ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/12/2021

הצעת תקציב בנק ישראל לשנת 2022 בהתאם לחוק בנק ישראל, התש"ע- 2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים