ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 22/12/2021

חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשפ"ב–2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת20
ועדת הכנסת
22/12/2021


09/02/2022
17:41
מושב שניפרוטוקול מס' 54
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י"ח בטבת התשפ"ב (22 בדצמבר 2021), שעה 22:00
סדר היום
פניית יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעות החוק הבאות, שמוזגו להצעה אחת:
1. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2021 (מ/1481).
2. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב-2021 (מ/21).
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
חברי הכנסת
יריב לוין
אורית סטרוק
שלמה קרעי
מיכל רוזין
יוסף שיין
מוזמנים
חה"כ רם בן ברק - יו"ר ועדת החוץ והביטחון

מירי פרנקל שור - יועמ"ש ועדת החוץ והביטחון

עידו בן יצחק - ממונה בכיר, ייעוץ משפטי, ועדת החוץ והביטחון
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק


פניית יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעות החוק הבאות, שמוזגו להצעה אחת:
1. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב–2021 (מ/1481)
2. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב–2021 (מ/1482)
היו"ר ניר אורבך
לילה טוב. היום יום רביעי, י"ח בטבת תשפ"ב, 22 בדצמבר - -
מיכל רוזין (מרצ)
למניינם.
היו"ר ניר אורבך
- - 2021 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת פעם נוספת, אני מקווה אחרונה להערב. על סדר-היום: פניית יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעות החוק הבאות שמוזגו להצעה אחת: 1. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב–2021 (מ/1481); 2. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב–2021 (מ/1482). היועצת המשפטית – סליחה, חבר הכנסת קרעי הגיש את הרוויזיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כולנו הגשנו.
מירי פרנקל שור
הועלתה בוועדה בקשה לנושא חדש. הדיון עובר לוועדת הכנסת. אני מציעה שחבר הכנסת קרעי ינמק, ואחר כך אנחנו - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אני אתן לאורית לפתוח.
שלמה קרעי (הליכוד)
ידידי חבר הכנסת קרעי מסכים שאני אדבר ראשונה.
מיכל רוזין (מרצ)
הוא ידיד, הוא לא חבר? כי אמרת רק ידידי, לא אמרת חברי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא חבר ידיד ורע ושותף וכל מה שאת רוצה.

תראה, אדוני היושב-ראש, אנחנו חוזרים עכשיו כולנו מדיון לא פשוט במליאת הכנסת, שבו ראינו שוב, בפעם המי יודע כמה, שיש בקואליציה שלכם חברי כנסת שעושים דין לעצמם והמשמעת הקואליציונית לא מעניינת אותם. אני יודעת שאתה גם נסער מזה, אני יודעת שהייתה לכם הרגשה קשה מאוד מהעובדה שרע"מ הצביעו בניגוד למשמעת הקואליציונית, ואתם נאלצתם להצביע בניגוד לצו מצפונכם, כך אני מאמינה. האמת שלא ממש נאלצתם, יכולתם לעשות דין לעצמכם, אבל לא, החלטתם לא לעשות.

עכשיו, מה שניחם אותי כל הזמן זה שידעתי שאתה בכל זאת החלטת החלטה אמיצה, להשתמש בסמכות המיוחדת שיש לך כאן בוועדת הכנסת, והודעת במכתב רשמי שאתה לא מתכוון לדון או לקדם חוקים של אנשים, חברים בקואליציה, שמקדמים את הקמפיין האנטישמי הזה שנקרא קמפיין אלימות המתנחלים, וכתבת דברים נכוחים.
היו"ר ניר אורבך
שר הביטחון - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תן לי רגע אחד.
היו"ר ניר אורבך
לא, אני שואל אבל עניינית: שר הביטחון מקדם את זה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בהחלט. ואני אסביר. אתה הודעת ליושבת-ראש הקואליציה, שאנשים שהם חברים בקואליציה ומקדמים את קמפיין אלימות המתנחלים, הם פוגעים לא רק בך, הם פוגעים בציבור שלך, הם פוגעים באמונות שלך, הם פוגעים בהשקפת העולם שלך, בערכים שלך, ואתה לא מתכוון לוותר בעניין הזה.

ואני רוצה לומר לך, ידידי חבר הכנסת ניר אורבך: אני מצדיע לך על ההחלטה הזו. זו בהחלט החלטה מאוד מאוד מאוד ראויה. מאוד ראויה. ועכשיו הינה, הגיע הרגע, משום שאני אגיד לך על מה אנחנו מדברים כאן. יש כאן הצעת חוק ששותפים לה שני שרים, כפי שזה מכונה בז'רגון הפוליטי, שגם הגיע לתקשורת – עסקת גנץ-בר לב. זו עסקה בין גנץ לבר לב, כשגנץ מעביר לבר לב X חיילים - - -
היו"ר ניר אורבך
זה מזכיר לי את ההוא שאומר משהו ואחרי זה הוא גם אומר: הינה, תראו, זה כתוב בעיתון.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רגע אחד. גנץ מעביר לבר לב כ-2,000 חיילי חובה, ובר לב מודיע שהוא ישתמש בהם – לא בהם עצמם, אבל בתזרים כוח אדם הזה – הוא ישתמש כדי לעבות את ימ"ר ש"י, אותו ימ"ר ש"י שבגללו נהרג אהוביה סנדק, ואת כל נושא אלימות המתנחלים.

עכשיו, תראה, אי-אפשר לומר שידיו של בני גנץ נקיות מאירוע אלימות המתנחלים. ולמה אי-אפשר לומר את זה? משום שבני גנץ כינס לפני מספר שבועות כינוס מיוחד בהשתתפות כל המי ומי – פרקליטות, משטרה, יועמ"שים, מנהל אזרחי, והכול והכול והכול, כדי לדון באלימות המתנחלים. לא רק שהוא כינס את הדיון הזה, הוא גם דברר את כינוסו, כדי שכולם ידעו שהוא עוסק בזה. ולא רק זה, הוא הקים צוות שי ניצן - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה זה קשור לנושא חדש?
היו"ר ניר אורבך
רגע אחד. את יודעת שאני לא סותם פיות, ואני מאפשר לדבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אנא, אל - - -
היו"ר ניר אורבך
רגע אחד, אנחנו התכנסנו פה לטענת נושא חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נכון.
היו"ר ניר אורבך
לא, שנייה. מבחינתי את הקמפיינים של היום מיציתי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה לא קמפיין.
היו"ר ניר אורבך
סליחה, אני אומר לך מה אני. אני את הקמפיינים להיום מיציתי. את עושה פה עכשיו מהלך מפותל.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא מפותל בכלל.
היו"ר ניר אורבך
אז אני אומר לך עכשיו: לא.
מיכל רוזין (מרצ)
- - -
היו"ר ניר אורבך
מהלך מפותל. אני אמרתי את מה שאמרתי בשבוע שעבר, כתבתי את מה שכתבתי. זה לא רלוונטי - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ואיפה מימשת את זה? איפה מימשת את זה?
היו"ר ניר אורבך
רגע אחד, חברת הכנסת סטרוק.
מיכל רוזין (מרצ)
סליחה, האם זה נימוק נושא חדש?
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת מיכל רוזין, סליחה. עוד 15 שניות - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בני גנץ הקים את צוות שוסטר. אתה מכיר את צוות שוסטר? שמעת עליו?
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, חברת הכנסת סטרוק, אני לא נכנס לעוד קמפיין הערב. אני מיציתי את הקמפיין.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה לא מה?
היו"ר ניר אורבך
אני לא נכנס לעוד קמפיין הערב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו לא מדברים - - -
היו"ר ניר אורבך
תקשיבי לי רגע טוב עד הסוף.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו מדברים על מתי - - - שלא תקדם חוקים כאלה.
היו"ר ניר אורבך
לא נכנס לקמפיין נוסף. עכשיו אני אומר לך: אם את מתכוונת עכשיו לדבר לגבי טענת נושא חדש – אני אאפשר לך לדבר; ואם את ממשיכה את המהלך שלך – אני קוטע אותך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זאת אומרת, אתה לוקח את המכתב שהוצאת ליושב-ראש הקואליציה וגורס אותו. בני גנץ הקים את צוות שוסטר.
היו"ר ניר אורבך
לא, זה אומר שכמו שאמרתי לך בערב בפרסה: אני לא רוקד לפי החליל שלך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה לא קשור לחליל.
היו"ר ניר אורבך
זה מה שאני אומר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני כתבתי את המכתב או אתה כתבת את המכתב?
היו"ר ניר אורבך
עכשיו, אנחנו כינסנו פה - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ניר, אתה כתבת את המכתב או אני?
היו"ר ניר אורבך
כינסנו פה עכשיו את הוועדה לדון בטענת נושא חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כדי לאפשר לחוק של בני גנץ ועמר בר לב להתקדם.
היו"ר ניר אורבך
כדי לדון בטענת נושא חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ובלי דיון בטענת נושא חדש, החוק של בני גנץ ועמר בר לב לא יתקדם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אה, זה רק תרגיל פרלמנטרי? חשבתי שיש פה מהות.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג. אני עכשיו אומר לך - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא מבינה, אני כתבתי את המכתב או אתה כתבת?
היו"ר ניר אורבך
אני אומר לך - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
ניר, תגביל בזמן, אל תגביל במה היא אומרת.
היו"ר ניר אורבך
אז אתה יודע מה? אני מקבל את הצעתך, יש שתי דקות עכשיו לסיים את הטיעון. תודה, חבר הכנסת קרעי, קיבלתי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה רבה, ידידי הטוב. בני גנץ הקים את צוות שוסטר, שהוא צוות מיוחד לאכיפת החוק בנושא אלימות המתנחלים. ככה הוא הגדיר את זה, ככה הוא דברר את זה. מאז צוות שי ניצן לא היה כדבר הזה. אנחנו ישבנו כאן לפני כשבוע וסיפרנו בשבחו של צוות שי ניצן – בני גנץ מקים אותו מחדש, רק הוא שם בראשו את אלון שוסטר. וזה שיא, שיא השיאים של קמפיין אלימות המתנחלים, שאתה לוקח את הקמפיין הזה, ומבחינת עמר בר לב אתה מלביש אותו על מפגש עם תת-שר הלא זוכרת מה של ארצות הברית, ומהצד השני אתה מלביש את זה על צוות מיוחד בראשות אלון שוסטר. אלה שני אנשים שמקדמים את נושא האלימות המתנחלים בממשלה, במחילה, יותר ממיכל רוזין. יותר. ואם אתה עכשיו מפטיר כדאשתקד ומעלה להצבעה את החוק שלהם, אתה גורס את המכתב שכתבת לעידית סילמן. סיימתי.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני יכול להשיב בשם ועדת החוץ והביטחון?
היו"ר ניר אורבך
רגע אחד. חבר הכנסת קרעי, אני אאפשר לך לדבר. שלוש דקות אני אתן. אני מדגיש שהחוק הזה זה חוק של שר הביטחון. ועם כל הכבוד, יש לי מספיק שיקול דעת לקבוע למי אני מתייחס במכתב שלי. אני יודע שאי הארכת החוק הזה פוגעת באינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. אני לא אפעל לעולם נגד האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הקמפיין הזה גם פוגע. פוגע.
היו"ר ניר אורבך
להבדיל ממה שאת עשית לפני חודשיים, כשחברת למשותפת והפלת את חוק האזרחות, נגד האינטרסים של מדינת ישראל.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה אתה אומר?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, שלוש דקות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ניר, למה שניים טוענים נושא חדש? למה שניים מנמקים?
היו"ר ניר אורבך
אני מאפשר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני אגיד לך למה אנחנו טוענים נושא חדש, ואני אסביר לך גם למה העיכוב של ההוראה הזו לא פוגע בשום דבר – להפך, האישור שלה פוגע. מדובר כאן בהוראת שעה שהיא בעצמה כולה נושא חדש. מעולם לא היה כדבר הזה, שהקצו חיילי חובה לתפקידי מטה, כדי לשחרר שוטרים לפעול בפעילות ביטחונית. גם במסמך שכתבו לנו הייעוץ המשפטי של הוועדה, חיילי חובה צריכים לשרת בפעילות ביטחונית, ולא לשחרר שוטרים לפעילות ביטחונית כשהם עוסקים בתפקידים פקידותיים.

