמה הם הושיטו יד ולא קיבלו יד בחזרה. אנחנו לוקחים 500 שקל לשעה, עידית, זה מה שמקבלים את פסיכולוגים בדרך כלל.

הנה, איתן הגיע, זה בשבילך. הסיפור הזה של חוקי הוראת שעה פוקעי תוקף הוא הרמת מסך נוראה על חוסר האחריות של הקואליציה הזאת. אתם לא ידעתם על חוקי הוראת השעה האלה בשבוע האחרון, לא בשבועיים האחרונים ולא בחודש האחרון. אם אתם אנשים אחראים, ידעתם עליהם מהרגע שנכנסתם לתפקידכם.
עידית סילמן (ימינה)
אנחנו אחראים ולכן אנחנו חושבים לדבר בהם כל כך הרבה זמן מיותר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הייתם צריכים לתעדף אותם, אם אתם נושאים באחריות ממלכתית למדינה הזאת, על שלל חוקים מזעזעים שהעברתם פה, כי אתם רוצים לעשות שינוי. רבותי אנשי השינוי, לפני השינוי יש שימור. קודם כל בודקים מה אני חייב לעשות, אחר כך אני עושה כל מיני אקסטרה. אז אתם העברתם את חוק פירוק הליכוד והעברתם את חוק קציבת כהונה והעברתם למשותפת חוקים שישפרו את הסטודנטים שלהם שלומדים בחוץ לארץ כאתנן על זה שהם עזרו לכם בתקציב והעברתם את החוק שמאפשר לאבו כביר להמשיך לעבוד בשבת. זה פחות אכפת לאיתן אבל זה צריך להיות אכפת לך, ניר. ועוד ועוד כל מיני דברים. ורק את הדברים הבסיסיים שאתם אחראיים עליהם, זו אחריות שלכם, אתם הקואליציה, את זה שמתם בפינה, אמרתם נביא את זה ברגע האחרון. נושיט יד לאופוזיציה ונורא ניעלב שהם לא מושיטים לנו יד בחזרה. אז לא, סליחה. התפקיד שלנו זה להיות אופוזיציה והתפקיד שלכם זה להיות קואליציה אחראית. ככה זה צריך לעבוד, ולא בשום דרך אחרת. זה קצת מזכיר לי את אילת שקד שחשבה שהיא תביא את חוק האזרחות ואנחנו נעבור לדום, והיא תשלם לכולם, תשלם לרע"מ, תשלם למרצ, היא תעשה חוק לפי המידות של מיכל רוזין ואז היא תרצה שאורית סטרוק תצביע בשבילה.
מיכל רוזין (מרצ)
מה היא משלמת לי? שאני אדע.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
זה התשלום הכי טוב, שאת פה. עצם העובדה שאת פה. לא האמנת שתהיי בקואליציה עם ימינה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתם תהיו קואליציה אחראית ואל תפילו עלינו את האחריות שלכם, ושום אסון לא יקרה אם הוראות השעה האלה לא יעברו. מקסימום תחוקקו את זה מחדש והחוקים המזעזעים שאתם רוצים להעביר, כמו למשל חוק החשמל, שזה חוק הכניעה הטוטאלית לתנועה האסלאמית, הוא יתעכב עוד קצת. לא קרה שום דבר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הוא לא בסדר-היום.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
טוב מאוד שהוא לא בסדר-היום, ומבחינתי שהוא לא ייכנס לסדר-היום. זה התפקיד שלי. אל תלביש עלי את התפקיד שלך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מעניין מה יהיה סעיף 98 בחוק החשמל, איתן, איך תסביר את זה אז.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לגבי הטענה על כמה זה כואב לכם שאנחנו לא משתפים פעולה אתכם, אני רוצה להגיד שלמצביע הישראלי כואב יותר. המצביע הישראלי מרגיש שהקול שלו נשדד ממנו פעמיים. פעם אחת הוא נשדד ממנו על ידי מפלגת ימינה, שלקחו את הקולות של הימין והפכו אותם לשמאל. פעם שנייה הוא נשדד ממנו יום יום בכל ועדות הכנסת שהיו צריכות להיות ועדות שתואמות את אחוזי ההצבעה לכנסת, שיבטאו את רצון הציבור, ואתם ברגל גסה מפרים את הכלל הכי בסיסי הזה, ואז אתם באים ובוכים לנו בדמעות תנין, אוי ואבוי, איזו מן אופוזיציה לא משתפת פעולה אנחנו. אנחנו לא נשתף פעולה עם העוול הזה, כי זה לא עוול כלפינו, לא כלפיי ולא כלפי חבר הכנסת אוחנה ולא כלפי חברת הכנסת קטי שטרית, זה עוול כלפי המצביע הישראלי.
אמיר אוחנה (הליכוד)
לא כולם. מצביעי מרצ למשל לא מרגישים נשדדים. להפך.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
מה את המדבר, אתה יודע איזה טענות יש להם כלפי חברי הכנסת שלהם?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לגופו של עניין שני דברים. קודם כל, אנחנו עוסקים פה בחוק הסוהרות. החוק הזה, אחרי שדיברנו על בר לב ועל גנץ, זה חוק הסרסור בסוהרות.
אמיר אוחנה (הליכוד)
ומפלג פשיעה לאומני.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נכון. ורק אתמול קרן נויבך בתוכנית שלה ברשת ב' הציפה סוהרת נוספת מזמן אחר לגמרי, תחת קמ"ן אחר לגמרי, שגם היא סיפרה על אותה התנהלות. זאת התנהלות שיטתית שאם אנחנו לא נעצור אותה אני לא יודעת מי יעצור אותה. בשביל רגעים כאלה, ניר, אנחנו נמצאים בכנסת, ולא יכול להיות שכל מיני חברי כנסת יצקצקו בלשונם כמה זה נורא, וכשזה מגיע לפתחם אז הם פשוט נאלמים דום ולא עושים כלום. ניר, אתה לא היית בדיון הזה ואני הייתי בדיון הזה, ישבנו שעתיים ואחר כך עוד שעתיים, כל מי שהגיע לדיון בוועדת החוץ והביטחון, והגענו להסכמות רחבות מאוד, מאורית סטרוק ועד מיכל רוזין. הייתה הסכמה על איך החוק צריך להיראות. שלמה קרעי ואני אמרנו שנמשוך את כל ההסתייגויות שלנו, אפילו את ההסתייגות על ימ"ר ש"י, כדי שהנושא הזה של הסוהרות יטופל. ואז זה לקח בדיוק רבע שעה עד שיושב-ראש הוועדה דיבר עם קטי פרי וכל הסיפור נגנז וירד לפח.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
קטי פרי היא של גנץ?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, של בר לב. מיכל רוזין אפילו לא ידעה, היא הגיעה לדיון והיא לא הבינה איך פתאום כל ההסכמות שהיו נעלמו.
מיכל רוזין (מרצ)
אני מבקשת שלא תדברי בשמי. לא דייקת, בלשון המעטה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אין בעיה, את אחר כך תדברי בתורך ותגידי מה שאת רוצה. אני רק רוצה שנבין כולנו שהחוק הזה הוא חוק מעוול, ואנחנו צריכים לא רק לא לקצר את זמן ההצבעה שלו, אלא גם להצביע נגדו.

דבר אחרון, לגבי סעיף 98. באמת יש גבול למה שאפשר לעשות עם הסעיף הזה. הסעיף הזה הוא סעיף שמשתמשים בו בהזדמנויות מאוד מאוד מיוחדות. אף אחד מהחוקים של הוראת שעה שאתם רוצים להעביר הוא לא אחת מההזדמנויות האלה, אף אחד מהם הוא לא חוק שאם הוא לא יעבור השבוע השמים יקרסו. מקסימום זה יעבור בעוד שבוע או בעוד שבועיים. אין שום הצדקה, לא לפי כמות ההסתייגויות שהגשנו, ופה אני מצטרפת למה שביקש חברי שלמה קרעי ממך, ארבל. אנחנו בפירוש, שלמה ואני, צמצמנו במספר ההסתייגויות וגם במספר המסתייגים כדי שלא יופעל סעיף 98. יש גבול כמה אתם יכולים לעשות חוכא ואתלולא מהאופוזיציה, ואני חושבת שפה אתם חציתם את הגבול הזה. אני מבקשת מאוד את עמדת היועצת המשפטית של הוועדה והיועצת המשפטית של הכנסת לשימוש הסיטונאי והשערורייתי שאתם עושים בסעיף 98.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, תודה רבה. חבר הכנסת יריב לוין, בבקשה.
יריב לוין (הליכוד)
תודה. אני רק זקוק לתשומת הלב של ארבל, כי נדמה לי שבלעדי התשובות שלה קשה לנהל דיון ענייני בסוגיה שנמצאת פה. ברשותך, היושב-ראש, אני מבקש לשאול את ארבל קודם כל שאלה אינפורמטיבית שצריכה לעמוד בפנינו, על כמה חוקים עד היום בכנסת הזאת חל סעיף 98 והאם אני צודק בזה שבוודאי לא קרה כך מעולם במשך חצי שנה בכנסות קודמות, וספק אם אי פעם כבר היה שימוש בהיקף כזה בסעיף. אז אני מציע שברשותך נקבל תשובה שבוודאי צריכה לעניין את כולם בשאלה הזאת, ועל הבסיס הזה אני אוכל להמשיך.
ארבל אסטרחן
יש לי פה תשובות להרבה דברים שנשאלו. זה מתקשר קצת למה שאמר חבר הכנסת אמסלם קודם. לפי הדברים שאמר חבר הכנסת גינזבורג מדובר להביא השבוע את כל דברי החקיקה שפוקעים עד סוף השנה. מדובר בשלוש הצעות חוק לקריאה שנייה ושלישית, שזה שירות בתי הסוהר, הצבת יוצאי צבא, שזה תיקון לפקודת העיריות שזו הוראת שעה שמאריכה את הוראת השעה שקיימת כבר עשור, הופכת אותה להוראת קבע בעניין הסמכת רשויות מקומיות לקבוע חוקי עזר בענייני שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, והנושא השלישי זה התוכנית הכלכלית בעניין של הגופים המשדרים, שזו גם הארכה של הוראת שעה שפוקעת. יש בקריאה ראשונה, שככל שיאושרו בוועדה רוצים להעביר אותם גם בקריאה שנייה ושלישית, חוק הבחירות דרכי תעמולה, שזה גם להפוך הוראת שעה להוראת קבע. זו הוראת שעה שבכנסת ה-19 עברה בהסכמה של קואליציה ואופוזיציה שמסמיכה את יושבי-ראש ועדות הבחירות - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מישהו פה מכיר על מה היא מדברת?
יואב קיש (הליכוד)
כן, זה מה שהם רוצים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה לא נמצא בסדר היום.
ארבל אסטרחן
יצאה השלמה. מדברים על כל הדברים שפוקעים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ההשלמה יצאה ב-16:30.
ארבל אסטרחן
זה מה שפורסם בסדר היום של הנשיאות. לא מוסיפים דברים חדשים. הבנתי שהכוונה היא להוציא את כל הדברים שאין להם דחיפות בשל פקיעה, אולי יש להם דחיפות אחרת, ויישארו רק הדברים שפוקעים. אז כמו שאמרתי, חוק הבחירות דרכי תעמולה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
ארבל, לא היינו צריכים לדעת את זה מראש, בצורה מסודרת? לא כשדוחים את הפתיחה בשעתיים בגלל זה. מה הדחיפות?
ארבל אסטרחן
הצעת החוק החמישית היא פינוי שדות מוקשים, שזה גם הארכת הוראת שעה בשנה נוספת בעניין סמכויות הרשות לפינוי מוקשים. ויש הצו של המיסוי של החד פעמי. זה שישה נושאים.
יואב קיש (הליכוד)
מה דחוף בצו מיסוי חד פעמי? למה הוא חייב להיות השבוע?
ארבל אסטרחן
כי הוא פוקע.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז הוא יפקע, מה קרה? יעשו אותו מחדש. תסבירי לי מה האסון למדינה אם זה יפקע.
ארבל אסטרחן
שום דבר הוא לא אסון למדינה. זה לא המבחן.
יואב קיש (הליכוד)
זה כמו קריאה ראשונה, צו מיסוי חד פעמי? זה רק דיון והצבעה?
ארבל אסטרחן
כן. אני מבינה שאלה הנושאים על סדר היום, ששתי הצעות החוק שהזכרתי לקריאה ראשונה זה בעצם גם השנייה והשלישית, בעצם פעמיים.

