ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 22/12/2021

חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשפ"ב–2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת15
ועדת החוץ והביטחון
22/12/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 60
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום רביעי, י"ח בטבת התשפ"ב (22 בדצמבר 2021), שעה 21:00
סדר היום
הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2021
נכחו
חברי הוועדה: רם בן ברק – היו"ר
איתן גינזבורג
צבי האוזר
מיכל רוזין
יוסף שיין
חברי הכנסת
יריב לוין
אורית סטרוק
שלמה קרעי
משתתפים באמצעים מקוונים
עירן נהון - עו"ד, יועץ משפטי, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

פרומית כהן - ראש מש"א, שירות בתי הסוהר, המשרד לביטחון פנים

רויטל בור - עו"ד, יועצת משפטית, המשרד לביטחון פנים

סנ"צ דנה ימינחה - רמ"ד אמ"ש, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

מאיה בן גיי - רמ"ד נגדים וזכאויות שכר, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

עומרי גילה - עו"ד, יועץ משפטי, משרד הביטחון

תמר לוי בונה - רכזת ביטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

דן נימני - רפרנט ביטחון, אגף התקציבים, משרד האוצר

דרור גרנית - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
עידו בן יצחק
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
ראש תחום בכיר לביטחון
דפנה סידס כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים
הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2021, מ/1481
היו"ר רם בן ברק
ערב טוב. חבר הכנסת יריב לוין, ברוך הבא לוועדה. זו שאתה מכיר היטב. היית יושב ראש הוועדה. כבוד גדול לנו. אנחנו ממשיכים במקום בו עצרנו. אני מזכיר לכם שאנחנו ברוויזיה להסתייגויות ואנחנו נותנים חצי דקה לכל הסתייגות.
עידו בן יצחק
הרוויזיה הבאה היא על הסתייגות מספר 12 בעמוד 3 בקובץ ההסתייגויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אחרי סעיף 1 יבוא "שירות מוכר או שירות במשטרה יתאפשר רק לאחר מחצית הזמן משירות החובה בצה"ל".

כמו שאמרנו, אנחנו רוצים בחוק הזה למנוע לממש את האג'נדה הפוליטית של עמר בר-לב שכל מה שהוא רוצה לטפל - כל הצרות של מדינת ישראל, זאת רק אלימות המתנחלים – ולכן אנחנו רוצים שחיילי צה"ל לא ישרתו את כל השירות שלהם מיד במשטרה, מתחילת הדרך כשהם עדיין טירונים אלא לפני כן יתחילו בשירות כך שלפחות חצי מהשירות שלהם יהיה בצבא הגנה לישראל, עם המעטפת ועם ההכשרה, ורק לאחר מכן ישובצו במשטרה.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר רם בן ברק
הרוויזיה לא התקבלה.
עידו בן יצחק
ההסתייגות הבאה שיש עליה רוויזיה, בעמוד לאחר מכן, הסתייגות מספר 4.
יריב לוין (הליכוד)
רבותיי, אני חושב שהמציאות שאנחנו נמצאים בה היא כזאת שלא יעלה על הדעת שאנחנו נשלח את החיילות שלנו לבתי הסוהר בלי שאנחנו מוודאים שלא יקרו להן דברים כפי שלמדנו שקרו בכלא גלבוע. הדרך הטובה ביותר לעשות את זה הייתה על ידי כך שהיינו מקימים ועדת חקירה פרלמנטרית לעניין הזה.
היו"ר רם בן ברק
הבנתי. תודה.
יריב לוין (הליכוד)
תן לי להשלים.
היו"ר רם בן ברק
לא. אני רוצה להסביר משהו. לכל ההסתייגויות האלה הייתה התייחסות של שתי דקות להסתייגות. הייתה רוויזיה ולרוויזיה יש חצי דקה להסבר. מפאת כבודך נתתי לך דקה אבל לא נלך עכשיו עוד פעם לסיפור הקודם. לא יהיה.
יריב לוין (הליכוד)
רק משפט אחד לומר. בהיעדר בקרה ופיקוח על כך שהדבר לא יקרה שנית, לשלוח את הילדות שלנו לשם, אני חושב שזה דבר חסר אחריות. לכן מכאן ההסתייגות.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר רם בן ברק
הרוויזיה לא התקבלה.
עידו בן יצחק
הבאה בתור בעמוד האחרון, הסתייגות מספר 17.
היו"ר רם בן ברק
מי מציג? חצי הדקה התחילה לעבוד.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו ניסינו בהסתייגות הזו לאמץ את מה שאתה אדוני היושב ראש הצעת ואפילו שכנעת את חברי הוועדה, להפחית את מספר החיילים שמועברים למשטרה. אני רוצה להגיד לך שעכשיו חזרתי מדיון במליאה ושם דיברו על כך - - -
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה גברתי. כבר שמענו את זה בהסתייגות. הזמן נגמר.
שלמה קרעי (הליכוד)
הייתה לנו דקה על רוויזיה.
היו"ר רם בן ברק
לא. חצי דקה לרוויזיה. גם בפעם הקודמת.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא נכון.
היו"ר רם בן ברק
לא שיניתי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה שינית.
היו"ר רם בן ברק
מנהלת הוועדה, כמה זמן היה?
קריאה
זה היה חצי דקה.
דפנה סידס כהן
ההסתייגות, שתי דקות. מאז הרוויזיות, חצי דקה.
היו"ר רם בן ברק
ההסתייגות שתי דקות. הרוויזיה חצי דקה.
שלמה קרעי (הליכוד)
חברת הכנסת רוזין, כמה זמן נתת לנו בבוקר לרוויזיה?
היו"ר רם בן ברק
היא נתנה דקה ואני נתתי חצי דקה.
מיכל רוזין (מרצ)
הוא הוריד לחצי דקה.
היו"ר רם בן ברק
אני הורדתי לחצי. תודה רבה.