אז זו הוראת שעה חדשה, ואני מצטט לך מתוך מה שפורסם: כדי לחזק את מחוז ש"י – אני מוסיף: ימ"ר ש"י – במאות שוטרים, יזם שר הביטחון בני גנץ עסקה סיבובית עם השר לביטחון פנים עמר בר לב. מאות חיילי צה"ל יגויסו למשטרה ויחליפו שוטרים בתפקידיהם, כדי לאפשר למשטרה להקצות עוד מאות שוטרים למחוז ש"י, לימ"ר ש"י, או למימוש האג'נדה הפוליטית החדשה של שר המשטרה, שהפך להיות במקום שר הבט"פ שר הרש"פ - - -
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
זה גם ציטוט?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, זו תוספת שלי.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אז תגיד, סוף ציטוט, שנדע. אנחנו באקדמיה, אם כבר.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת שיין, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מניח שכל בר דעת מבין מתי הסתיים הציטוט.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
לא, לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה מה שפורסם. ואני רוצה להקריא את מה שאתה כתבת במכתב – אני גם כן רוצה להתייחס למכתב, ואני חושב שהוא מכתב ראוי, ואולי ישים קץ לטרלול הזה שמתרחש בתוך הקואליציה. כתבת כאן: אני עוקב בדאגה אחר הודעות מסיתות של חברים בקואליציה, שמטרתן להחתים ולפגוע בציבור המתיישבים היקר.
מיכל רוזין (מרצ)
אני ממש חושבת שיש פה זילות של ועדת הכנסת, של נושא חדש, של הייעוץ המשפטי שהגנו עליכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
אל תצנזרי אותי. אל תצנזרי אותי. אדוני, היא מצנזרת אותי. יש לי שלוש דקות, לא לצנזר אותי.
מיכל רוזין (מרצ)
יש פה זילות. זה לא נימוק של נושא חדש, סליחה. זה לא נימוק. צר לי שאתה נותן להם לעשות את זה. זה טרלול והטרלה, זה ממש לא לעניין.
שלמה קרעי (הליכוד)
יש לי שלוש דקות, ולא לצנזר אותי.
מיכל רוזין (מרצ)
למה שלוש דקות בכלל?
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת מיכל רוזין, רגע אחד. יש לך עוד דקה, בבקשה תסיים.
מיכל רוזין (מרצ)
באמת.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה. להחתים ולפגוע בציבור המתיישבים היקר, שנשלח כחוק על ידי ממשלות ישראל ליישב את ארץ ישראל, בו בזמן שטרור פלסטיני פושה ברחבי יהודה ושומרון ושגרת חייהם של מאות אלפי מתיישבים מופרת. לאור זאת, כיושב-ראש ועדת הכנסת, כל הצעת חוק שתעלה מצד חברי הכנסת הללו לא תקודם על ידי בוועדת הכנסת.

אדוני היושב-ראש, המכתב הזה שלך הוא ראוי מאוד, אבל אל תהפוך אותו לאות מתה. אתה לא נוהג להוציא הרבה מכתבים, לא זכור לי שראית עוד הצהרות וגילוי דעת, כנראה שהדבר הזה באמת נמצא בנפשך, למרות שהיום הצבעת נגד הסדרת ההתיישבות הצעירה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, הזמן - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, היא גנבה לי דקה.
היו"ר ניר אורבך
החזרתי לך את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
החזרת לי? אז אני חושב, אדוני, שתדע לך, שבאופן טכני כדי לעצור את הדבר הזה, אנחנו בסך הכול ביקשנו להוסיף בחוק, אפילו בדברי ההסבר, שהחוק הזה לא יהיה לקידום האג'נדה של טיפול באלימות מתיישבים.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, הבנו. תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כדי למנוע את זה אתה יכול לעכב את הדיון הזה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, הבנתי. תודה.
יריב לוין (הליכוד)
רגע, אני גם מבקש.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג, ואחר כך חבר הכנסת יריב לוין.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תודה, אדוני. אנחנו באנו לדון בטענות נושא חדש, ולא בסיפורי עלי באבא שמישהו קרא באיזה אתר חדשותי כזה או אחר. אנחנו דנים בחוק שאנחנו דנים בו בוועדת החוץ והביטחון, והחוק בא בעצם להאריך הוראת שעה, לפי בקשת הממשלה ומשרד הביטחון. ביקשו להאריך את הוראת השעה בשלוש שנים. ועדת החוץ והביטחון דנה, האם להאריך בשלוש שנים או בתקופה אחרת, והיא החליטה תקופה אחרת, תקופה של שנה. וזו בדיוק מהות ההחלטה של ועדת החוץ והביטחון: האם להאריך את החוק הזה בהוראת קבע או בהוראת שעה, ולכמה זמן? לטעון שזה לא יהיה שלוש שנים כפי שביקשה הממשלה, אלא שנה כפי שקבעה ועדת החוץ והביטחון זה נושא חדש, אז כל מהות - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן גינזבורג הוא צבוע מתחסד. הוא טען לי נושא חדש על הסתייגות שלי למחוק סעיף בחוק, והוא מעז לבוא ולדבר על טענת נושא חדש - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, שלמה, די. די.
מיכל רוזין (מרצ)
סליחה, תקרא אותו לסדר. מה זה להגיד עליו ככה? מה זה צריך להביע?
היו"ר ניר אורבך
מיכל, מיכל.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא צבוע מתחסד.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, מספיק.
מיכל רוזין (מרצ)
בחייאת, ניר.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא צבוע מתחסד.
מיכל רוזין (מרצ)
הם לא יכולים להגיד כל מה שהם רוצים.
היו"ר ניר אורבך
אבל מיכל - - -
רם בן ברק (יש עתיד)
תרחיק אותו.
היו"ר ניר אורבך
אני אעצור אותו. איתן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בקיצור, כל מה שאני רוצה להגיד, שזו מהות החוק. כל החוק לא נגע לאילו תפקידים הולכים החיילים האלה, שהם קבועים בחוק, הם קבועים ברשימה שלא נגענו בה מממשלות קודמות. אותה רשימה נשארה, לאותם יעדים הם הולכים. לא ענייני מטה ולא שום דבר, כדי להסיט מפה לשם. לאותם תפקידים. לא נגענו בזה. זה גם לא בא לפתחנו. מה שבא לפתחנו זו רק הוראת השעה והתקופה. וזה בדיוק מה שעשינו. אם יגידו לנו שהחוק שהביאו לנו לדון בו – הוראת השעה כן או לא – האם זו הוראת שעה הוראת קבע, ואם זה שלוש שנים או שנה, שזה נושא חדש, אז על מה יכולה הוועדה לדון אם לא על זה?