לגבי מה שנשאל כאן לגבי מה שהיה בעבר, כמו שאמרו חבר הכנסת לוין וחבר הכנסת אמסלם, זו תחושה נכונה. זה נכון, יש ללא ספק שינוי במספר ההחלטות שיש לגביהן החלטות של סדרי דיון מיוחדים בקריאה שנייה ושלישית. צריך גם לומר שיש גם שינוי בכמות ההסתייגויות שמוגשות לגבי הצעות חוק. החוברות האלה, וזה נכון מה שאמרת חברת הכנסת סטרוק שבמקרה הזה לא היו הרבה, כמויות ההסתייגויות בכנסת הזאת ומשך הדיון גם היו חריגים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הרבה פחות מהכנסת הקודמת. המכונה של בנט עבדה בכנסת הקודמת. זו המצאה של המפלגה שלו, שהם המציאו מכונה של הסתייגויות. קראו לו מתן כהנא.
ארבל אסטרחן
יש לי כאן כל ההחלטות שהיו בכנסת הזאת. היה מיסוי מקרקעין שבח ורכישה, הוגשו הסתייגויות למאות שעות. היה חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה. ביחד עם חוק הביטוח הלאומי, היו פה מעל אלף שעות של הסתייגויות.
יואב קיש (הליכוד)
אבל זה השתנה, ארבל.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
איך המקרה הזה תואם בכלל את המקרים האלו? איך ההסתייגויות ששלמה ואני הגשנו עכשיו על חוק שירות ביטחון בכלל מתחילות להתקרב למקרים האלה?
ארבל אסטרחן
על פקודת העיריות יש 21 שעות דיבור.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו בכוונת מכוון צמצמנו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בכנסת הקודמת היו לא מעט חוקים שהוגשו 64 הסתייגויות, 34 הסתייגויות, וקיבלו 98.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
על חוק הנכים לא הגשנו הסתייגות אחת, זה ענייני.
יריב לוין (הליכוד)
אבל השאלה היא מספרית עובדתית. כמה פעמים השתמשו ב-98 בעבר?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
איזה עבר?
יריב לוין (הליכוד)
כל ההיסטוריה, כולל בקדנציה הקודמת. וכמה השתמשו בו בחצי השנה האחרונה. בואו נתחיל מהעובדה הזאת לפני שניכנס להתפלפלויות ונספור הסתייגויות בכל חוק.
ארבל אסטרחן
אני רואה שבע פעמים בכנסת הזאת, מאז כינון הממשלה.
יריב לוין (הליכוד)
שבע פעמים על כמה חוקים? היו החלטות שחלו על שורה של חוקים. כמה חוקים נכללו?
ארבל אסטרחן
היו שניים, הקורונה וביטוח לאומי, אחר כך היה חוק יסוד: הכנסת, תיקון 51, זה החוק הנורבגי. אחר כך היה תיקון 49 שהיה על המועד האחרון לקבלת חוק תקציב ההתפלגות של ארבעה חברי כנסת. אחר כך היה חוק שירות ביטחון תיקון 18, שאני לא זוכרת על מה זה היה אבל הוגשו הסתייגויות שהיו מאפשרות 40 יממות של הנמקה.
יריב לוין (הליכוד)
לא חשוב, השאלה היא מספרית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה לא חשוב? זה בדיוק העניין. בשביל זה נועד 98.
ארבל אסטרחן
ב-26 ביולי היו סדרי דיון מיוחדים על חוק יסוד: הממשלה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אפשר גם לשאול כמה הצעות חוק עברו בימי שני באופן רגיל - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תפקידנו למנוע מכם לחוקק חוקים שבעינינו הם מסוכנים. זה תפקידנו, ואל תפריע לנו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תפקידך למנוע ממני, תפקידי להעביר אותם.
יריב לוין (הליכוד)
אבל יש סדרי דין בבית הזה, מה זה תפקידך להעביר אותם?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני פועל על פי סדרי הדין.
גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד)
אני עד עכשיו ספרתי שבעה חוקים.
יריב לוין (הליכוד)
ארבל, אני אומר לך מה הדבר החמור. אני חשבתי שאת תשלפי את התשובה מהשרוול, כי אני חושב, עם כל הכבוד, שהייעוץ המשפטי של הכנסת צריך להיות עם היד על הדופק קודם כל בדבר הזה, שהוא ליבת סדרי הדין כאן בבניין. סעיף 98 הוא דריסה גדולה של הזכויות של האופוזיציה, דריסה גדולה של מי שמגיש הסתייגויות ושל הזכות שלו לדבר. יש מקרי קיצון, ואתם אמרתם שזה סעיף שמלבד התקציב משתמשים בו במקרים קיצוניים, במצבי אין ברירה. זה לא סעיף לשימוש סיטוני, ואתם צריכים לנהל את המעקב הזה באופן קבוע.
ארבל אסטרחן
אני מנהלת, לכן יכולתי להקריא לך.
יריב לוין (הליכוד)
אני חושב שאת היית צריכה להרים דגל אדום, ואני שואל למה לא הרמת דגל אדום ואמרת: מאה אחוז, 40 יממות אני מבינה, אבל לא 14 שעות. על 14 שעות אני לא מאפשרת את זה.
ארבל אסטרחן
אין 14 שעות.
יריב לוין (הליכוד)
אני אגיד לך גם יותר מזה. הרי בסוף זה לא אירוע שנפל עלינו בהפתעה. נניח שנדרשת עכשיו חקיקה דחופה כדי להתמודד עם איזשהו שינוי שנדרש בנושא הקורונה, אז אני מבין. אומרים לנו, אם אנחנו עכשיו נדון שבוע, האנשים יחלו, ומצד שני לא יכולנו להתחיל לפני שבוע כי לא ידענו שצריך. אז אני מבין, בדיוק בשביל זה קיים. אבל כל החוקים האלה, שהם גם לא דרמטיים כל כך אבל הם בוודאי כולם ידועים מראש, כבר לפני שנה ידעו שיש בעוד שנה צורך להאריך אותם אם רוצים. הניהול של הקואליציה הנכון והסביר הוא שהיא לוקחת את הדברים האלה ומחליטה – או שלא רוצים להאריך וזה לא חשוב, או אם מבינים שצריכים עד תאריך מסוים לגמור, אז לא פותרים את הבעיה על ידי זה שרומסים את האופוזיציה, אלא באים ואומרים נעשה את זה במדורג. ניקח חמישה שבועות אחרונים של השנה, ובכל שבוע נביא חוק אחד וכך נגמור את הדבר הזה. ואז אין בעיה להעביר את זה, חבר הכנסת גינזבורג, כפי שאתם אמונים וצריכים לעשות, ואין בעיה לעשות את זה בהליך מסודר ותוך שמירה על הזכויות של האופוזיציה, מבלי לרמוס אף אחד. ואני חושב, ארבל, שהייעוץ המשפטי צריך פעמיים להרים דגל. פעם אחת לבוא לפני חודשיים לקואליציה ולהגיד: יש בעיה, קחו בחשבון שיש לכם איקס חוקים שיש הוראות שעה שתסתיימנה עד סוף השנה, וכדאי שתיערכו בהתאם. ופעם שנייה להגיד להם: רבותי, מרגע שלא נערכתם בהתאם תעשו סדרי עדיפויות, תבחרו חוק או שניים או אולי שלושה, כמה שנספיק, נשב כל השבוע אם צריך וזה הכול. אבל אל תבחרו בפתרון הקל. עובדתית זה לא היה כך אף פעם. זו לא המטרה של סעיף 98. איך אני יודע? כי אתם תמיד אמרתם לי את זה, בצדק. אני חושב שגם לא התווכחתי.

אדוני היושב-ראש, אני חושב שצריך להפסיק את הישיבה, צריך לבקש חוות דעת מסודרת מהייעוץ המשפטי, אחת ולתמיד, כדי שנבין האם בכלל אפשר לעשות את הדבר הזה, האם זה בסדר, האם זה תקין, האם יכול להיות שכך הדברים יתנהלו.

בסוף, וכאן אני פונה לחבר הכנסת גינזבורג, יש דרך לייתר את הצורך בשימוש בסעיף 98, והדרך היא הגעה להבנות בלי דורסנות. אתן לך דוגמה בדיוק בחוק הזה שאנחנו דנים בו עכשיו. הרי בחוק שירות הביטחון, והיושב-ראש מכיר את הדברים כי אמרתי את אותם דברים לפרוטוקול בישיבה הקודמת שעשינו כאן ביום רביעי באישון לילה, אמרתי ליושב-ראש: אני מבקש את התערבותך ואת עזרתך, כי יש אפשרות להגיע להסדר פשרה, ארבל, נדמה לי שגם את היית פה. יש אפשרות להגיע להסדר פשרה פשוט, שבמסגרתו תתקבל ההצעה שהציע חבר הכנסת שלמה קרעי והיא הסתכמה רק בדבר אחד, שיאפשרו לחיילות שמועברות לשירות בתי הסוהר ולמשטרה לפנות לנציב קבילות חיילים, אם יש להן בעיה. זה כל מה שהוא ביקש. באמת לא אסון. בכל מצב נורמלי, לאורך כל השנים, כי אני הייתי תמיד בצד השני, אני אומר לכם, הייתי נותן הרבה יותר מזה, תמיד. בגלל זה ימי רביעי לא נמשכו עד 22:00 בלילה אלא נגמרו ב-16:00. אז אנחנו באים עם הצעה כזאת שיכלה לחסוך את כל הדיונים ביום רביעי, כולל בוועדת חוץ וביטחון וכאן בלילה, את הדיון הזה עכשיו, את כל מה שהולך במליאה ואת הכול, אבל לא, עומדים במן גישה דווקנית: לא ניתן לכם כלום, לא נתפשר מילימטר, נעמוד על שלנו כמו שהוא, ועכשיו אני מבין למה. למה לא מוכנים להתפשר על כלום? כי לא צריך, כי הייעוץ המשפטי ייתן לנו להביא 98, אז למה שננהל בכלל שיח? זה לא יכול להיות, זה זועק לשמים, ואתם צריכים להרים דגל אדום כאן ועכשיו ולהגיד: מספיק כבר. 98 בלית ברירה, לא כאשר יש דיונים של כמה שעות בחוק שהוא לא קריטי וכאשר הוצעה בו פשרה מינימליסטית, סבירה, הגיונית, שכולם הסכימו שגם לגופה היא נכונה. אז בואי תסבירי לי, ארבל, איך את מצדיקה להחיל סעיף 98 על החוק הזה, הספציפי, ולמה את לא אומרת עד כאן, זה לא יכול להיות. אני מבקש לשמוע.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת יריב לוין, תודה רבה. אנחנו ניתן התייחסות נוספת בסוף הסבב.
יריב לוין (הליכוד)
היושב-ראש, אני חושב שהשאלה הזאת נדרשת כל כך, היא פשוטה. אני עוד לא סיימתי, יש לי דברים נוספים שאני רוצה לומר, אבל אני חושב שזאת שאלה ספציפית על החוק שבפנינו, על עובדות שאין עליהן ויכוח כי אדוני היה שותף לדיונים ומכיר את הכול היטב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל אתה שוכח אדוני, חבר הכנסת לוין, שהממשלה ביקשה שלוש שנים לחוק הזה וחלק מהפשרה הייתה לקצר את זה לשנה, בניגוד לדעת השר לביטחון פנים, בניגוד לדעת שר הביטחון, לבקשת חברי הכנסת אורית סטרוק וקרעי ואחרים קיצרו את זה לשנה. אפשר להציג את הסיטואציה בצורה מסוימת, אבל להציג את זה גם בצורה יותר מלאה.
יריב לוין (הליכוד)
אפשר להציג את זה באלף צורות, אבל על דבר אחד אין ויכוח, גם אתם רציתם את הקיצור הזה ולכן הלכתם עליו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני רציתי את הקיצור? נלחמתי נגדו.
יריב לוין (הליכוד)
ואתם גם בהתחלה הסכמתם למשהו הרבה יותר מרחיב אפילו מהצעת הפשרה של חבר הכנסת קרעי. רק שאז הגיעה נציבות שירות בתי הסוהר והפכה לכם את העמדה. אתה הרי יודע את זה. כולנו היינו שם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא יודע על מה אתה מדבר.
עידית סילמן (ימינה)
חבר הכנסת יריב לוין, אני רק אשמח לשמוע, אמרת שהוצעה איזושהי פשרה.
יריב לוין (הליכוד)
הרי הציע חבר הכנסת קרעי בשבוע שעבר.
עידית סילמן (ימינה)
אה, בשבוע שעבר. חשבתי שהצעתם השבוע, כי השבוע לא רציתם להגיע להסכמות.
יריב לוין (הליכוד)
לא על סדר היום, הוצעה על החוק. על התוספת השולית הזאת, הנה פתרנו.
עידית סילמן (ימינה)
חבר הכנסת יריב לוין, רק אומר באמירה שאינה משתמעת לשתי פנים שאני גם הייתי איתך בקשר ואני נמצאת איתך בקשר ואני מעריכה את הקשר הזה, כי אני גם מעריכה אותך באופן אישי, ואתה יודע את זה ודיברתי על זה מספר פעמים. אני גם חושבת שהקשר בינינו הוא מאוד ענייני ומאוד פוליטי נכון. אני רק חושבת שבסוף כשאנחנו רוצים להגיע לוועדה של הסכמות כדי לנסות לסכם ביחד מה להביא בשבוע הזה למליאה, ואומרים לי לא יקרה וכדומה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא יקרה עד שלא תסדרו את הוועדות.
יואב קיש (הליכוד)
הוא צודק, זה גם נאמר לכם בצורה מאוד ברורה.
ינון אזולאי (ש"ס)
שקודם כל יענו למכתבים שהוא שולח, עזוב שיסדרו.
יואב קיש (הליכוד)
לא יהיו הסכמות עד שהוועדות לא ייפתרו. תגידו לאלקין ולליברמן שיפסיקו לנהל את הכנסת.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אתם לא הייתם פה, לא שמעתם מה אמר טופורובסקי. אנחנו לא מעוניינים בשום פשרה, אנחנו מאוד עיקשים. שאלתי אותו אם הוא מוכן להסביר, אבל הוא לא הסביר, ואז קרא לנו חולי נפש. אתה מבין? זה מי שאמור להחליף בעוד שנה וחצי. והוא לא היה מוכן להסביר מה הבעיה.
יואב קיש (הליכוד)
ליברמן ואלקין מנהלים לכם את הקואליציה.
עידית סילמן (ימינה)
אני רק אומר שאני מצרה מאוד על האמירה הזאת של "חולי נפש" והיא לא צריכה להיאמר, בטח לא בבית הזה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
לא צריכה להיאמר? זו בושה וחרפה.
עידית סילמן (ימינה)
יש פה הרבה חברי כנסת שמקדמים את עולם בריאות הנפש, אז אמירה כזאת לא צריכה להיאמר לא בבית הזה, לא על השולחן הזה, לא כלפי חברי כנסת ולא בכלל.
יואב קיש (הליכוד)
תגידי את זה לבועז. שבועז יבוא ויתנצל.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
היו צריכים להפסיק מיד את הדיון. זה לא יכול להיות.
עידית סילמן (ימינה)
אני באופן אישי, ויריב יודע את זה, אשמח לשבת איתו ולהגיע איתו לכל הסכמות, ככל שיהיו. לגבי חקיקה, אני מסכימה, לא על כל דבר צריך לשים 98 ויכולנו להימנע ולהגיע להסכמות מסוימות. אני מבינה שהרבה תלוי בנושא הוועדות. אני מאמינה שאתה יכול, יחד איתי, למצוא פתרון ואתה מרכז את האופוזיציה ואין סיבה שזה לא יקרה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש מכתב, תעני למכתב.
עידית סילמן (ימינה)
אפשר לשבת בצורה מכובדת ולדון גם בכל הנושאים האחרים, ככל שנוכל לסייע, ותמיד עמדנו בדברים האלה וגם במשאים ומתנים שהיו איתנו עד עכשיו סייענו.