מי בעד הרוויזיה?. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר רם בן ברק
הרוויזיה לא התקבלה.
עידו בן יצחק
הרוויזיה הבאה על הסתייגות מספר 20 באותו עמוד.
יריב לוין (הליכוד)
ברור לחלוטין שהשר לביטחון פנים, מאחר שהוא עוסק בשיתוף פעולה עם גורמים אנטישמיים ומעליל עלילות על המתיישבים ביהודה ושומרון, לסמוך עליו שהוא יביא לאישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת את רשימת התפקידים ושהרשימה הזאת תהיה ראויה, אני חושב שזה קשה מאוד אבל אנחנו בכל זאת מציעים את הרוויזיה כי אנחנו מאמינים שיהיה שר לביטחון פנים במדינה מישהו אחר וראוי.
היו"ר רם בן ברק
תודה רבה. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר רם בן ברק
הרוויזיה לא התקבלה.
עידו בן יצחק
הרוויזיה הבאה היא הרוויזיה שהגישו חברי הכנסת רוזין ושיין על כל ההסתייגויות האחרות שלגביהן לא הוגשו רוויזיות.
מירי פרנקל-שור
נימוק אחד על כל ההסתייגויות.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד הרוויזיה של חברי הכנסת מיכל רוזין ויוסף שיין? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר רם בן ברק
הרוויזיה לא התקבלה.
עידו בן יצחק
בזאת סיימנו את לדחות את כל הרוויזיות על כל ההסתייגויות שהוגשו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא. מה עם הרוויזיה של מיכל רוזין?:
שלמה קרעי (הליכוד)
יש לנו את הצעת החוק הממוזגת?
עידו בן יצחק
אני אעיר לגבי ההסתייגויות. בדיון שהיה הנחנו אותן באופן גולמי כפי שהן הוגשו. אנחנו נעשה את ההתאמות הדרושות כך שהן ישתלבו בחוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
תבטל את החילופין שהם לא חילופין.
עידו בן יצחק
לא היו חילופין במטרות. יהיו שינויים קטנים, כמובן לא מהות והמהות תישאר אותו הדבר אבל נעה את ההתאמות הנדרשות.
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי היועצת המשפטית, הצעת החוק הממוזגת, זאת לא הצעת חוק חדשה שאנחנו צריכים זמן להגיש עליה הסתייגויות?
קריאה
ממש לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
הרוויזיה נדחתה בוועדת הכנסת?
מירי פרנקל-שור
הרוויזיה נדחתה בוועדת הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
ניר אורבך כבר עזב את המשכן?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא רק שהיא נדחתה אלא נדחתה פה אחד.
מירי פרנקל-שור
אנחנו מחלקים לכם את הנוסח של הצעת החוק כפי שסיכם אותה אתמול היושב ראש. הנוסח מביא לידי ביטוי את המיזוג שאושר בוועדת הכנסת. אנחנו נקרא את הנוסח ונצביע עליו. אחר כך יש שלב נוסף.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בנוסח הזה יש גם את הקיצור?
מירי פרנקל-שור
כן. זה כולל את הקיצור עליו הודיע היושב ראש. ברשותך, נתחיל לקרוא.
עידו בן יצחק
1. תיקון סעיף 6

בחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) התשנ"ה-1995, בסעיף 6, ברישה, במקום "כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021)" יבוא "ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022)".
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני, אני חושב שיש כאן משהו חדש שלא היה בפנינו בהצעת החוק הקודמת. אני טוען טענת נושא חדש על התיקון הזה.
היו"ר רם בן ברק
על מה?
שלמה קרעי (הליכוד)
על התיקון שתיקנת כאן.
היו"ר רם בן ברק
על איזה תיקון?
שלמה קרעי (הליכוד)
יש כאן תיקון.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו לא דנים בהצעת חוק חדשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תחזור למליאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
קיבלנו תיקון מהנוסח שהצבענו עליו במליאה ועל התיקון הזה אני רוצה לטעון נושא חדש.
מירי פרנקל-שור
אין חולק שהנושא הזה הוא אינו נושא חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אין חולק? אנחנו חולקים.
היו"ר רם בן ברק
אני מבקש לא להפריע ליועצת המשפטית.
מירי פרנקל-שור
אני אומרת את עמדתי לגבי האם זה נושא חדש או לא נושא חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עמדתך. לא שאין חולק.
מירי פרנקל-שור
זה אינו נושא חדש אבל בהתאם להוראות תקנון הכנסת, צריך לפנות לוועדת הכנסת על מנת שוועדת הכנסת תחליט האם מדובר בנושא חדש או לא נושא חדש. כל עוד ועדת הכנסת לא מחליטה, אין באפשרות הוועדה לאשר את הצעת החוק. אנחנו יכולים להמשיך לדון בדברים נוספים אבל לא להצביע על הצעת החוק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל הנוסח שמונח בפנינו נדון אתמול והיה על שולחן הוועדה. זה היה הנוסח שהיה בפנינו ודיברנו עליו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ממש לא.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לכן אין כאן שום סיכוי שזה נושא חדש. אני לא מבין את חוות הדעת.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא מקשקש את עצמו לדעת, כי איתן גינזבורג הגיש לי טענת נושא חדש על הסתייגות שלי שהייתה לי למחוק מילה. מחיקה של מילה, אתה הגשת טענת נושא חדש. אתה זוכר?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסתייגות ולא תיקון לנוסח. אתה לא זוכר. ארבל גיבתה אותך ואישרה לך את טענת הנושא החדש וזה ירד מהחוק.
יריב לוין (הליכוד)
הוכח שאתה הכי יצירתי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא זוכר.
שלמה קרעי (הליכוד)
היא משכה החוצה את גור או מי שלא היה שם, והכריחה אותו להגיד שזה נושא חדש.
מירי פרנקל-שור
אני רוצה לענות לחבר הכנסת גינזבורג. השאלה אם זה נושא חדש או לא נושא חדש לא נדונה כאן בוועדת החוץ והביטחון. הדיון הזה יתקיים בוועדת הכנסת. אני מפנה אותך להוראות סעיף 85(ב) לתקנון הכנסת כאשר הוא טוען ש"הוצע בוועדה תיקון להצעת חוק וחבר הכנסת, שר או סגן שר טען שהתיקון המוצע חורג מגדר הנושא של הצעת החוק, יביא יושב ראש" - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
וזה חורג מגדר הנושא של הצעת החוק?
מירי פרנקל-שור
הוא לא חורג.
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן, אתה כל כך צבוע. אתה הרי עשית לי את הדבר הזה במחיקה של מילה בהסתייגות שבכלל לא נכנסה לחוק.
היו"ר רם בן ברק
חברים, לא מעניין אותנו מה היה. מעניין אותנו מה יהיה.
מירי פרנקל-שור
אני מסיימת את הסעיף: "יביא יושב ראש הוועדה את העניין להכרעת ועדת הכנסת".