לכן, אדוני, בוודאי שזה לא נושא חדש. אין טעם לנושא החדש. המהות היחידה היא הרצון של חברי האופוזיציה למנוע את העברת החוק הזה, מתוך רצון לפגוע בתפקוד הממשלה, לפגוע בה שוב ושוב, וזה לא משנה אם זה פוגע בביטחון ישראל, זה לא משנה אם זה פוגע בתפקוד של שירותי הביטחון.
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, לא, תן לו לסיים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה לא משנה בכלל האם יש לזה מקום מוצדק או לא, זה רק עניין של הפעלת כלים פרלמנטריים כדי למשוך את הזמן ככל הניתן, ושהחוק הזה לא יעבור, ובכך גם ייפגעו האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. תודה רבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ואתה נגד כלים פרלמנטריים, איתן?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, תודה. חבר הכנסת גינזבורג, תודה רבה. חבר הכנסת יריב לוין, ואחר כך חבר הכנסת יוסי שיין.
רם בן ברק (יש עתיד)
אני רק רוצה להגיד, שהסמכות לקבוע אם זה נושא חדש או לא היא של ועדת הכנסת.
היו"ר ניר אורבך
כן, כן. בשביל זה אנחנו פה.
יריב לוין (הליכוד)
קודם כול, חבר הכנסת גינזבורג, יש דברים שהם גדולים עלינו בכמה מספרים. לא רק שאין לנו כוונה לפגוע בתפקוד הממשלה, אין לנו גם שום יכולת לעשות את זה, מהטעם הפשוט שהממשלה הזו לא מתפקדת בכלל.
מיכל רוזין (מרצ)
אוי, נו.
יריב לוין (הליכוד)
עכשיו, אני רוצה לפנות אליך, אדוני היושב-ראש, בהקשר של נושא חדש. הכלי של נושא חדש הוא כלי פרלמנטרי רב עוצמה. והעוצמה הזאת, בניגוד למה שאולי אפשר לחשוב במבט ראשון, היא לא העוצמה שנתונה בידי חברי הכנסת שמבקשים נושא חדש, אלא היא העוצמה האדירה שנתונה בידי יושב-ראש ועדת הכנסת שהטענה זו מובאת לפתחו, מכיוון שהכלי הזה מאפשר לך, אדוני, להשפיע השפעה דרמטית על כל דבר חקיקה. משום שברצותך אנחנו מקיימים ישיבה עכשיו, וברצותך היינו יכולים לקיים אותה בעוד שבוע, בעוד שבועיים או בעוד חודש, וברצותך תהיה הצבעה וברצותך לא תהיה. ולכן הכלי הזה מאפשר לך לומר, שיש דברים שאתה מבקש לעשות ולתקן בחוק, שאם לא כן לא תאפשר לו להתקדם. זו המשמעות האמיתית של הכלי הזה, ולא הפירוש הדווקני הזה שניסה להציג כאן חבר הכנסת גינזבורג.

אני מוכרח לומר, אדוני, שהוועדה הזו, אני לא זוכר מעולם שהפכה למין תחנה כזאת, שדרכה פשוט עוברים הדברים באופן טכני, נידונים, מוצבעים וממשיכים הלאה - - -
היו"ר ניר אורבך
מזמן כבר לא היית פה בדיונים, חבר הכנסת לוין, אבל בסדר.
יריב לוין (הליכוד)
יכול להיות. אני חושב, ואמרתי לך את זה בצורה הכי גלויה, כאשר נקבע כאן תקדים מאוד מסוכן, שבו בחוק ההסדרים הוועדה הזאת לא פיצלה ולו חוק אחד מתוך חוק ההסדרים, דבר שלמיטב ידיעתי הוא חסר תקדים, והוא בדיוק חוטא לתפקיד הכי חשוב אולי של הוועדה הזו, ואפשרה לכלול בחוק ההסדרים הרבה מאוד דברים, שאין חולק שאין להם מקום בחוק ההסדרים, שלא היו נחוצים לתקציב, וגרמו גם עוולות קשות מאוד.

אני חושב שגם בעניין הזה מובא בפניך חוק, שלכאורה נראה טכני ולא מאוד חשוב ואולי פשוט, אבל שמתעוררת בעניינו בעיה אחת גדולה מאוד, והיא העובדה שאנחנו עדים לכך שהחיילים האלה, ובעיקר החיילות שנשלחות למשימות האלה, מוצאות את עצמן במצבים ומוטלות עליהן משימות, שבוודאי אף אחד כאן לא חושב שאפשר להסכים לכך שכך הדברים יהיו.

וכאשר בא חבר הכנסת שלמה קרעי לוועדה, ומציע ליושב-ראש הועדה הצעה: בוא נעביר את החוק, בוא נוריד את כל המחלוקות בינינו, אבל בוא נכניס מנגנון בחוק שיאפשר לאותם חיילים ולאותן חיילות, בדיוק כמו לכל חייל אחר שמשרת שירות רגיל בצבא, שתהיה לו אפשרות להגיש קבילות וליהנות מאותם - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת לוין, עוד חצי דקה, ברשותך.
יריב לוין (הליכוד)
אני חושב שאני משתדל לדבר לעניין, אני לא מחפש למשוך זמן.

אני חושב שכאשר באה הצעה כזאת, שהתכלית שלה היא רק אחת: שאם לחיילת קורה אירוע כזה, תהיה לה אפשרות להגיש קבילה כמו כל חייל אחר. אם היא מרגישה ששולחים אותה למשימה שהיא לא צריכה להישלח אליה, יהיה לה כלי שנתון לכל חייל אחר. אז גם אנחנו מעבירים אותה לשירות הזה, וגם אנחנו שוללים ממנה את מה שמגיע בדין לכל חייל אחר. ובמקום להסכים על העניין הזה, אז אומרים: נבדוק את העניין, ובעוד שלושה חודשים תהיה – אני חושב שבדיוק לצורך הזה קיים הכלי הזה, כדי שאולי שיקול הדעת שלך, ואתה תצליח לקיים הידברות עם יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, ולהצליח במקום שאנחנו לא הצלחנו בו.

אני גם רוצה לומר לחברתי חברת הכנסת מיכל רוזין, שאני הייתי מצפה גם ממך לעמוד על הדבר הזה. אני חושב שזה לא עניין פוליטי. אני חושב שאת צריכה להיות מודאגת לא פחות מאיתנו. מתברר שיש בעיה, והדרך הנכונה להתמודד איתה היא לפחות לתת לחיילים נתיב פשוט וברור אם הם צריכים להתלונן בפני מישהו, אחרת מה אמורות לעשות חיילות כאלה אם יקרה להן דבר כזה פעם נוספת?

ולכן אני מבקש ממך, אדוני, לא להתייחס לדיון הזה כאיזה דיון טכני, אלא לצלול לעומק המחלוקת שבגינה הגענו אליך לכאן.
מיכל רוזין (מרצ)
חבל שלא היית איתנו בדיון.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת לוין, אני מבקש לסיים.
יריב לוין (הליכוד)
ואני מאוד מקווה, שאולי הצלחתי לשכנע במשהו את חברת הכנסת רוזין, שביחד עם יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, שהוא לא אדם, לפחות מההיכרות שלי, שלא מוכן לשמוע ולא מוכן לבחון דברים פעם נוספת – קח אותו לחדר, תנסו להגיע להבנה, ובאמת הוועדה הזאת תשפיע את ההשפעה שהיא צריכה להשפיע.
רם בן ברק (יש עתיד)
הגענו להרבה מאוד הבנות. היו לנו דיונים לא פשוטים של כמה שעות טובות מאוד. ירדנו משלוש שנים שביקשו מאיתנו לשנה אחת, הגענו למתווה של שלבים בתוך השנה הזאת. לבוא עכשיו כתגבורת לשלמה, בשביל שתעזור לו להחזיק אותנו כאן שעות, ולדבר בקול סמכותי - - - זה עדיין לא אומר שאתה צודק.
שלמה קרעי (הליכוד)
רם, אבל כולנו הסכמנו על זה, חוץ מחבר הכנסת גינזבורג. היחיד שלא הסכים זה גינזבורג.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תשאלו את שר הבט"פ מה הוא חושב על הצעת חוק של - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג, תודה. חבר הכנסת שיין.
יריב לוין (הליכוד)
חבר הכנסת בן ברק - - -
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
סליחה, קיבלתי את רשות הדיבור.
יריב לוין (הליכוד)
רק לדייק את - - -
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
קיבלתי את רשות הדיבור.
יריב לוין (הליכוד)
אבל אמרתי משהו - - -
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אבל אני קיבלתי את רשות הדיבור. לא הפרעתי לך.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת יריב לוין, אני אתן לך אחר כך עוד. בבקשה.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
לא הפרעתי לך. אנחנו יושבים פה ימים שלמים.
יריב לוין (הליכוד)
בסדר.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
תקשיב טוב, יריב לוין. זה חשוב מאוד שתקשיב, אני יודע שאתה מנוסה, ואני צעיר יחסית אליך. אבל גם אני מומחה בפרוצדורות, ומכבד אותן מאוד, שנים לומד אותן, ואני פרופסור לפרוצדורות. זה מה שאני עושה.
יריב לוין (הליכוד)
אני לא מומחה, אז אתה ביתרון גדול עליי.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אז אני אומר לך, בכל מיני פרלמנטים בעולם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
פרופסור לפרוצדורות?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
בדיוק. למדע המדינה, ועוסק בנושאים של פרוצדורות. שמעת אותי נכון.
ולכן אני אומר ביושר רב
אנחנו ישבנו פה ימים שלמים, אני גם הגשתי הצעת חוק לשינוי המצב, ביושרה גדולה של יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון, בהשתתפות כל החברים. ויש פה מעשה שהוא מעשה לדעתי נקלה. למה הוא נקלה? כי אם באמת, כמו שרובנו דנו בזה, חשובים לכם החיילים והחיילות, אי-אפשר להתעלם מהתהליך המדהים שנעשה פה ברצון לשנות. כולנו פה באנו בשביל לשנות, בניגוד להמלצותיהם של השרים הבכירים של הקואליציה, ואמרנו: חברים, תעצרו, שנים נעשו פה – סליחה, בבקשה, גברתי, דיברת מספיק.
שלמה קרעי (הליכוד)
יצאו הבטחות על הקרח - - -
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
לא הפרעתי לך. לא הפרעתי לך. אתה חוצפן, לא הפרעתי לך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה מסכים שההסתייגות הזאת צריכה להיכנס לחוק.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה מסכים, פרופסור לפרוצדורה, שההסתייגות הזאת צריכה להיכנס לחוק.
היו"ר ניר אורבך
שלמה, שלמה, אתה רוצה שאני אקרא אותך לסדר? אף פעם לא עשיתי את זה פה. די.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אתה מפריע תמיד, ואתה לא מאפשר לאף אחד לדבר. חשבתי, היה לי לרגע, לרגע קל, אמרתי: וואלה, אולי באמת יש איזה משהו שמפריע לו ולחברת הכנסת סטרוק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יוסי, אתה מדבר כאילו אין פרוטוקול.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
בסוף – יש פרוטוקול. את מפריעה עוד פעם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ורשום בפרוטוקול שכולנו החלטנו - - -
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
תראה, זה לא יכול להיות - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת שיין, הכול טוב - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לא רק פרוטוקול. לפני כמה דקות הוא אמר לי: לך תלחץ על רם בן ברק שיכניס את ההסתייגות הזאת.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, די.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה מה שאמר לי חבר הכנסת שיין: לך שב על רם בן ברק, תכניס את ההסתייגות הזו. עכשיו אתה בא ומטיף לנו? תתבייש לך.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, אתה רוצה שאני אקרא אותך לסדר?
שלמה קרעי (הליכוד)
תקרא לסדר. מה, אתה מפחיד אותי?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
תראה, אני אומר לך עוד פעם: יש כאן ניסיון נואל. למה הוא נואל? כי אנחנו באים לעשות עבודה, עבודה פרלמנטרית חשובה של חברי כנסת בתוך קואליציה. וכל הזדמנות שנייה זה רק למעשה לקעקע את עצם הניסיון לסייע – ולא לסייע, לקעקע כאילו את הממשלה על מנת כאילו לסייע. ולכן חייבים לשים לזה קץ.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - דנים, מחליטים, הכול רשום, הכול מצולם, ואחר זה הוא אומר: זה לא היה.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
רוצים לגנות את גנץ ורוצים לגנות את עמר בר לב – כבר שמענו את זה אד נאוסאם, כמו שאמרים.