לעניין סעיף 98, אנחנו מבינים שאלה חוקים שהם פקיעת תוקף עד סוף החודש הזה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
היום הם יודעים מזה, אתמול היו להם דברים אחרים.
יואב קיש (הליכוד)
מה היה קורה אם היו עוד חמישה חוקים כאלה? גם אז היה אפשר לעשות 98 על הכול?
עידית סילמן (ימינה)
בשבוע שעבר רצינו להביא הרבה יותר חקיקה, גם לפני שבועיים. הגענו להסכמות בגלל הקורונה.
יואב קיש (הליכוד)
בשבוע שעבר לא היו הסכמות. לא היה לכם רוב. לא עשיתם כלום בשבוע שעבר בגלל שלא היה רוב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מי ביקש מאתנו להפסיק חקיקה? להזכירך.
עידית סילמן (ימינה)
אני מזכירה לך שכשאנחנו רוצים יש לנו רוב. אנחנו יודעים לדאוג לרוב בקואליציה, הוכחתי לך לא פעם.
יריב לוין (הליכוד)
אני אתייחס לדברים, למרות שהם מחוץ לגדר הדיון כרגע. חברת הכנסת סילמן, אני חושב שראשית הכול, ואמרתי לך את זה בזמן האמת בהתחלה, שכאשר מקבלים החלטות שרומסות את כל מבנה העבודה שהיה בבית הזה מאז ומעולם, בראש ובראשונה בנושא הוועדות אבל לא רק, אי אפשר לצפות שאחר כך דברים יתנהלו על מי מנוחות וכסדרם. כשהדבר הזה נשבר וכשמתעקשים להמשיך בו במשך חודשים ארוכים, אין פלא שכך נראים הדברים. צריך לעשות הבחנה. יש עולם של הגעה להסכמים על סדרי דיון, וכפי שאמרו לך החברים כאן, כל עוד לא נפתר נושא הוועדות ההחלטה באופוזיציה, ואני חושבת שהיא מובנת לגמרי, שבנסיבות האלה לא נכון להגיע להסדרים כאלה, כי בסופו של עניין היכולת שלנו לבוא לידי ביטוי בוועדות נרמסה עד עפר, ולכן לפחות שנבוא לידי ביטוי במליאה. זו נקודה אחת. אבל יש דרך נוספת להגיע להסדרים, שגם עליה דיברתי איתך מהיום הראשון, והיא להגיע בחוקים ספציפיים להבנות לתוכנו של חוק ולגופו, והדבר הזה פשוט לא קורה. בניגוד למה שקרה בעבר. בעבר היו לוקחים חוק ואומרים בואו נעשה בו תיקונים מסוימים שחשובים לכם, כנגד זה תצמצמו חלק. אגב, יש מקום אחד שזה כן קורה, בוועדת הכספים. הוא הצליח לא פעם בוועדת הכספים ועשה ויתורים מסוימים. נכון, העביר 95% ממה שרצה, ויתר בשוליים לאופוזיציה בדברים שהיו מבחינה חשובים.
דוד אמסלם (הליכוד)
יש לי כאן מסמך של הכנסת. ארבל, את מכירה אותו. מאז קומה של הכנסת היו 16 מקרים, פרט לכנסת הזאת. כולל הכנסת שלנו במעבר. היו 16 מקרים, 12 מהם היו מסיבות של חוקים קונטרוברסליים ועוד ארבעה מקרים שהיו בקטע של ההתנתקות, כאלה שניתנו בהם יותר מדי הסתייגויות. אבל צריך להבין את הפרופורציות.
אופיר כץ (הליכוד)
זה לא מעניין אותם.
יריב לוין (הליכוד)
אבל אני חושב שזה צריך לעניין מאוד את הייעוץ המשפטי, זה צריך לעניין את ארבל. כשמביאים לנו עכשיו עוד חמישה מקרים חדשים, אחרי שכבר הצלחנו להגיע עד היום בקדנציה הזאת כמעט לסך כל המקרים שהיו בכל הקדנציות כולן ביחד, ולשיא שלא היה כדוגמתו באף כנסת, כשאנחנו בקושי חצי שנה, ועל חוקים שאין עליהם כמו הסתייגות בלתי סבירה, אין להם שעות דיבור בהיקף בלתי סביר, בנושאים לא קריטיים ברמה כזאת שהמדינה תיחרב אם לא יסתיימו השבוע, וכאשר לפחות בחלק מהמקרים הידברות לגופו של החוק, אמיתית ולא דורסנית, הייתה יכולה להביא פתרון שהיה חוסך את כל העניין הזה. לכן אנחנו מבקשים את הגנת הייעוץ המשפטי באופן רשמי, ארבל. אני פונה אלייך ומבקש את הגנתך, לא רק על האופוזיציה אלא על הכנסת כמוסד ועל סדרי העבודה כאן, ומבקש את התערבותך ומבקש שתרימי כאן דגל אדום ותצערי את הדבר המטורף הזה שאסור לתת לו לקרות.
דוד אמסלם (הליכוד)
בדוח מצוינת גם חוות הדעת שלך, מה שאת אמרת על זה.
ארבל אסטרחן
אני מכירה את זה.
יריב לוין (הליכוד)
חברת הכנסת סילמן, לכן צריך להבין שאי אפשר ביד אחת לדבר על סדרי דיון וביד השנייה להביא לממשלה, כמובן בדחיפות ובמהירות, חוק לסתימת פיות באינטרנט לאופוזיציה ולכל מי שתומך בעמדותיה. זו בדיוק הדוגמה איך לא מתנהלים ואיך לא עושים. אלא שאתם כל הזמן עם אצבע בעין בצד אחד, ובצד השני רוממות ה"בואו נגיע להבנות ובואו נגיע להסדרים". זה לא עובד בצורה הזאת. אין לכם עניין עם אנשים אידיוטיים, אלא יש לכם עניין עם אנשים פרקטיים שרוצים לדעת שהם בולמים דברים רעים שהם לא מוכנים לחיות איתם, וכנגד זה הם צריכים להשלים עם דברים אחרים, שגם אותם אנחנו לא אוהבים אבל אלה החיים, מגיעים לפשרות מסוימות. אבל פשרה היא דו-צדדית, היא לא חד-צדדית במובן הזה שתעשו לנו טובה ותורידו איזה חוק השבוע, ואחר כך תביאו אותו בשבוע הבא ותסתמו לנו גם את הפה במקביל בוועדת שרים לחקיקה עם החוקים שאתם מאשרים.

אדוני היושב-ראש, אני פונה אליך ואני לא אתייאש מהניסיונות האלה, למרות שאני מודה שאני מרגיש שאולי יש פער בין הערכתי האמיתית אליך לבין המציאות. אין לי דרך אחרת להסביר את זה. כי אני עדיין חושב שאדם עם הידע והיכולות שלך שיושב בתפקיד כמו יושב-ראש ועדת הכנסת צריך להיות כתובת לפניות האלה שגם עושה איתן משהו ולא פעם אחר פעם פשוט שומע את הדברים, עובר לדובר הבא ובסוף עובר להצבעות. מה שמתרחש היום זה דבר מטורף. גם כמוהו לא היה. אז ביד אחת אתם באים עם כל ערימת ה-98 חסרת התקדים הזאת, וביד השני תראו מה קורה במליאת הכנסת. אגב, זה לא רק עניין של רוב, כמו שדיברו כאן. יש כאן דבר הרבה יותר חמור. קם ראש הממשלה ומחליט על דעת עצמו, בניגוד לתקנון, בלי שום סיבה שהוא יכול להיאחז בה, לא חוקית ולא אחרת, שלא מתחשק לו להופיע היום לדיון 40 חתימות ולתת הסברים ולשמוע את הטענות ולתת תשובות. אגב, לא רק לאופוזיציה אלא לציבור. דיון 40 חתימות הוא אחד הכלים הכי חשובים שיש לחברי הכנסת, בוודאי לאופוזיציה, כי הוא מחייב את כל ראש הממשלה, שבדרך כלל לא יושב בדיונים כי הוא באמת איש עסוק, לשבת בדיון ולשמוע את מה שנאמר ואת הטענות שישנן, או את ההתייחסויות שישנן, והוא מחייב אותו גם לתת התייחסות והוא מאפשר לחברי הכנסת להצביע על ההתייחסות הזאת ולהביע את עמדתם. עכשיו אנחנו מוצאים את עצמנו במצב שדיון 40 חתימות אמור להתקיים מיד לאחר נאומים בני דקה, וראש הממשלה מודיע – אני קיבלתי את ההודעה 50 דקות לפני פתיחת המליאה – פתאום יש מאין, שהוא החליט שבגלל שהוא בבידוד הוא לא מוכן לבוא. אני נאלץ להוציא מכתב ליושב-ראש הכנסת שבו אני אומר את המובן מאליו, שהוא חייב לבוא והוא לא יכול לא לבוא, ובוודאי שאי אפשר לשנות את סדר היום ולהימנע מלקיים את הדיון ולעבור לדון בחוקים אחרים וכו'. ואז מוצאים פתרון נפלא, נמתין לראש הממשלה, בזמן שיהיה נוח לו. אדוני, זה מה שקורה עכשיו. אגב, את זמן ההמתנה הזה למה מנצלים? כדי לדון בסעיף 98 באופן חסר תקדים, ובכלל לדרוס את כל הכנסת ואת כל המליאה. וכל זה, אדוני, אתה עושה. אתה יושב-ראש ועדת הכנסת, אתה היית צריך להפסיק מיד את הישיבה, להתקשר ליושב-ראש הכנסת ולהגיד לו שכאשר רוצים לעשות שינוי בשעות פתיחת מליאה ודברים מהסוג הזה, צריך לבוא אליך. אי אפשר לעקוף את ועדת הכנסת. אני לעולם לא הייתי נותן לזה לקרות. אי אפשר לבוא, להכות בפטיש, להגיד אני פותח את הישיבה, אני סוגר, אני מחדש אותה ב-16:30, לבוא ב-16:30 שוב להכות בפטיש, להגיד אני אפתח ב-18:00, אני ממתין שיואיל בטובו נפתלי בנט להחליט מתי נוח לו להתייצב לדיון 40 חתימות. ובינתיים כולנו נחכה. מה זה? אדוני היושב-ראש, מה זה? זו הסמכות שלך. זו האחריות שלך. זה הבניין שאני בטוח חשוב גם לך. יש לי המון כבוד ליושב-ראש הכנסת ולתפקיד יושב-ראש הכנסת, אבל יש דברים שלא במקרה, וגם את זה ארבל יודעת היטב, דאגנו שיישארו בסמכות ועדת הכנסת. אתה יודע למה? בדיוק בגלל המצבים האלה, כדי שלא יהיה מישהו שישב ויחשוב שהוא יכול לשחק פה עם העניין הזה כפי שהוא רוצה. זה בדיוק האיזון שעשינו, אלה בדיוק הבלמים שחייבים להיות אבל הם לא קיימים פה בכלל. ואני מבקש ממך, אדוני היושב-ראש, לך ליושב-ראש הכנסת ותאמר לו: לא יכול להיות כדבר הזה.

