ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 22/12/2021

חוק שירות ביטחון (הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר) (תיקוני חקיקה) (הוראות שעה), התשפ"ב–2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת6
ועדת הכנסת
22/12/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 53
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י"ח בטבת התשפ"ב (22 בדצמבר 2021), שעה 20:45
סדר היום
רוויזיה על החלטת הוועדה בדבר בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב–2021 (מ/1481).
2. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב–2021 (מ/1482).
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
בועז טופורובסקי
רם שפע
חברי הכנסת
מיכל רוזין
שמחה רוטמן
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוקרוויזיה על החלטת הוועדה בדבר בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב–2021 (מ/1481)

2. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב–2021 (מ/1482).
היו"ר ניר אורבך
ערב טוב לכל הנוכחים, אני מתכבד לחדש את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, י"ח בטבת תשפ"ב, 22 בדצמבר 2021. על סדר-היום: רוויזיה על החלטת הוועדה בדבר בקשת יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון למיזוג הצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 9), התשפ"ב–2021 (מ/1481); 2. הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 17), התשפ"ב–2021 (מ/1482). חבר הכנסת שמחה רוטמן, נא לנמק בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. האמת היא שאני מתפלא שאני צריך לנמק את הרוויזיה הזאת, ואני מתפלא שאתה בשעת לילה מאוחרת, 20:46, תוך כדי מליאה – האמת היא שאני חשבתי לבוא עם פיג'מה לדיון שאתה כינסת פה, לדחיפות לטובת הצעת חוק, שהצעת החוק הזאת, המיזוג שלה, אם אתה יודע או זוכר, ואם אתה לא יודע או זוכר אז העלה את זה הכתב של ערוץ 13 אור הלר, הצעת החוק הזאת נועדה, בלחצו של השר עמר בר לב, להביא חיילים למשטרת ישראל, כדי לפנות כוחות לטובת ימ"ר ש"י ומשטרת ש"י, כדי שיצליחו להשקיע ברדיפת המתנחלים על בסיס התיזה שלו על אלימות מתנחלים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לא להגן על המתיישבים?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
על זה נועדה הצעת החוק. ואני התפלאתי? אתה יודע למה התפלאתי, אדוני היושב-ראש? כי זה ממש לא היה מזמן, ב-15 בדצמבר, היום אנחנו חוגגים שבוע להצהרה החגיגית שלך, שנשלחה במכתב ליושבת-ראש הקואליציה, בעניין התבטאויות שרים וחברי קואליציה נגד המתיישבים ביהודה ושומרון ובבנימין. ואתה כתבת וסיכמת שם, שכיושב-ראש ועדת הכנסת ברצונך להודיע, כי מעתה ואילך כל הצעת חוק שתעלה מצד חברי הכנסת הללו, שמתבטאים נגד המתיישבים ביו"ש ובבנימין, לא תקודם על ידי בוועדת הכנסת.

עכשיו, לא רק שזה מקודם על ידך, אתה מקיים דיון באופן חריג בזמן מליאה, בשעת לילה, כדי שזה לא רק יקודם, כדי שזה ירוץ מהר, הצעת החוק שמציע עמר בר לב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה זה קשור בכלל? זה סתם מופע הטרלות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כדי שהצעת החוק שמציע עמר בר לב, שעל פי הפרסום נועדה להפנות כוחות ממשטרת ישראל לרדיפת מתנחלים בגלל אלימות מתנחלים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אוי, באמת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתה עושה את זה בזמן מהיר. בדיוק באנו מהמליאה אחרי הצבעה נגד ההתיישבות הצעירה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שמחה, אתה ממציא סיפור והגדה לעצמך, ואתה גם רוצה שנאמין לך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
סליחה, זה לא לי. אתה לא מאמין לערוץ 13?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כמה שקרים אפשר במשפט אחד.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתה לא מאמין לערוץ 13?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה כל דבר מאמין?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא כל דבר. לדבר הזה אני מאמין.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
איך אפשר לומר יותר אי דיוקים מדיוקים?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מאמין לאור הלר בהרבה מאוד דברים, אבל החוק הזה לא קשור לאור הלר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
השר עמר בר לב נורא שמח, אדוני יושב-ראש הוועדה – אדוני, הם מפריעים לי לנמק את הרוויזיה שלו.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו ניתן אפשרות אחר כך להגיב.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
השר עמר בר לב מאוד מאוד שמח, שלמרות הבטחותיך מלפני שבוע לא לקדם הצעות חוק של מי שמתבטא נגד מתנחלים ומתיישבים ומפיץ עליהם עלילות שווא על אלימות, לא רק שאתה מקדם את הצעות החוק שלו, אתה מקדם אותן באמצע הלילה, אתה מקדם אותן תוך כדי מליאה, ואתה עושה את הכול להצעת חוק שהוא מקדם כדי להפנות כוחות לרדיפת מתנחלים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ממציא סיפור שלם ודמגוגיה שפשוט לא הייתה ולא נבראה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני ממש מתפלא מדוע אני צריך לנמק פה את הרוויזיה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
חבל שאתה סתם ממציא דברים כדי - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ואני מאוד מאוד מקווה שתשנה את הצבעתך ממוקדם יותר היום. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הטעייה לגמרי.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה לך, חבר הכנסת רוטמן. מישהו מחברי הכנסת רוצה להגיב?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני באתי ברצינות, כי חשבתי שאולי הוא ישכנע אותי, אבל כל כך הרבה אי דיוקים, זאת אומרת יש לו יותר מילים לא מדויקות ממדויקות, שאני - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש, מכיוון שאני זה שביקשתי את המלצת המיזוג, והיא הצעה טכנית שאומרת: מדובר על שני תיקונים להצעת חוק שירות ביטחון, שעוסקים בדברים דומים. הנושא הזה נידון היום בוועדת החוץ והביטחון בבוקר, בלי שום התנגדות של נציגי האופוזיציה, ולא הגיע לכאן לפני כן בגלל מגבלת השעה של המליאה. וזה מגיע לכאן על מנת שביום שני נוכל לגמור עם זה, כי הצעות החוק הללו פגות תוקף. ואם הצעות החוק האלו לא יעברו בשבוע הבא גיוס ינואר בצה"ל יידחה.