לכן הגיע הזמן כרגע לקבל החלטות. ההחלטות האלה הן החלטות חשובות למען החיילים והחיילות.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה להפקיר את החיילים והחיילות, לא למען.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
ביקשו לחדש ב-31 בדצמבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בוא לא נגזים – למען החיילים והחיילות?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אמרנו שאנחנו מקצרים את הזמן על מנת שיעשו שינויים. ושר הביטחון הקים ועדה. הוועדה הזו תחזור אלינו. אני עצמי הגשתי חקיקה שעולה בוועדת השרים ביום ראשון הבא. כולנו עובדים לשם הדבר הזה. חברתי חברת הכנסת רוזין ואני וכל מי שיושב כאן באמת בא במטרה: בוא נעשה את השינוי הזה, כי לאור מה שנחשפנו אליו הגיע הזמן לעשות את השינוי.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה ההבדל בין יום ראשון הבא להיום? למה יום ראשון הבא הצעת החוק שלך תהיה רלוונטית והיום זה בא לטרלל ולהפריע? מה ההבדל בין יום ראשון הבא להיום?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
ונקי כפיים כמו רם בן ברק, שבא במטרה - - - אני רוצה להחמיא לו.
שלמה קרעי (הליכוד)
כדי לקחת קרדיט?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
ולכן אני אומר: הגיע הזמן לקבל את ההחלטה ולזוז קדימה. זה הכול.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת שיין, תודה רבה.
יריב לוין (הליכוד)
חבר הכנסת אורבך, מאחר שגם חבר הכנסת בן ברק וגם חבר הכנסת שיין התייחסו לדברים שלי, אני רוצה להבהיר רק משפט אחד: אני מעריך מאוד את העבודה שנעשתה. להפך, נדמה לי שאמרתי, חבר הכנסת בן ברק, שאתה מגלה פתיחות ולא באת בגישה של לעשות את התהליך הטכני. אני חושב אבל שלמרות העובדה שאני מקבל את זה, עשיתם עבודה ואני מכבד אותה ומעריך אותה, ואני הגעתי מבחוץ וראיתי את הדבר.

והינה אני אומר לכם באופן ענייני, לא באופן מתריס ולא כדי למשוך זמן ולא משום סיבה אחרת: אני חושב שבאופן ענייני ההצעה הזאת שהציע חבר הכנסת קרעי היא הצעה טובה, היא הצעה נכונה, היא יכולה לשפר את העבודה הטובה שעשיתם ולהביא אותנו למקום שהוא יותר טוב. ואין בזה פסול שבא מישהו ומנסה לשכנע אתכם, שנכון לעשות איזשהו תיקון, שאגב אם ייעשה גם יביא לכך שהחוק הזה יעבור בהסכמה ובאווירה טובה, וכנראה שגם התוצאה הסופית, אם היא תהיה בהסכמה רחבה, תהיה נכונה וטובה יותר. זה הכול. אני חושב שזה לגיטימי, זה תפקידנו, להעיר אם אנחנו רואים, גם אם הגענו בשלב יותר מאוחר, שמשהו טעון תיקון.
רם בן ברק (יש עתיד)
חבר הכנסת לוין, אני יכול להבטיח לך שבעוד שלוש חודשים, כשהוועדה תגמור את עבודתה, הנושאים האלה יהיו בפנים וייכנסו לתוך - - -
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
בדיוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
הבטחות על הקרח.
רם בן ברק (יש עתיד)
הבטחות לא על הקרח.
שלמה קרעי (הליכוד)
על הקרח.
רם בן ברק (יש עתיד)
בסדר, נחיה ונראה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה רוצה לחסוך 20 שעות פיליבסטר במליאה? תקבל תיקון שכולנו מסכימים עליו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ברגע שקטי פרי תגיד לך שהיא לא יכולה, אז זה לא יהיה בפנים.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, חברת הכנסת סטרוק, תודה. חברת הכנסת רוזין, ואחר כך, לפני שנעלה להצבעה, אני רוצה לשמוע את מירי.
מיכל רוזין (מרצ)
אני מאוד מתרגשת שחבר הכנסת לוין הגיע לתת תמיכה בשעה 22:30 בלילה, אחרי היומיים שאנחנו יושבים פה ואחרי שבועות שאנחנו עוסקים בסוגיה הזאת.