בעניין הזה אני אומר בצורה ברורה, אם היו רוצים לדחות את דיון 40 חתימות בשבוע, קרה לראש הממשלה משהו שהוא מרגיש שהוא צריך, שיבוא ויאמר בצורה גלויה: יש לי קושי, יש לי בעיה, אני רוצה שהעניין הזה יידחה. אני מבין שכנגד הדבר הזה אני צריך להסכים לדחות את כל החוקים, אלא אם יהיו דברים שהאופוזיציה בכל זאת תסכים להביא. היינו מנהלים איזשהו שיח ובזה העניין היה נגמר. כך היה תמיד, אף פעם לא היו דברים כאלה. ואני מבקש ממך, אדוני היושב-ראש, עמוד על כבודה של הכנסת ועמוד על כבודה של הוועדה, וגם על כבודה שלך כמי שעומד בראשה. זה לא יכול לעבור ככה כאילו כלום. לכן אני חושב שאתה צריך לדרוש שסוגיית שעת פתיחת המליאה, אם בכלל, תבוא לכאן, שנקיים דיון בעניין הזה, ואם דעתי תישמע גם נקבל החלטה שהמליאה לא יכולה להיפתח היום בנסיבות האלה. ואז יהיה ברור שאין דבר כזה שראש ממשלה מחליט ברגע האחרון שלא מתחשק לו לבוא בשעה הייעודה לדיון 40 חתימות וכולם מחכים. כי אתם מבינים שזה עכשיו התקדים וכך יהיה הכלל כל הזמן. אנא ממך, אדוני, תגן על המוסד הזה לא רק להיום, לעתיד. ואני מבקש ממך, עצור את ישיבת המליאה בשעה 18:00 והחזר את הסדר. זה לא יכול להיות. זה לא קרקס, זה פרלמנט. תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה, חבר הכנסת יריב לוין. חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
תודה. אני חייב לומר שחבר הכנסת לוין אמר שמה שעל דעתם של רבים מחברי האופוזיציה פה. אני רק רוצה לחדד כמה דברים. אם אפשר את תשומת ליבה של ארבל בעיקר. לאחר מכן אתייחס לכל נושא ההסכמות, אבל סעיף 98 לתקנות הכנסת כותרתו סדרי דיון מיוחדים בנימוק של מקרים יוצאים מן הכלל. אני לוקח את כל חמשת או ששת הנושאים שהממשלה רוצה להשלים השבוע דרך הקואליציה ואני שואל שתי שאלות. האחת, מה היה קורה אם היו עוד חמישה נושאים? זה לא משנה?
ארבל אסטרחן
בטח שזה משנה.
יואב קיש (הליכוד)
התוכנית הכלכלית של הגופים המשדרים, מה שפה בדיון הזה עכשיו, נניח שאין 98, מה קורה לממשלה? יש לה פה שבוע עבודה. אנחנו לא באנו לשחק. יכולים להריץ את זה, יהיה דיון, הדיון על החוק הזה הוא לדעתי 20 שעות במקסימום. זה אומר שלא כל חמישה החוקים יעברו, אבל אם זה חוק חשוב נעשה בו את הדיון, אם יעבור יעבור ואם לא ייפול, אבל אתם משתמשים בזכות של הכנסת להצביע. נניח שאתה בוחר שהוא לא בעדיפות ואתה שם אותו והוא נפל לך, מה יקרה אם בשבוע הראשון של ינואר יעשו דיון ויביאו קריאה ראשונה ואחרי זה קריאה שנייה ושלישית תוך שבועיים-שלושה? תוך חודש כל החוקים האלה עברו. אני אומר לך, ארבל, לא יהיה שום נזק, אין פה שום נסיבות יוצאות מן הכלל. זה לא תקציב המדינה, זה לא אירוע ההתנתקות שהוזכר. כל החוקים האלה, כולל החוק עכשיו של השב"ס – אז חיילות שבוע לא יופנו מצה"ל לשב"ס, זה המחיר הנורא. על מה אנחנו מדברים? זה הפך להיות זילות הכנסת, זילות הסעיף. גם צו מיסוי חד פעמי, תחוקק אותו בחזרה. מה קרה? אז חודש לא ישלמו מס על חד פעמי. הרי בזה עסקינן. אנחנו לא באיזה מחיר כואב שאם זה לא עובר השמים קורסים.

למה זה עוד יותר צורם? כי בשבוע שעבר גם לא היו הסכמות. למה לא היו הסכמות? כי כמו שאמר יריב, עד שלא ייפתר נושא הוועדות אין שום סיכוי שיהיו הסכמות. הקואליציה, בגלל שלא הייתה מסוגלת להביא את האנשים שלה, בימי החקיקה של הממשלה לא עשתה חקיקה ממשלתית. זאת אומרת, קריאה ראשונה של פינוי המוקשים הייתה צריכה להיות בשבוע שעבר, אבל לא היה להם רוב.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה לא נכון.
יואב קיש (הליכוד)
בועז, תודה רבה.
עידית סילמן (ימינה)
אתם תמיד מדברים, גם השבוע דיברתם על זה שאתם לא רוצים ביום רביעי שום חקיקה ממשלתית.
יואב קיש (הליכוד)
אני אזכיר שאנחנו אמרנו בצורה מאוד ברורה שאין לנו הסכמות כל עוד אין ועדות, ובשבוע שעבר אתם לא עשיתם חקיקה, חששתם מקורונה. זה היה כביכול הסיפור.
עידית סילמן (ימינה)
היה על סדר היום וביקשתם לדחות. ונדחה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו ביקשנו לדחות?
עידית סילמן (ימינה)
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בשבוע שעבר לא היה דיון אתכם.
עידית סילמן (ימינה)
לפני שבועיים זה היה על סדר היום, ביקשתם לדחות.
יואב קיש (הליכוד)
עידית, את עוד פעם משקרת וזה נמאס כבר השקרים האלה. אף אחד לא היה מוכן לדבר איתנו בשבוע שעבר.
עידית סילמן (ימינה)
לפני שבועיים. זה היה על סדר היום לפני שבועיים וביקשתם לדחות.
יואב קיש (הליכוד)
את שקרנית במצח נחושה.
עידית סילמן (ימינה)
אנחנו לא עובדים מולך, אנחנו עובדים מול מרכז האופוזיציה יריב לוין.
יואב קיש (הליכוד)
אני מבקש לשמור על זכותי. את השקרים אפשר להגיד אחר כך.
עידית סילמן (ימינה)
את השקרים שלך.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קיש, אבל הם יגיבו אם אתה תגיד את זה.
עידית סילמן (ימינה)
קיש, שאני אספר לך מה אתה כתבת על יושב-ראש הסיעה שלך בנימין נתניהו כשהלכת עם סער? שאני אוציא לך את כל הציוצים שלך?
יואב קיש (הליכוד)
כל הכבוד.
אופיר כץ (הליכוד)
עידית, מה זה רלוונטי עכשיו?
יואב קיש (הליכוד)
האמירות שלה לא מעניינות אותי, אני לא מסתכל עליה כרלוונטית. היא שקרנית והיא משקרת גם עכשיו.
עידית סילמן (ימינה)
בוא נדבר לא לעניין כמו שאתה מדבר לא לעניין. אנחנו נענה לך כמו שאתה מדבר.
דוד אמסלם (הליכוד)
סילמן, מה קורה עם תחנת הדלק?
היו"ר ניר אורבך
די, חבר הכנסת אמסלם. תנו בבקשה לחבר הכנסת קיש לסיים.
עידית סילמן (ימינה)
ביקשתם שביום רביעי לא יהיה ולא היה.
יריב לוין (הליכוד)
למה שנריב, חברת הכנסת סילמן?
עידית סילמן (ימינה)
הייתה ישיבת הסכמות, תשאל את יואב, הוא היה נציג.
יואב קיש (הליכוד)
לא היינו בשבוע שעבר.
עידית סילמן (ימינה)
לפני שבועיים.
יואב קיש (הליכוד)
אבל דיברתי על שבוע שעבר.
עידית סילמן (ימינה)
אבל אני דיברתי על לפני שבועיים ואתה מדבר על שבוע שעבר. איתן ציין שלפני שבועיים זה היה על סדר היום.
דוד אמסלם (הליכוד)
תשאל אותה מה קרה בתחנת הדלק. מה בסוף קרה בתחנת הדלק? נו, אני משתגע ממתח.
היו"ר ניר אורבך
די, אמסלם.
עידית סילמן (ימינה)
נשלח לך לינק לצביעה.
דוד אמסלם (הליכוד)
טוב, נשמה. אל תשכחי.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
גם אנחנו רוצים לדבר.
יואב קיש (הליכוד)
אתה לא שומר על זכות האופוזיציה לדבר.
היו"ר ניר אורבך
אני נותן לך לדבר, אבל תחליט אם זה אתה או חבר הכנסת לוין.
יואב קיש (הליכוד)
הוא רוצה להגיב.
יריב לוין (הליכוד)
פה הנושאים הם מספיק חשובים כדי שלא נריב על עובדות שהן פשוטות. אני רק אקרא, כדי שלא יהיה ספק, חברת הכנסת סילמן, את מה שאני כתבתי לחבר הכנסת טופורובסקי ביום שני בשבוע שעבר בשעה 11:54 לפני הצהריים.
עידית סילמן (ימינה)
דיברנו על לפני שבועיים.
יואב קיש (הליכוד)
עידית, את עוד פעם משקרת. תוציאי את הדיון. אמרתי לכם את חוק המוקשים קריאה ראשונה, למה לא העברתם לפני שבוע?
עידית סילמן (ימינה)
לפני שבועיים.
יואב קיש (הליכוד)
לא שבועיים, שבוע. למה לא העברתם ביום שני לפני שבוע? כי אין לכם רוב, ועכשיו אתם עושים 98. אין לכם בושה ואתם גם משקרים.
עידית סילמן (ימינה)
ממש לא.
יריב לוין (הליכוד)
אני אקרא רק כדי שתבינו, דברים שכתבתי בשעה 11:54 ביום שני בשבוע שעבר לחבר הכנסת טופורובסקי. הוא כתב לי מה שכתב, עניתי לו: אל תעמיד את זה כך. אנחנו לא ביקשנו הסכמות ומאסנו בכל התהליכים האלה. הייתה בקשה מיוחדת של מיקי, יושב-ראש הכנסת, שנעשה מאמץ לאור המצב. נרתמתי לזה לבקשתו. כך שאין כאן לא טובה שנעשתה כלפינו ולא הליכה לקראתנו. אנחנו היינו ערוכים על מלא לקיים סדר יום רגיל, ולא הסכמנו לרגע לתת שום התחייבות מעבר לסיכום הזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
חבר הכנסת לוין, נתנו אמון.
יואב קיש (הליכוד)
להפך, אתה קיבלת ולא נתת.
יריב לוין (הליכוד)
כתבתי לך את זה ברחל בתך הקטנה בזמן אמת.
יואב קיש (הליכוד)
אני אעשה סדר. לפני שבועיים הייתה ישיבת הסכמות והיה סיכום לגבי אותו שבוע. אני אמרתי לחברת הכנסת סילמן עכשיו, שבגלל זה התפרצת, שלפני שבוע - - -
עידית סילמן (ימינה)
לא, אני דיברתי על לפני שבועיים.
יואב קיש (הליכוד)
אז לא על זה דיברנו. ארבל, יש להם שני חוקים שאפילו לא עברו קריאה ראשונה, פינוי מוקשים וחוק הבחירות דרכי התעמולה. מדוע לפני שבוע ביום שני, אם הם יודעים שזה דחוף, לא העבירו קריאה ראשונה? לא. למה? כי נגיע לפה ונעשה 98 השבוע, גם ראשונה וגם שנייה ושלישית.
ארבל אסטרחן
ראשונה אין.
יואב קיש (הליכוד)
ברור, אבל הם יצטרכו שנייה ושלישית בשבוע עמוס. הרי צריך זמן גם לדיונים. זו בדיוק ההתנהלות הקלוקלת של מה שאני מנסה להגיד פה, והיה לי חשוב להבהיר, אין הסכמות. היה שבוע אחד של הסכמות ומאז אין. עד שהם לא יפסיקו את הדריסה בוועדות לא נחזור לשום הסכמות. אני אומר את זה גם לבועז טופורובסקי, שהבנתי שאמר משהו על הסכמות, בגלל שלא הגענו להסכמות אז אתם נדחיתם עם השעתיים האלה. אתם ביקשתם הסכמות, אמרנו שנעשה דיון לאור המצב של הקורונה והחלטנו שלא יהיו שום הסכמות ולא תהיה ועדת הסכמות. זה המצב כרגע, אין הסכמות.