הדיון האם מדובר בנושא חדש או לא מדובר בנושא חדש, לצערי לא מתקיים כאן בוועדה אלא צריך להביא לוועדת הכנסת.
מיכל רוזין (מרצ)
כן, אבל לא כל טענה שנשמעת על נושא חדש עוברת אוטומטית לוועדת הכנסת להכרעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן.
מיכל רוזין (מרצ)
לא נכון. היועצת המשפטית יכולה לומר האם זה נושא חדש או לא נושא חדש והאם צריך לכנס את ועדת הכנסת. את צריכה להגיד את עמדתך, האם בעינייך זה נושא חדש או לא נושא חדש. מירי, את חייבת. את צריכה להביע את עמדתך המשפטית האם בעינייך זה נושא חדש או לא נושא חדש. על פי זה הולכים לוועדת הכנסת או לא.
מירי פרנקל-שור
אני אומרת.
שלמה קרעי (הליכוד)
לידיעתך, היועצת המשפטית לכנסת צמצמה לנו את האפשרויות לטעון נושא חדש. בעבר האופוזיציה טענה נושא חדש על הסתייגות שבכלל לא הייתה נכנסת לחוק. היו מגישים הסתייגות וטוענים נושא חדש ותוקעים את החוק. היועצת המשפטית של הכנסת ביטלה את האפשרות הזאת.
מיכל רוזין (מרצ)
היועצת המשפטית של הוועדה צריכה להחליט האם זה נושא חדש או לא נושא חדש ואז זה הולך, כן או לא, לוועדת הכנסת. היועצת המשפטית צריכה להגיד אם בעיניה זה נושא חדש ואז נלך לוועדת הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
היא לא הגורם המוסמך להכריע בשאלה.
מיכל רוזין (מרצ)
בוודאי שכן. בכל ועדה. לא כל אחד שצועק נושא חדש, זה הולך לוועדת הכנסת.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא כל אחד. זה חבר כנסת שמשתמש בכלי פרלמנטרי שמוקנה לו מכוח זכויותיו כחבר כנסת שעוד לא שללתם ממנו.
מיכל רוזין (מרצ)
אין בעיה אבל לכן יש את היועצת המשפטית של הוועדה שמחליטה אם זה נושא חדש או לא נושא חדש.
מירי פרנקל-שור
תמיד זה היה. זה מקדמת דנא.
מיכל רוזין (מרצ)
שכל טענת נושא חדש הולכת לוועדת הכנסת?
מירי פרנקל-שור
כן.
מיכל רוזין (מרצ)
ממש לא נכון. חברים, עם כל הכבוד היו לא פעם שצעקתי נושא חדש ואמרו לי היועצים המשפטיים של הוועדה, סליחה, זה לא נושא חדש. לכן זה לא הלך לוועדת הכנסת. מאיפה זה שכל אחד שצועק נושא חדש, זה הולך לוועדת הכנסת?
שלמה קרעי (הליכוד)
זה כתוב בתקנון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הרי הוגשו הסתייגויות על הנוסח הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
את אומרת ליועצת המשפטית שהיא לא מיומנת? כך את מזלזלת במקצועיות של היועצת המשפטית של הוועדה? מיכל, תתביישי לך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הוגשו הסתייגויות על הנוסח הזה, הסירו את ההסתייגויות ועכשיו זה נושא חדש, אחרי שהוסרו ההסתייגויות?
מיכל רוזין (מרצ)
מירי, את משנה כאן את כל כללי הכנסת והוועדות לגבי נושא חדש. אני מבקשת ששגית תיתן את זה בכתב. אני מבקשת שהיועצת המשפטית של הכנסת תיתן את זה בכתב, שמהיום כל ועדה שיש בה דיון, מי שאומר נושא חדש, אוטומטית מכנסים את ועדת הכנסת בלי שיקול דעת של היועץ המשפטי של הוועדה המקצועית. אני רוצה את זה בכתב.