אני כן רוצה להגיד, מכיוון שאני כיהנתי תחת ממשלתך ואתה היית יושב-ראש ועדת שרים לחקיקה: אתה דחית את הצעת החוק שלי לבטל את הוראת השעה הזאת, וגם היית נגד לקצר.
יריב לוין (הליכוד)
אני לא חושב - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אז אנחנו הצלחנו עכשיו, באמת במהלך לא פשוט מול ממשלה, ואתה יודע היטב מה זה אומר, מול שר ביטחון ושר לביטחון פנים, ועשינו פה שותפות, וניסינו לעשות שותפות - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שר ביטחון?
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, שר לביטחון פנים? אבל ניר אומר שזה לא קשור אליו בכלל.
מיכל רוזין (מרצ)
אתם מוכנים לא להפריע לי? סליחה, אל תפריעו לי בבקשה. תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ניר, שמעת? זה נקרא משיח לפי תומו.
מיכל רוזין (מרצ)
תודה, אל תפריע לי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא לוחץ עליכם - - - עמר בר לב - - -
מיכל רוזין (מרצ)
מותר לשרים ללחוץ להעביר את החוק, כפי שעבר בממשלה. זו זכותם, זה לא דבר אסור.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - -
היו"ר ניר אורבך
אני שומע הכול, ואני רוצה בבקשה שתיתני לה לסיים את הדברים. תודה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בבקשה. היא עוזרת לי - - - עמר בר לב, למרות שגם בני גנץ - - -
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, את מפריעה לה לדבר.
מיכל רוזין (מרצ)
לא, אם לא תקרא לה היא לא תהיה בשקט, זה הכול. ככל שאתה נותן להם כך הם לוקחים יותר.
היו"ר ניר אורבך
מיכל, תודה. תמשיכי בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
חבר הכנסת לוין, מכיוון שלא היית בדיון אתמול אני רוצה לספר לך, וחברי הכנסת שיושבים פה היו שם, היו שתי האופציות על השולחן: או שאנחנו הולכים על מתווה להכניס תיקונים בחוק, שלא היה זמן מהרגע לרגע – סוף שנה, צריך להתכונן לכמה חיילים יהיו, מצבת כוח אדם וכד' – מה שייקח עכשיו שבועות, כי לא מכניסים ככה, אלא יושבים באמת ושומעים. וחשוב לנו לשמוע מהצבא, מהשב"ס ומהמשטרה מי אחראי על החיילים, מה קורה לחיילים ולחיילות ולכל המנגנונים של הגנה וכד'. אנחנו רוצים לקיים את הדיונים האלה לעומק.
ולכן היו שתי אופציות
או שאנחנו הולכים על מתווה של שנה וחצי, ומכניסים איזשהו טלאי על טלאי, שחוץ מזה לא יקרה כלום בשנה וחצי; או שאנחנו הולכים על הארכה של שנה בלבד, שאכן הממשלה רצתה שלוש שנים, וזה מהלך מאוד מאוד חריג פה, אבל בשנה הזאת נקבע מתווה מסודר, שבו ממש נקבע אחרי שלושה חודשים, אחרי שישה חודשים, אחרי שמונה חודשים מה יקרה. להגיד שזה על הקרח, כשאנחנו מלחיצים את הממשלה, שהיא צריכה עוד שנה לבוא עם תשובות אחרת לא נאריך להם שוב?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
עוד שלושה חודשים היא צריכה.
מיכל רוזין (מרצ)
כן, אבל לא משנה, אחרי שנה, הם אומרים: נגיד לא ייעשה כלום – מקבלת את זה.
יריב לוין (הליכוד)
אבל למה לא לקבוע בינתיים - - -
מיכל רוזין (מרצ)
כי אי-אפשר. שוב, אלה שתי האופציות שהיו על השולחן.
יריב לוין (הליכוד)
- - - זה נשמע הגיוני.
מיכל רוזין (מרצ)
הכול נשמע הגיוני, רק אתה לא עושה טלאי על טלאי על טלאי. אתה מקיים, מה שלא קרה פה, לפחות מאז שאני נכנסתי לכנסת ב-2013 ודרשתי את הדיון הזה, אפילו לא דיון אחד בחוץ וביטחון, לא במליאה ולא בוועדות משנה על הנושא הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כנראה שלא דרשת מספיק.
מיכל רוזין (מרצ)
תודה, שלמה. בינתיים מי שעושה שינוי פה זו אני. בינתיים אני עושה את השינוי, לא אתה עושה את השינוי.
יריב לוין (הליכוד)
אנחנו לא עוסקים עכשיו בשיעור היסטוריה.
מיכל רוזין (מרצ)
אז עם כל הכבוד, אלה הדברים שהיו על השולחן, ואנחנו סיכמנו להאריך בשנה ולעשות תוכנית ראויה. ובשנה הזאת אנחנו נעשה את התוכנית הראויה ביותר.
יריב לוין (הליכוד)
בינתיים תני שיהיה מסלול תלונות, מה הבעיה? לא מבין.
מיכל רוזין (מרצ)
ונעשה סוף סוף שינוי בעניין הזה. זה ההבדל, חבר הכנסת יריב לוין. בפעם הבאה שאתה תהיה בשלטון מציעה לך להקשיב להצעות החוק שלי, ולא לבוא אחרי ולהגיד: למה לא - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אז בשביל זה את מפקירה עכשיו את החיילות? כנקמה ביריב לוין?
מיכל רוזין (מרצ)
תפסיק להגיד דברים דמגוגיים, פופוליסטיים, חצופים ושקרנים ומטעים את הציבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה בדיוק מה שאת עושה. את לא מוכנה להכניס אפילו מנגנון של תלונות לקצין.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, מספיק. תודה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תפתח את הפרוטוקול, היה דיון של שעה על הסוהרות. שעה.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, הבנו, תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
שעתיים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, רק על הסוהרות, היה במצטבר.
מיכל רוזין (מרצ)
פתאום התעוררת - - - אז התעוררת. בלי זה הכול היה בסדר, נכון? לא ידעת מה קורה, לא היו כתבות בעיתונים. את צבועה. פשוט צבועה.
היו"ר ניר אורבך
מיכל, מיכל.
מיכל רוזין (מרצ)
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
את עכשיו נוקמת כי לא טיפלו בבקשותייך האחרונות?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - ותחזרי בך. לא הייתי בכנסת לפני כן, וברגע שהגעתי לכנסת - - -
יריב לוין (הליכוד)
כשהצענו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית הצבעת נגד.
מיכל רוזין (מרצ)
- - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת שיין, אתה מוכן לשבת ביניהן?
שלמה קרעי (הליכוד)
והדברים האלה לא היו ידועים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא היית. תבדקי מתי נחשפה פרשת הסוהרות, לא היית.
היו"ר ניר אורבך
אורית.
מיכל רוזין (מרצ)
ולפני זה לא היו פרשות הסוהרות?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא היו פרשות. איזה פרשות?
מיכל רוזין (מרצ)
לא היו?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא.
מיכל רוזין (מרצ)
אז את לא יודעת, אז תקראי עיתונים.
יריב לוין (הליכוד)
אז למה הצבעת נגד הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית?
היו"ר ניר אורבך
מיכל, מיכל.
מיכל רוזין (מרצ)
די כבר.
היו"ר ניר אורבך
לא, תשבי פה בבקשה.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
הרי דוח - - -
היו"ר ניר אורבך
מיכל, אבל מספיק. עכשיו את מחזיקה אותנו פה.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
חברים, אתם דחיתם את דוח ועדת ארדן.
רם בן ברק (יש עתיד)
די, חברים.
שלמה קרעי (הליכוד)
את הצבעת נגד הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת קרעי, תאמין לי - - -
מיכל רוזין (מרצ)
כן, כן, פקה, פקה, פקה, פקה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני אומר רק עובדות. כשאין לך תשובות ענייניות, את מתחילה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
תקשיב לי, אם אני הייתי יושב-ראש הוועדה עכשיו, שניכם הייתם עפים מפה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה לאל שאת לא יושבת-ראש הוועדה.
מיכל רוזין (מרצ)
בדיוק מה שהיה עושה לכם אמסלם וביטן וקיש ויריב לוין.
היו"ר ניר אורבך
מה נהיה?
מיכל רוזין (מרצ)
די, אי-אפשר ככה, באמת, התחרפנתם.
יריב לוין (הליכוד)
זה דבר נורא, אנשים אומרים את דעתם.
מיכל רוזין (מרצ)
תן לי, אני אחליף, תראה איך זה מתנהל - - -
יריב לוין (הליכוד)
דבר איום ונורא, אנשים אומרים את דעתם - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
הצנזורה זה הכלי החזק שלכם.
יריב לוין (הליכוד)
האמת היא כל כך קשה.
היו"ר ניר אורבך
די, די, מספיק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא מוכנה למה שקרה פה. אני לא מוכנה.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת סטרוק, בסדר.
מיכל רוזין (מרצ)
תגישי תלונה לוועדת האתיקה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא מוכנה שאת תקראי לי צבועה. ואת תחזרי בך.
מיכל רוזין (מרצ)
את צבועה. אני לא אחזור בי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא הייתי בכנסת. את לא יכולה להגיד שלא טיפלתי בזה, כי לא הייתי בכנסת ב-2017 ולא ב-2018 ולא ב-2019, ואת תחזרי בך.
מיכל רוזין (מרצ)
לא אחזור בי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז זה לא בסדר.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. מירי.
מיכל רוזין (מרצ)
כל ההצגות האלה - - -
היו"ר ניר אורבך
נו, מיכל, מספיק, די.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, באמת, את צבועה מתחסדת שאין דברים כאלה.
היו"ר ניר אורבך
די. תן לזה להירגע. ברצינות עכשיו, שלמה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה, כולנו בשירות הרגיעון של מיכל רוזין? די עם ההתחסדות - - -
רם בן ברק (יש עתיד)
הייתי אומר: אני אחזור למוסד, אבל גם שם זה כנראה לא משהו.
היו"ר ניר אורבך
מירי, בבקשה.
מירי פרנקל שור
על שולחן הכנסת הונחו שתי הצעות חוק. הצעת החוק הראשונה: הצבת חיילים בשירות בתי הסוהר לטיפול באסירים ביטחוניים. הצעת החוק השנייה: הצבת חיילים במשטרה ביחידות במשטרת ישראל שעיקר פעילותן ותכליתן הוא ביטחון המדינה ותושביה. הצעות החוק ביקשו להאריך הוראות שעה, והממשלה ביקשה להאריך את הוראות השעה לשלוש שנים. כפי שאתם יודעים, גם שתי ההצעות מוזגו להצעת חוק אחת בוועדת הכנסת.