ארבל, מה קורה עכשיו? לקחנו את שני החוקים שעליהם הדיון עכשיו. בנושא של שירות ביטחון הציע פה יו"ר האופוזיציה שתגיעו להסכמה מאוד פשוטה על העברת הסתייגות שכנראה קיימת בחקיקה, אורית, על קבילות חיילים. אם אתם תאשרו את זה, אני בטוח שאת זה אפשר יהיה לקצר. וזה מראה שאין שום סיבה ללכת ל-98. הרי מה קרה פה? 98 במקום להיות כלי למקרים חריגים של תקציב המדינה, הפך להיות כלי לדריסה נוספת של למנוע מהאופוזיציה להשיג הישגים מינוריים. אלכס לא פה, 5% בהיטל ההשבחה, עשינו את זה והצלחנו. ולדימיר יודע את זה. וזה היה באירוע שעבר יחסית בשקט. דרך אגב, למה נדחה בשעתיים? אין להם רוב בלי בנט, אז הם דאגו להביא את בנט גם ל-40 חתימות. עכשיו יש רוב, אז עכשיו זה כאילו בסדר, אבל הם שרפו שעתיים עכשיו, הם טוענים שיש להם שבוע יקר. חמישה חוקים הם רוצים להריץ פה ושעתיים הם שרפו עכשיו סתם.
דוד אמסלם (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, ב-18:00 נפתחת המליאה או יש הארכה?

(היו"ר איתן גינזבורג, 17:55)
נועה בירן-דדון
יש הארכה עד 18:45.
היו"ר איתן גינזבורג
אני שומע איתך שיש הארכה עד 18:45.
דוד אמסלם (הליכוד)
אתה לא מהאו"ם. אתה חלק מכל הבוחלטריה הזאת.
היו"ר איתן גינזבורג
אני נמצא כאן בדיוק כמוך.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז בגלל זה יש לך טלפון מהיושב-ראש. מה אתה עושה את עצמך כאילו באת עכשיו מהאו"ם, מהבית, עברת ואמרו לך לשבת? תראה את החוצפה שלך.
היו"ר איתן גינזבורג
אה, עכשיו אני גם חצוף.
דוד אמסלם (הליכוד)
בוודאי. תברר אתה, אני צריך לברר?
יואב קיש (הליכוד)
אז אני מבין שיש זמן עד המליאה.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, המליאה נפתחת ב-18:00, לנו יש אישור לשבת עד 18:45.
יואב קיש (הליכוד)
אבל אנחנו רוצים להיות גם במליאה. דרך אגב, עוד לא נתנו נוהל בכלל ל-98, זאת אומרת אנחנו מדברים בכלל על משהו כללי. יש כבר נוסח? אפשר לראות שעות? אז איך אנחנו עושים דיון שלם, ארבל?
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אנחנו רוצים להיות גם שם וגם פה.
ינון אזולאי (ש"ס)
גם אנחנו רוצים להיות. אני לא מבין מה זה, זו דורסנות. אין משהו אחר. ממשיכים לדרוס.
יואב קיש (הליכוד)
אני רוצה לסכם את דבריי ולומר, איתן, אפילו את ההצעה על ה-98 לא הבאתם. אני לא יודע, אולי תגידו שיש לכם 30 שעות לדבר. עוד לא ראינו את ההצעה, אנחנו מדברים באוויר.
היו"ר איתן גינזבורג
אתם ביקשתם לדבר. אדוני, כאשר נפתחה הישיבה לא היית כאן ממש בהתחלה, חברי כנסת ביקשו לדבר לפני שנאמרה אמירה כלשהי. אני הצגתי את ההצעה, אמרתי מה אנחנו מבקשים ואז התחיל דיון.
יואב קיש (הליכוד)
אז למה אין את זה בכתב?
אופיר כץ (הליכוד)
לא אמרתם מה ההצעה. לא אמרתם כמה שעות.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מבין שלא פירטי, אבל אמרתי שאנחנו מבקשים להפעיל את סעיף 98.
יואב קיש (הליכוד)
את זה אני קורא במסמך.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל ככה התחילה הישיבה. הבא בתור לדבר היה שלמה קרעי והוא התחיל לדבר על הנושא הזה. עוד לא הספקנו אפילו להציג את ההצעה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
איתן, יש מצב של תשובה, אחרי כל מה ששמענו?
היו"ר איתן גינזבורג
הוא מסיים את דבריו ואחרי זה נעבור. אנחנו צריכים להתחיל להתכנס.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
יש פה אנשים שעדיין לא דיברו.
יואב קיש (הליכוד)
בדרך כלל כשעושים נוהל 98, ואת זה אתה זוכר היטב גם כיו"ר ועדת הכנסת בעצמך, מצרפים דף נוסף שבו כתוב כך וכך שעות, זה הנוהל שאתה מאשר. כרגע אין לי את זה. על זה אני מדבר בסך הכול, איתן. אתה יכול להגיד לי שלא הייתי פה ב-16:00. אני עוד לא ראיתי דף על מה אנחנו מדברים. זה מה שאמרתי. ואני מבקש שתטפל בזה.