מה קורה לכם שיניתם את כל הנהלים?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
מבחינה לוגית, בואו נאמר שמישהו אומר בוועדה נושא חדש, הרי לא אוטומטית זה עובר לוועדת הכנסת. לכי אתי ביחד בלוגיקה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אין לוגיקה. יש תקנון. אתם לא תדרסו את התקנון.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אני שאלתי שאלה. אם מישהו זועק כאן על כל דבר נושא חדש, זה הולך ישר לוועדת הכנסת?
יריב לוין (הליכוד)
בוודאי. זה המצב. זה התקנון.
מיכל רוזין (מרצ)
בוודאות זה לא נכון ואני אביא לכם פרוטוקולים שיראו את זה.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אני שואל את מירי שאלה. אני רק רוצה הבהרה פרוצדורלית שהיא מאוד חשובה. בואי נגיד שלא קרה כאן כלום, אבל מישהו זעק נושא חדש.
מירי פרנקל-שור
היה שינוי בהצעת חוק.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. לקחתי מקרה פרטי. במידה ולא היה כאן שום דבר, מישהו היה זועק נושא חדש, האם היית הזה היה הולך לוועדת הכנסת?
מירי פרנקל-שור
הבנתי את הסיטואציה. יש הצעת חוק ואין שום שינוי, אז אי אפשר לטעון נושא חדש.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
הטענה שהועלתה כאן היא האם היה שינוי, לאור מה שאת חושבת, בהנחה שכן יש שינוי, כי הטענה של איתן גינזבורג הייתה שלא היה שינוי מאתמול.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא קשור לאתמול.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
לכן ההכרעה היא כן שלך, מירי.
מירי פרנקל-שור
ההכרעה היא לא שלי. יש תקנון.
היו"ר רם בן ברק
חברים, אנחנו ממשיכים את הדיון ושמים את זה רגע בצד. נלך לוועדת הכנסת.
מירי פרנקל-שור
אני אענה לחבר הכנסת שיין. התקנון לא נותן ליועץ המשפטי של הוועדה את הסמכות להחליט האם מדובר בנושא חדש או לא. הנושא החדש, ברגע שנטענה טענת נושא חדש על שינוי כלשהו בהצעת החוק – הנושא עובר לדיון בוועדת הכנסת. זה מה שקובע סעיף 85 לתקנון. אין ליועץ המשפטי של הוועדה סמכות.
היו"ר רם בן ברק
חברים, אנחנו ממשיכים לשלב הבא. שמים את זה בצד ונחזור לזה בעוד רגע.
קריאה
הוגשה בקשה רשמית לוועדת הכנסת.
מירי פרנקל-שור
כן.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אני מוכן למשוך את טענת הנושא החדש אם תתקבל הסתייגות 15 שכולנו הסכמנו עליה, וגם אתה פרופסור שיין, "שדינו כדין חייל בכל עניין לרבות הטיפול בתנאי השירות שלו, הגשת קבילה ופנייה ליועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר".
היו"ר רם בן ברק
אנחנו הולכים לנושא חדש, לא בגלל שאני לא חושב שאתה לא צודק אלא אני חושב, ואתה יודע, שיש את הצוות של משרד הביטחון שבעוד שלושה חודשים אמור לבוא לכאן כדי להסביר את העניין הזה ואנחנו לא נכניס את זה למשהו שיתחיל מחר בבוקר.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם כך זאת הוראת שעה לשנה אחת. מה אכפת לנו לעשות תיקון קטן?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
זה מה שרצינו לעשות.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון. הנה, חבר הכנסת שיין מוכן ללכת על העניין הזה.
היו"ר רם בן ברק
להכניס את החוק שלי בתוך הסידור הזה.
מירי פרנקל-שור
סעיף 2. אני מבקשת שתקרא אותו.
עידו בן יצחק
2. תיקון חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר)

בחוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר), התשס"ה-2005, בסעיף 1, ברישה, במקום "עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021)" יבוא "עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022)".
מירי פרנקל-שור
הצבעה על סעיף 2 להצעת החוק.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו מצביעים על סעיף 2.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא יכול. אני טוען גם על סעיף 2 נושא חדש.
מירי פרנקל-שור
עוד לא התקיימה הצבעה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לפני ההצבעה. אני טוען נושא חדש גם על התיקון הזה. אני מושך את שתי הטענות האלו אם תתקבל ההסתייגות שדיברנו עליה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נגמרו ההסתייגויות החדשות.
שלמה קרעי (הליכוד)
הן לא חדשות. כבר שלושה ימים דיברנו עליהן. שום דבר לא חדש. ישבנו כאן בישיבה סודית כל חברי הכנסת וקיבלנו כמה דברים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אלה לא הסתייגויות שהגשת. עכשיו יש לך נושא חדש.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו טוענים נושא חדש. זה נושא חדש.
שלמה קרעי (הליכוד)
רם, אתה יודע שאם זאת הייתה הבקשה המקורית אחרי ההסכמה שהייתה, אם זה מה שהיינו מבקשים, היית מסכים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זאת הסתייגות חדשה אחרי ההסתייגויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה קשור הנושא החדש להסתייגויות?
היו"ר רם בן ברק
אתה יודע כמוני שאנחנו אתגרנו את מערכת הביטחון שבעוד שלושה חודשים יבואו עם הצעה איך מכפיפים את חיילי צה"ל. הם אמורים לבוא לכאן ולאשר את זה. קבענו שלושה חודשים דיון אחר כך כדי לראות שאכן זה מיושם בשטח.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה יודע כמה זמן אני מחכה עם גני הילדים של החינוך המיוחד? קבעו אתי לוחות זמנים מרגע שנכנסתי לכנסת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מי? רם בן ברק?
שלמה קרעי (הליכוד)
ועדת הכספים. זה לא משנה. אני יודע שהבטחות, זאת חתימה על הקרח. ברגע שאתה מחוקק את זה בחקיקה ראשית, זה יעמוד.
היו"ר רם בן ברק
אנחנו עוברים עכשיו להצבעה על מספרי החיילים המאושרים לשרת בכל אחד מהגופים.
עידו בן יצחק
החלטת הממשלה על שולחנכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
לדעתי החוק לא עבר.
עידו בן יצחק
היא לא חלק מהחוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
אם החוק לא עבר, אתה יכול להצביע?
עידו בן יצחק
זה לא חלק מהחוק. זה סוג של חקיקת משנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה לא תלוי בחוק, אם הוא עבר או לא?
עידו בן יצחק
בקשת הממשלה היא לאשר מספר יוצאי צבא שישרתו ביחידות אחרות של משטרת ישראל שאינן משמר הגבול יעמוד על 1,161 חיילים. הבקשה היא לשלוש שנים. זה כמובן יהיה תלוי במה שתחליט הוועדה לגבי אורך התקופה. אם הוועדה תחליט על תקופה קצרה יותר, האישור שלה יהיה בהתאם.
שלמה קרעי (הליכוד)
שנה.
עידו בן יצחק
כרגע הבקשה היא ל-1,161 חיילים.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה מקטין את זה לשנה.
היו"ר רם בן ברק
הגבלתי את זה לשנה.