ולכן אם שמחה רוטמן רוצה לדחות את גיוס צה"ל בגלל האמירות הלא-קשורות האלה, ובגלל טכניקה שאני לא מצליח להבין את פשרה, אז שיבושם לו. אני חושב, אדוני, שצריך לדחות את הרוויזיה ולהצביע, ולאפשר לוועדת החוץ והביטחון להמשיך בדיוניה. מה שאנחנו עושים פה זה רק למנוע - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
חברי הכנסת לא מעוניינים שהשר עמר בר לב יקבל עוד חיילים לטובת רדיפת מתנחלים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אף אחד לא עושה את זה. אתה דמגוג, וזה לא קורה. אתה דמגוג, וזה לא קורה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
וחשבתי שיושב-ראש הוועדה ימנע את זה ולא יקדם את זה באמצע הלילה, לפי הבטחה שלו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה דמגוג, וזה לא נכון, זה לא קורה, וזו לא הצעת החוק.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
- - -
היו"ר ניר אורבך
שמענו את הדברים. אני מאוד מתרשם מזה שחבר הכנסת שמחה רוטמן פיתח איזושהי תיאוריה מהצוהריים לעכשיו, אני לא זוכר שהעלית את זה בהצבעה שהייתה פה. באת ברוויזיה וכנראה מישהו העלה לך איזה משהו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בטח טיבי נתן לו - - -
היו"ר ניר אורבך
לא, עכשיו אני מדבר, סליחה. מישהו העלה לך כנראה איזשהו משהו עם התזכורת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, כל ההערה הזאת, אדוני היושב-ראש, הייתה רק על קביעת שעת הדיון.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת רוטמן, אני ודאי לא אפעל, כמו שאתה פעלת לפני כמה חודשים, נגד האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, כשהצבעת יחד עם המשותפת נגד חוק האזרחות.
קריאה
יפה מאוד.
היו"ר ניר אורבך
אני לא אעשה את זה. יש לי אחריות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
- - - היום באת מהמליאה אחרי שהצבעת עם המשותפת נגד ההתיישבות הצעירה.
היו"ר ניר אורבך
לא על אינטרסים ביטחוניים של מדינת ישראל.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הרגע. הרגע הצבעת עם המשותפת נגד ההתיישבות הצעירה.
היו"ר ניר אורבך
לא נגד האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
טיבי הוא שותף פוליטי שלך.
היו"ר ניר אורבך
אני אחזור עוד פעם בצורה יותר ברורה: לא הצבעתי מעולם, ואני לא אאפשר גם פה בוועדה שלי - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לך תקבל אישור מטיבי, שמחה.
היו"ר ניר אורבך
ואני בהחלט שמח ומקבל את דבריו של חבר הכנסת גינזבורג: אנחנו לא נפעל נגד האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. לא נפעל בחוסר אחריות, לא כמו שאתה והמפלגה שלך פעם אחרי פעם אחרי פעם, כדי לתקוע את מדינת ישראל, מצביעים נגד - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הצבעת הרגע עם המשותפת נגד ההתיישבות הצעירה. הרגע באת מהמליאה, אחרי שהצבעת עם המשותפת - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שמחה רוטמן, אתה רוצה לפגוע בצה"ל. אתה פוגע בחיילי צה"ל, אתה פוגע בשירות בצה"ל. היום הצבעת נגד הדבר הזה. היום תמכת בדברים האלה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
שמחה, אתה פועל נגד מדינת ישראל, נקודה - - - איך אתה חי עם זה בשלום? איך אתה מסתכל בראי?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת טופורובסקי, תודה רבה.

מי בעד הרוויזיה? ירים את ידו. מי נגד?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין לי זכות הצבעה.

הצבעה

לא אושר.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד הרוויזיה נדחית.

תודה רבה. המשך ערב טוב לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 20:56.

קוד המקור של הנתונים