ארבל, כל מה שרציתי לומר, אני מסתכל על חמשת חוקי הליבה האלה של כנסת ישראל.
אופיר כץ (הליכוד)
יש פה שניים.
ארבל אסטרחן
לצו אין סדרי דיון. כרגע יש שלושה ועוד שניים.
יואב קיש (הליכוד)
זו רק יריית הפתיחה לשבוע. אם אנחנו באירוע שבו סוף שנה להוראת קבע הופך להיות אירוע לגיטימי לסעיף 98, בעיני זו זילות של הסעיף, זו פגיעה ביכולת האופוזיציה לפעול ולהיות אפקטיבית בחוקים. אם היה פה חוק אחד מכל אלה שהייתי אומר שאם הוא לא עובר ונופל השמים קורסים, שקר וכזב. כל דבר כזה אפשר לחוקק שוב בהליך שייקח חודש ולא קרה כלום, ובא לציון גואל. והקואליציה לא דרסה את האופוזיציה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
יואב קיש (הליכוד)
תן לי לסיים את דבריי.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא יודע אם שמת לב, אתה מדבר רבע שעה.
יואב קיש (הליכוד)
כי יו"ר הקואליציה לא נתנה לי לדבר שעה. מעבר לנושא הזה של החוקים עצמם שהם לא קריטיים ולא חשובים ויכולים להידחות, בסוף אנחנו חייבים גם את טיפה הכבוד לכנסת. תנו חקיקה ובואו נעבוד. את כל החוקים האלה אפשר להביא, תעשו קריאה ראשונה. הם ידעו את זה לפני שבוע, הם לא עשו קריאה ראשונה לחוקים האלה, הם לא עשו חקיקות. הם מביאים את זה בניצול גס שאפילו אין לו סיבה ואין לו שום הסבר.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. בבקשה, חברת הכנסת וולדינגר.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
תודה. קודם כל אני מבקשת מהיועצת המשפטית ארבל לענות לנו איך אפשר לקיים גם מליאה ודיון של 40 חתימות וגם את הדיון פה ביחד. אני חושבת שזה לא נכון, לא ראוי. אשמח לחוות דעת שלך איך אפשר לעשות את שניהם גם יחד.
אופיר כץ (הליכוד)
אולי כדאי שתעצרי ונקבל תשובה.
היו"ר איתן גינזבורג
באמת, פעם ראשונה בהיסטוריה של הכנסת שיש דיון במקביל למליאה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
דבר שני, אני חייבת לציין. אני יושבת בחדר שלי יחד עם מתמודד נפש שכבר ביקש הרבה זמן להיפגש איתי ולא היה יכול. אני יושבת איתו ושמה את ערוץ הכנסת בקול כדי שאדע מתי אני צריכה לעלות למליאה. והוא מספר לי על תלאותיו ועל כל מה שהוא עבר בחיים וכמה קשה לו, והסטיגמה והבושה וכמה המצב שלו באמת נואש. ואז פתאום אנחנו שומעים את חברי חבר הכנסת טופורובסקי קורא לאופוזיציה, בלי להתבלבל, חולי נפש, התחרפנתם? אני אשמח אם הוא ירים את הראש. אני רוצה להגיד לך שזו פשוט בושה וחרפה. הבחור הזה שישב אצלי בלשכה היה בהלם, הוא כבר התחיל לבכות, וכבר לי תכף בא לבכות, ואומר לי: את רואה? אתם קואליציה נכבדה, כל הזמן צועקים כמה אנחנו, האופוזיציה, מביאים את האלימות לרחוב וכמה אנחנו מדברים כל כך לא יפה ומביאים את דודי אמסלם כדוגמה. אבל ממלא מקום יושב-ראש הקואליציה לא מתבייש בכלל לקרוא – הרי המטרה שלך הייתה לבזות את האופוזיציה, להגיד כמה היא נמוכה, כמה היא גרועה, ואתה לא מתבייש לקרוא למי שאתה רוצה לבייש אתו חולי נפש. אז אני כבר לא מאוכזבת, כי לכם מותר הכול. אין לכם תקנון, התקנון בכלל לא מעניין אתכם.
אופיר כץ (הליכוד)
אם זה היה דודי, 17 פושים.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
זה היה פותח מהדורות.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אז מותר גם לדבר ולהגיד את הכול, ומותר להעליב 500,000 אנשים במדינת ישראל, מתמודדי הנפש יחד עם המשפחות שלהם. מותר להעליב, מותר לפגוע, כי לכם מותר הכול ולנו אסור שום דבר. אז תתבייש לך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
את תתביישי כי את עושה מזה הון פוליטי.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
נכון, אני עושה מזה הון פוליטי. אתה צודק, אני עושה מזה הון פוליטי, ואתה ממש בסדר גמור.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אכפת לכם לעשות מזה כותרת.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
תתבייש לך. אני ציפיתי שיעצרו פה את הדיון עד שטופורובסקי יתנצל ויאמר טעיתי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני אומר, תתמני לוועדת האתיקה ובואו תזמינו אותי לדיון על זה. אני אשמח מאוד.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אתה תתבייש. אין לך בכלל זכות דיבור. תתנצל.
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת וולדינגר וטופורובסקי, די. הדברים האלה לא היו מוכוונים בצורה כזאת. לא צריך להגיד את הדברים האלה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אני לא מבינה, אם היו אומרים עכשיו הומואים כגנאי זה היה עובר?
היו"ר איתן גינזבורג
אני הרגע אמרתי שלא צריך להגיד את הדברים האלה. זה גם לא בסדר? תגידי, את לא מקשיבה למה שאני אומר?
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
הוא התכוון להנמיך ולזלזל.
היו"ר איתן גינזבורג
מספיק עם הפופוליזם הזה. אני הרגע אמרתי שלא צריך להגיד את הדברים האלה, ואת צורחת עלי? מה קרה לך, השתגעת? מה קרה לך?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
הנה, אתה ממשיך?
היו"ר איתן גינזבורג
תפסיקו עם השטויות האלה, מספיק.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
טופורובסקי יכול להתנצל לבד, הוא לא צריך אותך, איתן.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה, גברתי. הדברים האלה לא צריכים להיאמר, גם אם הם נאמרים באבחה של לשון או בעדנא דרתחא, זה לא משנה, לא צריכים להיאמר. מהצד השני, אני מבקש מכם, תאפשרו לי לנהל את הוועדה הזאת. כל אחד אומר כלפי השני דברים שהוא לא היה רוצה לשמוע, ומעליב ומכליל, ואנחנו שומעים את זה בהרבה מאוד מקומות. זה לא בסדר.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
לא בסדר זה אנדרסטייטמנט. אין דבר כזה לא בסדר. אם היו אומרים פה מילים שאתה לא אוהב לשמוע - - -
היו"ר איתן גינזבורג
גברתי, אמרתי שהדברים האלה לא צריכים להיאמר. רוצה שאני אגביר את החריפות של הדברים עד שתגידי שהגעתי לרמה הנכונה לפי דעתך?
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
שיתנצל.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת אקוניס, בבקשה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
נועה, אפשר לדעת מתי אני אמורה לדבר? כי זה קצת הזוי לדעתי. אנחנו פה מ-16:00.
היו"ר איתן גינזבורג
מי שקובע את סדר היום זו לא נועה, זה אני. בבקשה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אז אתה מדלג עלינו?
היו"ר איתן גינזבורג
אני קובע שעכשיו אופיר אקוניס ידבר.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אין לי בעיה, הוא חבר שלי. אני רוצה לדעת אם אני אמורה לדבר. אם לא, אז אני אצא.
היו"ר איתן גינזבורג
אני אודיע לך.
אופיר כץ (הליכוד)
שניהם חברים שלי, וקטי הייתה פה ראשונה לפני כולם.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני פה משעה 16:00. עכשיו 18:07. זה לא יאומן.
אופיר אקוניס (הליכוד)
אני מוותר על זכות הדיבור שלי לחברת הכנסת קטי שטרית. אני אדבר אחריה.
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת שטרית, בבקשה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לאן דרדרתם את הכנסת הזאת? לא יאומן.
אופיר אקוניס (הליכוד)
קטי, כבר היית שתי דקות בזכות דיבור.
היו"ר איתן גינזבורג
קטי, את רוצה לדבר או לא?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
איתן, אתה לא עושה לי טובה. זו זכותי המלאה. גם את זה אתה רוצה לקחת ממני?
היו"ר איתן גינזבורג
מעבר לפופוליזם שלך ולקול החזק שיש לך, את רוצה לדבר או לא? תודה רבה. אופיר אקוניס, בבקשה. היא ויתרה על זכות הדיבור.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא, אני לא ויתרתי. לא נתת לי. נתת לו את זכות הדיבור.
אופיר כץ (הליכוד)
איתן, מה יש לך?
היו"ר איתן גינזבורג
אופיר, אני פונה אליה שלוש פעמים שתדבר, היא מעדיפה לא להקשיב לי ולכן אני אקבע את זכות הדיבור פה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
היא נפגעה, מותר לה להיפגע.
היו"ר איתן גינזבורג
אז תירגעי מהפגיעה, ועד שתירגעי מהפגיעה ידבר חבר הכנסת אקוניס. בבקשה.
אופיר אקוניס (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני אמרתי בתחילת דבריי שאני מעביר את זכות הדיבור לקטי שטרית. כנראה הייתה אי הבנה.
היו"ר איתן גינזבורג
מיד כשאמרת את זה העברתי, אבל היא העדיפה להמשיך להגיד שלא נותנים לה את זכות הדיבור.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
כי אתה תקפת אותי. גם קראת לי "השתגעת", גם את זה אמרת. אבל אם אתה אומר את זה כיושב-ראש, מה אתה מתפלא שגם הוא?
היו"ר איתן גינזבורג
את רוצה לדבר או לא?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
בוודאי שאני רוצה.
היו"ר איתן גינזבורג
אז תתחילי לדבר.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני כן ציפיתי ממך. איתן, אתה יודע לעשות את זה. ציפיתי ממך להגיד לו, כי אתה יודע על מה זה היה? אתה לא היית כאן.
היו"ר איתן גינזבורג
נכון, ואני לא אשפוט מה שלא הייתי כאן. והציפייה שלך בתור מחנכת שאני אומר דברים שלא הייתי כאן ולא הייתי בסיטואציה, אז אני מתפלא עלייך בתור מורה ומחנכת.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אבל יש דברים שלא קשורים לזה שלא היית כאן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, אמרתי אחר כך שלא התכוונתי לפגוע בתשושי הנפש, אבל זה לא משנה.
היו"ר איתן גינזבורג
ואני גם שומע שהוא גם אמר שהוא לא התכוון, ולכן אפשר להמשיך. אני לא מתכוון להיות השופט במקרה הזה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
הסוגיה הייתה שהוא קם ואמר שהאופוזיציה לא נכנסת לוועדות כי היא לא רוצה להגיע להסכמות. ואמרתי לו, תסביר בדיוק למה אתה מתכוון שהאופוזיציה לא נכנסת, ואז הוא אמר: כי התחרפנתם, חולי נפש. ועל זה הוא היה צריך להתנצל, לא בפניי, בפני כל אותם חולי נפש שכל יום משוועים לטיפול וממתינים שעות וימים וחודשים כדי שיטפלו בהם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, מתי יש הצבעה?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
זה לא פופוליזם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הכי פופוליזם.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
זה לא הגיוני שכל פעם שנרצה להביע את דעתנו יגידו לנו שזה פופוליזם, וכשהוא מדבר זה חופש הביטוי. זו טעות, זה לא טוב, כי הציבור כן רואה את זה והציבור כן יודע מה קורה. אני מסתובבת. יכול להיות שאתם נמצאים במקומות אחרים, אני מסתובבת בקרב הציבור ואני שומעת שהציבור יודע בדיוק על מה דורסים אותנו. כי אי אפשר להתנהל בצורה כזאת שאת סעיף 98 מפעילים כמו שמפעילים בסיטונאות כל דבר.

אדוני היושב-ראש, אין פה שרים שעונים לנו לא על מכתבים, לא על פניות, לא על שום דבר. אני פניתי לשר לביטחון פנים, עמר בר לב, לפני חודשים רבים, וכן ישבתי בוועדה לביטחון פנים וכן הייתי בדיונים בעניין הסוהרות וכן ישב שם נציג הצבא שאמר: אנחנו נותנים לשב"ס את הבנות, מכאן אנחנו מסירים אחריות. ותקפנו ואמרנו שזה לא הגיוני וזה לא יכול להיות, ואמרו ששר הביטחון רוצה להקים ועדה וכשהוועדה תסיים את תפקידה אז יביאו ויציגו בפני הוועדה לביטחון פנים את המסקנות שלה. לא קיבלנו את זה עד עכשיו. מה קורה עכשיו? פשוט מצפצפים, מביאים את החוק הזה בסעיף 98 מבלי להביא שום הסבר, לא לאותן בנות שיושבות בטראומה, אפרופו חולי נפש, וקשה להן מאוד והן נמצאות במצוקה נפשית, שהן נאלצות היום לתבוע באופן אישי כדי שמישהו יקשיב להן, ועכשיו אנחנו שולחים לשם סוהרות. עוד פעם חוזרים על הטעות הזאת, מבלי שנקבל שום תשובה מהשר לביטחון פנים. ואני שואלת אתכם מה העניין, מה הפחד הזה. אני מבינה שימינה משותקת, היא לא מסוגלת לעשות שום דבר כדי להגן על האזרחים ששלחו אותה לכנסת הזאת. אז גם עכשיו כשמבטיחים שתקום ועדה שתקבע את הכללים, ועדיין לא הביאו את הכללים, מביאים את זה בסעיף 98. זה הזוי מבחינתי.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה, גברתי. בבקשה, חבר הכנסת אקוניס.
אופיר אקוניס (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. אנחנו כבר בשלהי הדיון הזה. אני מצטער שחבר הכנסת בגין לא כאן, אבל אני אפנה אליו במליאה, משום שכולנו תלמידיו של הדמוקרט הגדול ביותר בתולדות ישראל, מנחם בגין. רציתי שהוא ישמע את הדברים, אבל הוא ישמע אותם בעוד הרבה הזדמנויות.

אני בבית הזה 13 שנה, עו"ד אסטרחן יודעת את הדברים. היינו במאות ישיבות של מליאה ושל ועדות ושל כל מה שהכנסת הזאת מכילה כפרלמנט חי ובועט והיה למגדלור של דמוקרטיה במזרח התיכון. ואני חייב להגיד לך, ארבל, לא רק במזרח התיכון, בעולם כולו. ואני אומר לך, איתן, וגם בועז נמצא פה כנציג הקואליציה, אתם רומסים ודורסים כל כלל וכל מוסכמה, ואני חייב להגיד לך, ארבל, אני אפילו לא יודע גם לא אם התקנון עצמו. הדבר הזה יהיה בדברי ועדת הכנסת ובדברי הכנסת. יושב-ראש ראש הבית, בשל בקשה או דרישה של הממשלה או של הקואליציה, עוצר דיונים במליאת הכנסת עד אשר יימצא הרוב. זה דבר חסר תקדים, זה מסוכן, זה הופך אותנו מדמוקרטיה לאנרכיה. אין כאלה דברים. זה דבר מסוכן מאוד. חבר הכנסת גינזבורג, אני רוצה שתקשיב לי כי אני יודע שאתה דמוקרט, לפחות ביסודותיך. מה קורה לך פה בקואליציה הזאת, יחד עם חבריך, זו כבר שאלה שעוד תילמד גם ברטרוספקטיבה.
היו"ר איתן גינזבורג
כל מה שלמדתי בכנסת הזאת למדתי בכנסת הקודמת.
אופיר אקוניס (הליכוד)
יפה. אז אני למדתי מהכנסת ה-18 כחבר כנסת ומהכנסת ה-14 או ה-15 כאדם שיוצא ונכנס במסדרונות הללו במגוון תפקידים. ב-20 השנים האחרונות ישנו הביטוי המרהיב, מרטיט הלבבות, שומרי הסף. אנחנו צריכים שומרי סף. הרי כולנו במקור, לכאורה, מושחתים, כולנו במקור מפרים את החוק, כולנו במקור לא בסדר. אתה צריך להוכיח כל הזמן שאתה איש ציבור, פוליטיקאי, שר או חבר כנסת שלא דבק בו רבב. הם בסדר, שומרי הסף. זה ביטוי פשוט בולשביקי. ובביטוי הבולשביקי הזה הייתי מצפה מהייעוץ המשפטי, גם של הוועדה וגם של הכנסת, לבוא ולומר: כדבר הזה לא היה. אני עוד לא מדבר על סעיף 98, מיד אגיע אליו. אני מדבר על ההספקה במליאה. זה דבר מטורף, חסר תקדים, חמור ביותר. אני לא רוצה שאפילו נחשוב על העתיד ונשתמש באירוע הזה כדבר שנאמר שהיה לו תקדים.
אופיר כץ (הליכוד)
תחשוב, תחשוב.
אופיר אקוניס (הליכוד)
אני חושב כל הזמן, אבל אני מעדיף, חבר הכנסת כץ, בתפיסות הדמוקרטיות שלי, אפילו לא להעלות על הדעת דבר כזה. אני לא אעשה שום השוואות מן ההיסטוריה של ה-120 איך מתנהגים פרלמנטרים שכביכול נבחרו בצורה דמוקרטית וההתנהלות שלהם הייתה בדיוק ההפך מהדמוקרטיה.

אני שואל גם אותך וגם את הייעוץ המשפטי של הכנסת, מה קרה כאן היום. הדבר הזה צריך להיבדק בצורה יסודית. חבר הכנסת גינזבורג, אין ועדת אתיקה, יש ועדת אתיקה, אינני יודע. אבל זה בוודאי דבר הרבה יותר גדול מוועדת האתיקה. אם אתם לא מבינים מה שקרה היום בשעה 16:05 במליאת הכנסת בירושלים אתם לא מבינים מהי דמוקרטיה.