ההקצבה אושרה.
עידו בן יצחק
לגבי שירות בתי הסוהר. ההצעה היא כי מספר יוצאי הצבא שישרתו
היו"ר רם בן ברק
חבר הכנסת לוין, אתה לא רוצה כוס תה?
יריב לוין (הליכוד)
לא. תודה רבה.
היו"ר רם בן ברק
יש כאן אירוח.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני חייבת לומר לך אדוני היושב ראש שהאירוח כאן הוא על רמה.
היו"ר רם בן ברק
גם הדיונים.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
יכול להיות שחבר הכנסת לוין ישכנע את חבריו ויצטרף לוועדות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יש דברים, מעבר לוויכוחים, שיש יחס לאנשים.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
עושה רושם שזה משהו מעבר לגבול.
היו"ר רם בן ברק
בואו נמשיך את ההקראה.
עידו בן יצחק
מספר יוצאי הצבא שישרתו ביחידות שירות בתי הסוהר יעמוד על 760 חיילים.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד ההקצאה לשירות בתי הסוהר? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר רם בן ברק
ההקצאה אושרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רוויזיה על שתי ההצבעות.
עידו בן יצחק
אני מכריז על הפסקה של חצי שעה. מתכנסים בשעה 21:55.
שלמה קרעי (הליכוד)
ועדת הכנסת צריכה להתכנס קודם והיא צריכה חצי שעה כדי לקבוע דיון. ועדת הכנסת עוד לא שלשחה זימון. מרגע שהיא שולחת את הזימון, זה לעוד חצי שעה לפחות. אתה כאן בהפסקה של לפחות שלושת-רבעי שעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 21:25 ונתחדשה בשעה 22:00.)
היו"ר רם בן ברק
הדיון נפתח מחדש אחרי הפסקה. לילה טוב לכולם. התכנסנו, שרנו והכול בסדר. מה סדר היום עכשיו?
מירי פרנקל-שור
רוויזיה.
עידו בן יצחק
רוויזיות על החלטות הממשלה לאשר את מספרי החיילים שיוצבו במשטרה ובשירות בתי הסוהר.
היו"ר רם בן ברק
יש מי שינמק את הרוויזיה?
מירי פרנקל-שור
לא.
היו"ר רם בן ברק
אז הרוויזיה לא מתקבלת. תודה רבה. מה נשאר לנו עוד?
מירי פרנקל-שור
החלטה של ועדת הכנסת לגבי נושא חדש.
היו"ר רם בן ברק
והיא מתכנסת עכשיו.
מירי פרנקל-שור
היא מתכנסת חמש דקות לאחר סיום המליאה.
היו"ר רם בן ברק
אז אנחנו באים לכאן?
מירי פרנקל-שור
כן, ואז מאשרים את הצעת החוק.
היו"ר רם בן ברק
יש להם עוד משהו לטרלל אותנו?
מירי פרנקל-שור
כן. אפשר להגיש רוויזיה על הצעת החוק.
היו"ר רם בן ברק
זאת אומרת, עוד חצי שעה אחר כך.

אתה מקריא את הצעת החוק?
מירי פרנקל-שור
כבר הקראנו.
היו"ר רם בן ברק
הוועדה יצאה להפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 22:05 ונתחדשה בשעה 23:00.)
היו"ר רם בן ברק
אנחנו מחדשים את הישיבה. עברנו את המהמורות שהיו בדרכנו ואני רוצה להצביע על החוק כמו שהוא.
מירי פרנקל-שור
קראנו את הצעת החוק. הכותרת היא: חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה), שירות במשטרה בשירות מוכר (מס'...) התשפ"ב-2021.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד אישור הצעת החוק כפי שנקבעה בוועדה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר רם בן ברק
הצעת החוק אושרה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רוויזיה.
היו"ר רם בן ברק
מה זה אומר?
מירי פרנקל-שור
אנחנו נתכנס כאן בעוד חצי שעה.
היו"ר רם בן ברק
בדיוק בשעה 23:30 אנחנו נתכנס כאן שוב.

(הישיבה נפסקה בשעה 23:05 ונתחדשה בשעה 23:20.)
היו"ר רם בן ברק
בשעה 23:20 חברת הכנסת אורית סטרוק ביטלה את הרוויזיה שלה.

הישיבה ננעלה.


הישיבה ננעלה בשעה 23:20.

קוד המקור של הנתונים