לאחר דיונים ארוכים שהתקיימו בוועדה, החליטה ועדת החוץ והביטחון לשנות את המוצע בהצעות החוק, ובמקום שלוש שנים החליטה הוועדה לאשרן לשנה אחת בלבד. אין ספק שהתיקון הזה הוא בסמכותה, במהותה, והוא אינהרנטי לעבודתה של ועדה בכנסת, אולם כשהכניסה הוועדה תיקון, לפי הוראות סעיף 85 לתקנון הכנסת, נטענה טענה של נושא חדש.

לעמדתי, וכפי שהבעתי אותה בוועדה, לא מדובר בנושא חדש. זה הנושא של הצעת החוק. אבל כאשר נטענה טענה של נושא חדש, ביקשנו לעשות הפסקה בדיונים ולהביא את הנושא להכרעה בוועדת הכנסת.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה.

אנחנו כרגע נעבור להצבעה לגבי הנושא החדש. מי בעד הגדרת הדבר הזה כנושא חדש? ירים את ידו.
שלמה קרעי (הליכוד)
בעד.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
לא אושר.
היו"ר ניר אורבך
ברוב של ארבע נגד אחד.
רם בן ברק (יש עתיד)
זה לא נגד אחד, אין לו זכות הצבעה.
קריאה
זה ארבע נגד אפס.
היו"ר ניר אורבך
ארבע נגד אפס.
רם בן ברק (יש עתיד)
שיתכבדו וילכו לוועדות, אז יוכלו להצביע גם.
שלמה קרעי (הליכוד)
תתכבדו ותשמרו על הדמוקרטיה, ואל תחשבו שהתקנון יכול לגבור על הדמוקרטיה במדינת ישראל.
היו"ר ניר אורבך
ברוב של ארבע נגד אפס – לא אתה אפס, אפס מצביעים – הוחלט לא להגדיר את הדבר הזה כנושא חדש.
שלמה קרעי (הליכוד)
על איזה מהנושאים החדשים הצבעת, אדוני?
היו"ר ניר אורבך
אני נועל את הישיבה. תודה רבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
היו כאן שתי טענות נושא חדש, ארבל.
ארבל אסטרחן
זה אותו דבר, זה שתי הוראות השעה. אתם רוצים להצביע על זה בנפרד?
שלמה קרעי (הליכוד)
היו שתי טענות נושא חדש.
ארבל אסטרחן
אז תבהיר.
היו"ר ניר אורבך
אני אבהיר. אני אשתף פעולה עם הטרלול עד הסוף.
שלמה קרעי (הליכוד)
אם אתה רוצה לשתף פעולה עד הסוף, אז תן לנמק מחדש את הנושא השני.
היו"ר ניר אורבך
שלמה, אני משתף פעולה עם הטרלול עד הסוף. רם, תשבו בבקשה דקה ונסיים את האירוע.
ארבל אסטרחן
רגע, מה שנומק עד עכשיו זה שירות בתי הסוהר. על זה דובר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז יש לנו נימוקים גם לנושא חדש השני, אדוני.
היו"ר ניר אורבך
הצלחתם לנמק יותר משני הנושאים האלו בנימוקים שלכם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה זאת אומרת הצלחנו?
היו"ר ניר אורבך
מה עכשיו?
ארבל אסטרחן
יש על המשטרה ועל שירות בתי הסוהר. איזה מהם נומק עד עכשיו?
היו"ר ניר אורבך
להבנתי, זה על שניהם, ונימקו את זה על שניהם עכשיו, והצבענו על שניהם. הצבענו נושא חדש על המיזוג בהצבעה אחת.
שלמה קרעי (הליכוד)
בוועדה נטענו פעמיים טענות. זו לא הייתה טענה אחת, היו שתי טענות.
ארבל אסטרחן
הטענה היא אל קיצור התקופה.
היו"ר ניר אורבך
הפנייה שהגיעה אליי: טענת נושא חדש ביחס לסעיפים 1 ו-2 להצעת החוק הממוזגת, ולכן הצבענו על שתיהן.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי נתן לכם סמכות לאחד את שתי הטענות?
ארבל אסטרחן
אתם דיברתם על - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אנחנו בוועדה הגשנו חמש דקות אחר כך טענה נוספת. נכון, מירי?
היו"ר ניר אורבך
ארבל, הצבענו על שתיהן לפי איך שזה הגיע אליי. 1 ו-2 בהצעת החוק הממוזגת.
מירי פרנקל שור
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
ארבל, בוועדה אנחנו הגשנו טענת נושא חדש על הסעיף הראשון - - -
ארבל אסטרחן
אבל זו אותה טענה.
היו"ר ניר אורבך
אותה טענה. זה על הצעת החוק הממוזגת.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה אותה טענה? אבל זה סעיף אחר בחוק.
היו"ר ניר אורבך
ארבל, סליחה. אם יש בעיה אחרי זה, שיפנו בצינורות המקובלים. אנחנו הצבענו עכשיו על הצעה אחת שנוגעת בשניהם. הנושא החדש נגע להצעת החוק הממוזגת לפי איך שהם פנו, ולכן הצבענו רק בהצבעה אחת על שני הסעיפים.

תודה רבה, נעלתי את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 22:50.

קוד המקור של הנתונים