כאדם שאבא שלו וסבא שלו באו מן המחנה אשר תמיד היה סכנה לדמוקרטיה, עוד בימיו של זאב ז'בוטינסקי, היינו הפשיסטים, היינו מחרחרי המלחמה, זו הרי התעמולה הבולשביקית במיטבה. אדם שלא מבין כלום בדמוקרטיה, או קבוצה שלא מבינה כלום בדמוקרטיה, ויסודותיה בולשביקים, ואני לא רוצה להגיד עוד דברים אחרים גרועים יותר, מאשימים את היריב בחוסר דמוקרטיה או בסכנה לדמוקרטיה. אתם, חברי הכנסת גינזבורג וטופורובסקי, שניכם באים ממפלגות דמוקרטיות, עברתם פריימריס קשים, הזעתם בסניפים, וגם כשעשיתם פייק פריימריס לא היה אף מתמודד. אתם תטיפו לנו על דמוקרטיה? אתם סכנה לדמוקרטיה, אתם מחריבים את הדמוקרטיה הישראלית. הכנסת הזאת, הישיבה הזאת, היום הזה בירושלים ייזכרו לדיראון עולם.

לגבי סעיף 98, יש חוקים לסתימת פיות ויש תקנון לסתימת פיות. אני מבין ואני אומר את זה כאן, וגם היועצת המשפטית לוועדת הכנסת יודעת, עשינו שימוש כקואליציה בסעיף 98, פעם, פעמיים אולי בכנסת של ארבע שנים. בכנסת של שישה חודשים לדעתי אנחנו כבר בעשירייה השנייה של שימוש בסעיף 98. עוד לא הגענו, מתקרבים. לכן אני אומר לכם, אני אומר לקואליציה, כדי לטשטש את ההחלטה ההזויה שהתקבלה אחר הצהריים כאן, לפחות תסירו את ידיכם מסעיף 98, תנו לקיים דיון. אפשר לקיים כאן דיונים עד חמישי בלילה. זה קשה, זה לא נוח, אני גם לא מחובבי הז'אנר כידוע לכם, אני חושב שבלילות אנשים צריכים לישון, ולקיים יום עבודה במהלך היום. אני מודה, לא מסתיר את הדבר.
היו"ר איתן גינזבורג
לזכותך ייאמר.
אופיר אקוניס (הליכוד)
אבל אם הגענו למצב הזה וזה נדרש, ויש כזאת כמות של הסתייגויות וכזאת כמות של הסתייגויות דיבור, תנו לאופוזיציה לעשות את דברה. ובפרלמנט טו-פרלה, לדבר. זה מה שביקשנו. תודה רבה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה לחבר הכנסת אקוניס. אני מסכם את הדיון כאן ורוצה להציע את הצעת הוועדה לגבי השימוש בסעיף 98. רק אזכיר שבכנסת הקודמת נעשו שימושים בסעיף 98 על הנושאים הבאים. תגידו בהולים, אינני יודע. דחופים, אינני יודע. מיוחדים – תגידו אתם.

חוק עידוד תעסוקה, חוק חומרי נפץ, סמכויות מיוחדות, הארכת מועד תקציב, חוק משק המדינה.
אופיר כץ (הליכוד)
כמה הסתייגויות הוגשו?
היו"ר איתן גינזבורג
אגיד לך. על חוק חומרי נפץ, חוק עידוד תעסוקה, על 60 הסתייגויות דיברו עד שעתיים במליאה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
מה, כשראש הממשלה היה נתניהו?
היו"ר איתן גינזבורג
כן. חוק חומרי נפץ, רק הארכת שעה, בדיוק כמו שיש היום, שעה דיברו במליאה, עד 20 הסתייגויות. סמכויות מיוחדות, 480 הסתייגויות.
אופיר כץ (הליכוד)
לא כמה הסתייגויות קיבלו להצבעה, כמה הוגשו בוועדה.
היו"ר איתן גינזבורג
60 הסתייגויות, 484 הסתייגויות בחוק חומרי נפץ.
אופיר כץ (הליכוד)
כמה זה 484 בשעות וכמה זה מה שאנחנו מבקשים?
היו"ר איתן גינזבורג
לא הקשבת. חוק עידוד תעסוקה, 60 הסתייגויות הוגשו.
אופיר כץ (הליכוד)
למה אתה בוחר מה שנוח לך?
היו"ר איתן גינזבורג
אני הבאתי לך את חוק חומרי נפץ. חוק עידוד תעסוקה, 60 הוגשו, שעתיים דיבור. חומרי נפץ, 480 הוגשו, שעה דיבור, 20 הסתייגויות הוצגו כי זה הארכת שעה. אלה בדיוק החוקים שיש כאן. סמכויות מיוחדות, הגדול, 480 הסתייגויות, שלוש שעות דיבור. בחירת האוזר, 64 הסתייגויות, שלוש שעות דיבור, 40 הצבעות. משק המדינה, 64 הסתייגויות, שעתיים דיבור.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
חבר הכנסת כץ הצביע בעד? חבר הכנסת אקוניס הצביע בעד? יושב-ראש הכנסת היה לוין ואישר את זה.
אופיר כץ (הליכוד)
פה הוגשו 40 הסתייגויות, שם 484.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת טופורובסקי, מספיק. ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
אני רוצה להגיד בקצרה. לגבי מה שקרה במליאה, אין לי מושג, אני לא יכולה להתייחס לזה. אני ישבתי, כידוע, ביחד אתכם כאן כל הזמן הזה.
אופיר כץ (הליכוד)
אז עדכנו אותך מה היה. פתחו ב-16:00 וסגרו ב-16:05. צריך עוד מידע?
ארבל אסטרחן
כן, בוודאי.
אופיר כץ (הליכוד)
אנחנו רוצים תשובות.
היו"ר איתן גינזבורג
היא עוד לא התחילה לדבר, אתה כבר יודע מה היא רוצה לומר. תן לה לדבר.
ארבל אסטרחן
זה לא נושא שעל סדר היום. ועדת הכנסת לא מטפלת בזה. הנושא שעל סדר היום הוא נושא של קביעת סדרי דיון לגבי השבוע.

אכן, כמו שאמרתי, בכנסת הזאת היה מספר חריג של החלטות בדבר סדרי דיון מיוחדים לעומת כנסות קודמות. אבל צריך לומר כך. הקואליציה הציגה בפנינו את המצב שבו יש חמישה חוקים שעומדים לפקוע. הצו יעלה השבוע, אבל לא מדובר על סדרי דיון כמובן לגביו. מדובר בחמישה חוקים שעומדים לפקוע, שלושה מהם הונחו לקריאה שנייה ושלישית ושניים לראשונה ורוצים להעביר את כולם בשלוש קריאות. לפי הצעתנו סוכם שירדו נושאים אחרים שאינם דחופים. זאת אומרת למעט יום רביעי כמובן, הצעות חוק והצעות לסדר, לא יעלו נושאים נוספים שאינם קשורים לפקיעות. בגלל שזו חקיקה של פקיעות מדובר בחקיקה קצרה, אלה לא חוקים חדשים. נכון שיש פה נושאים שהם שנויים במחלוקת, אבל בסופו של דבר ההסדרים הם הסדרים שכבר נקבעו בעבר, הכנסת כבר האריכה אותם.
יואב קיש (הליכוד)
זה מקל את סעיף 98?
ארבל אסטרחן
כן.
היו"ר איתן גינזבורג
בכנסת הקודמת אמרתי, יואב, שהיה חוק חומרי נפץ שרק האריכו את תוקפו, זו הארכת שעה. היינו יחד באותה עת בקואליציה, הקואליציה נתנה שעה דיבור במליאה ואפשרות להצביע רק על 20 הסתייגויות מתוך 480 הסתייגויות. אתן לך דוגמה אחרת שלא 400 הסתייגויות, של 60 הסתייגויות.
אופיר כץ (הליכוד)
אתה אומר חוק, תזכיר גם כמה הסתייגויות היו.
יואב קיש (הליכוד)
אבל מה שאתה אומר, שהחוקים האלה הם חוקים עם חשיבות מיוחדת שאם הם נופלים זה הסוף.
היו"ר איתן גינזבורג
אין סוף.
ארבל אסטרחן
זה חוקים קצרים, אז אם יש חוק שכל כולו במקום 31 בדצמבר 2021 יבוא 31 בדצמבר 2022, בוודאי שצריך לדבר על זה. ההחלטה היא לא שלנו, אבל אם באה הקואליציה ואומרת שלא ידברו על זה 38 שעות, כפי שהתבקש, אלא כמות אחרת שעדיין צריכה להיות סבירה ולאפשר לחברי הכנסת המסתייגים לדבר, אז אנחנו לא יכולים להגיד שזה לא משהו - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל ההסתייגויות שלנו הן הסתייגויות מהותיות.
היו"ר איתן גינזבורג
קרעי, אתה דיברת, ואנחנו עכשיו נמצאים בסיכום.
שלמה קרעי (הליכוד)
לאן ניר אורבך ברח?
ארבל אסטרחן
מדובר בחקיקות קצרות, לא בהסדרים חדשים, שהמועדים שלהם הולכים לפקוע.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל האג'נדות חדשות. ראינו מה שהיה בכלא גלבוע.
היו"ר איתן גינזבורג
שלמה, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. די, מספיק. אתה מתפרץ ואי אפשר כך לנהל דיון.
אופיר כץ (הליכוד)
אבל היה פה יריב ואמר - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אופיר, אני לא פותח את הדיון. לא פותח את זה לשיח בינך לבין היועצת המשפטית. היו שאלות, אנשים שאלו, עכשיו היא עונה. זה לא שאלות פינג-פונג.
שלמה קרעי (הליכוד)
החוק של התוכנית הכלכלית לערוצים היה צריך להיפסק.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא רוצה להוציא אותך, שלמה, מספיק.
אופיר כץ (הליכוד)
את לא נותנת תשובות.
היו"ר איתן גינזבורג
ארבל, לא להתייחס לחברי כנסת שלא מדברים ברשות דיבור. אי אפשר כך. הוועדה צריכה להתנהל בצורה מסודרת. הדיון הסתיים. היה למעלה משעתיים דיבור, די. היו שאלות, היו תשובות, היא השיבה.
יואב קיש (הליכוד)
תשובות לא היו. היא לא ענתה.
היו"ר איתן גינזבורג
תשובות לרוחך.
יואב קיש (הליכוד)
אני מנסה להבין. אז לגיטימי לעשות עכשיו על חמישה חוקים?
שלמה קרעי (הליכוד)
מי היה הדיקטטור בכנסת הקודמת שהזכרת?
אופיר כץ (הליכוד)
הוא אמר, ניסנקורן. יריב לוין אמר שזאת הייתה הצעת פשרה. את בתור יועצת משפטית לא אמורה להגיד לקואליציה לנסות לדבר איתם, להביא לפשרה?
ארבל אסטרחן
אני דיברתי איתם כמה פעמים.
אופיר כץ (הליכוד)
את ישר דוחפת אותם ל-98 כאילו זה הדבר הכי מקובל.
ארבל אסטרחן
אני דוחפת ל-98? אני הפוך, אני דוחפת לא לעשות 98.
היו"ר איתן גינזבורג
היא לא דחפה את זה. זו בקשה של הקואליציה, זו החלטה שלנו. היא נותנת ייעוץ משפטי. הנושא הזה נדון גם אצל ארבל. היועצת המשפטית היא לא צד בעניין הזה. אנחנו באנו אליה עם הודעה שאנחנו רוצים לקיים את סעיף 98, זה התחיל בשיחה אצל שגית במשרד שהודענו לה את זה, עברנו לארבל כדי לקבוע את הדיון הזה. היא לא קשורה, היא לא דחפה, ולהפך היא מנסה למנוע ככל שהיא יכולה. גם היא לא אוהבת את השימוש בכלי הזה, היא לא אהבה את זה בעבר ולא אוהבת את זה גם היום.
אופיר כץ (הליכוד)
לא שמעתי שהיא לא אוהבת. היא אמרה שזה בסדר.
היו"ר איתן גינזבורג
היא לא אמרה את זה.
ארבל אסטרחן
לא אמרתי.
היו"ר איתן גינזבורג
ההצעה היא כזאת, הצעה לקביעת סדרי דיון מיוחדים.
יואב קיש (הליכוד)
אפשר לקבל דף?
היו"ר איתן גינזבורג
כן, ברגע שאנחנו נביא את ההצעה נביא לך.
יואב קיש (הליכוד)
אבל אתה עכשיו מקריא אותה.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוד לא בהצבעה.
יואב קיש (הליכוד)
אני צריך לרשום. מה הבעיה לצלם את זה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני אבקש שיצלמו. בינתיים אני מקריא, ואין כללים בנושא הזה. השבוע יוקדש לחקיקה בנושאים נוספים שעומדים לפקוע עד סוף השנה, מבלי לפגוע בחקיקה פרטית, שאילתות והצעות לסדר ביום רביעי. לכל אחת מהצעות החוק הבאות בקריאה שנייה ושלישית יוקדשו זמנים לפי הזמנים שנקבע בכל אחת מהצעות החוק, כולל פטור מחובת הנחה לפני קריאה שנייה ושלישית. וההצעות הן כדלקמן. נתחיל עם הצעות החוק של הקריאה הראשונה, השנייה והשלישית. הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה) (תיקון מס' 38), שמספרה 877, בכפוף לאישור בקריאה ראשונה והנחה לקריאה שנייה ושלישית.
אופיר כץ (הליכוד)
איפה זה? אני לא רואה את זה. בסדר היום שיש לנו זה לא מופיע.
יואב קיש (הליכוד)
אבל הדיון היה על שני חוקים.
היו"ר איתן גינזבורג
הדיון לא היה על זה.
יואב קיש (הליכוד)
אני לא מוכן. תסביר למה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא אסביר לך. אתה מפריע לי באמצע. אני אקרא אותך לסדר פעם ראשונה. אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, יואב. די, אי אפשר. אתה לא היית פה כל הדיון.
יואב קיש (הליכוד)
הייתי.
ארבל אסטרחן
יצא עדכון.
יואב קיש (הליכוד)
מתי יצא עדכון?
היו"ר איתן גינזבורג
ב-16:20, וזה מה שאמרו פה. פינדרוס אמר יצא ב-16:20.
יואב קיש (הליכוד)
אפשר לקבל את הדיון? איתן, תעצור, תן לנו להבין.
היו"ר איתן גינזבורג
הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון – הוראת שעה) (תיקון), שמספרה 1484, בכפוף לאישור בקריאה ראשונה והנחה לקריאה שנייה ושלישית.
יואב קיש (הליכוד)
זה ביזיון, איתן. אתה אפילו לא יודע על מה אנחנו מדברים.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה בקריאה ראשונה, יואב. אתם לא מקשיבים לי. אני מצטער, אופיר, אני לא אתן לך את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה מדבר באוויר, איתן. אין לנו סדר היום על השולחן.
היו"ר איתן גינזבורג
אני שמעתי.
יואב קיש (הליכוד)
אז תעצור רגע.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא אעצור. אני לא אעבוד לפי החליל שלך.
יואב קיש (הליכוד)
אתה דורס את הכול.
היו"ר איתן גינזבורג
אני קורא אותך לסדר פעם שנייה. תודה רבה לך. אני ממשיך הלאה. הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2018-2017)(תיקון מס' 6), שמספרה 1470.
יואב קיש (הליכוד)
זה מופיע.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא צריך את העזרה שלכם. אני מבקש לא להפריע לי בזמן שאני מדבר.
יואב קיש (הליכוד)
אז אתה תיתן לנו לדבר אחרי זה?
היו"ר איתן גינזבורג
לא, אני עכשיו מדבר. אתה בקריאה שנייה.
יואב קיש (הליכוד)
אני שאלתי שאלה.
היו"ר איתן גינזבורג
שמעת מה שאמרתי? אני מבקש, אל תשאל שאלות. אתה לא ברשות דיבור.
יואב קיש (הליכוד)
אני מבקש זכות דיבור.
היו"ר איתן גינזבורג
אני שמעתי מה ביקשת אבל לא מאפשר את זה.

אני חוזר, הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה), בכפוף לקריאה ראשונה והנחה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק לפינוי מוקשים - - -
אופיר כץ (הליכוד)
זה גם לא מופיע?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא הבנתי, קריאה ראשונה אתה גם עושה סעיף 98?
היו"ר איתן גינזבורג
לא, לאחר קריאה ראשונה, בכפוף לאישור בקריאה ראשונה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם מראש יודעים איזה הסתייגויות נגיש ומה יהיה זמן הדיבור ואתם מראש עושים סעיף 98? ארבל, זה דבר שלא יעלה על הדעת. מה זה סעיף 98 לחוק שאת עדיין לא יודעת מה הזמן? זה באמת מוגזם.
ארבל אסטרחן
זה הכול פה פקיעות והארכות תוקף.
שלמה קרעי (הליכוד)
איזה מן דבר זה לקבוע סעיף 98 כשאין שום צורך?
היו"ר איתן גינזבורג
אני חוזר ואומר, הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה), בכפוף לאישור בקריאה ראשונה והנחה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק פינוי מוקשים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן, זה תקדים מאוד מסוכן מה שאתה עושה. אתה קובע סעיף 98 לחוק שעדיין אתה לא יודע כמה הסתייגויות הגשנו לו.
היו"ר איתן גינזבורג
שלמה, אתה לקראת קריאה שלישית. די. אל תגרום לי. די, קראתי לך פעמיים, שלמה.
אופיר כץ (הליכוד)
מה הבעיה לעצור רגע ולהדפיס לנו?
היו"ר איתן גינזבורג
כי אני רוצה לסיים עם זה.
אופיר כץ (הליכוד)
מה זה אתה רוצה לסיים? לסיים בצורה לא תקינה?
היו"ר איתן גינזבורג
הכול בצורה תקינה.
אופיר כץ (הליכוד)
אני פעם ראשונה שומע על פינוי המוקשים הזה.
יואב קיש (הליכוד)
ארבל, הרגע דיברתי עם היועצת המשפטית שגית. היא לא מכירה את זה, כמו שאנחנו לא מכירים. לא יכול להיות שיותר משני החוקים האלה אתם מביאים לפה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת קיש, אני קורא אותך לסדר. אני לא רוצה להוציא אותך, תעשה לי טובה. אתה בקריאה שנייה. די.

הצעת חוק הבחירות, ואני חוזר על זה, בכפוף לאישור בקריאה ראשונה ולאחר קריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק פינוי מוקשים, בכפוף לאישור בקריאה ראשונה ולאחר קריאה שנייה ושלישית. הצעת חוק התוכנית הכלכלית, תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית ל-2018-2017, התשפ"ב, 1470, שעתיים דיבור. יש 10 הסתייגויות.

הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראת שעה), שמספרם 1481 ו-1482, שלוש שעות דיבור על 52 הסתייגויות.

הצעת חוק תיקון פקודת העיריות (מס' 150), ממשלתית 1462, שעה דיבור על חמש הסתייגויות.
יואב קיש (הליכוד)
למי, לכל חברי הכנסת ביחד?
היו"ר איתן גינזבורג
זה רק הארכת תוקף. זה בדיוק מה שהיה בחוק פינוי מוקשים.
יואב קיש (הליכוד)
זאת אומרת 50 חברי כנסת, שעה דיבור לכולם. אפילו חמש דקות אתה לא נותן לדבר. לא יאומן.
היו"ר איתן גינזבורג
בחוק חומרי נפץ, בממשלה שאתה כיהנת בה, שעה דיבור על 440 הסתייגויות.
יואב קיש (הליכוד)
כמה אנשים רצו לדבר? אפילו חמש דקות לבן אדם.
היו"ר איתן גינזבורג
480 הסתייגויות.
יואב קיש (הליכוד)
אבל זה היה של בן אדם אחד.
היו"ר איתן גינזבורג
לא.
יואב קיש (הליכוד)
אתה לא זוכר. אפילו חמש דקות זכות דיבור לכל אחד אתה לא נותן, ואנחנו רוצים את החמש דקות. פשוט בושה.
היו"ר איתן גינזבורג
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות אמרתי, שירות ביטחון אמרתי, תוכנית כלכלית אמרתי, הצעת חוק פינוי שדות מוקשים, גם זה רק תוקף, זה בדיוק כמו חומרי נפץ, יהיה שעה דיבור. והצעת חוק דרכי תעמולה, בכפוף לאישור בקריאה ראשונה ולאחר קריאה שנייה ושלישית, זה יהיה שלוש שעות דיבור.

סיעות האופוזיציה יקבעו את חלוקת הזמן ואת סדר הדוברים של חבריהן בקריאות השניות. במקרה של היעדר הסכמה תחלק מזכירות הכנסת את הזמן בין הסיעות לפי גודלן. לעניין בקשה להצבעה שמית, לפי סעיף 36ב לתקנון, תתקיים ביחס לכל אחת מהצעות החוק לא יותר מהצבעה אחת שהתבקשה על ידי הממשלה או חברי כנסת שרובם מהקואליציה, ולא יותר מהצבעה אחת שהתבקשה על ידי חברי הכנסת מהאופוזיציה או רובם מהאופוזיציה. יושב-ראש הכנסת רשאי, ביחס לכל אחת מהצעות החוק, לאשר מספר מקסימלי יותר של הצבעות שמיות במספר זהה לשתי הקבוצות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מבקש שהאישור של יושב-ראש הכנסת יהיה בתחילת החקיקה ולא כמשרת הקואליציה.
היו"ר איתן גינזבורג
זו ההצעה. אני משאיר את זה כפי שהיה לאורך כל הפעמים.
אופיר כץ (הליכוד)
ארבעה, כל אחד שעה?
היו"ר איתן גינזבורג
לא כל אחד שעה. חוק פקודות העיריות שעה, שירות ביטחון שלוש שעות, תוכנית כלכלית שעתיים, פינוי מוקשים שעה ובחירות דרכי תעמולה, שעתיים דיבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת אומרת, קריאה שנייה ושלישית פחות מקריאה ראשונה. שים לב מה אתה עושה. זכות דיבור בקריאה שנייה ושלישית אתה נותן בערך דקה לכל חבר כנסת שהגיש הסתייגויות, ובקריאה ראשונה הוא יכול שלוש דקות. וכשמבקשים רשות דיבור בלי הסתייגויות זה חמש דקות. אתה לא חושב שזה מוגזם? האם היה תקדים כזה שלפני שבכלל הגשנו הסתייגויות הפעילו סעיף 98?
היו"ר איתן גינזבורג
אני אומר את זה עכשיו כמי שמנהל את הוועדה. הלוואי שנוכל לוותר על סעיף 98 בשני החוקים שעוד לא עברו בקריאה הראשונה, כדי שנוכל להעביר אותם, כי אלה חוקים שמשתקים מערכות. אבל אם לא, נצטרך להשתמש ב-98. גם חוק פקודת העיריות, שיש קונצנזוס על זה מימין ומשמאל, עדיין יש פה עשרות שעות דיבור. חיים ביבס מבקש את זה, האופוזיציה רוצה את זה, ועדיין יש עשרות שעות דיבור. מה לעשות שמדובר רק בהארכת התוקף של החוק וסיום הסאגה הזאת, רוצים להאריך את זה בלי סוף.

אני רוצה לעבור להצבעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
האם היה תקדים לזה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לא היה תקדים עם אופוזיציה כזאת חסרת אחריות.
יואב קיש (הליכוד)
אני מבקש לדבר.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו נחזור ב-18:40. הפסקה להתייעצות סיעתית.

(הישיבה נפסקה בשעה 18:35 ונתחדשה בשעה 19:15.)
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו מחדשים את ישיבת ועדת הכנסת, אחרי התייעצות סיעתית. אנחנו מציעים את ההצעה כדלקמן, והיא מונחת גם בפניכם והיא מודפסת:

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות יהיה במשך שלוש שעות. הצעת חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרה ובשירות בתי הסוהר, ארבע שעות. הצעת חוק התכנית הכלכלית, שלוש שעות. הצעת חוק לפינוי שדות מוקשים, שלוש שעות, בכפוף לאישור בקריאה ראשונה והנחה לקריאה שנייה ושלישית, וגם ניתן פטור. הצעת חוק הבחירות (דרכי תעמולה), כפוף לאישור בקריאה ראשונה והנחה לקריאה שנייה ושלישית ומתן הפטור, שלוש שעות. כל שאר ההסדר נשאר בעינו כפי שאמרתי קודם.
אופיר כץ (הליכוד)
זה הסדר שזה גם יעלה למליאה?
היו"ר איתן גינזבורג
לא. סדר היום נקבע על ידי היושב-ראש, לא על ידי הוועדה הזאת.

אני אעלה את זה להצבעה. מי בעד ההסדר? מי נגד?

הצבעה

בעד – 5
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד. אין נגד, אין נמנעים.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני קובע כי ההצעה אושרה. רביזיה תתקיים בשעה 19:45. הישיבה יצאה להפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 19:25 ונתחדשה בשעה 19:44.)

(היו"ר ניר אורבך, 19:48)
היו"ר ניר אורבך
אני מחדש את ישיבת ועדת הכנסת. הנושא: רביזיה על ההחלטה לפני חצי שעה. חבר הכנסת אופיר כץ שהגיש את הרביזיה, לא התייצב ולכן רואים את הרביזיה כנדחית.
זאב בנימין בגין (תקווה חדשה)
בלי דיון?
היו"ר ניר אורבך
אני מאחל לעצמנו המשך ערב נעים. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 19:49.

קוד המקור של הנתונים